FORIS – wykaz zmian

18.01.2019

Moduł Dokumenty
 1. Aktualizacja zezwoleń w związku z przesunięciem terminu ważności zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób do końca 2019 r.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Brak zmian w module Analiza Przewozów (nie jest wymagana aktualizacja tego modułu)

21.12.2018

Moduł Dokumenty
 1. Brak zmian w module Dokumenty (nie jest wymagana aktualizacja tego modułu)
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawka wyświetlania przewoźników wykonujących kurs w legendzie na tabliczkach przystankowych/stanowiskowych

05.12.2018

Moduł Dokumenty
 1. W parametrze „Automatycznie nadawaj numery firm, dodanie wyboru:‘nadaj pierwszy wolny numer' lub 'nadaj kolejny większy numer'
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawka wyświetlania przewoźników wykonujących kurs w legendzie na tabliczkach przystankowych/stanowiskowych

07.11.2018

Moduł Dokumenty
 1. Brak zmian w module Dokumenty (w przypadku tego modułu nie jest wymagana aktualizacja programu)
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawka na tabliczkach przystankowych/stanowiskowych (w legendzie pojawiajali się 'nadmiarowi'przewoźnicy)

19.10.2018

Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawa działania utworzonych wzorców tabliczek przystankowych.

14.09.2018

Moduł Analiza Przewozów
 1. Rozbudowanie funkcji umieszczania przystanków "przez" w wydrukach tabliczek przystankowych.

22.08.2018

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa działania wyboru domyślnej drukarki dla programu

30.07.2018

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa działania wyboru domyślnej drukarki dla programu
 2. Rozszerzenie dopuszczalnej liczby znaków w systemowych loginach użytkowników
 3. Poprawa odświeżania danych w rejestrze taksówek

08.06.2018

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa działania filtra aktywne/nieaktywne w rejestrze taksówek
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawa wyświetlania danych na dworcowej tabliczce przystankowej

18.05.2018

Moduł Dokumenty
 1. RODO/FORIS Pseudonimizacja danych. Na raportach (wykaz kierowców, raport zbieranych danych osobowych, wykaz zarzadzających transportem) został dodany parametr 'pseudonimizacja danych osobowych'. Jeśli jest zaznaczony, to zamiast imion, nazwisk, peseli na raporcie umieszczany jest numer. Dodatkowy przycisk: sprawdź pseudonimizowane dane: po podaniu numeru, wyświetlane są pseudonimizowane dane.
 2. Umożliwienie w raporcie „Raport zbieranych danych osobowych” wybierania osób fizycznych takich jak np. zarządzający transportem.
 3. W raporcie, w kolumnie żródło danych pojawia się edytowalna wartość: „Nie dotyczy: dane zawarte we wniosku złożonym przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane.” W formularzu służącym do wprowadzania danych osobowych funkcjonuje pole ,,Uwagi", w którym można odnotować np. informacje o źródle danych. została dodana możliwość korzystania z wprowadzonych danych w polu Uwagi.
 4. Dodanie możliwość wprowadzania informacji o udostępnieniach danych osobowych, wraz z informacja o odbiorcach, oraz umożliwienie umieszczania tych informacji na raporcie dotyczącym zbieranych danych osobowych.
 5. Poprawa działania systemu FORIS na serwerze SQL w wersji 2017.
 6. Poprawa działania raportu wykaz przystanków – w wyborze przystanków nie wyświetlały się wszystkie pozycje
 7. Postępowania dotyczące odholowywanych pojazdów: dodanie kolumny z datą 'przyjęcia na stan" pojazdu w Holowaniu postępowania; dodaję nowe postępowanie: jeśli chcę wybrać pojazd z listy i posortować sobie pojazdy po dacie przyjęcia na stan
Moduł Analiza Przewozów
 1. Dodanie parametru' Typ pojazdu', który będzie opcjonalnie wyświetlany na tabelach RJA w nagłówkach kolumn z kursami

28.03.2018

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa działania sprawdzania unikalności pojazdu (numeru rejestracyjnego, numeru VIN i numeru bocznego w przypadku taksówek)dodawanego do bazy
 2. Usprawnienie funkci wprowadzania wyników zdawalności egzaminów do bazy, tak by' można je było wprowadzać hurtowo
 3. Rozbudowa raportu dotyczącego Zarządzających Transportem o dodatkowe kolumny, zawierające dane osobowe, adres zameldowania oraz informacje dotyczące certyfikatu kompetencji zawodowych
Moduł Przystanki
 1. Poprawa zapisu wprowadzanego numeru faktury przy rozliczaniu opłat za zatrzymania na przystankach
 2. Poprawa wyszukiwania danych w widoku 'rozliczanie opłat'

21.02.2018

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa działania raportu "Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów”: raport nie wyświetlał prawidłowo danych dotyczących pojazdów
 2. W zezwoleniach regularnych ważnych do 31.12.2017 zostanie zmieniona data wyświetlana w kolumnie ‘ważne do’ na 31.12.2018, dzięki temu zezwolenia będą wyświetlały się, jako ważne
 3. W profilu zarządzających transportem zostały dodane nowe certyfikaty kompetencji zawodowych: drogowy transport rzeczy, drogowy transport osób
Moduł Analiza Przewozów
 1. Możliwość wprowadzenia stawek za wozokilometr z podziałem na typy pojazdów i przypisania ich do linii
 2. Poprawa działania raportu "Obliczenie stawek za wozokilometr dla linii"
 3. Poprawa działania mechanizmu związanego z dodawaniem kursów (był problem, który został usunięty, z dodawaniem kursów dla linii, których początek ważności ustawiony był w przyszłości)
 4. Zmiana sposobu zarządzania okresami w oznaczeniach kursów
 5. W oznaczeniach kursów: możliwość dodania oznaczenia bez wskazania firmy (ogólne)
 6. Drukowanie tabel RJA – poprawienie problemu z drukowaniem tabeli w orientacji pionowej

28.12.2017

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa działania raportu "Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów”: raport nie wyświetlał prawidłowo danych dotyczących pojazdów
 2. Ponownie zostało przedłużone wejście w życie ustawy o PTZ, w związku tym zmieniona została domyślna data ważności zezwoleń 31.12.2018 (zamiast 31.12.2017). Dodatkowo zmienione zostały daty ważności zezwoleń z 31.12.2017 na 31.12.2018
Moduł Analiza Przewozów
 1. Możliwość wprowadzenia stawek za wozokilometr z podziałem na typy pojazdów i przypisaniaich do linii

3.11.2017

Moduł Dokumenty
 1. Dodanie nowego parametru w ustawieniach programu/ opcje programu/opcje ogólne, który oznaczy "Datę zakończenia pracy" w zakładce "Zatrudnienie" w profilu "Kierowcy" (o ile było wskazane zatrudnienie). W uprawnieniach przewozowych taxi i we wszystkich pozostałych dokumentacht; taki kierowca jest póżniej w filtrze 'bez aktualnego zatrudnienia"
 2. Przywrócenie przycisku, który umożliwia zbiorcze wygaszenie wskazanych dokumentów
 3. Przywrócenie przycisków w części dotyczącej licencji na taksówki, umożliwiających zbiorcze drukowanie i dodawanie hologramów
 4. Poprawa naliczania opłat w postępowaniach dotyczących odholowywanych pojazdów. Opłaty są naliczane za zakończoną dobę (liczy się data i godzina) a nie, jak dotychczas, za każdą rozpoczętą dobę
 5. Poprawa działania automatycznego zapisu raportu 'Wykaz taksówek z licencjami' zgodnie z zadanym harmonogramem
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawienie błędu na abliczka przystankowa/stanowiskowa z podziałem na dni tygodnia (dni robocze, soboty, niedziele i święta). Kursy wyświetlane na tabliczce mają przypisane oznaczenia D, e, h; powinny zatem wyświetlać się w 'Dni robocze' a wyświetlają się również w kolumnie 'Soboty"

10.10.2017

Moduł Dokumenty
 1. Zezwolenia na linie regularne i regularne specjalne - dodanie w parametrach numeracji możliwości nadawania oddzielnych numerów w zależności od typu zezwolenia
 2. Zezwolenia nienormatywne - dodanie w parametrach numeracji możliwości nadawania oddzielnych numerów w zależności od kategorii zezwolenia
 3. Dodanie nowego parametru w ustawieniach programu/ opcje programu/opcje ogólne, który oznaczy "Datę zakończenia pracy" w zakładce "Zatrudnienie" w profilu "Kierowcy" (o ile było wskazane zatrudnienie). W uprawnieniach przewozowych taxi i we wszystkich pozostałych dokumentacht; taki kierowca jest póżniej w filtrze 'bez aktualnego zatrudnienia"
Moduł Analiza Przewozów
 1. Zmiana nazwy i ikonki widoku ‘Wydruki’ na ‘Inf. Pasażerska’
 2. Optymalizacja czasu naliczania opłat za zatrzymania na przystankach
 3. Tabliczki przystankowe z podziałem na dni tygodnia: poprawa wyświetlania kursów w sytuacji gdy w kursie są przypisane dwa oznaczenia: E (kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt) i 7 (kursuje w niedziele)
Moduł Przystanki
 1. Poprawa błędu polegającego na tym, że nie można było usunąć naliczonych opłat -> Przystanki -> Rozliczanie opłat

15.09.2017

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa błędu w pojazdach

11.09.2017

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa mechanizmu wpływającego na dane wyświetlane w historii wykazu pojazdów przypisanych do dokumentu
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawa działania raportu ''Praca przewozowa z podziałem na jednostki samorządu terytorialnego'
 2. Poprawa tabel RJA: sposóbu porządkowania kursów
 3. Poprawa działania Tabliczek przystankowych z dniami tygodnia
 4. Poprawa eksportu tabeli RJA do excela - problem znaczków w pliku xls.

21.08.2017

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa opisu w parametrach numeracji na zezwolenia na linie regularne -> w zakładce ‘linia regularna specjalna’ został poprawiony na: ‘Oddzielna numeracja dokumentów dla linii regularnej specjalnej’ z dotychczasowego: ‘Oddzielna numeracja spraw dla linii regularnej specjalnej’
 2. Zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych. W definiowaniu wniosku kat. VII w miejscu wybór miejscowości ‘z’ i ‘do’, została dodana paginacja, w celu skrócenia czasu wczytywania danych
 3. Dodanie możliwości opcjonalnego drukowania dwóch dat początku ważności zmienianych dokumentów (chodzi o wszystkie dokumenty z grupy uprawnienia przewozowe: licencje na przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego... itd.)
 4. Raport: "Wykaz przedsiębiorców z dokumentami ważnymi na dzień" poprawiono w taki sposób, aby w pozycji ‘ważność zabezpieczenia finansowego’ były widoczne wszystkie zabezpieczenia finansowe z właściwymi im datami ważności, a nie jak dotychczas, tylko ostatnio wprowadzone zabezpieczenie.
 5. Dodanie możliwości drukowania pouczenia dla: L79, LPR, LSO, ZDP, ZLR, ZLS, POT, ZN1, ZN2, ZN3, ZN7 (podyktowane zmianą KPA): "Pouczenie: Zgodnie z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna." Zostało dodane nowe pole na wydruku + parametr do edycji treści (domyślna treść powyżej); pole jest widoczne po zrestartowaniu do ustawień fabrycznych.
 6. W zaświadczeniach na potrzeby własne -> akcja‘ zmiana bez zmiany wydruków’ poprawa działania zmiany daty ‘ważne od’
 7. Drukowanie zaświadczenia na potrzeby własne -> zmiana daty dokumentu (przycisk w menu po lewej stronie). Poprawa treści komunikatu, który wyświetlał się po wykonaniu akcji z dotychczasowego: "Czy zmienić datę na niewydrukowanych zaświadczeniach PTZ?", na: "Czy zmienić datę na niewydrukowanych wypisach?"
 8. Jeśli w raporcie ‘Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów’ zaznaczony jest parametr ‘Pokazuj tylko pojazdy (bez dokumentów) ‘, wówczas nie jest brane pod uwagę filtrowanie dokumentów, tylko brana jest pod uwagę sama firma.
 9. Poprawa wyświetlana przycisków w generatorach raportów (przywrócenie przycisku drukowania, poprawa się kolejności.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Tabele RJA: Optymalizacja liczby kolumn z kilometrażem; jeśli jest kilka kolumn z kilometrażem, ale odległości pokrywają się, to wszystkie takie kilometraże kompresowane są do 1 kolumny w nagłówku umieszczając np. 'km1+2'
 2. Dodanie eksportu tabliczek i tabel RJA do pliku xls
 3. Dodanie dodatkowego parametr [v] w tablicach RJA. Długości odcinków na obszarze każdego z województw (w wierszach tabeli RJA)". Parametr dotyczy wyłącznie linii przebiegających na terenie więcej, niż jednego województwa .
Admin Tool
 1. Poprawa działania harmonogramu wykonywania automatycznych kopii bazy danych

14.07.2017

Moduł Dokumenty
 1. Dodanie nowego generatora raportu: ‘Raport zbieranych danych osobowych’: "3. Dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w systemie informatycznym, system zapewnia sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego w powszechnie zrozumiałej formie informacje, o których mowa w ust.1"... 1.)daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu;2.)identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu, chyba że dostęp do systemu informatycznego i przetwarzanych w nim danych posiada wyłącznie jedna osoba3.) źródła danych, w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której one dotyczą4.) informacji o odbiorcach w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia, chyba, że system informatyczny używany jest do przetwarzania danych zawartych w zbiorach jawnych 5.)sprzeciwu, o którym mowa w art 32 ust. 1 pkt 8 ustawy”
 2. W firmach, na zakładce Dokumenty, poproszę o wyświetlenie dodatkowo kolumny Opis
 3. Przedsiębiorca (Firma), zakładka zarząd/właściciel: zmiana nazwy zakładki na zarząd/właściciel/kontakty + dodanie kolumn telefon, telefon kom. e-mail. W interfejsie do osoby proszę nieco rozszerzyć pole telefon, skracając label "Telefon kom."
 4. Holowanie pojazdów -> Rejestr pojazdów holowanych -> data przyjęcia i zdjęcia pojadu na stan -> czasami bywa, ze jest to ten sam dzień a program tego nie umozliwia -> pojawia się komunikat "Data zdjęcia musi być późniejsza niż data przyjęcia" - > proszę o umozliwienie oznaczenia daty zdjęcia ze stanu pojazdu holowanego takiej samej, jak data przyjęcia
 5. Umożliwienie dodawania wielu kontroli dla tej samej firmy w tym samym terminie.
 6. Dodanie możliwości drukowania pouczenia na licencji na taksówkę osobową (podyktowane zmianą KPA): "Pouczenie: Zgodnie z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna." Zostało dodane nowe pole na wydruku + parametr do edycji treści (domyślna treść powyżej); pole jest widoczne po zrestartowaniu do ustawień fabrycznych
 7. Przy zmianie Zaświadczenia PTZ i wskazaniu nowej umowy (z nowymi datami ważności), program czyta nowe daty
Moduł Analiza Przewozów
 1. Tabliczka Przystankowa -> w lewym górnym rogu można wpisać dowolną treść (we wzorcu, w zakładce parametry w polu lewej dolnej części). Poprawa zapamiętywania formatu tekstu
 2. Dodanie w raporcie 'Praca przewozowa z podziałem na jednostki samorządu terytorialnego' możliwości brania pod uwagę statusów kursów (np. jeśli wybrany kurs oznaczony jest jako projektowany, raport powinien nie brać go pod uwagę)
 3. Tabliczki przystankowe -> Tabliczka dworcowa z podziałem na dni tygodnia i Tabliczka przystankowa/stanowiskowa (dni tyg.)-> zakładka 'Parametry" przywrócenie wyświetlanych parametrów
 4. Dodanie parametru 'docelowy na TP' w kursach. Jeśli w trasie kursu są zdefiniowane przystanki docelowe - na przystankach za przystankiem, dla którego definiujemy tabliczkę przystankową na tabliczkach przystankowych (dworcowa i stanowiskowa), to kurs pojawia się na tabliczce tyle razy ile przystanków docelowych jest w nim zdefiniowanych (włącznie z rzeczywistym przystankiem docelowym). Np. jeśli mamy kurs Białystok - Wrocław i Warszawa jest zaznaczona jako przystanek docelowy, to kurs powinien pojawić się w odjazdach do Wrocławia i Warszawy.
 5. Dodanie możliwości wskazania wybranej linii przewoźnika do rozliczania opłat
 6. Poprawa działania filtra ‘Firmy z liniami (AP)’ w rejestrze Przedsiębiorców

10.04.2017

UWAGA: Wystarczy aktualizacja samego stanowiska modułu Dokumenty

Moduł Dokumenty
 1. Poprawka dotycząca drukowania adresu głównego przedsiębiorcy na zaświadczeniach i wypisach do zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne (zamiast w dwóch linijkach, jest drukowana w jendej)

05.04.2017

Moduł Dokumenty
 1. Na zaświadczeniach i wypisach do zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, dodanie możliwości drukowania dwóch adresów: adresu siedziby i adresu przedsiębiorcy(zamieszkania)
 2. Zabezpieczenie finansowe dodane w profilu danego przedsiębiorcy wyświetlane jest dodatkowo w profilach pojazdów'
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawa wyświetlania godzin odjazdu kursów na tabliczkach przystankowych

23.03.2017

Moduł Dokumenty
 1. Podmiana tła wydruków na aktualne skany zezwoleń na linie regularne oraz wypisów do zezwoleń
 2. Poprawa niewłaściwego statusu sprawy, po akcji 'wniosek o zmianę uprawnienia' (zmiana uprawnienia decyzją administracyjną (bez drukowania wypisów)) z 'dokument do wydrukowania’ na 'dokument wydany'
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawa daty wyświetlanej kolumnie ‘ważny do’ w kursach i branej pod uwagę w raporcie ‘Praca przewozowa z podziałem na jednostki samorządu terytorialnego’
 2. Dodanie możliwości przypisywania przystanków do wzorów tabliczek przystankowych. W kroku 2 kreatora tabliczek dodajemy po lewej stronie 2 przyciski ( z zieloną i czerwoną strzałką - takie jak w OSK - Kursy-Dane PortalOSK)
  • wczytaj listę przystanków (dodajemy do istniejącej listy, bez powtórzeń)
  • zapisz aktualną listę przystanków (nadpisujemy to co było wcześniej przypisane do wzorca)
 3. Tabliczka dworcowa i stanowiskowa:
  • możliwość dodania obrazka - tło wydruku
  • kolorowanie wierszy - parzyste inny kolor niż nieparzyste.
 4. Dodanie analogicznego parametru na wzorach tabliczek, jaki został dodany we wzorach tabel RJA -> oznaczenia: lista oznaczeń/od nowej strony/ilość kolumn
 5. Tabliczka dworcowa i stanowiskowa: w parametrach jest parametr 'Drukuj oznaczenie przewoźnika wykonującego kurs', dodane zostały dodatkowe parametry: 'Nie drukuj oznaczenia właściciela Rozkładu Jazdy' (check-box) 'Informacja o właścicielu: ' + pole tekstowe, domyślny tekst 'Pozostałe kursy prowadzone są przez...'

