Przewozy pasażerskie – zadania, planowanie, dyspozytor

Szkolenie z modułów dodakowych: zadania, planowanie, dyspozytor dla programu Przewozy pasażerskie ma na celu zapoznanie użytkowników aplikacji z możliwościami budowania zleceń jednorazowych, przewozów zleconych, przejazdów "zerowych", jazd technicznych a przede wszystkim zadań przewozowych. Planowanie...

Czytaj więcej

Przewozy pasażerskie – szkolenie ogólne

Szkolenie ogólne z programu Przewozy pasażerskie ma na celu zapoznanie użytkowników aplikacji z procedurą tworzenia rozkładów jazdy i obsługą systemu sprzedaży biletów wykorzystującego bileterki firmy Emar.

Czytaj więcej

Przewozy pasażerskie – szkolenie z rozkładu jazdy

Szkolenie z tworzenia rozkładu jazdy z programu Przewozy pasażerskie ma na celu zapoznanie użytkowników aplikacji z procedurą tworzenia rozkładów jazdy.

Czytaj więcej

Szkolenie ogólne, system PP-Bilety, Przewozy pasażerskie lub Kasa konduktorska

Szkolenie ogólne z wybranego systemu ma na celu zapoznanie użytkowników aplikacji z procedurą tworzenia rozkładów jazdy i obsługą systemu sprzedaży biletów wykorzystującego bileterki firmy Emar.

Czytaj więcej

PP-Bilety – szkolenie z rozkładu jazdy

Szkolenie z tworzenia rozkładu jazdy z programu PP-Bilety ma na celu zapoznanie użytkowników aplikacji z procedurą tworzenia rozkładów jazdy.

Czytaj więcej

PP-Bilety – szkolenie podstawowe

Szkolenie podstawowe z programu PP-Bilety ma na celu ogólne zapoznanie użytkowników aplikacji z procedurą tworzenia rozkładów jazdy i obsługą systemu sprzedaży biletów wykorzystującego bileterki firmy Emar. ...

Czytaj więcej

PP-Bilety – szkolenie z tworzenia cennika

Szkolenie z tworzenia cennika w programie PP-Bilety ma na celu zapoznanie użytkowników aplikacji z procedurą wprowadzania nowych cen, taryf, ulg dla biletów jednorazowych i miesięcznych.

Czytaj więcej