Informica 2.0 - wykaz zmian

15.09.2023

 1. Poprawa przypisywania taryf do kursów.

29.08.2023

 1. Została dodana nowa ulga dla biletów miesięcznych: OS.NIESAMODZ.BM. Zgodnie ze zmianą ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów, osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mają możliwość nabywania biletów miesięcznych imiennych uprawniających do przejazdów z ulgą 49%.
 2. Został poprawiony błąd pobierania załączników w programie - w niektórych sytuacjach przy pobieraniu załącznika pojawiał się błąd nieprawidłowej ścieżki.
 3. Został poprawiony błąd w raporcie salda kasjerów i kierowców na poczatek dnia. W niektórych przypadkach pojawiali się kierowcy z zerowymi saldami, oraz liczba dni z niezerowym saldem była niepoprawna.
 4. Został poprawiony błąd obliczania prędkości technicznej w wydrukach tabel RJA.

16.08.2023

 1. Rejestracja raportów w przypadku błędów w raporcie z EMAR-205 - poprawiono rejestrację informacji o płatności w przypadku kiedy bileterka niepoprawnie zapisywała dane o sprzedaży do raportu. Umożliwiono korektę takich raportów.
 2. Poprawiono specyficzne błedy przy rejestracji raportów z bileterek EMAR, oraz przygotowywaniu zbiorów do urzadzeń.
 3. Poprawiono wyświetlanie historii sprzedazy na wybraną EM-Kartę i zapis do sprzedazy na kolejny okres w przypadku wystawienia duplikatów EM-Karty.
 4. Programowanie kart po rejestracji raportu - poprawiono działanie programu, jesli wyłączymy automatyczne programowanie kart po rejestracji raportu (parametr).
 5. W rejestracji rozliczeń dodano filtr Braki paragonów (raporty zarejestrowane "na żółto").
 6. Zoptymalizowano ładowanie listy EM-Kart w programie.
 7. Poprawiono obsługę opłat manipulacyjnych z raportów z DworcaSQL:
  • W raporcie Sprzedaż wg. RF - sumy sprzedaży przez kasy - została dodana możliwość wybrania bileterki 'OMN' na liście kas i pokazywane sa utargi niefiskalne.
  • W raporcie "Wykaz sprzedanych paragonów, opłat dodatkowych, oraz opłat manipulacyjnych z Dworca" pokazywane są opłaty manipulacyjne - można je też wybrać w filtrze po typie paragonu.
  W innych raportach opłaty nie sa możliwe do zaraportowania (nie są one w żaden sposób powiązane z rozkładami).
 8. Zestawienie dopłat do biletów z ulgami handlowymi - poprawiono wyświetlanie na raporcie biletów z ulgami kwotowymi.
 9. Salda kierowców i kasjerów na początek dnia - dodano kolumnę "Saldo niezerowe od (dni)" - w kolumnie pokazywana jest liczba dni, od kiedy saldo danego kierowcy jest niezerowe.
 10. Bilety - sprzedaż zbiorczo: zostało zmienione działania parametru Nie uwzględniaj biletów z ulgą ustawową pomijaną w zestawieniach dopłat - oprócz biletów, które mają zaznaczone, że są pomijane, pomijamy też ulgi, które sa oznaczone, żeby je pomijać w zestawieniach dopłat (np. dziecko do lat 4 bez wskazania miejsca).
 11. Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na j.s.t. - poprawiono błąd działania uzgadniania liczby biletów przy braku wybranej listy j.s.t.
 12. Wykaz sprzedanych biletów: został dodany filtr "rodzaj biletu" gdzie jest możliwośc wyboru: normalny / ulgowy, oraz poprawiono pokazywanie danych do raportu.
 13. Bilety - szczegółowo każdy bilet: zostały dodane kolumny "Bileterka" (z numerem unikatowym), oraz "Kwota dopłaty". Zoptymalizowano czas przygotowania pliku doplatyUM w raportach dopłat do biletów ulgowych. Został również poprawiony eksport do pliku doplatyUM dla organizatora.
 14. W raportach dopłat do biletów ulgowych poprawiony został błąd tworzenia zestawów linii. Pola do definiowania linii oraz kursów zostały powiększone.
 15. Poprawiono specyficzny błąd wydruku tabeli RJA - dla wszystkich tras.
 16. Zostały poprawione specyficzne błędy w działaniu map, oraz wyświetlaniu map w liniach i kursach.
 17. Został uzupełniony kalendarz za 2025/2026 rok.

28.04.2023

 1. Poprawienie rejestracji raportów z bileterek Emar w przypadku specyficznych błędów w raporcie (OIK, okres ważności biletu przy przedłużeniu ważności biletu zapisanego na EM-Karcie, rejestracja przejazdów przy przedłużeniu).
 2. W Informica została zmieniona nazwa komputer pokładowy e-podróżnik na Bileterka e-podróżnik.
 3. W parametrach do nagłówka i stopki w bileterce została dodana możliwość definiowania logotypu dla Bileterki e-podróżnik. Jeśli został zdefiniowany logotyp w profilu firmy, zostanie on skopiowany do nowej lokalizacji.
 4. Rejestracja raportu z e-podróżnika - w polu nazwisko kasjera wpisywane jest e- podróżnik.
 5. Poprawiono błąd usuwania bileterki / komputera pokładowego przypisanych do kierowcy.
 6. W parametrach kursów - sprzedaż został dodany parametr "Uwzględniaj kurs w dzienniku dworca". Jego ustawienie zapisywanie jest do zbioru do Dworca.
 7. Został poprawiony specyficzny błąd wyświetlania wartości biletu zwróconego na raporcie dopłat - część na linie.
 8. W przypisywaniu taryf do linii i kursów domyślnie zawsze wyświetlane są odległości drogowe.
 9. Raport Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na j.s.t. Został dodany parametr przy oddzielnej tabeli dla każdej gminy, powiatu, województwa: [ ] uzgodnij liczbę pasażerów i biletów - przypisanie do pierwszej pasującej j.s.t. relacji biletu. Po zaznaczeniu parametru suma liczby biletów na raporcie będzie się zgadzała z sumą biletów w sprzedaży zbiorczo (domyślny sposób działania to taki, gdzie przypisujemy 1 bilet do jst początku i końca relacji biletu - o ile są różne).

31.03.2023

 1. Poprawiono błąd rejestracji odległości sprzedanego biletu w przypadku kiedy odległość wynosiła 0km, oraz w przypadku biletu na EM-Karty z bileterki EMAR, którego koniec znajduje sie w odgałęzieniu niepłatnym.
 2. Poprawiono błąd przygotowania zbioru A6D w przypadku, jeśli do zbioru miała być zapisana linia zagraniczna bez zdefiniowanych cen.
 3. Raport Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na j.s.t. - poprawiono obliczanie wartości i liczby biletów przy raporcie dla wielu gmin.
 4. Raport Wykaz sprzedanych biletów - poprawiono działanie filtra wg. kasjera, oraz przy eksporcie do pliku DO uzupełniana jest tabela z pasażerami.
 5. Raport Bilety - wg nominałów - poprawiono działanie filtra po rozkładzie jazdy.
 6. Poprawiono specyficzne błędy eksportu danych dopłat do pliku DoplatyUM.
 7. Wykaz imienny do raportu dopłat - wykaz zawiera dane zgodne z wybranym filtrem na linie i kursy.

27.02.2023

 1. Poprawiono błąd zapisu odległości sprzedanych biletów w przypadku, kiedy bilet zaczyna się lub kończy w odgałęzieniu niepłatnym.
 2. Poprawiono błąd zapisu numeru linii przy sprzedaży biletów na bileterkach EMAR dla zbiory w wersji 6.
 3. Przy przypisywaniu ulg ustawowych do kursów zmieniono sposób przypisywania - ulgi przypisywane są również do kursów, kórych ważność skończyła się w ostatnich 2 miesiącach.
 4. W przystankach w filtrze po prawej stronie została dodana możliwość filtrowania po przystankach wybranej linii.
 5. W rozkładach jazdy został dodany filtr ważne/nieważne oraz po firmie.
 6. Poprawiono błąd eksportu do pliku DoplatyUM - w pewnych okolicznościach niepoprawnie była zapisywana nazwa linii.
 7. Poprawiono błąd kopiowania kursu z datą wsteczną - w pewnych ustawieniach kopiowania program niepoprawnie ustawiał datę końca na kursie kopiowanym.
 8. Poprawiono błąd wybierania zapisanego zestawu parametrów w raportach dopłat.
 9. Poprawiono błąd braku pola w eksporcie do informacji.
 10. Raport Wykaz linii - poprawiono działanie filtra po jst.
 11. Program został dostosowany do współpracy z MS SQL Server 2022.

26.01.2023

 1. Poprawiono błąd przy eksporcie do pliku DoplatyDO. W pewnych okolicznościach eksportowane były niewłaściwe numery linii.
 2. Poprawiono błąd przy generowaniu wykazu biletów pominiętych w dopłatach. W niektórych przypadkach wykaz generował się bardzo długo.
 3. Poprawiono działanie raportów Sprawozdanie z ilości biletów, oraz Sprawozdanie z liczby pasażerów. Przy pewnych ustawieniach filtra po rozkładzie jazdy raportowane były niewłaściwe linie i kursy.
 4. Poprawiono błąd pojawiający się czasem podczas kopiowania wariantu trasy wewnątrz linii.
 5. Poprawiono błąd przy tworzeniu zbioru do EP, oraz do Veritum w przypadku, jeśli wprowadzona jest długa nazwa urzedowa linii (pow. 20 znaków). Przy eksporcie do Veritum zostało poprawione i zmienione działanie interfejsu użytkownika - wygenerowany zbiór należy zapisać za pomoca przycisku dyskietki.
 6. Poprawiono rejestrację raportów z EMAR-205 w przypadku, jeśli bileterka nieprawidłowo zapisze do raportu informację o zamknięciu raportu fiskalnego.

30.12.2022

 1. Podczas dodawania nowego przystanku, przy ładowaniu mapy czasami występował błąd - problem został usunięty, oraz został uporządkowany interfejs użytkownika podczas dodawania przystanku.
 2. W raporcie dopłat do biletów ulgowych zostało poprawione działanie filtru na j.s.t. Ponadto został poprawiony eksport dopłat do pliku w przypadku zaznaczenia "Pomiń numer w nazwie linii" w parametrach raportu.
 3. Poprawienie mechanizmów ładujących dane do hurtowni danych (analizy sprzedaży).
 4. W raportach sprzedaży biletów zostało poprawione działanie filtra po rozkładzie jazdy, w przypadku, kiedy wybierzemy w filtrze tylko wybrane kursy.
 5. Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na j.s.t.: poprawione zostało działanie raportu przy niektórych ustawieniach filtra.

29.11.2022

 1. Umożliwienie blokowania zapisu EM-Kart do danych dodatkowych, również jesli karta nie jest aktualnie zapisywana do DD.
 2. Poprawienie oznaczania drukarki fiskalnej EMAR-205 jako zezłomowanej, jeśli w bileterce został wymieniony blok fiskalny.
 3. Udostępnienie parametrów w parametrach sprzedaży kierowców dotyczących komputera pokładowego e-podróżnik: wymagaj podania PIN po X minutach bezczynności, automatycznie generuj i wysyłaj RZ co X godzin, oraz Zablokuj wybór przystanków na żądanie jako przystanków docelowych biletu. Komputer Pokładowy e-podróżnik obsługuje powyższe funkcje.
 4. Poprawa zapisywania kierowców do danych dodatkowych - nie są zapisywani kierowcy usunięci.
 5. Raporty dopłat do biletów ulgowych - raporty wyeksportowane do pliku DoplatyUM są oznaczane na liście kolorem zielonym.
 6. Raport Bilety - na linie lub kursy. W filtrze rodzaj biletu zostało rozszerzone wybieranie biletów ulgowych. Możliwe jest wybranie biletów ulgowych ustawowych i ulgowych handlowych.
 7. Dodanie filtra po cenniku w wyświetlaniu informacji o taryfach przesiadkowych w kursach.
 8. Usprawnienie naliczania danych do raportów analiz (hurtownia danych).
 9. Analiza sprzedaży na linie lub kursy z podziałem na j.s.t. - zostało zmienione działanie filtra po jst. Została dodana możliwość dodawania elementów do filtra obsługa jednoczesnego dodawania wielu elementów, oraz obsługa wielu powiatów i województw na wynikach raportu.
 10. Dodanie informacji o postępie kopiowania linii wraz z kursami.

24.10.2022

 1. Poprawa błędu z zapisem taryf przesiadkowych do biletów okresowych do zbioru dla Dworca.
 2. Poprawa rejestracji raportów z bileterek Emar - w niektórych przypadkach niepoprawnie był wyszukiwany raport fiskalny.
 3. Zmiany w rejestracji raportów z bileterek EMAR - automatyczna korekta niepoprawnych dat w RZ.
 4. Przygotowanie pliku danych dodatkowych dla bileterek EMAR-205 on-line. W niektórych przypadkach zbiór nie był udostępniany do pobrania przez bileterki. Problem został usunięty.
 5. Przystanki - w niektórych przypadkach przy dodawaniu nowego przystanku niepoprawnie pokazywała się mapa. Problem został usunięty.
 6. Linie - w niektórych przypadkach przy dodawaniu trasy powrotnej pojawiał się błąd. Problem został usunięty.
 7. Zmiany w parametrach dopłat do biletów ulgowych - uporządkowanie parametrów na zakładkach.
 8. Raport Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na j.s.t.: umożliwienie wybierania wielu powiatów, dodanie podsumowań dla każdej gminy/powiatu/województwa. Uwaga: w niektórych przypadkach parametrów raport nie podaje prawidłowych wartości. Trwają prace nad usunięciem tej usterki.
 9. Raport Sprzedaż wg. RF - sprawdzenie rejestrowania sprzedaży przez kierowców/kasjerów - w niektórych przypadkach w raporcie pojawiał się nieprawidłowo komunikat o braku zamknięcia RF. Problem został rozwiązany.
 10. Analizy sprzedaży (hurtownia danych) - poprawnienie ładowania danych do analiz w przypadku biletów EM-Kartowych (zarejestrowane przejazdy).

19.09.2022

 1. Obsługa rejestracji sprzedaży opłat dodatkowych (paragonów) z bileterek EMAR.
 2. Podczas rejestracji sprzedaży z bileterek EMAR zostało dodane sprawdzenie, czy bilet z EM-kartą kupiony na nowy okres został zafiskalizowany.
 3. Zostało poprawione odświeżanie listy przygotowanych zbiorów - po wysłaniu zbioru na serwer on-line, informacja o wysyłce jest odświeżana automatycznie.
 4. Poprawienie błędu przy anulowaniu wpłaty podczas rejestracji utargu.
 5. Poprawki problemów przy kopiowaniu cen podczas kopiowania linii.
 6. Poprawki specyficznych problemów przy przypisywaniu cen strefowo - w niektórych przypadkach ceny przypisywane były niepoprawnie. Dodatkowo poprawione zostało wyświetlanie cen biletów z ulgą procentową w przypadku, gdy cena ma być zaokrąglana zależnie od ceny biletu.
 7. Poprawiono wyświetlanie wykazu linii przesiadkowych w przypadku, kiedy jest wiele przesiadek pomiedzy tymi samymi liniami.
 8. W rejestrze kursów w filtrze po prawej stronie została dodana możliwość filtrowania po sieciach komunikacyjnych, oraz w edycji sieci komunikacyjnej - możliwość zbiorczego przypisywania kursow do wybranej sieci.
 9. W rejestrze linii, oraz w rejestrze kursów została dodana kolumna Organizator przewozów, oraz została dodana możliwość filtrowania po organizatorze w filtrze po prawej stronie.
 10. Dodanie możliwości odfiltrowywania sprzedaży z bileterek nieufiskalnionych w generatorach raportów biletów i raportach wg RF.
 11. Raport dopłat do biletów ulgowych: oprócz filtru po kursach, został dodany filtr po rozkładzie jazdy oraz liniach. Filtry dotyczące RJA, linii i kursów zostały przeniesione na osobną zakładkę. Został dodany również filtr po jednostkach samorządu terytorialnego. W tym filtrze możliwe jest odfiltrowanie biletów w których początek i koniec relacji znajduje się na terenie lub poza terenem wybranej jst. Został zoptymalizowany czas wykonywania raportu.
 12. Podczas eksportu wygenerowanych raportów do pliku Excel (xls) został usunięty warunek, że program Excel musi być zainstalowany na komputerze (został zmieniony format pliku eksportu).
 13. Zostało poprawione działanie raportu "Wykaz sprzedanych paragonów i opłat dodatkowych" - wykaz uwzględnia również opłaty dodatkowe sprzedane w bileterkach EMAR.
 14. Raporty kasowe - raport rozliczenie pracowników: zostało poprawione wyświetlanie parametrów raportu.
 15. Raporty kasowe - szczegółowe rozliczenie kasjera: zostało poprawione działanie przy wybraniu wbudowanych kasjerów (autorejestracja, e-podróżnik).
 16. Zostało poprawione odświeżanie mapy podczas dodawania nowego przystanku.

23.06.2022

 1. Poprawiono błędy zamykania programu i okien w programie wynikające z nowego mechanizmu do obsługi map w programie.
 2. Poprawki drobnych błędów w raportach kasowych przy rejestracji raportów i wpłat, przy pracy wielostanowiskowej i różnych zalogowanych użytkownikach.
 3. W raportach kasowe w menu do generowania zestawień, została dodana możliwość wygenerowania raportu "Obliczanie prowizji od sprzedaży".
 4. W raporcie "Rozliczenie pracowników" został dodany filtr po oddziale kierowców i grupie kierowców - umożliwiający filtrowanie kierowców na raporcie.
 5. Poprawiono komunikaty przy zapisie zbioru on-line do bileterek EMAR-205 na dysk - w przypadku, kiedy zbiór nie został wysłany do bileterek.
 6. Umożliwienie ustawienia zbioru dla oddziału, jako zbioru do wysyłania do bileterek EMAR-205 on-line. Został również poprawiony mechanizm wysyłania zbiorów dla oddziałów do bileterek.
 7. Został poprawiony błąd rejestrowania biletów z ulgą handlową i innym sposobem zaokrąglenia niż do 1gr. W niektórych przypadkach przy rejestracji była zapisywana niepoprawna cena biletu normalnego.
 8. Poprawiono przypisywanie ulg handlowych procentowych do kursów w przypadku, kiedy kurs i ulga mają rozłączne okresy ważności.
 9. Zostałą dodana obsługa raportów sprzedażowych z Komputera Pokładowego e-podróżnik, zawierająca sprzedaż biletów miejskich (od wersji 1.22 KPEP).
 10. Dodanie raportu "Wykaz sprzedanych paragonów z kas dworcowych". Paragony nie będące biletami można raportować w dodanym raporcie. W raportach dotyczących biletów paragony niebędące biletami nie są uwzględniane.
 11. Raport Sprzedaż według RF - szczegółowo z podziałem na kierowców/kasjerów - poprawiono eksport do pliku CSV.
 12. Raport "Sprawozdanie z ilości biletów" - zostały dodane kolumny z liczbą i wartością biletów z ulgami handlowymi.
 13. Poprawiono działanie mechanizmu szyfrowania hasłem plików DoplatyUM - z danymi biletów z ulgą ustawową do dopłat.
 14. W raporcie Bilety sprzedane przez internet - został dodany filtr po typie biletu.
 15. Raport "Obliczanie kosztów linii na podstawie stawek za wzkm" - został poprawiony błąd pojawiający się w niektórych przypadkach przy próbie wygenerowania raportu.
 16. Aktualizacja kalendarza roku szkolnego 2023/2024, dodanie kalendarza na rok 2025.

04.05.2022

 1. Poprawa działania wybierania linii w raportach przewozów

26.04.2022

 1. Został wymieniony mechanizm obsługi map w aplikacji. Mapy sa ponownie dostępne. Została dodana możliwość zapisywania widoku mapy do plików (widok trasy linii lub kursu).
 2. Został dodany raport kontrolek - w generatorze raportów przewozów jest możliwość raportowania drukowanych przez kontrolerów/kierowców wydruków kontrolek.
 3. W rejestracji zostało poprawione obliczanie cen biletów miesięcznych i okresowych sprzedawanych na dworcu na podstawie cen z Informica. Podział cen odzwierciedla ceny w cenniku.
 4. Została dodana możliwość zaznaczanie wielu plików DO przy rejestracji.
 5. Poprawione zostało wyświetlanie taryfy bagażowej przypisanej do linii/kursu w relacji zagranicznej, oraz taryf z ulgą kwotową.
 6. EM-Karty - został dodany raport Historia sprzedaży na wybraną EM-Kartę.
 7. W raportach, w których jest możliwość filtrowania po liniach zostało rozbudowane oznaczenie wybieranej linii na liście w filtrze.
 8. W raporcie Bilety - sprzedaż zbiorczo została dodana możliwość wyboru również daty początku ważności biletu.
 9. Rozliczenia międzygminne: został dodany parametr: liczba biletów / liczba pasażerów.
 10. Raport Sprawozdanie z ilości biletów: zostały rozbudowane i poprawione nazwy kolumn, oraz uporzadkowany format raportu w zależności, czy jest drukowany na linie czy na kursy.
 11. Raporty: Bilety sprzedaż zbiorczo, oraz Sprawozdanie z liczby przewiezionych pasażerów - został dodany parametru "[ ] na wydruku raportu w nagłówku umieszczaj numer ewidencyjny linii".
 12. Raport: Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na j.s.t. - została dodana możliwość wybierania wielu powiatów lub województw do raportu.
 13. Raporty dopłat do biletów ulgowych: został dodany parametr $s umożliwiający automatyczne wstawianie wartości sumy dopłat w drukowanych oświadczeniach; zostało poprawione pomijanie biletów z nieprawidłowym rodzajem komunikacji w przypadku, jeśli tylko jeden kurs opisujący relację biletu ma nieprawidłowy rodzaj komunikacji. Ponadto został dodany parametr umożliwiający drukowanie numerów zaświadczeń, zamiast zezwoleń na raporcie.
 14. Drukowanie cenników: w niektórych sytuacjach niepoprawnie drukowany był numer przystanku komunikacyjnego. Problem został rozwiązany. Dodatkowo w cennikach zawsze drukowane są odległości drogowe.
 15. Tabliczki przystankowe: zostało poprawione sortowanie oznaczeń kursów drukowanych na tabliczkach.

09.02.2022

 1. Poprawa działania filtru Rozkład jazdy linii w Zestawieniu dopłat do biletów z ulgami ustawowymi dla organizatora transportu zbiorowego

31.01.2022

 1. Aktualizacja podziału terytorialnego Polski, zgodnie z najnowszymi zmianami.
 2. Raporty zadaniowe z bileterek oraz dworca, w których brakuje paragonu oznaczane są kolorem pomarańczowym. Po naprawie raportu i uzupełnieniu go o brakujący bilet, możliwa jest rejestracja poprawionego raportu - dopisywany jest bilet.
 3. Zostało poprawione działanie wysyłania RZ do naprawy w przypadku raportów z bileterek EMAR w wersji on-line (jest dołączany również zbiór sprzedażowy, który jest niezbędny do wykonania naprawy).
 4. Poprawki specyficznych błędów przy rejestracji raportów zadaniowych.
 5. Przypisywanie ulg handlowych procentowych do kursów - zostało poprawione przypisywanie, jeśli przypisujemy ulge do więcej niż 1 zakresu przystanków.
 6. Poprawa dodawania ulg kwotowych w definiowaniu taryfy miejskiej.
 7. Poprawa błędu drukowania taryfy jednorazowej z ulgą kwotową w postaci trójkąta cen.
 8. Raporty kasowe: rozliczenie pracowników - zostało poprawione działanie filtrów.
 9. W kalendarzach taryf został dodany przycisk "Wykaz taryf" - wyświetla listę taryf korzystających z danego oznaczenia.
 10. Oznaczenia kursów: poprawa wczytywania okresów na zakładce Okresy.
 11. Analiza sprzedaży na linie lub kursy - podziałem na j.s.t. - poprawa działania raportu (podział wartości na jst.)
 12. Zestawienia dopłat do biletów ulgowych: okienko raportu zostało powiększone, zostały dodane parametry do sterowania informacją o drukowanych parametrach. Ponadto został dodany parametr "obliczaj wartości netto oddzielnie dla każdego miesiąca" - w przypadku obliczania dopłat dla więcej niż 1 miesiąca, możliwe jest sterowanie obliczaniem wartości netto.
 13. Raport - sprawozdanie z ilości biletów: raport został rozbudowany o dodatkowe kolumny, możliwość właczania kolumn, oraz możliwość generowania raportu na linie lub na kursy.
 14. Raport Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na jst - poprawki obliczeń wartości biletów w przypadku wybrania więcej niż jednej gminy.
 15. W raportach został dodany filtr po dacie do wyszukiwania zapamiętanych raportów.
 16. Linie - poprawa błędu usuwania przystanku znajdującego się pomiędzy dwoma odgałęzieniami niepłatnymi.
 17. Poprawa specyficznych błędów drukowania tabel RJA.

20.12.2021

 1. Poprawiony został błąd rejestracji raportów z bileterek EMAR - powodujący nieprawidłowe przygotowanie plików BA, oraz danych do sprzedaży biletów EM-Kartowych na kolejny miesiąc. W przypadku korzystania ze sprzedaży na kolejny miesiąc biletów na EM-Kartę w autobusie konieczna jest szybka aktualizacja programu do wersji 2.58.
 2. W biletach zapisywanych do przedłużenia pokazywany jest pełny kod kontrolny.
 3. Umożliwiono zapis zbioru A80 w wersji on-line do pliku (na liście wygenerowanych zbiorów). Przy przesyłaniu raportu z bileterki EMAR-205 w wersji on-line do naprawy zbiór jest automatycznie dołączany do wysyłki. Zbiór on-line po naprawie rejestruje się w tej samej pozycji, co raport awarii.
 4. Poprawa ponownej rejestracji raportów z Dworca w przypadku poprawienia RZ o brakujące bilety.,
 5. Poprawienie tworzenia ceduł w systemie: nie jest konieczne wybieranie zbioru, na podstawie którego była wykonywana sprzedaż.
 6. Zmiany eksportu danych do Komputera Pokładowego e-podróżnik: uszczegółowienia danych wysyłanych do sprzedaży, umozliwiające dalszą rozbudowę aplikacji sprzedażowej.
 7. Poprawiono przypisywanie kursów do zestawów parametrów. W niektórych przypadkach podczas przypisywania pojawiał się błąd.
 8. Poprawiono przygotowywanie zbioru do Dworca w przypadku korzystania z taryf rozliczeniowych do analiz sprzedaży pomiędzy gminami.
 9. Usprawnienie działania parametru "Automatycznie przypisuj datę transakcji zgodną z datami sprzedaży, a jeśli raport zadaniowy zawiera dane z więcej niż 1 miesiąca, rozbijaj na wpisy zgodnie z datami sprzedaży w RZ" w raportach kasowych.
 10. Poprawa szybkości generowania danych do programu Veritum firmy System-1.
 11. Uszczegółowienia raportów przejazdów z biletem EM-Kartowym (przejazdy, przejazdy bez biletu, błędy).
 12. W kursach zostały dostosowane napisy dotyczące sprzedaży w e-podróżnik do rzeczywistego działania programu.
 13. Linie - poprawienie komunikatu przy dwóch takich samych przystankach pod rząd w trasie.
 14. Raport dopłat do biletów ulgowych - wykaz imienny. W niektórych przypadkach niepoprawnie była pokazywana wartość biletu normalnego.
 15. Drukowanie cenników linii i kursów: zostało poprawione dzielenie wydruku na strony, został dodany parametr umozliwiający dzielenie raportu na strony po każdej uldze, oraz zostały dodane zestawy parametrów. Dodatkowo ulgi kwotowe są poprawnie uwzględniane w ulach handlowych.
 16. Nowy raport - w Analizy punktualności kursów: Wybieranie kursów w bileterkach EMAR przez kierowców. Raport pokazuje czasy wybierania kursów przez kierowców w bileterkach, oraz czasy rozkładowe.
 17. Raporty - analizy - poprawiono ładowanie danych o przejazdach z biletami EM-Kartowymi do analiz. Konieczne jest przeliczenie danych, żeby uzyskać poprawne dane.
 18. Raport - sprawozdanie z ilości biletów: dodanie kolumn dotyczących sprzedaży, filtru na linie/na kursy i możliwości zarządzania kolumnami.
 19. Raport - Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na j.s.t. Poprawiono działanie działania parametrów podziału cen, oraz umożliwiono grupowanie sprzedaży oddzielnie dla każdej wybranej w filtrze gminy.
 20. Poprawa drukowania tabel RJA w kierunku powrót - w niektórych przypadkach niepoprawnie drukowany był kilometraż.
 21. Zmiana ułatwiająca drukowanie tabliczek przystankowych dla linii, w których znajdują się różne przystanki o tych samych nazwach - przy drukowaniu widoczny jest również kod przystanku.
 22. Poprawa błędu niepoprawnego formatowania tabliczek przystankowych po aktualizacji. Format tabliczek nie ulega zmianie.

24.11.2021

 1. W przebiegu zadania dla Komputera Pokładowego e-podróżnik została dodana informacja o pasażerze - w przypadku sprzedaży przez kierowcę/kasjera biletu okresowego.
 2. Umożliwienie wysyłania raportów, które trafiły do Awarii, do naprawy do wsparcia technicznego Teroplan bezpośrednio przyciskiem w programie.
 3. Poprawki specyficznych błędów przygotowania zbioru do bileterek (współrzędne przystanków, taryfy miejskie, zabezpieczenie przed pustym NIP-em).
 4. Poprawienie specyficznych błędów rejestracji raportów (sprzedaż na następny okres przy sprzedaży biletu na dworcu na tę samą EM-Kartę, relacja biletów miejskich, przesyłanie i zipowanie plików na serwerze)
 5. Analizy sprzedaży - przycisk Bilety pominiete w analizach: po kliknięciu na przycisk pojawiają się bilety pominięte zgodne z wybranym filtrem po dacie sprzedaży lub przejazdu.
 6. Raport Szczegółowe rozliczenie utargów kierowcy/kasjera (w Raporty kasowe): zostałzmieniony format kolumny Nr RK na 1/11/2021 (dodany miesiąc i rok).
 7. Zmiana przypisywania ulg ustawowych do kursów: przypisywanie za pomoca przycisków zbiorowego przypisywania, przypisuje ulgi ustawowe również do kursów zlikwidowanych.
 8. Poprawienie zapisywania listy przystanków przy generowaniu tabliczek przystankowych.
 9. Poprawa liczenia liczby rekordów przy zaznaczeniu w filtrze więcej niż jednej pozycji (z klawiszem ctrl).

26.10.2021

 1. Poprawki specyficznych błędów przy rejestracji raportów, oraz w przebiegu zadania.
 2. Poprawa ponownej rejestracji raportów z Dworca - w niektórych sytuacjach pojawiały się powtórzone bilety.
 3. Poprawa pobierania raportów z programu da dysk, oraz wczytywania plików PA.
 4. Raport Rozliczenie sprzedaży między gminami - korekty obliczania wartości w raporcie, oraz poprawa działania filtra po rozkładzie jazdy.
 5. Raport Wykaz sprzedanych biletów - poprawa wyświetlania informacji o kursie, na który został sprzedanyc bilet.
 6. Taryfa bagażowa, zakładka e-podróżnik - został dodany check-box umożliwiający wyłączenie sprzedaży taryfy bagażowej w e-podróżnik (taryfa nie jest eksportowana do e-podróżnik).
 7. Zmiana domyślnych parametrów sprzedaży przez kierowców - w parametrach domyślnych wyłączony został parametr przyjmowanie zapłaty w walutach obcych przez kierowcę.
 8. Taryfy okresowe z ulgą kwotową: jeśli utaryfa nie ma przypisanej żadnej ulgi do taryfy, to ulga zaznaczana jest na czerwono i dodatkowo, jest zaznaczana na pomarańczowo, jeśli istnieje tabela w taryfie bez odpowiadającego typu ulgi.
 9. Filtr po rozkładzie jazdy - poprawienie definiowania filtra - przy wybranych firmach, oddziałach poprawnie filtrują się linie i kursy.
 10. Poprawa działania programu po wykonaniu kopiowania kursu - w niektórych przypadkach nie było możliwe po takiej operacji dodanie kolejnego kursu.
 11. Edycja linii - dodanie poprawnego komunikatu o błędzie, jeśli podczas zmiany daty ważności od dla linii miałby powstać kurs o dacie początku ważności i numerze takim samym, jak inny istniejący już w bazie kurs.

01.10.2021

 1. Poprawienie błędu rejestracji raportów sprzedaży z biletrek Emar-205 w przypadku rejestrowania przez kierowcę sprzedaży w walucie obcej.
 2. Poprawienie działania ponownej rejestracji raportu z Dworca SQL - w niektórych przypadkach pojawiały się podwójne bilety.
 3. Dodanie możliwości wysłania błędnego raportu do analizy do Informica - w automatycznej rejestracji.
 4. Raporty Kasowe - raport szczegółowe rozliczenie utargów kierowcy/kasjera: poprawienie działania w przypadku rozbicia utargów wg. dat sprzedaży.
 5. Raporty Kasowe - raport rozliczenie pracowników - poprawienie wyświetlania wartości w kolumnie utarg gotówkowy.
 6. Raport Bilety - na trasie linii - szczegółowe relacje biletów - poprawa działania. Bilety ograniczane są do biletów na wybranej linii (trasie bazowej).
 7. Raport Wykaz sprzedanych biletów - został dodany parametr: Sortuj dane po: data i godzina rejestracji raportu / data i godzina sprzedaży biletu.
 8. Zmiana w przypisywaniu cen taryfy miejskiej do linii - przycisk wpisz ceny wstawia ważność taryfy na wszystkich przystankach wszystkich tras linii.
 9. Poprawienie wyświetlania taryf bagażowych w cennikach linii i kursów. Cena biletu bagażowego od wartości biletu jest zawsze poprawnie wyświetlana jako od wartości biletu w taryfie podstawowej.
 10. Rozliczenie sprzedaży pomiędzy gminami - poprawki w analizach rozliczeń międzygminnych. Dodano możliwość zapisywania zestawów parametrów.
 11. Umożliwienie definiowania taryfy okresowej z ulgą kwotową - rozliczeniowej (używanej w raportach rozliczeń międzygminnych).
 12. Raport dopłat do biletów ulgowych - dodanie parametru do obliczania sum netto w podsumowaniach (na podstawie wartości lub od sumy brutto).
 13. Poprawki specyficznych błędów w przygotowaniu tabel rozkładu jazdy.
 14. Poprawa działania wyszukiwania - przy pustym oknie wyszukiwania pojawiają się wszystkie rekordy.
 15. Poprawienie definiowania filtrów po rozkładzie jazdy - w niektórych przypadkach nie wyświetlała się poprawnie lista linii.

31.08.2021

 1. Dodanie możliwości zmiany rodzaju płatności za bilet w rejestracji raportów (zakładka bilety)
 2. Drobne poprawki i usprawnienia rejestracji raportów zadaniowych, w tym RZ z EMAR-205 wysyłane on-line.
 3. Umożliwienie usuwania raportu z awarii w przypadku raportów zwrotów z DworcaSQL.
 4. Poprawienie edycji numeru PIN w kierowcach, oraz algorytmu nadawania i sprawdzania numerów pracownika.
 5. W przypisywaniu taryf do linii i kursów pokazywany jest status trasy linii (projektowana, zlikwidowana, zawieszona).
 6. Dodanie możliwości zaokrąglania cen przy mnożeniu lub dodawaniu kwot do cen w edycji taryfy.
 7. Poprawienie działania przypisywania taryf okresowych, oraz taryf z ulgą kwotową strefowo do linii.
 8. Poprawki działania raportu Rozliczenia międzygminne w Analizach sprzedaży.
 9. Umożliwienie edycji cen, oraz ulg dla kursów i linii o statusie zlikwidowane lub zawieszone.
 10. Raporty przystanków i RJA - Wykaz linii: zostały dodane parametry koniec ważności zezwolenia, oraz brak ważnego zezwolenia przypisanego do linii.
 11. Raporty dopłat: poprawa działania zabezpieczenia pliku eksportu dopłat do urzedu marszałkowskiego hasłem.
 12. Raport Wykaz sprzedanych biletów: poprawienie wartości w kolumnie Dopłata - wyświetlana jest informacja o jednostce wypłacającej dopłaty.
 13. Drukowanie cenników - umożliwienie osobne włączanie/wyłączanie drukowania cen biletów po ulgach ustawowych i handlowych.

19.07.2021

 1. Raporty kasowe - raport "Szczegółowe rozliczenie utargów kierowcy/kasjera": dodanie parametru umożliwiającego uwzglednianie w raporcie utargów na podstawie dat sprzedaży zamiast dat transakcji w RK.
 2. Poprawiono specyficzne błędy komunikacji z bileterką EMAR-205 przy komunikacji zdalnej. System jest gotowy na współpracę z bileterkami bez karty pamięci kierowcy. Dodatkowo nazwa zbioru i pliku z danymi dodatkowymi używana w bileterkach bez karty jest widoczna na liście zbiorów i konfigurowalna w parametrach rejestracji. Została też dodana możliwość przeglądania pliku danych dodatkowych w parametrach rejestracji.
 3. Pasażerowie (lista w rozliczeniach) - został dodany filtr wszyscy/usunięci - po prawej stronie.
  • Nowy mechanizm drukowania cenników:
  • cenniki drukują się w zdecydowanie bardziej kompaktowej formie (zwłaszcza w postaci trójkąta cen)
  • zostało dodane pole "oświadczenie" na dole wydruku (i w parametrach)
  • poprawione zostało drukowanie kolumn (lp, nr od, nr do)
  • dla biletów okresowych, które mają zwiększoną cenę przy sprzedaży biletu tylko w jednym kierunku - w cenniku drukowana jest stosowna informacja
  • została dodana możliwość wydruku cennika w przypisywaniu cen do linii i kursów (pojawia się dodatkowa zakładka z parametrami - do wybrania trasy oraz tabeli)
 4. Poprawka edycji taryf biletów okresowych - przedziały kilometrowe poprawnie przenoszone są pomiędy tabelami cen w taryfie
 5. W przypisywaniu cen został dodany przycisk [Wyłącz sprzedaż do przystanku] - przycisk usuwa wszystkie ceny w przypisaniu do danego przystanku.
 6. Została dodana możliwość drukowania i eksportu do CSV listy przystanków przypisanych do strefy biletowej.
 7. Poprawiono specyficzne błędy w drukowaniu tabliczek przystankowych.
 8. Poprawiono wpisywanie godzin przy tworzeniu i edycji kursu.
 9. Poprawiono działanie sortowania na listach kursów przy przypisywaniu parametrów sprzedaży i oznaczeń.
 10. Poprawiono przypisywanie i eksport taryf bagażowych do e-podróżnik.
 11. Raporty dopłat - możliwość zabezpieczenia pliku eksportu DoplatyUM hasłem (dodatkowe zipowanie z hasłem definiowanym w parametrze). Dodatkowo poprawiono wydzielanie zwrotów na raporcie do oddzielnej linii.
 12. Raport Bilety - na linie lub kursy: zostały dodane parametry umożliwiające ograniczenie biletów na raporcie do biletów ze wskazanym przystankiem początkowym lub końcowym.
 13. Poprawki w imporcie danych z Przewozów - import stref biletowych i przypisań strefowych.
 14. Raport - wykaz sprzedanych biletów: została dodana kolumna Rodzaj płatności (gotówka, karta płatnicza, przelew, itp.).
 15. Raport wg RF - szczegółowo z podziałem na kierowców/kasjerów oraz bileterki - zostały poprawione opisy kolumn, oraz dodana kolumna 'L.biletów (RZ)'.
 16. Raport Wykaz sprzedanych biletów - została dodana kolumna z numerem biletu EP/KP, oraz wyszukiwanie po tej kolumnie.
 17. Analiza sprzedaży na linie lub kursy - z podziałem na j.s.t.: została dodana możliwość wyboru więcej niż jednej gminy w tej analizie.
 18. Rozkład jazdy - zmiany w definiowaniu filtra: umożliwienie wybrania tylko takich linii i kursów, które zgadzają się z wybraną w filtrze firmą, oraz datami.

11.05.2021

 1. Umożliwienie sprzedaży biletów jednorazowych z przesiadką w autobusie przez kierowcę w programie Komputer Pokładowy e-podróżnik.
 2. Zmiana w eksporcie do e-podróżnik - poprawienie działania kalendarzy taryf przy sprzedaży w e-podróżnik.
 3. Poprawienie zapisywania walut do danych dodatkowych do bileterek EMAR-105/205.
 4. Poprawienie błędu przy rejestracji, jeśli kurs zatrzymywał się na przystanku o północy.
 5. Poprawienie dodawania przystanków do stref biletowych.
 6. Dodanie możliwości definiowania, które oznaczenia mają nie być drukowane na tabliczkach przyjazdowych lub odjazdowych - na konkretnych przystankach.
 7. Poprawienie importu przystanków bez przypisanej miejscowości - takie przystanki nie sa importowane. Poprawienie importu odległości w trasach linii (w niektórych przypadkach odległości się zerowały).
 8. Drukowanie cenników: umożliwienie definiowania większego papieru i skalowaniu wydruku do A4 - umożliwienie "upchnięcia" wydruku na 1 kartce.
 9. Drukowanie cenników: dodanie parametrów: "Drukuj kolumnę Lp.", "Drukuj kolumnę numer od" oraz "Drukuj kolumnę numer do" - dotyczy zarówno listy, jak i trójkąta cen.
 10. Poprawienie błędu z niekopiowaniem cen przy tworzeniu nowej tabeli w taryfie biletów okresowych.
 11. Przyspieszenie działania usuwania linii.
 12. Rozliczanie opłat za przystanki: umożliwienie filtrowania linii po rozkładzie jazdy.
 13. Dodanie do kalendarza święta Zielone Świątki (ruchome, zawsze w niedzielę) 23.05.2021 i kolejne lata.
 14. Przypisywanie parametrów lub oznaczeń grupowo do kursów - dodanie kolumny relacja (relacja kursu), oraz kolumny z oznaczeniami kursów.
 15. W edycji linii na liście tras została dodana kolumna "Relacja trasy".
 16. Raport Wykaz linii - zostały dodane kolumny "Nr ewid. linii" oraz "Nr zezwolenia".
 17. Raport Wykaz kursów przez przystanek: zostały dodane kolumny: rodzaj komunikacji, sieć komunikacyjna, rodzaj usług (z linii); zostało dodane kolorowanie wierszy w zależności od statusu kursu.
 18. Raport Wykaz sprzedanych biletów - dodanie możliwości wybrania wielu ulg w raporcie.
 19. Definiowanie filtra po rozkładzie jazdy - wybór kursów: została dodana kolumny "Wariant linii" do definicji filtra.