28.02.2017

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa błędu w zezwoleniach na przejazd pojazdów nienormatywnych: informacje dotyczące pojazdu na wydrukach
 2. Naprawa filtra w części wnioski -> uprawnienia przewozowe ->licencje na wykonywanie krajowego drogowego transportu rzeczy -> po rozwinięciu tej pozycji powinny być odfiltrowane licencje odpowiednio na: przewóz, pośrednictwo oraz przewóz i pośrednictwo
 3. Raport: Wykaz opłat; Dane do raportu; Kolumna Kwota; poprawa wyświetlanych danych
 4. Usunięcie problemu związanego z dodawaniem zaświadczenia w profilu stacji kontroli pojazdów
 5. Poprawa błędu związanego z usuwaniem kategorii uprawnienia przypisanej do Diagnosty w części SKP<\li>
 6. W licencji na taksówkę dodanie możliwości (opcjonalnego) drukowania dwóch dat początku ważności zmienianej licencji: data ważności obecna, czyli 'ważne od' i data ważności pierwszej wersji licencji 'pierwsze ważne od' z odpowiednim opisem (pierwsze ważne od)<\li>
 7. Dodanie akcji "przeniesienie uprawnień na inną firmę' w zezwoleniach na linię regularną (analogicznie do akcji dostępnej w uprawnieniach przewozowych)
 8. Dodanie sprawdzania unikalności wprowadzonego numeru VIN w profilu pojazdu (analogicznie, jak w przypadku numeru rejestracyjnego). W przypadku wykrycia takiego powielonego numeru VIN komunikat, ale z możliwością zapisania nowego rekordu mimo wszystko
 9. Usunięcie błędu, który pojawiał się przy generowaniu raportu - wykaz przedsiębiorców
 10. Licencja na taksówkę: dodanie możliwości (opcjonalnego) drukowania dwóch dat początku ważności zmienianej licencji: data ważności obecna, czyli 'ważne od' i data ważności pierwszej wersji licencji 'pierwsze ważne od' z odpowiednim opisem (pierwsze ważne od)
Moduł Analiza Przewozów
 1. Drukowanie tabel RJA; powinna być możliwość wskazania, czy w nagłówku ma się drukować nazwa przewoźnika, czy organizatora (tak, jak w tabliczkach) + dodatkowo: obydwie te nazwy. W tej chwili nie ma takiej możliwości i drukuje się tylko nazwa przewoźnika
 2. Tabele RJA: dodanie możliwości wydrukowania informacji dotyczących ostatniego powiązanego dokumentu (jeśli zaznaczony w okienku do drukujemy: typ dokumentu + numer dokumentu, np. 'zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu drogowego 123/ABC' albo 'zezwolenie na linię regularną 123/ABC', albo 'potwierdzenie zgłoszenia przewozów 123/ABC')
 3. Dodanie nazwy przewoźnika, dla którego wygenerowana jest lista opłat
 4. Umożliwienie wprowadzania numerów linii (na zakładce zezwolenia można wybrać zezwolenie z rejestru, albo można wpisać ręcznie numer zezwolenia)
 5. Tabele RJA: dodanie możliwości drukowania numeru stanowiska za nazwą przystanku (funkcja opcjonalna)
 6. Tabliczka dworcowa oraz stanowiskowa: rozdzielenie listy oznaczeń: Przewoźnik wykonujący kurs (przed numerem/ kodem firmy)
 7. Dodanie możliwości drukowania urzędowej nazwy linii (np. U2/x/y/z) w lewym górnym rogu tabel rozkładów jazdy (zapisanej w polu ‘numer ewidencyjny linii w zezwoleniu przypisanym do linii)
 8. Tabliczka dworcowa oraz stanowiskowa: rozdzielenie listy oznaczeń: przewoźnik wykonujący kurs (przed numerem/ kodem firmy) (dodanie parametru 'lista przewoźników osobno od listy oznaczeń' - dostępny jeśli mają drukować się przewoźnicy)
 9. Tabliczki przystankowe miejskie (lub międzymiastowe): z podziałem na kolumny dni robocze - soboty - niedziele i święta. Kursy na tabliczce przypisywane są do odpowiednich kolumn na podstawie oznaczeń
 10. Wydruki RJA: drukowanie kolumny 'Przez': Nie drukuj Przez/Drukuj Przez w osobnej kolumnie/Drukuj Przez pod nazwą miejscowości docelowej
 11. Możliwość drukowania tabliczek dworcowych i przystankowych z podziałem na dni robocze/soboty/niedziele i święta (jak w miejskiej) - nowe szablony 'Tabliczka dworcowa z podziałem na dni tygodnia', 'Tabliczka przystankowa / stanowiskowa z podziałem na dni tygodnia'
  UWAGA: Zmiana dotyczy wersji FORIS_AP 1.38.11
 1. Poprawa mechanizmów kopiowania wariantów tras linii oraz tworzenia nowych wariantów tras linii
 2. Poprawa sprawdzania występowania przynajmniej dwóch przystanków wspólnych dla różnych wariantów tras linii w tym samym kierunku. W niektórych przypadkach mogło dojść do niemożliwości zapisania stworzonej trasy linii
Moduł Przystanki
 1. Raport 'Praca przewozowa z podziałem na jednostki samorządu terytorialnego': dodanie parametru, który umożliwi generowanie takiego zestawienia z wyszczególnieniem na typy pojazdów wykonujące przewozy (przypisane do kursów)

21.12.2016

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa usuwania firm z rejestru
 2. Poprawa usuwania pojazdów przypisanych do wniosku
Moduł Analiza Przewozów
 1. Dodanie parametru do raportu 'Wykaz przystanków', który pozwoli zawęzić ilość wyświetlanych przystanków do tych, które występują w wybranym rozkładzie jazdy (wyszukiwanie po rozkładzie jazdy)
 2. Poprawa działania oznaczeń przypisanych do kursów
 3. Dodanie możliwości wydrukowania stopki na tabliczkach dla linii z pełną trasą
 4. Dodanie nowego pola: ‘Rozkład ważny od’ na tabliczkach dla linii z pełną trasą

08.12.2016

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa sacalania firm
 2. Podmiana wzorów druków potwierdzenia zgłoszenia przewozów i wypisu do potwierdzenia na właściwe
 3. Poprawa możliwości wyszukiwania firm w rejestrze po numerze telefonu
 4. Poprawa działania mechanizmu dodawania załączników do dokumentów
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawa tworzenia tabliczek przystankowych
 2. Poprawki parametrów tworzących rozkłady jazdy
 3. Dodanie możliwości przypisywania różnych typów pojazdów do wybranych kursów
Moduł Przystanki
 1. Rozwinięcie mechanizmu opłat za zatrzymania na przystankach: dodanie możliwości naliczania różnych opłat w zależności od typu pojazdu przypisanego do danego kursu
Admin Tool
 1. Poprawa działania automatycznych backup-ów
 2. Zmiana miejsca zapisu plików z logiem i plików tymczasowych:
  • Serwer zawsze zapisuje pliki logu w Common App Data a programy klienckie w Local App Data
  • Dodatkowo poprawka w instalatorze - przeniesiono domyśly folder zapisu plików z Program Files do Common App Data

31.10.2016

Moduł Dokumenty
 1. Dodanie pola zawierającego podstawę prawną na nowych drukach zezwoleń i wpisów do zezwoleń na linię regularną. Aby wydrukować podstawę prawną należy zresetować ustawienia fabryczne w szablonie wydruku (zarówno zezwolenia, jak i wypisu do zezwolenia)
 2. Poprawa importu kursów z PortalOSK
 3. Umożliwienie jednoczesnego drukowania KRS-u i NIP-u przedsiębiorcy na zaświadczeniach na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
 4. Przy zmianie zaświadczenia PTZ i zmianą umowy, data ważności jest pobierana z nowej umowy
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawa kalendarza oznaczeń
 2. Poprawa działania raportu ‘Praca przewozowa z podziałem na jednostki samorządu terytorialnego’
 3. Dodanie kolumny ‘Oznaczenia’ w części Kursy (widok Trasy)
 4. Poprawki w tabliczkach przystankowych i tabelach RJA
 5. Dodanie filtra ‘Firmy z liniami AP’ w rejestrze Przedsiębiorców
 6. Dodanie ImportTool-a, umożliwiającego migrację danych z dotychczasowej Analizy Przewozów do Analizy Przewozów systemu FORIS

15.09.2016

Moduł Dokumenty
 1. Poprawka błędu, który w niektórych przypadkach, uniemożliwiał uruchomienie aplikacji po aktualizacji do wersji 1.33.52
 2. Poprawa problemu z działaniem filtra ważnie/nieważne w części wnioski
 3. Problem z wyświetlaniem pojazdów dodanych do bazy

09.09.2016

Moduł Dokumenty
 1. Dostosowanie programu do zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym:
  • Zezwoleniom na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływał w dniu 31 grudnia 2016 r. (wydanym na podstawie przepisów dotychczasowych) została zmieniona data ważności na 31 grudnia 2017 r.
  • Zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2017 r. (zamiast dotychczasowej terminu: 31 grudnia 2016 r.)
 2. Dodanie akcji ‘przekazanie dokumentów do innej jednostki’ w Zaświadczeniach na potrzeby własne
 3. Poprawa działania filtrów: ważne/nieważne w rejestrze dokumentów
 4. Poprawa wyświetlania numerów dokumentów w panelu drukowania
 5. Zablokowanie możliwości dodania 2 adresów głównych w profilu przedsiębiorcy
 6. Zmiana sposobu naliczania opłat za wydanie wypisów z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
 7. Zmiana kwot naliczanych przy wniosku o dodatkowe wypisy do starych licencji osób i rzeczy
 8. Poprawa wyliczania okresu ważności zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych
 9. Poprawa wyświetlania listy miejscowości wyświetlanej w profilu Zarządzającego Transportem
 10. Poprawa wyświetlania profili Zarządzających Transportem, których data zakończenia pracy jest wcześniejsza od dzisiejszej
 11. Poprawa wyświetlanie numerów dokumentów licencji na przewóz rzeczy w raporcie ‘Wykaz dokumentów ważnych na dzień’
 12. Poprawa działania raportu ‘Wykaz dokumentów ważnych na dzień’ w zakresie zliczania zaświadczeń na potrzeby własne
 13. Poprawa działania raportów Wolne numery boczne taksówek (na podst. licencji)
Moduł Analiza Przewozów
 1. Dodanie analizy odległości tras linii
 2. Poprawa mechanizmu rozliczania opłat

25.05.2016

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa wyświetlania „Daty wydrukowania” w rejestrze druków
 2. Dodanie kolumny „Data wydruku” w „Panelu Drukowania” (dotychczas była tylko kolumna „Data”, która była faktycznie „Datą ostatniej czynności w systemie”)
 3. Poprawa błędu zmieniającego statusy niektórych druków na „archiwalny”, który wpływał m.in. na problemy z wydawaniem wtórników
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawa dodawania i usuwania dróg w zakładce „Elementy tras”

29.04.2016

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa błędów, które generowały się w wersji 1.31.47 i 1.31.48
 2. Poprawa sortowania w kolumnach w części Wnioski
 3. Poprawa wyświetlanych danych w części Wnioski w kolumnie „Numer uprawnienia”
 4. Poprawa mechanizmu dodawania miejscowości i kodów pocztowych spoza listy dołączonej do programu
 5. Poprawa błędu numerowania występującego przy zmianie licencji na taksówki
 6. Poprawa wyświetlania daty wydrukowania w rejestrze druków
 7. Poprawa mechanizmu wyszukiwania firm po nazwie „długiej” lub „krótkiej”
 8. Dodanie nowej kolumny PESEL, wyświetlanej w rejestrze Przedsiębiorcy (widok Przewoźnicy), która wyświetla dane zapisane w polu PESEL w profilach przedsiębiorców (nowe pole)
 9. Poprawa zapisu raportu dla ścieżki na dysku lokalnym w opcji generowania raportów na podstawie harmonogramu
 10. Dodanie zapamiętywania ustalonej przez użytkownika kolejności kolumn w rejestrze druków
 11. Poprawa zapamiętywania ustalonej przez użytkownika kolejności kolumn w rejestrze taksówek
 12. W raporcie "Przypisanie pojazdów do wybranego dokumentu" dodanie kolumn: Marka, Numer rejestracyjny, Przebieg, VIN
 13. Dodanie kolumny w części wnioski, wyświetlającą treść wpisaną w polu "uwagi" (pole uwagi znajduje się w "akcjach na dokumencie" poszczególnych dokumentów)
 14. Dodanie raportu, który pokazuje dokumenty 'ważne w okresie' (od (data) do (data)) z parametrem, który pozwala wybrać: czy mają się listować tylko te dokumenty, których początek i koniec ważności zawiera się dokładnie w zadanym okresie; czy też wszystkie dokumenty, których okres ważności zahacza o zadany okres + zapamiętywanie parametrów (w tym wybór i kolejność kolumn w raporcie)
 15. Usunięcie błędu, który pojawił się w poprzedniej wersji przy próbie edycji profilu pojazdu
 16. Poprawka w raporcie Wykaz OSK (Wyciąg z ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców) -> w kolumnie/polu 'uwagi' nie pojawiały się treści zapisane w profilu Ośrodka Szkolenia Kierowcy
 17. Dodanie nowego statusu druku: zwrócony
AdminTool
 1. Poprawa błędu występującego podczas zapisu harmonogramu zadań (planu wykonywania kopii zapasowych)
 2. DataSnap
 3. Została dodana dodatkowe zabezpieczenie, którego celem jest odblokowanie zajmowanego stanowiska, jeśli ostatnia aktywność wynosi powyżej 6 godzin.
Moduł Przystanki
 1. Dodanie funkcji scalania przystanków
 2. Dodanie w rejestrze przystanków raportów: wykaz kursów przez przystanek i wykaz tras linii przez przystanek
 3. W przystankach dodanie możliwości „ograniczenia korzystania” tylko dla:
  • operatora
  • komunikacji miejskiej/gminnej
  • komunikacji powiatowej
  • komunikacji regularnej specjalnej
 4. W przystankach dodanie możliwości oznaczenia minimalnego odstępu między kursami, które w przyszłości będą brane pod uwagę w analizie kolizji
Moduł Analiza Przewozów
 1. Dodanie zakładki kolizje w kursach, pokazującej inne kursy, które kolidują z danym kursem
 2. Dodanie nowej zakładki (funkcji) Kolizje w widoku Trasy, pokazującej wszystkie kursy kolidujące na wybranym przystanku
 3. Drukowanie tabel RJA dla wszystkich tras linii w wybranym kierunku
 4. Poprawa działania filtrów
 5. Ujednolicenie wyświetlania odległości do 3 miejsc po przecinku
 6. Poprawa możliwości zapisu generowanych raportów z nazwą inną niż domyślna
 7. Dodanie funkcji scalania przystanków
 8. Dodanie w rejestrze przystanków raportów: wykaz kursów przez przystanek i wykaz tras linii przez przystanek

23.02.2016

Moduł Dokumenty
 1. W rejestrach dokumentów został zmieniony sposób wyszukiwania. Wyszukiwanie odbywa się po wybranej kolumnie.
 2. Do profilu przedsiębiorcy zostało dodane pole PESEL.
 3. Stacje Kontroli Pojazdów: na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji SKP, została dodana uwzględniona różnica w podstawie prawnej między okręgową a podstawową stacją kontroli pojazdów.
 4. W przedsiębiorcach, jeśli nie została wybrana poprawnie miejscowość w adresie, czasami przy zapisie pojawiał się nieobsłużony błąd. Zostało to poprawione i pojawia się poprawna informacja o wybraniu miejscowości.
 5. Holowanie pojazdów: w postępowaniach niepoprawnie wyświetlana była historia. Błąd został poprawiony.
 6. Przewoźnicy ? rejestry pojazdów: czasami przy posortowaniu listy niepoprawnie działał wydruk rejestru lub zapis do pliku. Błąd został poprawiony.
 7. Raporty:
  • Wykaz druków ? program niepoprawnie podpowiadał daty w parametrach. Błąd został poprawiony.
  • Zostało poprawione sortowanie w Wykazie taksówek z licencjami.
  • Raporty generowane przez harmonogram zadań ? zostało poprawione formatowanie pliku xml: znaki końca linii i wcięcia w każdym wierszu.
  • Harmonogram zadań: możliwe jest dodawanie daty i godziny do nazwy pliku (parametr) oraz ustalanie nazwy pliku po skopiowaniu (jeśli nazwa jest pusta, to kopiowany plik ma nazwę zgodną z generatorem).
  • Harmonogram zadań ? możliwe jest uruchamianie wielokrotnie danego zadania w ciągu dnia ? po przestawieniu godziny wykonania.
  • W generatorach raportu, jeśli jest możliwość generowania raportów przez harmonogram, została dodana kolumna z informacją dla których raportów uruchomiony jest harmonogram.
  • Raport wykonanych kontroli został dodany również do generatorów raportów w Przewoźnikach.
  • Raport: wolne numery boczne taksówek (na podst. wykazu taksówek). Zostało zoptymalizowane wybieranie danych, oraz nie są brane pod uwagę przy określaniu maksymalnego numeru rekordy historyczne.
 8. Wnioski ? rozliczanie opłat: w pewnych przypadkach pojawiał się błąd przy uruchamianiu rozliczania. Błąd został poprawiony.
 9. Wnioski ? została dodana możliwość ustawienia domyślnej wartości parametru ?generuj decyzję o wygaśnięciu? w akcji wygaszania. Ustawienie domyślne można ustawić w Parametry -> opcje programy -> opcje ogólne.
 10. Wnioski na taksówki ? ustawienie domyślnego obszaru przewozów zostało przeniesione z parametrów wydruku do ogólnych ustawień wydruków. Dzięki temu odnalezienie tego parametru będzie bardziej intuicyjne.
 11. Wnioski na taksówki ? we wniosku o zmianę terminu ważności licencji została umożliwiona również zmiana danych taksówki.
 12. Uprawnienia przewozowe ? zbiorowe wygaszanie dokumentów: na listach w uprawnieniach przewozowych i uprawnieniach przewozowych TAXI pojawiały się te same dokumenty. Zostało to to rozdzielone zgodnie z opisem w menu.
 13. Zostały zaktualizowane dane w słowniku podziału terytorialnego zgodnie z ostatnimi zmianami w bazie TERYT GUS.
 14. Numerowanie dokumentów licencji na taksówki ? został dodany nowy parametr umożliwiający sufiksowanie dokumentów numerem bocznym taksówki łamanym przez dwie ostatnie cyfry roku. Ten parametr działa przy włączonej numeracji unikalnej cały czas.
 15. Wnioski ? zostały uporządkowane okna z historią wniosków.
 16. Panel drukowania ? zostały zmienione nazwy przycisków Data dokumentu oraz Numer i data wypisu. Nowe nazwy są bardziej intuicyjne.
 17. Panel drukowania ? na wydruku dokumentów zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne (ZAS, WZA) zostało poprawione słowo krajowy na krajowego.
Admin Tool
 1. Została dodana funkcjonalność umożliwiająca wykonywanie porządkowania bazy MS SQL (shrink, indeksy, statystyki, itp.). Funkcjonalność została dodana na osobnej zakładce. Wykonanie porządkowania bazy danych może poprawić wydajność i zmniejszyć wielkość bazy danych.
Moduł Przystanki
 1. W rejestrze przystanków został dodany przycisk pokazujący wykaz linii i kursów przebiegających przez zaznaczony przystanek.
 2. Zostały poprawione raporty wykaz linii i raport kolizji.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Drukowanie tabliczek i tabel RJA
  • usuwanie wszystkich zaznaczonych tabel i tabliczek;
  • przy zaznaczeniu większej liczby rekordów przycisk podglądu wydruku znika;
  • na podglądzie wydruku została dodana możliwość przeklikiwania się pomiędzy rekordami;
  • została dodana możliwość zaznaczania rekordów shift + klawisz myszy;
  • tabliczki przystankowe miejskie ? została dodana możliwość drukowania numeru stanowiska na tabliczce oraz zostało poprawione wybieranie danych;
  • tabele RJA ? została dodana możliwość wyłączania drukowania poszczególnych kolumn tabeli.
 2. Linie
  • w arkuszu linii zostały dodane kolumny pokazujące czas przyjazdu i odjazdu narastająco dla trasy;
  • została poprawiona i uproszczona obsługa odgałęzień niepłatnych w liniach
  • została dodana możliwość eksportu arkusza trasy linii do pliku CSV;
  • została dodana możliwość ?zresetowania? schematu trasy: albo do postaci domyślnej (na podstawie współrzędnych przystanków) albo do ?wężyka? ? ułożenie przystanków w schemacie jeden za drugim;
 3. W trasach linii i kursów, jeśli znajdował się przystanek bez wskazanej miejscowości, czasami niepoprawnie pokazywały się ostrzeżenia. Zostało to poprawione.
 4. Jeśli zmieniam czasy postoju w linii, a kurs, utworzony na podstawie trasy, ma identyczne parametry połączenia, czasy postoju w kursach są aktualizowane.
 5. W trasach zostały usunięte z listy parametrów parametry dotyczące sprzedaży biletów na kursach. Nie są one konieczne w tej wersji FORIS-Analiza Przewozów.

12.01.2016

Moduł Dokumenty
 1. W OSK nieprawidłowo były zapisywane godziny zajęć (harmonogram) importowanych z PortalOSK. Błąd został poprawiony.
 2. Został zmieniony sposób odczytywania parametru formatu daty przy uruchomieniu programu.

