FORIS – moduł Przystanki

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz. 9.00–12.00

Szkolenie skierowane jest do nowych użytkowników
modułu Przystanki programu FORIS. Obejmuje:

 • Dzień 2. godz. 9.00–15.00
  • Podstawy obsługi interfejsu programu FORIS;
  • Ustawianie parametrów niezbędnych do pracy z programem;
  • Zarządzanie rejestrami;
  • Zarządzanie przystankami;
  • Generowanie raportów.

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia kursu oraz catering.

W przypadku szkoleń indywidualnych cena jest wyższa o 50%.

Dla większych grup i szkoleń wyjazdowych, cena ustalana jest indywidualnie.

Cena za osobę za szkolenie350 zł netto

Posiadaczom umów serwisowych i abonamentów oferujemy rabaty na zakup szkoleń!

Szkolenie podstawowe dla użytkowników modułu Dokumnety systemu FORIS

Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy Informica w Grodzisku Mazowieckim. 

W celu zapewnienia optymalnych warunków nauki, szkolenia odbywają się w małych grupach 2-5 osób. Każdemu uczestnikowi zapewniamy dostęp do komputera z zainstalowanym systemem FORIS.

Szczegółowa agenda szkolenia

Zarządanie rejestrami (ok. 1 godz.)
  • Administratorzy przystanków
  • Przewoźnicy
  • Drogi
  • Przystanki
Zarządanie przystankami (ok. 1,5 godz.)
  • Przypisywanie przystanków
  • Zarządzanie przystankami
  • Definicje opłat
  • Opłaty za przystanki
  • Rozliczanie opłat
Generowanie raportów (ok. 0,5 godz.)