Pobieranie aktualizacji i dodatków

Po zalogowaniu się wciśnij przycisk Pobieranie znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.
Wybierz Aktualizacje lub Sterowniki (jn.).
W kolejnym widoku wybierz program, który chcesz zaktualizować, naciskając przycisk Pokaż pliki.
Pobierz aktualizację przyciskiem Pobierz teraz. Spakowany plik należy rozpakować na lokalnym dysku i dokonać instalacji, uruchamiając setup.exe.

UWAGA: Przy dokonaniu aktualizacji programu zalecamy zapoznanie się z Wykazem zmian. Wykaz zmian w programie publikowany jest przy artykule dotyczącym samego produktu oraz w miejscu, z którego pobiera się docelową wersję.