18.12.2015

Moduł Dokumenty
 1. Pojazdy: została dodana możliwość kopiowania pojazdów, taksówek, pojazdów OSK, oraz innych pojazdów w rejestrach.
 2. Pojazdy: usunięty został wymóg unikalności pojazdów: od ww. wersji Foris, 1 przedsiębiorca może mieć kilka pojazdów o tym samym numerze rejestracyjnym. Pojawia się jedynie ostrzeżenie, że taki pojazd już istnieje.
 3. Pojazdy: czasami niepoprawnie filtrowane były pojazdy aktywne, albo pojawiał się komunikat o błędzie – błąd został poprawiony.
 4. Przy dodawaniu zarządzającego transportem, po wpisaniu kodu pocztowego czasami pojawiał się komunikat o błędzie parametru – błąd został poprawiony.
 5. Raporty:
  • Został dodany przycisk umożliwiający zmianę nazwy zapisanego już raportu. Uwaga: nazwa zmieniana jest na liście wygenerowanych wydruków, sam wydruk zostaje niezmieniony.
  • Harmonogram wykonywania raportu: został dodany mechanizm do zapamiętywania kolumn wybranych to automatycznie uruchamianego raportu. UWAGA: należy ponownie zapisać harmonogram raportu, żeby wybrać kolumny.
  • Harmonogram wykonywania raportu: do nazwy wykonywanego i kopiowanego raportu została dodana nazwa generatora.
  • W generatorach raportów, czasami przy zapisywaniu raportu nie był brany pod uwagę parametr z datą, albo pojawiał się komunikat o błędzie. Błąd został poprawiony.
  • Wykaz dokumentów wydanych w okresie: zostały dodane parametry określające które daty mają być brane pod uwagę przy generowaniu raportu: data wydania, czy data początku ważności oraz przy zmianach: czy uwzględniać wydanie dokumentów po zmianie.
  • Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów: został poprawiony problem z wybieraniem przedsiębiorcy i numerem dokumentu.
 6. Przedsiębiorcy: przy edycji, pole uwagi nie zawsze było kopiowane do historii – błąd został poprawiony.
 7. W historii wniosku o zezwolenia na linie regularne, czasami niepotrzebnie odblokowany był przycisk dodawania numeru sprawy. Zostało to poprawione.
 8. Zmiana zezwolenia na linie regularne bez zmiany wydruków – zostało poprawione pole do zmiany numeru dokumentu (przesunięcie separatora na właściwe miejsce).
 9. Została dodana możliwość dodawania opłat w akcji uwagi. Tak dodanymi opłatami można później zarządzać w Opłatach.
 10. OSK: został poprawiony błąd w działaniu drzewka filtrów w Instruktorach.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Raporty:
  • Został dodany przycisk umożliwiający zmianę nazwy zapisanego już raportu. Uwaga: nazwa zmieniana jest na liście wygenerowanych wydruków, sam wydruk zostaje niezmieniony.
 2. Linie – zostało umożliwione definiowanie odległości pomiędzy przystankami z dokładnością do 1 metra.
 3. Linie i kursy – przy przeglądaniu właściwości i przechodzeniu na kolejną linię / kurs – zapamiętywany jest widok, z którego korzystaliśmy (arkusz, schemat, mapa).
 4. W rejestrze przystanków został dodany filtr w podziale terytorialnym ‘Nieznane’. Są to przystanki bez przypisanej miejscowości.
 5. Jeśli przystanek nie był przypisany do miejscowości (lub miał miejscowość Nieznane), przy zmianie miejscowości nieprawidłowo centrowana była mapa. Zostało to poprawione.
 6. W niektórych przypadkach pojawiał się błąd przy edycji nagłówka przystanku. Błąd został poprawiony.
 7. Został poprawiony komunikat przy usuwaniu przystanku, jeśli przystanek jest używany w liniach.
 8. Zostały naprawione problemy przy generowaniu tabliczek dworcowych oraz stanowiskowych oraz przy generowaniu wydruków tabel RJA.
 9. Został poprawiony błąd z wyborem formatu papieru przy wydruku tabliczki przystankowej.
 10. W kursach zostały dodane komunikaty ostrzegawcze o przekroczeniach prędkości lub braku odległości.
Moduł Przystanki
 1. W rejestrze przystanków został dodany filtr w podziale terytorialnym ‘Nieznane’. Są to przystanki bez przypisanej miejscowości.
 2. Jeśli przystanek nie był przypisany do miejscowości (lub miał miejscowość Nieznane), przy zmianie miejscowości nieprawidłowo centrowana była mapa. Zostało to poprawione.

30.11.2015

Moduł Dokumenty
 1. Pojazdy: w niektórych przypadkach pojawiał się błąd przy klikaniu na filtr. Błąd został poprawiony.
 2. Przewoźnicy: w niektórych przypadkach w podsumowaniu wniosku pokazywane daty miały niepoprawny format. Błąd został poprawiony.
 3. Podział terytorialny: zostało poprawione działanie filtra po prawej stronie i dodana paginacja (w gminach i miejscowościach). Ułatwia to wyszukiwanie i obsługę danych w słownikach.
 4. Podział terytorialny: w edycji miejscowości został dodany mechanizm umożliwiający zamianę znaków na wielkie litery w nazwie miejscowości pochodzącej z bazy TERYT GUS. W miejscowościach dodanych samodzielnie jest możliwość dowolnej edycji nazwy.
 5. W Ustawieniach w interfejsie do dodawania druków ścisłego zarachowania została dodana możliwość wyszukiwania rodzaju druku ścisłego zarachowania. Wyszukiwanie ogranicza liczbę rekordów na liście.
 6. Została poprawiona szybkość wczytywania listy przedsiębiorców w Przewoźnikach.
 7. Na listach dokumentów (uprawnienia, zezwolenia, zaświadczenia, itp.) w filtrze status sprawy została dodana dodatkowa pozycja: ‘dokument wydany (nieważny)’. Są to dokumenty o statusie ważny, którym skończył się termin ważności.
 8. Drukowanie dokumentów: zostało umożliwione wykonanie ponownego wydruku dokumentu, który został już wydany. Taki ponowny wydruk jest możliwy tylko jeśli od razu wydrukujemy ponownie dokument.
 9. Drukowanie dokumentów: zostało umożliwione drukowanie adresów w formacie „12-345 Miejscowość 78”. Taki format może być stosowany np. do adresów na wsi, gdzie poczta i adres są takie same. Żeby dla danego przedsiębiorcy drukować adres w nowym formacie konieczne jest zaznaczenie w profilu przedsiębiorcy na odpowiedniej zakładce z adresem parametru ‘pomiń miejscowość na wydruku adresu’.
 10. Drukowanie dokumentu WLR – wypis z zezwolenia na linię regularną: w nagłówku został poprawiony format daty przy zmianie formatu.
 11. W akcji wygaszania dokumentów został poprawiony napis ‘data wygaśnięcia’. Data w interfejsie jest teraz opisana poprawnie.
 12. W informacjach szczegółowych licencji na taksówkę, niezależnie od wyświetlanych danych pokazywany był napis NIP. Dane były wyświetlane poprawnie. Po zmianach napis dostosowuje się do parametru i wyświetlanej treści.
 13. W zaświadczeniach na przewozy na potrzeby własne została dodana nowa podstawa prawna wzoru zaświadczenia.
 14. Raporty
  • Został zmieniony mechanizm wybierania kolumn, które mają się pokazywać na raporcie, oraz została dodana możliwość zmiany kolejności kolumn.
  • Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów: zostało wykonanych kilka poprawek jeśli chodzi o wyświetlanie danych, oraz zostały dodane również zezwolenia na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych.
  • Raport opłat został poprawiony, jeśli chodzi o wyświetlanie opłat za licencje na taksówki.
 15. Formularze wniosków: w słownikach -> Formularze wniosków, pojawiał się komunikat o błędzie przy dodawaniu formularza (zapis odbywał się poprawnie). Błąd został poprawiony.
 16. Została dodana możliwość dodawania opłat dla akcji uwagi. Umożliwia to dodawanie wszelkiego rodzaju dodatkowych opłat związanych z dokumentem.
 17. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników: została dodana możliwość zaznaczania i odznaczania wszystkich uprawnień w dodawaniu i edycji uprawnień dla grupy oraz użytkownika.
 18. Historia dokumentów: został zmieniony interfejs wyświetlający historię wniosków w taksówkach. Wyświetlanie jest obecnie zorganizowane na zasadzie porównań kolejnych wersji historycznych. Dzięki temu historia jest dużo bardziej informatywna – można się dokładnie dowiedzieć co i kiedy zostało zmienione.
 19. Została dodana możliwość eksportu danych za pomocą generatora raportów. Została dodana zakładka harmonogram, w której można określić częstotliwość, format eksportu i zakres eksportowanych danych. UWAGA: opcja jest licencjonowana dodatkowo. Zgłoś się do firmy Informica, jeśli jesteś zainteresowany możliwością eksportowania danych.
Moduł Przystanki
 1. Została zmieniona kolejność pozycji w menu (pierwszy jest teraz Rejestr przystanków), oraz opis Dodatkowi Administratorzy Przystanków.
 2. Poprawienie zarządzania przystankami. Zarządzanie jest w tej chwili łatwiejsze.
 3. Dodanie automatycznego naliczania opłat za przystanki – pod warunkiem wprowadzenia danych rozkładów jazdy w module Analiza Przewozów.
Admin Tool
 1. Zostało dodane zarządzanie uprawnieniami w AdminToolu – zakładka Grupy i użytkownicy. Po zalogowaniu jest możliwe zarządzanie uprawnieniami grup i użytkowników we wszystkich aplikacjach, na które została wykupiona licencja.
 2. Zostały zoptymalizowane mechanizmy wykonywania skryptów administracyjnych w bazie danych, archiwizacji oraz zapisywania logów.
 3. Przy odtwarzaniu bazy z kopii zapasowej i wskazaniu folderu pokazywana jest dodatkowo informacja o wyszukiwaniu plików backupu.
 4. Poprawienie przesyłania kopii zapasowej na serwer Informica. Przy przesyłaniu czasami pojawiały się błędy. Problemy zostały poprawione.

05.10.2015

Moduł Dokumenty
 1. Uprawnienia przewozowe: w menu zostały rozdzielone Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką od pozostałych typów dokumentów znajdujących się w grupie uprawnień przewozowych.

  UWAGA: Będzie konieczna podmiana pliku licencji FORIS aby ta funkcjonalność działała poprawnie. Nowe pliki licencji będziemy wysyłać sukcesywnie na podstawie pobranych aktualizacji. W przypadku gdyby pobrali Państwo aktualizację, a nie otrzymali nowego pliku licencji, prosimy o kontakt.

 2. W programie został dodany nowy wzór druku zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne (ZAS) oraz wypisu (WZA). Zostało również podmienione tło wydruku.

  UWAGA: Aby uruchomić dodatkowe dwa pola na wydruku konieczne jest zresetowanie szablonu wydruków ZAS i WZA do ustawień fabrycznych (w opcjach wydruku). Konieczne będzie ponowne dostosowanie pozycji do wydruków.

  1. Holowanie pojazdów – moduł został poprawiony i rozbudowany.
   • Zostało poprawione i rozbudowane dodawanie opłat. Możliwe jest dodanie opłaty w zależności od rodzaju pojazdu i opłaty zmieniającej się wraz z długością postoju.
   • Zmieniona została nazwa w menu na Definicje opłat.
   • W raporcie przychody i koszty holowania dodany został filtr i kolumna oznaczająca rodzaj firmy: parking lub firma holująca.
   • W postępowaniach została wprowadzona następująca logika działania interfejsu: jak wybiorę parking, to domyślnie ta sama firma jest ustawiana, jako firma holująca (to już działało w poprzednich wersjach). Natomiast, jeśli wybiorę parking i istnieje firma holująca o tej samej nazwie i nip, to ustawiana jest ta firma holująca.
  2. Możliwość ustawiania formatu daty w programie. W parametrach ogólnych programu został dodany ‘Format daty’. Domyślnie data jest pobierana z ustawień systemu Windows, możliwe jest ustawienie innego formatu daty. Parametr jest parametrem przypisanym do stacji roboczej – działa tylko na 1 stanowisku programu.
  3. We wniosku o zmianę dokumentu jest zapamiętywany ostatni wybór rodzaju zmiany (zmiana wszystkich wydruków / zmiana tylko wypisów / decyzja administracyjna).
  4. W parametrach zmiany dokumentu, jeśli mamy ustawiony parametr na ‘dodaj prefiks/sufiks’, możemy dodatkowo umożliwić edycję całego numeru. Przy zaznaczonym dodatkowym parametrze ‘Umożliwiaj edycję całego numeru’, niezależnie od metody nadawania numeru danego dokumentu (automatyczne/ręczne) możemy przy zmianie dokumentu wyedytować numer (akcja: wniosek o zmianę dokumentu). Jeśli przy zmianie ręcznie wyedytujemy numer, prefiks nie zostanie nadany automatycznie.
  5. Pojazdy: została zmieniona nazwa zakładki w pojazdach na ‘Dokumenty/Tytuł własności’, oraz zostało umożliwione dodawanie dokumentów lub tytułów własności bez daty początkowej.
  6. Pojazdy – taksówki: została poprawiona procedura podpowiadająca pierwszy wolny numer boczny taksówki.
  7. Przy zmianie licencji na taksówkę, jeśli zmieniamy pojazd i dodajemy nowy, to program proponuje albo pozostawienie numeru bocznego, który był, albo nadanie pierwszego wolnego numeru bocznego.
  8. Pojazdy: zostało poprawione wyświetlanie liczby miejsc w pojeździe w rejestrze pojazdów. W niektórych przypadkach nieprawidłowo wyświetlało się 0.
  9. Przedsiębiorcy: zostało poprawione działanie filtra ‘Wybrana firma’ w przypadku wyszukiwania po numerze NIP. W niektórych przypadkach nieprawidłowo pokazywał się komunikat, że rekordy nie zostały znalezione (samo wyszukiwanie działało poprawnie).
  10. Przedsiębiorcy: został poprawiony interfejs użytkownika do scalania firm. Do scalania wystarczy ten sam numer NIP.
  11. Zarządzający transportem: przy wyszukiwaniu za pomocą lupy w prawym górnym rogu został poprawiony wybór pól, po których następuje szukanie.
  12. Został poprawiony mechanizm odświeżania list rekordów w programie. W niektórych przypadkach, przy próbie odświeżania listy rekordów pojawiał się błąd.
  13. Został poprawiony błąd przeglądania właściwości wniosków – czasami przy przeglądaniu historii lub właściwości pojawiał się błąd.
  14. Czasami podczas edycji uprawnień przewozowych pojawiał się błąd Access Violation. Problem został rozwiązany.
  15. Zezwolenia na linie regularne: pole nazwa linii zostało zwiększone do 400 znaków.
  16. Zezwolenia na linie regularne: w parametrach numeracji zezwolenia został dodany parametr „Pozwalaj na wydawanie zezwoleń na okres dłuższy niż do 31-12-2016”. W przypadku zaznaczenia tego parametru program będzie pozwalał na ustawianie dat końca ważności zezwoleń na linie regularne na okres dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2016.
  17. Zaświadczenia PTZ i potwierdzenia zgłoszenia przewozów: zostało dodane pole numer linii. Numer może być drukowany na druku ścisłego zarachowania w polu ‘w ramach linii komunikacyjnej’. Do opcji wydruku zostały dodane w tym celu dodatkowe parametry.
  18. Panel drukowania: w historii wydruku została dodana informacja na jakim druku ścisłego zarachowania został wykonany wydruk. Jest to istotne np. przy ponownym wydruku dokumentu.
  19. Została zaktualizowana tabela kalendarza na lata 2017 i 2018.
  20. Raporty
   • Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów (wykaz przypisania pojazdów) – została zrobiona zmiana polegająca na tym, że jeśli wybieram rodzaj dokumentu L79 – licencja na przewóz osób samochodem powyżej 7 do 9 osób łącznie z kierowcą, to na raporcie pokazują się pojazdy, które mają 8 lub 9 miejsc; natomiast jeśli wybieram rodzaj dokumentu LSO – licencja na przewóz osób samochodem osobowym, wyświetlane są pojazdy, których liczba miejsc nie przekracza 7.
   • Uprawnienia na krajowy transport drogowy – został dodany parametr, czy w kolumnie nr 10 (licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy) uwzględniać dokumenty LTR kategorii pośrednictwo lub przewóz i pośrednictwo, czy nie uwzględniać. Domyślne ustawienie parametru jest na tak – uwzględniać.
  21. Zmiana licencji na taksówkę: został poprawiony interfejs użytkownika w ten sposób, żeby w przypadku pojawienia się okna z ostrzeżeniami, nie została zasłonięta treść zmiany.
  22. Została dodana możliwość drukowania hologramów naklejanych na taksówki. Możliwe jest dodawanie pojedyncze albo dla wielu dokumentów. Możliwy jest także wydruk hologramów.


Moduł Przystanki
 1. Został zmieniony sposób zarządzania przystankami. Opcja przypisywania przystanków została przeniesiona do ‘Zarządzanie przystankami’, przypisywanie opłat do przystanków zostało połączone z definiowaniem opłat za przystanki. Został też poprawiony interfejs użytkownika do obydwu czynności. Menu i sposób zarządzania jest teraz bardziej przejrzysty.


Admin Tool
 1. Poprawienie przesyłania kopii zapasowej na serwer Informica.
 2. Przy tworzeniu kopii zapasowej, do nazwy pliku została dołączona informacja o wersji serwera SQL z którego była robiona kopia.

30.09.2015


Moduł Dokumenty
 1. Uprawnienia przewozowe: w menu zostały rozdzielone Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką od pozostałych typów dokumentów znajdujących się w grupie uprawnień przewozowych.

  UWAGA: Będzie konieczna podmiana pliku licencji FORIS aby ta funkcjonalność działała poprawnie. Nowe pliki licencji będziemy wysyłać sukcesywnie na podstawie pobranych aktualizacji. W przypadku gdyby pobrali Państwo aktualizację, a nie otrzymali nowego pliku licencji, prosimy o kontakt.

 2. W programie został dodany nowy wzór druku zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne (ZAS) oraz wypisu (WZA). Zostało również podmienione tło wydruku.

  UWAGA: Aby uruchomić dodatkowe dwa pola na wydruku konieczne jest zresetowanie szablonu wydruków ZAS i WZA do ustawień fabrycznych (w opcjach wydruku). Konieczne będzie ponowne dostosowanie pozycji do wydruków.

