Przewozy pasażerskie i Kasa konduktorska

Zapraszamy do zapoznania się z następcą programów Przewozy pasażerskie i Kasa konduktorska - systemem INFORMICA.

INFORMICA oferuje bardzo dużą funkcjonalność dla każdego użytkownika w korzystnym modelu usługowym: bez żadnych opłat wstępnych, jedynie z niewielką opłatą utrzymaniową, już od 19,90zł miesięcznie! Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się więcej.

Pobierz ulotkę systemu INFORMICA.

Przewozy pasażerskie i Kasa konduktorska to kompleksowy system informatyczny do obsługi procesów związanych z przewozem pasażerów w komunikacji samochodowej w dużych i średnich przedsiębiorstwach przewozowych.

Aplikacja Przewozy pasażerskie wraz z Kasą konduktorską i dodatkowymi modułami: Zadania, Dyspozytor, Planowanie, tworzą kompleksowy system informatyczny do obsługi procesów związanych z przewozem pasażerów w komunikacji samochodowej w dużych i średnich przedsiębiorstwach przewozowych.

Moduł Przewozy pasażerskie umożliwia:

 • zarządzanie bazą przystanków, synchronizację z ogólnopolską bazą przystanków;
 • dowolne definiowanie linii i kursów (warianty, odgałęzienia niepłatne, itp.);
 • przygotowanie rozkładów jazdy autobusów dla linii lub relacji;
 • prezentację danych w postaci minutowych rozkładów jazdy oraz tabliczek przystankowych;
 • przygotowanie danych do bileterek Emar;
 • przygotowanie danych dla stanowiska informacji.

Przewozy pasażerskie mogą zostać rozszerzone o dodatkowe moduły służące do tworzenia oraz edycji zadań przewozowych, planowania czasu pracy kierowców oraz wydawania i rozliczania kart drogowych.

Moduł Kasa konduktorska przeznaczony jest do rozliczania sprzedaży biletów w komunikacji autobusowej.

Aplikacja umożliwia:

 • obsługę systemu sprzedaży biletów w bileterkach firmy Emar - autobusowych (Emar‑05 i Emar‑105), oraz stacjonarnych (bileterki Emar‑05S BJ, program DworzecSQL / BiletMSQL firmy InfoKub, system dworcowy firmy FEN);
 • rozliczenie gotówkowe kierowców i kasjerów - przygotowanie raportów i sprawozdań kasowych, obliczenie prowizji za sprzedaż biletów dla kierowców i kasjerów wg różnych sposobów premiowania;
 • rozliczenie wartościowe sprzedaży wg kas rejestrujących; weryfikację kompletności zarejestrowanej sprzedaży, przygotowanie zbiorczego zestawienia sprzedaży z wyliczeniem podatku VAT;
 • przygotowanie rozliczeń z innymi przewoźnikami w przypadku prowadzenia sprzedaży biletów na kursy obce;
 • przygotowanie zestawienia dopłat do biletów ulgowych z ulgą ustawową dla Urzędów Marszałkowskich;
 • eksport danych do systemu FK, eksport danych prowizji do systemu płacowego;
 • opracowanie różnorodnych analiz na temat sprzedaży biletów oraz przejazdów pasażerów. W przypadku wprowadzenia systemu sprzedaży biletów miesięcznych i okresowych z wykorzystaniem EM‑Kart oraz rejestracji przejazdów pasażerów w bileterkach Emar‑105 analizy dostarczają informacji o rzeczywistych wpływach ze sprzedaży oraz liczbie przewożonych pasażerów na poszczególnych kursach lub liniach w zadanych okresach czasu.

Kasa konduktorska może zostać rozszerzona o dodatkowe moduły służące do zapisu kopii biletów na dyski CD. Wszystkie moduły systemu mogą pracować w sieci. W przypadku braku stałego połączenia między poszczególnymi stanowiskami dane mogą być przekazywane w postaci plików przenoszonych na wymiennych nośnikach danych i scalane.