30.03.2021

 1. Poprawa przygotowania zbioru (nieprawidłowy komunikat o braku przypisanych cen do kursu).
 2. Dodanie możliwości przypisywania taryf z przesiadką w strefie (sprzedaż na EM- Karty).
 3. Poprawy specyficznych błędów przygotowania danych do sprzedaży, oraz rejestracji raportów.
 4. Poprawa filtrowania kursów przy dodawaniu ceduł.
 5. Przypisywanie kursów do parametrów sprzedaży (zbiorcze) - dodana kolumna ze statusem kursu, ustawianie koloru czcionki w zależności od statusu, oraz zapamiętywanie szerokości kolumn.
 6. Parametry konfiguracji tablic kierunkowych w autobusie - dodanie podglądu działania tablicy, oraz możliwości skonfigurowania trybu 8.
 7. Poprawienie dodawania logotypów do firmy.
 8. Eksport danych sprzedażowych do systemu VERITUM - poprawienie eksportu informacji o rodzaju płatności.
 9. Drukowanie cenników - umożliwienie ustawienia pionowej orientacji papieru na wydruku.
 10. Oznaczenia kursów - wyłączanie przycisku usuwania, jeśli nie można usunąć danego oznaczenia (jest używane).
 11. Poprawa działania przycisku wpisz ceny w przypadku, kiedy trasa tam nie zawiera przystanku o numerze 1.
 12. Poprawa kopiowania taryf w przypadku, kiedy w cenniku mamy zdefiniować tylko 1 taryfę.
 13. Dodanie ostrzeżeń podczas dodawania przystanku, jeżeli przystanek o danej nazwie już istnieje w bazie danych.
 14. Poprawa wyświetlania mapy podczas dodawania przystanku bez uzgadniania.
 15. Poprawienie odświeżania listy przystanków po edycji przystanku.
 16. Raporty przystanków i RJA, raport: Wykaz kursów/linii przez przystanek, oraz wyświetlenie listy kursów przez przystanek w rejestrze przystanków - dodanie kolumny z godziną odjazdu z wybranego przystanku.
 17. Poprawienie przeliczania odległości w kursach przy edycji linii - przy zmianach odległości, przystanków, itp. w trasie linii.
 18. Umożliwienie dodawania przystanków do kursów przy dodawaniu przystanków z przodu lub końca trasy linii.
 19. Umożliwienie ręcznej zmiany numeru wariantu trasy linii.
 20. Kreator kursów - usunięcie błędu pojawiającego się w niektórych sytuacjach przy wczytywaniu trasy linii.
 21. Umożliwienie dodawania dróg bez numeru drogi.
 22. Filtr po rozkładzie jazdy - poprawienie działania filtrowania po statusie kursu.
 23. Import pliku z dopłatami - poprawienie filtrowania plików z innymi nazwami.
 24. Poprawa edycji nazwy raportu dopłat do biletów ulgowych.
 25. Raporty dopłat do biletów ulgowych - poprawienie eksportu dopłat do pliku dla urzędu w przypadku zaznaczenia opcji używania numeru ewidencyjnego linii.
 26. Raport Sprzedaż wg RF - suma sprzedaży przez kasy - dodanie parametrów umożliwiających rozbicie sprzedaży na raporty dobowe i filtrowania po kasie fiskalnej.
 27. Raport Sprzedaż wg RF - raporty miesięczne: zmiana kolejności kolumn przy wprowadzaniu raportów miesięcznych.

25.03.2021

 1. Dodanie możliwości przypisywania taryf z przesiadką w strefie (sprzedaż na EM- Karty).
 2. Poprawy specyficznych błędów przygotowania danych do sprzedaży, oraz rejestracji raportów.
 3. Poprawa filtrowania kursów przy dodawaniu ceduł.
 4. Przypisywanie kursów do parametrów sprzedaży (zbiorcze) - dodana kolumna ze statusem kursu, ustawianie koloru czcionki w zależności od statusu, oraz zapamiętywanie szerokości kolumn.
 5. Parametry konfiguracji tablic kierunkowych w autobusie - dodanie podglądu działania tablicy, oraz możliwości skonfigurowania trybu 8.
 6. Poprawienie dodawania logotypów do firmy.
 7. Eksport danych sprzedażowych do systemu VERITUM - poprawienie eksportu informacji o rodzaju płatności.
 8. Drukowanie cenników - umożliwienie ustawienia pionowej orientacji papieru na wydruku.
 9. Oznaczenia kursów - wyłączanie przycisku usuwania, jeśli nie można usunąć danego oznaczenia (jest używane).
 10. Poprawa działania przycisku wpisz ceny w przypadku, kiedy trasa tam nie zawiera przystanku o numerze 1.
 11. Poprawa kopiowania taryf w przypadku, kiedy w cenniku mamy zdefiniować tylko 1 taryfę.
 12. Dodanie ostrzeżeń podczas dodawania przystanku, jeżeli przystanek o danej nazwie już istnieje w bazie danych.
 13. Poprawa wyświetlania mapy podczas dodawania przystanku bez uzgadniania.
 14. Poprawienie odświeżania listy przystanków po edycji przystanku.
 15. Raporty przystanków i RJA, raport: Wykaz kursów/linii przez przystanek, oraz wyświetlenie listy kursów przez przystanek w rejestrze przystanków - dodanie kolumny z godziną odjazdu z wybranego przystanku.
 16. Poprawienie przeliczania odległości w kursach przy edycji linii - przy zmianach odległości, przystanków, itp. w trasie linii.
 17. Umożliwienie dodawania przystanków do kursów przy dodawaniu przystanków z przodu lub końca trasy linii.
 18. Umożliwienie ręcznej zmiany numeru wariantu trasy linii.
 19. Kreator kursów - usunięcie błędu pojawiającego się w niektórych sytuacjach przy wczytywaniu trasy linii.
 20. Umożliwienie dodawania dróg bez numeru drogi.
 21. Filtr po rozkładzie jazdy - poprawienie działania filtrowania po statusie kursu.
 22. Import pliku z dopłatami - poprawienie filtrowania plików z innymi nazwami.
 23. Poprawa edycji nazwy raportu dopłat do biletów ulgowych.
 24. Raporty dopłat do biletów ulgowych - poprawienie eksportu dopłat do pliku dla urzędu w przypadku zaznaczenia opcji używania numeru ewidencyjnego linii.
 25. Raport Sprzedaż wg RF - suma sprzedaży przez kasy - dodanie parametrów umożliwiających rozbicie sprzedaży na raporty dobowe i filtrowania po kasie fiskalnej.
 26. Raport Sprzedaż wg RF - raporty miesięczne: zmiana kolejności kolumn przy wprowadzaniu raportów miesięcznych.

02.02.2021

 1. Poprawa usuwania zbiorów - umożliwienie usuwania zbiorów automatycznie wysyłanych do EMAR-205.
 2. Ponowna rejestracja raporów z bileterek EMAR - dopisywanie brakujących biletów do bazy po korekcie raportu.
 3. Poprawki specyficznych błędów rejestrowania raportów i wyświetlania przebiegu zadania.
 4. Zmiana sposobu rejestrowania raportów z pliku oraz Diagramów kas obcych - rejestrowanie odbywa się przez usługę Serwer Informica, dzięki czemu nie ma konieczności czekania na zarejestorwanie raportu przez użytkownika.
 5. Poprawa zapisywania biletów miejskich z ulgą procentową do zbioru dla bileterek.
 6. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Została dodana ulga w grupie 1 w pozycji 28: "HONOR.DAWCA KRWI" (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach)
 7. Został dodany filtr na Rozkład jazdy w zestawieniach: Sprawozdanie z ilości biletów oraz Sprawozdanie z liczby przewiezionych pasażerów.
 8. Poprawienie nieprawidłowego wczytywania firmy w oznaczeniach ustawowych - w niektórych przypadkach w oknie edycji pojawiała się niepoprawnie nazwa przewoźnika.
 9. Poprawki tworzenia par opiekun-podopieczny w raportach dopłat do biletów ulgowych w przypadku sprzedaży biletu jednorazowego i przejazdu EM-Kartowego na tym samym kursie.
 10. Poprawki wyszukiwania w Autobusy i pojazdy.
 11. Wprowadzenie ograniczenia na długość raportu zapisywanego w programie - do 50 znaków.
 12. Poprawki wyświetlania cennika z ulgami ustawowymi.
 13. Optymalizacja wczytywania taryf miejskich.
 14. Poprawa przypisywania kursów do kolumn (dni robocze/soboty/niedziele i święta) w tabliczkach przystankowych.
 15. Poprawa kopiowania przypisania cen z trasy w przeciwnym kierunku.

17.12.2020

 1. Zmiana dat ferii zimowych 2021 na 4-17 styczeń.
 2. Nowy wzór tabliczki: Tabliczka dla linii (miejska) z pełną trasą - bez podziału na dni tygodnia.
 3. Poprawienie działania filtra w kursach - po wyedytowaniu kursu filtr jest nadal trzymany.
 4. Poprawienie drobnych błędów pojawiających się przy edycji kursu.
 5. Usprawnienie wydajności działania narzędzia ImportTool - do importu danych rozkładowych. Została dodana analiza danych przy powtórnym imporcie.
 6. Dodanie w raportach możliwości edycji filtra po rozkładzie jazdy.
 7. W raporcie Sprzedaż według RF - sprawdzenie rejestrowania sprzedaży przez kierowców/kasjerów została dodana kolumna z informacją o wszystkich raportach zadaniowych, w których występuje dany raport fiskalny.
 8. Poprawienie działania filtra po gminach dla raportu Bilety - szczegółowo każdy bilet.
 9. Raport Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na js: została dodana możliwość wybrania więcej niż jednej jednostki samorzadu terytorialnego danego rodzaju (np. 2 gminy).
 10. Dodanie możliwości kopiowania przypisań cen z trasy w kierunku tam na trasę powrót i odwrotnie.
 11. Poprawienie usuwania zbiorów do bileterek i inne poprawki przygotowania, oraz rejestracji raportów związane z przygotowaniem do przesyłania zbiorów z i do bileterki on-line.
 12. Zmiany wyglądu listy EM-Kart w programie (na zakładce Rozliczenia) - dostosowanie do potrzeb weryfikacji EM-Kart.
 13. Zmiana działania przycisku przerwij przy tworzeniu zbioru do e- podróżnik. Przycisk szybciej reaguje na kliknięcie.
 14. W raportach kasowych zostało poprawione wyświetlanie liczb ujemnych (np. odliczenia).

29.10.2020

 1. Przypisywanie cen do linii i kursów - w przypisywaniu został dodany przycisk "Sprawdź ceny". Program porównuje ceny na relacjach we wpisywanej linii/kursie z innymi cenami tego samego rodzaju w tym samym cenniku w programie i pokazuje, czy istnieją linie i kursy, na których są inne ceny. To ułatwia utrzymanie spójności cennika.
 2. Poprawa działania przycisku wpisz ceny. Jak wpisuję ceny przyciskiem wpisz ceny, to program działa w ten sposób, jakby parametry Automatycznie zmień/usuń cenę i zastosuj do wszystkich wariantów - były odznaczone. Czyli wpisujemy ceny zgodnie z kilometrażem w każdym lub wybranym wariancie trasy i mechanizm ten nie ujednolica cen.
 3. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Publikacja: Dz.U. z dnia 14.09.2020r. poz. 1578 "Art. 1. W ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319) wprowadza się następujące zmiany: …
  • 3) po art. 13 dodaje się art. 13a i art. 13b w brzmieniu: „Art. 13a. 1. Osobom uprawnionym przysługuje ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej.
  • 2. Osobom uprawnionym przysługuje ulga w wysokości 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
  • 1) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych;
  • 2) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów jednorazowych.
  • 3. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, korzystająca z przejazdu w klasie 1, obowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2"
  • W wykazie ulg ustawowych do biletów jednorazowych (grupa 1) została dodana ulga w pozycji 16 "OSOBA REPRESJON." (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach). W wykazie ulg ustawowych w komunikacji miejskiej (grupa 2) została dodana ulga w pozycji 7 o nazwie: 'OS.REPRESJON.-KM' W wykazie ulg ustawowych w komunikacji kolejowej (grupa 12) została dodana ulga w pozycji 8 o nazwie: 'OS.REPRESJON.-KK'
  • W celu umożliwienia sprzedaży biletów z tą ulgą należy wykonać następujące czynności:
  • 1) przypisać ulgę do kursów - Cenniki > Przypisanie ulg proc. do kursów > Przycisk "Przypisanie ulg ustawowych do kursów". Nowa ulga zostanie przypisana do wszystkich kursów komunikacji zwykłej i przyspieszonej.
  • 2) Ustalić numer ulgi w wykazie ulg zapisywanych do bileterek autobusowych - Cenniki > Kolejność w bil. autobusowych oraz stacjonarnych
  • 3) przygotować zbiory dla bileterek
 4. Zmiany w raportach sprzedażowych:
  • Wszystkie raporty - w Dane do raportu został dodany mechanizm włączania i wyłączania kolumn, została dodana również opcja zaznacz/odznacz wszystko.
  • Raporty dopłat do biletów ulgowych - został dodany mechanizm tworzenia zestawów parametrów, co upraszcza tworzenie różnych zestawień dla tego samego urzędu marszałkowskiego lub różnych przewoźników w przypadku urzędu.
  • Wykaz biletów i bilety pominięte w raportach dopłat - poprawiono działanie filtrów.
  • Wykaz sprzedanych biletów - został dodany parametr: [ ] Tylko bilety okresowe opisane kursami różnych linii.
  • Zwroty biletów w okresie - zostały dodane nowe kolumny Ulga i Numer RZ.
  • Bilety - sumy sprzedaży" - został dodany parametr "Tylko bilety z NIP-em nabywcy".
  • Wykaz linii oraz Praca przewozowa z podziałem na jst - w niektórych przypadkach niepoprawnie działał filtr po rozkładzie jazdy. Problem został poprawiony
  • Wykaz sprzedanych biletów - w kolumnie wartość 1 biletu znajduje się cena całego biletu (zostało to poprawione)
 5. Zostało poprawione ładowanie danych do Analiz (Hurtownia Danych) - w przypadku biletów okresowych czasami ładowane były niepoprawne relacje biletów.
 6. Zostały poprawione błędy przy edycji linii - kopiowanie zmian do kursów (w niektórych przypadkach niepoprawnie były kopiowane odległości).
 7. ImportTool - zostało usprawnione działanie interfejsu użytkownika (szybsze przeładowywanie), oraz poprawione zostało kilka specyficznych błędów przy imporcie danych.
 8. Przypisywanie kursów do marki - analogiczny mechanizm, jak "typ pojazdu" - w zarządzaj, po wybraniu marki pojawia się przycisk Kursy i mogę przypisać wiele wybranych kursów do wskazanej marki.
 9. Poprawienie filtrowania stanowisk przystanków przy tworzeniu linii - typ przystanku musi odpowiadac typowi linii.
 10. Umożliwienie edycji filtru rozkład jazdy w liniach i kursach (przycisk edycji na górze przy wyborze filtra).
 11. Poprawiono kilka specyficznych błędów przy rejestracji raportów.

21.09.2020

 1. Drukowanie tabliczek przystankowych - w tabliczkach z podziałem na dni tygodnia, jeśli do kursu przypisane jest oznaczenie S (kursuje w dni nauki szkolnej) kurs drukowany jest tylko w kolumnie dni robocze (jest przy nim drukowane oznaczenie).
 2. Drukowanie tabliczek przystankowych - informację o przystankach 'Przez' można drukowac kursywą - został dodany odpowiedni parametr w konfiguracji tabliczek.
 3. Dodawanie cenników - została dodana opcja do wyboru: dodawanie nowego pustego cennika albo skopiowanie cennika.
 4. Nadawanie numerów taryf - przy dodawaniu nowych taryf do cennika podpowiadany jest pierwszy wolny numer taryfy.
 5. Kopiowanie linii - dodanie pełniejszego wyjaśnienia sposobu kopiowania kursów wraz z linią (kopiowane są tylko kursy, których data końca ważności jest taka sama jak data końca wazności linii, żeby uniknąć kopiowania starych kursów).
 6. Drobne poprawki błędów edycji i dodawania kursów i tras linii (dotyczy nazw przystanków z apostrofem, pustych tras).
 7. Drobne poprawki eksportu danych do pliku doplatyUM - do urzędu marszałkowskiego.
 8. Zestawienie dopłat do biletów z ulgami ustawowymi dla organizatora transportu zbiorowego - poprawienie nazewnictwa na wydruku (zaświadczenia, zamiast zezwolenia).
 9. Poprawienie błędu po instalacji programu - w niektórych przypadkach wpisywały się niepoprawne ścieżki do folderów do automatycznej rejestracji danych

19.08.2020

 1. Nowy raport: Różnice cen na tych samych relacjach - w raportach przewozów. Raport pokazuje w ramach tego samego cennika i rozkładu jazdy relacje, na których na różnych liniach lub kursach stosowane są inne ceny biletów.
 2. Nowy raport: Dynamika sprzedaży biletów w rozbiciu na ulgi - w raportach dopłat do biletów ulgowych. Pokazuje wartości sprzedaży biletów z ulgą ustawową w czasie.
 3. Nowy raport: Sprzedaż biletów z ulgą ustawową w krótkim okresie czasu - w raportach dopłat do biletów ulgowych. Pokazuje dużą liczbę sprzedanych biletów z ulgą ustawową w krótkim okresie czasu.
 4. Raport Bilety - na linie lub kurs: zmiana domyślnej nazwy raportu, dodanie możliwości sortowania, dodanie numerów linii i kursów, umożliwienie edycji filtru po rozkładzie jazdy bezpośrednio w raporcie.
 5. Poprawa obliczeń liczby biletów w Analizach.
 6. Drukowanie tabel RJA: dodanie parametrów -drukuj wyjaśnienia do rodzajów kursu, -drukuj wyjaśnienia do rodzaju usług - umożliwiających drukowanie wyjaśnień do powyższych w sekcji oznaczenia.
 7. Poprawienie kopiowania taryf z ulgą kwotową - przy kopiowaniu do innego cennika tej samej firmy kopiowany jest również nagłówek (nazwa) ulgi.
 8. Optymalizacja liczenia i pokazywania cen na liniach i kursach i w przypisywaniu cen do linii i kursów.
 9. Filtry po liniach w rejestrze kursów - z listy usuwane są linie, których wszystkie trasy są zlikwidowane.
 10. Przechodzenie pomiędzy RZ w rejestracji raportów bez konieczności wracania na listę z raportami (strzałki na górze ekranu).
 11. Poprawienie filtrowania linii i kursów przy tworzeniu zbioru dla oddziału.
 12. Poprawienie drobnych błędów dodawania i edycji bileterek, komputerów pokładowych, oraz rejestracji raportów.
 13. Skorygowanie kalendarza roku szkolnego 2019/2020 - przesunięcie zakończenia roku szkolnego z 19.06 na 26.06.
 14. Dodanie możliwości definiowania do 299 dni przerwy w zakupie biletu miesięcznego/okresowego na EM-Kartę. UWAGA! okres przerwy dłuższy niż 99 dni będzie działał poprawnie tylko dla bileterek EMAR-205 w wersji 1.06.05 lub nowszych!

24.06.2020

 1. Na liście zbiorów do urządzeń została dodana informacja o zbiorze wysłanym przez internet do bileterek EMAR-205 (konieczna jest odpowiednia wersja bileterek do korzystania z wysłanego zbioru).
 2. W Analizach sprzedazy został dodany nowy raport "Rozliczenie sprzedazy pomiędzy gminami". Raport wykorzystuje zdefiniowane taryfy rozliczeniowe i na podstawie wartości przypisanych do danej gminy dzieli cenę biletu pomiędzy wybrana gminę bazową, oraz gminę przypisaną to taryfy rozliczeniowej. To umożliwia bardzo dokładne dzielenie wartości sprzedanych biletów pomiędzy gminy.
 3. Poprawiono błędy przy zapisie taryf przesiadkowych okresowych i wieloprzejazdowych do zbioru dla DworcaSQL.
 4. Poprawiono przypisywanie kursów i linii do oddziałów, w tym działanie kreatora tworzenia kursów.
 5. W widoku taryf jednorazowych została rozszerzona informacja o tym, czy dana taryfa jest typu e-podróżnik o informację, czy jest ona włączona czy wyłączona do sprzedaży.
 6. Została zmieniona domyślna wartość pola "Dozwolona sprzedaż biletów przed rozpoczęciem kursu: " - w taryfach oraz przy przygotowaniu zbiorów do e-podróżnik z 1 miesiąc (720h) na 3 miesiące (2184h).
 7. Umożliwienie grupowego przypisywania oznaczeń kursów do kursów. W edycji oznaczenia kursu został dodany przycisk 'Kursy' - można przypisywać oznaczenie do kursów i sprawdzać, do których kursów oznaczenie jest już przypisane.
 8. Kopiowanie taryfy kilometrowej biletów jednorazowych - umożliwienie zamiany taryfy na tabelową podczas kopiowania.
 9. Poprawa drukowania trójkątów cen - został dodany parametr umożliwiajacy umieszczenie całego trójkąta cen na jednym arkuszu. Poprawiono działanie wielkości czcionek.
 10. W rejestracji rozliczeń zostało poprawione filtrowanie po kolumnie Przewoźnik.
 11. Poprawa działania mapy w liniach i kursach, oraz odświeżania schematu trasy w kursach w przypadku zmian w trasie linii.
 12. Poprawa wyświetlania ostrzeżeń w kursach dotyczących rodzaju komunikacji. Nieprawidłowo było wyświetlane ostrzeżenie w przypadku komunikacji przyspieszonej.
 13. W widoku kursów zostały dodane kolumny "Kurs powrotny" oraz "Kurs sparowany" z informacją o wybranym kursie powrotnym do sprzedaży w e- podróżnik, oraz kursie sparowanym.
 14. Zestawienie dopłat do biletów ulgowych - wykaz biletów i bilety pominięte. Została dodana kolumna "Numer EM-Karty" oraz możliwość odfiltrowania na tym wykazie biletów ważne w tym samym okresie wielokrotnie sprzedanych na tę samą EMK i które nie zostały zwrócone (pasażerowie, którzy kupili na ten sam okres 2 bilety na tę samą EM- Kartę i omyłkowo nie został wykonany zwrot żadnego z tych biletów).
 15. Nowy raport w raportach dopłat do biletów ulgowych: "Bilety miesięczne sprzedane na tego samego pasażera". Raport pokazuje bilety miesięczne ważne w tym samym okresie czasu i sprzedane na tego samego pasażera.
 16. W generatorach raportów sprzedażowych w raportach biletów został dodany filtr po przewoźniku (firma na której kurs został sprzedany bilet).

15.05.2020

 1. Dodanie możliwości definiowania taryf przesiadkowych, oraz uruchomienie sprzedaży biletów przesiadkowych okresowych na Dworcu SQL.
 2. Rerestracja raportów z DworcaSQL z wersją struktury R01.19 (dodane pole NIP Nabywcy).
 3. Tworzenie pliku BA* z wykazem EM-kart z biletami na następny okres sprzedanymi w autobusie - uwzględnienie pola NIP Nabywcy.
 4. Zmiany w edycji linii: możliwość usuwania przystanku w trasie w obydwu kierunkach jednocześnie, możliwość dodawania przystanku w trasie jednocześnie w obydwu kierunkach.
 5. Umożliwienie edycji parametrów trasy linii (czasy przejazdu, odległości) bezpośrednio na zakładce arkusz w edycji linii.
 6. Poprawienie kopiowania przypisanych numerów cen przy kopiowaniu przypisań z tej samej taryfy do nowego wariantu linii.
 7. W liniach na zakładce cennik wybieranie trasy z listy tras w górnym okienku ustawia wartość Trasa w wyborze trasy do drukowania cennika.
 8. Lista linii - dodanie filtrowania/wyszukiwania według kolumn.
 9. Umożliwienie dodawania tylko wybranych przystanków z trasy linii do trasy kursu - w edycji kursu.
 10. Poprawa działania kopiowania kursów w przypadku kursów sparowanych.
 11. Poprawa algorytmu parującego przystanki w kursach powrotnych e- podróżnik - parowanie kursów do sprzedaży biletów okresowych.
 12. Przypisywanie cen do linii i kursów - dodanie mozliwości wpisywania cen wg. kilometrów drogowych.
 13. Poprawki specyficznych błędów przy eksporcie i imporcie danych biletów z ulgą ustawową do pliku DoplatyUM dla Urzędu Marszałkowskiego.
 14. Zmiana domyślnej nazwy raportu dopłat do biletów ulgowych.
 15. Poprawki specyficznych błędów w raportach sprzedaży biletów.
 16. Poprawienie wyglądu tabliczek przystankowych dworcowych i stanowiskowych w przypadku dużej liczby kursów odjeżdżających z danego przystanku.
 17. Tabliczka dla linii (miejska) - tabela nad trasą. Został dodany parametr umożliwiający drukowanie listy przystanków albo listy miejscowości.
 18. Wydruki tabel RJA - dodanie parametru umożliwiającego określenie dokładności drukowania odległości (do 1m, 10m, 0,1km i 1km). Poprawienie drukowania rodzaju kursu 'Zw' dla kursów powrotnych.
 19. Nowy raport - "Bilety - na trasie linii - szczegółowe relacje biletów". Raport pokazuje liczbę biletów i przychody z nimi związane w podziale na przystanki wybranej trasy linii.

2.04.2020

 1. Zapisywanie i wyświetlanie w raporcie zadaniowym, na zakładce bilety, oraz w raporcie Wykaz sprzedanych biletów pola NIP nabywcy - przy sprzedaży z bileterek EMAR-205, oraz w Komputerze Pokładowym e- podróżnik (sprzedaż biletów w autobusie).
 2. Poprawienie specyficznych błędów rejestracji rapotów z bileterek EMAR.
 3. Został poprawiony błąd liczenia liczby komputerów pokładowych w przypadku jednoczesnego korzystania z bileterek EMAR-205, oraz Komputera Pokładowego e-podróżnik.
 4. Nowy parametr w sprzedazy przez e-podróżnik - łatwiejsze włączanie bezdiagramowości w wybranych kanałach sprzedażowych e-podróżnik.pl.
 5. Poprawienie eksportu danych sprzedażowych z biletami z ulgą ustawową do pliku DoplatyUM dla urzędu marszałkowskiego - raporty dopłat do biletów ulgowych. W niektórych przypadkach niepoprawnie zapisywane były nazwy linii.
 6. Poprawa raportów według RF - w przypadku sprzedaży przez Komputer Pokładowy e-podróżnik w raportach niepoprawnie były uwzględniane zwroty.
 7. Dodanie możliwości zapamietywania zestawów parametrów w raporcie Zestawienie dopłat do biletów z ulgami handlowymi.
 8. Rozliczenie roczne sprzedaży biletów z ulga ustawową: przy wyborze zestawienia została dodana kolumna "Data utworzenia".
 9. Zarządzanie typami pojazdów - została dodana możliwość przypisywania typu pojazdu do wielu kursów jednocześnie.
 10. Dodawanie oznaczeń kursów - przy dodawaniu nowego oznaczenia data ważne od to zawsze data pierwszego dnia bieżącego miesiąca.
 11. Została dodana możliwość kopiowania trasy linii wraz z kursami w ramach wybranej trasy linii. W przycisku kopiowania linii została dodana druga opcja kopiowania.
 12. Kursy - zostało dodane zabezpieczenie w kreatorze kursów przed zapisaniem na dwóch różnych stanowiskach kursów o tym samym numerze i datach wykonywania. W przypadku jednoczesnego dodawania kursów o tym samym numerze na różnych stanowiskach, przy zapisie kurs zapisywany później będzie miał zwiększony numer wariantu kursu.
 13. Kursy - zakładka kolizje: została dodana możliwość zapisu wyników kolizji do plików Excel/CSV.
 14. Dodanie do raportu Bilety miesięczne - imienne w zestawieniach dopłat kolumny: "Dł. relacji - drogowa (średnia)". Kolumna zawiera średnią długość relacji biletu obliczaną na podstawie kilometrów drogowych biletu.
 15. Zostało poprawione drukowanie tabliczek przystankowych (dworcowa i przystankowa) - w przypadku występowania dużej liczby kursów, program niepoprawnie dzielił tabliczkę na strony.
 16. Został wdrożony nowy mechanizm raportowania błędów w programie. W przypadku wystąpienia błędu pojawi się okno umożliwiające wysłanie logu z błędem do Informica. Wysłanie logów i opisanie sytuacji, w której pojawił się problem będzie dla nas bardzo pomocne w udoskonalaniu dla Państwa naszych produktów.

10.03.2020

 1. Dodanie wsparcia w instalatorze dla MS SQL Server 2019.
 2. Została dodana możliwość definiowania taryf przesiadkowych oraz taryf rozliczeniowych, a także możliwość definiowania punktów przesiadkowych w trasach linii. Taryfę przesiadkową przypisujemy do linii. Cena w taryfie przesiadkowej oznacza cenę do punktu przesiadkowego. Taryfa rozliczeniowa oznacza taryfę używaną w rozliczeniach z samorządami i umożliwia zdefiniowanie informacji o tym, jaki fragment ceny biletu przypada na dany samorząd. Raporty związane z taryfami rozliczeniowymi będa dodawane w kolejnych wersjach Informica 2.0. Punkty przesiadkowe definiowalne są tylko dla tras linii. Program wyświetla wszystkie możliwe przesiadki pomiędzy kursami linii na których zdefiniowane są przesiadki. Przesiadki mogą byc również używane jako skomunikowania przy prezentowaniu rozkładu jazdy w e-podroznik.pl.
 3. Zostało poprawione sprawdzanie poprawności tras linii - sprawdzanie, czy istnieją 2 takie same przystanki w trasach w tym samym kierunku.
 4. Eksport oznaczeń - w funkcji eksportu i importu rozkładu jazdy do innego przewoźnika dodano pełne wsparcie dla importu i eksportu oznaczeń kursów.
 5. Uporządkowanie drukowania tabel RJA - przy wielu trasach w jednym kierunku, czasami pojawiał się błąd podczas generowania tabeli. Ponadto wszystkie wspólne czasy i odległości pobierane są zawsze z trasy linii.
 6. Poprawa zapisywania taryf biletów okresowych z ulgą kwotową do zbioru A6D (Dworzec) - w pewnych sytuacjach ceny nie były zapisane poprawnie i sprzedaż nie była możliwa.
 7. Poprawienie eksportu danych do pliku doplatyUM - poprawione zostało eksportowanie informacji o przejazdach z biletem EMK do pliku.
 8. Poprawa rejestracji raportów z bileterek EMAR-105 i EMAR-205 w przypadku, kiedy w bileterce był sprzedawany bilet okresowy na nowy okres. W przypadku zmiany cen nie zawsze zapisywały się poprawne dane o utargu do raportów kasowych. Rejestracja i ewentualne niepoprawne dane w RK zostały poprawione.
 9. Zmiany w wyświetlaniu historii sprzedaży na wybraną EM-Kartę. Wyświetlana historia jest teraz dużo czytelniejsza.
 10. Poprawa działania anulowania biletu - pełna obsługa biletów sprzedanych w Komputerze Pokładowym e-podróżnik, oraz w EMAR-205.
 11. Poprawa działania Analizy przejazdów pasażerów na kursie. W niektórych przypadkach program niepoprawnie obliczał liczbę pasażerów wysiadających.
 12. Poprawa działania zestawów parametrów w raporcie "Zestawienie dopłat do biletów z ulgami ustawowymi dla organizatora transportu zbiorowego". Przy bardzo długiej liście kursów parametry zapisywały się niepoprawnie - problem został rozwiązany.
 13. Raport "Wykaz sprzedanych biletów" - zostało poprawione filtrowanie po Bileterce (logo), oraz dodane filtrowanie po numerze raportu fiskalnego.

13.02.2020

 1. Poprawki w raporcie dopłat - zaznaczanie biletów pomijanych.
 2. Dodanie mozliwości anulowania biletów sprzedanych przez Komputer Pokładowy e-podróżnik.
 3. Poprawa działania filtrów po zapisie lub edycji elementu.

06.02.2020

 1. Dodanie możliwości filtrowania po kolumnach w wykazie biletów w raporcie dopłat do biletów ulgowych. Dodatkowo został zoptymalizowany eksport danych o przejazdach z biletem ulgowym do pliku DoplatyUM.
 2. Raport "wykaz sprzedanych biletów" - został dodany wiersz podsumowania w raporcie.
 3. Raport "Zestawienie dopłat do biletów z ulgami handlowymi" - dodanie możliwości wybierania wielu ulg do raportu przy jednym wyborze ulg.
 4. Raport "Bilety na linie lub kursy" - w danych do raportu została przywrócona kolumna grupju wg.
 5. Raporty "Obliczenie rekompensat za wykonane linie" oraz "Obliczenie kosztów linii na podstawie stawek za wzkm" - dodanie możliwości obliczania kosztów linii na podstawie zdefiniowanego cennika stawek za wzkm (Trasy - Stawki za wozokilometr).
 6. Raport "Bilety - sprzedaż zbiorczo" - został dodany parametr "nie drukuj informacji o wybranych liniach w filtrze".
 7. Dodanie możliwości skorzystania z cennika za wozokilometr w raportach Obliczenie rekompensat za wykonane linie oraz Obliczenie kosztów linii na podstawie stawek za wzkm.
 8. Poprawki drukowania tabel RJA - drukowane odległości i czasy wynikają z rozkładu jazdy linii.
 9. Poprawienie czasu rejestracji raportów zwrotów z Dworca.
 10. Poprawienie programowania pustej karty kierowcy zbiorem w rejestrze kart pamięci (bez rejestracji raportów).
 11. Została zoptymalizowana prędkość wczytywania listy EM-Kart w Rozliczeniach.
 12. W przygotowaniu zbiorów (urządzenia i e-podróżnik) został dodany check-box, który automatycznie zapisuje zbiór po wygenerowaniu.
 13. Zbiory do e-podróżnik - została dodana informacja o sprzedażowości kursów zapisanych do zbioru.
 14. Zostało poprawione zapisywanie danych sprzedażowych do zbioru dla EP w przypadku, kiedy kursy mają być sprzedażowe tylko w Komputerze Pokładowym e-podróżnik i niesprzedażowe on-line.
 15. Zostało poprawione zapisywanie danych kalendarza do e-podróżnik w przypadku kursów sparowanych.
 16. W parametrach sprzedaży na kursach, na zakładce e-podróżnik została dodana informacja, jeśli kurs jest sprzedażowy tylko w KP. Został dodany nowy zestaw parametrów definiujący sprzedaż tylko w KP.
 17. Poprawienie kopiowania kursu w przypadku, kiedy istnieje kurs o tym samym numerze, ale innym wariancie w innej linii - dla tego samego przewoźnika.
 18. Poprawienie wyświetlania przypisanych linii i kursów do taryf - w przypadku, kiedy ważność linii lub kursu wykracza poza okres ważności cennika taryfy.
 19. Umożliwienie edycji kilometrów drogowych w trasie linii niezależnie od zapisania linii do zbioru.
 20. Przy dodawaniu przystanków do linii - jeśli przystanek automatycznie jest dodawany do kursu, to zaznaczane są parametry, że dodawany przystanek ma się pokazywać na tabliczkach przyjazdowych i odjazdowych.
 21. Przy kopiowaniu linii lub kursu skopiowane linie lub kursy mają zawsze ustawiany status "projektowane".
 22. Został powiększony obszar z listą linii i kursów w programie.
 23. Zmiana w filtrze w liniach i kursach. Status "zlikwidowany" został wydzielony jako osobna gałąź w filtrach, uzupełniająca filtr wszystkie. Czyli linie i kursy zlikwidowane nie są już widoczne w filtrze wszystkie.
 24. Została dodana możliwość wyboru stanowiska w trasie kursu do drukowania na tabliczkach przystankowych.
 25. Poprawa wyszukiwania kursów w kolizjach w rozkładzie jazdy.
 26. Poprawa dodawania miejscowości ze współrzędnymi geograficznymi.

05.02.2020

 1. Dodanie możliwości filtrowania po kolumnach w wykazie biletów w raporcie dopłat do biletów ulgowych. Dodatkowo został zoptymalizowany eksport danych o przejazdach z biletem ulgowym do pliku DoplatyUM.
 2. Raport "wykaz sprzedanych biletów" - został dodany wiersz podsumowania w raporcie.
 3. Raport "Zestawienie dopłat do biletów z ulgami handlowymi" - dodanie możliwości wybierania wielu ulg do raportu przy jednym wyborze ulg.
 4. Raport "Bilety na linie lub kursy" - w danych do raportu została przywrócona kolumna grupju wg.
 5. Raporty "Obliczenie rekompensat za wykonane linie" oraz "Obliczenie kosztów linii na podstawie stawek za wzkm" - dodanie możliwości obliczania kosztów linii na podstawie zdefiniowanego cennika stawek za wzkm (Trasy - Stawki za wozokilometr).
 6. Raport "Bilety - sprzedaż zbiorczo" - został dodany parametr "nie drukuj informacji o wybranych liniach w filtrze".
 7. Dodanie możliwości skorzystania z cennika za wozokilometr w raportach Obliczenie rekompensat za wykonane linie oraz Obliczenie kosztów linii na podstawie stawek za wzkm.
 8. Poprawki drukowania tabel RJA - drukowane odległości i czasy wynikają z rozkładu jazdy linii.
 9. Poprawienie czasu rejestracji raportów zwrotów z Dworca.
 10. Poprawienie programowania pustej karty kierowcy zbiorem w rejestrze kart pamięci (bez rejestracji raportów).
 11. Została zoptymalizowana prędkość wczytywania listy EM-Kart w Rozliczeniach.
 12. W przygotowaniu zbiorów (urządzenia i e-podróżnik) został dodany check-box, który automatycznie zapisuje zbiór po wygenerowaniu.
 13. Zbiory do e-podróżnik - została dodana informacja o sprzedażowości kursów zapisanych do zbioru.
 14. Zostało poprawione zapisywanie danych sprzedażowych do zbioru dla EP w przypadku, kiedy kursy mają być sprzedażowe tylko w Komputerze Pokładowym e-podróżnik i niesprzedażowe on-line.
 15. Zostało poprawione zapisywanie danych kalendarza do e-podróżnik w przypadku kursów sparowanych.
 16. W parametrach sprzedaży na kursach, na zakładce e-podróżnik została dodana informacja, jeśli kurs jest sprzedażowy tylko w KP. Został dodany nowy zestaw parametrów definiujący sprzedaż tylko w KP.
 17. Poprawienie kopiowania kursu w przypadku, kiedy istnieje kurs o tym samym numerze, ale innym wariancie w innej linii - dla tego samego przewoźnika.
 18. Poprawienie wyświetlania przypisanych linii i kursów do taryf - w przypadku, kiedy ważność linii lub kursu wykracza poza okres ważności cennika taryfy.
 19. Umożliwienie edycji kilometrów drogowych w trasie linii niezależnie od zapisania linii do zbioru.
 20. Przy dodawaniu przystanków do linii - jeśli przystanek automatycznie jest dodawany do kursu, to zaznaczane są parametry, że dodawany przystanek ma się pokazywać na tabliczkach przyjazdowych i odjazdowych.
 21. Przy kopiowaniu linii lub kursu skopiowane linie lub kursy mają zawsze ustawiany status "projektowane".
 22. Został powiększony obszar z listą linii i kursów w programie.
 23. Zmiana w filtrze w liniach i kursach. Status "zlikwidowany" został wydzielony jako osobna gałąź w filtrach, uzupełniająca filtr wszystkie. Czyli linie i kursy zlikwidowane nie są już widoczne w filtrze wszystkie.
 24. Została dodana możliwość wyboru stanowiska w trasie kursu do drukowania na tabliczkach przystankowych.
 25. Poprawa wyszukiwania kursów w kolizjach w rozkładzie jazdy.
 26. Poprawa dodawania miejscowości ze współrzędnymi geograficznymi.

20.12.2019

 1. Raport "Obliczanie rekompensat za wykonywane linie" - umożliwienie wykorzystania cennika stawek za wozokilometr przy tworzeniu raportu.
 2. Raport "Obliczanie kosztów linii na podstawie stawek za wzkm" - rozbudowa parametrów.
 3. Poprawa generowania plików BA - w pewnych okolicznościach pliki nie były automatycznie generowane.
 4. Poprawa zapisywania taryf z ulga kwotową z kalendarzem do e- podróżnik.pl.
 5. Poprawa obliczania kalendarza dla kursów sparowanych, przy wybranej opcji ignorowania dni przerwy.
 6. Poprawa błędu drukowania cenników w formie trójkąta.

12.12.2019

 1. Dodanie możliwości definiowania kursów powrotnych i par przystanków powrotnych do celów sprzedaży biletów miesięcznych i okresowych w e- podróżnik.pl.
 2. Zmiana znacznika na mapie w dodawaniu przystanków do linii na taki sam jak w edycji przystanków.
 3. Poprawki specyficznych błędów rejestracji raportów z bileterek EMAR, w tym błędów związanych z przedwczesnym wyciągnieciem karty z programatora.
 4. Pobieranie informacji o szczegółowej wersji sterującej bileterki EMAR-205 i zapis tej informacji w bazie danych (np. 1.05.02)
 5. Dodanie do parametrów pracy w bileterkach EMAR możliwości blokowania drukowania zerowych raportów fiskalnych, poprawa obsługi numeracji przystanków w bileterce EMAR-205.
 6. Poprawa działania parametrów zapisu biletu do sprzedaży na następny okres w autobusie - poprawa działania parametru liczby dni od i do. Liczba dni od została ograniczona do 25.
 7. Możliwość wydrukowania dodatkowego nagłówka w raportach Bilety - sprzedaż zbiorczo i Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na jst.
 8. Raport Wykaz sprzedanych biletów - pokazywanie w raporcie poszczególnych relacji biletów, dodanie kolumny z datą ważna od linii.
 9. Poprawienie filtrowania po liniach w raportach biletów. W przypadku biletów okresowych opisanych kursami różnych linii, wartość jest przypisywana do każdej linii w proporcji do odległości, we wszystkich raportach biletów oprócz wg. nominałów.
 10. W raporcie przewozów - Wykonania kursów, zostało poprawione działanie filtrów.
 11. Raporty dopłat do biletów ulgowych: został dodany parametr umożliwiający niedrukowanie wykazu dopłat na linie.
 12. Wydruk tabel RJA - poprawienie edycji czcionek w stopce (osoba zarządzająca transportem, liczba wypisów do zezwolenia i liczba pojazdów). Poprawienie obliczania przebiegów na terenie jednostek samorzadu terytorialnego.
 13. Poprawione zostały błędy usuwania Rozkładu jazdy oraz ulg handlowych z kalendarzem.

21.11.2019

 1. Nowy raport "Obliczanie rekompensat za wykonywane linie" - w raportach sprzedażowych.
 2. W raportach dopłat do biletów ulgowych - w wykazie biletów i biletach pominiętych - dodanie kolumn z numerem linii, ceną relacji i ceną normalną relacji, oraz usprawnienie wyszukiwania i zaznaczania rekordów, dodtanie mozliwości ukrywania kolumn w wykazie biletów i biletach pominiętych.
 3. Raporty Wykaz sprzedanych biletów oraz w Bilety - szczegółowo każdy bilet: dodanie filtru Nagłówki RJA + linie do wyboru.
 4. Raport Bilety - wg nominałów: dodanie filtru Nagłówki RJA + linie do wyboru.
 5. Raport Bilety - sprzedaż zbiorczo i inne raporty: po wyborze filtru na daną linię została dodana informacja w nagłówku, że powstałe zestawienie zostało wygenerowane z filtrem po rozkładzie jazdy.
 6. Raport Bilety - sprzedaż na linie lub kursy: dodanie możliwości wybierania kolumn, dodanie kolumn dopłaty netto i brutto, poprawki wyglądu.
 7. Raport Bilety - szczegółowo każdy bilet oraz Wykaz sprzedanych biletów: dodane zostały kolumny "Nazwa biletu (bil. miejski)" oraz "Ogr. obszaru (bil. miejski)".
 8. Analizy sprzedaży - poprawki ładowania danych dla biletów okresowych papierowych w dni świąteczne.
 9. Poprawki specyficznych błędów przy generowaniu Tabel RJA.
 10. Drukowanie tabel RJA: umożliwienie zaznaczanie wielu tras do wydruku. Umożliwienie wydruku tabeli RJA dla tras TAM i POWRÓT tej samej linii na jednym raporcie.
 11. Poprawa błędu edycji rozkładu jazdy przy edycji tabliczek przystankowych (okno ukrywało się pod aktywnym oknem).
 12. EM-Karty - dodanie kolumny z informacją czy dana karta może być zapisywana do bileterek autobusowych.
 13. Umożliwienie wyeksportowania pliku BA za bieżący dzień. Usprawnienia automatycznego przesyłania plików BA do Dworca, w tym za pomoca dodatkowego programu do Informica 2.0: Synchronizacja Raportów.
 14. Poprawki specyficznych błędów przy rejestracji raportów z bileterek EMAR.
 15. Poprawki specyficznych błędów przy złomowaniu i odzłomowywaniu Bileterek oraz Komputerów Pokładowych. W niektórych przypadkach złomowanie nie przebiegało poprawnie.
 16. Umożliwienie usuwania raportów z kas obcych, oraz plików dopłat do biletów ulgowych w funkcji rejestracji raportów.
 17. Raporty kasowe: umożliwienie rozbijania utargu na 2 miesiące - zgodnie z wartościami sprzedaży w raporcie przypadającymi na bieżący i poprzedni miesiąc. Możliwe jest automatyczne dzielenie utargu przy rejestracji - po ustawieniu parametru na zakładce raporty kasowe w parametrach rejestracji.
 18. Raporty kasowe: umożliwienie rozbijania wpłaty utargu na 2 miesiące. Kwotę przypisaną do poprzedniego miesiąca trzeba podać ręcznie. Możliwe jest rozbijanie utargu przypisanego do Raportu Zadaniowego.
 19. Umożliwienie drukowania salda kierowców na wybrany dzień (nie tylko na dzisiejszy)
 20. Przyspieszenie działania przypisywania przystanków do zarządzającego przystankami.
 21. Linie - posortowanie listy stanowisk na liście przystanków.
 22. Przystanki - umożliwienie scalania stanowisk przystanków.
 23. Poprawki błędów kopiowania kursów. Niepoprawnie była ustawiana data końca ważności kursu kopiowanego.