  1. Holowanie pojazdów – moduł został poprawiony i rozbudowany.
   • Zostało poprawione i rozbudowane dodawanie opłat. Możliwe jest dodanie opłaty w zależności od rodzaju pojazdu i opłaty zmieniającej się wraz z długością postoju.
   • Zmieniona została nazwa w menu na Definicje opłat.
   • W raporcie przychody i koszty holowania dodany został filtr i kolumna oznaczająca rodzaj firmy: parking lub firma holująca.
   • W postępowaniach została wprowadzona następująca logika działania interfejsu: jak wybiorę parking, to domyślnie ta sama firma jest ustawiana, jako firma holująca (to już działało w poprzednich wersjach). Natomiast, jeśli wybiorę parking i istnieje firma holująca o tej samej nazwie i nip, to ustawiana jest ta firma holująca.
  2. Możliwość ustawiania formatu daty w programie. W parametrach ogólnych programu został dodany ‘Format daty’. Domyślnie data jest pobierana z ustawień systemu Windows, możliwe jest ustawienie innego formatu daty. Parametr jest parametrem przypisanym do stacji roboczej – działa tylko na 1 stanowisku programu.
  3. We wniosku o zmianę dokumentu jest zapamiętywany ostatni wybór rodzaju zmiany (zmiana wszystkich wydruków / zmiana tylko wypisów / decyzja administracyjna).
  4. W parametrach zmiany dokumentu, jeśli mamy ustawiony parametr na ‘dodaj prefiks/sufiks’, możemy dodatkowo umożliwić edycję całego numeru. Przy zaznaczonym dodatkowym parametrze ‘Umożliwiaj edycję całego numeru’, niezależnie od metody nadawania numeru danego dokumentu (automatyczne/ręczne) możemy przy zmianie dokumentu wyedytować numer (akcja: wniosek o zmianę dokumentu). Jeśli przy zmianie ręcznie wyedytujemy numer, prefiks nie zostanie nadany automatycznie.
  5. Pojazdy: została zmieniona nazwa zakładki w pojazdach na ‘Dokumenty/Tytuł własności’, oraz zostało umożliwione dodawanie dokumentów lub tytułów własności bez daty początkowej.
  6. Pojazdy – taksówki: została poprawiona procedura podpowiadająca pierwszy wolny numer boczny taksówki.
  7. Przy zmianie licencji na taksówkę, jeśli zmieniamy pojazd i dodajemy nowy, to program proponuje albo pozostawienie numeru bocznego, który był, albo nadanie pierwszego wolnego numeru bocznego.
  8. Pojazdy: zostało poprawione wyświetlanie liczby miejsc w pojeździe w rejestrze pojazdów. W niektórych przypadkach nieprawidłowo wyświetlało się 0.
  9. Przedsiębiorcy: zostało poprawione działanie filtra ‘Wybrana firma’ w przypadku wyszukiwania po numerze NIP. W niektórych przypadkach nieprawidłowo pokazywał się komunikat, że rekordy nie zostały znalezione (samo wyszukiwanie działało poprawnie).
  10. Przedsiębiorcy: został poprawiony interfejs użytkownika do scalania firm. Do scalania wystarczy ten sam numer NIP.
  11. Zarządzający transportem: przy wyszukiwaniu za pomocą lupy w prawym górnym rogu został poprawiony wybór pól, po których następuje szukanie.
  12. Został poprawiony mechanizm odświeżania list rekordów w programie. W niektórych przypadkach, przy próbie odświeżania listy rekordów pojawiał się błąd.
  13. Został poprawiony błąd przeglądania właściwości wniosków – czasami przy przeglądaniu historii lub właściwości pojawiał się błąd.
  14. Czasami podczas edycji uprawnień przewozowych pojawiał się błąd Access Violation. Problem został rozwiązany.
  15. Zezwolenia na linie regularne: pole nazwa linii zostało zwiększone do 400 znaków.
  16. Zezwolenia na linie regularne: w parametrach numeracji zezwolenia został dodany parametr „Pozwalaj na wydawanie zezwoleń na okres dłuższy niż do 31-12-2016”. W przypadku zaznaczenia tego parametru program będzie pozwalał na ustawianie dat końca ważności zezwoleń na linie regularne na okres dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2016.
  17. Zaświadczenia PTZ i potwierdzenia zgłoszenia przewozów: zostało dodane pole numer linii. Numer może być drukowany na druku ścisłego zarachowania w polu ‘w ramach linii komunikacyjnej’. Do opcji wydruku zostały dodane w tym celu dodatkowe parametry.
  18. Panel drukowania: w historii wydruku została dodana informacja na jakim druku ścisłego zarachowania został wykonany wydruk. Jest to istotne np. przy ponownym wydruku dokumentu.
  19. Została zaktualizowana tabela kalendarza na lata 2017 i 2018.
  20. Raporty
   • Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów (wykaz przypisania pojazdów) – została zrobiona zmiana polegająca na tym, że jeśli wybieram rodzaj dokumentu L79 – licencja na przewóz osób samochodem powyżej 7 do 9 osób łącznie z kierowcą, to na raporcie pokazują się pojazdy, które mają 8 lub 9 miejsc; natomiast jeśli wybieram rodzaj dokumentu LSO – licencja na przewóz osób samochodem osobowym, wyświetlane są pojazdy, których liczba miejsc nie przekracza 7.
   • Uprawnienia na krajowy transport drogowy – został dodany parametr, czy w kolumnie nr 10 (licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy) uwzględniać dokumenty LTR kategorii pośrednictwo lub przewóz i pośrednictwo, czy nie uwzględniać. Domyślne ustawienie parametru jest na tak – uwzględniać.
  21. Zmiana licencji na taksówkę: został poprawiony interfejs użytkownika w ten sposób, żeby w przypadku pojawienia się okna z ostrzeżeniami, nie została zasłonięta treść zmiany.
  22. Została dodana możliwość drukowania hologramów naklejanych na taksówki. Możliwe jest dodawanie pojedyncze albo dla wielu dokumentów. Możliwy jest także wydruk hologramów.


Moduł Przystanki
 1. Został zmieniony sposób zarządzania przystankami. Opcja przypisywania przystanków została przeniesiona do ‘Zarządzanie przystankami’, przypisywanie opłat do przystanków zostało połączone z definiowaniem opłat za przystanki. Został też poprawiony interfejs użytkownika do obydwu czynności. Menu i sposób zarządzania jest teraz bardziej przejrzysty.


Admin Tool
 1. Poprawienie przesyłania kopii zapasowej na serwer Informica.
 2. Przy tworzeniu kopii zapasowej, do nazwy pliku została dołączona informacja o wersji serwera SQL z którego była robiona kopia.

22.06.2015


Moduł Dokumenty
  1. Panel drukowania: zostały poprawione nazwy decyzji w uprawnieniach przewozowych i powody wydania decyzji.
  2. Zmiany w raportach:
   • Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów (wykaz przypisania pojazdów) – została dodana możliwość wybierania kolumn na raporcie – dotyczy części raportu z listą pojazdów.
   • Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów (wykaz przypisania pojazdów) – jeśli nie wyświetlamy dokumentów, tylko same pojazdy, oraz filtrujemy po rodzaju dokumentu LSO – będą wyświetlały się tylko pojazdy do 7 osób włącznie, jeśli odfiltrujemy L79 – będą się wyświetlały tylko pojazdy 8-9 miejsc.
   • Wykaz kierowców – zostały dodane dodatkowe filtry: (1) kierowcy wszyscy/autobusów/taksówek – podział jest na podstawie firm posiadających ważną licencję na taksówkę lub nieposiadający żadnej licencji na taksówkę; (2) kierowcy wszyscy/zatrudnieni/niezatrudnieni – podział na podstawie aktualnego zatrudnienia.
   • Wykaz taksówek – zostało poprawione sortowanie po numerze bocznym – sortowanie jest w kolejności numerycznej, zamiast alfabetycznej.
   • Wykaz zarządzających transportem – została dodana możliwość sortowania po wybranej kolumnie.
   • Wykaz dokumentów ważnych na dzień i Wykaz dokumentów wydanych w okresie – został dodany parametr umożliwiający zapisanie na raporcie wpisanej przez siebie nazwy wyświetlanej w nagłówku.
  3. Drukowanie decyzji: została umożliwiona edycja wszystkich stałych elementów na drukach decyzji. Edycja jest możliwa w Słownikach w części dotyczącej umorzeń i wygaśnięć. Jest możliwość edycji i dodawania nowych opisów dla każdej decyzji wydawanej w programie, wprowadzania dowolnej domyślnej treści z użyciem znaczników.
  4. Drukowanie decyzji: w niektórych przypadkach program niepoprawnie prosił o numer druku ścisłego zarachowania – problem został poprawiony.
  5. Drukowanie decyzji: w niektórych przypadkach w bazie mógł się znaleźć niepoprawny szablon wydruku decyzji. Szablony zostały zresetowane do ustawień fabrycznych i jeśli taka sytuacja się powtórzy, resetowanie ustawień do ustawień fabrycznych będzie możliwe do wykonania bezpośrednio w programie.
  6. Drukowanie decyzji: został dodany rekord uzasadnienia decyzji dotyczący drukowania ostrzeżeń w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym. Drukowanie ostrzeżenia możliwe jest po wykonaniu akcji wydania decyzji z odpowiednim uzasadnieniem.
  7. W historii wniosku została dodana informacja o rodzaju wykonywanej zmiany (we właściwościach).
  8. W opcjach ogólnych programu został zmieniony opis parametru ‘Automatyczne zdjęcie pojazdów ze stanu przy cofnięciu/wygaszeniu - domyślne ustawienie parametru’. Ten parametr definiuje domyślne ustawienie parametru zdjęcia pojazdów ze stanu przy akcji cofnięcia lub wygaszenia dokumentu.
  9. W wersji Foris 1.24 został dodany w rejestrach wniosków przewoźników przycisk do wygaszania jednocześnie większej liczby dokumentów. W interfejsie została zmieniona lista dokumentów na taką, która umożliwia wyszukiwanie i sortowanie dokumentów. Został też dodany check-box do wygaszania pojazdów.
  10. W niektórych przypadkach, przy ponownym drukowaniu na druku ścisłego zarachowania i nieanulowaniu druku, druk nie pojawiał się ponownie na liście druków niewydrukowanych. Błąd został poprawiony.
  11. W niektórych przypadkach przy wydawaniu wtórnika dokumentu ZPD pojawiał się błąd EConvertError. Błąd został poprawiony.
  12. W niektórych przypadkach przy wydawaniu wtórnika dokumentu pojawiał się błąd i niepoprawnie zaznaczane były wszystkie wypisy przy wydawaniu wtórnika dokumentu głównego. Błąd został poprawiony.
  13. Pojazdy: przy dodawaniu informacji o wykonaniu badania technicznego jest możliwość podania stanu licznika pojazdu oraz określenie do jakiego stanu licznika badanie pozostaje ważne.
  14. Długość pola numeru dokumentów została zwiększona do 30 znaków.
  15. Został poprawiony opis dokumentu L79 na bardziej odpowiedni: „pow. 7 do 9 osób”.
  16. Został zaktualizowany wykaz miejscowości zgodnie z najnowszą bazą TERYT GUSu.
  17. W nowych dokumentach uprawnień przewozowych LSO, LPR, L79, LTX i wypisów WSO, W79 została dodana możliwość drukowania drugiego rodzaju adresu (adres korespondencyjny). Analogicznie jak to działa dla ZPD i WPD.

AdminTool
  1. Poprawienie odtwarzania bazy danych i wyboru bazy do odtworzenia.
  2. Automatyczna naprawa użytkowników bazodanowych po odtworzeniu bazy z backupu.

19.05.2015


Moduł Dokumenty
  1. Dokumenty: został dodany nowy przycisk umożliwiający wygaszanie dokumentów, którym upłynął termin ważności. Po kliknięciu na przycisk pojawia się lista dokumentów wydanych i takich, którym minął już termin ważności. Możliwe jest ich jednoczesne wygaszenie.
  2. Jeśli wniosek ma status „dokument do wydrukowania” – czyli po akceptacji, została dodana możliwość dodania dodatkowych wypisów: akcja „dodanie dodatkowych wypisów”. Dzięki temu nie jest konieczne anulowanie akceptacji i edycja wniosku, możliwe jest dodanie brakujących wypisów bez dodatkowych czynności, w przypadku popełnienia pomyłki.
  3. W akcji wygaszania i cofania dokumentu został poprawiony napis w interfejsie użytkownika: zamiast Opis powodu jest słowo Uzasadnienie. Interfejs lepiej odzwierciedla generowany wydruk.
  4. Wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne (ZAS): nie uruchamiała się walidacja, czy zostały rozliczone opłaty, mimo zaznaczonego parametru – błąd został poprawiony.
  5. Zostały zmienione nazwy akcji związanych ze zwracaniem i ponownym wydawaniem wypisów. Dla większej czytelności nowe nazwy to: zwrot wypisów do urzędu i wydanie przedsiębiorcy zwróconych wypisów.
  6. W akcjach wygaśnięcia i cofnięcia dokumentu został dodany nowy parametr: automatycznie zdejmij pojazd ze stanu. Zaznaczenie tego parametry spowoduje, że przy wygaśnięciu lub cofnięciu w pojazdach przypisanych do danego dokumentu zostanie ustawiona data zdjęcia ze stanu. Będzie to data wygaśnięcia/cofnięcia. Jeśli pojazd już został wcześniej zdjęty ze stanu – data nie zostanie zmieniona. Jeśli pojazd jest powiązany również z innym ważnym dokumentem – wówczas data zdjęcia ze stanu nie zostanie ustawiona.
  7. Wydanie wtórnika do dokumentów LTR, LTO i ZAS: w interfejsie użytkownika został dodany przycisk archiwizacji wypisów. W przypadku, kiedy wydajemy wtórnik dokumentu głównego, jest możliwość zarchiwizowania wybranych wypisów. Takie wypisy do zarchiwizowania, zostaną oznaczone kolorem czerwonym. Kopie dokumentów, do których został wydany wtórnik należy ręcznie zarchiwizować – ta zasada pozostała niezmieniona.
  8. Panel drukowania: przy drukowaniu wielu dokumentów i zaznaczonej opcji ‘archiwalne – bez wykonywania wydruków’ został dodany pasek postępu, pokazujący zaawansowanie drukowania.
  9. Panel drukowania: w zaświadczeniach na publiczny transport drogowy (PTZ) zostały uruchomiony przycisk edycji dokumentu. Dzięki temu jest możliwa zmiana daty w nagłówku wydruku, bezpośrednio przed drukowaniem.
  10. Drukowanie decyzji o wygaśnięciu i cofnięciu uprawnień przewozowych: został dodany nowy parametr %%RODZAJ_UPRAWNIENIA%%. Przy definiowaniu treści wydruku jest możliwe użycie nazwy rodzaju uprawnienia, którego dotyczy akcja. Np. w polu podstawa jest możliwe wpisanie: „wygasić uprawnienie %%RODZAJ_UPRAWNIENIA%% na podstawie %%PODSTAWA%%”. Umożliwia to stworzenie bardziej uniwersalnego szablonu decyzji.
  11. Zmiany w raportach:
   • Poprawiony został raport firm niekontrolowanych: jeśli firma ma już wygaszoną licencję, czyli nie posiada ważnego uprawnienia przewozowego, ani innego dokumentu, to nie powinna znajdować się na liście firm niekontrolowanych.
   • W raporcie ‘Przychody i koszty holowania zostały uwzględnione obydwa typy firm: Parking i Firma holująca.
   • Został poprawiony raport ‘Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów’. Na raporcie uwzględniana jest data ważności dowodu rejestracyjnego, oraz możliwe jest filtrowanie po dokumencie. Dodatkowo zostały dodane parametry umożliwiające odfiltrowanie tylko firm posiadających jakiś ważny dokument (jeśli na raporcie nie umieszczamy dokumentów), albo tylko ważne dokumenty (jeśli jest uwzględnione wyświetlanie dokumentów).
   • W raporcie Wygasające dokumenty w niektórych przypadkach nieprawidłowo był wyświetlany numer – błąd został poprawiony.
   • Plik do CEIDG – w niektórych przypadkach plik nie importował się do CEIDG – błąd został poprawiony. Dodatkowo, jeśli jakieś dane są w raporcie pomijane pojawia się komunikat umożliwiający zapis raportu eksportu danych do pliku.
  12. W filtrze ‘wybrana firma’, w pewnych sytuacjach niepoprawnie był aktywowany przycisk ‘OK’ zatwierdzający wybór firmy. Błąd został poprawiony.
  13. W niektórych przypadkach nie wyświetlała się pełna historia dokumentów – błąd został poprawiony.
  14. W Słownikach dotyczących powodów umorzeń, wygaśnięć i cofnięć zostały poprawione nazwy akcji, których dotyczą powody. W niektórych przypadkach nazwy były już nieaktualne.
  15. W Ustawieniach w interfejsie użytkownika do dodawania nowych druków ścisłego zarachowania rodzaje druków zostały posortowane alfabetycznie.
  16. Przy zmianie dokumentu i ustawionej numeracji automatycznej, unikalnej w ciągu roku w niektórych sytuacjach nieprawidłowo był kopiowany numer roku. Błąd został poprawiony.
  17. Pojazdy: został dodany nowy rodzaj dokumentu: Zgoda na podnajem.
  18. W rejestrze Przedsiębiorców została dodana dodatkowa kolumna: KRS/EDG.
  19. Stacje Kontroli Pojazdów: w niektórych przypadkach przy próbie wydania zaświadczenia SKP pojawiał się błąd przy odświeżaniu listy. Błąd został poprawiony.
  20. W niektórych przypadkach nie zapisywało się ustawienie szerokości kolumn w rejestrze przedsiębiorców – błąd został poprawiony.
  21. Została poprawiona wielkość okna przy dodawaniu zarządu/właściciela do przedsiębiorcy. Okno zostało dostosowane do minimalnej rozdzielczości 768x1024.
  22. We wnioskach został dodany przycisk umożliwiający wykonanie akcji wygaszenia na wielu dokumentach jednocześnie. Przycisk znajduje się pod przyciskiem właściwości. Na liście pokazują się wszystkie dokumenty, którym skończył się termin ważności. Wszystkie wygaszane dokumenty musza mieć wspólną podstawę prawną do wygaszenia.

Admin Tool
  1. Zostało poprawione obliczanie i wyświetlanie informacji o ilości zajętego miejsca na serwerze zdalnym.
  2. Została poprawiona szybkość przesyłania kopii zapasowej.
  3. W niektórych przypadkach przy transferze pojawiał się nieznany błąd i transfer był przerywany – błąd został poprawiony.

20.04.2015

 1. W zmianie dokumentu ze zmianą wszystkich wydruków została dodana możliwość wydania decyzji administracyjnej. Jest możliwość ponownego wydrukowania wszystkich wypisów albo jedynie wydrukowanie decyzji. Dla każdego rodzaju dokumentu została dodana możliwość wydrukowania decyzji administracyjnej. W menu akcji na dokumencie -> „wydanie decyzji”. Po zmianie dokumentu ze zmianą wydruków możliwe jest dodanie wydrukowania decyzji administracyjnej w systemie.
 2. W uprawnieniach przewozowych została dodana dodatkowa decyzja – zrzeczenie się licencji na taksówkę. Po odpowiednim skonfigurowaniu treści, jest możliwe drukowanie takiej decyzji bezpośrednio z programu.
 3. W akcji zmiany (bez zmiany wydruków) została dodana możliwość edycji danych firmy.
 4. Została rozbudowana akcja zwrot wypisów: możliwe jest określenie przyczyny zwrotu i daty zwrotu.
 5. Została dodana akcja ‘zwrot wydanych wypisów’. Akcja wykonuje wszystkie czynności w systemie konieczne do poprawnego wydania zwróconego i archiwalnego wypisu.
 6. Zostało poprawione wydawanie wtórników dla dokumentów LTR i LTO. Program poprawnie kontroluje wydawanie wtórnika dla dokumentu głównego i wypisów.
 7. Zmiany w raportach:
  • Nowy raport: Wykaz przedsiębiorców. W raporcie pokazują się przedsiębiorcy z wybranymi dokumentami ważnymi na dzień.
  • Opcja zapisz parametry została w każdym raporcie rozszerzona na wszystkie istotne parametry w raporcie.
  • Wykaz taksówek z licencjami: zostało poprawione wyświetlanie danych w kolumnie Numer firmy.
  • Wykaz przypisania pojazdów: zostało dodane filtrowanie po rodzaju i kategorii dokumentu posiadanego przez przedsiębiorców.
  • Poprawiony został opis kolumn z raporcie do GUS.
  • Poprawiony został wykaz druków.
  • W raporcie wolne numery boczne taksówek zostało poprawione wyświetlanie wolnych numerów dla taksówek, gdzie licencja jest zawieszona – takie numery boczne traktowane są jako zajęte.
  • Plan kontroli i Raport wykonanych kontroli: zostały dodane kolumny Obszar kontroli oraz Lista dokumentów (lista dokumentów wybranych w interfejsie użytkownika przy definiowaniu kontroli).
  • W danych do raportu zostało uruchomione wyszukiwanie danych. Szukanie jest w zaznaczonej kolumnie.
  • W raportach została dodana numeracja stron.
 8. Przy zmianie bez zmiany wydruków zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie zapisywała się poprawnie data ważne od – jeśli została zmieniona. Błąd został poprawiony.
 9. W uprawnieniach przewozowych została dodana kolumna Numer boczny taksówki.
 10. W rejestrze druków ścisłego zarachowania zostało poprawione działanie programu przy domyślnym filtrze ‘wszystkie’.
 11. W edycji zezwolenia na linię regularną (przed akceptacją) i podczas dodawania nowego wniosku, została dodana możliwość zmiany rodzaju zezwolenia (regularne / regularne specjalne).
 12. Została poprawiona edycja parametrów ogólnych systemu.
 13. Został poprawiony błąd w edycji użytkowników. W niektórych przypadkach pojawiał się błąd przy edycji użytkownika lub nie było możliwe wybranie delegatury\wydziału, w którym pracuje użytkownik.
 14. Zmienione zostało domyślne ustawienie filtra po podziale terytorialnym. Filtr jest domyślnie zwinięty do poziomu krajów. Dzięki temu lepiej widoczne są pozostałe filtry.
 15. Panel drukowania: została dodane zapamiętywanie kolejności sortowania przy wyborze druku ścisłego zarachowania. Zostało również poprawione wybieranie dokumentów za pomocą filtra po wydziałach/delegaturach. Program poprawnie odfiltrowuje druki wydziału/delegatury, do której przypisany jest użytkownik.
 16. W rejestrze pojazdów została dodana kolumna z opisem.
 17. W słownikach została poprawiona edycja przyczyn umorzeń, wygaszeń, … W niektórych przypadkach niepoprawnie był wyświetlany rodzaj akcji.
 18. Została poprawiona przyczyna przekazania do innej firmy w słowniku umorzeń, wygaśnięć uprawnień przewozowych.
 19. Holowanie pojazdów: w rejestrze pojazdów holowanych została dodana Kategoria pojazdu (motocykl, samochód osobowy, samochód ciężarowy, itp.). Kategoria pojazdu jest również widoczna w rejestrze.
 20. SKP: został poprawiony szablon wydruku zaświadczenia dla nowo dodanej stacji kontroli pojazdów oraz diagnosty.
 21. Kontrole: zostało ujednolicone nazewnictwo.
 22. OSK: Została dodana możliwość edytowania danych instruktora/wykładowcy w momencie dodawania nowego kursu.

