PortalOSK – wykaz zmian

26.02.2018

 1. Poprawa wyświetlania list instruktorów i kursantów przy dodawaniu kursu

04.11.2016

 1. Dostosowanie do zmian w FORIS Dokumenty

12.01.2016

 1. Nieprawidłowo był zapisywany harmonogram kursu – nie zapisywały się poprawnie godziny zajęć. Błąd został poprawiony.
 2. Przy wejściu do edycji kursu niepoprawnie były wczytywane uprawnienia instruktora prowadzącego, co powodowało nieprawidłowy komunikat o braku uprawnień przy zapisie. Błąd został poprawiony.

18.12.2015

 1. Zmiany dostosowujące program do zmian w systemie FORIS, działającym w urzędach.

2.10.2015

 1. Naprawa błędów i zwiększenie wydajności.

30.09.2015

 1. Zapisywanie kursantów zostało dostosowane do zmian w systemie FORIS używanym przez urzędy.

20.04.2015

 1. Dodanie wydruków:
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu
  • Sprawozdanie z przeprowadzonych kursów
  Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest dostępne w Wydrukach, jak również z poziomu wpisywania zaświadczeń – został dodany przycisk drukowania pod przyciskiem edycji.
  Wydruki do końca roku dostępne będą bez dodatkowych opłat.
 2. Została dodana możliwość edytowania danych instruktora/wykładowcy w momencie dodawania nowego kursu.

24.02.2015

 1. Wysokość okna edycji kursanta, instruktora i wykładowcy została lepiej dopasowana do rozdzielczości 1024x768.
 2. Zostało poprawione wybieranie kursantów w egzaminach i zaświadczeniach.

18.12.2014


 1. Dodanie stronicowania. Program nie wczytuje przy otwarciu zawsze pełnej listy kursantów, egzaminów, itp., tylko wybraną ilość. Jeśli chcemy uzyskać pełną listę rekordów, należy zwiększyć ilość wyświetlanych elementów na stronie. Program wyświetla rekordy w kolejności sortowania.
 2. Poprawiony został błąd z wyszukiwaniem. Po wyczyszczeniu filtra nie pojawia się komunikat z prośbą o wpisanie ciągu wyszukiwania.
 3. Został dodany mechanizm stronicowania przy wyborze miejscowości lub urzędu w edycji/dodawaniu kursanta, instruktora i wykładowcy.
 4. Zostało zoptymalizowane wczytywanie interfejsu do kursów, egzaminów i zaświadczeń o ukończeniu kursu. Odczyt i zapis danych z bazy przebiega ponad dwukrotnie szybciej.
 5. W instruktorach, wykładowcach i kursantach został dodany drugi adres: adres zameldowania i adres zamieszkania.
 6. Umożliwienie wyszukiwania w kursantach po numerze profilu PKK.
 7. Została wprowadzona polityka haseł w programie. Program przypomina o zmianie hasła co 180 dni, oraz przy zmianie hasła wymusza wprowadzanie silnych haseł: co najmniej 1 mała, 1 duża litera oraz cyfra, minimalna długość hasła 6 znaków.
 8. Został zmieniony interfejs do zaświadczeń o ukończeniu kursu. Nie jest konieczne wybieranie kursu i egzaminu, dane wpisuje się wprost. Zostały dodane pola dotyczące:
  • Ilości godzin zajęć (teoretycznie i praktyczne, uzupełnione domyślnie dla istniejących rekordów na 20 i 60). Ma to umożliwić drukowanie zaświadczeń
  • Daty rozpoczęcia i zakończenia kursu (domyślnie zostały wpisane daty początku powiązanego kursu, o ile istniał powiązany kurs, oraz egzaminu, o ile istniał powiązany egzamin)
  • Instruktora zajęć teoretycznych i praktycznych (można wpisać osobnych), dodatkowo zapisywana jest informacja o numerze identyfikacyjnym każdego instruktora
 9. Został poprawiony sposób wybierania kursantów. Można filtrować kursantów po kursach, na który uczęszczali.