16.10.2019

 1. Dodanie nowego raportu w Dopłatach do biletów ulgowych - "Zestawienie dopłat do biletów z ulgami ustawowymi dla organizatora transportu zbiorowego" - umożliwienie wygenerowania raportu tylko dla linii uzyteczności publicznej z wybranym organizatorem.
 2. Umożliwienie zaznaczania/ozdnaczania wszystkich biletów w "Wykazie biletów i bilety pominięte" w raportach dopłat do biletów ulgowych.
 3. Nowy raport w analizach sprzedaży: "Analiza przejazdów na wybranym kursie". Analiza pokazująca liczbę pasażerów wsiadających i wysiadających na przystankach wybranego kursu w kolejnych dniach - na podstawie danych z Hurtowni Danych.
 4. Poprawa obliczania kwot netto w analizach sprzedaży.
 5. Dodanie walidacji przy zapisie zbioru na kartę pamięci kierowcy - czy ważność zbioru nie minęła.
 6. Poprawa specyficznych błędów raportów i rejestracji raportów (np. raport z sesji treningowej z DworcaSQL). Poprawa zapisu odległości taryfowych do zbiorów.
 7. Poprawa wyświetlania informacji o ostatnim zbiorze, którym była programowana karta pamięci kierowcy na liście tych kart.
 8. Umożliwienie generowania/pobierania plików BA za wybrany okres czasu.
 9. Umożliwienie blokowania i odblokowywania zmian cen biletów EM- Kartowych z dworca (plik PA). Możliwość przeglądania zmienionych cen (EM-Karty - raport "Pokaż zmiany cen biletów EM-Kartowych z dworca".
 10. Tabliczki przystankowe - umożliwienie wydrukowania danych przewoźnika oraz danych organizatora transportu na każdym wzorze tabliczki.
 11. Umożliwienie drukowania numeru drogi na tabelach rozkładu jazdy (RJA).
 12. Poprawienie zmian rodzaju komunikacji w kursach, przy zmianach typu linii. Poprawa szybkości wczytywania kursów.
 13. Poprawa błędu przy zmianie statusu trasy linii, jeśli linia ma tylko jedną trasę.
 14. Zmiana domyślnej daty początku ważności linii przy dodawaniu nowej linii na pierwszy dzień bieżącego miesiąca.

26.09.2019

 1. Umożliwienie ponownego wgrania zbioru do karty pamięci kierowcy na liście kart pamięci bileterek.
 2. Umożliwienie ręcznego wgrania pliku ze zmianami cen biletów EM- Kartowych w automatycznej rejestracji raportów.
 3. Dodanie przycisku usuwania błędnych raportów w automatycznej rejestracji raportów.
 4. Umożliwienie ponownej rejestracji raportów z bileterek EMAR-205 po korekcie, w przypadku błędnie zarejestrowanego biletu w raporcie przez bileterkę. Oraz poprawki specyficznych błędów przy rejestracji raportów z bileterek, w przypadku niepoprawnego zapisywania danych do raportu przez bileterkę (zamknięcie RF, identyfikacja bileterki)
 5. Poprawki w narzędziu do importu danych - ImportTool: poprawki importu cen, w tym taryf miejskich.
 6. Poprawa wyświetlania danych w kursach w przypadku nazw wprowadzonych cyrylicą.
 7. Nowy raport w generatorze raportów przewozów - "Przejazdy z biletem okresowym".
 8. Dodanie możliwości filtrowania po nominałach w raporcie "Bilety miejskie na linie".
 9. "Zestawienie dopłat do biletów z ulgami handlowymi" - dodanie parametrów drukowania listy kursów.
 10. "Bilety - sumy sprzedaży" - typ na kierowców/kasjerów - zostało dodane sortowanie alfabetyczne według nazwisk.
 11. Umożliwienie kopiowania trasy linii jako trasy powrotnej w innym wariancie trasy. Poprawka drobnych błędów przy edycji linii.
 12. Przyspieszenie wczytywania raportów kasowych.
 13. Obsługa parametrów w kursach "Tabliczki przystankowe: odjzad, przyjazd" przy drukowaniu tabliczek przystankowych.
 14. Poprawa błędów z biletami sieciowymi
 15. Poprawa błędów dotyczących zmiany statusów

03.09.2019

 1. Umożliwienie pobierania plików W (z wpłatomatu) w raportach kasowych. Wpisywanie daty rejestracji raportu we wpłatomacie do RK, niezależnie od wykonywania wpłat.
 2. Zmiany w raportach: - raport Praca przewozowa z podziałem na jednostki samorządu terytorialnego - dodanie możliwości filtrowania w zależności od długości kursu - Bileterki autobusowe: dodanie kolumn z informacjami o datach przeglądu, fiskalizacji, itp. - Dodanie filtrów po rozkładzie jazdy do raportów 'Wykaz kursów/linii przez przystanek' oraz 'Wykaz linii' oraz 'Zatrzymania na przystankach' - Dodanie możliwości drukowania tylko listy linii lub tylko informacji, że zostały wybrane kursy w raportach dopłat do biletów ulgowych ustawowych - Poprawienie filtrowania danych po uldze w raporcie dopłat do biletów z ulgą handlową
 3. Poprawki w liniach, kursach.
 4. Poprawki specyficznych błędów przy rejestracji raportów.
 5. Obsługa wszystkich schematów naliczania prowizji od sprzedaży dla kierowców i kasjerów. Możliwość wykorzystania grup kierowców do naliczania prowizji.
 6. Dodanie możliwości kopiowania oznaczeń kursów.
 7. Dodanie wykazu kursu w oznaczeniach - zawiera listę kursów z przypisanym danym oznaczeniem.
 8. Możliwość przygotowania zbioru dla oddziału firmy.
 9. Dodanie kategorii dróg do połączeń w trasie linii - możliwość wydrukowania w tabeli rozkładu jazdy dowolnej listy kategorii dróg dla połączenia.
 10. Dodanie tabliczek przyjazdowych odjazdowych. Poprawa działania parametru "tylko najbliższy cel TP".
 11. Dodanie możliwości filtrowania w rozkładzie jazdy po organizatorze przewozów oraz rodzaju usług (np. użyteczność publiczna)
 12. Poprawa zapisywania nagłówka do zbioru dla bileterki EMAR-205.

05.08.2019

 1. Usunięcie błędu dotyczącgo zmiany nagłówka
 2. Zmiana w zbiorze A6D (do Dworca) - niepoprawnie zapisywała się stawka zwolniona VAT

30.07.2019

 1. Poprawa błędu pojawiającego się przy edycji linii

26.07.2019

 1. Dodanie nowych wzorców tabliczek przystankowych
 2. Rozbudowanie raportu w części Dopłaty do biletów ulgowych "Informacje o przychodach ze sprzedaży biletów z ulgą ustawową"
 3. Poprawa automatycznej rejestracji raportów
 4. Rozbdowanie funkcjonalności raportów Analiza przejazdów pasażerów

25.07.2019

 1. Dodanie nowych wzorców tabliczek przystankowych
 2. Rozbudowanie raportu w części Dopłaty do biletów ulgowych "Informacje o przychodach ze sprzedaży biletów z ulgą ustawową"
 3. Poprawa automatycznej rejestracji raportów
 4. Rozbdowanie funkcjonalności raportów Analiza przejazdów pasażerów

07.06.2019

 1. Poprawki w przygotowaniu zestawienia dopłat
 2. Poprawki w raporcie wg. nominałów
 3. Poprawki w definiowaniu rozkładów jazdy
 4. Skrócenie roku szkolnego - zakończenie 19.06

31.05.2019

 1. Poprawa definiowania kalendarza w oznaczeniach kursów

30.05.2019

 1. Zmiana stawek VAT:
   literze „A” - jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
   literze „B” - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
   literze „C” - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
   literze „D” - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
   literze „E” - jest przypisane zwolnienie od podatku,
   literze „F” i „G” - są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;
 2. Dodanie wyświetlania numeru linni w tabliczkach przystankowych
 3. Eksport danych RJA oraz taryfowych do starego programu
 4. Poprawki w działaniu automatycznej rejestracji raportów
 5. Poprawki w wyliczeniu odległości drogowych i taryfowych w przypadku występowania odgałęzień w linii

25.04.2019

 1. Dodanie dodatkowych parametrów sprzedaży biletów okresowych przez e-podróżnik
 2. Raport sprzedaży wg. ulg
 3. Dodanie możliwości przypisywania cen biletów według stref biletowych

04.04.2019

 1. Poprawki w działaniu raportów
 2. Poprawki w tabliczkach przystankowych
 3. Poprawa działania automatyzacji raportów

19.03.2019

 1. Poprawki w działaniu raportów
 2. Poprawa działania automatyzacji raportów

12.03.2019

 1. UWAGA!!! Konieczna aktualizacja programu w celu ograniczenia rozmiarów bazy związanych z przyrastaniem dwóch tabeli technicznych. Po aktualizacji programu do wersji 2.23 prosimy wykonać 'Konserwację bazy danych w programie AdminTool'
 2. Poprawa przygotowania zbioru do Dworca SQL

07.08.2019

 1. Automatyzacja rozliczeń raportów zadaniowych
 2. Nowe raporty i analizy

14.02.2019

 1. Poprawa przygotowania danych do analiz
 2. Poprawa działania raportów analitycznych

17.01.2019

 1. Poprawa działania mechanizmu rejestracji raportu z bileterek EMAR- 205
 2. Dodanie nowego raportu "Bilety - szczegółowo każdy bilet"

18.12.2018

 1. Skrócenie procesu dodawania przystanków do bazy

04.12.2018

 1. Kopiowanie linii i kursów
 2. Moliwość zmian w trasie zapisanych linii
 3. Różne statusy linii mają nadane inne kolory
 4. Poprawa działania programu

07.11.2018

 1. Poprawa rejestracji biletów wielotrasowych
 2. Zapis ulg kwotowych do biletów miesięcznych
 3. Poprawa działania rejestracji raportów zadaniowych

24.10.2018

 1. Poprawa rejestracji sprzedaży w walucie obcej i importu danych.

22.10.2018

 1. Zmiany dotyczące zapisu danych kierowców w zbiorach do kart pamięci.

19.10.2018

 1. Możliwość ustawienia widoczności kolumn w gridzie.
 2. Możliwość kopiowania cenników i taryf.
 3. Możliwość kopiowania linii z cenami wraz z przypisaniami.
 4. Poprawa obsługi parametru "przez" dla linii i kursów.
 5. Możliwość przypisywania ulg ustawowych dla wybranej firmy (a nie tylko dla kursów wszystkich lub własnych).

21.09.2018

 1. Wyłączenie kontroli długości trasy kursu dla rodzaju komunikacji. Po zmianie tylko pojawia się ostrzeżenie.
 2. Poprawka usuwania plików W (z wpłatami) po rejestracji.
 3. Poprawka importu ulg kwotowych jednorazowych.

13.09.2018

 1. Poprawa funkcji przygotowywania zbiorów do bileterek.
 2. Udoskonalenie rejestracji raportów.
 3. Zmiany w tworzeniu raportów kasowych.

11.09.2018

 1. Poprawa przygotowywania zbioru z rozkładem jazdy.

10.09.2018

 1. Poprawa zapisywania zbioru.

5.09.2018

 1. Poprawa zapisywania zbioru dla bileterek Emar-105. Na niektórych kursach nie można było wybrać ulgi.

29.08.2018

 1. Poprawa zapisywania zbioru do Informacji

23.08.2018

 1. Przygotowanie zbiorów do bileterek EMAR-205
 2. Dodanie nowych raportów dla EM-kart
 3. Dodanie nowych raportów kasowych
 4. Poprawa działania funkcji przyjmowania zbioru do programowania

30.07.2018

 1. Obsługa bileterek EMAR-205
 2. Poprawa działania rejestracji z karty oraz z pliku - przyspieszenie działania zapisywania danych do bazy
 3. Rozszerzenie działania raportów kasowych
 4. Na tabliczkach dworcowych dodanie parametru dotyczącego wyświetlania numerów stanowisk

07.06.2018

 1. Poprawa działania eksportu danych do urzędów marszałkowskich

25.05.2018

 1. Rozbudowa zestawienia dopłat do urzędu marszałkowskiego o dodatkowe parametry
 2. Poprawienie niektórych zdarzeń dotyczących rejestracji raportów z bileterek EMAR-105
 3. Dodanie raportu z przejazdami biletów EM-kartowych
 4. Poprawienie eksportu do e-podróżnik
 5. Usprawnienie funkcji zapisu kursów

11.04.2018

 1. Poprawione przygotowanie zbiorów do bileterek EMAR-105 i Printo-Bus, w pewnych przypadkach nie były zapisywane ceny biletów ulgowych procentowych
 2. Optymalizacja sprzedaży biletów EM-kartowych w autobusie

03.04.2018

 1. Poprawione zostało przygotowanie zbiorów z rozkładem jazdy do bileterek EMAR-105 i Printo-BUS, w niektórych przypadkach niepoprawnie mogły zapisywać się ceny biletów
 2. Poprawiony został eksport do e-podróżnika

28.03.2018

 1. Drukowanie cenników w trójkącie cen.
 2. EM-karty: możliwość sprzedaży i przedłużania biletów w autobusie.
 3. Eksporty dopłat do Urzędu Marszałkowskiego oraz sprzedaży dla obcych przewoźników.
 4. Wprowadzenie taryfy powrotnej dla taryfy typu EP.

21.02.2018

 1. Rozbudowa raportów sprzedażowych - dodanie wykazu imiennego biletów miesięcznych
 2. Możliwość eksportu pliku Doplaty UM dla urzędów marszałkowskich
 3. Dodanie eksportu danych o sprzedaży na kursy obce (plik DO)

09.11.2017

 1. Poprawa błędów w imporcie i w rejestracji raportów

03.11.2017

 1. Dodanie możliwości drukowania raportów zadaniowych
 2. Dodanie za zakładkach 'raport zadaniowy' oraz 'przebieg zadania' okienka do wyszukiania. Wciśnięcie przycisków ctrl+f wywołuje opcje zaawansowanego wyszukiwania.

06.10.2017

 1. Poprawa rozliczania kart pamięci kierowców
 2. Optymalizacja przygotowania zbiorów z rozkładami jazdy
 3. Korekta zestawienia wykazu dopłat

15.09.2017

 1. Podczas importu danych mogła się zdarzyć sytuacja, że w danych wejściowych są 2 oznaczenia o tym samym symbolu. ImportTool poprawnie obsługuje taki błąd danych.
 2. Poprawienie obsługi importu przypisania taryf do linii, jeśli w danych wejściowych istnieje kilka wariantów linii z przypisanymi taryfami.
 3. Poprawienie wyświetlania przycisków przy tworzeniu zbiorów do sprzedaży przy małej rozdzielczości ekranu.
 4. Poprawka wyświetlania zerowych wartości w raporcie dopłat do Urzedu Marszałkowskiego.

11.09.2017

 1. Rozszerzenie obsługi programowania karty pamięci kierowcy
 2. Rozszerzenie obsługi rejestracji raportów zadaniowych
 3. Rozbudowa raportów sprzedażowych

21.08.2017

 1. Implementacja funkcji tworzenia zbiorów z rozkładami jazdy
 2. Implementacja funkcji rejestracji raportów
 3. Rozbudowa raportów sprzedażowych

13.07.2017

Opublikowana INFORMICA wersja 2.0.
anel-heading active">

Wersja 2.59.0

31.01.2022

 1. Aktualizacja podziału terytorialnego Polski, zgodnie z najnowszymi zmianami.
 2. Raporty zadaniowe z bileterek oraz dworca, w których brakuje paragonu oznaczane są kolorem pomarańczowym. Po naprawie raportu i uzupełnieniu go o brakujący bilet, możliwa jest rejestracja poprawionego raportu - dopisywany jest bilet.
 3. Zostało poprawione działanie wysyłania RZ do naprawy w przypadku raportów z bileterek EMAR w wersji on-line (jest dołączany również zbiór sprzedażowy, który jest niezbędny do wykonania naprawy).
 4. Poprawki specyficznych błędów przy rejestracji raportów zadaniowych.
 5. Przypisywanie ulg handlowych procentowych do kursów - zostało poprawione przypisywanie, jeśli przypisujemy ulge do więcej niż 1 zakresu przystanków.
 6. Poprawa dodawania ulg kwotowych w definiowaniu taryfy miejskiej.
 7. Poprawa błędu drukowania taryfy jednorazowej z ulgą kwotową w postaci trójkąta cen.
 8. Raporty kasowe: rozliczenie pracowników - zostało poprawione działanie filtrów.
 9. W kalendarzach taryf został dodany przycisk "Wykaz taryf" - wyświetla listę taryf korzystających z danego oznaczenia.
 10. Oznaczenia kursów: poprawa wczytywania okresów na zakładce Okresy.
 11. Analiza sprzedaży na linie lub kursy - podziałem na j.s.t. - poprawa działania raportu (podział wartości na jst.)
 12. Zestawienia dopłat do biletów ulgowych: okienko raportu zostało powiększone, zostały dodane parametry do sterowania informacją o drukowanych parametrach. Ponadto został dodany parametr "obliczaj wartości netto oddzielnie dla każdego miesiąca" - w przypadku obliczania dopłat dla więcej niż 1 miesiąca, możliwe jest sterowanie obliczaniem wartości netto.
 13. Raport - sprawozdanie z ilości biletów: raport został rozbudowany o dodatkowe kolumny, możliwość właczania kolumn, oraz możliwość generowania raportu na linie lub na kursy.
 14. Raport Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na jst - poprawki obliczeń wartości biletów w przypadku wybrania więcej niż jednej gminy.
 15. W raportach został dodany filtr po dacie do wyszukiwania zapamiętanych raportów.
 16. Linie - poprawa błędu usuwania przystanku znajdującego się pomiędzy dwoma odgałęzieniami niepłatnymi.
 17. Poprawa specyficznych błędów drukowania tabel RJA.

20.12.2021

 1. Poprawiony został błąd rejestracji raportów z bileterek EMAR - powodujący nieprawidłowe przygotowanie plików BA, oraz danych do sprzedaży biletów EM-Kartowych na kolejny miesiąc. W przypadku korzystania ze sprzedaży na kolejny miesiąc biletów na EM-Kartę w autobusie konieczna jest szybka aktualizacja programu do wersji 2.58.
 2. W biletach zapisywanych do przedłużenia pokazywany jest pełny kod kontrolny.
 3. Umożliwiono zapis zbioru A80 w wersji on-line do pliku (na liście wygenerowanych zbiorów). Przy przesyłaniu raportu z bileterki EMAR-205 w wersji on-line do naprawy zbiór jest automatycznie dołączany do wysyłki. Zbiór on-line po naprawie rejestruje się w tej samej pozycji, co raport awarii.
 4. Poprawa ponownej rejestracji raportów z Dworca w przypadku poprawienia RZ o brakujące bilety.,
 5. Poprawienie tworzenia ceduł w systemie: nie jest konieczne wybieranie zbioru, na podstawie którego była wykonywana sprzedaż.
 6. Zmiany eksportu danych do Komputera Pokładowego e-podróżnik: uszczegółowienia danych wysyłanych do sprzedaży, umozliwiające dalszą rozbudowę aplikacji sprzedażowej.
 7. Poprawiono przypisywanie kursów do zestawów parametrów. W niektórych przypadkach podczas przypisywania pojawiał się błąd.
 8. Poprawiono przygotowywanie zbioru do Dworca w przypadku korzystania z taryf rozliczeniowych do analiz sprzedaży pomiędzy gminami.
 9. Usprawnienie działania parametru "Automatycznie przypisuj datę transakcji zgodną z datami sprzedaży, a jeśli raport zadaniowy zawiera dane z więcej niż 1 miesiąca, rozbijaj na wpisy zgodnie z datami sprzedaży w RZ" w raportach kasowych.
 10. Poprawa szybkości generowania danych do programu Veritum firmy System-1.
 11. Uszczegółowienia raportów przejazdów z biletem EM-Kartowym (przejazdy, przejazdy bez biletu, błędy).
 12. W kursach zostały dostosowane napisy dotyczące sprzedaży w e-podróżnik do rzeczywistego działania programu.
 13. Linie - poprawienie komunikatu przy dwóch takich samych przystankach pod rząd w trasie.
 14. Raport dopłat do biletów ulgowych - wykaz imienny. W niektórych przypadkach niepoprawnie była pokazywana wartość biletu normalnego.
 15. Drukowanie cenników linii i kursów: zostało poprawione dzielenie wydruku na strony, został dodany parametr umozliwiający dzielenie raportu na strony po każdej uldze, oraz zostały dodane zestawy parametrów. Dodatkowo ulgi kwotowe są poprawnie uwzględniane w ulach handlowych.
 16. Nowy raport - w Analizy punktualności kursów: Wybieranie kursów w bileterkach EMAR przez kierowców. Raport pokazuje czasy wybierania kursów przez kierowców w bileterkach, oraz czasy rozkładowe.
 17. Raporty - analizy - poprawiono ładowanie danych o przejazdach z biletami EM-Kartowymi do analiz. Konieczne jest przeliczenie danych, żeby uzyskać poprawne dane.
 18. Raport - sprawozdanie z ilości biletów: dodanie kolumn dotyczących sprzedaży, filtru na linie/na kursy i możliwości zarządzania kolumnami.
 19. Raport - Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na j.s.t. Poprawiono działanie działania parametrów podziału cen, oraz umożliwiono grupowanie sprzedaży oddzielnie dla każdej wybranej w filtrze gminy.
 20. Poprawa drukowania tabel RJA w kierunku powrót - w niektórych przypadkach niepoprawnie drukowany był kilometraż.
 21. Zmiana ułatwiająca drukowanie tabliczek przystankowych dla linii, w których znajdują się różne przystanki o tych samych nazwach - przy drukowaniu widoczny jest również kod przystanku.
 22. Poprawa błędu niepoprawnego formatowania tabliczek przystankowych po aktualizacji. Format tabliczek nie ulega zmianie.

24.11.2021

 1. W przebiegu zadania dla Komputera Pokładowego e-podróżnik została dodana informacja o pasażerze - w przypadku sprzedaży przez kierowcę/kasjera biletu okresowego.
 2. Umożliwienie wysyłania raportów, które trafiły do Awarii, do naprawy do wsparcia technicznego Teroplan bezpośrednio przyciskiem w programie.
 3. Poprawki specyficznych błędów przygotowania zbioru do bileterek (współrzędne przystanków, taryfy miejskie, zabezpieczenie przed pustym NIP-em).
 4. Poprawienie specyficznych błędów rejestracji raportów (sprzedaż na następny okres przy sprzedaży biletu na dworcu na tę samą EM-Kartę, relacja biletów miejskich, przesyłanie i zipowanie plików na serwerze)
 5. Analizy sprzedaży - przycisk Bilety pominiete w analizach: po kliknięciu na przycisk pojawiają się bilety pominięte zgodne z wybranym filtrem po dacie sprzedaży lub przejazdu.
 6. Raport Szczegółowe rozliczenie utargów kierowcy/kasjera (w Raporty kasowe): zostałzmieniony format kolumny Nr RK na 1/11/2021 (dodany miesiąc i rok).
 7. Zmiana przypisywania ulg ustawowych do kursów: przypisywanie za pomoca przycisków zbiorowego przypisywania, przypisuje ulgi ustawowe również do kursów zlikwidowanych.
 8. Poprawienie zapisywania listy przystanków przy generowaniu tabliczek przystankowych.
 9. Poprawa liczenia liczby rekordów przy zaznaczeniu w filtrze więcej niż jednej pozycji (z klawiszem ctrl).

26.10.2021

 1. Poprawki specyficznych błędów przy rejestracji raportów, oraz w przebiegu zadania.
 2. Poprawa ponownej rejestracji raportów z Dworca - w niektórych sytuacjach pojawiały się powtórzone bilety.
 3. Poprawa pobierania raportów z programu da dysk, oraz wczytywania plików PA.
 4. Raport Rozliczenie sprzedaży między gminami - korekty obliczania wartości w raporcie, oraz poprawa działania filtra po rozkładzie jazdy.
 5. Raport Wykaz sprzedanych biletów - poprawa wyświetlania informacji o kursie, na który został sprzedanyc bilet.
 6. Taryfa bagażowa, zakładka e-podróżnik - został dodany check-box umożliwiający wyłączenie sprzedaży taryfy bagażowej w e-podróżnik (taryfa nie jest eksportowana do e-podróżnik).
 7. Zmiana domyślnych parametrów sprzedaży przez kierowców - w parametrach domyślnych wyłączony został parametr przyjmowanie zapłaty w walutach obcych przez kierowcę.
 8. Taryfy okresowe z ulgą kwotową: jeśli utaryfa nie ma przypisanej żadnej ulgi do taryfy, to ulga zaznaczana jest na czerwono i dodatkowo, jest zaznaczana na pomarańczowo, jeśli istnieje tabela w taryfie bez odpowiadającego typu ulgi.
 9. Filtr po rozkładzie jazdy - poprawienie definiowania filtra - przy wybranych firmach, oddziałach poprawnie filtrują się linie i kursy.
 10. Poprawa działania programu po wykonaniu kopiowania kursu - w niektórych przypadkach nie było możliwe po takiej operacji dodanie kolejnego kursu.
 11. Edycja linii - dodanie poprawnego komunikatu o błędzie, jeśli podczas zmiany daty ważności od dla linii miałby powstać kurs o dacie początku ważności i numerze takim samym, jak inny istniejący już w bazie kurs.

01.10.2021

 1. Poprawienie błędu rejestracji raportów sprzedaży z biletrek Emar-205 w przypadku rejestrowania przez kierowcę sprzedaży w walucie obcej.
 2. Poprawienie działania ponownej rejestracji raportu z Dworca SQL - w niektórych przypadkach pojawiały się podwójne bilety.
 3. Dodanie możliwości wysłania błędnego raportu do analizy do Informica - w automatycznej rejestracji.
 4. Raporty Kasowe - raport szczegółowe rozliczenie utargów kierowcy/kasjera: poprawienie działania w przypadku rozbicia utargów wg. dat sprzedaży.
 5. Raporty Kasowe - raport rozliczenie pracowników - poprawienie wyświetlania wartości w kolumnie utarg gotówkowy.
 6. Raport Bilety - na trasie linii - szczegółowe relacje biletów - poprawa działania. Bilety ograniczane są do biletów na wybranej linii (trasie bazowej).
 7. Raport Wykaz sprzedanych biletów - został dodany parametr: Sortuj dane po: data i godzina rejestracji raportu / data i godzina sprzedaży biletu.
 8. Zmiana w przypisywaniu cen taryfy miejskiej do linii - przycisk wpisz ceny wstawia ważność taryfy na wszystkich przystankach wszystkich tras linii.
 9. Poprawienie wyświetlania taryf bagażowych w cennikach linii i kursów. Cena biletu bagażowego od wartości biletu jest zawsze poprawnie wyświetlana jako od wartości biletu w taryfie podstawowej.
 10. Rozliczenie sprzedaży pomiędzy gminami - poprawki w analizach rozliczeń międzygminnych. Dodano możliwość zapisywania zestawów parametrów.
 11. Umożliwienie definiowania taryfy okresowej z ulgą kwotową - rozliczeniowej (używanej w raportach rozliczeń międzygminnych).
 12. Raport dopłat do biletów ulgowych - dodanie parametru do obliczania sum netto w podsumowaniach (na podstawie wartości lub od sumy brutto).
 13. Poprawki specyficznych błędów w przygotowaniu tabel rozkładu jazdy.
 14. Poprawa działania wyszukiwania - przy pustym oknie wyszukiwania pojawiają się wszystkie rekordy.
 15. Poprawienie definiowania filtrów po rozkładzie jazdy - w niektórych przypadkach nie wyświetlała się poprawnie lista linii.

31.08.2021

 1. Dodanie możliwości zmiany rodzaju płatności za bilet w rejestracji raportów (zakładka bilety)
 2. Drobne poprawki i usprawnienia rejestracji raportów zadaniowych, w tym RZ z EMAR-205 wysyłane on-line.
 3. Umożliwienie usuwania raportu z awarii w przypadku raportów zwrotów z DworcaSQL.
 4. Poprawienie edycji numeru PIN w kierowcach, oraz algorytmu nadawania i sprawdzania numerów pracownika.
 5. W przypisywaniu taryf do linii i kursów pokazywany jest status trasy linii (projektowana, zlikwidowana, zawieszona).
 6. Dodanie możliwości zaokrąglania cen przy mnożeniu lub dodawaniu kwot do cen w edycji taryfy.
 7. Poprawienie działania przypisywania taryf okresowych, oraz taryf z ulgą kwotową strefowo do linii.
 8. Poprawki działania raportu Rozliczenia międzygminne w Analizach sprzedaży.
 9. Umożliwienie edycji cen, oraz ulg dla kursów i linii o statusie zlikwidowane lub zawieszone.
 10. Raporty przystanków i RJA - Wykaz linii: zostały dodane parametry koniec ważności zezwolenia, oraz brak ważnego zezwolenia przypisanego do linii.
 11. Raporty dopłat: poprawa działania zabezpieczenia pliku eksportu dopłat do urzedu marszałkowskiego hasłem.
 12. Raport Wykaz sprzedanych biletów: poprawienie wartości w kolumnie Dopłata - wyświetlana jest informacja o jednostce wypłacającej dopłaty.
 13. Drukowanie cenników - umożliwienie osobne włączanie/wyłączanie drukowania cen biletów po ulgach ustawowych i handlowych.

19.07.2021

 1. Raporty kasowe - raport "Szczegółowe rozliczenie utargów kierowcy/kasjera": dodanie parametru umożliwiającego uwzglednianie w raporcie utargów na podstawie dat sprzedaży zamiast dat transakcji w RK.
 2. Poprawiono specyficzne błędy komunikacji z bileterką EMAR-205 przy komunikacji zdalnej. System jest gotowy na współpracę z bileterkami bez karty pamięci kierowcy. Dodatkowo nazwa zbioru i pliku z danymi dodatkowymi używana w bileterkach bez karty jest widoczna na liście zbiorów i konfigurowalna w parametrach rejestracji. Została też dodana możliwość przeglądania pliku danych dodatkowych w parametrach rejestracji.
 3. Pasażerowie (lista w rozliczeniach) - został dodany filtr wszyscy/usunięci - po prawej stronie.
  • Nowy mechanizm drukowania cenników:
  • cenniki drukują się w zdecydowanie bardziej kompaktowej formie (zwłaszcza w postaci trójkąta cen)
  • zostało dodane pole "oświadczenie" na dole wydruku (i w parametrach)
  • poprawione zostało drukowanie kolumn (lp, nr od, nr do)
  • dla biletów okresowych, które mają zwiększoną cenę przy sprzedaży biletu tylko w jednym kierunku - w cenniku drukowana jest stosowna informacja
  • została dodana możliwość wydruku cennika w przypisywaniu cen do linii i kursów (pojawia się dodatkowa zakładka z parametrami - do wybrania trasy oraz tabeli)
 4. Poprawka edycji taryf biletów okresowych - przedziały kilometrowe poprawnie przenoszone są pomiędy tabelami cen w taryfie
 5. W przypisywaniu cen został dodany przycisk [Wyłącz sprzedaż do przystanku] - przycisk usuwa wszystkie ceny w przypisaniu do danego przystanku.
 6. Została dodana możliwość drukowania i eksportu do CSV listy przystanków przypisanych do strefy biletowej.
 7. Poprawiono specyficzne błędy w drukowaniu tabliczek przystankowych.
 8. Poprawiono wpisywanie godzin przy tworzeniu i edycji kursu.
 9. Poprawiono działanie sortowania na listach kursów przy przypisywaniu parametrów sprzedaży i oznaczeń.
 10. Poprawiono przypisywanie i eksport taryf bagażowych do e-podróżnik.
 11. Raporty dopłat - możliwość zabezpieczenia pliku eksportu DoplatyUM hasłem (dodatkowe zipowanie z hasłem definiowanym w parametrze). Dodatkowo poprawiono wydzielanie zwrotów na raporcie do oddzielnej linii.
 12. Raport Bilety - na linie lub kursy: zostały dodane parametry umożliwiające ograniczenie biletów na raporcie do biletów ze wskazanym przystankiem początkowym lub końcowym.
 13. Poprawki w imporcie danych z Przewozów - import stref biletowych i przypisań strefowych.
 14. Raport - wykaz sprzedanych biletów: została dodana kolumna Rodzaj płatności (gotówka, karta płatnicza, przelew, itp.).
 15. Raport wg RF - szczegółowo z podziałem na kierowców/kasjerów oraz bileterki - zostały poprawione opisy kolumn, oraz dodana kolumna 'L.biletów (RZ)'.
 16. Raport Wykaz sprzedanych biletów - została dodana kolumna z numerem biletu EP/KP, oraz wyszukiwanie po tej kolumnie.
 17. Analiza sprzedaży na linie lub kursy - z podziałem na j.s.t.: została dodana możliwość wyboru więcej niż jednej gminy w tej analizie.
 18. Rozkład jazdy - zmiany w definiowaniu filtra: umożliwienie wybrania tylko takich linii i kursów, które zgadzają się z wybraną w filtrze firmą, oraz datami.

11.05.2021

 1. Umożliwienie sprzedaży biletów jednorazowych z przesiadką w autobusie przez kierowcę w programie Komputer Pokładowy e-podróżnik.
 2. Zmiana w eksporcie do e-podróżnik - poprawienie działania kalendarzy taryf przy sprzedaży w e-podróżnik.
 3. Poprawienie zapisywania walut do danych dodatkowych do bileterek EMAR-105/205.
 4. Poprawienie błędu przy rejestracji, jeśli kurs zatrzymywał się na przystanku o północy.
 5. Poprawienie dodawania przystanków do stref biletowych.
 6. Dodanie możliwości definiowania, które oznaczenia mają nie być drukowane na tabliczkach przyjazdowych lub odjazdowych - na konkretnych przystankach.
 7. Poprawienie importu przystanków bez przypisanej miejscowości - takie przystanki nie sa importowane. Poprawienie importu odległości w trasach linii (w niektórych przypadkach odległości się zerowały).
 8. Drukowanie cenników: umożliwienie definiowania większego papieru i skalowaniu wydruku do A4 - umożliwienie "upchnięcia" wydruku na 1 kartce.
 9. Drukowanie cenników: dodanie parametrów: "Drukuj kolumnę Lp.", "Drukuj kolumnę numer od" oraz "Drukuj kolumnę numer do" - dotyczy zarówno listy, jak i trójkąta cen.
 10. Poprawienie błędu z niekopiowaniem cen przy tworzeniu nowej tabeli w taryfie biletów okresowych.
 11. Przyspieszenie działania usuwania linii.
 12. Rozliczanie opłat za przystanki: umożliwienie filtrowania linii po rozkładzie jazdy.
 13. Dodanie do kalendarza święta Zielone Świątki (ruchome, zawsze w niedzielę) 23.05.2021 i kolejne lata.
 14. Przypisywanie parametrów lub oznaczeń grupowo do kursów - dodanie kolumny relacja (relacja kursu), oraz kolumny z oznaczeniami kursów.
 15. W edycji linii na liście tras została dodana kolumna "Relacja trasy".
 16. Raport Wykaz linii - zostały dodane kolumny "Nr ewid. linii" oraz "Nr zezwolenia".
 17. Raport Wykaz kursów przez przystanek: zostały dodane kolumny: rodzaj komunikacji, sieć komunikacyjna, rodzaj usług (z linii); zostało dodane kolorowanie wierszy w zależności od statusu kursu.
 18. Raport Wykaz sprzedanych biletów - dodanie możliwości wybrania wielu ulg w raporcie.
 19. Definiowanie filtra po rozkładzie jazdy - wybór kursów: została dodana kolumny "Wariant linii" do definicji filtra.

30.03.2021

 1. Poprawa przygotowania zbioru (nieprawidłowy komunikat o braku przypisanych cen do kursu).
 2. Dodanie możliwości przypisywania taryf z przesiadką w strefie (sprzedaż na EM- Karty).
 3. Poprawy specyficznych błędów przygotowania danych do sprzedaży, oraz rejestracji raportów.
 4. Poprawa filtrowania kursów przy dodawaniu ceduł.
 5. Przypisywanie kursów do parametrów sprzedaży (zbiorcze) - dodana kolumna ze statusem kursu, ustawianie koloru czcionki w zależności od statusu, oraz zapamiętywanie szerokości kolumn.
 6. Parametry konfiguracji tablic kierunkowych w autobusie - dodanie podglądu działania tablicy, oraz możliwości skonfigurowania trybu 8.
 7. Poprawienie dodawania logotypów do firmy.
 8. Eksport danych sprzedażowych do systemu VERITUM - poprawienie eksportu informacji o rodzaju płatności.
 9. Drukowanie cenników - umożliwienie ustawienia pionowej orientacji papieru na wydruku.
 10. Oznaczenia kursów - wyłączanie przycisku usuwania, jeśli nie można usunąć danego oznaczenia (jest używane).
 11. Poprawa działania przycisku wpisz ceny w przypadku, kiedy trasa tam nie zawiera przystanku o numerze 1.
 12. Poprawa kopiowania taryf w przypadku, kiedy w cenniku mamy zdefiniować tylko 1 taryfę.
 13. Dodanie ostrzeżeń podczas dodawania przystanku, jeżeli przystanek o danej nazwie już istnieje w bazie danych.
 14. Poprawa wyświetlania mapy podczas dodawania przystanku bez uzgadniania.
 15. Poprawienie odświeżania listy przystanków po edycji przystanku.
 16. Raporty przystanków i RJA, raport: Wykaz kursów/linii przez przystanek, oraz wyświetlenie listy kursów przez przystanek w rejestrze przystanków - dodanie kolumny z godziną odjazdu z wybranego przystanku.
 17. Poprawienie przeliczania odległości w kursach przy edycji linii - przy zmianach odległości, przystanków, itp. w trasie linii.
 18. Umożliwienie dodawania przystanków do kursów przy dodawaniu przystanków z przodu lub końca trasy linii.
 19. Umożliwienie ręcznej zmiany numeru wariantu trasy linii.
 20. Kreator kursów - usunięcie błędu pojawiającego się w niektórych sytuacjach przy wczytywaniu trasy linii.
 21. Umożliwienie dodawania dróg bez numeru drogi.
 22. Filtr po rozkładzie jazdy - poprawienie działania filtrowania po statusie kursu.
 23. Import pliku z dopłatami - poprawienie filtrowania plików z innymi nazwami.
 24. Poprawa edycji nazwy raportu dopłat do biletów ulgowych.
 25. Raporty dopłat do biletów ulgowych - poprawienie eksportu dopłat do pliku dla urzędu w przypadku zaznaczenia opcji używania numeru ewidencyjnego linii.
 26. Raport Sprzedaż wg RF - suma sprzedaży przez kasy - dodanie parametrów umożliwiających rozbicie sprzedaży na raporty dobowe i filtrowania po kasie fiskalnej.
 27. Raport Sprzedaż wg RF - raporty miesięczne: zmiana kolejności kolumn przy wprowadzaniu raportów miesięcznych.

25.03.2021

 1. Dodanie możliwości przypisywania taryf z przesiadką w strefie (sprzedaż na EM- Karty).
 2. Poprawy specyficznych błędów przygotowania danych do sprzedaży, oraz rejestracji raportów.
 3. Poprawa filtrowania kursów przy dodawaniu ceduł.
 4. Przypisywanie kursów do parametrów sprzedaży (zbiorcze) - dodana kolumna ze statusem kursu, ustawianie koloru czcionki w zależności od statusu, oraz zapamiętywanie szerokości kolumn.
 5. Parametry konfiguracji tablic kierunkowych w autobusie - dodanie podglądu działania tablicy, oraz możliwości skonfigurowania trybu 8.
 6. Poprawienie dodawania logotypów do firmy.
 7. Eksport danych sprzedażowych do systemu VERITUM - poprawienie eksportu informacji o rodzaju płatności.
 8. Drukowanie cenników - umożliwienie ustawienia pionowej orientacji papieru na wydruku.
 9. Oznaczenia kursów - wyłączanie przycisku usuwania, jeśli nie można usunąć danego oznaczenia (jest używane).
 10. Poprawa działania przycisku wpisz ceny w przypadku, kiedy trasa tam nie zawiera przystanku o numerze 1.
 11. Poprawa kopiowania taryf w przypadku, kiedy w cenniku mamy zdefiniować tylko 1 taryfę.
 12. Dodanie ostrzeżeń podczas dodawania przystanku, jeżeli przystanek o danej nazwie już istnieje w bazie danych.
 13. Poprawa wyświetlania mapy podczas dodawania przystanku bez uzgadniania.
 14. Poprawienie odświeżania listy przystanków po edycji przystanku.
 15. Raporty przystanków i RJA, raport: Wykaz kursów/linii przez przystanek, oraz wyświetlenie listy kursów przez przystanek w rejestrze przystanków - dodanie kolumny z godziną odjazdu z wybranego przystanku.
 16. Poprawienie przeliczania odległości w kursach przy edycji linii - przy zmianach odległości, przystanków, itp. w trasie linii.
 17. Umożliwienie dodawania przystanków do kursów przy dodawaniu przystanków z przodu lub końca trasy linii.
 18. Umożliwienie ręcznej zmiany numeru wariantu trasy linii.
 19. Kreator kursów - usunięcie błędu pojawiającego się w niektórych sytuacjach przy wczytywaniu trasy linii.
 20. Umożliwienie dodawania dróg bez numeru drogi.
 21. Filtr po rozkładzie jazdy - poprawienie działania filtrowania po statusie kursu.
 22. Import pliku z dopłatami - poprawienie filtrowania plików z innymi nazwami.
 23. Poprawa edycji nazwy raportu dopłat do biletów ulgowych.
 24. Raporty dopłat do biletów ulgowych - poprawienie eksportu dopłat do pliku dla urzędu w przypadku zaznaczenia opcji używania numeru ewidencyjnego linii.
 25. Raport Sprzedaż wg RF - suma sprzedaży przez kasy - dodanie parametrów umożliwiających rozbicie sprzedaży na raporty dobowe i filtrowania po kasie fiskalnej.
 26. Raport Sprzedaż wg RF - raporty miesięczne: zmiana kolejności kolumn przy wprowadzaniu raportów miesięcznych.

02.02.2021

 1. Poprawa usuwania zbiorów - umożliwienie usuwania zbiorów automatycznie wysyłanych do EMAR-205.
 2. Ponowna rejestracja raporów z bileterek EMAR - dopisywanie brakujących biletów do bazy po korekcie raportu.
 3. Poprawki specyficznych błędów rejestrowania raportów i wyświetlania przebiegu zadania.
 4. Zmiana sposobu rejestrowania raportów z pliku oraz Diagramów kas obcych - rejestrowanie odbywa się przez usługę Serwer Informica, dzięki czemu nie ma konieczności czekania na zarejestorwanie raportu przez użytkownika.
 5. Poprawa zapisywania biletów miejskich z ulgą procentową do zbioru dla bileterek.
 6. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Została dodana ulga w grupie 1 w pozycji 28: "HONOR.DAWCA KRWI" (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach)
 7. Został dodany filtr na Rozkład jazdy w zestawieniach: Sprawozdanie z ilości biletów oraz Sprawozdanie z liczby przewiezionych pasażerów.
 8. Poprawienie nieprawidłowego wczytywania firmy w oznaczeniach ustawowych - w niektórych przypadkach w oknie edycji pojawiała się niepoprawnie nazwa przewoźnika.
 9. Poprawki tworzenia par opiekun-podopieczny w raportach dopłat do biletów ulgowych w przypadku sprzedaży biletu jednorazowego i przejazdu EM-Kartowego na tym samym kursie.
 10. Poprawki wyszukiwania w Autobusy i pojazdy.
 11. Wprowadzenie ograniczenia na długość raportu zapisywanego w programie - do 50 znaków.
 12. Poprawki wyświetlania cennika z ulgami ustawowymi.
 13. Optymalizacja wczytywania taryf miejskich.
 14. Poprawa przypisywania kursów do kolumn (dni robocze/soboty/niedziele i święta) w tabliczkach przystankowych.
 15. Poprawa kopiowania przypisania cen z trasy w przeciwnym kierunku.