Moduł przystanki
 1. Został dodany suwak przy dodawaniu przystanku. Dzięki temu na ekranach o małej rozdzielczości możliwe jest uzupełnienie wszystkich pól.

AdminTool
 1. Zostało poprawione wysyłanie kopii zapasowej na serwer zdalny Informica.
 2. Został usunięty błąd pojawiający się w narzędziu przy wyłączonej lokalnej usłudze Serwer Informica.
 3. Przy zaznaczeniu w archiwizacji danych – prześlij dane do Informica, po utworzeniu backupu od razu uruchamiany jest mechanizm do wysyłania.

24.02.2015

 1. Zostało umożliwione wpisywanie miejscowości bezpośrednio w pole miejscowość. Po wpisaniu fragmentu nazwy i wciśnięciu enter, albo kliknięciu na przycisk wyboru, podpowiada się lista miejscowości odpowiadająca wpisowi.
 2. W wykazie przedsiębiorców został rozbudowany filtr wybierający przedsiębiorców wg. ważnego rodzaju dokumentu. Oprócz istniejących zostały dodane: L79 - Licencja na przewóz osób pojazdem samochodowym od 7 do 9 osób łącznie z kierowcą, LPR - Licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy, LSO - Licencja na przewóz osób samochodem osobowym, LTO - Licencja na wykonywanie krajowego drogowego transportu osób, LTR - Licencja na wykonywanie krajowego drogowego transportu rzeczy, ZPD - Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, ZPD - Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, Zaświadczenia na potrz. własne, Potw. zgłoszenia przewozów, Zaświadczenia PTZ. Filtry tworzone są dynamicznie, tzn. pozycja się nie pojawia, jeśli nie ma w rejestrze żadnego przedsiębiorcy posiadającego dany dokument.
 3. Zostało poprawione wybieranie pierwszego wolnego numeru bocznego taksówek. W przypadku, jeśli numer boczny jest przypisany do taksówki, która ma zacząć jeździć w przyszłości, program nie podpowiada takiego numeru.
 4. W pojazdach i taksówkach zostały dodane przyciski do nawigacji po rekordach. Przyciski dostępne są we właściwościach.
 5. Usunięcie liczby miejsc siedzących lub stojących przy dodawaniu pojazdu powodowało błąd podczas zapisu. Zostało to poprawione.
 6. Został przywrócony filtr po firmach w rejestrze przedsiębiorców.
 7. Został dodany parametr dotyczący domyślnej liczby rekordów przy stronicowaniu. Parametr ustawiany jest oddzielnie na każdym stanowisku. Parametr jest dostępny po rozwinięciu opcji ogólnych.
 8. W wykazach wniosków został dodany nowy filtr: ‘niewydrukowane /niewydane’. Jest to domyślne ustawienie filtra. W tym widoku są wnioski o statusie przyjęty, do wydrukowania i do wydania. W filtrze ważne te wartości statusów nie są uwzględniane.
 9. Został dodany parametr dotyczący domyślnego filtru w widokach rejestrów dokumentów. Parametr ustawiany jest oddzielnie na każdym stanowisku. Parametr jest dostępny po rozwinięciu opcji ogólnych.
 10. W pewnych sytuacjach pojawiał się błąd przy wejściu w rejestr diagnostów. Błąd związany był z liczbą przypisanych uprawnień do diagnostów.
 11. Zmiany w raportach:
  • Nowy raport: Wykaz druków. Raport przyjęć i wyjść druków ścisłego zarachowania.
  • Do raportów uprawnień na krajowy transport drogowy oraz sprawozdania statystycznego GUS została dodana zakładka ze szczegółowym opisem kolumn w raporcie.
  • Sprawozdanie statystyczne GUS formularz SG-1 do części Transport został dostosowany do nowego szablonu.
  • W raporcie uprawnień na krajowy transport drogowy został poprawiony błąd obliczania licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy. Program nie uwzględniał licencji na transport rzeczy (LTR) kategorii przewóz i pośrednictwo, oraz pośrednictwo.
  • W raporcie uprawnień na krajowy transport drogowy – wersja rozszerzona, zostały dodane oddzielne kolumny dotyczące ilości zezwoleń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne kategorii osób i rzeczy.
  • W raportach tabelarycznych: dokumenty ważne na dzień, wydane w okresie, w powiązaniu z wydrukami, wykaz taksówek została dodana możliwość sortowania po dwóch kolumnach. Zostało również poprawione sortowanie po numerze dokumentu.
  • W raporcie ważne na dzień została dodana sumaryczna liczba wypisów do dokumentów uwzględnionych na raporcie.
  • W raportach dokumenty ważne na dzień, wydane w okresie, w powiązaniu z wydrukami została dodana kolumna z liczba wypisów.
  • W raporcie w części Holowanie ‘Przychody i koszty holowania’ została dodana kolumna z typem firmy zajmującej się odholowywaniem pojazdu.
  • W raportach: wykaz dokumentów w powiązaniu z wydrukami, ważnych na dzień, wydanych w okresie została dodana możliwość odfiltrowywania danych po dacie ważności posiadanego zabezpieczenia finansowego przez przedsiębiorcę (2 pola: zabezpieczenie finansowe oraz zabezpieczenie finansowe zgodnie z art.7 WE 1071/2009).
  • W wykazie kierowców została dodana możliwość filtrowania po datach badań lekarskich i psychologicznych.
  • W wykazie taksówek zostało dodane pole Numer firmy, oraz możliwość filtrowania po datach ważności świadectwa legalizacji taksometru, ważności badań technicznych i ważności dowodu rejestracyjnego.
 12. Przy zmianie bez zmiany wydruków zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w polu liczba wypisów podpowiadało się zawsze 0. Zostało to poprawione i podpowiada się dotychczasowa liczba wypisów.
 13. Eksport rejestrów do pliku CSV: jeśli kolumna w rejestrze oznacza ilość lub liczbą, to przy eksporcie do Excela dane nie są zamieniane na znaki. Umożliwia to, bez wykonywania dodatkowych przekształceń, np. wykonywanie sumowania na kolumnie.
 14. W parametrach zmiany hasła została dodana opcja wymuszania zmiany hasła po zadanym okresie czasu, zamiast tylko informowania użytkownika.
 15. Przy anulowaniu zmiany dokumentu, jeśli nie było wykonywanych dodatkowych akcji, cofany jest również numer sprawy – przywracany jest numer sprawy sprzed zmiany, a dodatkowy, niepotrzebny numer sprawy jest usuwany z systemu.
 16. Zezwolenia regularne i regularne specjalne – pole "Obszaru przewozów" zostało dodane również w Podsumowaniu dokumentu (Akcje na dokumencie)
 17. Dla ustawienia parametru numeracji przy zmianie dokumentu ‘dodaj prefiks/sufiks’ została dodana opcja umożliwiająca automatyczne dodawanie zer wiodących do sufiksu.
 18. W niektórych przypadkach zmiana filtra w przedsiębiorcach powodowała zmianę ustawienia szerokości kolumn. Zostało to poprawione.
 19. W niektórych przypadkach blokowało się działanie filtra w pojazdach. Błąd został poprawiony.
 20. Holowanie pojazdów: przy tworzeniu wniosku i definiowaniu opłat, wybieranie firmy holującej lub parkingu zostało uzupełnione o typ firmy.
 21. W opcjach wydruku w niektórych przypadkach nie działał skrót CTRL+a – zaznaczanie wszystkich elementów. Błąd został poprawiony.
 22. Przy drukowaniu zaświadczeń PTZ, jeśli włączony został parametr numeracji zaświadczeń, program nieprawidłowo numerował pierwsze zaświadczenie. Błąd został poprawiony.
 23. Został poprawiony mechanizm tworzenia logów z działania aplikacji. W historii został dodany przycisk umożliwiający uporządkowanie historii i usuniecie logów starszych niż zadana liczba dni.
 24. Został poprawiony mechanizm otwierania załączników. Jeśli otwieramy plik załącznika, który został już wcześniej otwarty, program otwiera plik ponownie, zamiast pokazywać komunikat o tym, że plik został już otwarty.
 25. W kontrolach, podczas dodawania kontroli został rozszerzony interfejs użytkownika. Została dodana rozwijana lista z możliwością wyboru obszaru kontroli (kontrola dokumentów, kontrola rozkładu jazd, kontrola drogowa, kontrola w terenie). Dodatkowo została dodana możliwość wskazania dokumentu zarejestrowanego w systemie (1 lub więcej), którego dotyczy kontrola.
 26. OSK i SKP: zostało znacznie uproszczone wydawanie zaświadczeń dla przedsiębiorców oraz osób. Wydawanie i drukowanie zaświadczeń jest dostępne bezpośrednio w profilu osoby lub przedsiębiorcy. W tle generowane są odpowiednie wnioski.

26.01.2015


 1. Poprawa błędu przy filtrowaniu Ośrodków Szkolenia Kierowców, Innych podmiotów prowadzących szkolenia i Stacji Kontroli Pojazdów za pomocą filtra ważnych po prawej stronie.
 2. Poprawa błędu importu kursów na prawo jazdy z usługi PortalOSK: w niektórych przypadkach pojawiał się błąd klucza obcego w bazie.
 3. Poprawa błędu importu kursów na prawo jazdy z usługi PortalOSK: w niektórych przypadkach pojawiał się błąd niepoprawnej wartości pola identyfikacyjnego w bazie.
 4. Poprawa ustawiania szerokości kolumn w rejestrach. W niektórych przypadkach, po zmianie w filtrze po lewej stronie zmieniała się ustawiona szerokość kolumn.
 5. Poprawa błędu ustawienia parametrów drukowania przy włączonych różnych ustawieniach dla każdego użytkownika.

14.01.2015


 1. Poprawa obliczeń dla raportów uprawnień na krajowy transport drogowy (obydwie wersje) i sprawozdanie statystyczne GUS.
 2. Zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne: poprawa wyświetlania adresu przedsiębiorcy w wykazie zaświadczeń.
 3. Poprawa drukowania decyzji do zezwoleń na linie regularne (może wymagać restartu ustawień druku do domyślnych). Podczas drukowania pojawiał się błąd.
 4. Poprawa drukowania zezwolenia na linie regularne specjalne i wypisu do tego zezwolenia. W niektórych przypadkach, jeśli ustawione były indywidualne ustawienia drukowania dla każdego użytkownika, pojawiał się komunikat o błędzie.
 5. W niektórych przypadkach niepoprawnie wyświetlała się lista dróg w module przystanki. W wykazie wyświetlały się niepoprawnie niektóre znaki.
 6. W niektórych przypadkach, podczas instalacji wersji Foris 1.20, parametr dotyczący domyślnej wartości pola obszar przewozów na wydrukach licencji na przewóz osób taksówką (LTX) uległ odznaczeniu. W efekcie na wydruku pojawiał się losowy napis. Podczas aktualizacji, jeśli taka sytuacja ma miejsce, parametr zostanie ustawiony na ‘Pole tekstowe’.
 7. Poprawa błędu zakładania użytkowników dla usługi PortalOSK.

18.12.2014


 1. Obsługa wniosków: przy wydawaniu dokumentów po zmianie, jako data wydania zawsze podpowiada się data dzisiejsza (do tej pory była to poprzednia data wydania).
 2. Obsługa wniosków: przy wyborze pojazdów podczas dodawania/zmiany dokumentu lub wniosku o zmianę wykazu pojazdów został dodany filtr. Domyślnie pokazywane są tylko pojazdy aktywne.
 3. Obsługa wniosków: w historii została dodana kolumna ‘Data wniosku’. Zwiększa to czytelność przy przeglądaniu historii wniosku. Nazwa kolumny ‘Kiedy’ została zamieniona na ‘Data wykonania czynności w systemie’
 4. Obsługa wniosków: zezwolenia na linie regularne. Przy wniosku o zmianę terminu ważności program pilnuje, czy data końcowa ważności dokumentu nie przekracza 31-12-2016.
 5. Wykazy wniosków: zostały dodane kolumny z adresem przedsiębiorcy.
 6. Eksport i drukowanie danych z rejestrów: jeśli kolumna zostanie zwężona, nie zostanie ona uwzględniona w eksporcie lub drukowaniu. Jest to sposób na wyłączanie kolumn. Zwężenie kolumn (poniżej 22 punktów) powoduje nie pojawienie się kolumny na wydruku. Jeśli się za bardzo zwęzi to przy kolejnym odczycie kolumna się powiększy do 10 punktów. Kolumny większe niż 800 punktów są ustawione na 800. Eksport i drukowanie danych uwzględnia kolejność kolumn w rejestrze.
 7. Raporty
  • Eksport danych do CEIDG: została dodana możliwość usuwania pojedynczych rekordów z eksportu. Usunięte rekordy będą mogły się pojawiać w kolejnych eksportach. CEIDG wymaga numeru sprawy – w komunikacie przy braku danych do eksportu, została dodana informacja o tym, ze numer sprawy jest obowiązkowy.
  • Został odblokowany przycisk ‘właściwości’ na liście generatora raportów. Dzięki temu możliwe jest otwarcie generatora tylko do odczytu: nadanie uprawnień tylko do przeglądania wygenerowanych raportów.
  • Wykaz dokumentów w powiązaniu z wydrukami: zostało oddzielone wybieranie zezwoleń na linie regularne/specjalne od zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.
  • Eksportowanie i drukowanie wykazów: zostały ujednolicone przyciski, jak w generatorze raportów.
  • Został poprawiony raport rejestr SKP (poprawa błędu z kilkakrotnym wyświetlaniem diagnostów).
  • Został poprawiony podgląd danych do raportu. Podgląd danych pokazywany jest w tabeli. Można drukować dane bezpośrednio z podglądu.
  • Został dodany mechanizm wyłączania kolumn na podglądzie danych i w rejestrach. Jeśli kolumna zostanie zwężona poniżej 10 pikseli, nie będzie eksportowana do raportów.
 8. Drukowanie dokumentów: Zmiana treści podstawy prawnej na głównym dokumencie powoduje analogiczną zmianę na treści podstawy prawnej na wypisach i odwrotnie.
 9. Drukowanie dokumentów: poprawienie błędu z zapisywaniem parametru liczba znaków w numerze wypisu dla licencji na transport osób i rzeczy (starego typu).
 10. Drukowanie dokumentów: zostało poprawione wyświetlanie komunikatu o zmianie daty na innych wypisach. Jeśli przy edycji wypisu data nie jest zmieniana, program w ogóle nie proponuje zamiany dat na innych wypisach.
 11. Dodanie możliwości przypisywania do programu innej drukarki domyślnej niż domyślna drukarka Windows. W parametrach, grupa wydruki, został dodany parametr ‘Drukarka – wybór’, gdzie możliwe jest ustawienie drukarki, z której korzysta program.
 12. Na listach druków ścisłego zarachowania zostało dodane stronicowanie: domyślnie nie jest wyświetlana pełna lista druków, tylko część. Znacznie przyspiesza to załadowanie listy.
 13. Poprawka błędu zapisu załączników przy niepoprawnie ustawionej konfiguracji (na serwerze nie istnieje odpowiednia ścieżka). Po zmianie system wyświetla komunikat, że nie jest możliwe poprawne zapisanie załącznika na serwerze.
 14. Poprawienie błędu przy wydawaniu zaświadczeń na publiczny transport zbiorowy. Przy zmianie zaświadczenia nie wszystkie stare wydruki zmieniały status na archiwalny.
 15. Poprawienie działania przycisku edycja dat ważności w panelu drukowania. Została dodana możliwość edycji dat ważności dla wielu dokumentów (zaznaczenie wielu dokumentów i przycisk ‘Edycja dat ważności’.
 16. Dodanie możliwości eksportu danych do pliku CSV lub drukowania w Panelu Drukowania.
 17. Poprawienie podpowiadanej daty uprawomocnienia / rygoru natychmiastowej wykonalności przy wydawaniu dokumentów po zmianie.
 18. Dodanie opisu do listy dodawanych rodzajów druku przy pozycji ZLP - Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego, że jest to zezwolenie starego typu.
 19. Drukowanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego. Został dodany parametr, czy drukować tło na wydruku kopii zezwolenia. Jeśli jest on zaznaczony, kopia wydruku będzie drukowana z tłem.
 20. Drukowanie zaświadczeń PTZ: na zaświadczeniach PTZ została dodana możliwość drukowania zarówno numeru linii, jak i przebiegu linii. W parametrach wydruku PTZ 'W ramach linii komunikacyjnej’, jeśli zostało zaznaczone Przebieg linii, to możliwe jest zaznaczenie dodatkowo 'Dodaj pole Linia przed przebiegiem'.
 21. Został dodany mechanizm stronicowania w rejestrach przedsiębiorców, kierowców, pojazdów, a także w rejestrach OSK i SKP.
 22. W historii uprawnień przewozowych, zezwoleń, zaświadczeń zostały dodane dodatkowe kolumny. Lista kolumn wygląda analogicznie do rejestru bieżącego i jest możliwość wyeksportowania historii.
 23. Przewoźnicy: w kierowcach, zarządzających transportem został dodany drugi adres: adres zameldowania i adres zamieszkania.
 24. Przewoźnicy: na liście przedsiębiorców zostały dodane kolumny z adresem głównym.
 25. W akcji opłaty na dokumencie zostało rozszerzone podsumowanie. Pod sumą opłat została dodana suma opłat rozliczonych i nierozliczonych.
 26. Akcja zwrotu wypisów ustawia datę ważności zwracanych druków na datę wniosku o zwrot, ustawianą w interfejsie użytkownika podczas odnotowywania zwrotu.
 27. Akcja wydania wtórnika do dokumentu została udostępniona podczas wydawania dodatkowych wypisów. I odwrotnie: podczas wydawania dodatkowych wypisów można dodatkowo wykonać wydanie wtórnika.
 28. Pojazdy: Dodanie do listy dokumentów dołączanych do profilu pojazdu dwóch pozycji: ‘wniosek o wprowadzenie pojazdu’ i ‘wniosek o wycofanie pojazdu’.
 29. Przy dodawaniu osoby weryfikowana jest unikalność numeru PESEL. Jeśli wprowadzamy osobę o numerze PESEL, który już istnieje w bazie, aplikacja wyświetli komunikat z ostrzeżeniem.
 30. Kierowcy i osoby zarządzające transportem: został uporządkowany interfejs i z pierwszej strony została usunięta informacja o firmie zatrudniającej. Wszystkie dane zatrudnienia znajdują się na zakładce ‘Zatrudnienie’.
 31. Licencje na taksówkę: jeśli w parametrach drukowania licencji na taksówkę mam odznaczone drukowanie numeru bocznego, program nie wymusza nadawania tego numeru.
 32. Licencje na taksówkę: w opcjach numeracji licencji na taksówkę została dodana możliwość zdefiniowania domyślnego obszaru przewozów dla nowych licencji na taksówki – pole tekstowe i pole wyboru (oddzielnie dla LTA i LTX).
 33. OSK: został poprawiony błąd pobierania zaświadczeń o ukończeniu kursu. W pewnych przypadkach zaświadczenia nie importowały się z komunikatem, że nie został zaimportowany egzamin.
 34. OSK: Został zmieniony interfejs do zaświadczeń o ukończeniu kursu. Nie jest konieczne wybieranie kursu i egzaminu, dane wpisuje się wprost. Zostały dodane pola dotyczące
  • Ilości godzin zajęć (teoretycznie i praktyczne, uzupełnione domyślnie dla istniejących rekordów na 20 i 60). Ma to umożliwić drukowanie zaświadczeń
  • Daty rozpoczęcia i zakończenia kursu (domyślnie zostały wpisane daty początku powiązanego kursu, o ile istniał powiązany kurs, oraz egzaminu, o ile istniał powiązany egzamin)
  • Instruktora zajęć teoretycznych i praktycznych (można wpisać osobnych), dodatkowo zapisywana jest informacja o numerze identyfikacyjnym każdego instruktora
 35. Został poprawiony sposób wybierania kursantów. Można filtrować kursantów po kursach, na który uczęszczali.
 36. OSK, SKP: W instruktorach, wykładowcach, kursantach i diagnostach został dodany drugi adres: adres zameldowania i adres zamieszkania.
 37. OSK: został dodany przycisk do weryfikacji danych pobranych z serwera PortalOSK.
 38. OSK: poprawione zostało działanie parametru do pokazywania instruktorów po wybraniu firmy. Jeśli jest ustawiona opcja, że mają pokazywać się tylko instruktorzy posiadający zatrudnienie, po wybraniu firmy pokazują się tylko tacy.
 39. W pasku systemowym na dole ekranu został zamieniona informacja o aktualnym czasie bezczynności na informację o czasie pozostałym do automatycznego wylogowania.
 40. Kontrole: została dodana akcja anulowania zamknięcia kontroli. Akcja przywraca poprzedni status, który był przed zamknięciem.
 41. Przewoźnicy, przedsiębiorcy, OSK, SKP: została zmieniona długość pola KRS/EDG. Pole zostało wydłużone do 50 znaków.
 42. Przewoźnicy, przedsiębiorcy, OSK, SKP: zostało dodane dodatkowe pole Uwagi. Jest to pole opisowe.
 43. Zostały dodane parametry do ustawiania haseł w programie. W parametrach dotyczących haseł można ustawić wymaganą siłę i długość hasła oraz ustawić przypominanie o zmianie hasła w przypadku braku zmiany przez wybraną ilość dni. Ustawianie parametrów dotyczących siły haseł jest możliwe w panelu do zarządzania grupami i użytkownikami.
 44. Zmiana w zaświadczeniach PTZ: dodanie możliwości numerowania kolejnych kopii zaświadczenia i drukowania tego numeru. W parametrach do numeracji zaświadczeń PTZ zostały dodane dodatkowe parametry uruchamiające i konfigurujące dodatkową numerację. W parametrach drukowania został dodany parametr drukujący dodatkowy numer.
 45. Został podmienione tło wydruków ZLS i WLS na zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 402). Zgodnie z par. 5 rozporządzenia, formularze zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym sporządzone według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach mogą być nadal stosowane, czyli wydawane przewoźnikom przez uprawnione organy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 r. W nowych wzorach dokumentów zostało dodane pole do określenia podstawy prawnej. Domyślnie to pole jest puste. Można je zmienić w parametrach wydruku ZLS i WLS. Stary i nowy szablon wydruku jest prawie identyczny. Należy dostosować położenie elementów na wydruku przed drukowaniem na nowych formularzach.
 46. Zostało zmienione działanie dwukliku na listach – dwuklikiem jest otwierana edycja, nie jak do tej pory właściwości. Umożliwia to kopiowanie wybranej komórki do schowka Windows. Dodatkowo SHIFT + ENTER uruchamia wybieranie komórki (zamiast pojedynczego wiersza), SHIFT + strzałka w lewo – zwęża kolumnę do rozmiaru nieuwzględnianego przy eksporcie, SHIFT + strzałka w prawo – rozszerza kolumnę.
Moduł przystanki
 1. Został zmieniony opis pola Typ przystanku.
AdminTool
 1. Zostały poprawione błędy przy wysyłaniu i pobieraniu kopii zapasowej.
 2. Zostało umożliwione tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie kopii zapasowej z dysku sieciowego.
 3. Został poprawiony interfejs użytkownika do tworzenia kopii zapasowej i odtwarzania danych.
 4. Został dodany interfejs do tworzenia harmonogramu kopii zapasowych. Istnieje możliwość przechowywania kopii zapasowych na serwerach firmy Informica. Jest to bardzo bezpieczne i proste w konfiguracji rozwiązanie Kopia zapasowa on-line. Jeśli są Państwo zainteresowani bezpiecznym przechowywaniem kopii zapasowych danych prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Informica.