Nazwa modułu
Przeznaczenie
Zadania
 • przygotowanie zadań przewozowych;
 • wydruk kart kursowych.
Planowanie
 • ręczne lub automatyczne przygotowanie okresowego planu pracy kierowców;
 • opracowanie planu użytkowania pojazdów;
 • przydzielanie zadań przewozowych do kierowców;
 • planowanie dla grup kierowców.
Dyspozytor
 • dyżurny ruchu;
 • bieżąca zmiana dyspozycji;
 • wydanie kart drogowych;
 • pełne rozliczenie kart drogowych;
 • rozliczanie paliwa;
 • pełne rozliczanie czasu pracy kierowców.
Dyżurny ruchu
 • przypisywanie statusów przyjazdów oraz odjazdów autobusów
 • możliwość importowania danych rozkładu oraz wczytywania danych z kart drogowych
 • generowanie raportów z arkusza statusów
Informacja o rozkładzie jazdy
 • obsługa lokalnego stanowiska informacji o rozkładzie jazdy.
Zestawy danych
 • możliwość tworzenia dodatkowych baz danych zawierających rozkłady jazdy importowane od innych przewoźników lub warianty własnych rozkładów jazdy
 • możliwość importowania danych z dodatkowych zestawów danych do głównej bazy danych, używanej do obsługi bileterek
Składnik
Wymagania
Komputer i procesor
Procesor o częstotliwości 233 MHz lub wyższej
Pamięć
128 MB pamięci RAM lub więcej
Dysk Twardy
200 MB wolnego miejsca lub więcej
System Operacyjny
Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszy
Złącze USB
jedno lub więcej (tylko port USB 2.0)
Ekran
Monitor o rozdzielczości 1024 x 768 lub wyższej
Inne
Przeglądarka Internet Explorer w wersji 6 lub wyższej, Aparat Microsoft Jet w wersji 4.0 i zestaw bibliotek MDAC w wersji 2.8

Program Rozliczarka przeznaczony jest do obsługi automatycznego stanowiska rozliczania się kierowców z utargów.

Program instalowany jest we wpłatomacie i służy do obsługi procesu odczytu raportu oraz określenia kwoty utargu.

Program umożliwia jednoczesne podłączenie kilku programatorów EMAR-106/107 do jednego komputera i przypisanie ich do różnych programów.

Program umożliwia synchronizację danych programu Kasa konduktorska pomiędzy oddziałami firmy nie połączonymi siecią lokalną.

Program umożliwia wymianę danych pomiędzy użytkownikami programów Kasa konduktorska i Przewozy pasażerskie za pośrednictwem serwera zdalnego firmy Informica.

Jest to rozwiązanie niezawodne, z którego korzystają wszyscy duzi przewoźnicy w Polsce. Oprogramowanie doskonale sprawdza się do obsługi kilkunastu, jak również kilkuset linii, kursów i autobusów.

Oferujemy kompleksową obsługę serwisową zakupionego oprogramowania.

Jeżeli chcesz:

 • otrzymywać bezpłatnie nowe wersje programu,
 • mieć dostęp do bezpłatnych konsultacji telefonicznych bądź mailowych,
 • otrzymać zniżkę przy zakupie nowych modułów programu,
 • zapewnić sobie rabat przy zakupie szkoleń,
 • mieć dostęp do ogólnopolskiej bazy przystanków,
 • korzystać z serwisu wymiany danych z innymi przewoźnikami,

podpisz umowę serwisową.

Szczegółowe informacje i zamówienia – w Biurze Obsługi Klienta.

Oprogramowanie przeznaczone jest do pracy w środowisku Microsoft Windows. Wykorzystywanym systemem obsługi bazy danych jest Borland Database Engine.

Aktualnie opracowujemy nową wersję systemu opartą o silnik baz danych Microsoft SQL Server.