05.08.2014


 • Poprawa błędu pojawiającego się przy zapisywaniu egzaminu i kursu w zaświadczeniu o ukończeniu kursu.

22.07.2014


 1. Poprawa błędu pojawiającego się przy próbie dodania egzaminu wewnętrznego.

11.07.2014


 1. Strona startowa: dodanie możliwości zgłaszania i przeglądania zleceń. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania problemów i uwag związanych z działaniem programu przez formularz umieszczony w programie. Logowanie odbywa się przez to samo konto, które służy do pobierania aktualizacji i zgłaszania zleceń na stronie www Informica.
 2. Poprawienie szybkości wczytywania kursów na prawo jazdy.
 3. Ułatwienie dodawania zaświadczeń o ukończeniu kursu:
  • przy wyborze egzaminu dodane zostały kolumny 'data egzaminu' oraz 'kursant' (pierwszy kursant z danego egzaminu nieposiadający zaświadczenia powiązanego z tym egzaminem),
  • przy wyborze kursu została dodana kolumna 'kursant' (pierwszy kursant z danego egzaminu nieposiadający zaświadczenia powiązanego z tym egzaminem),
  • Jeśli mam już wybranego kursanta, to przy wyborze egzaminu lub kursu pojawia się dodatkowy filtr: kursy/egzaminy wybranego kursanta. Jest też filtr wszystkie egzaminy/kursy.
 4. OSK: Została dodana możliwość wysyłania danych do urzędu bezpośrednio przy dodawaniu kursu, egzaminu lub zaświadczenia.
 5. OSK: instruktorzy, wykładowcy, kursanci: zostało dodane pole miejsce urodzenia.
 6. OSK: został dodany egzamin łączony (praktyczny + teoretyczny).
 7. OSK: w zaświadczeniach o ukończeniu kursu zostało dodane wyświetlanie informacji o dacie i miejscu urodzenia.
 8. OSK: w kursach na prawo jazdy została dodane pole z przewidywaną datą ukończenia kursu. Przy wyborze kursanta dodatkowo widoczne jest pole PESEL.
 9. OSK: zostało zmniejszone okno kursu na prawo jazdy i dostosowane do rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 10. OSK: przy dodawaniu kursanta, instruktora lub wykładowcy do systemu, został zmieniony sposób wybierania miejscowości. Najpierw należy podać kod pocztowy lub fragment nazwy. Dzięki temu program nie wczytuje całej listy miejscowości do interfejsu użytkownika.

16.05.2014


 1. Poprawa błędu dodawania kursanta przy wyborze egzaminu.
 2. Aktualizacja pliku z pomocą (pomoc kontekstowa przycisk F1).

23.04.2014


PortalOSK
 1. Dodanie możliwości drukowania zawartości okien programu, oraz możliwości eksportu do csv (Excel, OpenOffice) i pdf, oraz drukowania. (przycisk obok wyszukiwania, w prawym górnym rogu, nad listami). Dzięki temu możliwe jest np. wydrukowanie wszystkich danych wysłanych do urzędu (lub zapisanie ich do pliku Excel). UWAGA: do w pełni automatycznego działania eksportu do CVS potrzebny jest MS Excel w wersji 2007 lub nowszej. W starszych wersjach konieczne jest ręczne wywołanie funkcji konwersji pliku CSV do tabeli.
 2. Usunięcie zakładki zatrudnienie do instruktorów i wykładowców – zakładka powodowała błędy i nie jest potrzebna do działania programu.
 3. Usunięcie zakładki przypisanie do OSK w kursantach – zakładka powodowała błędy.
 4. Poprawka na liście Wysłane do urzędu -> ‘Kursy wysłane’: data rozpoczęcia i zakończenia kursu niepotrzebnie zawierała godzinę; na liście ‘Zaśw. o ukończeniu kursu’: data zaświadczenia też niepotrzebnie zawierała godzinę. Również w ‘Kursy i egzaminy’ Data zaświadczenia niepotrzebnie zawierała godzinę.
 5. Pojazdy: dodanie do listy dokumentów możliwych do przypisania do pojazdu dokumentu ‘pozwolenie czasowe’.
 6. Pojazdy: dodanie do pojazdów przy podglądzie właściwości możliwości przeklikiwania się na poprzedni i następny rekord, bez konieczności zamykania okna.
 7. Analogiczna funkcjonalność została dodana przy podglądzie właściwości kursantów, instruktorów i wykładowców.
 8. Edycja kursantów/instruktorów/wykładowców: Po wpisywaniu kodu pocztowego i przejściu na inne pole w edytorze, program automatycznie formatuje kod pocztowy. Jeśli dla danego kodu istnieje tylko 1 miejscowość, jest ona automatycznie uzupełniana w polu miejscowość.