11.07.2014


 1. Strona startowa: dodanie możliwości zgłaszania i przeglądania zleceń. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania problemów i uwag związanych z działaniem programu przez formularz umieszczony w programie. Logowanie odbywa się przez to samo konto, które służy do pobierania aktualizacji i zgłaszania zleceń na stronie www Informica.
 2. Poprawienie działania programu przy dodawaniu kierowców i osób zarządzających transportem: program podpowiada firmę zatrudniającą zgodnie z wybranym filtrem.
 3. Zmiana działania filtra 'ważne': w filtrze nie są wyświetlane dokumenty, którym skończył się termin ważności, niezależnie od statusu sprawy. Dokumenty, którym upłynął termin ważności wyświetlane są w filtrze 'nieważne'.
 4. Poprawienie drukowania: usunięcie problemu ze zmianą kolejności dokumentów podczas drukowania.
 5. Karty parkingowe: zostały dodane kolumny z datami ważności karty parkingowej (Data ważn. od i Data ważn. do).
 6. Drukowanie dokumentów: została dodana możliwość numeracji wtórników. W parametrach ogólnych został dodany nowy parametr "Numerowanie wtórników" (domyślnie odznaczony). Po jego włączeniu program automatycznie numeruje wtórniki dla każdego dokumentu. Można również edytować numer wtórnika w managerze drukowania (przycisk 'Edycja nr wtórnika').
 7. Drukowanie dokumentów: w panelu drukowania zostały dodane dodatkowe kolumny: Ważne od, Ważne do oraz Numer dokumentu. Dane wyświetlane w tych kolumnach zostały uzupełnione danymi na podstawie wniosków (historycznych), z których został wykonany wydruk. Istnieje możliwość poprawy tych dat i wniosku: przycisk 'Edycja dat ważności'. Dla nowych dokumentów i przy zmianach daty ważności wpisywane są automatycznie (oprócz druków decyzji) na podstawie dat ważności dokumentu, oraz dat ważności dokumentu przy zmianie.
 8. Drukowanie dokumentów: zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Przypadek, w którym siedziba i adres przedsiębiorcy mają różne adresy, jednocześnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy nie jest tożsame z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej, więc nie dotyczy opis na Zezwoleniu "albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy". Do obsługi tego przypadku został dodany dodatkowy parametr w parametrach wydruku ZPD i WPD: "Drukuj obydwa adresy". Wtedy w oknie "siedziba" na wydruku będą drukowane adresy główny i korespondencyjny. Parametr należy ustawić osobno dla druku ZPD i WPD.
 9. Drukowanie dokumentów: w opcjach wydruku (formatowanie i elementy na wydrukach) została dodana możliwość wykonania wydruku testowego. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie ustawienia parametrów drukowania bez dodawania wniosku. Na wydruku pojawiają się przykładowe wartości widoczne w opcjach druku. Przycisk został dodany w górnym menu.
 10. Drukowanie dokumentów: dodanie parametru w opcjach drukowania do wyboru organu wydającego. Jest możliwość zmiany organu wydającego przy drukowaniu. Domyślny wybór organu wydającego zależy od ustawień parametru 'Organ wydający'.
 11. Drukowanie dokumentów: został dodany przycisk ukrywający część przycisków w panelu drukowania.
 12. Drukowanie dokumentów: w informacji szczegółowej w dokumentach, w których drukowana jest data w nagłówku dokumentu, data została dodana do informacji.
 13. Drukowanie dokumentów: pod przyciskiem wydruku została dodana opcja 'archiwalne - bez wykonywania wydruków'. Po zaznaczeniu tej opcji i wydrukowaniu, wydruk nie zostanie wysłany na drukarkę, ale w systemie zostaną wykonane wszystkie zapisy związane z drukowaniem. Opcja ma służyć do uzupełniania wydruków archiwalnych.
 14. Drukowanie dokumentów: do filtra po prawej stronie została dodana pozycja 'do wydrukowania'. Jeśli status sprawy jest 'dokument zmieniony' albo 'zwiększona liczba wypisów', albo 'wydanie wtórnika', to przy wejściu do drukowania domyślnie ustawiany jest ten filtr.
 15. OSK: Ułatwienie dodawania zaświadczeń o ukończeniu kursu:
  • przy wyborze egzaminu dodane zostały kolumny 'data egzaminu' oraz 'kursant' (pierwszy kursant z danego egzaminu nieposiadający zaświadczenia powiązanego z tym egzaminem),
  • przy wyborze kursu została dodana kolumna 'kursant' (pierwszy kursant z danego egzaminu nieposiadający zaświadczenia powiązanego z tym egzaminem),
  • Jeśli mam już wybranego kursanta, to przy wyborze egzaminu lub kursu pojawia się dodatkowy filtr: kursy/egzaminy wybranego kursanta. Jest też filtr wszystkie egzaminy/kursy.
 16. OSK: dodanie dodatkowego parametry w 'Synchronizacja' - 'Sprawdzanie danych z PortalOSK'. Domyślnie ten parametr jest włączony. Jego wyłączenie powoduje, że nie są sprawdzane automatycznie wszystkie dane do przesłania z PortalOSK, po kliknięciu na zakładkę OSK. Pobieranie jest nadal możliwe ręcznie.
 17. OSK: dodanie możliwości wpisywania dat zawieszenia i odwieszenia działalności ośrodka szkolenia. Rozszerzenie filtrów o uprawnienia zawieszone (dzisiejsza data zawiera się w datach zawieszenia) oraz aktywne (wpisane i niezawieszone).
 18. OSK: instruktorzy, wykładowcy, kursanci: zostało dodane pole miejsce urodzenia.
 19. OSK: został dodany egzamin łączony (praktyczny + teoretyczny).
 20. OSK: w zaświadczeniach o ukończeniu kursu zostało dodane wyświetlanie informacji o dacie i miejscu urodzenia.
 21. OSK: w kursach na prawo jazdy została dodane pole z przewidywaną datą ukończenia kursu. Przy wyborze kursanta dodatkowo widoczne jest pole PESEL.
 22. OSK: zostało zmniejszone okno kursu na prawo jazdy i dostosowane do rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 23. OSK: przy dodawaniu kursanta, instruktora lub wykładowcy do systemu, został zmieniony sposób wybierania miejscowości. Najpierw należy podać kod pocztowy lub fragment nazwy. Dzięki temu program nie wczytuje całej listy miejscowości do interfejsu użytkownika.
 24. Przewoźnicy: został rozszerzony filtr po prawej stronie rejestru przedsiębiorców o możliwość odfiltrowania firm posiadających zezwolenie na linie regularne/regularne specjalne lub na przejazd pojazdów nienormatywnych.
 25. Przewoźnicy: przy akcji wygaszania i cofania dokumentów pojawiała się nieprawidłowa data cofnięcia/wygaszenia na liście wniosków, jeśli data wygaszenia była różna od daty cofnięcia. Błąd został poprawiony i przy aktualizacji zostaną poprawione błędne daty w rejestrze.
 26. Przewoźnicy, SKP, Karty parkingowe: przy dodawaniu kierowcy, osoby zarządzającej transportem, diagnosty lub osób w kartach parkingowych do systemu, został zmieniony sposób wybierania miejscowości. Najpierw należy podać kod pocztowy lub fragment nazwy. Dzięki temu program nie wczytuje całej listy miejscowości do interfejsu użytkownika.
 27. SKP: dodanie możliwości wpisywania dat zawieszenia i odwieszenia działalności stacji kontroli. Rozszerzenie filtrów o uprawnienia zawieszone (dzisiejsza data zawiera się w datach zawieszenia) oraz aktywne (wpisane i niezawieszone).
 28. Scalanie przedsiębiorców: poprawa treści komunikatu, jeśli brakuje firmy do scalenia (w komunikacie wymienione są warunki, żeby scalenie mogło mieć miejsce).
 29. Kierowcy i zarządzający transportem: zostało poprawione dodawanie zatrudnienia. Przy dodawaniu zatrudnienia podpowiada się firma wskazana w filtrze.
 30. Taksówki: zmiana sposobu sprawdzania unikalności numeru bocznego. Sprawdzany jest tylko warunek czy aktualnie dodawany/edytowany pojazd nie ma dat przyjęcia i zdjęcia ze stanu zachodzących na inną taksówkę w bazie o tym samym numerze bocznym.
 31. Taksówki: poprawienie wyświetlania aktualnego numeru licencji. Dane były niepoprawne, jeśli postępowanie w sprawie wydania licencji zostało umorzone.
 32. Pojazdy: przywrócenie pojazdu usuniętego. Została poprawiona treść komunikatu.
 33. Raporty
  • Poprawka błędu usuwania zapisanych raportów.
  • Wykaz przypisania pojazdów: na liście pojazdów zostało ustawione sortowanie po numerze rejestracyjnym pojazdu.
  • Poprawienie eksportu do CEIDG w przypadku kiedy decyzji był nadawany rygor natychmiastowej wykonalności.
  • Umożliwienie ustawiania i zapamiętywania szerokości strony w raportach: Wykaz opłat - lista uproszczona oraz Przypisanie pojazdów do dokumentu.
  • Dodanie sumy opłat na raporcie Wykaz opłat - lista uproszczona.
  • Poprawienie błędu przy eksporcie danych do Excela. Jeśli Excel nie jest zainstalowany pojawia się odpowiedni komunikat.
  • Raport Uprawnienia na krajowy transport drogowy został dostosowany do wzoru rozesłanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Opis kolumn w raporcie został dodany na zakładce Opis kolumn. Raport prezentuje dane, zgodnie z wymaganiami ministerstwa.
 34. Eksport danych z wykazów programu do pliku: ze względu na to, że program MS Excel często interpretuje numeru dokumentów w pliku csv jako daty, została wykonana następująca zmiana: Przy eksporcie danych z wykazów (prawy górny przycisk w interfejsie użytkownika, nad filtrami) do pliku CSV, pola o długości 1 do 10 znaków zapisywane są jako wyrażenie ="wartość pola". MS Excel interpretuje takie pola zawsze jako tekst i wyświetla je poprawnie (od wersji MS Excel 2007).
 35. Kontrole:
  • Poprawa wyglądu interfejsu do akcji nadaj/zmień numer sprawy. Interfejs wygląda tak samo jak we wnioskach i jest bardziej intuicyjny.
  • Przy zamknięciu kontroli (proces skrócony), podpowiada się termin kontroli wpisany przy dodaniu kontroli. Jeśli termin nie został podany przy wpisaniu to podpowiadana jest data dzisiejsza.
  • Po zamknięciu kontroli (proces skrócony lub zwykły), możliwe jest odnotowanie rekontroli: wpisanie daty i opisu rekontroli.
 36. Numerowanie dokumentów przy zmianie: jeśli w sufiksie wpisane jest '/1' lub '\1' i w parametrach numerowania przy zmianie mamy ustawione, żeby program dodawał sufiks, przy zmianie poprawnie zostanie zwiększony numer dokumentu o 1, niezależnie od znaku przed numerem.
 37. Przy wniosku o zmianę terminu ważności (przedłużeniu ważności) została zmieniona domyślna podpowiadana data początku ważności dokumentu, na dzień końca ważności, zwiększony o 1.
 38. Zostało zmienione działanie parametru 'Data w nagłówku' (Wydruki -> Ogólne). Przy zaznaczeniu drugiej opcji, przy zmianie zawsze w nagłówku ustawiana jest data początku ważności. Można to zachowanie zmienić dla druków ZLS i ZLR (zezwolenia na linie regularne) w ten sposób, ze w nagłówku będzie pojawiać się data wniosku.
 39. Zostały powiększone pola do wprowadzania przebiegów tras linii (zezwolenia na linie regularne, zaświadczenia PTZ, potwierdzenia zgłoszenia przewozów): przy dodawaniu, edycji, zmianach.
 40. Do list z dokumentami została dodana dodatkowa kolumna 'Data wydania'.
 41. Zostało poszerzone okno wyboru rodzaju uprawnienia przewozowego: widać pełną nazwę rodzaju dokumentu.
 42. W informacjach dodatkowych we wniosku oraz na liście zostały dodane dodatkowe informacja/kolumna: 'Ważne od'. Jest to data najnowszej zmiany dokumentu, czyli data początku ważności dokumentu po zmianie. Kolumna 'Pierwsze ważne od' to pierwsza data ważności tego dokumentu (jego pierwszej wersji). Szczegóły można zawsze prześledzić w historii dokumentu. Takie same nazwy kolumn i ich opisy zostały umieszczone w wykazach. Dodatkowo zostały zmienione nazwy kolumn Data ost. czynności i Opis ost. czynności (zamiast słowa zmiana).
 43. Wybór pojazdów przy dodawaniu wniosku lub zmianie: zostało umożliwione zaznaczanie pojazdów strzałkami na klawiaturze z wciśniętym klawiszem shift. Nadal możliwe jest zaznaczanie pojazdów myszką (z wciśniętym klawiszem ctrl).
 44. Zaświadczenia na potrzeby własne: zostało odblokowana możliwość zmiany rodzaju dokumentu przy zmianie bez zmiany wydruków oraz przy edycji.
 45. Zaświadczenia PTZ: poprawa błędu ze zmianą umowy (przy zmianie ze zmianą wszystkich wydruków).
 46. Przewoźnicy - wszystkie rodzaje wniosków oprócz zaświadczeń PTZ: zostały dodane kolumny 'Liczba wypisów' oraz 'Aktualny wydany wydruk'. W kolumnie liczba wypisów znajduje się liczba wypisów aktualnie przypisana do wniosku, w kolumnie Aktualny wydany wydruk znajduje się numer wydanego wydruku głównego.
 47. Poprawienie działania dat końca ważności w zezwoleniach na przejazdy pojazdów nienormatywnych (w niektórych przypadkach data końca ważności przestawiała się o 1 dzień przy akceptacji). Dodatkowo w akcji zmiana bez zmiany wydruków, została umożliwiona edycja tej daty.
 48. Zmiana działania załączników: możliwość powiązywania załączników dodatkowo z wydrukami.
 49. Zezwolenia na linie regularne, zaświadczenia PTZ, potwierdzenia zgłoszenia przewozów - do wykazu wniosków została dodana kolumna Numer rozkładu jazdy.
 50. Dodanie ostrzeżenia przy przedłużaniu zezwoleń na linie regularne na dłużej niż do 31-12-2016.
 51. Usunięcie ograniczenia daty końca ważności zezwoleń na linie regularne specjalne (w programie było nieprawidłowe ograniczenie do 31 grudnia 2016).
Moduł przystanki
 1. Został zmieniony interfejs do uzgadniania przystanków z bazą zdalną - dodana została porównywarka przystanku lokalnego i przystanku w bazie zdalnej.
 2. Został usunięty typ przystanku 'techniczny'. Przystanki o tym typie zostały zamienione na lokalne przystanki autobusowe.
AdminTool
 1. Został zmieniony interfejs do transferu plików na serwer Informica. Interfejs został oddzielony od tworzenia backupu, możliwe jest wygodne wysyłanie backupu na serwer Informica, oraz pobierania backupu. Daje to możliwość tworzenia bezpiecznej kopii bezpieczeństwa w chmurze. Możliwość przesyłania i odbierania backupu w podstawowej wersji została ograniczona. Jeśli są Państwo zainteresowani przechowywaniem kopii zapasowej w chmurze, bardzo prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Informica.