17.12.2020

 1. Zmiana dat ferii zimowych 2021 na 4-17 styczeń.
 2. Nowy wzór tabliczki: Tabliczka dla linii (miejska) z pełną trasą - bez podziału na dni tygodnia.
 3. Poprawienie działania filtra w kursach - po wyedytowaniu kursu filtr jest nadal trzymany.
 4. Poprawienie drobnych błędów pojawiających się przy edycji kursu.
 5. Usprawnienie wydajności działania narzędzia ImportTool - do importu danych rozkładowych. Została dodana analiza danych przy powtórnym imporcie.
 6. Dodanie w raportach możliwości edycji filtra po rozkładzie jazdy.
 7. W raporcie Sprzedaż według RF - sprawdzenie rejestrowania sprzedaży przez kierowców/kasjerów została dodana kolumna z informacją o wszystkich raportach zadaniowych, w których występuje dany raport fiskalny.
 8. Poprawienie działania filtra po gminach dla raportu Bilety - szczegółowo każdy bilet.
 9. Raport Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na js: została dodana możliwość wybrania więcej niż jednej jednostki samorzadu terytorialnego danego rodzaju (np. 2 gminy).
 10. Dodanie możliwości kopiowania przypisań cen z trasy w kierunku tam na trasę powrót i odwrotnie.
 11. Poprawienie usuwania zbiorów do bileterek i inne poprawki przygotowania, oraz rejestracji raportów związane z przygotowaniem do przesyłania zbiorów z i do bileterki on-line.
 12. Zmiany wyglądu listy EM-Kart w programie (na zakładce Rozliczenia) - dostosowanie do potrzeb weryfikacji EM-Kart.
 13. Zmiana działania przycisku przerwij przy tworzeniu zbioru do e- podróżnik. Przycisk szybciej reaguje na kliknięcie.
 14. W raportach kasowych zostało poprawione wyświetlanie liczb ujemnych (np. odliczenia).

29.10.2020

 1. Przypisywanie cen do linii i kursów - w przypisywaniu został dodany przycisk "Sprawdź ceny". Program porównuje ceny na relacjach we wpisywanej linii/kursie z innymi cenami tego samego rodzaju w tym samym cenniku w programie i pokazuje, czy istnieją linie i kursy, na których są inne ceny. To ułatwia utrzymanie spójności cennika.
 2. Poprawa działania przycisku wpisz ceny. Jak wpisuję ceny przyciskiem wpisz ceny, to program działa w ten sposób, jakby parametry Automatycznie zmień/usuń cenę i zastosuj do wszystkich wariantów - były odznaczone. Czyli wpisujemy ceny zgodnie z kilometrażem w każdym lub wybranym wariancie trasy i mechanizm ten nie ujednolica cen.
 3. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Publikacja: Dz.U. z dnia 14.09.2020r. poz. 1578 "Art. 1. W ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319) wprowadza się następujące zmiany: …
  • 3) po art. 13 dodaje się art. 13a i art. 13b w brzmieniu: „Art. 13a. 1. Osobom uprawnionym przysługuje ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej.
  • 2. Osobom uprawnionym przysługuje ulga w wysokości 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
  • 1) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych;
  • 2) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów jednorazowych.
  • 3. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, korzystająca z przejazdu w klasie 1, obowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2"
  • W wykazie ulg ustawowych do biletów jednorazowych (grupa 1) została dodana ulga w pozycji 16 "OSOBA REPRESJON." (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach). W wykazie ulg ustawowych w komunikacji miejskiej (grupa 2) została dodana ulga w pozycji 7 o nazwie: 'OS.REPRESJON.-KM' W wykazie ulg ustawowych w komunikacji kolejowej (grupa 12) została dodana ulga w pozycji 8 o nazwie: 'OS.REPRESJON.-KK'
  • W celu umożliwienia sprzedaży biletów z tą ulgą należy wykonać następujące czynności:
  • 1) przypisać ulgę do kursów - Cenniki > Przypisanie ulg proc. do kursów > Przycisk "Przypisanie ulg ustawowych do kursów". Nowa ulga zostanie przypisana do wszystkich kursów komunikacji zwykłej i przyspieszonej.
  • 2) Ustalić numer ulgi w wykazie ulg zapisywanych do bileterek autobusowych - Cenniki > Kolejność w bil. autobusowych oraz stacjonarnych
  • 3) przygotować zbiory dla bileterek
 4. Zmiany w raportach sprzedażowych:
  • Wszystkie raporty - w Dane do raportu został dodany mechanizm włączania i wyłączania kolumn, została dodana również opcja zaznacz/odznacz wszystko.
  • Raporty dopłat do biletów ulgowych - został dodany mechanizm tworzenia zestawów parametrów, co upraszcza tworzenie różnych zestawień dla tego samego urzędu marszałkowskiego lub różnych przewoźników w przypadku urzędu.
  • Wykaz biletów i bilety pominięte w raportach dopłat - poprawiono działanie filtrów.
  • Wykaz sprzedanych biletów - został dodany parametr: [ ] Tylko bilety okresowe opisane kursami różnych linii.
  • Zwroty biletów w okresie - zostały dodane nowe kolumny Ulga i Numer RZ.
  • Bilety - sumy sprzedaży" - został dodany parametr "Tylko bilety z NIP-em nabywcy".
  • Wykaz linii oraz Praca przewozowa z podziałem na jst - w niektórych przypadkach niepoprawnie działał filtr po rozkładzie jazdy. Problem został poprawiony
  • Wykaz sprzedanych biletów - w kolumnie wartość 1 biletu znajduje się cena całego biletu (zostało to poprawione)
 5. Zostało poprawione ładowanie danych do Analiz (Hurtownia Danych) - w przypadku biletów okresowych czasami ładowane były niepoprawne relacje biletów.
 6. Zostały poprawione błędy przy edycji linii - kopiowanie zmian do kursów (w niektórych przypadkach niepoprawnie były kopiowane odległości).
 7. ImportTool - zostało usprawnione działanie interfejsu użytkownika (szybsze przeładowywanie), oraz poprawione zostało kilka specyficznych błędów przy imporcie danych.
 8. Przypisywanie kursów do marki - analogiczny mechanizm, jak "typ pojazdu" - w zarządzaj, po wybraniu marki pojawia się przycisk Kursy i mogę przypisać wiele wybranych kursów do wskazanej marki.
 9. Poprawienie filtrowania stanowisk przystanków przy tworzeniu linii - typ przystanku musi odpowiadac typowi linii.
 10. Umożliwienie edycji filtru rozkład jazdy w liniach i kursach (przycisk edycji na górze przy wyborze filtra).
 11. Poprawiono kilka specyficznych błędów przy rejestracji raportów.

21.09.2020

 1. Drukowanie tabliczek przystankowych - w tabliczkach z podziałem na dni tygodnia, jeśli do kursu przypisane jest oznaczenie S (kursuje w dni nauki szkolnej) kurs drukowany jest tylko w kolumnie dni robocze (jest przy nim drukowane oznaczenie).
 2. Drukowanie tabliczek przystankowych - informację o przystankach 'Przez' można drukowac kursywą - został dodany odpowiedni parametr w konfiguracji tabliczek.
 3. Dodawanie cenników - została dodana opcja do wyboru: dodawanie nowego pustego cennika albo skopiowanie cennika.
 4. Nadawanie numerów taryf - przy dodawaniu nowych taryf do cennika podpowiadany jest pierwszy wolny numer taryfy.
 5. Kopiowanie linii - dodanie pełniejszego wyjaśnienia sposobu kopiowania kursów wraz z linią (kopiowane są tylko kursy, których data końca ważności jest taka sama jak data końca wazności linii, żeby uniknąć kopiowania starych kursów).
 6. Drobne poprawki błędów edycji i dodawania kursów i tras linii (dotyczy nazw przystanków z apostrofem, pustych tras).
 7. Drobne poprawki eksportu danych do pliku doplatyUM - do urzędu marszałkowskiego.
 8. Zestawienie dopłat do biletów z ulgami ustawowymi dla organizatora transportu zbiorowego - poprawienie nazewnictwa na wydruku (zaświadczenia, zamiast zezwolenia).
 9. Poprawienie błędu po instalacji programu - w niektórych przypadkach wpisywały się niepoprawne ścieżki do folderów do automatycznej rejestracji danych

19.08.2020

 1. Nowy raport: Różnice cen na tych samych relacjach - w raportach przewozów. Raport pokazuje w ramach tego samego cennika i rozkładu jazdy relacje, na których na różnych liniach lub kursach stosowane są inne ceny biletów.
 2. Nowy raport: Dynamika sprzedaży biletów w rozbiciu na ulgi - w raportach dopłat do biletów ulgowych. Pokazuje wartości sprzedaży biletów z ulgą ustawową w czasie.
 3. Nowy raport: Sprzedaż biletów z ulgą ustawową w krótkim okresie czasu - w raportach dopłat do biletów ulgowych. Pokazuje dużą liczbę sprzedanych biletów z ulgą ustawową w krótkim okresie czasu.
 4. Raport Bilety - na linie lub kurs: zmiana domyślnej nazwy raportu, dodanie możliwości sortowania, dodanie numerów linii i kursów, umożliwienie edycji filtru po rozkładzie jazdy bezpośrednio w raporcie.
 5. Poprawa obliczeń liczby biletów w Analizach.
 6. Drukowanie tabel RJA: dodanie parametrów -drukuj wyjaśnienia do rodzajów kursu, -drukuj wyjaśnienia do rodzaju usług - umożliwiających drukowanie wyjaśnień do powyższych w sekcji oznaczenia.
 7. Poprawienie kopiowania taryf z ulgą kwotową - przy kopiowaniu do innego cennika tej samej firmy kopiowany jest również nagłówek (nazwa) ulgi.
 8. Optymalizacja liczenia i pokazywania cen na liniach i kursach i w przypisywaniu cen do linii i kursów.
 9. Filtry po liniach w rejestrze kursów - z listy usuwane są linie, których wszystkie trasy są zlikwidowane.
 10. Przechodzenie pomiędzy RZ w rejestracji raportów bez konieczności wracania na listę z raportami (strzałki na górze ekranu).
 11. Poprawienie filtrowania linii i kursów przy tworzeniu zbioru dla oddziału.
 12. Poprawienie drobnych błędów dodawania i edycji bileterek, komputerów pokładowych, oraz rejestracji raportów.
 13. Skorygowanie kalendarza roku szkolnego 2019/2020 - przesunięcie zakończenia roku szkolnego z 19.06 na 26.06.
 14. Dodanie możliwości definiowania do 299 dni przerwy w zakupie biletu miesięcznego/okresowego na EM-Kartę. UWAGA! okres przerwy dłuższy niż 99 dni będzie działał poprawnie tylko dla bileterek EMAR-205 w wersji 1.06.05 lub nowszych!

24.06.2020

 1. Na liście zbiorów do urządzeń została dodana informacja o zbiorze wysłanym przez internet do bileterek EMAR-205 (konieczna jest odpowiednia wersja bileterek do korzystania z wysłanego zbioru).
 2. W Analizach sprzedazy został dodany nowy raport "Rozliczenie sprzedazy pomiędzy gminami". Raport wykorzystuje zdefiniowane taryfy rozliczeniowe i na podstawie wartości przypisanych do danej gminy dzieli cenę biletu pomiędzy wybrana gminę bazową, oraz gminę przypisaną to taryfy rozliczeniowej. To umożliwia bardzo dokładne dzielenie wartości sprzedanych biletów pomiędzy gminy.
 3. Poprawiono błędy przy zapisie taryf przesiadkowych okresowych i wieloprzejazdowych do zbioru dla DworcaSQL.
 4. Poprawiono przypisywanie kursów i linii do oddziałów, w tym działanie kreatora tworzenia kursów.
 5. W widoku taryf jednorazowych została rozszerzona informacja o tym, czy dana taryfa jest typu e-podróżnik o informację, czy jest ona włączona czy wyłączona do sprzedaży.
 6. Została zmieniona domyślna wartość pola "Dozwolona sprzedaż biletów przed rozpoczęciem kursu: " - w taryfach oraz przy przygotowaniu zbiorów do e-podróżnik z 1 miesiąc (720h) na 3 miesiące (2184h).
 7. Umożliwienie grupowego przypisywania oznaczeń kursów do kursów. W edycji oznaczenia kursu został dodany przycisk 'Kursy' - można przypisywać oznaczenie do kursów i sprawdzać, do których kursów oznaczenie jest już przypisane.
 8. Kopiowanie taryfy kilometrowej biletów jednorazowych - umożliwienie zamiany taryfy na tabelową podczas kopiowania.
 9. Poprawa drukowania trójkątów cen - został dodany parametr umożliwiajacy umieszczenie całego trójkąta cen na jednym arkuszu. Poprawiono działanie wielkości czcionek.
 10. W rejestracji rozliczeń zostało poprawione filtrowanie po kolumnie Przewoźnik.
 11. Poprawa działania mapy w liniach i kursach, oraz odświeżania schematu trasy w kursach w przypadku zmian w trasie linii.
 12. Poprawa wyświetlania ostrzeżeń w kursach dotyczących rodzaju komunikacji. Nieprawidłowo było wyświetlane ostrzeżenie w przypadku komunikacji przyspieszonej.
 13. W widoku kursów zostały dodane kolumny "Kurs powrotny" oraz "Kurs sparowany" z informacją o wybranym kursie powrotnym do sprzedaży w e- podróżnik, oraz kursie sparowanym.
 14. Zestawienie dopłat do biletów ulgowych - wykaz biletów i bilety pominięte. Została dodana kolumna "Numer EM-Karty" oraz możliwość odfiltrowania na tym wykazie biletów ważne w tym samym okresie wielokrotnie sprzedanych na tę samą EMK i które nie zostały zwrócone (pasażerowie, którzy kupili na ten sam okres 2 bilety na tę samą EM- Kartę i omyłkowo nie został wykonany zwrot żadnego z tych biletów).
 15. Nowy raport w raportach dopłat do biletów ulgowych: "Bilety miesięczne sprzedane na tego samego pasażera". Raport pokazuje bilety miesięczne ważne w tym samym okresie czasu i sprzedane na tego samego pasażera.
 16. W generatorach raportów sprzedażowych w raportach biletów został dodany filtr po przewoźniku (firma na której kurs został sprzedany bilet).

15.05.2020

 1. Dodanie możliwości definiowania taryf przesiadkowych, oraz uruchomienie sprzedaży biletów przesiadkowych okresowych na Dworcu SQL.
 2. Rerestracja raportów z DworcaSQL z wersją struktury R01.19 (dodane pole NIP Nabywcy).
 3. Tworzenie pliku BA* z wykazem EM-kart z biletami na następny okres sprzedanymi w autobusie - uwzględnienie pola NIP Nabywcy.
 4. Zmiany w edycji linii: możliwość usuwania przystanku w trasie w obydwu kierunkach jednocześnie, możliwość dodawania przystanku w trasie jednocześnie w obydwu kierunkach.
 5. Umożliwienie edycji parametrów trasy linii (czasy przejazdu, odległości) bezpośrednio na zakładce arkusz w edycji linii.
 6. Poprawienie kopiowania przypisanych numerów cen przy kopiowaniu przypisań z tej samej taryfy do nowego wariantu linii.
 7. W liniach na zakładce cennik wybieranie trasy z listy tras w górnym okienku ustawia wartość Trasa w wyborze trasy do drukowania cennika.
 8. Lista linii - dodanie filtrowania/wyszukiwania według kolumn.
 9. Umożliwienie dodawania tylko wybranych przystanków z trasy linii do trasy kursu - w edycji kursu.
 10. Poprawa działania kopiowania kursów w przypadku kursów sparowanych.
 11. Poprawa algorytmu parującego przystanki w kursach powrotnych e- podróżnik - parowanie kursów do sprzedaży biletów okresowych.
 12. Przypisywanie cen do linii i kursów - dodanie mozliwości wpisywania cen wg. kilometrów drogowych.
 13. Poprawki specyficznych błędów przy eksporcie i imporcie danych biletów z ulgą ustawową do pliku DoplatyUM dla Urzędu Marszałkowskiego.
 14. Zmiana domyślnej nazwy raportu dopłat do biletów ulgowych.
 15. Poprawki specyficznych błędów w raportach sprzedaży biletów.
 16. Poprawienie wyglądu tabliczek przystankowych dworcowych i stanowiskowych w przypadku dużej liczby kursów odjeżdżających z danego przystanku.
 17. Tabliczka dla linii (miejska) - tabela nad trasą. Został dodany parametr umożliwiający drukowanie listy przystanków albo listy miejscowości.
 18. Wydruki tabel RJA - dodanie parametru umożliwiającego określenie dokładności drukowania odległości (do 1m, 10m, 0,1km i 1km). Poprawienie drukowania rodzaju kursu 'Zw' dla kursów powrotnych.
 19. Nowy raport - "Bilety - na trasie linii - szczegółowe relacje biletów". Raport pokazuje liczbę biletów i przychody z nimi związane w podziale na przystanki wybranej trasy linii.

2.04.2020

 1. Zapisywanie i wyświetlanie w raporcie zadaniowym, na zakładce bilety, oraz w raporcie Wykaz sprzedanych biletów pola NIP nabywcy - przy sprzedaży z bileterek EMAR-205, oraz w Komputerze Pokładowym e- podróżnik (sprzedaż biletów w autobusie).
 2. Poprawienie specyficznych błędów rejestracji rapotów z bileterek EMAR.
 3. Został poprawiony błąd liczenia liczby komputerów pokładowych w przypadku jednoczesnego korzystania z bileterek EMAR-205, oraz Komputera Pokładowego e-podróżnik.
 4. Nowy parametr w sprzedazy przez e-podróżnik - łatwiejsze włączanie bezdiagramowości w wybranych kanałach sprzedażowych e-podróżnik.pl.
 5. Poprawienie eksportu danych sprzedażowych z biletami z ulgą ustawową do pliku DoplatyUM dla urzędu marszałkowskiego - raporty dopłat do biletów ulgowych. W niektórych przypadkach niepoprawnie zapisywane były nazwy linii.
 6. Poprawa raportów według RF - w przypadku sprzedaży przez Komputer Pokładowy e-podróżnik w raportach niepoprawnie były uwzględniane zwroty.
 7. Dodanie możliwości zapamietywania zestawów parametrów w raporcie Zestawienie dopłat do biletów z ulgami handlowymi.
 8. Rozliczenie roczne sprzedaży biletów z ulga ustawową: przy wyborze zestawienia została dodana kolumna "Data utworzenia".
 9. Zarządzanie typami pojazdów - została dodana możliwość przypisywania typu pojazdu do wielu kursów jednocześnie.
 10. Dodawanie oznaczeń kursów - przy dodawaniu nowego oznaczenia data ważne od to zawsze data pierwszego dnia bieżącego miesiąca.
 11. Została dodana możliwość kopiowania trasy linii wraz z kursami w ramach wybranej trasy linii. W przycisku kopiowania linii została dodana druga opcja kopiowania.
 12. Kursy - zostało dodane zabezpieczenie w kreatorze kursów przed zapisaniem na dwóch różnych stanowiskach kursów o tym samym numerze i datach wykonywania. W przypadku jednoczesnego dodawania kursów o tym samym numerze na różnych stanowiskach, przy zapisie kurs zapisywany później będzie miał zwiększony numer wariantu kursu.
 13. Kursy - zakładka kolizje: została dodana możliwość zapisu wyników kolizji do plików Excel/CSV.
 14. Dodanie do raportu Bilety miesięczne - imienne w zestawieniach dopłat kolumny: "Dł. relacji - drogowa (średnia)". Kolumna zawiera średnią długość relacji biletu obliczaną na podstawie kilometrów drogowych biletu.
 15. Zostało poprawione drukowanie tabliczek przystankowych (dworcowa i przystankowa) - w przypadku występowania dużej liczby kursów, program niepoprawnie dzielił tabliczkę na strony.
 16. Został wdrożony nowy mechanizm raportowania błędów w programie. W przypadku wystąpienia błędu pojawi się okno umożliwiające wysłanie logu z błędem do Informica. Wysłanie logów i opisanie sytuacji, w której pojawił się problem będzie dla nas bardzo pomocne w udoskonalaniu dla Państwa naszych produktów.

10.03.2020

 1. Dodanie wsparcia w instalatorze dla MS SQL Server 2019.
 2. Została dodana możliwość definiowania taryf przesiadkowych oraz taryf rozliczeniowych, a także możliwość definiowania punktów przesiadkowych w trasach linii. Taryfę przesiadkową przypisujemy do linii. Cena w taryfie przesiadkowej oznacza cenę do punktu przesiadkowego. Taryfa rozliczeniowa oznacza taryfę używaną w rozliczeniach z samorządami i umożliwia zdefiniowanie informacji o tym, jaki fragment ceny biletu przypada na dany samorząd. Raporty związane z taryfami rozliczeniowymi będa dodawane w kolejnych wersjach Informica 2.0. Punkty przesiadkowe definiowalne są tylko dla tras linii. Program wyświetla wszystkie możliwe przesiadki pomiędzy kursami linii na których zdefiniowane są przesiadki. Przesiadki mogą byc również używane jako skomunikowania przy prezentowaniu rozkładu jazdy w e-podroznik.pl.
 3. Zostało poprawione sprawdzanie poprawności tras linii - sprawdzanie, czy istnieją 2 takie same przystanki w trasach w tym samym kierunku.
 4. Eksport oznaczeń - w funkcji eksportu i importu rozkładu jazdy do innego przewoźnika dodano pełne wsparcie dla importu i eksportu oznaczeń kursów.
 5. Uporządkowanie drukowania tabel RJA - przy wielu trasach w jednym kierunku, czasami pojawiał się błąd podczas generowania tabeli. Ponadto wszystkie wspólne czasy i odległości pobierane są zawsze z trasy linii.
 6. Poprawa zapisywania taryf biletów okresowych z ulgą kwotową do zbioru A6D (Dworzec) - w pewnych sytuacjach ceny nie były zapisane poprawnie i sprzedaż nie była możliwa.
 7. Poprawienie eksportu danych do pliku doplatyUM - poprawione zostało eksportowanie informacji o przejazdach z biletem EMK do pliku.
 8. Poprawa rejestracji raportów z bileterek EMAR-105 i EMAR-205 w przypadku, kiedy w bileterce był sprzedawany bilet okresowy na nowy okres. W przypadku zmiany cen nie zawsze zapisywały się poprawne dane o utargu do raportów kasowych. Rejestracja i ewentualne niepoprawne dane w RK zostały poprawione.
 9. Zmiany w wyświetlaniu historii sprzedaży na wybraną EM-Kartę. Wyświetlana historia jest teraz dużo czytelniejsza.
 10. Poprawa działania anulowania biletu - pełna obsługa biletów sprzedanych w Komputerze Pokładowym e-podróżnik, oraz w EMAR-205.
 11. Poprawa działania Analizy przejazdów pasażerów na kursie. W niektórych przypadkach program niepoprawnie obliczał liczbę pasażerów wysiadających.
 12. Poprawa działania zestawów parametrów w raporcie "Zestawienie dopłat do biletów z ulgami ustawowymi dla organizatora transportu zbiorowego". Przy bardzo długiej liście kursów parametry zapisywały się niepoprawnie - problem został rozwiązany.
 13. Raport "Wykaz sprzedanych biletów" - zostało poprawione filtrowanie po Bileterce (logo), oraz dodane filtrowanie po numerze raportu fiskalnego.

13.02.2020

 1. Poprawki w raporcie dopłat - zaznaczanie biletów pomijanych.
 2. Dodanie mozliwości anulowania biletów sprzedanych przez Komputer Pokładowy e-podróżnik.
 3. Poprawa działania filtrów po zapisie lub edycji elementu.

06.02.2020

 1. Dodanie możliwości filtrowania po kolumnach w wykazie biletów w raporcie dopłat do biletów ulgowych. Dodatkowo został zoptymalizowany eksport danych o przejazdach z biletem ulgowym do pliku DoplatyUM.
 2. Raport "wykaz sprzedanych biletów" - został dodany wiersz podsumowania w raporcie.
 3. Raport "Zestawienie dopłat do biletów z ulgami handlowymi" - dodanie możliwości wybierania wielu ulg do raportu przy jednym wyborze ulg.
 4. Raport "Bilety na linie lub kursy" - w danych do raportu została przywrócona kolumna grupju wg.
 5. Raporty "Obliczenie rekompensat za wykonane linie" oraz "Obliczenie kosztów linii na podstawie stawek za wzkm" - dodanie możliwości obliczania kosztów linii na podstawie zdefiniowanego cennika stawek za wzkm (Trasy - Stawki za wozokilometr).
 6. Raport "Bilety - sprzedaż zbiorczo" - został dodany parametr "nie drukuj informacji o wybranych liniach w filtrze".
 7. Dodanie możliwości skorzystania z cennika za wozokilometr w raportach Obliczenie rekompensat za wykonane linie oraz Obliczenie kosztów linii na podstawie stawek za wzkm.
 8. Poprawki drukowania tabel RJA - drukowane odległości i czasy wynikają z rozkładu jazdy linii.
 9. Poprawienie czasu rejestracji raportów zwrotów z Dworca.
 10. Poprawienie programowania pustej karty kierowcy zbiorem w rejestrze kart pamięci (bez rejestracji raportów).
 11. Została zoptymalizowana prędkość wczytywania listy EM-Kart w Rozliczeniach.
 12. W przygotowaniu zbiorów (urządzenia i e-podróżnik) został dodany check-box, który automatycznie zapisuje zbiór po wygenerowaniu.
 13. Zbiory do e-podróżnik - została dodana informacja o sprzedażowości kursów zapisanych do zbioru.
 14. Zostało poprawione zapisywanie danych sprzedażowych do zbioru dla EP w przypadku, kiedy kursy mają być sprzedażowe tylko w Komputerze Pokładowym e-podróżnik i niesprzedażowe on-line.
 15. Zostało poprawione zapisywanie danych kalendarza do e-podróżnik w przypadku kursów sparowanych.
 16. W parametrach sprzedaży na kursach, na zakładce e-podróżnik została dodana informacja, jeśli kurs jest sprzedażowy tylko w KP. Został dodany nowy zestaw parametrów definiujący sprzedaż tylko w KP.
 17. Poprawienie kopiowania kursu w przypadku, kiedy istnieje kurs o tym samym numerze, ale innym wariancie w innej linii - dla tego samego przewoźnika.
 18. Poprawienie wyświetlania przypisanych linii i kursów do taryf - w przypadku, kiedy ważność linii lub kursu wykracza poza okres ważności cennika taryfy.
 19. Umożliwienie edycji kilometrów drogowych w trasie linii niezależnie od zapisania linii do zbioru.
 20. Przy dodawaniu przystanków do linii - jeśli przystanek automatycznie jest dodawany do kursu, to zaznaczane są parametry, że dodawany przystanek ma się pokazywać na tabliczkach przyjazdowych i odjazdowych.
 21. Przy kopiowaniu linii lub kursu skopiowane linie lub kursy mają zawsze ustawiany status "projektowane".
 22. Został powiększony obszar z listą linii i kursów w programie.
 23. Zmiana w filtrze w liniach i kursach. Status "zlikwidowany" został wydzielony jako osobna gałąź w filtrach, uzupełniająca filtr wszystkie. Czyli linie i kursy zlikwidowane nie są już widoczne w filtrze wszystkie.
 24. Została dodana możliwość wyboru stanowiska w trasie kursu do drukowania na tabliczkach przystankowych.
 25. Poprawa wyszukiwania kursów w kolizjach w rozkładzie jazdy.
 26. Poprawa dodawania miejscowości ze współrzędnymi geograficznymi.

05.02.2020

 1. Dodanie możliwości filtrowania po kolumnach w wykazie biletów w raporcie dopłat do biletów ulgowych. Dodatkowo został zoptymalizowany eksport danych o przejazdach z biletem ulgowym do pliku DoplatyUM.
 2. Raport "wykaz sprzedanych biletów" - został dodany wiersz podsumowania w raporcie.
 3. Raport "Zestawienie dopłat do biletów z ulgami handlowymi" - dodanie możliwości wybierania wielu ulg do raportu przy jednym wyborze ulg.
 4. Raport "Bilety na linie lub kursy" - w danych do raportu została przywrócona kolumna grupju wg.
 5. Raporty "Obliczenie rekompensat za wykonane linie" oraz "Obliczenie kosztów linii na podstawie stawek za wzkm" - dodanie możliwości obliczania kosztów linii na podstawie zdefiniowanego cennika stawek za wzkm (Trasy - Stawki za wozokilometr).
 6. Raport "Bilety - sprzedaż zbiorczo" - został dodany parametr "nie drukuj informacji o wybranych liniach w filtrze".
 7. Dodanie możliwości skorzystania z cennika za wozokilometr w raportach Obliczenie rekompensat za wykonane linie oraz Obliczenie kosztów linii na podstawie stawek za wzkm.
 8. Poprawki drukowania tabel RJA - drukowane odległości i czasy wynikają z rozkładu jazdy linii.
 9. Poprawienie czasu rejestracji raportów zwrotów z Dworca.
 10. Poprawienie programowania pustej karty kierowcy zbiorem w rejestrze kart pamięci (bez rejestracji raportów).
 11. Została zoptymalizowana prędkość wczytywania listy EM-Kart w Rozliczeniach.
 12. W przygotowaniu zbiorów (urządzenia i e-podróżnik) został dodany check-box, który automatycznie zapisuje zbiór po wygenerowaniu.
 13. Zbiory do e-podróżnik - została dodana informacja o sprzedażowości kursów zapisanych do zbioru.
 14. Zostało poprawione zapisywanie danych sprzedażowych do zbioru dla EP w przypadku, kiedy kursy mają być sprzedażowe tylko w Komputerze Pokładowym e-podróżnik i niesprzedażowe on-line.
 15. Zostało poprawione zapisywanie danych kalendarza do e-podróżnik w przypadku kursów sparowanych.
 16. W parametrach sprzedaży na kursach, na zakładce e-podróżnik została dodana informacja, jeśli kurs jest sprzedażowy tylko w KP. Został dodany nowy zestaw parametrów definiujący sprzedaż tylko w KP.
 17. Poprawienie kopiowania kursu w przypadku, kiedy istnieje kurs o tym samym numerze, ale innym wariancie w innej linii - dla tego samego przewoźnika.
 18. Poprawienie wyświetlania przypisanych linii i kursów do taryf - w przypadku, kiedy ważność linii lub kursu wykracza poza okres ważności cennika taryfy.
 19. Umożliwienie edycji kilometrów drogowych w trasie linii niezależnie od zapisania linii do zbioru.
 20. Przy dodawaniu przystanków do linii - jeśli przystanek automatycznie jest dodawany do kursu, to zaznaczane są parametry, że dodawany przystanek ma się pokazywać na tabliczkach przyjazdowych i odjazdowych.
 21. Przy kopiowaniu linii lub kursu skopiowane linie lub kursy mają zawsze ustawiany status "projektowane".
 22. Został powiększony obszar z listą linii i kursów w programie.
 23. Zmiana w filtrze w liniach i kursach. Status "zlikwidowany" został wydzielony jako osobna gałąź w filtrach, uzupełniająca filtr wszystkie. Czyli linie i kursy zlikwidowane nie są już widoczne w filtrze wszystkie.
 24. Została dodana możliwość wyboru stanowiska w trasie kursu do drukowania na tabliczkach przystankowych.
 25. Poprawa wyszukiwania kursów w kolizjach w rozkładzie jazdy.
 26. Poprawa dodawania miejscowości ze współrzędnymi geograficznymi.

20.12.2019

 1. Raport "Obliczanie rekompensat za wykonywane linie" - umożliwienie wykorzystania cennika stawek za wozokilometr przy tworzeniu raportu.
 2. Raport "Obliczanie kosztów linii na podstawie stawek za wzkm" - rozbudowa parametrów.
 3. Poprawa generowania plików BA - w pewnych okolicznościach pliki nie były automatycznie generowane.
 4. Poprawa zapisywania taryf z ulga kwotową z kalendarzem do e- podróżnik.pl.
 5. Poprawa obliczania kalendarza dla kursów sparowanych, przy wybranej opcji ignorowania dni przerwy.
 6. Poprawa błędu drukowania cenników w formie trójkąta.

12.12.2019

 1. Dodanie możliwości definiowania kursów powrotnych i par przystanków powrotnych do celów sprzedaży biletów miesięcznych i okresowych w e- podróżnik.pl.
 2. Zmiana znacznika na mapie w dodawaniu przystanków do linii na taki sam jak w edycji przystanków.
 3. Poprawki specyficznych błędów rejestracji raportów z bileterek EMAR, w tym błędów związanych z przedwczesnym wyciągnieciem karty z programatora.
 4. Pobieranie informacji o szczegółowej wersji sterującej bileterki EMAR-205 i zapis tej informacji w bazie danych (np. 1.05.02)
 5. Dodanie do parametrów pracy w bileterkach EMAR możliwości blokowania drukowania zerowych raportów fiskalnych, poprawa obsługi numeracji przystanków w bileterce EMAR-205.
 6. Poprawa działania parametrów zapisu biletu do sprzedaży na następny okres w autobusie - poprawa działania parametru liczby dni od i do. Liczba dni od została ograniczona do 25.
 7. Możliwość wydrukowania dodatkowego nagłówka w raportach Bilety - sprzedaż zbiorczo i Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na jst.
 8. Raport Wykaz sprzedanych biletów - pokazywanie w raporcie poszczególnych relacji biletów, dodanie kolumny z datą ważna od linii.
 9. Poprawienie filtrowania po liniach w raportach biletów. W przypadku biletów okresowych opisanych kursami różnych linii, wartość jest przypisywana do każdej linii w proporcji do odległości, we wszystkich raportach biletów oprócz wg. nominałów.
 10. W raporcie przewozów - Wykonania kursów, zostało poprawione działanie filtrów.
 11. Raporty dopłat do biletów ulgowych: został dodany parametr umożliwiający niedrukowanie wykazu dopłat na linie.
 12. Wydruk tabel RJA - poprawienie edycji czcionek w stopce (osoba zarządzająca transportem, liczba wypisów do zezwolenia i liczba pojazdów). Poprawienie obliczania przebiegów na terenie jednostek samorzadu terytorialnego.
 13. Poprawione zostały błędy usuwania Rozkładu jazdy oraz ulg handlowych z kalendarzem.

21.11.2019

 1. Nowy raport "Obliczanie rekompensat za wykonywane linie" - w raportach sprzedażowych.
 2. W raportach dopłat do biletów ulgowych - w wykazie biletów i biletach pominiętych - dodanie kolumn z numerem linii, ceną relacji i ceną normalną relacji, oraz usprawnienie wyszukiwania i zaznaczania rekordów, dodtanie mozliwości ukrywania kolumn w wykazie biletów i biletach pominiętych.
 3. Raporty Wykaz sprzedanych biletów oraz w Bilety - szczegółowo każdy bilet: dodanie filtru Nagłówki RJA + linie do wyboru.
 4. Raport Bilety - wg nominałów: dodanie filtru Nagłówki RJA + linie do wyboru.
 5. Raport Bilety - sprzedaż zbiorczo i inne raporty: po wyborze filtru na daną linię została dodana informacja w nagłówku, że powstałe zestawienie zostało wygenerowane z filtrem po rozkładzie jazdy.
 6. Raport Bilety - sprzedaż na linie lub kursy: dodanie możliwości wybierania kolumn, dodanie kolumn dopłaty netto i brutto, poprawki wyglądu.
 7. Raport Bilety - szczegółowo każdy bilet oraz Wykaz sprzedanych biletów: dodane zostały kolumny "Nazwa biletu (bil. miejski)" oraz "Ogr. obszaru (bil. miejski)".
 8. Analizy sprzedaży - poprawki ładowania danych dla biletów okresowych papierowych w dni świąteczne.
 9. Poprawki specyficznych błędów przy generowaniu Tabel RJA.
 10. Drukowanie tabel RJA: umożliwienie zaznaczanie wielu tras do wydruku. Umożliwienie wydruku tabeli RJA dla tras TAM i POWRÓT tej samej linii na jednym raporcie.
 11. Poprawa błędu edycji rozkładu jazdy przy edycji tabliczek przystankowych (okno ukrywało się pod aktywnym oknem).
 12. EM-Karty - dodanie kolumny z informacją czy dana karta może być zapisywana do bileterek autobusowych.
 13. Umożliwienie wyeksportowania pliku BA za bieżący dzień. Usprawnienia automatycznego przesyłania plików BA do Dworca, w tym za pomoca dodatkowego programu do Informica 2.0: Synchronizacja Raportów.
 14. Poprawki specyficznych błędów przy rejestracji raportów z bileterek EMAR.
 15. Poprawki specyficznych błędów przy złomowaniu i odzłomowywaniu Bileterek oraz Komputerów Pokładowych. W niektórych przypadkach złomowanie nie przebiegało poprawnie.
 16. Umożliwienie usuwania raportów z kas obcych, oraz plików dopłat do biletów ulgowych w funkcji rejestracji raportów.
 17. Raporty kasowe: umożliwienie rozbijania utargu na 2 miesiące - zgodnie z wartościami sprzedaży w raporcie przypadającymi na bieżący i poprzedni miesiąc. Możliwe jest automatyczne dzielenie utargu przy rejestracji - po ustawieniu parametru na zakładce raporty kasowe w parametrach rejestracji.
 18. Raporty kasowe: umożliwienie rozbijania wpłaty utargu na 2 miesiące. Kwotę przypisaną do poprzedniego miesiąca trzeba podać ręcznie. Możliwe jest rozbijanie utargu przypisanego do Raportu Zadaniowego.
 19. Umożliwienie drukowania salda kierowców na wybrany dzień (nie tylko na dzisiejszy)
 20. Przyspieszenie działania przypisywania przystanków do zarządzającego przystankami.
 21. Linie - posortowanie listy stanowisk na liście przystanków.
 22. Przystanki - umożliwienie scalania stanowisk przystanków.
 23. Poprawki błędów kopiowania kursów. Niepoprawnie była ustawiana data końca ważności kursu kopiowanego.

16.10.2019

 1. Dodanie nowego raportu w Dopłatach do biletów ulgowych - "Zestawienie dopłat do biletów z ulgami ustawowymi dla organizatora transportu zbiorowego" - umożliwienie wygenerowania raportu tylko dla linii uzyteczności publicznej z wybranym organizatorem.
 2. Umożliwienie zaznaczania/ozdnaczania wszystkich biletów w "Wykazie biletów i bilety pominięte" w raportach dopłat do biletów ulgowych.
 3. Nowy raport w analizach sprzedaży: "Analiza przejazdów na wybranym kursie". Analiza pokazująca liczbę pasażerów wsiadających i wysiadających na przystankach wybranego kursu w kolejnych dniach - na podstawie danych z Hurtowni Danych.
 4. Poprawa obliczania kwot netto w analizach sprzedaży.
 5. Dodanie walidacji przy zapisie zbioru na kartę pamięci kierowcy - czy ważność zbioru nie minęła.
 6. Poprawa specyficznych błędów raportów i rejestracji raportów (np. raport z sesji treningowej z DworcaSQL). Poprawa zapisu odległości taryfowych do zbiorów.
 7. Poprawa wyświetlania informacji o ostatnim zbiorze, którym była programowana karta pamięci kierowcy na liście tych kart.
 8. Umożliwienie generowania/pobierania plików BA za wybrany okres czasu.
 9. Umożliwienie blokowania i odblokowywania zmian cen biletów EM- Kartowych z dworca (plik PA). Możliwość przeglądania zmienionych cen (EM-Karty - raport "Pokaż zmiany cen biletów EM-Kartowych z dworca".
 10. Tabliczki przystankowe - umożliwienie wydrukowania danych przewoźnika oraz danych organizatora transportu na każdym wzorze tabliczki.
 11. Umożliwienie drukowania numeru drogi na tabelach rozkładu jazdy (RJA).
 12. Poprawienie zmian rodzaju komunikacji w kursach, przy zmianach typu linii. Poprawa szybkości wczytywania kursów.
 13. Poprawa błędu przy zmianie statusu trasy linii, jeśli linia ma tylko jedną trasę.
 14. Zmiana domyślnej daty początku ważności linii przy dodawaniu nowej linii na pierwszy dzień bieżącego miesiąca.

26.09.2019

 1. Umożliwienie ponownego wgrania zbioru do karty pamięci kierowcy na liście kart pamięci bileterek.
 2. Umożliwienie ręcznego wgrania pliku ze zmianami cen biletów EM- Kartowych w automatycznej rejestracji raportów.
 3. Dodanie przycisku usuwania błędnych raportów w automatycznej rejestracji raportów.
 4. Umożliwienie ponownej rejestracji raportów z bileterek EMAR-205 po korekcie, w przypadku błędnie zarejestrowanego biletu w raporcie przez bileterkę. Oraz poprawki specyficznych błędów przy rejestracji raportów z bileterek, w przypadku niepoprawnego zapisywania danych do raportu przez bileterkę (zamknięcie RF, identyfikacja bileterki)
 5. Poprawki w narzędziu do importu danych - ImportTool: poprawki importu cen, w tym taryf miejskich.
 6. Poprawa wyświetlania danych w kursach w przypadku nazw wprowadzonych cyrylicą.
 7. Nowy raport w generatorze raportów przewozów - "Przejazdy z biletem okresowym".
 8. Dodanie możliwości filtrowania po nominałach w raporcie "Bilety miejskie na linie".
 9. "Zestawienie dopłat do biletów z ulgami handlowymi" - dodanie parametrów drukowania listy kursów.
 10. "Bilety - sumy sprzedaży" - typ na kierowców/kasjerów - zostało dodane sortowanie alfabetyczne według nazwisk.
 11. Umożliwienie kopiowania trasy linii jako trasy powrotnej w innym wariancie trasy. Poprawka drobnych błędów przy edycji linii.
 12. Przyspieszenie wczytywania raportów kasowych.
 13. Obsługa parametrów w kursach "Tabliczki przystankowe: odjzad, przyjazd" przy drukowaniu tabliczek przystankowych.
 14. Poprawa błędów z biletami sieciowymi
 15. Poprawa błędów dotyczących zmiany statusów

03.09.2019

 1. Umożliwienie pobierania plików W (z wpłatomatu) w raportach kasowych. Wpisywanie daty rejestracji raportu we wpłatomacie do RK, niezależnie od wykonywania wpłat.
 2. Zmiany w raportach: - raport Praca przewozowa z podziałem na jednostki samorządu terytorialnego - dodanie możliwości filtrowania w zależności od długości kursu - Bileterki autobusowe: dodanie kolumn z informacjami o datach przeglądu, fiskalizacji, itp. - Dodanie filtrów po rozkładzie jazdy do raportów 'Wykaz kursów/linii przez przystanek' oraz 'Wykaz linii' oraz 'Zatrzymania na przystankach' - Dodanie możliwości drukowania tylko listy linii lub tylko informacji, że zostały wybrane kursy w raportach dopłat do biletów ulgowych ustawowych - Poprawienie filtrowania danych po uldze w raporcie dopłat do biletów z ulgą handlową
 3. Poprawki w liniach, kursach.
 4. Poprawki specyficznych błędów przy rejestracji raportów.
 5. Obsługa wszystkich schematów naliczania prowizji od sprzedaży dla kierowców i kasjerów. Możliwość wykorzystania grup kierowców do naliczania prowizji.
 6. Dodanie możliwości kopiowania oznaczeń kursów.
 7. Dodanie wykazu kursu w oznaczeniach - zawiera listę kursów z przypisanym danym oznaczeniem.
 8. Możliwość przygotowania zbioru dla oddziału firmy.
 9. Dodanie kategorii dróg do połączeń w trasie linii - możliwość wydrukowania w tabeli rozkładu jazdy dowolnej listy kategorii dróg dla połączenia.
 10. Dodanie tabliczek przyjazdowych odjazdowych. Poprawa działania parametru "tylko najbliższy cel TP".
 11. Dodanie możliwości filtrowania w rozkładzie jazdy po organizatorze przewozów oraz rodzaju usług (np. użyteczność publiczna)
 12. Poprawa zapisywania nagłówka do zbioru dla bileterki EMAR-205.

