System FORIS


System Foris - Zarządzanie Transportem Publicznym to innowacyjny system dla nowoczesnych Urzędów. Wynik wieloletniego doświadczenia na rynku transportu publicznego oraz współpracy z ponad 400 urzędami w całej Polsce. Dzięki Karcie Miejskiej System Foris to nie tylko transport publiczny, ale także narzędzie do efektywnego zarządzania wszystkimi usługami dla mieszkańców.

Moduł Dokumenty systemu FORIS umożliwia obsługę przewoźników zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym i publicznym transporcie zbiorowym (wydawanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń, zezwoleń na przejazd pojazdów nie normatywnych oraz potwierdzeń zgłoszeń przewozów):

 • Tworzenie i zarządzanie bazą przewoźników
 • Ewidencjonowanie pojazdów/kierowców
 • Zarządzanie bazą wniosków
 • Nadawanie numerów spraw
 • Rejestrację planowanych i zrealizowanych kontroli
 • Generowanie raportów
 • Ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania

Program FORIS można stworzyć z wybranych modułów systemu:

 • Dokumenty
 • Przystanki
 • Analiza przewozów
 • Rozliczenia
 • Karta Miejska

Moduł Dokumenty systemu FORIS umożliwia obsługę przewoźników zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym i publicznym transporcie zbiorowym (wydawanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń, zezwoleń na przejazd pojazdów nie normatywnych oraz potwierdzeń zgłoszeń przewozów):

 • Tworzenie i zarządzanie bazą przewoźników;
 • Ewidencjonowanie pojazdów/kierowców;
 • Zarządzanie bazą wniosków;
 • Nadawanie numerów spraw;
 • Rejestrację planowanych i zrealizowanych kontroli;
 • Generowanie raportów;
 • Ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania;

Moduł Przystanki systemu FORIS umożliwia prowadzenie rejestru wszystkich zinwentaryzowanych przystanków oraz zarządzanie przystankami:

 • Przypisywanie przystanków do poszczególnych zarządców przystanków;
 • Zarządzanie infrastrukturą przystanków (sprzątanie, konserwacje, wyłączenia z użytku);
 • Definiowanie i rozliczanie opłat za korzystanie z przystanków (wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Art.16).

Dzięki współpracy z modułem Analiza przewozów możliwe jest automatyczne rozliczanie opłat za przystanki na podstawie rozkładów jazdy.

Moduł Przystanki Online systemu FORIS udostępnia funkcjonalności modułu Przystanki w formie usługi. Zintegrowany, intuicyjny system umożliwia wprowadzanie uchwałowo przyjętych przystanków wraz ze wszystkimi wymaganymi atrybutami do jednej, wspólnej bazy danych. W efekcie usprawnia przepływ kompletnych danych pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych na każdym szczeblu, pozwalając na wymianę wykazów przystanków jednym, spójnym formacie.

Moduł Analiza Przewozów znacznie ułatwia wypełnianie wszystkich obowiązków organizatora publicznego transportu zbiorowego wynikających z ustawy. Umożliwia zarządzanie danymi w sposób uporządkowany, przejrzysty i czytelny. Automatyzacja zadań oraz szczegółowe analizy dostarczanych danych pozwalają uniknąć pomyłek oraz zaoszczędzić czas.

Co zyskujemy, wybierając Analizę Przewozów?

 • przejrzystą analizę przebiegów linii i kursów, np. pod względem konfliktów godzin odjazdów autobusów z określonych przystanków,
 • rzetelne wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów,
 • automatyczne rozliczanie opłat za korzystanie z przystanków,
 • możliwość realizacji planów transportowych,
 • oszczędność czasu - jeden program do kompleksowego, automatycznego wykonywania analiz przewozowych,
 • efektywne zagospodarowanie środków budżetowych – brak konieczności zlecania analiz firmom zewnętrznym.