21.02.2014


PortalOSK
 1. Poprawienie dodawania opisu do dokumentów przedsiębiorcy i pojazdu. Program ucinał zapisywany tekst po 50 znakach, zostało poprawione na 500 znaków.
 2. Instruktorzy, wykładowcy: dodanie możliwości nieokreślania systemu pracy i rodzaju umowy (wartość ‘nieznane’).
 3. Dodany nowy rodzaj dokumentu przypisywanego do przedsiębiorcy: pozwolenie czasowe.
 4. Poprawienie błędu z dodawaniem drugiego zatrudnienia: program nieprawidłowo sygnalizował zachodzenie na siebie dat zatrudnienia dla 1 firmy.
 5. Wysokość okna dodawania kierowców, instruktorów i kursantów została zmniejszona i dostosowana do rozdzielczości ekranu 1024x768.

27.12.2013


 1. Poprawienie szybkości wczytywania listy pojazdów.
 2. Poprawienie szybkości wczytywania danych przedsiębiorcy.
 3. Poprawienie szybkości wczytywania list instruktorów, wykładowców i kursantów.

27.11.2013


 1. OSK: dodanie nowej kategorii kursów i egzaminów: na pozwolenie na tramwaj (PT).

27.09.2013


 1. Poprawienie komunikatów o błędach przy logowaniu do usługi.
 2. Poprawienie błędu „znikania” kategorii w instruktorach.
 3. Poprawienie błędu Invalid Index przy wysyłaniu informacji do urzędu w przypadku wybranego filtra ‘niewysłane’.
 4. Poprawienie podpowiadania numeru zaświadczenia w formacie numer/rok (podpowiada się zawsze najwyższy numer +1 dla danego roku).
 5. Zmiana interfejsu dodawania osób: Pole PESEL zostało przeniesione na górę ekranu. Przy dodawaniu wykładowców, instruktorów i kursantów należy najpierw podać numer PESEL lub zaznaczyć, że dana osoba nie ma numeru PESEL, przed uzupełnieniem pozostałych danych.
 6. Dodanie do instruktorów i wykładowców uprawnień instruktorskich na pozwolenie na tramwaj.
 7. Poprawienie wyświetlania danych kursu w zaświadczeniu o ukończeniu kursu, w przypadku kiedy kurs nie ma określonej daty końcowej.

14.08.2013


 1. Poprawienie komunikatu w przypadku braku połączenia z serwerem.
 2. Dodanie filtru w rejestrze kursantów.
 3. Usunięcie sekund z godziny egzaminu.
 4. Zmiana sposobu wyświetlania kategorii przy wyborze instruktorów i wykładowców.
 5. Dodanie w egzaminach wewnętrznych listy kursantów. Można dodawać kursanta/kursantów, którzy podchodzą do egzaminu. Te dane są pobierane z usługi PortalOSK. Możliwe jest również wyszukiwanie po nazwisku kursanta: po wpisaniu w polu wyszukiwania nazwiska osoby, program wskazuje rekordy, w których ta osoba występuje.