23.04.2014


Moduł Dokumenty:

UWAGA: Podczas instalacji zostanie wykonana aktualizacja bazy miejscowości, zgodnie z najnowszą bazą TERYT GUS. Ponadto zostaną zaktualizowane współrzędne miejscowości w bazie, baza kodów pocztowych oraz lista dróg krajowych i autostrad. Czas instalacji może przez to ulec wydłużeniu.
 1. Poprawienie błędu automatycznej numeracji zezwoleń na linie regularne i regularne specjalne. Przy wspólnej numeracji mógł się zdarzyć niepoprawnie nadany numer zezwolenia na linię regularną specjalną.
 2. Dodanie w profilu przedsiębiorcy dodatkowego tytułu prawnego: "umowa serwisowa" (możliwe do użycia np. przy adresie bazy eksploatacyjnej).
 3. Dodanie do opisu dokumentu POS - Poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 ust.1, przy drukowaniu dokumentów o wpisie do rejestru OSK, części dotyczącej artykułu ustawy o kierujących pojazdami.
 4. Zarządzanie uprawnieniami: zmiana nazwy kolumny w uprawnieniach na ‘Dostęp’. Poprzednia nazwa mogła być trochę myląca przy nadawaniu dostępu tylko do odczytu. Uwaga: żeby nadać grupie lub użytkownikowi dostęp tylko do odczytu, należy zaznaczyć obydwa check-boxy: Dostęp i Tylko odczyt
 5. Karty parkingowe: możliwość dodawania wielu kierowców do karty parkingowej dla placówki zajmującej się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.
 6. Karty parkingowe: dodanie ostrzeżenia przy akceptacji karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, jeśli karta jest wydana na okres dłuższy niż 5 lat, albo na dłuższy niż przypisane do osoby zaświadczenie o niepełnosprawności.
 7. Panel drukowania: dodanie pod przyciskami skróconej informacji o drukowanym dokumencie (w lewym dolnym rogu).
 8. Panel drukowania – opcje wydruku: możliwość wczytania szablonu drukowania innego użytkownika (przy ustawionej opcji osobnego formatowania wydruku dla każdego użytkownika.Opcja może być potrzebna, jeśli używamy kilku drukarek. Wtedy możliwe jest ustawienie parametrów drukowania dla jednego użytkownika i skopiowania ich do użytkowników, którzy również korzystają z tej samej drukarki.
 9. Panel drukowania: możliwość zaznaczenia wielu wydruków na liście drukowania z wciśniętym klawiszem 'shift'''i jednoczesnego skierowania ich do drukowania. Każdy dokument trzeba oddzielnie potwierdzać: wybór druku ścisłego zarachowania i wybór drukarki. Druki wykonywane są zgodnie z kolejnością na liście druków.
 10. Panel drukowania: po wydrukowaniu dokumentu została wprowadzona zmiana zachowania się interfejsu, dzięki czemu druki nie „skaczą” zgodnie z ustawionym filtrem. Odświeżany jest tylko wydrukowany rekord.
 11. Panel drukowania, wybór druku ścisłego zarachowania: poprawienie błędu z brakiem daty przyjęcia dokumentu, oraz dodanie kolumny przypisania do wydziału: jeśli druki były przypisywane do wydziału urzędu można je łatwo odfiltrować. Ponadto został dodany filtr po prawej stronie, w którym można wybrać druki przypisane do wydziału/departamentu.
 12. Panel drukowania, Test wydruku: dla wydanych dokumentów przeniesionych z programu Licencje niepoprawnie działał przycisk Test wydruku. Drukowane było również tło. Błąd został poprawiony.
 13. Podczas migracji danych z programu Licencje mógł się pojawić błąd przy kopiowaniu przebiegu linii do zezwolenia na linie regularne lub zaświadczenie na publiczny transport zbiorowy. Podczas migracji ucinany był tekst, jeśli w treści pola był znak końca wiersza (dotyczy migracji wykonywanych przed 2014-03-01). Dodatkowo w programie Licencje, zezwolenia, zaświadczenia mógł się pojawić błąd polegający na tym, że do jednego wniosku był przypisany więcej niż 1 ważny druk (to są bardzo sporadyczne przypadki). Udostępniliśmy Państwu nową wersję programu Licencje. W programie dostępne są raporty Wykaz dokumentów -> menu Raporty -> ‘Znak końca wiersza w przebiegu linii’ oraz ‘Więcej niż 1 ważny druk’. Jeśli powyższe raporty pokazują jakieś dane, bardzo prosimy o kontakt z Informica w celu sprawdzenia poprawności danych i wykonania ich ewentualnej naprawy.
 14. Wnioski Przewoźników: do filtru po prawej stronie została dodana miejscowość wydania. W przypadku wydawania dokumentów w kilku miejscach i miastach, możliwe jest odfiltrowanie dokumentów z danego urzędu, wydziału urzędu, delegatury. Dane w nagłówku miejscowości wydania zależą od przypisania użytkownika, który drukował do odpowiedniego wydziału urzędu.
 15. Raporty
  • Uprawnienia na krajowy transport drogowy – wersja rozszerzona: zmiana wyglądu raportu: umieszczenie całości na 1 arkuszu A4; zostały też dodane informacje o wydanych zaświadczeniach PTZ i Potwierdzeniach zgłoszenia przewozów.
  • Poprawa raportu wykaz przypisania pojazdów:
   • Wyśrodkowanie raportu (równe marginesy z obu stron)
   • Poprawienie błędu z powtarzaniem się pojazdów
   • Dodatkowe parametry: ‘pomiń dane firmy’: jeśli mam wybraną firmę i parametr jest zaznaczony to nie drukuje części dotyczącej danych firmy; ‘Drukuj w nagłówku’: stały tekst / zapisaną nazwę raportu. Dzięki tym dwóm nowym parametrom możliwe jest wygenerowanie raportu jedynie z listą pojazdów wybranej firmy i ze wskazanym przez siebie nagłówkiem.
   • Zmiana nazw raportów: 'Wykaz dokumentów w powiązaniu z wydrukami' (zamiast wykaz dokumentów), oraz 'Wykaz złożonych wniosków w powiązaniu z dokumentami' (zamiast wykaz wniosków). Nazwa została zmieniona ze względu na niefortunną zbieżność nazw z raportami w programie Licencje.
  • Poprawienie wyświetlania groszy w raporcie Wykaz opłat.
  • Poprawienie daty początku ważności.
 16. Raporty: na podglądzie wygenerowanego raportu został zablokowany przycisk edycji strony.
 17. Raporty: został dodany przycisk Zapisz parametry. Zapisywane są parametry dotyczące listy kolumn, układu kolumn, nie są zapamiętywane filtry po datach, firmach, itp.
 18. Parametry: dodanie możliwości wyłączenia kontroli rozliczania opłat przy wydaniu dokumentu, oprócz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne – ZAS, gdzie wyłączanie kontroli opłat następuje parametrem ogólnym. Kolejność wyświetlania parametrów została uporządkowana.
 19. Parametry: dodanie możliwości drukowania różnych organów wydających w zależności od typu dokumentu (Parametry -> Wydruki -> Organ wydający).
 20. Parametry: poprawa odczytu z bazy parametru Numeracja -> Numeracja – Zezwolenia (linie regularne / specjalne) -> Sufiksuj dokumenty polem ‘kod firmy’ przypisanej do zalogowanego użytkownika wydziału urzędu. Z bazy zawsze odczytywana była wartość ‘false’, zapis był wykonywany prawidłowo, zgodnie z ustawieniem.
 21. Druki (Ustawienia -> druki): zostały dodane kolumny: Lp (zawsze liczba porządkowa jest zgodna z aktualnym sortowaniem), Numer dokumentu przyjęcia druku, Urząd/wydział (urząd lub jego oddział, do którego przypisany jest dany druk.
 22. W ewidencji druków -> Druki wykorzystane, zostało poprawione wyświetlanie danych w kolumnie "Numer dokumentu": wyświetlana jest informacja o numerze dokumentu, który został wydrukowany.
 23. Opłaty za wnioski: poprawienie błędu, który powodował dla niektórych wniosków błędną informację o tym, że opłaty nie zostały rozliczone.
 24. Do uprawnień przewozowych, licencje na transport rzeczy (LTR, stare), została dodana informacja w informacji szczegółowej o kategorii, oraz kolumna kategoria na liście uprawnień przewozowych. Ponadto w filtrze po prawej stronie została dodana możliwość odfiltrowania licencji LTR w zależności od kategorii.
 25. Wniosek o dodatkowe wypisy: Poprawa opisu w 1 kroku akcji na "Ilość dodatkowych/wnioskowanych wypisów" (wszystkie typy dokumentów, gdzie są wypisy).
 26. Wydanie dokumentów: w niektórych przypadkach przy wydaniu dokumentu pojawiał się błąd i wydanie nie było możliwe. Błąd został poprawiony.
 27. Dodawanie nowych wniosków: został zmieniony napis z 'Pojazdy' na 'Pojazdy przypisane do wniosku' – przy przypisywaniu pojazdów do wniosku lub zmianie wykazu pojazdów.
 28. Poprawienie błędu przy scalaniu firm.
 29. Przewoźnicy -> Dodanie kolumny ‘Ważność zabezp. fin. (art. 7 WE 1071)’ W tej kolumnie wyświetlana jest data ważności wpisanego w profilu przedsiębiorcy dokumentu określającego zabezpieczenie finansowe zgodnie z art. 7 rozp. WE 1071/2009. Dzięki temu można łatwo znaleźć przedsiębiorców, którym kończy się ważność przedstawionego dokumentu.
 30. Przewoźnicy -> Przedsiębiorcy: poprawienie działania filtru ‘brak licencji taxi’.
 31. Przewoźnicy -> Taksówki: poprawienie wyświetlania danych w kolumnie aktualny numer licencji.
 32. Przewoźnicy -> Taksówki: przy dodawaniu nowej taksówki do rejestru program podpowiada pierwszy najmniejszy wolny numer boczny (dotychczas podpowiadał największy).
 33. Przewoźnicy -> Taksówki: został dodany dodatkowy filtr przy wykazie taksówek: ‘aktywne, przypisane do dokumentu’. Są to taksówki przypisane do ważnej licencji na taksówkę i nie zdjęte ze stanu.
 34. Przewoźnicy -> Taksówki: przy zmianie licencji na taksówkę i zmianie przypisanej do tej licencji taksówki, program nie podpowiada numeru bocznego, tylko po wpisaniu danych automatycznie nadaje numer boczny taki sam jak poprzedniej taksówki. Jeśli przy dodawaniu taksówki przy zmianie licencji na taksówkę podamy numer boczny, zostanie on zachowany.
 35. Przewoźnicy -> Wnioski: zostały dodane na listach wniosków dodatkowe kolumny: Data wygaśnięcia, Data cofnięcia i Data umorzenia. Dzięki temu, przy zapisywaniu listy lub drukowaniu, można w łatwy sposób utworzyć np. listę wygaszonych dokumentów, razem z datami wygaszenia.
 36. Przewoźnicy -> Licencje na taksówki: została dodana możliwość wybrania dowolnej taksówki z rejestru przy dodawaniu wniosku o taksówkę lub zmianę (niekoniecznie taksówka przypisana do przedsiębiorcy). Umożliwia, to obsługę takiej sytuacji, gdzie dwóch przedsiębiorców jeździ fizycznie tym samym pojazdem (o tym samym numerze bocznym). Przy dodawaniu wniosku lub zmianie licencji, należy odhaczyć przycisk ‘Tylko taksówki należące do przedsiębiorcy’, wtedy będzie możliwość wybrania dowolnej taksówki z rejestru.
 37. Przewoźnicy -> wnioski o zezwolenia na linie regularne oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów: dodanie kolumny Obszar przewozów do listy dokumentów. W Zaświadczeniach PTZ została dodana kolumna Zakres przewozów. Zmiana ta umożliwia odfiltrowanie zezwoleń, potwierdzeń, zaświadczeń w zależności od obszaru.
 38. Przewoźnicy -> Uprawnienia przewozowe: zablokowanie akcji wniosek o dodatkowe wypisy dla licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy (LPR). Ten dokument nie posiada wypisów.
 39. Przewoźnicy -> Zaświadczenia PTZ: poprawienie wyświetlania daty ważności od na liście.
 40. Przewoźnicy -> zmiana dokumentu: poprawienie działania ilości wypisów – nie było możliwe przy zmianie ustawienia więcej niż 99 wypisów. Ograniczenie zostało zniesione.
 41. Poprawienie działania parametru ogólnego ‘Data ważności’. Przy niektórych dokumentach program niepoprawnie cofał datę o 2 dni przy akceptacji i ustawionym parametrze data wczorajsza. Teraz zawsze cofa prawidłowo o 1 dzień.
 42. Akcja nadaj/zmień numer sprawy: zmiana wyglądu interfejsu na bardziej intuicyjny.
 43. Edycja przedsiębiorców: Po wpisywaniu kodu pocztowego i przejściu na inne pole w edytorze, program automatycznie formatuje kod pocztowy. Jeśli dla danego kodu istnieje tylko 1 miejscowość, jest ona automatycznie uzupełniana w polu miejscowość.
 44. Edycja osób: Po wpisywaniu kodu pocztowego i przejściu na inne pole w edytorze, program automatycznie formatuje kod pocztowy. Jeśli dla danego kodu istnieje tylko 1 miejscowość, jest ona automatycznie uzupełniana w polu miejscowość.
 45. Pojazdy: jeśli pojazd został usunięty i trafił do listy pojazdów usuniętych, przy jego edycji następuje przywrócenie pojazdu do rejestru.
 46. Pojazdy: dodanie do listy dokumentów możliwych do przypisania do pojazdu dokumentu ‘pozwolenie czasowe’.
 47. Pojazdy: dodanie do pojazdów przy podglądzie właściwości możliwości przeklikiwania się na poprzedni i następny rekord, bez konieczności zamykania okna.
 48. Zaświadczenia o ukończeniu kursu/OSK: przy dodawaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu, jeśli wybiorę egzamin, program automatycznie podpowiada mi kolejną osobę z egzaminu do wystawienia zaświadczenia.
 49. OSK: możliwość zaznaczenia kilku rekordów i ich zaimportowania do bazy z PortalOSK.
 50. OSK: w części dane z PortalOSK zostały wymienione ikonki do pobierania danych.
 51. Kierowcy, instruktorzy, kursanci, itp. /OSK: dodanie przy podglądzie właściwości możliwości przeklikiwania się na poprzedni i następny rekord, bez konieczności zamykania okna.
 52. Przedsiębiorcy, OSK, SKP: poprawa sortowania na liście: nie są brane pod uwagę cudzysłowy i inne znaki specjalne na początku nazwy.
 53. Stacje Kontroli Pojazdów: na liście stacji kontroli została dodana kolumna adres stacji kontroli.
 54. Holowanie pojazdów: w niektórych przypadkach pojawiał się błąd przy wejściu w opłaty. Został on poprawiony.
 55. Wnioski i drukowanie zaświadczeń dla diagnostów: w niektórych przypadkach wnioski nie pojawiały się po zapisie na liście wniosków o zaświadczenie diagnosty. Błąd został poprawiony.
 56. Poprawienie słowa pojawiającego się w Opcjach wydruków Karty parkingowej-> ‘Oznaczenie organu’ (należy zresetować szablon do ustawień fabrycznych, żeby zmiana zadziałała).
 57. Poprawienie drukowania decyzji ws. zezwoleń na linie regularne: umożliwienie edycji stopki dokumentu (otrzymują). Został również poprawiony szablon wydruku. Przy aktualizacji nie zostanie on zmieniony, można poprawić poprzez zresetowanie szablonu do ustawień fabrycznych.
 58. Wnioski w części przewoźnicy: dodanie możliwości drukowania decyzji o wygaśnięciu oraz o cofnięciu. Decyzja jest dodawana do panelu drukowania w momencie wykonania akcji wygaszenia lub cofnięcia. W panelu drukowania jest możliwe jej wyedytowanie i wydrukowanie. Do tworzenia decyzji można również używać parametrów pokazanych w opcjach drukowania. Uwaga: domyślne przyczyny wygaszenia i cofnięcia dokumentu można edytować i dodawać w słownikach. Wpisanie dobrych szablonów przyczyn może znacznie ułatwić pracę.

 59. Instalacja programu:

  1. Został dodany przycisk wyświetlający instrukcję instalacji.
  2. Przy instalacji serwera, instalator umieszcza paczkę do instalacji stacji roboczych na serwerze. Na stacji roboczej, jeśli uruchamiany jest program z niższej wersji niż zainstalowana na serwerze (ale co najmniej 1.17.26), stacja robocza automatycznie pobierze instalator z serwera i zapisze na stacji roboczej. Jeśli zalogowany użytkownik Windows ma wystarczające uprawnienia, będzie mógł samodzielnie zaktualizować program do wersji zainstalowanej na serwerze.
  3. W niektórych przypadkach instalator niepoprawnie przestawiał sposób logowania do Foris z systemu operacyjnego na podstawowy. Problem został rozwiązany.

12.03.2014


 1. Poprawienie błędu pokazującego się przy wykazie pojazdów, taksówek, kierowców i zarządzających transportem (Access Violation).
 2. Poprawienie błędu zmiany daty końca ważności zezwolenia na linie regularne/regularne specjalne (cofanie daty z 31-12-2016 na 30-12-2016 przy ustawionym parametrze domyślna data ważności wczorajsza).

05.03.2014


 1. Poprawienie daty ważności w nowych wnioskach o wydanie Zaświadczenia na potrzeby własne.

28.02.2014


 1. Parametry drukowania: dla każdego wydruku możliwe jest ustawienie oddzielnych parametrów drukowania dla każdego użytkownika. Zmiana ta umożliwia drukowanie tych samych dokumentów na różnych drukarkach przez różnych użytkowników programu. W formatowaniu i opcjach wydruku każdego dokumentu została dodana opcja wyboru: czy korzystamy z ustawień ogólnych, czy osobnego formatowania dla każdego użytkownika. W przypadku wybrania tej drugiej opcji każdy użytkownik może ustawić formatowanie niezależne od innych użytkowników programu w wybranym rodzaju druku.
 2. Miejscowość drukowana w nagłówku (np. zezwolenie na linię regularną): został zmieniony sposób wyboru miejscowości pojawiającej się w nagłówku. Użytkowników systemu można przypisywać do wydziałów/oddziałów/delegatur, które mają siedzibę w innej miejscowości (wydziały do firmy, na którą jest zarejestrowany program można dodać w Słowniki -> Urzędy). W nagłówku dokumentów drukuje się miejscowość wydziału urzędu, do którego przypisany jest użytkownik wykonujący drukowanie. Zatem na wydrukach użytkowników przypisanych do wydziału znajdującego się w miejscowości X, będzie pojawiała się miejscowość X.
 3. Do parametrów numeracji każdego dokumentu został dodany parametr 'Sufiksuj dokumenty polem 'kod firmy' przypisanej do zalogowanego użytkownika wydziału urzędu'. Jego zaznaczenie przy włączonej automatycznej numeracji dokumentów powoduje, ze przy akceptacji do numeru dokumentu generowanego automatycznie przez system dodawany jest sufiks w postaci pola Kod firmy. Kod firmy jest odczytywany z urzędu lub wydziału/oddziału/departamentu urzędu, do którego przypisany jest zalogowany użytkownik.
 4. Poprawienie działania programu przy zmianie dokumentu, przy zaznaczonym parametrze ‘dodaj prefiks/sufiks’. Program domyślnie dodaje kolejny numer zmiany do sufiksu, analizując wpisaną tam treść: jeśli istnieje sufiks i w sufiksie po separatorze jest liczba – zwiększa tą liczbę o 1 (np.: pole sufiks to liczba ‘3’, przy zmianie program automatycznie proponuje ‘4’). Jeśli w sufiks jest pusty lub są w nim inne znaki, program dodaje do sufiksu separator i 1 (np. jeśli separator to ‘/’, a sufiks to ‘ABC’ program proponuje ‘ABC/1’, jeśli sufiks to ’ABC/4’, program proponuje ‘ABC/5’, jeśli sufiks jest pusty, program proponuje ‘1’).
 5. Wykaz taksówek: zmiana nazwy i opisu. Wykaz taksówek to raport pokazujący wprowadzone do rejestru taksówki w powiązaniu z licencjami na transport osób taksówką. To powiązanie zostało uwzględnione w nazwie.
 6. Nowy raport: ‘Wykaz opłat – lista uproszczona’. W raporcie opłaty nie są grupowane po firmie i dokumencie, jak w dotychczas istniejącym wykazie.
 7. Nowy typ adresu w firmach: Parking. Umożliwia on wpisywanie kilku adresów w holowaniu pojazdów.
 8. Umożliwienie dodawania załączników bezpośrednio w menu akcji (bez wybierania akcji). Do historii zapisywana jest informacja o dodaniu załącznika.
 9. Zmiana działania filtrów: filtr wyszukiwania (lupka), oraz filtr po prawej stronie (drzewko) zostały ze sobą powiązane. Wyszukiwanie za pomocą lupki uwzględnia wybraną pozycję w drzewie i odwrotnie: wybranie pozycji w drzewie przy wyszukiwaniu za pomocą lupki, wyszukuje tylko we wstępnie odfiltrowywanych rekordach. Jest to działanie analogiczne do działania przy wybranej firmie (filtr górny): wyszukiwanie jest zawężane przez każdy z wybranych filtrów.
 10. Poprawione zostało wyliczanie daty końca ważności zezwolenia na przejazdy nienormatywne, w przypadku, jeśli domyślna data ważności ustawiona jest na datę wczorajszą (parametry ogólne).
 11. Poprawione zostało wyświetlanie informacji na liście dokumentów przy wnioskach o zwrot wypisów oraz o wydanie wtórnika.
 12. Poprawienie sprawdzania poprawności rozliczenia opłat przy wydawaniu dokumentów.
 13. W wykazie druków (ustawienia -> druki -> wszystkie) zostały dodane kolumny:
  • imię i nazwisko przyjmującego druk do ewidencji
  • imię i nazwisko pracownika, który druk wykorzystał (wydrukował)
  • imię i nazwisko pracownika anulującego druk
   oraz daty wykonania tych czynności. Dla rekordów istniejących już w bazie nie jest uzupełniona kolumna użytkownik przyjmujący. Będzie ona uzupełniana dla kolejnych dodawanych druków. Użytkownik drukujący i anulujący (archiwizujący) jest wypełniona na podstawie historii druków w systemie.