05.08.2019

 1. Usunięcie błędu dotyczącgo zmiany nagłówka
 2. Zmiana w zbiorze A6D (do Dworca) - niepoprawnie zapisywała się stawka zwolniona VAT

30.07.2019

 1. Poprawa błędu pojawiającego się przy edycji linii

26.07.2019

 1. Dodanie nowych wzorców tabliczek przystankowych
 2. Rozbudowanie raportu w części Dopłaty do biletów ulgowych "Informacje o przychodach ze sprzedaży biletów z ulgą ustawową"
 3. Poprawa automatycznej rejestracji raportów
 4. Rozbdowanie funkcjonalności raportów Analiza przejazdów pasażerów

25.07.2019

 1. Dodanie nowych wzorców tabliczek przystankowych
 2. Rozbudowanie raportu w części Dopłaty do biletów ulgowych "Informacje o przychodach ze sprzedaży biletów z ulgą ustawową"
 3. Poprawa automatycznej rejestracji raportów
 4. Rozbdowanie funkcjonalności raportów Analiza przejazdów pasażerów

07.06.2019

 1. Poprawki w przygotowaniu zestawienia dopłat
 2. Poprawki w raporcie wg. nominałów
 3. Poprawki w definiowaniu rozkładów jazdy
 4. Skrócenie roku szkolnego - zakończenie 19.06

31.05.2019

 1. Poprawa definiowania kalendarza w oznaczeniach kursów

30.05.2019

 1. Zmiana stawek VAT:
   literze „A” - jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
   literze „B” - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
   literze „C” - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
   literze „D” - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
   literze „E” - jest przypisane zwolnienie od podatku,
   literze „F” i „G” - są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;
 2. Dodanie wyświetlania numeru linni w tabliczkach przystankowych
 3. Eksport danych RJA oraz taryfowych do starego programu
 4. Poprawki w działaniu automatycznej rejestracji raportów
 5. Poprawki w wyliczeniu odległości drogowych i taryfowych w przypadku występowania odgałęzień w linii

25.04.2019

 1. Dodanie dodatkowych parametrów sprzedaży biletów okresowych przez e-podróżnik
 2. Raport sprzedaży wg. ulg
 3. Dodanie możliwości przypisywania cen biletów według stref biletowych

04.04.2019

 1. Poprawki w działaniu raportów
 2. Poprawki w tabliczkach przystankowych
 3. Poprawa działania automatyzacji raportów

19.03.2019

 1. Poprawki w działaniu raportów
 2. Poprawa działania automatyzacji raportów

12.03.2019

 1. UWAGA!!! Konieczna aktualizacja programu w celu ograniczenia rozmiarów bazy związanych z przyrastaniem dwóch tabeli technicznych. Po aktualizacji programu do wersji 2.23 prosimy wykonać 'Konserwację bazy danych w programie AdminTool'
 2. Poprawa przygotowania zbioru do Dworca SQL

07.08.2019

 1. Automatyzacja rozliczeń raportów zadaniowych
 2. Nowe raporty i analizy

14.02.2019

 1. Poprawa przygotowania danych do analiz
 2. Poprawa działania raportów analitycznych

17.01.2019

 1. Poprawa działania mechanizmu rejestracji raportu z bileterek EMAR- 205
 2. Dodanie nowego raportu "Bilety - szczegółowo każdy bilet"

18.12.2018

 1. Skrócenie procesu dodawania przystanków do bazy

04.12.2018

 1. Kopiowanie linii i kursów
 2. Moliwość zmian w trasie zapisanych linii
 3. Różne statusy linii mają nadane inne kolory
 4. Poprawa działania programu

07.11.2018

 1. Poprawa rejestracji biletów wielotrasowych
 2. Zapis ulg kwotowych do biletów miesięcznych
 3. Poprawa działania rejestracji raportów zadaniowych

24.10.2018

 1. Poprawa rejestracji sprzedaży w walucie obcej i importu danych.

22.10.2018

 1. Zmiany dotyczące zapisu danych kierowców w zbiorach do kart pamięci.

19.10.2018

 1. Możliwość ustawienia widoczności kolumn w gridzie.
 2. Możliwość kopiowania cenników i taryf.
 3. Możliwość kopiowania linii z cenami wraz z przypisaniami.
 4. Poprawa obsługi parametru "przez" dla linii i kursów.
 5. Możliwość przypisywania ulg ustawowych dla wybranej firmy (a nie tylko dla kursów wszystkich lub własnych).

21.09.2018

 1. Wyłączenie kontroli długości trasy kursu dla rodzaju komunikacji. Po zmianie tylko pojawia się ostrzeżenie.
 2. Poprawka usuwania plików W (z wpłatami) po rejestracji.
 3. Poprawka importu ulg kwotowych jednorazowych.

13.09.2018

 1. Poprawa funkcji przygotowywania zbiorów do bileterek.
 2. Udoskonalenie rejestracji raportów.
 3. Zmiany w tworzeniu raportów kasowych.

11.09.2018

 1. Poprawa przygotowywania zbioru z rozkładem jazdy.

10.09.2018

 1. Poprawa zapisywania zbioru.

5.09.2018

 1. Poprawa zapisywania zbioru dla bileterek Emar-105. Na niektórych kursach nie można było wybrać ulgi.

29.08.2018

 1. Poprawa zapisywania zbioru do Informacji

23.08.2018

 1. Przygotowanie zbiorów do bileterek EMAR-205
 2. Dodanie nowych raportów dla EM-kart
 3. Dodanie nowych raportów kasowych
 4. Poprawa działania funkcji przyjmowania zbioru do programowania

30.07.2018

 1. Obsługa bileterek EMAR-205
 2. Poprawa działania rejestracji z karty oraz z pliku - przyspieszenie działania zapisywania danych do bazy
 3. Rozszerzenie działania raportów kasowych
 4. Na tabliczkach dworcowych dodanie parametru dotyczącego wyświetlania numerów stanowisk

07.06.2018

 1. Poprawa działania eksportu danych do urzędów marszałkowskich

25.05.2018

 1. Rozbudowa zestawienia dopłat do urzędu marszałkowskiego o dodatkowe parametry
 2. Poprawienie niektórych zdarzeń dotyczących rejestracji raportów z bileterek EMAR-105
 3. Dodanie raportu z przejazdami biletów EM-kartowych
 4. Poprawienie eksportu do e-podróżnik
 5. Usprawnienie funkcji zapisu kursów

11.04.2018

 1. Poprawione przygotowanie zbiorów do bileterek EMAR-105 i Printo-Bus, w pewnych przypadkach nie były zapisywane ceny biletów ulgowych procentowych
 2. Optymalizacja sprzedaży biletów EM-kartowych w autobusie

03.04.2018

 1. Poprawione zostało przygotowanie zbiorów z rozkładem jazdy do bileterek EMAR-105 i Printo-BUS, w niektórych przypadkach niepoprawnie mogły zapisywać się ceny biletów
 2. Poprawiony został eksport do e-podróżnika

28.03.2018

 1. Drukowanie cenników w trójkącie cen.
 2. EM-karty: możliwość sprzedaży i przedłużania biletów w autobusie.
 3. Eksporty dopłat do Urzędu Marszałkowskiego oraz sprzedaży dla obcych przewoźników.
 4. Wprowadzenie taryfy powrotnej dla taryfy typu EP.

21.02.2018

 1. Rozbudowa raportów sprzedażowych - dodanie wykazu imiennego biletów miesięcznych
 2. Możliwość eksportu pliku Doplaty UM dla urzędów marszałkowskich
 3. Dodanie eksportu danych o sprzedaży na kursy obce (plik DO)

09.11.2017

 1. Poprawa błędów w imporcie i w rejestracji raportów

03.11.2017

 1. Dodanie możliwości drukowania raportów zadaniowych
 2. Dodanie za zakładkach 'raport zadaniowy' oraz 'przebieg zadania' okienka do wyszukiania. Wciśnięcie przycisków ctrl+f wywołuje opcje zaawansowanego wyszukiwania.

06.10.2017

 1. Poprawa rozliczania kart pamięci kierowców
 2. Optymalizacja przygotowania zbiorów z rozkładami jazdy
 3. Korekta zestawienia wykazu dopłat

15.09.2017

 1. Podczas importu danych mogła się zdarzyć sytuacja, że w danych wejściowych są 2 oznaczenia o tym samym symbolu. ImportTool poprawnie obsługuje taki błąd danych.
 2. Poprawienie obsługi importu przypisania taryf do linii, jeśli w danych wejściowych istnieje kilka wariantów linii z przypisanymi taryfami.
 3. Poprawienie wyświetlania przycisków przy tworzeniu zbiorów do sprzedaży przy małej rozdzielczości ekranu.
 4. Poprawka wyświetlania zerowych wartości w raporcie dopłat do Urzedu Marszałkowskiego.

11.09.2017

 1. Rozszerzenie obsługi programowania karty pamięci kierowcy
 2. Rozszerzenie obsługi rejestracji raportów zadaniowych
 3. Rozbudowa raportów sprzedażowych

21.08.2017

 1. Implementacja funkcji tworzenia zbiorów z rozkładami jazdy
 2. Implementacja funkcji rejestracji raportów
 3. Rozbudowa raportów sprzedażowych

13.07.2017

Opublikowana INFORMICA wersja 2.0.
up" id="accordion">

26.04.2022

 1. Został wymieniony mechanizm obsługi map w aplikacji. Mapy sa ponownie dostępne. Została dodana możliwość zapisywania widoku mapy do plików (widok trasy linii lub kursu).
 2. Został dodany raport kontrolek - w generatorze raportów przewozów jest możliwość raportowania drukowanych przez kontrolerów/kierowców wydruków kontrolek.
 3. W rejestracji zostało poprawione obliczanie cen biletów miesięcznych i okresowych sprzedawanych na dworcu na podstawie cen z Informica. Podział cen odzwierciedla ceny w cenniku.
 4. Została dodana możliwość zaznaczanie wielu plików DO przy rejestracji.
 5. Poprawione zostało wyświetlanie taryfy bagażowej przypisanej do linii/kursu w relacji zagranicznej, oraz taryf z ulgą kwotową.
 6. EM-Karty - został dodany raport Historia sprzedaży na wybraną EM-Kartę.
 7. W raportach, w których jest możliwość filtrowania po liniach zostało rozbudowane oznaczenie wybieranej linii na liście w filtrze.
 8. W raporcie Bilety - sprzedaż zbiorczo została dodana możliwość wyboru również daty początku ważności biletu.
 9. Rozliczenia międzygminne: został dodany parametr: liczba biletów / liczba pasażerów.
 10. Raport Sprawozdanie z ilości biletów: zostały rozbudowane i poprawione nazwy kolumn, oraz uporzadkowany format raportu w zależności, czy jest drukowany na linie czy na kursy.
 11. Raporty: Bilety sprzedaż zbiorczo, oraz Sprawozdanie z liczby przewiezionych pasażerów - został dodany parametru "[ ] na wydruku raportu w nagłówku umieszczaj numer ewidencyjny linii".
 12. Raport: Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na j.s.t. - została dodana możliwość wybierania wielu powiatów lub województw do raportu.
 13. Raporty dopłat do biletów ulgowych: został dodany parametr $s umożliwiający automatyczne wstawianie wartości sumy dopłat w drukowanych oświadczeniach; zostało poprawione pomijanie biletów z nieprawidłowym rodzajem komunikacji w przypadku, jeśli tylko jeden kurs opisujący relację biletu ma nieprawidłowy rodzaj komunikacji. Ponadto został dodany parametr umożliwiający drukowanie numerów zaświadczeń, zamiast zezwoleń na raporcie.
 14. Drukowanie cenników: w niektórych sytuacjach niepoprawnie drukowany był numer przystanku komunikacyjnego. Problem został rozwiązany. Dodatkowo w cennikach zawsze drukowane są odległości drogowe.
 15. Tabliczki przystankowe: zostało poprawione sortowanie oznaczeń kursów drukowanych na tabliczkach.

09.02.2022

 1. Poprawa działania filtru Rozkład jazdy linii w Zestawieniu dopłat do biletów z ulgami ustawowymi dla organizatora transportu zbiorowego

31.01.2022

 1. Aktualizacja podziału terytorialnego Polski, zgodnie z najnowszymi zmianami.
 2. Raporty zadaniowe z bileterek oraz dworca, w których brakuje paragonu oznaczane są kolorem pomarańczowym. Po naprawie raportu i uzupełnieniu go o brakujący bilet, możliwa jest rejestracja poprawionego raportu - dopisywany jest bilet.
 3. Zostało poprawione działanie wysyłania RZ do naprawy w przypadku raportów z bileterek EMAR w wersji on-line (jest dołączany również zbiór sprzedażowy, który jest niezbędny do wykonania naprawy).
 4. Poprawki specyficznych błędów przy rejestracji raportów zadaniowych.
 5. Przypisywanie ulg handlowych procentowych do kursów - zostało poprawione przypisywanie, jeśli przypisujemy ulge do więcej niż 1 zakresu przystanków.
 6. Poprawa dodawania ulg kwotowych w definiowaniu taryfy miejskiej.
 7. Poprawa błędu drukowania taryfy jednorazowej z ulgą kwotową w postaci trójkąta cen.
 8. Raporty kasowe: rozliczenie pracowników - zostało poprawione działanie filtrów.
 9. W kalendarzach taryf został dodany przycisk "Wykaz taryf" - wyświetla listę taryf korzystających z danego oznaczenia.
 10. Oznaczenia kursów: poprawa wczytywania okresów na zakładce Okresy.
 11. Analiza sprzedaży na linie lub kursy - podziałem na j.s.t. - poprawa działania raportu (podział wartości na jst.)
 12. Zestawienia dopłat do biletów ulgowych: okienko raportu zostało powiększone, zostały dodane parametry do sterowania informacją o drukowanych parametrach. Ponadto został dodany parametr "obliczaj wartości netto oddzielnie dla każdego miesiąca" - w przypadku obliczania dopłat dla więcej niż 1 miesiąca, możliwe jest sterowanie obliczaniem wartości netto.
 13. Raport - sprawozdanie z ilości biletów: raport został rozbudowany o dodatkowe kolumny, możliwość właczania kolumn, oraz możliwość generowania raportu na linie lub na kursy.
 14. Raport Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na jst - poprawki obliczeń wartości biletów w przypadku wybrania więcej niż jednej gminy.
 15. W raportach został dodany filtr po dacie do wyszukiwania zapamiętanych raportów.
 16. Linie - poprawa błędu usuwania przystanku znajdującego się pomiędzy dwoma odgałęzieniami niepłatnymi.
 17. Poprawa specyficznych błędów drukowania tabel RJA.

20.12.2021

 1. Poprawiony został błąd rejestracji raportów z bileterek EMAR - powodujący nieprawidłowe przygotowanie plików BA, oraz danych do sprzedaży biletów EM-Kartowych na kolejny miesiąc. W przypadku korzystania ze sprzedaży na kolejny miesiąc biletów na EM-Kartę w autobusie konieczna jest szybka aktualizacja programu do wersji 2.58.
 2. W biletach zapisywanych do przedłużenia pokazywany jest pełny kod kontrolny.
 3. Umożliwiono zapis zbioru A80 w wersji on-line do pliku (na liście wygenerowanych zbiorów). Przy przesyłaniu raportu z bileterki EMAR-205 w wersji on-line do naprawy zbiór jest automatycznie dołączany do wysyłki. Zbiór on-line po naprawie rejestruje się w tej samej pozycji, co raport awarii.
 4. Poprawa ponownej rejestracji raportów z Dworca w przypadku poprawienia RZ o brakujące bilety.,
 5. Poprawienie tworzenia ceduł w systemie: nie jest konieczne wybieranie zbioru, na podstawie którego była wykonywana sprzedaż.
 6. Zmiany eksportu danych do Komputera Pokładowego e-podróżnik: uszczegółowienia danych wysyłanych do sprzedaży, umozliwiające dalszą rozbudowę aplikacji sprzedażowej.
 7. Poprawiono przypisywanie kursów do zestawów parametrów. W niektórych przypadkach podczas przypisywania pojawiał się błąd.
 8. Poprawiono przygotowywanie zbioru do Dworca w przypadku korzystania z taryf rozliczeniowych do analiz sprzedaży pomiędzy gminami.
 9. Usprawnienie działania parametru "Automatycznie przypisuj datę transakcji zgodną z datami sprzedaży, a jeśli raport zadaniowy zawiera dane z więcej niż 1 miesiąca, rozbijaj na wpisy zgodnie z datami sprzedaży w RZ" w raportach kasowych.
 10. Poprawa szybkości generowania danych do programu Veritum firmy System-1.
 11. Uszczegółowienia raportów przejazdów z biletem EM-Kartowym (przejazdy, przejazdy bez biletu, błędy).
 12. W kursach zostały dostosowane napisy dotyczące sprzedaży w e-podróżnik do rzeczywistego działania programu.
 13. Linie - poprawienie komunikatu przy dwóch takich samych przystankach pod rząd w trasie.
 14. Raport dopłat do biletów ulgowych - wykaz imienny. W niektórych przypadkach niepoprawnie była pokazywana wartość biletu normalnego.
 15. Drukowanie cenników linii i kursów: zostało poprawione dzielenie wydruku na strony, został dodany parametr umozliwiający dzielenie raportu na strony po każdej uldze, oraz zostały dodane zestawy parametrów. Dodatkowo ulgi kwotowe są poprawnie uwzględniane w ulach handlowych.
 16. Nowy raport - w Analizy punktualności kursów: Wybieranie kursów w bileterkach EMAR przez kierowców. Raport pokazuje czasy wybierania kursów przez kierowców w bileterkach, oraz czasy rozkładowe.
 17. Raporty - analizy - poprawiono ładowanie danych o przejazdach z biletami EM-Kartowymi do analiz. Konieczne jest przeliczenie danych, żeby uzyskać poprawne dane.
 18. Raport - sprawozdanie z ilości biletów: dodanie kolumn dotyczących sprzedaży, filtru na linie/na kursy i możliwości zarządzania kolumnami.
 19. Raport - Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na j.s.t. Poprawiono działanie działania parametrów podziału cen, oraz umożliwiono grupowanie sprzedaży oddzielnie dla każdej wybranej w filtrze gminy.
 20. Poprawa drukowania tabel RJA w kierunku powrót - w niektórych przypadkach niepoprawnie drukowany był kilometraż.
 21. Zmiana ułatwiająca drukowanie tabliczek przystankowych dla linii, w których znajdują się różne przystanki o tych samych nazwach - przy drukowaniu widoczny jest również kod przystanku.
 22. Poprawa błędu niepoprawnego formatowania tabliczek przystankowych po aktualizacji. Format tabliczek nie ulega zmianie.

24.11.2021

 1. W przebiegu zadania dla Komputera Pokładowego e-podróżnik została dodana informacja o pasażerze - w przypadku sprzedaży przez kierowcę/kasjera biletu okresowego.
 2. Umożliwienie wysyłania raportów, które trafiły do Awarii, do naprawy do wsparcia technicznego Teroplan bezpośrednio przyciskiem w programie.
 3. Poprawki specyficznych błędów przygotowania zbioru do bileterek (współrzędne przystanków, taryfy miejskie, zabezpieczenie przed pustym NIP-em).
 4. Poprawienie specyficznych błędów rejestracji raportów (sprzedaż na następny okres przy sprzedaży biletu na dworcu na tę samą EM-Kartę, relacja biletów miejskich, przesyłanie i zipowanie plików na serwerze)
 5. Analizy sprzedaży - przycisk Bilety pominiete w analizach: po kliknięciu na przycisk pojawiają się bilety pominięte zgodne z wybranym filtrem po dacie sprzedaży lub przejazdu.
 6. Raport Szczegółowe rozliczenie utargów kierowcy/kasjera (w Raporty kasowe): zostałzmieniony format kolumny Nr RK na 1/11/2021 (dodany miesiąc i rok).
 7. Zmiana przypisywania ulg ustawowych do kursów: przypisywanie za pomoca przycisków zbiorowego przypisywania, przypisuje ulgi ustawowe również do kursów zlikwidowanych.
 8. Poprawienie zapisywania listy przystanków przy generowaniu tabliczek przystankowych.
 9. Poprawa liczenia liczby rekordów przy zaznaczeniu w filtrze więcej niż jednej pozycji (z klawiszem ctrl).

26.10.2021

 1. Poprawki specyficznych błędów przy rejestracji raportów, oraz w przebiegu zadania.
 2. Poprawa ponownej rejestracji raportów z Dworca - w niektórych sytuacjach pojawiały się powtórzone bilety.
 3. Poprawa pobierania raportów z programu da dysk, oraz wczytywania plików PA.
 4. Raport Rozliczenie sprzedaży między gminami - korekty obliczania wartości w raporcie, oraz poprawa działania filtra po rozkładzie jazdy.
 5. Raport Wykaz sprzedanych biletów - poprawa wyświetlania informacji o kursie, na który został sprzedanyc bilet.
 6. Taryfa bagażowa, zakładka e-podróżnik - został dodany check-box umożliwiający wyłączenie sprzedaży taryfy bagażowej w e-podróżnik (taryfa nie jest eksportowana do e-podróżnik).
 7. Zmiana domyślnych parametrów sprzedaży przez kierowców - w parametrach domyślnych wyłączony został parametr przyjmowanie zapłaty w walutach obcych przez kierowcę.
 8. Taryfy okresowe z ulgą kwotową: jeśli utaryfa nie ma przypisanej żadnej ulgi do taryfy, to ulga zaznaczana jest na czerwono i dodatkowo, jest zaznaczana na pomarańczowo, jeśli istnieje tabela w taryfie bez odpowiadającego typu ulgi.
 9. Filtr po rozkładzie jazdy - poprawienie definiowania filtra - przy wybranych firmach, oddziałach poprawnie filtrują się linie i kursy.
 10. Poprawa działania programu po wykonaniu kopiowania kursu - w niektórych przypadkach nie było możliwe po takiej operacji dodanie kolejnego kursu.
 11. Edycja linii - dodanie poprawnego komunikatu o błędzie, jeśli podczas zmiany daty ważności od dla linii miałby powstać kurs o dacie początku ważności i numerze takim samym, jak inny istniejący już w bazie kurs.

01.10.2021

 1. Poprawienie błędu rejestracji raportów sprzedaży z biletrek Emar-205 w przypadku rejestrowania przez kierowcę sprzedaży w walucie obcej.
 2. Poprawienie działania ponownej rejestracji raportu z Dworca SQL - w niektórych przypadkach pojawiały się podwójne bilety.
 3. Dodanie możliwości wysłania błędnego raportu do analizy do Informica - w automatycznej rejestracji.
 4. Raporty Kasowe - raport szczegółowe rozliczenie utargów kierowcy/kasjera: poprawienie działania w przypadku rozbicia utargów wg. dat sprzedaży.
 5. Raporty Kasowe - raport rozliczenie pracowników - poprawienie wyświetlania wartości w kolumnie utarg gotówkowy.
 6. Raport Bilety - na trasie linii - szczegółowe relacje biletów - poprawa działania. Bilety ograniczane są do biletów na wybranej linii (trasie bazowej).
 7. Raport Wykaz sprzedanych biletów - został dodany parametr: Sortuj dane po: data i godzina rejestracji raportu / data i godzina sprzedaży biletu.
 8. Zmiana w przypisywaniu cen taryfy miejskiej do linii - przycisk wpisz ceny wstawia ważność taryfy na wszystkich przystankach wszystkich tras linii.
 9. Poprawienie wyświetlania taryf bagażowych w cennikach linii i kursów. Cena biletu bagażowego od wartości biletu jest zawsze poprawnie wyświetlana jako od wartości biletu w taryfie podstawowej.
 10. Rozliczenie sprzedaży pomiędzy gminami - poprawki w analizach rozliczeń międzygminnych. Dodano możliwość zapisywania zestawów parametrów.
 11. Umożliwienie definiowania taryfy okresowej z ulgą kwotową - rozliczeniowej (używanej w raportach rozliczeń międzygminnych).
 12. Raport dopłat do biletów ulgowych - dodanie parametru do obliczania sum netto w podsumowaniach (na podstawie wartości lub od sumy brutto).
 13. Poprawki specyficznych błędów w przygotowaniu tabel rozkładu jazdy.
 14. Poprawa działania wyszukiwania - przy pustym oknie wyszukiwania pojawiają się wszystkie rekordy.
 15. Poprawienie definiowania filtrów po rozkładzie jazdy - w niektórych przypadkach nie wyświetlała się poprawnie lista linii.

31.08.2021

 1. Dodanie możliwości zmiany rodzaju płatności za bilet w rejestracji raportów (zakładka bilety)
 2. Drobne poprawki i usprawnienia rejestracji raportów zadaniowych, w tym RZ z EMAR-205 wysyłane on-line.
 3. Umożliwienie usuwania raportu z awarii w przypadku raportów zwrotów z DworcaSQL.
 4. Poprawienie edycji numeru PIN w kierowcach, oraz algorytmu nadawania i sprawdzania numerów pracownika.
 5. W przypisywaniu taryf do linii i kursów pokazywany jest status trasy linii (projektowana, zlikwidowana, zawieszona).
 6. Dodanie możliwości zaokrąglania cen przy mnożeniu lub dodawaniu kwot do cen w edycji taryfy.
 7. Poprawienie działania przypisywania taryf okresowych, oraz taryf z ulgą kwotową strefowo do linii.
 8. Poprawki działania raportu Rozliczenia międzygminne w Analizach sprzedaży.
 9. Umożliwienie edycji cen, oraz ulg dla kursów i linii o statusie zlikwidowane lub zawieszone.
 10. Raporty przystanków i RJA - Wykaz linii: zostały dodane parametry koniec ważności zezwolenia, oraz brak ważnego zezwolenia przypisanego do linii.
 11. Raporty dopłat: poprawa działania zabezpieczenia pliku eksportu dopłat do urzedu marszałkowskiego hasłem.
 12. Raport Wykaz sprzedanych biletów: poprawienie wartości w kolumnie Dopłata - wyświetlana jest informacja o jednostce wypłacającej dopłaty.
 13. Drukowanie cenników - umożliwienie osobne włączanie/wyłączanie drukowania cen biletów po ulgach ustawowych i handlowych.

19.07.2021

 1. Raporty kasowe - raport "Szczegółowe rozliczenie utargów kierowcy/kasjera": dodanie parametru umożliwiającego uwzglednianie w raporcie utargów na podstawie dat sprzedaży zamiast dat transakcji w RK.
 2. Poprawiono specyficzne błędy komunikacji z bileterką EMAR-205 przy komunikacji zdalnej. System jest gotowy na współpracę z bileterkami bez karty pamięci kierowcy. Dodatkowo nazwa zbioru i pliku z danymi dodatkowymi używana w bileterkach bez karty jest widoczna na liście zbiorów i konfigurowalna w parametrach rejestracji. Została też dodana możliwość przeglądania pliku danych dodatkowych w parametrach rejestracji.
 3. Pasażerowie (lista w rozliczeniach) - został dodany filtr wszyscy/usunięci - po prawej stronie.
  • Nowy mechanizm drukowania cenników:
  • cenniki drukują się w zdecydowanie bardziej kompaktowej formie (zwłaszcza w postaci trójkąta cen)
  • zostało dodane pole "oświadczenie" na dole wydruku (i w parametrach)
  • poprawione zostało drukowanie kolumn (lp, nr od, nr do)
  • dla biletów okresowych, które mają zwiększoną cenę przy sprzedaży biletu tylko w jednym kierunku - w cenniku drukowana jest stosowna informacja
  • została dodana możliwość wydruku cennika w przypisywaniu cen do linii i kursów (pojawia się dodatkowa zakładka z parametrami - do wybrania trasy oraz tabeli)
 4. Poprawka edycji taryf biletów okresowych - przedziały kilometrowe poprawnie przenoszone są pomiędy tabelami cen w taryfie
 5. W przypisywaniu cen został dodany przycisk [Wyłącz sprzedaż do przystanku] - przycisk usuwa wszystkie ceny w przypisaniu do danego przystanku.
 6. Została dodana możliwość drukowania i eksportu do CSV listy przystanków przypisanych do strefy biletowej.
 7. Poprawiono specyficzne błędy w drukowaniu tabliczek przystankowych.
 8. Poprawiono wpisywanie godzin przy tworzeniu i edycji kursu.
 9. Poprawiono działanie sortowania na listach kursów przy przypisywaniu parametrów sprzedaży i oznaczeń.
 10. Poprawiono przypisywanie i eksport taryf bagażowych do e-podróżnik.
 11. Raporty dopłat - możliwość zabezpieczenia pliku eksportu DoplatyUM hasłem (dodatkowe zipowanie z hasłem definiowanym w parametrze). Dodatkowo poprawiono wydzielanie zwrotów na raporcie do oddzielnej linii.
 12. Raport Bilety - na linie lub kursy: zostały dodane parametry umożliwiające ograniczenie biletów na raporcie do biletów ze wskazanym przystankiem początkowym lub końcowym.
 13. Poprawki w imporcie danych z Przewozów - import stref biletowych i przypisań strefowych.
 14. Raport - wykaz sprzedanych biletów: została dodana kolumna Rodzaj płatności (gotówka, karta płatnicza, przelew, itp.).
 15. Raport wg RF - szczegółowo z podziałem na kierowców/kasjerów oraz bileterki - zostały poprawione opisy kolumn, oraz dodana kolumna 'L.biletów (RZ)'.
 16. Raport Wykaz sprzedanych biletów - została dodana kolumna z numerem biletu EP/KP, oraz wyszukiwanie po tej kolumnie.
 17. Analiza sprzedaży na linie lub kursy - z podziałem na j.s.t.: została dodana możliwość wyboru więcej niż jednej gminy w tej analizie.
 18. Rozkład jazdy - zmiany w definiowaniu filtra: umożliwienie wybrania tylko takich linii i kursów, które zgadzają się z wybraną w filtrze firmą, oraz datami.

11.05.2021

 1. Umożliwienie sprzedaży biletów jednorazowych z przesiadką w autobusie przez kierowcę w programie Komputer Pokładowy e-podróżnik.
 2. Zmiana w eksporcie do e-podróżnik - poprawienie działania kalendarzy taryf przy sprzedaży w e-podróżnik.
 3. Poprawienie zapisywania walut do danych dodatkowych do bileterek EMAR-105/205.
 4. Poprawienie błędu przy rejestracji, jeśli kurs zatrzymywał się na przystanku o północy.
 5. Poprawienie dodawania przystanków do stref biletowych.
 6. Dodanie możliwości definiowania, które oznaczenia mają nie być drukowane na tabliczkach przyjazdowych lub odjazdowych - na konkretnych przystankach.
 7. Poprawienie importu przystanków bez przypisanej miejscowości - takie przystanki nie sa importowane. Poprawienie importu odległości w trasach linii (w niektórych przypadkach odległości się zerowały).
 8. Drukowanie cenników: umożliwienie definiowania większego papieru i skalowaniu wydruku do A4 - umożliwienie "upchnięcia" wydruku na 1 kartce.
 9. Drukowanie cenników: dodanie parametrów: "Drukuj kolumnę Lp.", "Drukuj kolumnę numer od" oraz "Drukuj kolumnę numer do" - dotyczy zarówno listy, jak i trójkąta cen.
 10. Poprawienie błędu z niekopiowaniem cen przy tworzeniu nowej tabeli w taryfie biletów okresowych.
 11. Przyspieszenie działania usuwania linii.
 12. Rozliczanie opłat za przystanki: umożliwienie filtrowania linii po rozkładzie jazdy.
 13. Dodanie do kalendarza święta Zielone Świątki (ruchome, zawsze w niedzielę) 23.05.2021 i kolejne lata.
 14. Przypisywanie parametrów lub oznaczeń grupowo do kursów - dodanie kolumny relacja (relacja kursu), oraz kolumny z oznaczeniami kursów.
 15. W edycji linii na liście tras została dodana kolumna "Relacja trasy".
 16. Raport Wykaz linii - zostały dodane kolumny "Nr ewid. linii" oraz "Nr zezwolenia".
 17. Raport Wykaz kursów przez przystanek: zostały dodane kolumny: rodzaj komunikacji, sieć komunikacyjna, rodzaj usług (z linii); zostało dodane kolorowanie wierszy w zależności od statusu kursu.
 18. Raport Wykaz sprzedanych biletów - dodanie możliwości wybrania wielu ulg w raporcie.
 19. Definiowanie filtra po rozkładzie jazdy - wybór kursów: została dodana kolumny "Wariant linii" do definicji filtra.

30.03.2021

 1. Poprawa przygotowania zbioru (nieprawidłowy komunikat o braku przypisanych cen do kursu).
 2. Dodanie możliwości przypisywania taryf z przesiadką w strefie (sprzedaż na EM- Karty).
 3. Poprawy specyficznych błędów przygotowania danych do sprzedaży, oraz rejestracji raportów.
 4. Poprawa filtrowania kursów przy dodawaniu ceduł.
 5. Przypisywanie kursów do parametrów sprzedaży (zbiorcze) - dodana kolumna ze statusem kursu, ustawianie koloru czcionki w zależności od statusu, oraz zapamiętywanie szerokości kolumn.
 6. Parametry konfiguracji tablic kierunkowych w autobusie - dodanie podglądu działania tablicy, oraz możliwości skonfigurowania trybu 8.
 7. Poprawienie dodawania logotypów do firmy.
 8. Eksport danych sprzedażowych do systemu VERITUM - poprawienie eksportu informacji o rodzaju płatności.
 9. Drukowanie cenników - umożliwienie ustawienia pionowej orientacji papieru na wydruku.
 10. Oznaczenia kursów - wyłączanie przycisku usuwania, jeśli nie można usunąć danego oznaczenia (jest używane).
 11. Poprawa działania przycisku wpisz ceny w przypadku, kiedy trasa tam nie zawiera przystanku o numerze 1.
 12. Poprawa kopiowania taryf w przypadku, kiedy w cenniku mamy zdefiniować tylko 1 taryfę.
 13. Dodanie ostrzeżeń podczas dodawania przystanku, jeżeli przystanek o danej nazwie już istnieje w bazie danych.
 14. Poprawa wyświetlania mapy podczas dodawania przystanku bez uzgadniania.
 15. Poprawienie odświeżania listy przystanków po edycji przystanku.
 16. Raporty przystanków i RJA, raport: Wykaz kursów/linii przez przystanek, oraz wyświetlenie listy kursów przez przystanek w rejestrze przystanków - dodanie kolumny z godziną odjazdu z wybranego przystanku.
 17. Poprawienie przeliczania odległości w kursach przy edycji linii - przy zmianach odległości, przystanków, itp. w trasie linii.
 18. Umożliwienie dodawania przystanków do kursów przy dodawaniu przystanków z przodu lub końca trasy linii.
 19. Umożliwienie ręcznej zmiany numeru wariantu trasy linii.
 20. Kreator kursów - usunięcie błędu pojawiającego się w niektórych sytuacjach przy wczytywaniu trasy linii.
 21. Umożliwienie dodawania dróg bez numeru drogi.
 22. Filtr po rozkładzie jazdy - poprawienie działania filtrowania po statusie kursu.
 23. Import pliku z dopłatami - poprawienie filtrowania plików z innymi nazwami.
 24. Poprawa edycji nazwy raportu dopłat do biletów ulgowych.
 25. Raporty dopłat do biletów ulgowych - poprawienie eksportu dopłat do pliku dla urzędu w przypadku zaznaczenia opcji używania numeru ewidencyjnego linii.
 26. Raport Sprzedaż wg RF - suma sprzedaży przez kasy - dodanie parametrów umożliwiających rozbicie sprzedaży na raporty dobowe i filtrowania po kasie fiskalnej.
 27. Raport Sprzedaż wg RF - raporty miesięczne: zmiana kolejności kolumn przy wprowadzaniu raportów miesięcznych.

25.03.2021

 1. Dodanie możliwości przypisywania taryf z przesiadką w strefie (sprzedaż na EM- Karty).
 2. Poprawy specyficznych błędów przygotowania danych do sprzedaży, oraz rejestracji raportów.
 3. Poprawa filtrowania kursów przy dodawaniu ceduł.
 4. Przypisywanie kursów do parametrów sprzedaży (zbiorcze) - dodana kolumna ze statusem kursu, ustawianie koloru czcionki w zależności od statusu, oraz zapamiętywanie szerokości kolumn.
 5. Parametry konfiguracji tablic kierunkowych w autobusie - dodanie podglądu działania tablicy, oraz możliwości skonfigurowania trybu 8.
 6. Poprawienie dodawania logotypów do firmy.
 7. Eksport danych sprzedażowych do systemu VERITUM - poprawienie eksportu informacji o rodzaju płatności.
 8. Drukowanie cenników - umożliwienie ustawienia pionowej orientacji papieru na wydruku.
 9. Oznaczenia kursów - wyłączanie przycisku usuwania, jeśli nie można usunąć danego oznaczenia (jest używane).
 10. Poprawa działania przycisku wpisz ceny w przypadku, kiedy trasa tam nie zawiera przystanku o numerze 1.
 11. Poprawa kopiowania taryf w przypadku, kiedy w cenniku mamy zdefiniować tylko 1 taryfę.
 12. Dodanie ostrzeżeń podczas dodawania przystanku, jeżeli przystanek o danej nazwie już istnieje w bazie danych.
 13. Poprawa wyświetlania mapy podczas dodawania przystanku bez uzgadniania.
 14. Poprawienie odświeżania listy przystanków po edycji przystanku.
 15. Raporty przystanków i RJA, raport: Wykaz kursów/linii przez przystanek, oraz wyświetlenie listy kursów przez przystanek w rejestrze przystanków - dodanie kolumny z godziną odjazdu z wybranego przystanku.
 16. Poprawienie przeliczania odległości w kursach przy edycji linii - przy zmianach odległości, przystanków, itp. w trasie linii.
 17. Umożliwienie dodawania przystanków do kursów przy dodawaniu przystanków z przodu lub końca trasy linii.
 18. Umożliwienie ręcznej zmiany numeru wariantu trasy linii.
 19. Kreator kursów - usunięcie błędu pojawiającego się w niektórych sytuacjach przy wczytywaniu trasy linii.
 20. Umożliwienie dodawania dróg bez numeru drogi.
 21. Filtr po rozkładzie jazdy - poprawienie działania filtrowania po statusie kursu.
 22. Import pliku z dopłatami - poprawienie filtrowania plików z innymi nazwami.
 23. Poprawa edycji nazwy raportu dopłat do biletów ulgowych.
 24. Raporty dopłat do biletów ulgowych - poprawienie eksportu dopłat do pliku dla urzędu w przypadku zaznaczenia opcji używania numeru ewidencyjnego linii.
 25. Raport Sprzedaż wg RF - suma sprzedaży przez kasy - dodanie parametrów umożliwiających rozbicie sprzedaży na raporty dobowe i filtrowania po kasie fiskalnej.
 26. Raport Sprzedaż wg RF - raporty miesięczne: zmiana kolejności kolumn przy wprowadzaniu raportów miesięcznych.

02.02.2021

 1. Poprawa usuwania zbiorów - umożliwienie usuwania zbiorów automatycznie wysyłanych do EMAR-205.
 2. Ponowna rejestracja raporów z bileterek EMAR - dopisywanie brakujących biletów do bazy po korekcie raportu.
 3. Poprawki specyficznych błędów rejestrowania raportów i wyświetlania przebiegu zadania.
 4. Zmiana sposobu rejestrowania raportów z pliku oraz Diagramów kas obcych - rejestrowanie odbywa się przez usługę Serwer Informica, dzięki czemu nie ma konieczności czekania na zarejestorwanie raportu przez użytkownika.
 5. Poprawa zapisywania biletów miejskich z ulgą procentową do zbioru dla bileterek.
 6. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Została dodana ulga w grupie 1 w pozycji 28: "HONOR.DAWCA KRWI" (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach)
 7. Został dodany filtr na Rozkład jazdy w zestawieniach: Sprawozdanie z ilości biletów oraz Sprawozdanie z liczby przewiezionych pasażerów.
 8. Poprawienie nieprawidłowego wczytywania firmy w oznaczeniach ustawowych - w niektórych przypadkach w oknie edycji pojawiała się niepoprawnie nazwa przewoźnika.
 9. Poprawki tworzenia par opiekun-podopieczny w raportach dopłat do biletów ulgowych w przypadku sprzedaży biletu jednorazowego i przejazdu EM-Kartowego na tym samym kursie.
 10. Poprawki wyszukiwania w Autobusy i pojazdy.
 11. Wprowadzenie ograniczenia na długość raportu zapisywanego w programie - do 50 znaków.
 12. Poprawki wyświetlania cennika z ulgami ustawowymi.
 13. Optymalizacja wczytywania taryf miejskich.
 14. Poprawa przypisywania kursów do kolumn (dni robocze/soboty/niedziele i święta) w tabliczkach przystankowych.
 15. Poprawa kopiowania przypisania cen z trasy w przeciwnym kierunku.

17.12.2020

 1. Zmiana dat ferii zimowych 2021 na 4-17 styczeń.
 2. Nowy wzór tabliczki: Tabliczka dla linii (miejska) z pełną trasą - bez podziału na dni tygodnia.
 3. Poprawienie działania filtra w kursach - po wyedytowaniu kursu filtr jest nadal trzymany.
 4. Poprawienie drobnych błędów pojawiających się przy edycji kursu.
 5. Usprawnienie wydajności działania narzędzia ImportTool - do importu danych rozkładowych. Została dodana analiza danych przy powtórnym imporcie.
 6. Dodanie w raportach możliwości edycji filtra po rozkładzie jazdy.
 7. W raporcie Sprzedaż według RF - sprawdzenie rejestrowania sprzedaży przez kierowców/kasjerów została dodana kolumna z informacją o wszystkich raportach zadaniowych, w których występuje dany raport fiskalny.
 8. Poprawienie działania filtra po gminach dla raportu Bilety - szczegółowo każdy bilet.
 9. Raport Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na js: została dodana możliwość wybrania więcej niż jednej jednostki samorzadu terytorialnego danego rodzaju (np. 2 gminy).
 10. Dodanie możliwości kopiowania przypisań cen z trasy w kierunku tam na trasę powrót i odwrotnie.
 11. Poprawienie usuwania zbiorów do bileterek i inne poprawki przygotowania, oraz rejestracji raportów związane z przygotowaniem do przesyłania zbiorów z i do bileterki on-line.
 12. Zmiany wyglądu listy EM-Kart w programie (na zakładce Rozliczenia) - dostosowanie do potrzeb weryfikacji EM-Kart.
 13. Zmiana działania przycisku przerwij przy tworzeniu zbioru do e- podróżnik. Przycisk szybciej reaguje na kliknięcie.
 14. W raportach kasowych zostało poprawione wyświetlanie liczb ujemnych (np. odliczenia).