03.07.2013


 1. Udostępnienie dodawania i edycji dokumentów do instruktorów, wykładowców i kursantów (dodatkowa zakładka przy edycji).
 2. Udostępnienie dodawania i edycji dokumentów do firmy (w Ustawieniach).
 3. Wyświetlanie komunikatu, jeśli nie jest możliwe usunięcie kursanta (ze względu na przypisanie go do kursu lub zaświadczenia).
 4. Poprawienie wyświetlania danych na zakładce środowisko w ustawieniach.

29.05.2013


 1. Poprawienie błędu walidacji unikalności numeru profilu kandydata na kierowcę.
 2. W Ustawienia -> Firma poprawienie wyświetlania urzędu prowadzącego rejestr.
 3. Poprawienie błędu zapisywania typu kursu w kursach.
 4. Poprawienie błędu zapisywania typu egzaminu w egzaminach.
 5. Poprawienie wyświetlania kursantów (niektórzy kursanci byli nieprawidłowo zapisani w bazie danych w wersji 1.9.3).

21.05.2013


 1. Umożliwienie dodawania zatrudnienia instruktora/wykładowcy bez daty początkowej zatrudnienia.
 2. Dodanie walidacji numeru profilu kursanta: sprawdzanie, czy istnieje już kursant o podanym numerze profilu.
 3. Zaświadczenia o ukończeniu kursu: dodanie Numeru zaświadczenia (automatyczna numeracja numer/rok).
 4. Kursy na prawo jazdy: dodanie typu kursu (podstawowe, dodatkowe, uzupełniające); umożliwienie wpisywania daty przerwania szkolenia przez kursanta; dodanie głównego miejsca prowadzenia kursu, definiowanie harmonogramu nie jest obowiązkowe przy zapisie; dodanie walidacji uprawnień instruktora prowadzącego przy zapisie; data zakończenia kursu nie jest obowiązkowa do wybrania w interfejsie;.
 5. Egzaminy wewnętrzne: dodanie Typu egzaminu (praktyczny/teoretyczny).
 6. Dodanie filtrów do kursów na prawo jazdy, egzaminów wewnętrznych i zaświadczeń.
 7. Zmiana nazwy Wysłane -> Wysłane do urzędu, oraz dodanie możliwości filtrowania danych.
 8. Automatyczne dodawanie zatrudnienia do instruktorów i wykładowców, oraz przypisania do kursantów.
 9. Zablokowanie przycisków Miejsce postoju w pojazdach – ta funkcjonalność działała nie do końca poprawnie, a nie jest potrzebna.
 • Możliwość wpisywania w kursie instruktora prowadzącego do każdego kursanta.
 • Wyświetlanie numeru profilu kursanta na liście kursantów oraz na listach wyboru kursantów.
 • Ukrycie niepotrzebnej zakładki w firmach + poprawienie błędu przy wprowadzaniu adresów.
 • W kursantach obowiązkowe jest wpisanie numeru PESEL lub daty urodzenia. W instruktorach i wykładowcach pojawia się ostrzeżenie, jeśli nie jest wpisany numer PESEL.
 • Naprawa błędu przy automatycznym wylogowaniu.
 • Poprawienie szybkości wczytywania interfejsu do tworzenia kursów.
  1. Zmiana mechanizmu odpowiedzialnego za logowanie do programu PortalOSK
  2. Możliwość tworzenia loginów przez Starostwo
  1. Poprawienie wyszukiwania instruktorów/wykładowców/kursantów.
  2. Zabezpieczenie wysyłania zaświadczeń o ukończeniu kursu do urzędu: wymuszanie wysłania najpierw powiązanych kursów i egzaminów.
  3. Poprawka błędu przy zapisie adresu kursanta w Zaświadczeniach o ukończeniu kursu.
  4. Poprawienie wyświetlania instruktorów i wykładowców (wyświetlanie jest teraz niezależne od dat zatrudnienia).
  5. Umożliwienie zmiany hasła w PortalOSK.
  6. Wyświetlenie wersji programu przy logowaniu i w ustawieniach.
  " data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#collapse1">Wersja 1.29.23

  12.01.2016

  1. Nieprawidłowo był zapisywany harmonogram kursu – nie zapisywały się poprawnie godziny zajęć. Błąd został poprawiony.
  2. Przy wejściu do edycji kursu niepoprawnie były wczytywane uprawnienia instruktora prowadzącego, co powodowało nieprawidłowy komunikat o braku uprawnień przy zapisie. Błąd został poprawiony.

