Informacja o rozkładzie jazdy – wykaz zmian

04.01.2018

 1. Dostosowanie programu do zmian struktury danych w programie Przewozy pasażerskie.
  UWAGA: struktury danych w pliku eksportu dla informacji nie uległy zmianie.

11.07.2017

 1. Dostosowanie programu do zmian struktury danych w programie Przewozy pasażerskie.
  UWAGA: struktury danych w pliku eksportu dla informacji nie uległy zmianie.

16.11.2016

 1. Informacja o rozkładzie jazdy - poprawiony format wyświetlenia wartości w kolumnie "Odl." w wykazie wyszukanych połączeń. Przy odległościach mniejszych od 1km nie było wyświetlane '0' przed przecinkiem.

07.09.2016

 1. Dostosowanie programu do zmian struktury danych w programie Przewozy pasażerskie.
  UWAGA: struktury danych w pliku eksportu dla informacji nie uległy zmianie.
 2. Korekta importu danych - przy imporcie nowych danych rozkładu nie były aktualizowane opisy połączeń pieszych.

07.07.2016

 1. Dostosowanie programu do zmian struktury danych w programie Przewozy pasażerskie.
  UWAGA: struktury danych w pliku eksportu dla informacji nie uległy zmianie.

24.05.2016

 1. Dostosowanie programu do zmian struktury danych w programie Przewozy pasażerskie.
  UWAGA: struktury danych w pliku eksportu dla informacji nie uległy zmianie.

20.01.2016

 1. Aktualizacja bazy miejscowości oraz podziału administracyjnego zgodnie z aktualnym stanem rejestru TERYT (z dnia 01.01.2016) uzupełniona o współrzędne z rejestru PRNG.
  UWAGA: weryfikacja przypisania przystanków do miejscowości wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.

30.11.2015

 1. Dostosowanie programu do zmian struktury danych w programie Przewozy pasażerskie.
  UWAGA: struktury danych w pliku eksportu dla informacji nie uległy zmianie.