29.10.2020

 1. Przypisywanie cen do linii i kursów - w przypisywaniu został dodany przycisk "Sprawdź ceny". Program porównuje ceny na relacjach we wpisywanej linii/kursie z innymi cenami tego samego rodzaju w tym samym cenniku w programie i pokazuje, czy istnieją linie i kursy, na których są inne ceny. To ułatwia utrzymanie spójności cennika.
 2. Poprawa działania przycisku wpisz ceny. Jak wpisuję ceny przyciskiem wpisz ceny, to program działa w ten sposób, jakby parametry Automatycznie zmień/usuń cenę i zastosuj do wszystkich wariantów - były odznaczone. Czyli wpisujemy ceny zgodnie z kilometrażem w każdym lub wybranym wariancie trasy i mechanizm ten nie ujednolica cen.
 3. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Publikacja: Dz.U. z dnia 14.09.2020r. poz. 1578 "Art. 1. W ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319) wprowadza się następujące zmiany: …
  • 3) po art. 13 dodaje się art. 13a i art. 13b w brzmieniu: „Art. 13a. 1. Osobom uprawnionym przysługuje ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej.
  • 2. Osobom uprawnionym przysługuje ulga w wysokości 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
  • 1) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych;
  • 2) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów jednorazowych.
  • 3. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, korzystająca z przejazdu w klasie 1, obowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2"
  • W wykazie ulg ustawowych do biletów jednorazowych (grupa 1) została dodana ulga w pozycji 16 "OSOBA REPRESJON." (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach). W wykazie ulg ustawowych w komunikacji miejskiej (grupa 2) została dodana ulga w pozycji 7 o nazwie: 'OS.REPRESJON.-KM' W wykazie ulg ustawowych w komunikacji kolejowej (grupa 12) została dodana ulga w pozycji 8 o nazwie: 'OS.REPRESJON.-KK'
  • W celu umożliwienia sprzedaży biletów z tą ulgą należy wykonać następujące czynności:
  • 1) przypisać ulgę do kursów - Cenniki > Przypisanie ulg proc. do kursów > Przycisk "Przypisanie ulg ustawowych do kursów". Nowa ulga zostanie przypisana do wszystkich kursów komunikacji zwykłej i przyspieszonej.
  • 2) Ustalić numer ulgi w wykazie ulg zapisywanych do bileterek autobusowych - Cenniki > Kolejność w bil. autobusowych oraz stacjonarnych
  • 3) przygotować zbiory dla bileterek
 4. Zmiany w raportach sprzedażowych:
  • Wszystkie raporty - w Dane do raportu został dodany mechanizm włączania i wyłączania kolumn, została dodana również opcja zaznacz/odznacz wszystko.
  • Raporty dopłat do biletów ulgowych - został dodany mechanizm tworzenia zestawów parametrów, co upraszcza tworzenie różnych zestawień dla tego samego urzędu marszałkowskiego lub różnych przewoźników w przypadku urzędu.
  • Wykaz biletów i bilety pominięte w raportach dopłat - poprawiono działanie filtrów.
  • Wykaz sprzedanych biletów - został dodany parametr: [ ] Tylko bilety okresowe opisane kursami różnych linii.
  • Zwroty biletów w okresie - zostały dodane nowe kolumny Ulga i Numer RZ.
  • Bilety - sumy sprzedaży" - został dodany parametr "Tylko bilety z NIP-em nabywcy".
  • Wykaz linii oraz Praca przewozowa z podziałem na jst - w niektórych przypadkach niepoprawnie działał filtr po rozkładzie jazdy. Problem został poprawiony
  • Wykaz sprzedanych biletów - w kolumnie wartość 1 biletu znajduje się cena całego biletu (zostało to poprawione)
 5. Zostało poprawione ładowanie danych do Analiz (Hurtownia Danych) - w przypadku biletów okresowych czasami ładowane były niepoprawne relacje biletów.
 6. Zostały poprawione błędy przy edycji linii - kopiowanie zmian do kursów (w niektórych przypadkach niepoprawnie były kopiowane odległości).
 7. ImportTool - zostało usprawnione działanie interfejsu użytkownika (szybsze przeładowywanie), oraz poprawione zostało kilka specyficznych błędów przy imporcie danych.
 8. Przypisywanie kursów do marki - analogiczny mechanizm, jak "typ pojazdu" - w zarządzaj, po wybraniu marki pojawia się przycisk Kursy i mogę przypisać wiele wybranych kursów do wskazanej marki.
 9. Poprawienie filtrowania stanowisk przystanków przy tworzeniu linii - typ przystanku musi odpowiadac typowi linii.
 10. Umożliwienie edycji filtru rozkład jazdy w liniach i kursach (przycisk edycji na górze przy wyborze filtra).
 11. Poprawiono kilka specyficznych błędów przy rejestracji raportów.

21.09.2020

 1. Drukowanie tabliczek przystankowych - w tabliczkach z podziałem na dni tygodnia, jeśli do kursu przypisane jest oznaczenie S (kursuje w dni nauki szkolnej) kurs drukowany jest tylko w kolumnie dni robocze (jest przy nim drukowane oznaczenie).
 2. Drukowanie tabliczek przystankowych - informację o przystankach 'Przez' można drukowac kursywą - został dodany odpowiedni parametr w konfiguracji tabliczek.
 3. Dodawanie cenników - została dodana opcja do wyboru: dodawanie nowego pustego cennika albo skopiowanie cennika.
 4. Nadawanie numerów taryf - przy dodawaniu nowych taryf do cennika podpowiadany jest pierwszy wolny numer taryfy.
 5. Kopiowanie linii - dodanie pełniejszego wyjaśnienia sposobu kopiowania kursów wraz z linią (kopiowane są tylko kursy, których data końca ważności jest taka sama jak data końca wazności linii, żeby uniknąć kopiowania starych kursów).
 6. Drobne poprawki błędów edycji i dodawania kursów i tras linii (dotyczy nazw przystanków z apostrofem, pustych tras).
 7. Drobne poprawki eksportu danych do pliku doplatyUM - do urzędu marszałkowskiego.
 8. Zestawienie dopłat do biletów z ulgami ustawowymi dla organizatora transportu zbiorowego - poprawienie nazewnictwa na wydruku (zaświadczenia, zamiast zezwolenia).
 9. Poprawienie błędu po instalacji programu - w niektórych przypadkach wpisywały się niepoprawne ścieżki do folderów do automatycznej rejestracji danych

19.08.2020

 1. Nowy raport: Różnice cen na tych samych relacjach - w raportach przewozów. Raport pokazuje w ramach tego samego cennika i rozkładu jazdy relacje, na których na różnych liniach lub kursach stosowane są inne ceny biletów.
 2. Nowy raport: Dynamika sprzedaży biletów w rozbiciu na ulgi - w raportach dopłat do biletów ulgowych. Pokazuje wartości sprzedaży biletów z ulgą ustawową w czasie.
 3. Nowy raport: Sprzedaż biletów z ulgą ustawową w krótkim okresie czasu - w raportach dopłat do biletów ulgowych. Pokazuje dużą liczbę sprzedanych biletów z ulgą ustawową w krótkim okresie czasu.
 4. Raport Bilety - na linie lub kurs: zmiana domyślnej nazwy raportu, dodanie możliwości sortowania, dodanie numerów linii i kursów, umożliwienie edycji filtru po rozkładzie jazdy bezpośrednio w raporcie.
 5. Poprawa obliczeń liczby biletów w Analizach.
 6. Drukowanie tabel RJA: dodanie parametrów -drukuj wyjaśnienia do rodzajów kursu, -drukuj wyjaśnienia do rodzaju usług - umożliwiających drukowanie wyjaśnień do powyższych w sekcji oznaczenia.
 7. Poprawienie kopiowania taryf z ulgą kwotową - przy kopiowaniu do innego cennika tej samej firmy kopiowany jest również nagłówek (nazwa) ulgi.
 8. Optymalizacja liczenia i pokazywania cen na liniach i kursach i w przypisywaniu cen do linii i kursów.
 9. Filtry po liniach w rejestrze kursów - z listy usuwane są linie, których wszystkie trasy są zlikwidowane.
 10. Przechodzenie pomiędzy RZ w rejestracji raportów bez konieczności wracania na listę z raportami (strzałki na górze ekranu).
 11. Poprawienie filtrowania linii i kursów przy tworzeniu zbioru dla oddziału.
 12. Poprawienie drobnych błędów dodawania i edycji bileterek, komputerów pokładowych, oraz rejestracji raportów.
 13. Skorygowanie kalendarza roku szkolnego 2019/2020 - przesunięcie zakończenia roku szkolnego z 19.06 na 26.06.
 14. Dodanie możliwości definiowania do 299 dni przerwy w zakupie biletu miesięcznego/okresowego na EM-Kartę. UWAGA! okres przerwy dłuższy niż 99 dni będzie działał poprawnie tylko dla bileterek EMAR-205 w wersji 1.06.05 lub nowszych!

24.06.2020

 1. Na liście zbiorów do urządzeń została dodana informacja o zbiorze wysłanym przez internet do bileterek EMAR-205 (konieczna jest odpowiednia wersja bileterek do korzystania z wysłanego zbioru).
 2. W Analizach sprzedazy został dodany nowy raport "Rozliczenie sprzedazy pomiędzy gminami". Raport wykorzystuje zdefiniowane taryfy rozliczeniowe i na podstawie wartości przypisanych do danej gminy dzieli cenę biletu pomiędzy wybrana gminę bazową, oraz gminę przypisaną to taryfy rozliczeniowej. To umożliwia bardzo dokładne dzielenie wartości sprzedanych biletów pomiędzy gminy.
 3. Poprawiono błędy przy zapisie taryf przesiadkowych okresowych i wieloprzejazdowych do zbioru dla DworcaSQL.
 4. Poprawiono przypisywanie kursów i linii do oddziałów, w tym działanie kreatora tworzenia kursów.
 5. W widoku taryf jednorazowych została rozszerzona informacja o tym, czy dana taryfa jest typu e-podróżnik o informację, czy jest ona włączona czy wyłączona do sprzedaży.
 6. Została zmieniona domyślna wartość pola "Dozwolona sprzedaż biletów przed rozpoczęciem kursu: " - w taryfach oraz przy przygotowaniu zbiorów do e-podróżnik z 1 miesiąc (720h) na 3 miesiące (2184h).
 7. Umożliwienie grupowego przypisywania oznaczeń kursów do kursów. W edycji oznaczenia kursu został dodany przycisk 'Kursy' - można przypisywać oznaczenie do kursów i sprawdzać, do których kursów oznaczenie jest już przypisane.
 8. Kopiowanie taryfy kilometrowej biletów jednorazowych - umożliwienie zamiany taryfy na tabelową podczas kopiowania.
 9. Poprawa drukowania trójkątów cen - został dodany parametr umożliwiajacy umieszczenie całego trójkąta cen na jednym arkuszu. Poprawiono działanie wielkości czcionek.
 10. W rejestracji rozliczeń zostało poprawione filtrowanie po kolumnie Przewoźnik.
 11. Poprawa działania mapy w liniach i kursach, oraz odświeżania schematu trasy w kursach w przypadku zmian w trasie linii.
 12. Poprawa wyświetlania ostrzeżeń w kursach dotyczących rodzaju komunikacji. Nieprawidłowo było wyświetlane ostrzeżenie w przypadku komunikacji przyspieszonej.
 13. W widoku kursów zostały dodane kolumny "Kurs powrotny" oraz "Kurs sparowany" z informacją o wybranym kursie powrotnym do sprzedaży w e- podróżnik, oraz kursie sparowanym.
 14. Zestawienie dopłat do biletów ulgowych - wykaz biletów i bilety pominięte. Została dodana kolumna "Numer EM-Karty" oraz możliwość odfiltrowania na tym wykazie biletów ważne w tym samym okresie wielokrotnie sprzedanych na tę samą EMK i które nie zostały zwrócone (pasażerowie, którzy kupili na ten sam okres 2 bilety na tę samą EM- Kartę i omyłkowo nie został wykonany zwrot żadnego z tych biletów).
 15. Nowy raport w raportach dopłat do biletów ulgowych: "Bilety miesięczne sprzedane na tego samego pasażera". Raport pokazuje bilety miesięczne ważne w tym samym okresie czasu i sprzedane na tego samego pasażera.
 16. W generatorach raportów sprzedażowych w raportach biletów został dodany filtr po przewoźniku (firma na której kurs został sprzedany bilet).

15.05.2020

 1. Dodanie możliwości definiowania taryf przesiadkowych, oraz uruchomienie sprzedaży biletów przesiadkowych okresowych na Dworcu SQL.
 2. Rerestracja raportów z DworcaSQL z wersją struktury R01.19 (dodane pole NIP Nabywcy).
 3. Tworzenie pliku BA* z wykazem EM-kart z biletami na następny okres sprzedanymi w autobusie - uwzględnienie pola NIP Nabywcy.
 4. Zmiany w edycji linii: możliwość usuwania przystanku w trasie w obydwu kierunkach jednocześnie, możliwość dodawania przystanku w trasie jednocześnie w obydwu kierunkach.
 5. Umożliwienie edycji parametrów trasy linii (czasy przejazdu, odległości) bezpośrednio na zakładce arkusz w edycji linii.
 6. Poprawienie kopiowania przypisanych numerów cen przy kopiowaniu przypisań z tej samej taryfy do nowego wariantu linii.
 7. W liniach na zakładce cennik wybieranie trasy z listy tras w górnym okienku ustawia wartość Trasa w wyborze trasy do drukowania cennika.
 8. Lista linii - dodanie filtrowania/wyszukiwania według kolumn.
 9. Umożliwienie dodawania tylko wybranych przystanków z trasy linii do trasy kursu - w edycji kursu.
 10. Poprawa działania kopiowania kursów w przypadku kursów sparowanych.
 11. Poprawa algorytmu parującego przystanki w kursach powrotnych e- podróżnik - parowanie kursów do sprzedaży biletów okresowych.
 12. Przypisywanie cen do linii i kursów - dodanie mozliwości wpisywania cen wg. kilometrów drogowych.
 13. Poprawki specyficznych błędów przy eksporcie i imporcie danych biletów z ulgą ustawową do pliku DoplatyUM dla Urzędu Marszałkowskiego.
 14. Zmiana domyślnej nazwy raportu dopłat do biletów ulgowych.
 15. Poprawki specyficznych błędów w raportach sprzedaży biletów.
 16. Poprawienie wyglądu tabliczek przystankowych dworcowych i stanowiskowych w przypadku dużej liczby kursów odjeżdżających z danego przystanku.
 17. Tabliczka dla linii (miejska) - tabela nad trasą. Został dodany parametr umożliwiający drukowanie listy przystanków albo listy miejscowości.
 18. Wydruki tabel RJA - dodanie parametru umożliwiającego określenie dokładności drukowania odległości (do 1m, 10m, 0,1km i 1km). Poprawienie drukowania rodzaju kursu 'Zw' dla kursów powrotnych.
 19. Nowy raport - "Bilety - na trasie linii - szczegółowe relacje biletów". Raport pokazuje liczbę biletów i przychody z nimi związane w podziale na przystanki wybranej trasy linii.

2.04.2020

 1. Zapisywanie i wyświetlanie w raporcie zadaniowym, na zakładce bilety, oraz w raporcie Wykaz sprzedanych biletów pola NIP nabywcy - przy sprzedaży z bileterek EMAR-205, oraz w Komputerze Pokładowym e- podróżnik (sprzedaż biletów w autobusie).
 2. Poprawienie specyficznych błędów rejestracji rapotów z bileterek EMAR.
 3. Został poprawiony błąd liczenia liczby komputerów pokładowych w przypadku jednoczesnego korzystania z bileterek EMAR-205, oraz Komputera Pokładowego e-podróżnik.
 4. Nowy parametr w sprzedazy przez e-podróżnik - łatwiejsze włączanie bezdiagramowości w wybranych kanałach sprzedażowych e-podróżnik.pl.
 5. Poprawienie eksportu danych sprzedażowych z biletami z ulgą ustawową do pliku DoplatyUM dla urzędu marszałkowskiego - raporty dopłat do biletów ulgowych. W niektórych przypadkach niepoprawnie zapisywane były nazwy linii.
 6. Poprawa raportów według RF - w przypadku sprzedaży przez Komputer Pokładowy e-podróżnik w raportach niepoprawnie były uwzględniane zwroty.
 7. Dodanie możliwości zapamietywania zestawów parametrów w raporcie Zestawienie dopłat do biletów z ulgami handlowymi.
 8. Rozliczenie roczne sprzedaży biletów z ulga ustawową: przy wyborze zestawienia została dodana kolumna "Data utworzenia".
 9. Zarządzanie typami pojazdów - została dodana możliwość przypisywania typu pojazdu do wielu kursów jednocześnie.
 10. Dodawanie oznaczeń kursów - przy dodawaniu nowego oznaczenia data ważne od to zawsze data pierwszego dnia bieżącego miesiąca.
 11. Została dodana możliwość kopiowania trasy linii wraz z kursami w ramach wybranej trasy linii. W przycisku kopiowania linii została dodana druga opcja kopiowania.
 12. Kursy - zostało dodane zabezpieczenie w kreatorze kursów przed zapisaniem na dwóch różnych stanowiskach kursów o tym samym numerze i datach wykonywania. W przypadku jednoczesnego dodawania kursów o tym samym numerze na różnych stanowiskach, przy zapisie kurs zapisywany później będzie miał zwiększony numer wariantu kursu.
 13. Kursy - zakładka kolizje: została dodana możliwość zapisu wyników kolizji do plików Excel/CSV.
 14. Dodanie do raportu Bilety miesięczne - imienne w zestawieniach dopłat kolumny: "Dł. relacji - drogowa (średnia)". Kolumna zawiera średnią długość relacji biletu obliczaną na podstawie kilometrów drogowych biletu.
 15. Zostało poprawione drukowanie tabliczek przystankowych (dworcowa i przystankowa) - w przypadku występowania dużej liczby kursów, program niepoprawnie dzielił tabliczkę na strony.
 16. Został wdrożony nowy mechanizm raportowania błędów w programie. W przypadku wystąpienia błędu pojawi się okno umożliwiające wysłanie logu z błędem do Informica. Wysłanie logów i opisanie sytuacji, w której pojawił się problem będzie dla nas bardzo pomocne w udoskonalaniu dla Państwa naszych produktów.

10.03.2020

 1. Dodanie wsparcia w instalatorze dla MS SQL Server 2019.
 2. Została dodana możliwość definiowania taryf przesiadkowych oraz taryf rozliczeniowych, a także możliwość definiowania punktów przesiadkowych w trasach linii. Taryfę przesiadkową przypisujemy do linii. Cena w taryfie przesiadkowej oznacza cenę do punktu przesiadkowego. Taryfa rozliczeniowa oznacza taryfę używaną w rozliczeniach z samorządami i umożliwia zdefiniowanie informacji o tym, jaki fragment ceny biletu przypada na dany samorząd. Raporty związane z taryfami rozliczeniowymi będa dodawane w kolejnych wersjach Informica 2.0. Punkty przesiadkowe definiowalne są tylko dla tras linii. Program wyświetla wszystkie możliwe przesiadki pomiędzy kursami linii na których zdefiniowane są przesiadki. Przesiadki mogą byc również używane jako skomunikowania przy prezentowaniu rozkładu jazdy w e-podroznik.pl.
 3. Zostało poprawione sprawdzanie poprawności tras linii - sprawdzanie, czy istnieją 2 takie same przystanki w trasach w tym samym kierunku.
 4. Eksport oznaczeń - w funkcji eksportu i importu rozkładu jazdy do innego przewoźnika dodano pełne wsparcie dla importu i eksportu oznaczeń kursów.
 5. Uporządkowanie drukowania tabel RJA - przy wielu trasach w jednym kierunku, czasami pojawiał się błąd podczas generowania tabeli. Ponadto wszystkie wspólne czasy i odległości pobierane są zawsze z trasy linii.
 6. Poprawa zapisywania taryf biletów okresowych z ulgą kwotową do zbioru A6D (Dworzec) - w pewnych sytuacjach ceny nie były zapisane poprawnie i sprzedaż nie była możliwa.
 7. Poprawienie eksportu danych do pliku doplatyUM - poprawione zostało eksportowanie informacji o przejazdach z biletem EMK do pliku.
 8. Poprawa rejestracji raportów z bileterek EMAR-105 i EMAR-205 w przypadku, kiedy w bileterce był sprzedawany bilet okresowy na nowy okres. W przypadku zmiany cen nie zawsze zapisywały się poprawne dane o utargu do raportów kasowych. Rejestracja i ewentualne niepoprawne dane w RK zostały poprawione.
 9. Zmiany w wyświetlaniu historii sprzedaży na wybraną EM-Kartę. Wyświetlana historia jest teraz dużo czytelniejsza.
 10. Poprawa działania anulowania biletu - pełna obsługa biletów sprzedanych w Komputerze Pokładowym e-podróżnik, oraz w EMAR-205.
 11. Poprawa działania Analizy przejazdów pasażerów na kursie. W niektórych przypadkach program niepoprawnie obliczał liczbę pasażerów wysiadających.
 12. Poprawa działania zestawów parametrów w raporcie "Zestawienie dopłat do biletów z ulgami ustawowymi dla organizatora transportu zbiorowego". Przy bardzo długiej liście kursów parametry zapisywały się niepoprawnie - problem został rozwiązany.
 13. Raport "Wykaz sprzedanych biletów" - zostało poprawione filtrowanie po Bileterce (logo), oraz dodane filtrowanie po numerze raportu fiskalnego.

13.02.2020

 1. Poprawki w raporcie dopłat - zaznaczanie biletów pomijanych.
 2. Dodanie mozliwości anulowania biletów sprzedanych przez Komputer Pokładowy e-podróżnik.
 3. Poprawa działania filtrów po zapisie lub edycji elementu.

06.02.2020

 1. Dodanie możliwości filtrowania po kolumnach w wykazie biletów w raporcie dopłat do biletów ulgowych. Dodatkowo został zoptymalizowany eksport danych o przejazdach z biletem ulgowym do pliku DoplatyUM.
 2. Raport "wykaz sprzedanych biletów" - został dodany wiersz podsumowania w raporcie.
 3. Raport "Zestawienie dopłat do biletów z ulgami handlowymi" - dodanie możliwości wybierania wielu ulg do raportu przy jednym wyborze ulg.
 4. Raport "Bilety na linie lub kursy" - w danych do raportu została przywrócona kolumna grupju wg.
 5. Raporty "Obliczenie rekompensat za wykonane linie" oraz "Obliczenie kosztów linii na podstawie stawek za wzkm" - dodanie możliwości obliczania kosztów linii na podstawie zdefiniowanego cennika stawek za wzkm (Trasy - Stawki za wozokilometr).
 6. Raport "Bilety - sprzedaż zbiorczo" - został dodany parametr "nie drukuj informacji o wybranych liniach w filtrze".
 7. Dodanie możliwości skorzystania z cennika za wozokilometr w raportach Obliczenie rekompensat za wykonane linie oraz Obliczenie kosztów linii na podstawie stawek za wzkm.
 8. Poprawki drukowania tabel RJA - drukowane odległości i czasy wynikają z rozkładu jazdy linii.
 9. Poprawienie czasu rejestracji raportów zwrotów z Dworca.
 10. Poprawienie programowania pustej karty kierowcy zbiorem w rejestrze kart pamięci (bez rejestracji raportów).
 11. Została zoptymalizowana prędkość wczytywania listy EM-Kart w Rozliczeniach.
 12. W przygotowaniu zbiorów (urządzenia i e-podróżnik) został dodany check-box, który automatycznie zapisuje zbiór po wygenerowaniu.
 13. Zbiory do e-podróżnik - została dodana informacja o sprzedażowości kursów zapisanych do zbioru.
 14. Zostało poprawione zapisywanie danych sprzedażowych do zbioru dla EP w przypadku, kiedy kursy mają być sprzedażowe tylko w Komputerze Pokładowym e-podróżnik i niesprzedażowe on-line.
 15. Zostało poprawione zapisywanie danych kalendarza do e-podróżnik w przypadku kursów sparowanych.
 16. W parametrach sprzedaży na kursach, na zakładce e-podróżnik została dodana informacja, jeśli kurs jest sprzedażowy tylko w KP. Został dodany nowy zestaw parametrów definiujący sprzedaż tylko w KP.
 17. Poprawienie kopiowania kursu w przypadku, kiedy istnieje kurs o tym samym numerze, ale innym wariancie w innej linii - dla tego samego przewoźnika.
 18. Poprawienie wyświetlania przypisanych linii i kursów do taryf - w przypadku, kiedy ważność linii lub kursu wykracza poza okres ważności cennika taryfy.
 19. Umożliwienie edycji kilometrów drogowych w trasie linii niezależnie od zapisania linii do zbioru.
 20. Przy dodawaniu przystanków do linii - jeśli przystanek automatycznie jest dodawany do kursu, to zaznaczane są parametry, że dodawany przystanek ma się pokazywać na tabliczkach przyjazdowych i odjazdowych.
 21. Przy kopiowaniu linii lub kursu skopiowane linie lub kursy mają zawsze ustawiany status "projektowane".
 22. Został powiększony obszar z listą linii i kursów w programie.
 23. Zmiana w filtrze w liniach i kursach. Status "zlikwidowany" został wydzielony jako osobna gałąź w filtrach, uzupełniająca filtr wszystkie. Czyli linie i kursy zlikwidowane nie są już widoczne w filtrze wszystkie.
 24. Została dodana możliwość wyboru stanowiska w trasie kursu do drukowania na tabliczkach przystankowych.
 25. Poprawa wyszukiwania kursów w kolizjach w rozkładzie jazdy.
 26. Poprawa dodawania miejscowości ze współrzędnymi geograficznymi.

05.02.2020

 1. Dodanie możliwości filtrowania po kolumnach w wykazie biletów w raporcie dopłat do biletów ulgowych. Dodatkowo został zoptymalizowany eksport danych o przejazdach z biletem ulgowym do pliku DoplatyUM.
 2. Raport "wykaz sprzedanych biletów" - został dodany wiersz podsumowania w raporcie.
 3. Raport "Zestawienie dopłat do biletów z ulgami handlowymi" - dodanie możliwości wybierania wielu ulg do raportu przy jednym wyborze ulg.
 4. Raport "Bilety na linie lub kursy" - w danych do raportu została przywrócona kolumna grupju wg.
 5. Raporty "Obliczenie rekompensat za wykonane linie" oraz "Obliczenie kosztów linii na podstawie stawek za wzkm" - dodanie możliwości obliczania kosztów linii na podstawie zdefiniowanego cennika stawek za wzkm (Trasy - Stawki za wozokilometr).
 6. Raport "Bilety - sprzedaż zbiorczo" - został dodany parametr "nie drukuj informacji o wybranych liniach w filtrze".
 7. Dodanie możliwości skorzystania z cennika za wozokilometr w raportach Obliczenie rekompensat za wykonane linie oraz Obliczenie kosztów linii na podstawie stawek za wzkm.
 8. Poprawki drukowania tabel RJA - drukowane odległości i czasy wynikają z rozkładu jazdy linii.
 9. Poprawienie czasu rejestracji raportów zwrotów z Dworca.
 10. Poprawienie programowania pustej karty kierowcy zbiorem w rejestrze kart pamięci (bez rejestracji raportów).
 11. Została zoptymalizowana prędkość wczytywania listy EM-Kart w Rozliczeniach.
 12. W przygotowaniu zbiorów (urządzenia i e-podróżnik) został dodany check-box, który automatycznie zapisuje zbiór po wygenerowaniu.
 13. Zbiory do e-podróżnik - została dodana informacja o sprzedażowości kursów zapisanych do zbioru.
 14. Zostało poprawione zapisywanie danych sprzedażowych do zbioru dla EP w przypadku, kiedy kursy mają być sprzedażowe tylko w Komputerze Pokładowym e-podróżnik i niesprzedażowe on-line.
 15. Zostało poprawione zapisywanie danych kalendarza do e-podróżnik w przypadku kursów sparowanych.
 16. W parametrach sprzedaży na kursach, na zakładce e-podróżnik została dodana informacja, jeśli kurs jest sprzedażowy tylko w KP. Został dodany nowy zestaw parametrów definiujący sprzedaż tylko w KP.
 17. Poprawienie kopiowania kursu w przypadku, kiedy istnieje kurs o tym samym numerze, ale innym wariancie w innej linii - dla tego samego przewoźnika.
 18. Poprawienie wyświetlania przypisanych linii i kursów do taryf - w przypadku, kiedy ważność linii lub kursu wykracza poza okres ważności cennika taryfy.
 19. Umożliwienie edycji kilometrów drogowych w trasie linii niezależnie od zapisania linii do zbioru.
 20. Przy dodawaniu przystanków do linii - jeśli przystanek automatycznie jest dodawany do kursu, to zaznaczane są parametry, że dodawany przystanek ma się pokazywać na tabliczkach przyjazdowych i odjazdowych.
 21. Przy kopiowaniu linii lub kursu skopiowane linie lub kursy mają zawsze ustawiany status "projektowane".
 22. Został powiększony obszar z listą linii i kursów w programie.
 23. Zmiana w filtrze w liniach i kursach. Status "zlikwidowany" został wydzielony jako osobna gałąź w filtrach, uzupełniająca filtr wszystkie. Czyli linie i kursy zlikwidowane nie są już widoczne w filtrze wszystkie.
 24. Została dodana możliwość wyboru stanowiska w trasie kursu do drukowania na tabliczkach przystankowych.
 25. Poprawa wyszukiwania kursów w kolizjach w rozkładzie jazdy.
 26. Poprawa dodawania miejscowości ze współrzędnymi geograficznymi.

20.12.2019

 1. Raport "Obliczanie rekompensat za wykonywane linie" - umożliwienie wykorzystania cennika stawek za wozokilometr przy tworzeniu raportu.
 2. Raport "Obliczanie kosztów linii na podstawie stawek za wzkm" - rozbudowa parametrów.
 3. Poprawa generowania plików BA - w pewnych okolicznościach pliki nie były automatycznie generowane.
 4. Poprawa zapisywania taryf z ulga kwotową z kalendarzem do e- podróżnik.pl.
 5. Poprawa obliczania kalendarza dla kursów sparowanych, przy wybranej opcji ignorowania dni przerwy.
 6. Poprawa błędu drukowania cenników w formie trójkąta.

12.12.2019

 1. Dodanie możliwości definiowania kursów powrotnych i par przystanków powrotnych do celów sprzedaży biletów miesięcznych i okresowych w e- podróżnik.pl.
 2. Zmiana znacznika na mapie w dodawaniu przystanków do linii na taki sam jak w edycji przystanków.
 3. Poprawki specyficznych błędów rejestracji raportów z bileterek EMAR, w tym błędów związanych z przedwczesnym wyciągnieciem karty z programatora.
 4. Pobieranie informacji o szczegółowej wersji sterującej bileterki EMAR-205 i zapis tej informacji w bazie danych (np. 1.05.02)
 5. Dodanie do parametrów pracy w bileterkach EMAR możliwości blokowania drukowania zerowych raportów fiskalnych, poprawa obsługi numeracji przystanków w bileterce EMAR-205.
 6. Poprawa działania parametrów zapisu biletu do sprzedaży na następny okres w autobusie - poprawa działania parametru liczby dni od i do. Liczba dni od została ograniczona do 25.
 7. Możliwość wydrukowania dodatkowego nagłówka w raportach Bilety - sprzedaż zbiorczo i Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na jst.
 8. Raport Wykaz sprzedanych biletów - pokazywanie w raporcie poszczególnych relacji biletów, dodanie kolumny z datą ważna od linii.
 9. Poprawienie filtrowania po liniach w raportach biletów. W przypadku biletów okresowych opisanych kursami różnych linii, wartość jest przypisywana do każdej linii w proporcji do odległości, we wszystkich raportach biletów oprócz wg. nominałów.
 10. W raporcie przewozów - Wykonania kursów, zostało poprawione działanie filtrów.
 11. Raporty dopłat do biletów ulgowych: został dodany parametr umożliwiający niedrukowanie wykazu dopłat na linie.
 12. Wydruk tabel RJA - poprawienie edycji czcionek w stopce (osoba zarządzająca transportem, liczba wypisów do zezwolenia i liczba pojazdów). Poprawienie obliczania przebiegów na terenie jednostek samorzadu terytorialnego.
 13. Poprawione zostały błędy usuwania Rozkładu jazdy oraz ulg handlowych z kalendarzem.

21.11.2019

 1. Nowy raport "Obliczanie rekompensat za wykonywane linie" - w raportach sprzedażowych.
 2. W raportach dopłat do biletów ulgowych - w wykazie biletów i biletach pominiętych - dodanie kolumn z numerem linii, ceną relacji i ceną normalną relacji, oraz usprawnienie wyszukiwania i zaznaczania rekordów, dodtanie mozliwości ukrywania kolumn w wykazie biletów i biletach pominiętych.
 3. Raporty Wykaz sprzedanych biletów oraz w Bilety - szczegółowo każdy bilet: dodanie filtru Nagłówki RJA + linie do wyboru.
 4. Raport Bilety - wg nominałów: dodanie filtru Nagłówki RJA + linie do wyboru.
 5. Raport Bilety - sprzedaż zbiorczo i inne raporty: po wyborze filtru na daną linię została dodana informacja w nagłówku, że powstałe zestawienie zostało wygenerowane z filtrem po rozkładzie jazdy.
 6. Raport Bilety - sprzedaż na linie lub kursy: dodanie możliwości wybierania kolumn, dodanie kolumn dopłaty netto i brutto, poprawki wyglądu.
 7. Raport Bilety - szczegółowo każdy bilet oraz Wykaz sprzedanych biletów: dodane zostały kolumny "Nazwa biletu (bil. miejski)" oraz "Ogr. obszaru (bil. miejski)".
 8. Analizy sprzedaży - poprawki ładowania danych dla biletów okresowych papierowych w dni świąteczne.
 9. Poprawki specyficznych błędów przy generowaniu Tabel RJA.
 10. Drukowanie tabel RJA: umożliwienie zaznaczanie wielu tras do wydruku. Umożliwienie wydruku tabeli RJA dla tras TAM i POWRÓT tej samej linii na jednym raporcie.
 11. Poprawa błędu edycji rozkładu jazdy przy edycji tabliczek przystankowych (okno ukrywało się pod aktywnym oknem).
 12. EM-Karty - dodanie kolumny z informacją czy dana karta może być zapisywana do bileterek autobusowych.
 13. Umożliwienie wyeksportowania pliku BA za bieżący dzień. Usprawnienia automatycznego przesyłania plików BA do Dworca, w tym za pomoca dodatkowego programu do Informica 2.0: Synchronizacja Raportów.
 14. Poprawki specyficznych błędów przy rejestracji raportów z bileterek EMAR.
 15. Poprawki specyficznych błędów przy złomowaniu i odzłomowywaniu Bileterek oraz Komputerów Pokładowych. W niektórych przypadkach złomowanie nie przebiegało poprawnie.
 16. Umożliwienie usuwania raportów z kas obcych, oraz plików dopłat do biletów ulgowych w funkcji rejestracji raportów.
 17. Raporty kasowe: umożliwienie rozbijania utargu na 2 miesiące - zgodnie z wartościami sprzedaży w raporcie przypadającymi na bieżący i poprzedni miesiąc. Możliwe jest automatyczne dzielenie utargu przy rejestracji - po ustawieniu parametru na zakładce raporty kasowe w parametrach rejestracji.
 18. Raporty kasowe: umożliwienie rozbijania wpłaty utargu na 2 miesiące. Kwotę przypisaną do poprzedniego miesiąca trzeba podać ręcznie. Możliwe jest rozbijanie utargu przypisanego do Raportu Zadaniowego.
 19. Umożliwienie drukowania salda kierowców na wybrany dzień (nie tylko na dzisiejszy)
 20. Przyspieszenie działania przypisywania przystanków do zarządzającego przystankami.
 21. Linie - posortowanie listy stanowisk na liście przystanków.
 22. Przystanki - umożliwienie scalania stanowisk przystanków.
 23. Poprawki błędów kopiowania kursów. Niepoprawnie była ustawiana data końca ważności kursu kopiowanego.

16.10.2019

 1. Dodanie nowego raportu w Dopłatach do biletów ulgowych - "Zestawienie dopłat do biletów z ulgami ustawowymi dla organizatora transportu zbiorowego" - umożliwienie wygenerowania raportu tylko dla linii uzyteczności publicznej z wybranym organizatorem.
 2. Umożliwienie zaznaczania/ozdnaczania wszystkich biletów w "Wykazie biletów i bilety pominięte" w raportach dopłat do biletów ulgowych.
 3. Nowy raport w analizach sprzedaży: "Analiza przejazdów na wybranym kursie". Analiza pokazująca liczbę pasażerów wsiadających i wysiadających na przystankach wybranego kursu w kolejnych dniach - na podstawie danych z Hurtowni Danych.
 4. Poprawa obliczania kwot netto w analizach sprzedaży.
 5. Dodanie walidacji przy zapisie zbioru na kartę pamięci kierowcy - czy ważność zbioru nie minęła.
 6. Poprawa specyficznych błędów raportów i rejestracji raportów (np. raport z sesji treningowej z DworcaSQL). Poprawa zapisu odległości taryfowych do zbiorów.
 7. Poprawa wyświetlania informacji o ostatnim zbiorze, którym była programowana karta pamięci kierowcy na liście tych kart.
 8. Umożliwienie generowania/pobierania plików BA za wybrany okres czasu.
 9. Umożliwienie blokowania i odblokowywania zmian cen biletów EM- Kartowych z dworca (plik PA). Możliwość przeglądania zmienionych cen (EM-Karty - raport "Pokaż zmiany cen biletów EM-Kartowych z dworca".
 10. Tabliczki przystankowe - umożliwienie wydrukowania danych przewoźnika oraz danych organizatora transportu na każdym wzorze tabliczki.
 11. Umożliwienie drukowania numeru drogi na tabelach rozkładu jazdy (RJA).
 12. Poprawienie zmian rodzaju komunikacji w kursach, przy zmianach typu linii. Poprawa szybkości wczytywania kursów.
 13. Poprawa błędu przy zmianie statusu trasy linii, jeśli linia ma tylko jedną trasę.
 14. Zmiana domyślnej daty początku ważności linii przy dodawaniu nowej linii na pierwszy dzień bieżącego miesiąca.

26.09.2019

 1. Umożliwienie ponownego wgrania zbioru do karty pamięci kierowcy na liście kart pamięci bileterek.
 2. Umożliwienie ręcznego wgrania pliku ze zmianami cen biletów EM- Kartowych w automatycznej rejestracji raportów.
 3. Dodanie przycisku usuwania błędnych raportów w automatycznej rejestracji raportów.
 4. Umożliwienie ponownej rejestracji raportów z bileterek EMAR-205 po korekcie, w przypadku błędnie zarejestrowanego biletu w raporcie przez bileterkę. Oraz poprawki specyficznych błędów przy rejestracji raportów z bileterek, w przypadku niepoprawnego zapisywania danych do raportu przez bileterkę (zamknięcie RF, identyfikacja bileterki)
 5. Poprawki w narzędziu do importu danych - ImportTool: poprawki importu cen, w tym taryf miejskich.
 6. Poprawa wyświetlania danych w kursach w przypadku nazw wprowadzonych cyrylicą.
 7. Nowy raport w generatorze raportów przewozów - "Przejazdy z biletem okresowym".
 8. Dodanie możliwości filtrowania po nominałach w raporcie "Bilety miejskie na linie".
 9. "Zestawienie dopłat do biletów z ulgami handlowymi" - dodanie parametrów drukowania listy kursów.
 10. "Bilety - sumy sprzedaży" - typ na kierowców/kasjerów - zostało dodane sortowanie alfabetyczne według nazwisk.
 11. Umożliwienie kopiowania trasy linii jako trasy powrotnej w innym wariancie trasy. Poprawka drobnych błędów przy edycji linii.
 12. Przyspieszenie wczytywania raportów kasowych.
 13. Obsługa parametrów w kursach "Tabliczki przystankowe: odjzad, przyjazd" przy drukowaniu tabliczek przystankowych.
 14. Poprawa błędów z biletami sieciowymi
 15. Poprawa błędów dotyczących zmiany statusów

03.09.2019

 1. Umożliwienie pobierania plików W (z wpłatomatu) w raportach kasowych. Wpisywanie daty rejestracji raportu we wpłatomacie do RK, niezależnie od wykonywania wpłat.
 2. Zmiany w raportach: - raport Praca przewozowa z podziałem na jednostki samorządu terytorialnego - dodanie możliwości filtrowania w zależności od długości kursu - Bileterki autobusowe: dodanie kolumn z informacjami o datach przeglądu, fiskalizacji, itp. - Dodanie filtrów po rozkładzie jazdy do raportów 'Wykaz kursów/linii przez przystanek' oraz 'Wykaz linii' oraz 'Zatrzymania na przystankach' - Dodanie możliwości drukowania tylko listy linii lub tylko informacji, że zostały wybrane kursy w raportach dopłat do biletów ulgowych ustawowych - Poprawienie filtrowania danych po uldze w raporcie dopłat do biletów z ulgą handlową
 3. Poprawki w liniach, kursach.
 4. Poprawki specyficznych błędów przy rejestracji raportów.
 5. Obsługa wszystkich schematów naliczania prowizji od sprzedaży dla kierowców i kasjerów. Możliwość wykorzystania grup kierowców do naliczania prowizji.
 6. Dodanie możliwości kopiowania oznaczeń kursów.
 7. Dodanie wykazu kursu w oznaczeniach - zawiera listę kursów z przypisanym danym oznaczeniem.
 8. Możliwość przygotowania zbioru dla oddziału firmy.
 9. Dodanie kategorii dróg do połączeń w trasie linii - możliwość wydrukowania w tabeli rozkładu jazdy dowolnej listy kategorii dróg dla połączenia.
 10. Dodanie tabliczek przyjazdowych odjazdowych. Poprawa działania parametru "tylko najbliższy cel TP".
 11. Dodanie możliwości filtrowania w rozkładzie jazdy po organizatorze przewozów oraz rodzaju usług (np. użyteczność publiczna)
 12. Poprawa zapisywania nagłówka do zbioru dla bileterki EMAR-205.

05.08.2019

 1. Usunięcie błędu dotyczącgo zmiany nagłówka
 2. Zmiana w zbiorze A6D (do Dworca) - niepoprawnie zapisywała się stawka zwolniona VAT

30.07.2019

 1. Poprawa błędu pojawiającego się przy edycji linii

26.07.2019

 1. Dodanie nowych wzorców tabliczek przystankowych
 2. Rozbudowanie raportu w części Dopłaty do biletów ulgowych "Informacje o przychodach ze sprzedaży biletów z ulgą ustawową"
 3. Poprawa automatycznej rejestracji raportów
 4. Rozbdowanie funkcjonalności raportów Analiza przejazdów pasażerów

25.07.2019

 1. Dodanie nowych wzorców tabliczek przystankowych
 2. Rozbudowanie raportu w części Dopłaty do biletów ulgowych "Informacje o przychodach ze sprzedaży biletów z ulgą ustawową"
 3. Poprawa automatycznej rejestracji raportów
 4. Rozbdowanie funkcjonalności raportów Analiza przejazdów pasażerów

07.06.2019

 1. Poprawki w przygotowaniu zestawienia dopłat
 2. Poprawki w raporcie wg. nominałów
 3. Poprawki w definiowaniu rozkładów jazdy
 4. Skrócenie roku szkolnego - zakończenie 19.06

31.05.2019

 1. Poprawa definiowania kalendarza w oznaczeniach kursów

30.05.2019

 1. Zmiana stawek VAT:
   literze „A” - jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
   literze „B” - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
   literze „C” - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
   literze „D” - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
   literze „E” - jest przypisane zwolnienie od podatku,
   literze „F” i „G” - są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;
 2. Dodanie wyświetlania numeru linni w tabliczkach przystankowych
 3. Eksport danych RJA oraz taryfowych do starego programu
 4. Poprawki w działaniu automatycznej rejestracji raportów
 5. Poprawki w wyliczeniu odległości drogowych i taryfowych w przypadku występowania odgałęzień w linii

25.04.2019

 1. Dodanie dodatkowych parametrów sprzedaży biletów okresowych przez e-podróżnik
 2. Raport sprzedaży wg. ulg
 3. Dodanie możliwości przypisywania cen biletów według stref biletowych

04.04.2019

 1. Poprawki w działaniu raportów
 2. Poprawki w tabliczkach przystankowych
 3. Poprawa działania automatyzacji raportów

19.03.2019

 1. Poprawki w działaniu raportów
 2. Poprawa działania automatyzacji raportów

12.03.2019

 1. UWAGA!!! Konieczna aktualizacja programu w celu ograniczenia rozmiarów bazy związanych z przyrastaniem dwóch tabeli technicznych. Po aktualizacji programu do wersji 2.23 prosimy wykonać 'Konserwację bazy danych w programie AdminTool'
 2. Poprawa przygotowania zbioru do Dworca SQL

07.08.2019

 1. Automatyzacja rozliczeń raportów zadaniowych
 2. Nowe raporty i analizy

14.02.2019

 1. Poprawa przygotowania danych do analiz
 2. Poprawa działania raportów analitycznych

17.01.2019

 1. Poprawa działania mechanizmu rejestracji raportu z bileterek EMAR- 205
 2. Dodanie nowego raportu "Bilety - szczegółowo każdy bilet"

18.12.2018

 1. Skrócenie procesu dodawania przystanków do bazy

04.12.2018

 1. Kopiowanie linii i kursów
 2. Moliwość zmian w trasie zapisanych linii
 3. Różne statusy linii mają nadane inne kolory
 4. Poprawa działania programu

07.11.2018

 1. Poprawa rejestracji biletów wielotrasowych
 2. Zapis ulg kwotowych do biletów miesięcznych
 3. Poprawa działania rejestracji raportów zadaniowych

24.10.2018

 1. Poprawa rejestracji sprzedaży w walucie obcej i importu danych.

22.10.2018

 1. Zmiany dotyczące zapisu danych kierowców w zbiorach do kart pamięci.

19.10.2018

 1. Możliwość ustawienia widoczności kolumn w gridzie.
 2. Możliwość kopiowania cenników i taryf.
 3. Możliwość kopiowania linii z cenami wraz z przypisaniami.
 4. Poprawa obsługi parametru "przez" dla linii i kursów.
 5. Możliwość przypisywania ulg ustawowych dla wybranej firmy (a nie tylko dla kursów wszystkich lub własnych).