  18.12.2015

  1. Zmiany dostosowujące program do zmian w systemie FORIS, działającym w urzędach.

  2.10.2015

  1. Naprawa błędów i zwiększenie wydajności.

  30.09.2015

  1. Zapisywanie kursantów zostało dostosowane do zmian w systemie FORIS używanym przez urzędy.

  20.04.2015

  1. Dodanie wydruków:
   • Zaświadczenie o ukończeniu kursu
   • Sprawozdanie z przeprowadzonych kursów
   Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest dostępne w Wydrukach, jak również z poziomu wpisywania zaświadczeń – został dodany przycisk drukowania pod przyciskiem edycji.
   Wydruki do końca roku dostępne będą bez dodatkowych opłat.
  2. Została dodana możliwość edytowania danych instruktora/wykładowcy w momencie dodawania nowego kursu.

  24.02.2015

  1. Wysokość okna edycji kursanta, instruktora i wykładowcy została lepiej dopasowana do rozdzielczości 1024x768.
  2. Zostało poprawione wybieranie kursantów w egzaminach i zaświadczeniach.

  18.12.2014


  1. Dodanie stronicowania. Program nie wczytuje przy otwarciu zawsze pełnej listy kursantów, egzaminów, itp., tylko wybraną ilość. Jeśli chcemy uzyskać pełną listę rekordów, należy zwiększyć ilość wyświetlanych elementów na stronie. Program wyświetla rekordy w kolejności sortowania.
  2. Poprawiony został błąd z wyszukiwaniem. Po wyczyszczeniu filtra nie pojawia się komunikat z prośbą o wpisanie ciągu wyszukiwania.
  3. Został dodany mechanizm stronicowania przy wyborze miejscowości lub urzędu w edycji/dodawaniu kursanta, instruktora i wykładowcy.
  4. Zostało zoptymalizowane wczytywanie interfejsu do kursów, egzaminów i zaświadczeń o ukończeniu kursu. Odczyt i zapis danych z bazy przebiega ponad dwukrotnie szybciej.
  5. W instruktorach, wykładowcach i kursantach został dodany drugi adres: adres zameldowania i adres zamieszkania.
  6. Umożliwienie wyszukiwania w kursantach po numerze profilu PKK.
  7. Została wprowadzona polityka haseł w programie. Program przypomina o zmianie hasła co 180 dni, oraz przy zmianie hasła wymusza wprowadzanie silnych haseł: co najmniej 1 mała, 1 duża litera oraz cyfra, minimalna długość hasła 6 znaków.
  8. Został zmieniony interfejs do zaświadczeń o ukończeniu kursu. Nie jest konieczne wybieranie kursu i egzaminu, dane wpisuje się wprost. Zostały dodane pola dotyczące:
   • Ilości godzin zajęć (teoretycznie i praktyczne, uzupełnione domyślnie dla istniejących rekordów na 20 i 60). Ma to umożliwić drukowanie zaświadczeń
   • Daty rozpoczęcia i zakończenia kursu (domyślnie zostały wpisane daty początku powiązanego kursu, o ile istniał powiązany kurs, oraz egzaminu, o ile istniał powiązany egzamin)
   • Instruktora zajęć teoretycznych i praktycznych (można wpisać osobnych), dodatkowo zapisywana jest informacja o numerze identyfikacyjnym każdego instruktora
  9. Został poprawiony sposób wybierania kursantów. Można filtrować kursantów po kursach, na który uczęszczali.

