Jak efektywnie przygotować statystyki przewozów?

W styczniu 2017 czekają nas zmiany w organizacji transportu publicznego. Operatorzy przewozów pasażerskich już dziś zobowiązani są do prowadzenia statystyk przejazdów pasażerskich – z podziałem na gminy, powiaty i województwa. Można je łatwo generować w programach firmy Informica – Przewozy pasażerskie/Kasa konduktorska (PP-Bilety). W PP-biletach opcja ta jest dostępna tylko dla posiadaczy modułu Analizy.

Trzy kroki do obliczenia statystyki wykonywania kursów (programy Przewozy pasażerskie i PP-Bilety)
  1. W zakładce ‘Rozkład jazdy’ naciśnij przycisk ‘Oznaczenia kursów’ lub ‘Kursy’. Uruchom funkcję ‘Statystyka wykonywania kursów’ (menu ‘Statystyka’).
  2. W nowo otwartym oknie zaznacz ‘[v] Oblicz przebiegi wg podziału terytorialnego’. W sekcji ‘Dokładność’ wybierz jedną spośród trzech opcji: ‘[] gminy’, ‘[] powiaty’, ‘[] województwa’.
  3. W sekcji ‘Linie’ wybierz jedną spośród trzech opcji: ‘[] wszystkie’, ‘[] miejskie’, ‘[] międzymiastowe’. Następnie wybierz albo jedną linie, albo kilka linii (shift + lewy przycisk myszy) albo wszystkie (przycisk ‘maks’). Naciśnij przycisk ‘Oblicz’.
Uwagi:
  1. Dane we wszystkich zakładkach wygenerowane są w oparciu o rozkład jazdy (powinien być starannie przygotowany).
  2. Do opracowania analiz sprzedaży biletów i przejazdów pasażerów z podziałem na jednostki terytorialne – patrz niżej – potrzebne będzie wygenerowanie pliku GrupaKursow.ini. W zakładce ‘Przebiegi w terytoriach’ naciśnij przycisk ‘Eksportuj grupy kursów’, wskaż lokalizację pliku. Można również eksportować grupy kursów tylko dla wybranych jednostek terytorialnych - przycisk ‘Wpisz wybrany zestaw do pliku’.
Cztery kroki do opracowania analizy liczbowej sprzedaży biletów i przejazdów pasażerów (programy Kasa konduktorska i PP-Bilety – moduł Analizy)
  1. Wybierz funkcję ‘Analiza sprzedaży biletów’ (zakładka ‘Analizy’).
  2. Wczytaj plik ‘GrupyKursów.ini’ (patrz wyżej): przycisk ‘Opcje’, zakładka ‘Grupa kursów’, wybierz zbiór przyciskiem ‘Ustal zbiór’.
  3. Zaznacz kolejno: ‘[v] wczytaj grupy kursów dla jednostek terytorialnych ze zbioru inni’, ‘[v] uwzględniaj’, ‘[v] podsumowuj’, ‘[v] Pokaż kolumnę Gr. (Grupa) w zestawieniach z grupami kursów’, ‘[v] pokaż nazwę grupy w podsumowaniu’. Zapisz zmiany, zamknij filtr. W parametrach analizy wybierz ‘Typ biletów: Ogółem’; ‘Rodzaj analizy: kursy’. Uruchom przycisk ‘Zrób analizę’.
  4. Analizę dla wybranej jednostki terytorialnej można wykonać poprzez wybranie w parametrach analizy zestawu kursów dla tej jednostki terytorialnej - zakładka ‘Zestawy kursów’. Zestawy kursów można wczytać w tej zakładce z pliku - przycisk ‘Wczytaj z pliku’.