EKontroler – wykaz zmian

22.11.2012

Aktualizacja funkcji importu kart zastrzeżonych:
  • Ekontroler w wersji 3.1.3 poprawnie importuje pliki eksportu kart zastrzeżonych przygotowane za pomocą programu Kasa konduktorska w wersji 1.26a i wyższej.
  • Użytkownikom programu Kasa konduktorska w wersji niższej niż 1.25e nie zaleca się aktualizacji programu EKontroler do wersji 3.1.3.
  • Użytkownicy programu Kasa konduktorska w wersjach 1.25e oraz 1.26, chcąc korzystać z funkcji importu kart zastrzeżonych w programie EKontroler, powinni zaktualizować Kasę konduktorską do wersji co najmniej 1.26a oraz program EKontroler do wersji 3.1.3.

24.02.2012

  1. Zmiana w ustawieniach urządzenia CKM-100:
    • umożliwienie kontynuacji pracy po zapełnieniu pamięci zarezerwowanej na raport bez jego tworzenia
    • umożliwienie wyłączenia komunikatu o słabej baterii
  2. Nowe możliwości dostępne po aktualizacji programu sterującego czytników CKM-100 do wersji 3.03.05