  05.08.2014


  • Poprawa błędu pojawiającego się przy zapisywaniu egzaminu i kursu w zaświadczeniu o ukończeniu kursu.

  22.07.2014


  1. Poprawa błędu pojawiającego się przy próbie dodania egzaminu wewnętrznego.

  11.07.2014


  1. Strona startowa: dodanie możliwości zgłaszania i przeglądania zleceń. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania problemów i uwag związanych z działaniem programu przez formularz umieszczony w programie. Logowanie odbywa się przez to samo konto, które służy do pobierania aktualizacji i zgłaszania zleceń na stronie www Informica.
  2. Poprawienie szybkości wczytywania kursów na prawo jazdy.
  3. Ułatwienie dodawania zaświadczeń o ukończeniu kursu:
   • przy wyborze egzaminu dodane zostały kolumny 'data egzaminu' oraz 'kursant' (pierwszy kursant z danego egzaminu nieposiadający zaświadczenia powiązanego z tym egzaminem),
   • przy wyborze kursu została dodana kolumna 'kursant' (pierwszy kursant z danego egzaminu nieposiadający zaświadczenia powiązanego z tym egzaminem),
   • Jeśli mam już wybranego kursanta, to przy wyborze egzaminu lub kursu pojawia się dodatkowy filtr: kursy/egzaminy wybranego kursanta. Jest też filtr wszystkie egzaminy/kursy.
  4. OSK: Została dodana możliwość wysyłania danych do urzędu bezpośrednio przy dodawaniu kursu, egzaminu lub zaświadczenia.
  5. OSK: instruktorzy, wykładowcy, kursanci: zostało dodane pole miejsce urodzenia.
  6. OSK: został dodany egzamin łączony (praktyczny + teoretyczny).
  7. OSK: w zaświadczeniach o ukończeniu kursu zostało dodane wyświetlanie informacji o dacie i miejscu urodzenia.
  8. OSK: w kursach na prawo jazdy została dodane pole z przewidywaną datą ukończenia kursu. Przy wyborze kursanta dodatkowo widoczne jest pole PESEL.
  9. OSK: zostało zmniejszone okno kursu na prawo jazdy i dostosowane do rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
  10. OSK: przy dodawaniu kursanta, instruktora lub wykładowcy do systemu, został zmieniony sposób wybierania miejscowości. Najpierw należy podać kod pocztowy lub fragment nazwy. Dzięki temu program nie wczytuje całej listy miejscowości do interfejsu użytkownika.

  16.05.2014


  1. Poprawa błędu dodawania kursanta przy wyborze egzaminu.
  2. Aktualizacja pliku z pomocą (pomoc kontekstowa przycisk F1).

  23.04.2014


  PortalOSK
  1. Dodanie możliwości drukowania zawartości okien programu, oraz możliwości eksportu do csv (Excel, OpenOffice) i pdf, oraz drukowania. (przycisk obok wyszukiwania, w prawym górnym rogu, nad listami). Dzięki temu możliwe jest np. wydrukowanie wszystkich danych wysłanych do urzędu (lub zapisanie ich do pliku Excel). UWAGA: do w pełni automatycznego działania eksportu do CVS potrzebny jest MS Excel w wersji 2007 lub nowszej. W starszych wersjach konieczne jest ręczne wywołanie funkcji konwersji pliku CSV do tabeli.
  2. Usunięcie zakładki zatrudnienie do instruktorów i wykładowców – zakładka powodowała błędy i nie jest potrzebna do działania programu.
  3. Usunięcie zakładki przypisanie do OSK w kursantach – zakładka powodowała błędy.
  4. Poprawka na liście Wysłane do urzędu -> ‘Kursy wysłane’: data rozpoczęcia i zakończenia kursu niepotrzebnie zawierała godzinę; na liście ‘Zaśw. o ukończeniu kursu’: data zaświadczenia też niepotrzebnie zawierała godzinę. Również w ‘Kursy i egzaminy’ Data zaświadczenia niepotrzebnie zawierała godzinę.
  5. Pojazdy: dodanie do listy dokumentów możliwych do przypisania do pojazdu dokumentu ‘pozwolenie czasowe’.
  6. Pojazdy: dodanie do pojazdów przy podglądzie właściwości możliwości przeklikiwania się na poprzedni i następny rekord, bez konieczności zamykania okna.
  7. Analogiczna funkcjonalność została dodana przy podglądzie właściwości kursantów, instruktorów i wykładowców.
  8. Edycja kursantów/instruktorów/wykładowców: Po wpisywaniu kodu pocztowego i przejściu na inne pole w edytorze, program automatycznie formatuje kod pocztowy. Jeśli dla danego kodu istnieje tylko 1 miejscowość, jest ona automatycznie uzupełniana w polu miejscowość.

