Programowanie i rozliczanie karta pamięci kierowców

  Przed Państwem znajduje się instrukcja programowania i rozliczania karty pamięci kierowców, która pozwoli w prosty sposób zaprogramować kartę pamięć wybranym zbiorem z rozkładem jazdy oraz rozliczyć raport kierowcy. Proszę postępować zgodnie z poniższymi punktami w celu zaprogramowania i rozliczenia kart.

 1. Po uruchomieniu i zalogowaniu się do programu przejdź na zakładkę Rozliczenia (Pkt 1 na Rys. 1), a następnie na podzakładkę Parametry rejestracji (Pkt 2 na Rys. 1).

  Rys. 1

 2. Jeśli chcesz, aby podczas rozliczania karty pamięci kierowców były od razu programowane nowym zbiorem z rozkładem jazdy upewnij się, że zaznaczony jest parametr Programowanie karty po rejestracji raportu (Pkt 3 na Rys. 2).

  Rys. 2

 3. Program domyślnie użyje do programowania kart najnowszego, ostatnio utworzonego zbioru A80 z rozkładem jazdy.
  Uwaga!
  Jeśli chcesz programować karty pamięci jakimś innym, wybranym zbiorem A80 musisz go wskazać ręcznie. W tym celu kliknij na symbol wielokropka (Pkt 4 na Rys. 3) i z wyświetlonej listy wskaż jednym kliknięciem odpowiedni zbiór A80 tak, aby jego nazwa podświetliła się na ciemnoniebiesko (Pkt 5 na Rys. 3). Następnie kliknij na przycisk Ok (Pkt 6 na Rys. 3). Nazwa prawidłowo wskazanego zbioru powinna wyświetlić się wtedy w odpowiednim miejscu (Pkt 7 na Rys. 3). Zapisz wszystkie zmiany za pomocą funkcji Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.

  Rys. 3

 4. Po ustaleniu czy i ewentualnie jakim zbiorem mają być programowane karty pamięci kierowców przejdź na zakładkę Rejestracja rozliczeń (Pkt 8 na Rys. 4).

  Rys. 4

 5. Upewnij się, że programator kart pamięci (tak zwana „przystawka”) jest podłączony do portu USB komputera. Na programatorze powinna się wtedy świecić odpowiednia dioda informująca o gotowości do podjęcia pracy.

 6. Włóż do programatora kartę pamięci kierowcy tak, aby na przystawce zaświeciła się dioda z napisem ODCZYT.

 7. W programie Informica kliknij na przycisk Z karty (Pkt 9 na Rys. 5). Wtedy na ekranie otworzy się nowe okienko, w którym na bieżąco wyświetlany będzie postęp procesu rozliczania i programowania karty nowym zbiorem (Pkt 10 na Rys. 5).

  Rys. 5

 8. Zaczekaj do momentu, aż na ekranie wyświetli się komunikat z informacją, że karta została poprawnie rozliczona, zaprogramowana i jest gotowa do dalszej pracy (Pkt 11 na Rys. 6). Możesz teraz kliknąć OK i wyjąć kartę pamięci z programatora – jest ona rozliczona i gotowa do dalszej pracy.

  Rys. 6

 9. Sam raport odczytany z karty pamięci będzie się rejestrował w programie przez kilka minut. Postęp tej operacji możesz sprawdzać klikając na okienko automatycznej rejestracji (Pkt 12 na Rys. 7). Jeśli w wyświetlonym oknie nadal będzie widnieć raport oznacza to, że jeszcze się on nie zarejestrował (Pkt 13 na Rys. 7). Jeśli w oknie automatycznej rejestracji nie ma już żadnych raportów czekających w kolejce oznacza to, że wszystkie poprawnie zarejestrowały się w programie.

  Rys. 7

 10. Gotowe! W ten sposób poprawnie rozliczyłeś i zaprogramowałeś kartę pamięci kierowcy. Jest ona gotowa do dalszego użytku.

  Pojawiły się problemy?

  W razie niepowodzenia podczas próby programowania lub rozliczania karty pamięci kierowcy wystąpił nieoczekiwany błąd, nasz dział wsparcia technicznego pomoże Państwu rozwiązać ten problem. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod numerami telefonów: (+48) 22 755 86 32, 22 755 80 65.