Informacja o rozkładzie jazdy – wykaz zmian

02.02.2022

 1. Dostosowanie programu do zmian struktury danych w programie Przewozy pasażerskie.
  UWAGA: struktury danych w pliku eksportu dla informacji nie uległy zmianie.
 2. Aktualizacja bazy miejscowości oraz podziału administracyjnego zgodnie z aktualnym stanem rejestru TERYT (z dnia 05.01.2022) uzupełniona o współrzędne z rejestru PRNG.

11.10.2019

 1. Dostosowanie programu do zmian struktury danych w programie Przewozy pasażerskie.
  UWAGA: struktury danych w pliku eksportu dla informacji nie uległy zmianie.

07.06.2019

 1. Dostosowanie programu do zmian struktury danych w programie Przewozy pasażerskie.
  UWAGA: struktury danych w pliku eksportu dla informacji nie uległy zmianie.

22.08.2018

 1. Informacja o rozkładzie jazdy - modyfikacja określania parametrów wyświetlania informacji. W niektórych przypadkach mógł wystąpić błąd wyświetlania informacji o aktualnie ustawionych parametrach wyświetlania.

23.07.2018

 1. Informacja o rozkładzie jazdy:
  1. modyfikacja metody zamknięcia okna funkcji. Przy zamykaniu okna funkcji po wyszukaniu połączeń mógł być wyświetlony komunikat o wystąpieniu błędu.
  2. weryfikacja obsługi parametrów wyświetlania danych. Po imporcie nowych danych rozkładu jazdy i zmianie parametru wyświetlania cen mógł wystąpić problem z poprawnym wyświetleniem danych dla wyszukanej relacji przejazdu.

22.05.2018

 1. Dostosowanie programu do zmian struktury danych w programie Przewozy pasażerskie.
  UWAGA: struktury danych w pliku eksportu dla informacji nie uległy zmianie.

04.01.2018

 1. Dostosowanie programu do zmian struktury danych w programie Przewozy pasażerskie.
  UWAGA: struktury danych w pliku eksportu dla informacji nie uległy zmianie.

11.07.2017

 1. Dostosowanie programu do zmian struktury danych w programie Przewozy pasażerskie.
  UWAGA: struktury danych w pliku eksportu dla informacji nie uległy zmianie.

16.11.2016

 1. Informacja o rozkładzie jazdy - poprawiony format wyświetlenia wartości w kolumnie "Odl." w wykazie wyszukanych połączeń. Przy odległościach mniejszych od 1km nie było wyświetlane '0' przed przecinkiem.

07.09.2016

 1. Dostosowanie programu do zmian struktury danych w programie Przewozy pasażerskie.
  UWAGA: struktury danych w pliku eksportu dla informacji nie uległy zmianie.
 2. Korekta importu danych - przy imporcie nowych danych rozkładu nie były aktualizowane opisy połączeń pieszych.

07.07.2016

 1. Dostosowanie programu do zmian struktury danych w programie Przewozy pasażerskie.
  UWAGA: struktury danych w pliku eksportu dla informacji nie uległy zmianie.

24.05.2016

 1. Dostosowanie programu do zmian struktury danych w programie Przewozy pasażerskie.
  UWAGA: struktury danych w pliku eksportu dla informacji nie uległy zmianie.

20.01.2016

 1. Aktualizacja bazy miejscowości oraz podziału administracyjnego zgodnie z aktualnym stanem rejestru TERYT (z dnia 01.01.2016) uzupełniona o współrzędne z rejestru PRNG.
  UWAGA: weryfikacja przypisania przystanków do miejscowości wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.

30.11.2015

 1. Dostosowanie programu do zmian struktury danych w programie Przewozy pasażerskie.
  UWAGA: struktury danych w pliku eksportu dla informacji nie uległy zmianie.