  21.02.2014


  PortalOSK
  1. Poprawienie dodawania opisu do dokumentów przedsiębiorcy i pojazdu. Program ucinał zapisywany tekst po 50 znakach, zostało poprawione na 500 znaków.
  2. Instruktorzy, wykładowcy: dodanie możliwości nieokreślania systemu pracy i rodzaju umowy (wartość ‘nieznane’).
  3. Dodany nowy rodzaj dokumentu przypisywanego do przedsiębiorcy: pozwolenie czasowe.
  4. Poprawienie błędu z dodawaniem drugiego zatrudnienia: program nieprawidłowo sygnalizował zachodzenie na siebie dat zatrudnienia dla 1 firmy.
  5. Wysokość okna dodawania kierowców, instruktorów i kursantów została zmniejszona i dostosowana do rozdzielczości ekranu 1024x768.

  27.12.2013


  1. Poprawienie szybkości wczytywania listy pojazdów.
  2. Poprawienie szybkości wczytywania danych przedsiębiorcy.
  3. Poprawienie szybkości wczytywania list instruktorów, wykładowców i kursantów.

  27.11.2013


  1. OSK: dodanie nowej kategorii kursów i egzaminów: na pozwolenie na tramwaj (PT).

  27.09.2013


  1. Poprawienie komunikatów o błędach przy logowaniu do usługi.
  2. Poprawienie błędu „znikania” kategorii w instruktorach.
  3. Poprawienie błędu Invalid Index przy wysyłaniu informacji do urzędu w przypadku wybranego filtra ‘niewysłane’.
  4. Poprawienie podpowiadania numeru zaświadczenia w formacie numer/rok (podpowiada się zawsze najwyższy numer +1 dla danego roku).
  5. Zmiana interfejsu dodawania osób: Pole PESEL zostało przeniesione na górę ekranu. Przy dodawaniu wykładowców, instruktorów i kursantów należy najpierw podać numer PESEL lub zaznaczyć, że dana osoba nie ma numeru PESEL, przed uzupełnieniem pozostałych danych.
  6. Dodanie do instruktorów i wykładowców uprawnień instruktorskich na pozwolenie na tramwaj.
  7. Poprawienie wyświetlania danych kursu w zaświadczeniu o ukończeniu kursu, w przypadku kiedy kurs nie ma określonej daty końcowej.

  14.08.2013


  1. Poprawienie komunikatu w przypadku braku połączenia z serwerem.
  2. Dodanie filtru w rejestrze kursantów.
  3. Usunięcie sekund z godziny egzaminu.
  4. Zmiana sposobu wyświetlania kategorii przy wyborze instruktorów i wykładowców.
  5. Dodanie w egzaminach wewnętrznych listy kursantów. Można dodawać kursanta/kursantów, którzy podchodzą do egzaminu. Te dane są pobierane z usługi PortalOSK. Możliwe jest również wyszukiwanie po nazwisku kursanta: po wpisaniu w polu wyszukiwania nazwiska osoby, program wskazuje rekordy, w których ta osoba występuje.