21.09.2018

 1. Wyłączenie kontroli długości trasy kursu dla rodzaju komunikacji. Po zmianie tylko pojawia się ostrzeżenie.
 2. Poprawka usuwania plików W (z wpłatami) po rejestracji.
 3. Poprawka importu ulg kwotowych jednorazowych.

13.09.2018

 1. Poprawa funkcji przygotowywania zbiorów do bileterek.
 2. Udoskonalenie rejestracji raportów.
 3. Zmiany w tworzeniu raportów kasowych.

11.09.2018

 1. Poprawa przygotowywania zbioru z rozkładem jazdy.

10.09.2018

 1. Poprawa zapisywania zbioru.

5.09.2018

 1. Poprawa zapisywania zbioru dla bileterek Emar-105. Na niektórych kursach nie można było wybrać ulgi.

29.08.2018

 1. Poprawa zapisywania zbioru do Informacji

23.08.2018

 1. Przygotowanie zbiorów do bileterek EMAR-205
 2. Dodanie nowych raportów dla EM-kart
 3. Dodanie nowych raportów kasowych
 4. Poprawa działania funkcji przyjmowania zbioru do programowania

30.07.2018

 1. Obsługa bileterek EMAR-205
 2. Poprawa działania rejestracji z karty oraz z pliku - przyspieszenie działania zapisywania danych do bazy
 3. Rozszerzenie działania raportów kasowych
 4. Na tabliczkach dworcowych dodanie parametru dotyczącego wyświetlania numerów stanowisk

07.06.2018

 1. Poprawa działania eksportu danych do urzędów marszałkowskich

25.05.2018

 1. Rozbudowa zestawienia dopłat do urzędu marszałkowskiego o dodatkowe parametry
 2. Poprawienie niektórych zdarzeń dotyczących rejestracji raportów z bileterek EMAR-105
 3. Dodanie raportu z przejazdami biletów EM-kartowych
 4. Poprawienie eksportu do e-podróżnik
 5. Usprawnienie funkcji zapisu kursów

11.04.2018

 1. Poprawione przygotowanie zbiorów do bileterek EMAR-105 i Printo-Bus, w pewnych przypadkach nie były zapisywane ceny biletów ulgowych procentowych
 2. Optymalizacja sprzedaży biletów EM-kartowych w autobusie

03.04.2018

 1. Poprawione zostało przygotowanie zbiorów z rozkładem jazdy do bileterek EMAR-105 i Printo-BUS, w niektórych przypadkach niepoprawnie mogły zapisywać się ceny biletów
 2. Poprawiony został eksport do e-podróżnika

28.03.2018

 1. Drukowanie cenników w trójkącie cen.
 2. EM-karty: możliwość sprzedaży i przedłużania biletów w autobusie.
 3. Eksporty dopłat do Urzędu Marszałkowskiego oraz sprzedaży dla obcych przewoźników.
 4. Wprowadzenie taryfy powrotnej dla taryfy typu EP.

21.02.2018

 1. Rozbudowa raportów sprzedażowych - dodanie wykazu imiennego biletów miesięcznych
 2. Możliwość eksportu pliku Doplaty UM dla urzędów marszałkowskich
 3. Dodanie eksportu danych o sprzedaży na kursy obce (plik DO)

09.11.2017

 1. Poprawa błędów w imporcie i w rejestracji raportów

03.11.2017

 1. Dodanie możliwości drukowania raportów zadaniowych
 2. Dodanie za zakładkach 'raport zadaniowy' oraz 'przebieg zadania' okienka do wyszukiania. Wciśnięcie przycisków ctrl+f wywołuje opcje zaawansowanego wyszukiwania.

06.10.2017

 1. Poprawa rozliczania kart pamięci kierowców
 2. Optymalizacja przygotowania zbiorów z rozkładami jazdy
 3. Korekta zestawienia wykazu dopłat

15.09.2017

 1. Podczas importu danych mogła się zdarzyć sytuacja, że w danych wejściowych są 2 oznaczenia o tym samym symbolu. ImportTool poprawnie obsługuje taki błąd danych.
 2. Poprawienie obsługi importu przypisania taryf do linii, jeśli w danych wejściowych istnieje kilka wariantów linii z przypisanymi taryfami.
 3. Poprawienie wyświetlania przycisków przy tworzeniu zbiorów do sprzedaży przy małej rozdzielczości ekranu.
 4. Poprawka wyświetlania zerowych wartości w raporcie dopłat do Urzedu Marszałkowskiego.

11.09.2017

 1. Rozszerzenie obsługi programowania karty pamięci kierowcy
 2. Rozszerzenie obsługi rejestracji raportów zadaniowych
 3. Rozbudowa raportów sprzedażowych

21.08.2017

 1. Implementacja funkcji tworzenia zbiorów z rozkładami jazdy
 2. Implementacja funkcji rejestracji raportów
 3. Rozbudowa raportów sprzedażowych

13.07.2017

Opublikowana INFORMICA wersja 2.0.
anel-heading active">

Wersja 2.59.0

31.01.2022

 1. Aktualizacja podziału terytorialnego Polski, zgodnie z najnowszymi zmianami.
 2. Raporty zadaniowe z bileterek oraz dworca, w których brakuje paragonu oznaczane są kolorem pomarańczowym. Po naprawie raportu i uzupełnieniu go o brakujący bilet, możliwa jest rejestracja poprawionego raportu - dopisywany jest bilet.
 3. Zostało poprawione działanie wysyłania RZ do naprawy w przypadku raportów z bileterek EMAR w wersji on-line (jest dołączany również zbiór sprzedażowy, który jest niezbędny do wykonania naprawy).
 4. Poprawki specyficznych błędów przy rejestracji raportów zadaniowych.
 5. Przypisywanie ulg handlowych procentowych do kursów - zostało poprawione przypisywanie, jeśli przypisujemy ulge do więcej niż 1 zakresu przystanków.
 6. Poprawa dodawania ulg kwotowych w definiowaniu taryfy miejskiej.
 7. Poprawa błędu drukowania taryfy jednorazowej z ulgą kwotową w postaci trójkąta cen.
 8. Raporty kasowe: rozliczenie pracowników - zostało poprawione działanie filtrów.
 9. W kalendarzach taryf został dodany przycisk "Wykaz taryf" - wyświetla listę taryf korzystających z danego oznaczenia.
 10. Oznaczenia kursów: poprawa wczytywania okresów na zakładce Okresy.
 11. Analiza sprzedaży na linie lub kursy - podziałem na j.s.t. - poprawa działania raportu (podział wartości na jst.)
 12. Zestawienia dopłat do biletów ulgowych: okienko raportu zostało powiększone, zostały dodane parametry do sterowania informacją o drukowanych parametrach. Ponadto został dodany parametr "obliczaj wartości netto oddzielnie dla każdego miesiąca" - w przypadku obliczania dopłat dla więcej niż 1 miesiąca, możliwe jest sterowanie obliczaniem wartości netto.
 13. Raport - sprawozdanie z ilości biletów: raport został rozbudowany o dodatkowe kolumny, możliwość właczania kolumn, oraz możliwość generowania raportu na linie lub na kursy.
 14. Raport Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na jst - poprawki obliczeń wartości biletów w przypadku wybrania więcej niż jednej gminy.
 15. W raportach został dodany filtr po dacie do wyszukiwania zapamiętanych raportów.
 16. Linie - poprawa błędu usuwania przystanku znajdującego się pomiędzy dwoma odgałęzieniami niepłatnymi.
 17. Poprawa specyficznych błędów drukowania tabel RJA.

20.12.2021

 1. Poprawiony został błąd rejestracji raportów z bileterek EMAR - powodujący nieprawidłowe przygotowanie plików BA, oraz danych do sprzedaży biletów EM-Kartowych na kolejny miesiąc. W przypadku korzystania ze sprzedaży na kolejny miesiąc biletów na EM-Kartę w autobusie konieczna jest szybka aktualizacja programu do wersji 2.58.
 2. W biletach zapisywanych do przedłużenia pokazywany jest pełny kod kontrolny.
 3. Umożliwiono zapis zbioru A80 w wersji on-line do pliku (na liście wygenerowanych zbiorów). Przy przesyłaniu raportu z bileterki EMAR-205 w wersji on-line do naprawy zbiór jest automatycznie dołączany do wysyłki. Zbiór on-line po naprawie rejestruje się w tej samej pozycji, co raport awarii.
 4. Poprawa ponownej rejestracji raportów z Dworca w przypadku poprawienia RZ o brakujące bilety.,
 5. Poprawienie tworzenia ceduł w systemie: nie jest konieczne wybieranie zbioru, na podstawie którego była wykonywana sprzedaż.
 6. Zmiany eksportu danych do Komputera Pokładowego e-podróżnik: uszczegółowienia danych wysyłanych do sprzedaży, umozliwiające dalszą rozbudowę aplikacji sprzedażowej.
 7. Poprawiono przypisywanie kursów do zestawów parametrów. W niektórych przypadkach podczas przypisywania pojawiał się błąd.
 8. Poprawiono przygotowywanie zbioru do Dworca w przypadku korzystania z taryf rozliczeniowych do analiz sprzedaży pomiędzy gminami.
 9. Usprawnienie działania parametru "Automatycznie przypisuj datę transakcji zgodną z datami sprzedaży, a jeśli raport zadaniowy zawiera dane z więcej niż 1 miesiąca, rozbijaj na wpisy zgodnie z datami sprzedaży w RZ" w raportach kasowych.
 10. Poprawa szybkości generowania danych do programu Veritum firmy System-1.
 11. Uszczegółowienia raportów przejazdów z biletem EM-Kartowym (przejazdy, przejazdy bez biletu, błędy).
 12. W kursach zostały dostosowane napisy dotyczące sprzedaży w e-podróżnik do rzeczywistego działania programu.
 13. Linie - poprawienie komunikatu przy dwóch takich samych przystankach pod rząd w trasie.
 14. Raport dopłat do biletów ulgowych - wykaz imienny. W niektórych przypadkach niepoprawnie była pokazywana wartość biletu normalnego.
 15. Drukowanie cenników linii i kursów: zostało poprawione dzielenie wydruku na strony, został dodany parametr umozliwiający dzielenie raportu na strony po każdej uldze, oraz zostały dodane zestawy parametrów. Dodatkowo ulgi kwotowe są poprawnie uwzględniane w ulach handlowych.
 16. Nowy raport - w Analizy punktualności kursów: Wybieranie kursów w bileterkach EMAR przez kierowców. Raport pokazuje czasy wybierania kursów przez kierowców w bileterkach, oraz czasy rozkładowe.
 17. Raporty - analizy - poprawiono ładowanie danych o przejazdach z biletami EM-Kartowymi do analiz. Konieczne jest przeliczenie danych, żeby uzyskać poprawne dane.
 18. Raport - sprawozdanie z ilości biletów: dodanie kolumn dotyczących sprzedaży, filtru na linie/na kursy i możliwości zarządzania kolumnami.
 19. Raport - Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na j.s.t. Poprawiono działanie działania parametrów podziału cen, oraz umożliwiono grupowanie sprzedaży oddzielnie dla każdej wybranej w filtrze gminy.
 20. Poprawa drukowania tabel RJA w kierunku powrót - w niektórych przypadkach niepoprawnie drukowany był kilometraż.
 21. Zmiana ułatwiająca drukowanie tabliczek przystankowych dla linii, w których znajdują się różne przystanki o tych samych nazwach - przy drukowaniu widoczny jest również kod przystanku.
 22. Poprawa błędu niepoprawnego formatowania tabliczek przystankowych po aktualizacji. Format tabliczek nie ulega zmianie.

24.11.2021

 1. W przebiegu zadania dla Komputera Pokładowego e-podróżnik została dodana informacja o pasażerze - w przypadku sprzedaży przez kierowcę/kasjera biletu okresowego.
 2. Umożliwienie wysyłania raportów, które trafiły do Awarii, do naprawy do wsparcia technicznego Teroplan bezpośrednio przyciskiem w programie.
 3. Poprawki specyficznych błędów przygotowania zbioru do bileterek (współrzędne przystanków, taryfy miejskie, zabezpieczenie przed pustym NIP-em).
 4. Poprawienie specyficznych błędów rejestracji raportów (sprzedaż na następny okres przy sprzedaży biletu na dworcu na tę samą EM-Kartę, relacja biletów miejskich, przesyłanie i zipowanie plików na serwerze)
 5. Analizy sprzedaży - przycisk Bilety pominiete w analizach: po kliknięciu na przycisk pojawiają się bilety pominięte zgodne z wybranym filtrem po dacie sprzedaży lub przejazdu.
 6. Raport Szczegółowe rozliczenie utargów kierowcy/kasjera (w Raporty kasowe): zostałzmieniony format kolumny Nr RK na 1/11/2021 (dodany miesiąc i rok).
 7. Zmiana przypisywania ulg ustawowych do kursów: przypisywanie za pomoca przycisków zbiorowego przypisywania, przypisuje ulgi ustawowe również do kursów zlikwidowanych.
 8. Poprawienie zapisywania listy przystanków przy generowaniu tabliczek przystankowych.
 9. Poprawa liczenia liczby rekordów przy zaznaczeniu w filtrze więcej niż jednej pozycji (z klawiszem ctrl).

26.10.2021

 1. Poprawki specyficznych błędów przy rejestracji raportów, oraz w przebiegu zadania.
 2. Poprawa ponownej rejestracji raportów z Dworca - w niektórych sytuacjach pojawiały się powtórzone bilety.
 3. Poprawa pobierania raportów z programu da dysk, oraz wczytywania plików PA.
 4. Raport Rozliczenie sprzedaży między gminami - korekty obliczania wartości w raporcie, oraz poprawa działania filtra po rozkładzie jazdy.
 5. Raport Wykaz sprzedanych biletów - poprawa wyświetlania informacji o kursie, na który został sprzedanyc bilet.
 6. Taryfa bagażowa, zakładka e-podróżnik - został dodany check-box umożliwiający wyłączenie sprzedaży taryfy bagażowej w e-podróżnik (taryfa nie jest eksportowana do e-podróżnik).
 7. Zmiana domyślnych parametrów sprzedaży przez kierowców - w parametrach domyślnych wyłączony został parametr przyjmowanie zapłaty w walutach obcych przez kierowcę.
 8. Taryfy okresowe z ulgą kwotową: jeśli utaryfa nie ma przypisanej żadnej ulgi do taryfy, to ulga zaznaczana jest na czerwono i dodatkowo, jest zaznaczana na pomarańczowo, jeśli istnieje tabela w taryfie bez odpowiadającego typu ulgi.
 9. Filtr po rozkładzie jazdy - poprawienie definiowania filtra - przy wybranych firmach, oddziałach poprawnie filtrują się linie i kursy.
 10. Poprawa działania programu po wykonaniu kopiowania kursu - w niektórych przypadkach nie było możliwe po takiej operacji dodanie kolejnego kursu.
 11. Edycja linii - dodanie poprawnego komunikatu o błędzie, jeśli podczas zmiany daty ważności od dla linii miałby powstać kurs o dacie początku ważności i numerze takim samym, jak inny istniejący już w bazie kurs.

01.10.2021

 1. Poprawienie błędu rejestracji raportów sprzedaży z biletrek Emar-205 w przypadku rejestrowania przez kierowcę sprzedaży w walucie obcej.
 2. Poprawienie działania ponownej rejestracji raportu z Dworca SQL - w niektórych przypadkach pojawiały się podwójne bilety.
 3. Dodanie możliwości wysłania błędnego raportu do analizy do Informica - w automatycznej rejestracji.
 4. Raporty Kasowe - raport szczegółowe rozliczenie utargów kierowcy/kasjera: poprawienie działania w przypadku rozbicia utargów wg. dat sprzedaży.
 5. Raporty Kasowe - raport rozliczenie pracowników - poprawienie wyświetlania wartości w kolumnie utarg gotówkowy.
 6. Raport Bilety - na trasie linii - szczegółowe relacje biletów - poprawa działania. Bilety ograniczane są do biletów na wybranej linii (trasie bazowej).
 7. Raport Wykaz sprzedanych biletów - został dodany parametr: Sortuj dane po: data i godzina rejestracji raportu / data i godzina sprzedaży biletu.
 8. Zmiana w przypisywaniu cen taryfy miejskiej do linii - przycisk wpisz ceny wstawia ważność taryfy na wszystkich przystankach wszystkich tras linii.
 9. Poprawienie wyświetlania taryf bagażowych w cennikach linii i kursów. Cena biletu bagażowego od wartości biletu jest zawsze poprawnie wyświetlana jako od wartości biletu w taryfie podstawowej.
 10. Rozliczenie sprzedaży pomiędzy gminami - poprawki w analizach rozliczeń międzygminnych. Dodano możliwość zapisywania zestawów parametrów.
 11. Umożliwienie definiowania taryfy okresowej z ulgą kwotową - rozliczeniowej (używanej w raportach rozliczeń międzygminnych).
 12. Raport dopłat do biletów ulgowych - dodanie parametru do obliczania sum netto w podsumowaniach (na podstawie wartości lub od sumy brutto).
 13. Poprawki specyficznych błędów w przygotowaniu tabel rozkładu jazdy.
 14. Poprawa działania wyszukiwania - przy pustym oknie wyszukiwania pojawiają się wszystkie rekordy.
 15. Poprawienie definiowania filtrów po rozkładzie jazdy - w niektórych przypadkach nie wyświetlała się poprawnie lista linii.

31.08.2021

 1. Dodanie możliwości zmiany rodzaju płatności za bilet w rejestracji raportów (zakładka bilety)
 2. Drobne poprawki i usprawnienia rejestracji raportów zadaniowych, w tym RZ z EMAR-205 wysyłane on-line.
 3. Umożliwienie usuwania raportu z awarii w przypadku raportów zwrotów z DworcaSQL.
 4. Poprawienie edycji numeru PIN w kierowcach, oraz algorytmu nadawania i sprawdzania numerów pracownika.
 5. W przypisywaniu taryf do linii i kursów pokazywany jest status trasy linii (projektowana, zlikwidowana, zawieszona).
 6. Dodanie możliwości zaokrąglania cen przy mnożeniu lub dodawaniu kwot do cen w edycji taryfy.
 7. Poprawienie działania przypisywania taryf okresowych, oraz taryf z ulgą kwotową strefowo do linii.
 8. Poprawki działania raportu Rozliczenia międzygminne w Analizach sprzedaży.
 9. Umożliwienie edycji cen, oraz ulg dla kursów i linii o statusie zlikwidowane lub zawieszone.
 10. Raporty przystanków i RJA - Wykaz linii: zostały dodane parametry koniec ważności zezwolenia, oraz brak ważnego zezwolenia przypisanego do linii.
 11. Raporty dopłat: poprawa działania zabezpieczenia pliku eksportu dopłat do urzedu marszałkowskiego hasłem.
 12. Raport Wykaz sprzedanych biletów: poprawienie wartości w kolumnie Dopłata - wyświetlana jest informacja o jednostce wypłacającej dopłaty.
 13. Drukowanie cenników - umożliwienie osobne włączanie/wyłączanie drukowania cen biletów po ulgach ustawowych i handlowych.

19.07.2021

 1. Raporty kasowe - raport "Szczegółowe rozliczenie utargów kierowcy/kasjera": dodanie parametru umożliwiającego uwzglednianie w raporcie utargów na podstawie dat sprzedaży zamiast dat transakcji w RK.
 2. Poprawiono specyficzne błędy komunikacji z bileterką EMAR-205 przy komunikacji zdalnej. System jest gotowy na współpracę z bileterkami bez karty pamięci kierowcy. Dodatkowo nazwa zbioru i pliku z danymi dodatkowymi używana w bileterkach bez karty jest widoczna na liście zbiorów i konfigurowalna w parametrach rejestracji. Została też dodana możliwość przeglądania pliku danych dodatkowych w parametrach rejestracji.
 3. Pasażerowie (lista w rozliczeniach) - został dodany filtr wszyscy/usunięci - po prawej stronie.
  • Nowy mechanizm drukowania cenników:
  • cenniki drukują się w zdecydowanie bardziej kompaktowej formie (zwłaszcza w postaci trójkąta cen)
  • zostało dodane pole "oświadczenie" na dole wydruku (i w parametrach)
  • poprawione zostało drukowanie kolumn (lp, nr od, nr do)
  • dla biletów okresowych, które mają zwiększoną cenę przy sprzedaży biletu tylko w jednym kierunku - w cenniku drukowana jest stosowna informacja
  • została dodana możliwość wydruku cennika w przypisywaniu cen do linii i kursów (pojawia się dodatkowa zakładka z parametrami - do wybrania trasy oraz tabeli)
 4. Poprawka edycji taryf biletów okresowych - przedziały kilometrowe poprawnie przenoszone są pomiędy tabelami cen w taryfie
 5. W przypisywaniu cen został dodany przycisk [Wyłącz sprzedaż do przystanku] - przycisk usuwa wszystkie ceny w przypisaniu do danego przystanku.
 6. Została dodana możliwość drukowania i eksportu do CSV listy przystanków przypisanych do strefy biletowej.
 7. Poprawiono specyficzne błędy w drukowaniu tabliczek przystankowych.
 8. Poprawiono wpisywanie godzin przy tworzeniu i edycji kursu.
 9. Poprawiono działanie sortowania na listach kursów przy przypisywaniu parametrów sprzedaży i oznaczeń.
 10. Poprawiono przypisywanie i eksport taryf bagażowych do e-podróżnik.
 11. Raporty dopłat - możliwość zabezpieczenia pliku eksportu DoplatyUM hasłem (dodatkowe zipowanie z hasłem definiowanym w parametrze). Dodatkowo poprawiono wydzielanie zwrotów na raporcie do oddzielnej linii.
 12. Raport Bilety - na linie lub kursy: zostały dodane parametry umożliwiające ograniczenie biletów na raporcie do biletów ze wskazanym przystankiem początkowym lub końcowym.
 13. Poprawki w imporcie danych z Przewozów - import stref biletowych i przypisań strefowych.
 14. Raport - wykaz sprzedanych biletów: została dodana kolumna Rodzaj płatności (gotówka, karta płatnicza, przelew, itp.).
 15. Raport wg RF - szczegółowo z podziałem na kierowców/kasjerów oraz bileterki - zostały poprawione opisy kolumn, oraz dodana kolumna 'L.biletów (RZ)'.
 16. Raport Wykaz sprzedanych biletów - została dodana kolumna z numerem biletu EP/KP, oraz wyszukiwanie po tej kolumnie.
 17. Analiza sprzedaży na linie lub kursy - z podziałem na j.s.t.: została dodana możliwość wyboru więcej niż jednej gminy w tej analizie.
 18. Rozkład jazdy - zmiany w definiowaniu filtra: umożliwienie wybrania tylko takich linii i kursów, które zgadzają się z wybraną w filtrze firmą, oraz datami.

11.05.2021

 1. Umożliwienie sprzedaży biletów jednorazowych z przesiadką w autobusie przez kierowcę w programie Komputer Pokładowy e-podróżnik.
 2. Zmiana w eksporcie do e-podróżnik - poprawienie działania kalendarzy taryf przy sprzedaży w e-podróżnik.
 3. Poprawienie zapisywania walut do danych dodatkowych do bileterek EMAR-105/205.
 4. Poprawienie błędu przy rejestracji, jeśli kurs zatrzymywał się na przystanku o północy.
 5. Poprawienie dodawania przystanków do stref biletowych.
 6. Dodanie możliwości definiowania, które oznaczenia mają nie być drukowane na tabliczkach przyjazdowych lub odjazdowych - na konkretnych przystankach.
 7. Poprawienie importu przystanków bez przypisanej miejscowości - takie przystanki nie sa importowane. Poprawienie importu odległości w trasach linii (w niektórych przypadkach odległości się zerowały).
 8. Drukowanie cenników: umożliwienie definiowania większego papieru i skalowaniu wydruku do A4 - umożliwienie "upchnięcia" wydruku na 1 kartce.
 9. Drukowanie cenników: dodanie parametrów: "Drukuj kolumnę Lp.", "Drukuj kolumnę numer od" oraz "Drukuj kolumnę numer do" - dotyczy zarówno listy, jak i trójkąta cen.
 10. Poprawienie błędu z niekopiowaniem cen przy tworzeniu nowej tabeli w taryfie biletów okresowych.
 11. Przyspieszenie działania usuwania linii.
 12. Rozliczanie opłat za przystanki: umożliwienie filtrowania linii po rozkładzie jazdy.
 13. Dodanie do kalendarza święta Zielone Świątki (ruchome, zawsze w niedzielę) 23.05.2021 i kolejne lata.
 14. Przypisywanie parametrów lub oznaczeń grupowo do kursów - dodanie kolumny relacja (relacja kursu), oraz kolumny z oznaczeniami kursów.
 15. W edycji linii na liście tras została dodana kolumna "Relacja trasy".
 16. Raport Wykaz linii - zostały dodane kolumny "Nr ewid. linii" oraz "Nr zezwolenia".
 17. Raport Wykaz kursów przez przystanek: zostały dodane kolumny: rodzaj komunikacji, sieć komunikacyjna, rodzaj usług (z linii); zostało dodane kolorowanie wierszy w zależności od statusu kursu.
 18. Raport Wykaz sprzedanych biletów - dodanie możliwości wybrania wielu ulg w raporcie.
 19. Definiowanie filtra po rozkładzie jazdy - wybór kursów: została dodana kolumny "Wariant linii" do definicji filtra.

30.03.2021

 1. Poprawa przygotowania zbioru (nieprawidłowy komunikat o braku przypisanych cen do kursu).
 2. Dodanie możliwości przypisywania taryf z przesiadką w strefie (sprzedaż na EM- Karty).
 3. Poprawy specyficznych błędów przygotowania danych do sprzedaży, oraz rejestracji raportów.
 4. Poprawa filtrowania kursów przy dodawaniu ceduł.
 5. Przypisywanie kursów do parametrów sprzedaży (zbiorcze) - dodana kolumna ze statusem kursu, ustawianie koloru czcionki w zależności od statusu, oraz zapamiętywanie szerokości kolumn.
 6. Parametry konfiguracji tablic kierunkowych w autobusie - dodanie podglądu działania tablicy, oraz możliwości skonfigurowania trybu 8.
 7. Poprawienie dodawania logotypów do firmy.
 8. Eksport danych sprzedażowych do systemu VERITUM - poprawienie eksportu informacji o rodzaju płatności.
 9. Drukowanie cenników - umożliwienie ustawienia pionowej orientacji papieru na wydruku.
 10. Oznaczenia kursów - wyłączanie przycisku usuwania, jeśli nie można usunąć danego oznaczenia (jest używane).
 11. Poprawa działania przycisku wpisz ceny w przypadku, kiedy trasa tam nie zawiera przystanku o numerze 1.
 12. Poprawa kopiowania taryf w przypadku, kiedy w cenniku mamy zdefiniować tylko 1 taryfę.
 13. Dodanie ostrzeżeń podczas dodawania przystanku, jeżeli przystanek o danej nazwie już istnieje w bazie danych.
 14. Poprawa wyświetlania mapy podczas dodawania przystanku bez uzgadniania.
 15. Poprawienie odświeżania listy przystanków po edycji przystanku.
 16. Raporty przystanków i RJA, raport: Wykaz kursów/linii przez przystanek, oraz wyświetlenie listy kursów przez przystanek w rejestrze przystanków - dodanie kolumny z godziną odjazdu z wybranego przystanku.
 17. Poprawienie przeliczania odległości w kursach przy edycji linii - przy zmianach odległości, przystanków, itp. w trasie linii.
 18. Umożliwienie dodawania przystanków do kursów przy dodawaniu przystanków z przodu lub końca trasy linii.
 19. Umożliwienie ręcznej zmiany numeru wariantu trasy linii.
 20. Kreator kursów - usunięcie błędu pojawiającego się w niektórych sytuacjach przy wczytywaniu trasy linii.
 21. Umożliwienie dodawania dróg bez numeru drogi.
 22. Filtr po rozkładzie jazdy - poprawienie działania filtrowania po statusie kursu.
 23. Import pliku z dopłatami - poprawienie filtrowania plików z innymi nazwami.
 24. Poprawa edycji nazwy raportu dopłat do biletów ulgowych.
 25. Raporty dopłat do biletów ulgowych - poprawienie eksportu dopłat do pliku dla urzędu w przypadku zaznaczenia opcji używania numeru ewidencyjnego linii.
 26. Raport Sprzedaż wg RF - suma sprzedaży przez kasy - dodanie parametrów umożliwiających rozbicie sprzedaży na raporty dobowe i filtrowania po kasie fiskalnej.
 27. Raport Sprzedaż wg RF - raporty miesięczne: zmiana kolejności kolumn przy wprowadzaniu raportów miesięcznych.

25.03.2021

 1. Dodanie możliwości przypisywania taryf z przesiadką w strefie (sprzedaż na EM- Karty).
 2. Poprawy specyficznych błędów przygotowania danych do sprzedaży, oraz rejestracji raportów.
 3. Poprawa filtrowania kursów przy dodawaniu ceduł.
 4. Przypisywanie kursów do parametrów sprzedaży (zbiorcze) - dodana kolumna ze statusem kursu, ustawianie koloru czcionki w zależności od statusu, oraz zapamiętywanie szerokości kolumn.
 5. Parametry konfiguracji tablic kierunkowych w autobusie - dodanie podglądu działania tablicy, oraz możliwości skonfigurowania trybu 8.
 6. Poprawienie dodawania logotypów do firmy.
 7. Eksport danych sprzedażowych do systemu VERITUM - poprawienie eksportu informacji o rodzaju płatności.
 8. Drukowanie cenników - umożliwienie ustawienia pionowej orientacji papieru na wydruku.
 9. Oznaczenia kursów - wyłączanie przycisku usuwania, jeśli nie można usunąć danego oznaczenia (jest używane).
 10. Poprawa działania przycisku wpisz ceny w przypadku, kiedy trasa tam nie zawiera przystanku o numerze 1.
 11. Poprawa kopiowania taryf w przypadku, kiedy w cenniku mamy zdefiniować tylko 1 taryfę.
 12. Dodanie ostrzeżeń podczas dodawania przystanku, jeżeli przystanek o danej nazwie już istnieje w bazie danych.
 13. Poprawa wyświetlania mapy podczas dodawania przystanku bez uzgadniania.
 14. Poprawienie odświeżania listy przystanków po edycji przystanku.
 15. Raporty przystanków i RJA, raport: Wykaz kursów/linii przez przystanek, oraz wyświetlenie listy kursów przez przystanek w rejestrze przystanków - dodanie kolumny z godziną odjazdu z wybranego przystanku.
 16. Poprawienie przeliczania odległości w kursach przy edycji linii - przy zmianach odległości, przystanków, itp. w trasie linii.
 17. Umożliwienie dodawania przystanków do kursów przy dodawaniu przystanków z przodu lub końca trasy linii.
 18. Umożliwienie ręcznej zmiany numeru wariantu trasy linii.
 19. Kreator kursów - usunięcie błędu pojawiającego się w niektórych sytuacjach przy wczytywaniu trasy linii.
 20. Umożliwienie dodawania dróg bez numeru drogi.
 21. Filtr po rozkładzie jazdy - poprawienie działania filtrowania po statusie kursu.
 22. Import pliku z dopłatami - poprawienie filtrowania plików z innymi nazwami.
 23. Poprawa edycji nazwy raportu dopłat do biletów ulgowych.
 24. Raporty dopłat do biletów ulgowych - poprawienie eksportu dopłat do pliku dla urzędu w przypadku zaznaczenia opcji używania numeru ewidencyjnego linii.
 25. Raport Sprzedaż wg RF - suma sprzedaży przez kasy - dodanie parametrów umożliwiających rozbicie sprzedaży na raporty dobowe i filtrowania po kasie fiskalnej.
 26. Raport Sprzedaż wg RF - raporty miesięczne: zmiana kolejności kolumn przy wprowadzaniu raportów miesięcznych.

02.02.2021

 1. Poprawa usuwania zbiorów - umożliwienie usuwania zbiorów automatycznie wysyłanych do EMAR-205.
 2. Ponowna rejestracja raporów z bileterek EMAR - dopisywanie brakujących biletów do bazy po korekcie raportu.
 3. Poprawki specyficznych błędów rejestrowania raportów i wyświetlania przebiegu zadania.
 4. Zmiana sposobu rejestrowania raportów z pliku oraz Diagramów kas obcych - rejestrowanie odbywa się przez usługę Serwer Informica, dzięki czemu nie ma konieczności czekania na zarejestorwanie raportu przez użytkownika.
 5. Poprawa zapisywania biletów miejskich z ulgą procentową do zbioru dla bileterek.
 6. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Została dodana ulga w grupie 1 w pozycji 28: "HONOR.DAWCA KRWI" (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach)
 7. Został dodany filtr na Rozkład jazdy w zestawieniach: Sprawozdanie z ilości biletów oraz Sprawozdanie z liczby przewiezionych pasażerów.
 8. Poprawienie nieprawidłowego wczytywania firmy w oznaczeniach ustawowych - w niektórych przypadkach w oknie edycji pojawiała się niepoprawnie nazwa przewoźnika.
 9. Poprawki tworzenia par opiekun-podopieczny w raportach dopłat do biletów ulgowych w przypadku sprzedaży biletu jednorazowego i przejazdu EM-Kartowego na tym samym kursie.
 10. Poprawki wyszukiwania w Autobusy i pojazdy.
 11. Wprowadzenie ograniczenia na długość raportu zapisywanego w programie - do 50 znaków.
 12. Poprawki wyświetlania cennika z ulgami ustawowymi.
 13. Optymalizacja wczytywania taryf miejskich.
 14. Poprawa przypisywania kursów do kolumn (dni robocze/soboty/niedziele i święta) w tabliczkach przystankowych.
 15. Poprawa kopiowania przypisania cen z trasy w przeciwnym kierunku.

17.12.2020

 1. Zmiana dat ferii zimowych 2021 na 4-17 styczeń.
 2. Nowy wzór tabliczki: Tabliczka dla linii (miejska) z pełną trasą - bez podziału na dni tygodnia.
 3. Poprawienie działania filtra w kursach - po wyedytowaniu kursu filtr jest nadal trzymany.
 4. Poprawienie drobnych błędów pojawiających się przy edycji kursu.
 5. Usprawnienie wydajności działania narzędzia ImportTool - do importu danych rozkładowych. Została dodana analiza danych przy powtórnym imporcie.
 6. Dodanie w raportach możliwości edycji filtra po rozkładzie jazdy.
 7. W raporcie Sprzedaż według RF - sprawdzenie rejestrowania sprzedaży przez kierowców/kasjerów została dodana kolumna z informacją o wszystkich raportach zadaniowych, w których występuje dany raport fiskalny.
 8. Poprawienie działania filtra po gminach dla raportu Bilety - szczegółowo każdy bilet.
 9. Raport Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na js: została dodana możliwość wybrania więcej niż jednej jednostki samorzadu terytorialnego danego rodzaju (np. 2 gminy).
 10. Dodanie możliwości kopiowania przypisań cen z trasy w kierunku tam na trasę powrót i odwrotnie.
 11. Poprawienie usuwania zbiorów do bileterek i inne poprawki przygotowania, oraz rejestracji raportów związane z przygotowaniem do przesyłania zbiorów z i do bileterki on-line.
 12. Zmiany wyglądu listy EM-Kart w programie (na zakładce Rozliczenia) - dostosowanie do potrzeb weryfikacji EM-Kart.
 13. Zmiana działania przycisku przerwij przy tworzeniu zbioru do e- podróżnik. Przycisk szybciej reaguje na kliknięcie.
 14. W raportach kasowych zostało poprawione wyświetlanie liczb ujemnych (np. odliczenia).

29.10.2020

 1. Przypisywanie cen do linii i kursów - w przypisywaniu został dodany przycisk "Sprawdź ceny". Program porównuje ceny na relacjach we wpisywanej linii/kursie z innymi cenami tego samego rodzaju w tym samym cenniku w programie i pokazuje, czy istnieją linie i kursy, na których są inne ceny. To ułatwia utrzymanie spójności cennika.
 2. Poprawa działania przycisku wpisz ceny. Jak wpisuję ceny przyciskiem wpisz ceny, to program działa w ten sposób, jakby parametry Automatycznie zmień/usuń cenę i zastosuj do wszystkich wariantów - były odznaczone. Czyli wpisujemy ceny zgodnie z kilometrażem w każdym lub wybranym wariancie trasy i mechanizm ten nie ujednolica cen.
 3. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Publikacja: Dz.U. z dnia 14.09.2020r. poz. 1578 "Art. 1. W ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319) wprowadza się następujące zmiany: …
  • 3) po art. 13 dodaje się art. 13a i art. 13b w brzmieniu: „Art. 13a. 1. Osobom uprawnionym przysługuje ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej.
  • 2. Osobom uprawnionym przysługuje ulga w wysokości 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
  • 1) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych;
  • 2) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów jednorazowych.
  • 3. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, korzystająca z przejazdu w klasie 1, obowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2"
  • W wykazie ulg ustawowych do biletów jednorazowych (grupa 1) została dodana ulga w pozycji 16 "OSOBA REPRESJON." (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach). W wykazie ulg ustawowych w komunikacji miejskiej (grupa 2) została dodana ulga w pozycji 7 o nazwie: 'OS.REPRESJON.-KM' W wykazie ulg ustawowych w komunikacji kolejowej (grupa 12) została dodana ulga w pozycji 8 o nazwie: 'OS.REPRESJON.-KK'
  • W celu umożliwienia sprzedaży biletów z tą ulgą należy wykonać następujące czynności:
  • 1) przypisać ulgę do kursów - Cenniki > Przypisanie ulg proc. do kursów > Przycisk "Przypisanie ulg ustawowych do kursów". Nowa ulga zostanie przypisana do wszystkich kursów komunikacji zwykłej i przyspieszonej.
  • 2) Ustalić numer ulgi w wykazie ulg zapisywanych do bileterek autobusowych - Cenniki > Kolejność w bil. autobusowych oraz stacjonarnych
  • 3) przygotować zbiory dla bileterek
 4. Zmiany w raportach sprzedażowych:
  • Wszystkie raporty - w Dane do raportu został dodany mechanizm włączania i wyłączania kolumn, została dodana również opcja zaznacz/odznacz wszystko.
  • Raporty dopłat do biletów ulgowych - został dodany mechanizm tworzenia zestawów parametrów, co upraszcza tworzenie różnych zestawień dla tego samego urzędu marszałkowskiego lub różnych przewoźników w przypadku urzędu.
  • Wykaz biletów i bilety pominięte w raportach dopłat - poprawiono działanie filtrów.
  • Wykaz sprzedanych biletów - został dodany parametr: [ ] Tylko bilety okresowe opisane kursami różnych linii.
  • Zwroty biletów w okresie - zostały dodane nowe kolumny Ulga i Numer RZ.
  • Bilety - sumy sprzedaży" - został dodany parametr "Tylko bilety z NIP-em nabywcy".
  • Wykaz linii oraz Praca przewozowa z podziałem na jst - w niektórych przypadkach niepoprawnie działał filtr po rozkładzie jazdy. Problem został poprawiony
  • Wykaz sprzedanych biletów - w kolumnie wartość 1 biletu znajduje się cena całego biletu (zostało to poprawione)
 5. Zostało poprawione ładowanie danych do Analiz (Hurtownia Danych) - w przypadku biletów okresowych czasami ładowane były niepoprawne relacje biletów.
 6. Zostały poprawione błędy przy edycji linii - kopiowanie zmian do kursów (w niektórych przypadkach niepoprawnie były kopiowane odległości).
 7. ImportTool - zostało usprawnione działanie interfejsu użytkownika (szybsze przeładowywanie), oraz poprawione zostało kilka specyficznych błędów przy imporcie danych.
 8. Przypisywanie kursów do marki - analogiczny mechanizm, jak "typ pojazdu" - w zarządzaj, po wybraniu marki pojawia się przycisk Kursy i mogę przypisać wiele wybranych kursów do wskazanej marki.
 9. Poprawienie filtrowania stanowisk przystanków przy tworzeniu linii - typ przystanku musi odpowiadac typowi linii.
 10. Umożliwienie edycji filtru rozkład jazdy w liniach i kursach (przycisk edycji na górze przy wyborze filtra).
 11. Poprawiono kilka specyficznych błędów przy rejestracji raportów.

21.09.2020

 1. Drukowanie tabliczek przystankowych - w tabliczkach z podziałem na dni tygodnia, jeśli do kursu przypisane jest oznaczenie S (kursuje w dni nauki szkolnej) kurs drukowany jest tylko w kolumnie dni robocze (jest przy nim drukowane oznaczenie).
 2. Drukowanie tabliczek przystankowych - informację o przystankach 'Przez' można drukowac kursywą - został dodany odpowiedni parametr w konfiguracji tabliczek.
 3. Dodawanie cenników - została dodana opcja do wyboru: dodawanie nowego pustego cennika albo skopiowanie cennika.
 4. Nadawanie numerów taryf - przy dodawaniu nowych taryf do cennika podpowiadany jest pierwszy wolny numer taryfy.
 5. Kopiowanie linii - dodanie pełniejszego wyjaśnienia sposobu kopiowania kursów wraz z linią (kopiowane są tylko kursy, których data końca ważności jest taka sama jak data końca wazności linii, żeby uniknąć kopiowania starych kursów).
 6. Drobne poprawki błędów edycji i dodawania kursów i tras linii (dotyczy nazw przystanków z apostrofem, pustych tras).
 7. Drobne poprawki eksportu danych do pliku doplatyUM - do urzędu marszałkowskiego.
 8. Zestawienie dopłat do biletów z ulgami ustawowymi dla organizatora transportu zbiorowego - poprawienie nazewnictwa na wydruku (zaświadczenia, zamiast zezwolenia).
 9. Poprawienie błędu po instalacji programu - w niektórych przypadkach wpisywały się niepoprawne ścieżki do folderów do automatycznej rejestracji danych

19.08.2020

 1. Nowy raport: Różnice cen na tych samych relacjach - w raportach przewozów. Raport pokazuje w ramach tego samego cennika i rozkładu jazdy relacje, na których na różnych liniach lub kursach stosowane są inne ceny biletów.
 2. Nowy raport: Dynamika sprzedaży biletów w rozbiciu na ulgi - w raportach dopłat do biletów ulgowych. Pokazuje wartości sprzedaży biletów z ulgą ustawową w czasie.
 3. Nowy raport: Sprzedaż biletów z ulgą ustawową w krótkim okresie czasu - w raportach dopłat do biletów ulgowych. Pokazuje dużą liczbę sprzedanych biletów z ulgą ustawową w krótkim okresie czasu.
 4. Raport Bilety - na linie lub kurs: zmiana domyślnej nazwy raportu, dodanie możliwości sortowania, dodanie numerów linii i kursów, umożliwienie edycji filtru po rozkładzie jazdy bezpośrednio w raporcie.
 5. Poprawa obliczeń liczby biletów w Analizach.
 6. Drukowanie tabel RJA: dodanie parametrów -drukuj wyjaśnienia do rodzajów kursu, -drukuj wyjaśnienia do rodzaju usług - umożliwiających drukowanie wyjaśnień do powyższych w sekcji oznaczenia.
 7. Poprawienie kopiowania taryf z ulgą kwotową - przy kopiowaniu do innego cennika tej samej firmy kopiowany jest również nagłówek (nazwa) ulgi.
 8. Optymalizacja liczenia i pokazywania cen na liniach i kursach i w przypisywaniu cen do linii i kursów.
 9. Filtry po liniach w rejestrze kursów - z listy usuwane są linie, których wszystkie trasy są zlikwidowane.
 10. Przechodzenie pomiędzy RZ w rejestracji raportów bez konieczności wracania na listę z raportami (strzałki na górze ekranu).
 11. Poprawienie filtrowania linii i kursów przy tworzeniu zbioru dla oddziału.
 12. Poprawienie drobnych błędów dodawania i edycji bileterek, komputerów pokładowych, oraz rejestracji raportów.
 13. Skorygowanie kalendarza roku szkolnego 2019/2020 - przesunięcie zakończenia roku szkolnego z 19.06 na 26.06.
 14. Dodanie możliwości definiowania do 299 dni przerwy w zakupie biletu miesięcznego/okresowego na EM-Kartę. UWAGA! okres przerwy dłuższy niż 99 dni będzie działał poprawnie tylko dla bileterek EMAR-205 w wersji 1.06.05 lub nowszych!

