Dodawanie ulgi kwotowej

  Przed Państwem znajduje się instrukcja dodawania ulgi kwotowej, która pozwoli w prosty sposób utworzyć ulgę kwotową oraz przypisać ją do kursów. Proszę postępować zgodnie z poniższymi punktami w celu dodania nowego ulgi kwotowej.

 1. Po uruchomieniu i zalogowaniu się do programu przejdź na zakładkę Cenniki (Pkt 1 na Rys. 1), a następnie na podzakładkę Ulgi handlowe kwotowe (nazwy) (Pkt 2 na Rys. 1). Najpierw trzeba zdefiniować nazwę ulgi kwotowej. W tym celu kliknij na przycisk czerwonego plusa (Pkt 3 na Rys. 1). Na ekranie pojawi się nowe okno.

 2. Rys. 1

 3. Zaznacz w nim do jakiego rodzaju taryfy chcesz stworzyć ulgę – jednorazowej czy okresowej (Pkt 4 i 5 na Rys. 2).
  Uwaga!
  Jeśli wybierzesz typ ulgi kwotowej „okresowe” musisz następnie sprecyzować w polu Grupa (Pkt 6 na Rys. 2) czy ulga dotyczy biletów miesięcznych, okresowych czy wieloprzejazdowych
  W tym przykładzie dodamy ulgę kwotową dla biletów jednorazowych. W polach Nazwa oraz Opis (Pkt 7 i 8 na Rys. 2) wpisz nazwę ulgi kwotowej, która będzie wyświetlać się na bileterce oraz własny opis dla tej ulgi.

  Rys. 2

 4. Przejdź na zakładkę Zastosowanie (Pkt 9 na Rys. 3). W zależności od preferencji zaznacz odpowiednie dostępne pola:
  • Zapis do sprzedaży w autobusie (bileterki EMAR)
  • Zapis do sprzedaży w kasie biletowej (DworzecSQL)
  • Zapis do sprzedaży w e-podróżnik
  • Pomijać ulgę w zestawieniu dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego
  W prawym dolnym rogu okienka użyj funkcji Zapisz (Pkt 10 na Rys. 3).

  Rys. 3

 5. Przejdź na podzakładkę Taryfy biletów jednorazowych (Pkt 11 na Rys. 4).

  Rys. 4

 6. Kliknij na przycisk czerwonego plusa, a następnie wybierz opcję Ulga kwotowa. W zielonym polu (Pkt 12 na Rys. 5) wpisz nazwę taryfy z ulgą kwotową. Następnie użyj przycisku z wielokropkiem (pkt 13 na Rys. 5). Na ekranie otworzy się nowe okno.

  Rys. 5

 7. Wskaż w nim dwukrotnym kliknięciem (Pkt 14 na Rys. 6) zdefiniowaną wcześniej ulgę kwotową. Program po chwili wróci do poprzedniego okienka.

  Rys. 6

 8. Za pomocą czerwonego plusa (Pkt 15 na Rys. 7) dodaj nową tabelę dla taryfy – nazwa tabeli może być dowolna. Po tej operacji możliwe będzie dodanie wartości ulg. W tym celu użyj kolejnego czerwonego plusa (Pkt 16 na Rys. 7), a następnie jednej z dwóch opcji:
  • jedna pozycja – aby dodać jedną nową pozycję z wartością ulgi dla ceny biletu.
  • wiele pozycji – aby za jednym razem dodać kilka nowych pozycji z wartościami ulg dla cen biletów.
  Po wybraniu dowolnej z powyższych funkcji otworzy się małe okno, w którym należy wpisać kwotową wartość ulgi (Pkt 17 na Rys. 7), jaka będzie odejmowana od ceny biletu normalnego jednorazowego. Potem wystarczy kliknąć na Zapisz.

  Rys. 7

 9. Po dodaniu wszystkich potrzebnych wartości użyj przycisku Zapisz (Pkt 18 na Rys. 8).

  Rys. 8

 10. Poprawnie dodana ulga kwotowa pojawi się na wykazie taryf jednorazowych. Teraz możesz przypisać tę ulgę. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Przypisanie taryf do linii i kursów(Pkt 19 na Rys. 9). Na liście taryf znajdź stworzoną taryfę jednorazową z ulgą kwotową i kliknij na nią.
  Uwaga!
  Pamiętaj, że aby przypisać ulgę kwotową do linii ta musi mieć wcześniej przypisaną odpowiednią taryfę podstawową (jednorazową lub okresową).

  Rys. 9

 11. Użyj przycisku czerwonego plusa (Pkt 20 na Rys. 10). W kolejnym oknie wybierz linię, dla której chcesz przypisać do cennika ulgę kwotową. Operację zatwierdź przyciskiem Wybierz w prawym dolnym rogu okienka.

  Rys. 10

 12. Otworzy się kolejne okno, a w nim tabela, w której znajduje się wykaz relacji wskazanej linii wraz z cenami dla każdej relacji. Aby przypisać ulgę ustawową dla wybranej relacji kolejno:
  • Wybierz odpowiednią relację biletu klikając na nią raz tak, aby podświetliła się ona na ciemnoniebiesko (Pkt 21 na Rys. 11).
  • Dwukrotnie kliknij na pole z kwotą ulgi (Pkt 22 na Rys. 11).

  Rys. 11

 13. Po wykonaniu powyższych czynności cena biletu powinna zostać przeliczona przez program i wpisana w odpowiednie pola (Pkt 23 i 24 na Rys. 12). Następnie możemy w ten sam sposób przypisać ulgę kwotową do kolejnych relacji linii. Na koniec wystarczy zapisać wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz (Pkt 25 na Rys. 12).

  Rys. 12

 14. Uwaga!
  W sytuacji, kiedy ulgę kwotową przypiszemy tylko do wybranych relacji linii, a niektóre relacje pozostaną z normalną ceną program wyświetli okno z komunikatem: „UWAGA! Nie wszystkie ceny są uzupełnione. Czy kontynuować zapis?” (Pkt 26 na Rys. 13). W tej sytuacji należy kliknąć na przycisk TAK i kontynuować zapis przypisania taryfy.

  Rys. 13

 15. Gotowe! W ten sposób można przypisywać ulgi kwotowe do wybranych relacji linii.

  Pojawiły się problemy?

  W razie niepowodzenia podczas próby dodawania ulgi kwotowej wystąpił nieoczekiwany błąd, nasz dział wsparcia technicznego pomoże Państwu rozwiązać ten problem. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod numerami telefonów: (+48) 22 755 86 32, 22 755 80 65.