  03.07.2013


  1. Udostępnienie dodawania i edycji dokumentów do instruktorów, wykładowców i kursantów (dodatkowa zakładka przy edycji).
  2. Udostępnienie dodawania i edycji dokumentów do firmy (w Ustawieniach).
  3. Wyświetlanie komunikatu, jeśli nie jest możliwe usunięcie kursanta (ze względu na przypisanie go do kursu lub zaświadczenia).
  4. Poprawienie wyświetlania danych na zakładce środowisko w ustawieniach.

  29.05.2013


  1. Poprawienie błędu walidacji unikalności numeru profilu kandydata na kierowcę.
  2. W Ustawienia -> Firma poprawienie wyświetlania urzędu prowadzącego rejestr.
  3. Poprawienie błędu zapisywania typu kursu w kursach.
  4. Poprawienie błędu zapisywania typu egzaminu w egzaminach.
  5. Poprawienie wyświetlania kursantów (niektórzy kursanci byli nieprawidłowo zapisani w bazie danych w wersji 1.9.3).

  21.05.2013


  1. Umożliwienie dodawania zatrudnienia instruktora/wykładowcy bez daty początkowej zatrudnienia.
  2. Dodanie walidacji numeru profilu kursanta: sprawdzanie, czy istnieje już kursant o podanym numerze profilu.
  3. Zaświadczenia o ukończeniu kursu: dodanie Numeru zaświadczenia (automatyczna numeracja numer/rok).
  4. Kursy na prawo jazdy: dodanie typu kursu (podstawowe, dodatkowe, uzupełniające); umożliwienie wpisywania daty przerwania szkolenia przez kursanta; dodanie głównego miejsca prowadzenia kursu, definiowanie harmonogramu nie jest obowiązkowe przy zapisie; dodanie walidacji uprawnień instruktora prowadzącego przy zapisie; data zakończenia kursu nie jest obowiązkowa do wybrania w interfejsie;.
  5. Egzaminy wewnętrzne: dodanie Typu egzaminu (praktyczny/teoretyczny).
  6. Dodanie filtrów do kursów na prawo jazdy, egzaminów wewnętrznych i zaświadczeń.
  7. Zmiana nazwy Wysłane -> Wysłane do urzędu, oraz dodanie możliwości filtrowania danych.
  8. Automatyczne dodawanie zatrudnienia do instruktorów i wykładowców, oraz przypisania do kursantów.
  9. Zablokowanie przycisków Miejsce postoju w pojazdach – ta funkcjonalność działała nie do końca poprawnie, a nie jest potrzebna.
 • Możliwość wpisywania w kursie instruktora prowadzącego do każdego kursanta.
 • Wyświetlanie numeru profilu kursanta na liście kursantów oraz na listach wyboru kursantów.
 • Ukrycie niepotrzebnej zakładki w firmach + poprawienie błędu przy wprowadzaniu adresów.
 • W kursantach obowiązkowe jest wpisanie numeru PESEL lub daty urodzenia. W instruktorach i wykładowcach pojawia się ostrzeżenie, jeśli nie jest wpisany numer PESEL.
 • Naprawa błędu przy automatycznym wylogowaniu.
 • Poprawienie szybkości wczytywania interfejsu do tworzenia kursów.
  1. Zmiana mechanizmu odpowiedzialnego za logowanie do programu PortalOSK
  2. Możliwość tworzenia loginów przez Starostwo
  1. Poprawienie wyszukiwania instruktorów/wykładowców/kursantów.
  2. Zabezpieczenie wysyłania zaświadczeń o ukończeniu kursu do urzędu: wymuszanie wysłania najpierw powiązanych kursów i egzaminów.
  3. Poprawka błędu przy zapisie adresu kursanta w Zaświadczeniach o ukończeniu kursu.
  4. Poprawienie wyświetlania instruktorów i wykładowców (wyświetlanie jest teraz niezależne od dat zatrudnienia).
  5. Umożliwienie zmiany hasła w PortalOSK.
  6. Wyświetlenie wersji programu przy logowaniu i w ustawieniach.