24.06.2020

 1. Na liście zbiorów do urządzeń została dodana informacja o zbiorze wysłanym przez internet do bileterek EMAR-205 (konieczna jest odpowiednia wersja bileterek do korzystania z wysłanego zbioru).
 2. W Analizach sprzedazy został dodany nowy raport "Rozliczenie sprzedazy pomiędzy gminami". Raport wykorzystuje zdefiniowane taryfy rozliczeniowe i na podstawie wartości przypisanych do danej gminy dzieli cenę biletu pomiędzy wybrana gminę bazową, oraz gminę przypisaną to taryfy rozliczeniowej. To umożliwia bardzo dokładne dzielenie wartości sprzedanych biletów pomiędzy gminy.
 3. Poprawiono błędy przy zapisie taryf przesiadkowych okresowych i wieloprzejazdowych do zbioru dla DworcaSQL.
 4. Poprawiono przypisywanie kursów i linii do oddziałów, w tym działanie kreatora tworzenia kursów.
 5. W widoku taryf jednorazowych została rozszerzona informacja o tym, czy dana taryfa jest typu e-podróżnik o informację, czy jest ona włączona czy wyłączona do sprzedaży.
 6. Została zmieniona domyślna wartość pola "Dozwolona sprzedaż biletów przed rozpoczęciem kursu: " - w taryfach oraz przy przygotowaniu zbiorów do e-podróżnik z 1 miesiąc (720h) na 3 miesiące (2184h).
 7. Umożliwienie grupowego przypisywania oznaczeń kursów do kursów. W edycji oznaczenia kursu został dodany przycisk 'Kursy' - można przypisywać oznaczenie do kursów i sprawdzać, do których kursów oznaczenie jest już przypisane.
 8. Kopiowanie taryfy kilometrowej biletów jednorazowych - umożliwienie zamiany taryfy na tabelową podczas kopiowania.
 9. Poprawa drukowania trójkątów cen - został dodany parametr umożliwiajacy umieszczenie całego trójkąta cen na jednym arkuszu. Poprawiono działanie wielkości czcionek.
 10. W rejestracji rozliczeń zostało poprawione filtrowanie po kolumnie Przewoźnik.
 11. Poprawa działania mapy w liniach i kursach, oraz odświeżania schematu trasy w kursach w przypadku zmian w trasie linii.
 12. Poprawa wyświetlania ostrzeżeń w kursach dotyczących rodzaju komunikacji. Nieprawidłowo było wyświetlane ostrzeżenie w przypadku komunikacji przyspieszonej.
 13. W widoku kursów zostały dodane kolumny "Kurs powrotny" oraz "Kurs sparowany" z informacją o wybranym kursie powrotnym do sprzedaży w e- podróżnik, oraz kursie sparowanym.
 14. Zestawienie dopłat do biletów ulgowych - wykaz biletów i bilety pominięte. Została dodana kolumna "Numer EM-Karty" oraz możliwość odfiltrowania na tym wykazie biletów ważne w tym samym okresie wielokrotnie sprzedanych na tę samą EMK i które nie zostały zwrócone (pasażerowie, którzy kupili na ten sam okres 2 bilety na tę samą EM- Kartę i omyłkowo nie został wykonany zwrot żadnego z tych biletów).
 15. Nowy raport w raportach dopłat do biletów ulgowych: "Bilety miesięczne sprzedane na tego samego pasażera". Raport pokazuje bilety miesięczne ważne w tym samym okresie czasu i sprzedane na tego samego pasażera.
 16. W generatorach raportów sprzedażowych w raportach biletów został dodany filtr po przewoźniku (firma na której kurs został sprzedany bilet).

15.05.2020

 1. Dodanie możliwości definiowania taryf przesiadkowych, oraz uruchomienie sprzedaży biletów przesiadkowych okresowych na Dworcu SQL.
 2. Rerestracja raportów z DworcaSQL z wersją struktury R01.19 (dodane pole NIP Nabywcy).
 3. Tworzenie pliku BA* z wykazem EM-kart z biletami na następny okres sprzedanymi w autobusie - uwzględnienie pola NIP Nabywcy.
 4. Zmiany w edycji linii: możliwość usuwania przystanku w trasie w obydwu kierunkach jednocześnie, możliwość dodawania przystanku w trasie jednocześnie w obydwu kierunkach.
 5. Umożliwienie edycji parametrów trasy linii (czasy przejazdu, odległości) bezpośrednio na zakładce arkusz w edycji linii.
 6. Poprawienie kopiowania przypisanych numerów cen przy kopiowaniu przypisań z tej samej taryfy do nowego wariantu linii.
 7. W liniach na zakładce cennik wybieranie trasy z listy tras w górnym okienku ustawia wartość Trasa w wyborze trasy do drukowania cennika.
 8. Lista linii - dodanie filtrowania/wyszukiwania według kolumn.
 9. Umożliwienie dodawania tylko wybranych przystanków z trasy linii do trasy kursu - w edycji kursu.
 10. Poprawa działania kopiowania kursów w przypadku kursów sparowanych.
 11. Poprawa algorytmu parującego przystanki w kursach powrotnych e- podróżnik - parowanie kursów do sprzedaży biletów okresowych.
 12. Przypisywanie cen do linii i kursów - dodanie mozliwości wpisywania cen wg. kilometrów drogowych.
 13. Poprawki specyficznych błędów przy eksporcie i imporcie danych biletów z ulgą ustawową do pliku DoplatyUM dla Urzędu Marszałkowskiego.
 14. Zmiana domyślnej nazwy raportu dopłat do biletów ulgowych.
 15. Poprawki specyficznych błędów w raportach sprzedaży biletów.
 16. Poprawienie wyglądu tabliczek przystankowych dworcowych i stanowiskowych w przypadku dużej liczby kursów odjeżdżających z danego przystanku.
 17. Tabliczka dla linii (miejska) - tabela nad trasą. Został dodany parametr umożliwiający drukowanie listy przystanków albo listy miejscowości.
 18. Wydruki tabel RJA - dodanie parametru umożliwiającego określenie dokładności drukowania odległości (do 1m, 10m, 0,1km i 1km). Poprawienie drukowania rodzaju kursu 'Zw' dla kursów powrotnych.
 19. Nowy raport - "Bilety - na trasie linii - szczegółowe relacje biletów". Raport pokazuje liczbę biletów i przychody z nimi związane w podziale na przystanki wybranej trasy linii.

2.04.2020

 1. Zapisywanie i wyświetlanie w raporcie zadaniowym, na zakładce bilety, oraz w raporcie Wykaz sprzedanych biletów pola NIP nabywcy - przy sprzedaży z bileterek EMAR-205, oraz w Komputerze Pokładowym e- podróżnik (sprzedaż biletów w autobusie).
 2. Poprawienie specyficznych błędów rejestracji rapotów z bileterek EMAR.
 3. Został poprawiony błąd liczenia liczby komputerów pokładowych w przypadku jednoczesnego korzystania z bileterek EMAR-205, oraz Komputera Pokładowego e-podróżnik.
 4. Nowy parametr w sprzedazy przez e-podróżnik - łatwiejsze włączanie bezdiagramowości w wybranych kanałach sprzedażowych e-podróżnik.pl.
 5. Poprawienie eksportu danych sprzedażowych z biletami z ulgą ustawową do pliku DoplatyUM dla urzędu marszałkowskiego - raporty dopłat do biletów ulgowych. W niektórych przypadkach niepoprawnie zapisywane były nazwy linii.
 6. Poprawa raportów według RF - w przypadku sprzedaży przez Komputer Pokładowy e-podróżnik w raportach niepoprawnie były uwzględniane zwroty.
 7. Dodanie możliwości zapamietywania zestawów parametrów w raporcie Zestawienie dopłat do biletów z ulgami handlowymi.
 8. Rozliczenie roczne sprzedaży biletów z ulga ustawową: przy wyborze zestawienia została dodana kolumna "Data utworzenia".
 9. Zarządzanie typami pojazdów - została dodana możliwość przypisywania typu pojazdu do wielu kursów jednocześnie.
 10. Dodawanie oznaczeń kursów - przy dodawaniu nowego oznaczenia data ważne od to zawsze data pierwszego dnia bieżącego miesiąca.
 11. Została dodana możliwość kopiowania trasy linii wraz z kursami w ramach wybranej trasy linii. W przycisku kopiowania linii została dodana druga opcja kopiowania.
 12. Kursy - zostało dodane zabezpieczenie w kreatorze kursów przed zapisaniem na dwóch różnych stanowiskach kursów o tym samym numerze i datach wykonywania. W przypadku jednoczesnego dodawania kursów o tym samym numerze na różnych stanowiskach, przy zapisie kurs zapisywany później będzie miał zwiększony numer wariantu kursu.
 13. Kursy - zakładka kolizje: została dodana możliwość zapisu wyników kolizji do plików Excel/CSV.
 14. Dodanie do raportu Bilety miesięczne - imienne w zestawieniach dopłat kolumny: "Dł. relacji - drogowa (średnia)". Kolumna zawiera średnią długość relacji biletu obliczaną na podstawie kilometrów drogowych biletu.
 15. Zostało poprawione drukowanie tabliczek przystankowych (dworcowa i przystankowa) - w przypadku występowania dużej liczby kursów, program niepoprawnie dzielił tabliczkę na strony.
 16. Został wdrożony nowy mechanizm raportowania błędów w programie. W przypadku wystąpienia błędu pojawi się okno umożliwiające wysłanie logu z błędem do Informica. Wysłanie logów i opisanie sytuacji, w której pojawił się problem będzie dla nas bardzo pomocne w udoskonalaniu dla Państwa naszych produktów.

10.03.2020

 1. Dodanie wsparcia w instalatorze dla MS SQL Server 2019.
 2. Została dodana możliwość definiowania taryf przesiadkowych oraz taryf rozliczeniowych, a także możliwość definiowania punktów przesiadkowych w trasach linii. Taryfę przesiadkową przypisujemy do linii. Cena w taryfie przesiadkowej oznacza cenę do punktu przesiadkowego. Taryfa rozliczeniowa oznacza taryfę używaną w rozliczeniach z samorządami i umożliwia zdefiniowanie informacji o tym, jaki fragment ceny biletu przypada na dany samorząd. Raporty związane z taryfami rozliczeniowymi będa dodawane w kolejnych wersjach Informica 2.0. Punkty przesiadkowe definiowalne są tylko dla tras linii. Program wyświetla wszystkie możliwe przesiadki pomiędzy kursami linii na których zdefiniowane są przesiadki. Przesiadki mogą byc również używane jako skomunikowania przy prezentowaniu rozkładu jazdy w e-podroznik.pl.
 3. Zostało poprawione sprawdzanie poprawności tras linii - sprawdzanie, czy istnieją 2 takie same przystanki w trasach w tym samym kierunku.
 4. Eksport oznaczeń - w funkcji eksportu i importu rozkładu jazdy do innego przewoźnika dodano pełne wsparcie dla importu i eksportu oznaczeń kursów.
 5. Uporządkowanie drukowania tabel RJA - przy wielu trasach w jednym kierunku, czasami pojawiał się błąd podczas generowania tabeli. Ponadto wszystkie wspólne czasy i odległości pobierane są zawsze z trasy linii.
 6. Poprawa zapisywania taryf biletów okresowych z ulgą kwotową do zbioru A6D (Dworzec) - w pewnych sytuacjach ceny nie były zapisane poprawnie i sprzedaż nie była możliwa.
 7. Poprawienie eksportu danych do pliku doplatyUM - poprawione zostało eksportowanie informacji o przejazdach z biletem EMK do pliku.
 8. Poprawa rejestracji raportów z bileterek EMAR-105 i EMAR-205 w przypadku, kiedy w bileterce był sprzedawany bilet okresowy na nowy okres. W przypadku zmiany cen nie zawsze zapisywały się poprawne dane o utargu do raportów kasowych. Rejestracja i ewentualne niepoprawne dane w RK zostały poprawione.
 9. Zmiany w wyświetlaniu historii sprzedaży na wybraną EM-Kartę. Wyświetlana historia jest teraz dużo czytelniejsza.
 10. Poprawa działania anulowania biletu - pełna obsługa biletów sprzedanych w Komputerze Pokładowym e-podróżnik, oraz w EMAR-205.
 11. Poprawa działania Analizy przejazdów pasażerów na kursie. W niektórych przypadkach program niepoprawnie obliczał liczbę pasażerów wysiadających.
 12. Poprawa działania zestawów parametrów w raporcie "Zestawienie dopłat do biletów z ulgami ustawowymi dla organizatora transportu zbiorowego". Przy bardzo długiej liście kursów parametry zapisywały się niepoprawnie - problem został rozwiązany.
 13. Raport "Wykaz sprzedanych biletów" - zostało poprawione filtrowanie po Bileterce (logo), oraz dodane filtrowanie po numerze raportu fiskalnego.

13.02.2020

 1. Poprawki w raporcie dopłat - zaznaczanie biletów pomijanych.
 2. Dodanie mozliwości anulowania biletów sprzedanych przez Komputer Pokładowy e-podróżnik.
 3. Poprawa działania filtrów po zapisie lub edycji elementu.

06.02.2020

 1. Dodanie możliwości filtrowania po kolumnach w wykazie biletów w raporcie dopłat do biletów ulgowych. Dodatkowo został zoptymalizowany eksport danych o przejazdach z biletem ulgowym do pliku DoplatyUM.
 2. Raport "wykaz sprzedanych biletów" - został dodany wiersz podsumowania w raporcie.
 3. Raport "Zestawienie dopłat do biletów z ulgami handlowymi" - dodanie możliwości wybierania wielu ulg do raportu przy jednym wyborze ulg.
 4. Raport "Bilety na linie lub kursy" - w danych do raportu została przywrócona kolumna grupju wg.
 5. Raporty "Obliczenie rekompensat za wykonane linie" oraz "Obliczenie kosztów linii na podstawie stawek za wzkm" - dodanie możliwości obliczania kosztów linii na podstawie zdefiniowanego cennika stawek za wzkm (Trasy - Stawki za wozokilometr).
 6. Raport "Bilety - sprzedaż zbiorczo" - został dodany parametr "nie drukuj informacji o wybranych liniach w filtrze".
 7. Dodanie możliwości skorzystania z cennika za wozokilometr w raportach Obliczenie rekompensat za wykonane linie oraz Obliczenie kosztów linii na podstawie stawek za wzkm.
 8. Poprawki drukowania tabel RJA - drukowane odległości i czasy wynikają z rozkładu jazdy linii.
 9. Poprawienie czasu rejestracji raportów zwrotów z Dworca.
 10. Poprawienie programowania pustej karty kierowcy zbiorem w rejestrze kart pamięci (bez rejestracji raportów).
 11. Została zoptymalizowana prędkość wczytywania listy EM-Kart w Rozliczeniach.
 12. W przygotowaniu zbiorów (urządzenia i e-podróżnik) został dodany check-box, który automatycznie zapisuje zbiór po wygenerowaniu.
 13. Zbiory do e-podróżnik - została dodana informacja o sprzedażowości kursów zapisanych do zbioru.
 14. Zostało poprawione zapisywanie danych sprzedażowych do zbioru dla EP w przypadku, kiedy kursy mają być sprzedażowe tylko w Komputerze Pokładowym e-podróżnik i niesprzedażowe on-line.
 15. Zostało poprawione zapisywanie danych kalendarza do e-podróżnik w przypadku kursów sparowanych.
 16. W parametrach sprzedaży na kursach, na zakładce e-podróżnik została dodana informacja, jeśli kurs jest sprzedażowy tylko w KP. Został dodany nowy zestaw parametrów definiujący sprzedaż tylko w KP.
 17. Poprawienie kopiowania kursu w przypadku, kiedy istnieje kurs o tym samym numerze, ale innym wariancie w innej linii - dla tego samego przewoźnika.
 18. Poprawienie wyświetlania przypisanych linii i kursów do taryf - w przypadku, kiedy ważność linii lub kursu wykracza poza okres ważności cennika taryfy.
 19. Umożliwienie edycji kilometrów drogowych w trasie linii niezależnie od zapisania linii do zbioru.
 20. Przy dodawaniu przystanków do linii - jeśli przystanek automatycznie jest dodawany do kursu, to zaznaczane są parametry, że dodawany przystanek ma się pokazywać na tabliczkach przyjazdowych i odjazdowych.
 21. Przy kopiowaniu linii lub kursu skopiowane linie lub kursy mają zawsze ustawiany status "projektowane".
 22. Został powiększony obszar z listą linii i kursów w programie.
 23. Zmiana w filtrze w liniach i kursach. Status "zlikwidowany" został wydzielony jako osobna gałąź w filtrach, uzupełniająca filtr wszystkie. Czyli linie i kursy zlikwidowane nie są już widoczne w filtrze wszystkie.
 24. Została dodana możliwość wyboru stanowiska w trasie kursu do drukowania na tabliczkach przystankowych.
 25. Poprawa wyszukiwania kursów w kolizjach w rozkładzie jazdy.
 26. Poprawa dodawania miejscowości ze współrzędnymi geograficznymi.

05.02.2020

 1. Dodanie możliwości filtrowania po kolumnach w wykazie biletów w raporcie dopłat do biletów ulgowych. Dodatkowo został zoptymalizowany eksport danych o przejazdach z biletem ulgowym do pliku DoplatyUM.
 2. Raport "wykaz sprzedanych biletów" - został dodany wiersz podsumowania w raporcie.
 3. Raport "Zestawienie dopłat do biletów z ulgami handlowymi" - dodanie możliwości wybierania wielu ulg do raportu przy jednym wyborze ulg.
 4. Raport "Bilety na linie lub kursy" - w danych do raportu została przywrócona kolumna grupju wg.
 5. Raporty "Obliczenie rekompensat za wykonane linie" oraz "Obliczenie kosztów linii na podstawie stawek za wzkm" - dodanie możliwości obliczania kosztów linii na podstawie zdefiniowanego cennika stawek za wzkm (Trasy - Stawki za wozokilometr).
 6. Raport "Bilety - sprzedaż zbiorczo" - został dodany parametr "nie drukuj informacji o wybranych liniach w filtrze".
 7. Dodanie możliwości skorzystania z cennika za wozokilometr w raportach Obliczenie rekompensat za wykonane linie oraz Obliczenie kosztów linii na podstawie stawek za wzkm.
 8. Poprawki drukowania tabel RJA - drukowane odległości i czasy wynikają z rozkładu jazdy linii.
 9. Poprawienie czasu rejestracji raportów zwrotów z Dworca.
 10. Poprawienie programowania pustej karty kierowcy zbiorem w rejestrze kart pamięci (bez rejestracji raportów).
 11. Została zoptymalizowana prędkość wczytywania listy EM-Kart w Rozliczeniach.
 12. W przygotowaniu zbiorów (urządzenia i e-podróżnik) został dodany check-box, który automatycznie zapisuje zbiór po wygenerowaniu.
 13. Zbiory do e-podróżnik - została dodana informacja o sprzedażowości kursów zapisanych do zbioru.
 14. Zostało poprawione zapisywanie danych sprzedażowych do zbioru dla EP w przypadku, kiedy kursy mają być sprzedażowe tylko w Komputerze Pokładowym e-podróżnik i niesprzedażowe on-line.
 15. Zostało poprawione zapisywanie danych kalendarza do e-podróżnik w przypadku kursów sparowanych.
 16. W parametrach sprzedaży na kursach, na zakładce e-podróżnik została dodana informacja, jeśli kurs jest sprzedażowy tylko w KP. Został dodany nowy zestaw parametrów definiujący sprzedaż tylko w KP.
 17. Poprawienie kopiowania kursu w przypadku, kiedy istnieje kurs o tym samym numerze, ale innym wariancie w innej linii - dla tego samego przewoźnika.
 18. Poprawienie wyświetlania przypisanych linii i kursów do taryf - w przypadku, kiedy ważność linii lub kursu wykracza poza okres ważności cennika taryfy.
 19. Umożliwienie edycji kilometrów drogowych w trasie linii niezależnie od zapisania linii do zbioru.
 20. Przy dodawaniu przystanków do linii - jeśli przystanek automatycznie jest dodawany do kursu, to zaznaczane są parametry, że dodawany przystanek ma się pokazywać na tabliczkach przyjazdowych i odjazdowych.
 21. Przy kopiowaniu linii lub kursu skopiowane linie lub kursy mają zawsze ustawiany status "projektowane".
 22. Został powiększony obszar z listą linii i kursów w programie.
 23. Zmiana w filtrze w liniach i kursach. Status "zlikwidowany" został wydzielony jako osobna gałąź w filtrach, uzupełniająca filtr wszystkie. Czyli linie i kursy zlikwidowane nie są już widoczne w filtrze wszystkie.
 24. Została dodana możliwość wyboru stanowiska w trasie kursu do drukowania na tabliczkach przystankowych.
 25. Poprawa wyszukiwania kursów w kolizjach w rozkładzie jazdy.
 26. Poprawa dodawania miejscowości ze współrzędnymi geograficznymi.

20.12.2019

 1. Raport "Obliczanie rekompensat za wykonywane linie" - umożliwienie wykorzystania cennika stawek za wozokilometr przy tworzeniu raportu.
 2. Raport "Obliczanie kosztów linii na podstawie stawek za wzkm" - rozbudowa parametrów.
 3. Poprawa generowania plików BA - w pewnych okolicznościach pliki nie były automatycznie generowane.
 4. Poprawa zapisywania taryf z ulga kwotową z kalendarzem do e- podróżnik.pl.
 5. Poprawa obliczania kalendarza dla kursów sparowanych, przy wybranej opcji ignorowania dni przerwy.
 6. Poprawa błędu drukowania cenników w formie trójkąta.

12.12.2019

 1. Dodanie możliwości definiowania kursów powrotnych i par przystanków powrotnych do celów sprzedaży biletów miesięcznych i okresowych w e- podróżnik.pl.
 2. Zmiana znacznika na mapie w dodawaniu przystanków do linii na taki sam jak w edycji przystanków.
 3. Poprawki specyficznych błędów rejestracji raportów z bileterek EMAR, w tym błędów związanych z przedwczesnym wyciągnieciem karty z programatora.
 4. Pobieranie informacji o szczegółowej wersji sterującej bileterki EMAR-205 i zapis tej informacji w bazie danych (np. 1.05.02)
 5. Dodanie do parametrów pracy w bileterkach EMAR możliwości blokowania drukowania zerowych raportów fiskalnych, poprawa obsługi numeracji przystanków w bileterce EMAR-205.
 6. Poprawa działania parametrów zapisu biletu do sprzedaży na następny okres w autobusie - poprawa działania parametru liczby dni od i do. Liczba dni od została ograniczona do 25.
 7. Możliwość wydrukowania dodatkowego nagłówka w raportach Bilety - sprzedaż zbiorczo i Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na jst.
 8. Raport Wykaz sprzedanych biletów - pokazywanie w raporcie poszczególnych relacji biletów, dodanie kolumny z datą ważna od linii.
 9. Poprawienie filtrowania po liniach w raportach biletów. W przypadku biletów okresowych opisanych kursami różnych linii, wartość jest przypisywana do każdej linii w proporcji do odległości, we wszystkich raportach biletów oprócz wg. nominałów.
 10. W raporcie przewozów - Wykonania kursów, zostało poprawione działanie filtrów.
 11. Raporty dopłat do biletów ulgowych: został dodany parametr umożliwiający niedrukowanie wykazu dopłat na linie.
 12. Wydruk tabel RJA - poprawienie edycji czcionek w stopce (osoba zarządzająca transportem, liczba wypisów do zezwolenia i liczba pojazdów). Poprawienie obliczania przebiegów na terenie jednostek samorzadu terytorialnego.
 13. Poprawione zostały błędy usuwania Rozkładu jazdy oraz ulg handlowych z kalendarzem.

21.11.2019

 1. Nowy raport "Obliczanie rekompensat za wykonywane linie" - w raportach sprzedażowych.
 2. W raportach dopłat do biletów ulgowych - w wykazie biletów i biletach pominiętych - dodanie kolumn z numerem linii, ceną relacji i ceną normalną relacji, oraz usprawnienie wyszukiwania i zaznaczania rekordów, dodtanie mozliwości ukrywania kolumn w wykazie biletów i biletach pominiętych.
 3. Raporty Wykaz sprzedanych biletów oraz w Bilety - szczegółowo każdy bilet: dodanie filtru Nagłówki RJA + linie do wyboru.
 4. Raport Bilety - wg nominałów: dodanie filtru Nagłówki RJA + linie do wyboru.
 5. Raport Bilety - sprzedaż zbiorczo i inne raporty: po wyborze filtru na daną linię została dodana informacja w nagłówku, że powstałe zestawienie zostało wygenerowane z filtrem po rozkładzie jazdy.
 6. Raport Bilety - sprzedaż na linie lub kursy: dodanie możliwości wybierania kolumn, dodanie kolumn dopłaty netto i brutto, poprawki wyglądu.
 7. Raport Bilety - szczegółowo każdy bilet oraz Wykaz sprzedanych biletów: dodane zostały kolumny "Nazwa biletu (bil. miejski)" oraz "Ogr. obszaru (bil. miejski)".
 8. Analizy sprzedaży - poprawki ładowania danych dla biletów okresowych papierowych w dni świąteczne.
 9. Poprawki specyficznych błędów przy generowaniu Tabel RJA.
 10. Drukowanie tabel RJA: umożliwienie zaznaczanie wielu tras do wydruku. Umożliwienie wydruku tabeli RJA dla tras TAM i POWRÓT tej samej linii na jednym raporcie.
 11. Poprawa błędu edycji rozkładu jazdy przy edycji tabliczek przystankowych (okno ukrywało się pod aktywnym oknem).
 12. EM-Karty - dodanie kolumny z informacją czy dana karta może być zapisywana do bileterek autobusowych.
 13. Umożliwienie wyeksportowania pliku BA za bieżący dzień. Usprawnienia automatycznego przesyłania plików BA do Dworca, w tym za pomoca dodatkowego programu do Informica 2.0: Synchronizacja Raportów.
 14. Poprawki specyficznych błędów przy rejestracji raportów z bileterek EMAR.
 15. Poprawki specyficznych błędów przy złomowaniu i odzłomowywaniu Bileterek oraz Komputerów Pokładowych. W niektórych przypadkach złomowanie nie przebiegało poprawnie.
 16. Umożliwienie usuwania raportów z kas obcych, oraz plików dopłat do biletów ulgowych w funkcji rejestracji raportów.
 17. Raporty kasowe: umożliwienie rozbijania utargu na 2 miesiące - zgodnie z wartościami sprzedaży w raporcie przypadającymi na bieżący i poprzedni miesiąc. Możliwe jest automatyczne dzielenie utargu przy rejestracji - po ustawieniu parametru na zakładce raporty kasowe w parametrach rejestracji.
 18. Raporty kasowe: umożliwienie rozbijania wpłaty utargu na 2 miesiące. Kwotę przypisaną do poprzedniego miesiąca trzeba podać ręcznie. Możliwe jest rozbijanie utargu przypisanego do Raportu Zadaniowego.
 19. Umożliwienie drukowania salda kierowców na wybrany dzień (nie tylko na dzisiejszy)
 20. Przyspieszenie działania przypisywania przystanków do zarządzającego przystankami.
 21. Linie - posortowanie listy stanowisk na liście przystanków.
 22. Przystanki - umożliwienie scalania stanowisk przystanków.
 23. Poprawki błędów kopiowania kursów. Niepoprawnie była ustawiana data końca ważności kursu kopiowanego.

16.10.2019

 1. Dodanie nowego raportu w Dopłatach do biletów ulgowych - "Zestawienie dopłat do biletów z ulgami ustawowymi dla organizatora transportu zbiorowego" - umożliwienie wygenerowania raportu tylko dla linii uzyteczności publicznej z wybranym organizatorem.
 2. Umożliwienie zaznaczania/ozdnaczania wszystkich biletów w "Wykazie biletów i bilety pominięte" w raportach dopłat do biletów ulgowych.
 3. Nowy raport w analizach sprzedaży: "Analiza przejazdów na wybranym kursie". Analiza pokazująca liczbę pasażerów wsiadających i wysiadających na przystankach wybranego kursu w kolejnych dniach - na podstawie danych z Hurtowni Danych.
 4. Poprawa obliczania kwot netto w analizach sprzedaży.
 5. Dodanie walidacji przy zapisie zbioru na kartę pamięci kierowcy - czy ważność zbioru nie minęła.
 6. Poprawa specyficznych błędów raportów i rejestracji raportów (np. raport z sesji treningowej z DworcaSQL). Poprawa zapisu odległości taryfowych do zbiorów.
 7. Poprawa wyświetlania informacji o ostatnim zbiorze, którym była programowana karta pamięci kierowcy na liście tych kart.
 8. Umożliwienie generowania/pobierania plików BA za wybrany okres czasu.
 9. Umożliwienie blokowania i odblokowywania zmian cen biletów EM- Kartowych z dworca (plik PA). Możliwość przeglądania zmienionych cen (EM-Karty - raport "Pokaż zmiany cen biletów EM-Kartowych z dworca".
 10. Tabliczki przystankowe - umożliwienie wydrukowania danych przewoźnika oraz danych organizatora transportu na każdym wzorze tabliczki.
 11. Umożliwienie drukowania numeru drogi na tabelach rozkładu jazdy (RJA).
 12. Poprawienie zmian rodzaju komunikacji w kursach, przy zmianach typu linii. Poprawa szybkości wczytywania kursów.
 13. Poprawa błędu przy zmianie statusu trasy linii, jeśli linia ma tylko jedną trasę.
 14. Zmiana domyślnej daty początku ważności linii przy dodawaniu nowej linii na pierwszy dzień bieżącego miesiąca.

26.09.2019

 1. Umożliwienie ponownego wgrania zbioru do karty pamięci kierowcy na liście kart pamięci bileterek.
 2. Umożliwienie ręcznego wgrania pliku ze zmianami cen biletów EM- Kartowych w automatycznej rejestracji raportów.
 3. Dodanie przycisku usuwania błędnych raportów w automatycznej rejestracji raportów.
 4. Umożliwienie ponownej rejestracji raportów z bileterek EMAR-205 po korekcie, w przypadku błędnie zarejestrowanego biletu w raporcie przez bileterkę. Oraz poprawki specyficznych błędów przy rejestracji raportów z bileterek, w przypadku niepoprawnego zapisywania danych do raportu przez bileterkę (zamknięcie RF, identyfikacja bileterki)
 5. Poprawki w narzędziu do importu danych - ImportTool: poprawki importu cen, w tym taryf miejskich.
 6. Poprawa wyświetlania danych w kursach w przypadku nazw wprowadzonych cyrylicą.
 7. Nowy raport w generatorze raportów przewozów - "Przejazdy z biletem okresowym".
 8. Dodanie możliwości filtrowania po nominałach w raporcie "Bilety miejskie na linie".
 9. "Zestawienie dopłat do biletów z ulgami handlowymi" - dodanie parametrów drukowania listy kursów.
 10. "Bilety - sumy sprzedaży" - typ na kierowców/kasjerów - zostało dodane sortowanie alfabetyczne według nazwisk.
 11. Umożliwienie kopiowania trasy linii jako trasy powrotnej w innym wariancie trasy. Poprawka drobnych błędów przy edycji linii.
 12. Przyspieszenie wczytywania raportów kasowych.
 13. Obsługa parametrów w kursach "Tabliczki przystankowe: odjzad, przyjazd" przy drukowaniu tabliczek przystankowych.
 14. Poprawa błędów z biletami sieciowymi
 15. Poprawa błędów dotyczących zmiany statusów

03.09.2019

 1. Umożliwienie pobierania plików W (z wpłatomatu) w raportach kasowych. Wpisywanie daty rejestracji raportu we wpłatomacie do RK, niezależnie od wykonywania wpłat.
 2. Zmiany w raportach: - raport Praca przewozowa z podziałem na jednostki samorządu terytorialnego - dodanie możliwości filtrowania w zależności od długości kursu - Bileterki autobusowe: dodanie kolumn z informacjami o datach przeglądu, fiskalizacji, itp. - Dodanie filtrów po rozkładzie jazdy do raportów 'Wykaz kursów/linii przez przystanek' oraz 'Wykaz linii' oraz 'Zatrzymania na przystankach' - Dodanie możliwości drukowania tylko listy linii lub tylko informacji, że zostały wybrane kursy w raportach dopłat do biletów ulgowych ustawowych - Poprawienie filtrowania danych po uldze w raporcie dopłat do biletów z ulgą handlową
 3. Poprawki w liniach, kursach.
 4. Poprawki specyficznych błędów przy rejestracji raportów.
 5. Obsługa wszystkich schematów naliczania prowizji od sprzedaży dla kierowców i kasjerów. Możliwość wykorzystania grup kierowców do naliczania prowizji.
 6. Dodanie możliwości kopiowania oznaczeń kursów.
 7. Dodanie wykazu kursu w oznaczeniach - zawiera listę kursów z przypisanym danym oznaczeniem.
 8. Możliwość przygotowania zbioru dla oddziału firmy.
 9. Dodanie kategorii dróg do połączeń w trasie linii - możliwość wydrukowania w tabeli rozkładu jazdy dowolnej listy kategorii dróg dla połączenia.
 10. Dodanie tabliczek przyjazdowych odjazdowych. Poprawa działania parametru "tylko najbliższy cel TP".
 11. Dodanie możliwości filtrowania w rozkładzie jazdy po organizatorze przewozów oraz rodzaju usług (np. użyteczność publiczna)
 12. Poprawa zapisywania nagłówka do zbioru dla bileterki EMAR-205.

05.08.2019

 1. Usunięcie błędu dotyczącgo zmiany nagłówka
 2. Zmiana w zbiorze A6D (do Dworca) - niepoprawnie zapisywała się stawka zwolniona VAT

30.07.2019

 1. Poprawa błędu pojawiającego się przy edycji linii

26.07.2019

 1. Dodanie nowych wzorców tabliczek przystankowych
 2. Rozbudowanie raportu w części Dopłaty do biletów ulgowych "Informacje o przychodach ze sprzedaży biletów z ulgą ustawową"
 3. Poprawa automatycznej rejestracji raportów
 4. Rozbdowanie funkcjonalności raportów Analiza przejazdów pasażerów

25.07.2019

 1. Dodanie nowych wzorców tabliczek przystankowych
 2. Rozbudowanie raportu w części Dopłaty do biletów ulgowych "Informacje o przychodach ze sprzedaży biletów z ulgą ustawową"
 3. Poprawa automatycznej rejestracji raportów
 4. Rozbdowanie funkcjonalności raportów Analiza przejazdów pasażerów

07.06.2019

 1. Poprawki w przygotowaniu zestawienia dopłat
 2. Poprawki w raporcie wg. nominałów
 3. Poprawki w definiowaniu rozkładów jazdy
 4. Skrócenie roku szkolnego - zakończenie 19.06

31.05.2019

 1. Poprawa definiowania kalendarza w oznaczeniach kursów

30.05.2019

 1. Zmiana stawek VAT:
   literze „A” - jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
   literze „B” - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
   literze „C” - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
   literze „D” - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
   literze „E” - jest przypisane zwolnienie od podatku,
   literze „F” i „G” - są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;
 2. Dodanie wyświetlania numeru linni w tabliczkach przystankowych
 3. Eksport danych RJA oraz taryfowych do starego programu
 4. Poprawki w działaniu automatycznej rejestracji raportów
 5. Poprawki w wyliczeniu odległości drogowych i taryfowych w przypadku występowania odgałęzień w linii

25.04.2019

 1. Dodanie dodatkowych parametrów sprzedaży biletów okresowych przez e-podróżnik
 2. Raport sprzedaży wg. ulg
 3. Dodanie możliwości przypisywania cen biletów według stref biletowych

04.04.2019

 1. Poprawki w działaniu raportów
 2. Poprawki w tabliczkach przystankowych
 3. Poprawa działania automatyzacji raportów

19.03.2019

 1. Poprawki w działaniu raportów
 2. Poprawa działania automatyzacji raportów

12.03.2019

 1. UWAGA!!! Konieczna aktualizacja programu w celu ograniczenia rozmiarów bazy związanych z przyrastaniem dwóch tabeli technicznych. Po aktualizacji programu do wersji 2.23 prosimy wykonać 'Konserwację bazy danych w programie AdminTool'
 2. Poprawa przygotowania zbioru do Dworca SQL

07.08.2019

 1. Automatyzacja rozliczeń raportów zadaniowych
 2. Nowe raporty i analizy

14.02.2019

 1. Poprawa przygotowania danych do analiz
 2. Poprawa działania raportów analitycznych

17.01.2019

 1. Poprawa działania mechanizmu rejestracji raportu z bileterek EMAR- 205
 2. Dodanie nowego raportu "Bilety - szczegółowo każdy bilet"

18.12.2018

 1. Skrócenie procesu dodawania przystanków do bazy

04.12.2018

 1. Kopiowanie linii i kursów
 2. Moliwość zmian w trasie zapisanych linii
 3. Różne statusy linii mają nadane inne kolory
 4. Poprawa działania programu

07.11.2018

 1. Poprawa rejestracji biletów wielotrasowych
 2. Zapis ulg kwotowych do biletów miesięcznych
 3. Poprawa działania rejestracji raportów zadaniowych

24.10.2018

 1. Poprawa rejestracji sprzedaży w walucie obcej i importu danych.

22.10.2018

 1. Zmiany dotyczące zapisu danych kierowców w zbiorach do kart pamięci.

19.10.2018

 1. Możliwość ustawienia widoczności kolumn w gridzie.
 2. Możliwość kopiowania cenników i taryf.
 3. Możliwość kopiowania linii z cenami wraz z przypisaniami.
 4. Poprawa obsługi parametru "przez" dla linii i kursów.
 5. Możliwość przypisywania ulg ustawowych dla wybranej firmy (a nie tylko dla kursów wszystkich lub własnych).

21.09.2018

 1. Wyłączenie kontroli długości trasy kursu dla rodzaju komunikacji. Po zmianie tylko pojawia się ostrzeżenie.
 2. Poprawka usuwania plików W (z wpłatami) po rejestracji.
 3. Poprawka importu ulg kwotowych jednorazowych.

13.09.2018

 1. Poprawa funkcji przygotowywania zbiorów do bileterek.
 2. Udoskonalenie rejestracji raportów.
 3. Zmiany w tworzeniu raportów kasowych.

11.09.2018

 1. Poprawa przygotowywania zbioru z rozkładem jazdy.

10.09.2018

 1. Poprawa zapisywania zbioru.

5.09.2018

 1. Poprawa zapisywania zbioru dla bileterek Emar-105. Na niektórych kursach nie można było wybrać ulgi.

29.08.2018

 1. Poprawa zapisywania zbioru do Informacji

23.08.2018

 1. Przygotowanie zbiorów do bileterek EMAR-205
 2. Dodanie nowych raportów dla EM-kart
 3. Dodanie nowych raportów kasowych
 4. Poprawa działania funkcji przyjmowania zbioru do programowania

30.07.2018

 1. Obsługa bileterek EMAR-205
 2. Poprawa działania rejestracji z karty oraz z pliku - przyspieszenie działania zapisywania danych do bazy
 3. Rozszerzenie działania raportów kasowych
 4. Na tabliczkach dworcowych dodanie parametru dotyczącego wyświetlania numerów stanowisk

07.06.2018

 1. Poprawa działania eksportu danych do urzędów marszałkowskich

25.05.2018

 1. Rozbudowa zestawienia dopłat do urzędu marszałkowskiego o dodatkowe parametry
 2. Poprawienie niektórych zdarzeń dotyczących rejestracji raportów z bileterek EMAR-105
 3. Dodanie raportu z przejazdami biletów EM-kartowych
 4. Poprawienie eksportu do e-podróżnik
 5. Usprawnienie funkcji zapisu kursów

11.04.2018

 1. Poprawione przygotowanie zbiorów do bileterek EMAR-105 i Printo-Bus, w pewnych przypadkach nie były zapisywane ceny biletów ulgowych procentowych
 2. Optymalizacja sprzedaży biletów EM-kartowych w autobusie

03.04.2018

 1. Poprawione zostało przygotowanie zbiorów z rozkładem jazdy do bileterek EMAR-105 i Printo-BUS, w niektórych przypadkach niepoprawnie mogły zapisywać się ceny biletów
 2. Poprawiony został eksport do e-podróżnika

28.03.2018

 1. Drukowanie cenników w trójkącie cen.
 2. EM-karty: możliwość sprzedaży i przedłużania biletów w autobusie.
 3. Eksporty dopłat do Urzędu Marszałkowskiego oraz sprzedaży dla obcych przewoźników.
 4. Wprowadzenie taryfy powrotnej dla taryfy typu EP.

21.02.2018

 1. Rozbudowa raportów sprzedażowych - dodanie wykazu imiennego biletów miesięcznych
 2. Możliwość eksportu pliku Doplaty UM dla urzędów marszałkowskich
 3. Dodanie eksportu danych o sprzedaży na kursy obce (plik DO)

09.11.2017

 1. Poprawa błędów w imporcie i w rejestracji raportów

03.11.2017

 1. Dodanie możliwości drukowania raportów zadaniowych
 2. Dodanie za zakładkach 'raport zadaniowy' oraz 'przebieg zadania' okienka do wyszukiania. Wciśnięcie przycisków ctrl+f wywołuje opcje zaawansowanego wyszukiwania.

06.10.2017

 1. Poprawa rozliczania kart pamięci kierowców
 2. Optymalizacja przygotowania zbiorów z rozkładami jazdy
 3. Korekta zestawienia wykazu dopłat

15.09.2017

 1. Podczas importu danych mogła się zdarzyć sytuacja, że w danych wejściowych są 2 oznaczenia o tym samym symbolu. ImportTool poprawnie obsługuje taki błąd danych.
 2. Poprawienie obsługi importu przypisania taryf do linii, jeśli w danych wejściowych istnieje kilka wariantów linii z przypisanymi taryfami.
 3. Poprawienie wyświetlania przycisków przy tworzeniu zbiorów do sprzedaży przy małej rozdzielczości ekranu.
 4. Poprawka wyświetlania zerowych wartości w raporcie dopłat do Urzedu Marszałkowskiego.

11.09.2017

 1. Rozszerzenie obsługi programowania karty pamięci kierowcy
 2. Rozszerzenie obsługi rejestracji raportów zadaniowych
 3. Rozbudowa raportów sprzedażowych

21.08.2017

 1. Implementacja funkcji tworzenia zbiorów z rozkładami jazdy
 2. Implementacja funkcji rejestracji raportów
 3. Rozbudowa raportów sprzedażowych

13.07.2017

Opublikowana INFORMICA wersja 2.0.