Moduł Rozliczenia do pełnej funkcjonalności wymaga modułu Analiza Przewozów. Moduł umożliwia:

 • rozliczenie dopłat do biletów ulgowych,
 • zarządzanie cennikami i taryfami,
 • weryfikowanie poprawności sprzedaży biletów zgodnie z cennikami,
 • sprawdzanie poprawności sprzedaży biletów ulgowych, wymaganych do dopłat,
 • analizy rentowności, przejazdów pasażerów i sprzedaży biletów,
 • obliczenia rekompensat.

Dzięki FORIS – Karta Miejska możliwe jest obsłużenie dowolnego systemu ulg dla mieszkańców, jak również prowadzenie kart lojalnościowych, czy używanie karty jako biletu w komunikacji miejskiej. System FORIS – Karta Miejska jest systemem otwartym: można w nim użyć kart o dowolnym standardzie, możliwa jest integracja ze wszystkimi systemami dla mieszkańców opartym o karty:

 • karty biblioteczne
 • karty basenowe / OSiR
 • karta dużej rodziny
 • karta seniora
 • rower miejski
 • bilet w komunikacji gminnej/miejskiej
 • integracja z kartami miejskimi innych miast
 • karta mieszkańca w postaci aplikacji mobilnej na system Android i iOS
 • komunikacja z mieszkańcami za pomocą aplikacji mobilnej (np. powiadomienia o terminach wydarzeń kulturalnych, terminach odbioru odpadów, itp.)

System informatyczny dostarczany jest w formie usługi: nie trzeba martwić się o serwer, wdrożenie jest nieskomplikowane, konfiguracja systemu szybka i intuicyjna. Wprowadzanie danych mieszkańca, fotografii, oraz wykonywanie nadruku jest bardzo proste. System spełnia wszelkie wymogi GIODO, odnośnie ochrony danych osobowych.

Weryfikacja ulg na karcie odbywa się przez standardowe czytniki NFC, a także przez urządzenia mobilne z wbudowanym czytnikiem NFC.

Dostarczamy też cały sprzęt potrzebny do działania systemu: komputery (stacje robocze), kamerki internetowe, drukarki kart plastikowych, czytniki oraz karty.

FORIS – Karta Miejska jest niedrogi we wdrożeniu i eksploatacji. Prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta w celu uzyskania dodatkowych informacji.

System FORIS licencjonowany jest na moduły i stanowiska. Dopuszczalne jest zainstalowanie aplikacji klienckich na większej liczbie stanowisk niż wykupione, przy czym jednoczesna praca możliwa jest na takiej liczbie stanowisk, jaka została wykupiona.

Cena programu składa się z wartości za poszczególne moduły oraz za wybraną liczbę stanowisk (minimum jednego stanowiska i minimum jednego modułu).

Licencję można w dowolnym momencie rozszerzać, wykupując dodatkowe moduły oraz dodatkowe stanowiska.

Cena abonamentu uzależniona jest od liczby stanowisk, liczby zakupionych modułów, czasu trwania oraz daty zakupu ostatniego abonamentu.

Abonament uprawnia do:

 • Pobierania nowych wersji programu, wynikających zarówno ze zmian funkcjonalnych,
  jak i ze zmian przepisów prawnych;
 • Korzystania z konsultacji (przez telefon oraz e-mail) w godzinach od 8.00 do 16.00
  w dni robocze;
 • Zniżki na zakup nowych modułów programu i szkolenia.

Oferujemy usługę wdrożenia systemu u klienta. Cena ustalana jest indywidulanie.

W celu przygotowania oferty cenowej prosimy o kontakt z Biurem Obłsugi Klienta.Dla posiadaczy wykupionego abonamentu proponujemy zniżki na zakup dodatkowych modułów. Nowe programy objęte są roczną gwarancją. Gwarancja obejmuje funkcjonowanie oprogramowania zgodne z jego dokumentacją.