21.02.2014


 1. Filtrowanie po firmie: w okienku nad rejestrami/wnioskami, gdzie istnieje możliwość filtrowania po firmie, zostało umożliwione wpisywanie treści wyszukiwania bezpośrednio w okno z napisem (wybierz). Po kliknięciu na szukaj (albo klawisz enter), pokazują się wyniki wyszukiwania. Upraszcza to filtrowanie po firmie w systemie. Zostało również zmienione położenie filtru, tak, żeby był on lepiej widoczny.
 2. We wszystkich generatorach raportu, przy generowaniu raportu można podać jego nazwę, która będzie widoczna na liście zapamiętanych raportów. Dzięki temu jest możliwe opisywanie tworzonych raportów.
 3. Zostało umożliwione prowadzenie oddzielnej i automatycznej numeracji zezwoleń na linie regularne i regularne specjalne. W parametrach numeracji do zezwoleń na linie regularne została dodana dodatkowa zakładka, gdzie można włączyć i ustawić oddzielną numerację zezwoleń na linie regularne specjalne.
 4. W ustawieniach na liście wszystkich druków zostały dodane kolumny Status druku oraz Firma. Na liście wykorzystanych druków została dodana kolumna Status druku i Numer dokumentu. Dodane kolumny znacznie ułatwiają wyszukiwanie druku i sposobu jego wykorzystania
 5. Na liście niewykorzystanych druków została dodana możliwość anulowania wielu druków jednocześnie. Po zaznaczeniu wielu druków (z klawiszem SHIFT lub CTRL) i wybraniu edycji jest możliwość anulowania. W przypadku pozbycia się większej ilości druków nie trzeba ich anulować pojedynczo, można wykonać anulowanie dla wszystkich druków jednocześnie.
 6. Zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne: sprawdzanie opłat przy tym dokumencie zostało przeniesione do akcji wydania dokumentów (zamiast, jak do tej pory przy akceptacji wniosku).
 7. Przy wydawaniu dokumentów po zmianie również jest wykonywana weryfikacja opłat.
 8. Został poprawiony błąd weryfikacji unikalności numeru: przy niektórych uprawnieniach przewozowych przy zmianie numeru z np. ‘001/2014’ na ‘001’, program zgłaszał nieprawidłowo, że numer już istnieje.
 9. Pojazdy: Przy dodawaniu wniosku o wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne zostało dodane ostrzeżenie, jeśli liczba pojazdów zadeklarowanych we wniosku różni się od liczby wypisów lub od liczby pojazdów faktycznie przypisanych do wniosku.
 10. Pojazdy: w przewoźnikach w pojazdach zostały dodane nowe kolumny: liczba miejsc w pojeździe (suma liczby miejsc siedzących i stojących), oraz Numer firmy.
 11. Pojazdy: w przewoźnikach w taksówkach została dodana nowa kolumna: Numer firmy.
 12. Taksówki: w niektórych przypadkach (po zmianie pojazdu w licencji na taksówkę) wyświetlały się niepoprawne dane w kolumnie aktualny numer licencji. Błąd został poprawiony.
 13. Kierowcy: w przewoźnikach w Kierowcach i Zarządzających transportem została dodana kolumna Numer firmy.
 14. Zarząd/właściciel i kierowcy: została poprawiona wysokość okna i dopasowana do rozdzielczości ekranu 1024x768.
 15. W przewoźnikach do umów, kontroli i wniosków została dodana kolumna Numer firmy.
 16. Poprawienie dodawania zer wiodących do wypisu przy wniosku o dodatkowe wypisy. Liczba zer wiodących jest dodawana zgodnie z parametrem numeracji dla danego rodzaju dokumentu. Poprawiona został również autonumeracja wypisów przy wniosku o dodatkowe wypisy.
 17. Zmiana wyglądu kroku podsumowania akceptacji wniosku (krok 2 akceptacji). Wyświetlenie informacji szczegółowych z podsumowaniem elementów na akceptowanym wniosku.
 18. Udoskonalenie sortowania po numerze wniosku w rejestrach wniosków. Sortowanie jest numeryczne po właściwym numerze (czyli 1, 2, 3, itp.), bez uwzględniania zer wiodących.
 19. W menu akcji we wszystkich wnioskach został zamieniony przycisk ‘właściwości’ na ‘historia’. Wyświetlana jest lista historii zmian danego dokumentu.
 20. Do wniosków na zezwolenia na linie regularne, zaświadczenia PTZ i potwierdzenia zgłoszenia przewozów zostały dodane kolumny Nazwa linii i Przebieg linii.
 21. Zezwolenia na linie regularne: jeśli wniosek jest na okres dłuższy niż do 31-12-2016, przy akceptacji program automatycznie jako datę końcową ważności zezwolenia podpowiada 31-12-2016, niezależnie od ustawionych parametrów dotyczących daty końca ważności.
 22. Przy zmianie licencji na taksówkę, wydanej na druku LTA, domyślnie zaznacza się poprawny obszar przewozów, analogiczny jak w LTA i właściwy dla druku LTX. Nie ma potrzeby ręcznej zmiany tego ustawienia.
 23. We wniosku o wydanie wtórnika na taksówkę zostało umożliwiona edycja pola daty licencji, która jest drukowana, jako data udzielenia).
 24. Przy zmianie licencji na taksówkę wydanej wg. rozporządzenia z 2007 roku, automatycznie poprawiany jest obszar przewozów, na analogiczny z nowego rozporządzenia.
 25. Słowniki: poprawienie opisu na przycisku ‘Zezwolenia – linie regularne’.
 26. Poprawienie działania przycisku usuń w OSK, SKP, firmach holujących i ośrodkach rehabilitacji.
 27. Wysokość okna dodawania kierowców, instruktorów, itp. została zmniejszona i dostosowana do rozdzielczości ekranu 1024x768.
 28. Okno edycji przedsiębiorców (przewoźnicy, OSK, SKP, Administratorzy Przystanków, Ośrodki rehabilitacji) zostały powiększone do całego ekranu. Przy dodawaniu lub edycji firmy, informacje wyświetlają się w trybie pełnoekranowym. Dzięki temu okno lepiej dopasowuje się do rozdzielczości ekranu 1024x768. Poprawione zostało również działanie przycisku zapisz, przy edycji nazwy firmy.
 29. Dodanie funkcji scalania instruktorów, wykładowców i kursantów. Scalanie możliwe jest dla osób, które mają takie samo Imię, Nazwisko i PESEL lub datę urodzenia. Jeśli dana osoba jest wykorzystywana w usłudze PortalOSK, scalenie nie jest możliwe. W takim przypadku należy spróbować scalić osoby w druga stronę lub skontaktować się z firmą Informica.
 30. Poprawienie dodawania opisu do dokumentów przedsiębiorcy i pojazdu. Program ucinał zapisywany tekst po 50 znakach, zostało poprawione na 500 znaków.
 31. Kierowcy, zarządzający transportem, instruktorzy, wykładowcy, diagności: dodanie możliwości nieokreślania systemu pracy i rodzaju umowy (wartość ‘nieznane’).
 32. Dodany nowy rodzaj dokumentu przypisywanego do przedsiębiorcy: pozwolenie czasowe.
 33. Poprawienie błędu z dodawaniem drugiego zatrudnienia: program nieprawidłowo sygnalizował zachodzenie na siebie dat zatrudnienia dla 1 firmy.
 34. Raporty
  • ogólne: dodanie eksportu do pliku CSV (szybki eksport, płaska lista, bez formatowania, możliwość otwarcia w Excelu lub OpenOffice Calc) oraz dodanie szybkiego eksportu do Excela przy użyciu standardu xml. Wydajność eksportu do standardowego pliku xls została poprawiona i zostały ustawione poprawne domyślne parametry eksportu.
  • ogólne: przedsiębiorcy, kierowcy i pojazdy usunięte nie pojawiają się na raportach (są jedynie widoczne w filtrze usunięte).
  • wykaz dokumentów: dodanie kolumn: dat ważności, przebiegu linii, nazwy linii, zmiana filtrów i sposobu wybierania danych. Domyślnie są wybierane ważne oryginały wydanych dokumentów.
  • wykaz wniosków: dodanie kolumn: przebiegu linii, nazwy linii, zmiana filtrów (umożliwienie filtrowania po zadanym polu) i sposobu wybierania danych (poprawienie wyświetlania danych z wniosków historycznych).
  • Dodatkowy raport ‘Wolne numery boczne taksówek (na podstawie licencji)’. Istniejący w programie raport pokazywał wolne numery boczne taksówek na podstawie rejestru taksówek. Porównanie tych raportów może pokazać ewentualne problemy z poprawnością dat przyjęcia i zdjęcia pojazdów ze stanu w rejestrze taksówek.
  • Wykaz taksówek: dodanie kolumn numer boczny pojazdu z licencji i z rejestru taksówek; poprawienie wybierania danych do raportu; zmiana filtra domyślnego: filtrowane są domyślnie ważne taksówki, wraz z informacją o licencji.
  • Wykaz taksówek: dodanie kolumn dotyczących taksometru, badania technicznego, dowodu rejestracyjnego i własności (kolumny wypełniane są na podstawie dodanych do taksówki dokumentów).
   UWAGA: pomiędzy wykazem taksówek a wykazem dokumentów, gdzie wyfiltrowane są taksówki mogą występować różnice w następujących sytuacjach:
   Brak w wykazie dokumentów, a występują w wykazie taksówek, jeśli:
   - brak jest wydanych druków (np. przy wniosku o wydanie wtórnika, do momentu wydania, zmianie dokumentu do momentu wydania)
   - wszystkie druki są archiwalne (dokument ma status wydany, ale wydruki zostały anulowane/zarchiwizowane) To są dane niepoprawne: należy je wyfiltrować w wykazie dokumentów i sprawdzić.
   Brak w wykazie taksówek, a występują w wykazie dokumentów:
   - Dokumenty, których status jest ‘czeka na wydanie’, natomiast wydruk został ręcznie wydany (z poziomu panelu drukowania). Takie rekordy również można odnaleźć w wykazie dokumentów.
  • Dodatkowy raport ‘Uprawnienia na krajowy transport drogowy – wersja rozszerzona’. Raport jest rozszerzoną wersją istniejącego już raportu i zawiera oddzielne kolumny z ilością każdego nowego uprawnienia przewozowego.
  • Wybieranie danych w raportach Uprawnienia na krajowy transport drogowy (obydwa), oraz sprawozdanie GUS zostały poprawione. Zestawienia robione są na podstawie danych wpisanych we wnioskach.
   Uprawnienia na krajowy transport drogowy (kolumny):
   1 - LTR + ZPD w zakresie rzeczy (licencje na transport rzeczy starego typu i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy)
   2 - LTR kat. pośrednictwo lub przewóz i pośrednictwo + LPR (licencje na transport rzeczy starego typu. kategoria pośrednictwo lub przewóz i pośrednictwo i licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy)
   3 - WLR + WPD w zakresie rzeczy (wypisy z licencji na transport rzeczy starego typu i wypisy z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy)
   4 - LTO + ZPD w zakresie osób (licencje na transport osób starego typu i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób)
   5 - WTO + WPD w zakresie osób (wypisy z licencji na transport osób starego typu i wypisy z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób)
   6 - LTA + LTX (licencje na przewóz osób taksówką)
   7 - ZLR (zezwolenia na linie regularne)
   8 - WLR (wypisy z zezwoleń na linie regularne)
   9 - ZLS (zezwolenia na linie regularne specjalne)
   10 - WLS (wypisy z zezwoleń na linie regularne specjalne)
   11 - ZAS na przewóz osób (zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne osób typu krajowe i krajowe i międzynarodowe)
   12 - WZA na przewóz osób (wypisy z zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne osób typu krajowe i krajowe i międzynarodowe)
   13 - ZAS na przewóz rzeczy (zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne rzeczy)
   14 - WZA na przewóz rzeczy (wypisy z zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne rzeczy)
   Uprawnienia na krajowy transport drogowy - wersja rozszerzona (kolumny):
   1 - LTR (licencje na transport rzeczy starego typu)
   2 - LTR kat. pośrednictwo lub przewóz i pośrednictwo (licencje na transport rzeczy starego typu. kategoria pośrednictwo lub przewóz i pośrednictwo)
   3 - WLR (wypisy z licencji na transport rzeczy starego typu)
   4 - LPR (licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy)
   5 - ZPD w zakresie rzeczy (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy)
   6 - WPD w zakresie rzeczy (wypisy z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy)
   7 - LTO (licencje na transport osób starego typu)
   8 - WTO (wypisy z licencji na transport osób starego typu)
   9 - ZPD w zakresie osób (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób)
   10 - WPD w zakresie osób (wypisy z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób)
   11 - LSO (licencje na przewóz osób samochodem osobowym)
   12 - WSO (wypisy z licencji na transport osób samochodem osobowym)
   13 - L79 (licencje na przewóz osób samochodem osobowym od 7 do 9 osób łącznie z kierowcą)
   14 - W79 (wypisy z licencji na przewóz osób samochodem osobowym od 7 do 9 osób łącznie z kierowcą)
   15 - LTA + LTX (licencje na przewóz osób taksówką)
   16 - ZLR (zezwolenia na linie regularne)
   17 - WLR (wypisy z zezwoleń na linie regularne)
   18 - ZLS (zezwolenia na linie regularne specjalne)
   19 - WLS (wypisy z zezwoleń na linie regularne specjalne)
   20 - ZAS na przewóz osób (zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne osób typu krajowe i krajowe i międzynarodowe) 21 - WZA na przewóz osób (wypisy z zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne osób typu krajowe i krajowe i międzynarodowe)
   22 - ZAS na przewóz rzeczy (zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne rzeczy)
   23 - WZA na przewóz rzeczy (wypisy z zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne rzeczy)
   Sprawozdanie GUS: (wiersz/kolumna)
   1/1 - LTO kategoria autobus, samochód os. i autobus + ZPD w zakresie osób (licencje na transport osób starego typu i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób)
   1/2 - WTO + WPD w zakresie osób (wypisy z licencji i zezwoleń j.w.)
   2/1 - LTA + LTX (licencje na przewóz osób taksówką)
   2/3 - LTA + LTX - przypisane różne pojazdy do licencji na przewóz osób taksówką
   3/1 - LTR + ZPD w zakresie rzeczy (licencje na transport rzeczy starego typu i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy)
   3/2 - WLR + WPD w zakresie rzeczy (wypisy z licencji na transport rzeczy starego typu i wypisy z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy)
   4/1 - LTR kat. pośrednictwo lub przewóz i pośrednictwo + LPR (licencje na transport rzeczy starego typu. kategoria pośrednictwo lub przewóz i pośrednictwo i licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy)
 35. Karty parkingowe: poprawienie wyglądu listy wyboru pojazdów przy dodawaniu karty parkingowej dla ośrodka rehabilitacji.
 36. Karty parkingowe: zamiana kolumny Imię i nazwisko na ‘Imię i nazwisko / Ośrodek rehab.’. Dla kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych pokazuje się imię i nazwisko, dla ośrodków rehabilitacji – nazwa ośrodka rehabilitacji. Analogiczna zmiana została wykonana w podsumowaniu karty (właściwości i menu akcji).
 37. W podsumowaniu karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych wyświetlany jest napis Imię i nazwisko, dla ośrodków rehabilitacji napis Firma.
 38. W panelu drukowania, jeśli mam wyświetlony podgląd wydruku i zmieniam opcje drukowania, podgląd wydruku odświeża się automatycznie.
 39. Na niektórych stacjach roboczych z Windows XP SP3 lub Windows Server 2008 SP2 po wejściu do opcji wydruków program „zawisał”. Problem polegał na innej niż standardowa odpowiedzi z systemu operacyjnego na odświeżanie ekranu. Problem został rozwiązany.
 40. Opcje numeracji: poprawienie błędu niezapisywania ilości zer wiodących do wypisów na licencje na przewóz osób i rzeczy (starego typu).
 41. 41. W opcjach drukowania, w prawym dolnym rogu została dodana krótka instrukcja dotycząca skrótów klawiaturowych:
  CTRL + a: zaznaczanie wszystkich elementów
  CTRL + strzałki: przesuwanie zaznaczonego elementu
  SHIFT + strzałki: zmiana wielkości zaznaczonego elementu
 42. Panel drukowania: poprawienie błędu sortowania po numerze wypisu i filtrowania. Do filtru zostało dodane możliwość wyfiltrowania ważnych oryginałów, kopii, dokumentów głównych i wypisów.
 43. Panel drukowania: na podglądzie wydruku zostało poprawione działanie scroll-a w myszce: scroll przesuwa podgląd w górę i w dół.
 44. Panel drukowania: jeśli edytuję datę głównego dokumentu, program pyta się, czy zmienić datę na wszystkich niewydrukowanych wypisach. Jeśli poprawiam datę na wypisie, program pyta się, czy zmienić datę na niewydrukowanych innych wypisach.
 45. Została dodana historia do pojazdów (każdy rodzaj). Przy aktualizacji programu zostanie dodany 1 rekord historyczny z datą utworzenia rekordu pojazdu w systemie (lub jego migracji). Przy każdej edycji pojazdu będzie zapisywany rekord historyczny.
 46. W filtrach dotyczących wniosków przewoźników i kart parkingowych, został rozbudowany filtr ważnych dokumentów. Po rozwinięciu ‘ważne’ możemy dodatkowo wyfiltrować ważne dokumenty po rodzaju / kategorii dokumentu.
 47. Kontrole: dodanie akcji ‘zamknięcie kontroli (proces skrócony)’. Akcja umożliwia wykonanie zamknięcia kontroli bez konieczności przechodzenia przez cały proces: bezpośrednio po dodaniu kontroli można ją zamknąć.
 48. Kontrole: pole Uwagi zostało powiększone do 200 znaków.
 49. Została dodana nowa akcja: ‘zwrot wypisu’. Wykonanie akcji archiwizuje wybrane wypisy i odpowiednio zmniejsza liczbę wypisów we wniosku.
 50. Ogólne: Po kliknięciu na przycisk właściwości wniosku (albo dwuklik) został zmieniony wyświetlany interfejs użytkownika. Wyświetlane są wszystkie istotne aktualne informacje dla danego wniosku.
 51. Ogólne: We właściwościach i edycji zostały dodane przyciski nawigacji po rekordach (zgodnie z ustawionym filtrem można przełączać na kolejny i poprzedni rekord).
 52. Poprawa zachowania programu przy zerwaniu połączenia z serwerem: program zamyka się bez komunikatu o błędzie (Read error).
 53. Poprawienie wyświetlania informacji o ilości dostępnych stanowisk na zakładce Ustawienia -> Licencje.
 54. Ogólne: zmiana widoku właściwości wniosków (uruchamiane dwuklikiem, albo przyciskiem właściwości): pokazuje się podsumowanie aktualnego dokumentu, wraz z informacjami szczegółowymi dotyczącymi dokumentu. Zostały również dodane przyciski nawigacji po rekordach: kolejny rekord / następny rekord. Analogiczne zmiany zostały wprowadzone w menu akcji, czyli podczas edycji dokumentu.
 55. Ogólne: usunięcie przycisków nawigacji po rekordach. Przyciski scalania, oraz wyświetlania historii zostały dodane bezpośrednio pod przyciskami edycji. Scalanie przedsiębiorców zostało usunięte spod przycisku usuń.
 56. Ogólne: została dodana możliwość eksportu danych widocznych w rejestrach do pliku CSV (Excel, OpenOffice Calc) oraz drukowania i zapisu do pdf. Przyciski eksportu i drukowania zostały dodane po prawej stronie, obok wyszukiwania:
 57. Ogólne: system zapamiętuje szerokości kolumn i ich kolejność dla wszystkich okien i dla każdego użytkownika. Informacje zapisywane są na stacji roboczej (na komputerze, dla zalogowanego użytkownika Windows).
 58. Zarządzanie użytkownikami: użytkownika w systemie mogę przypisać do wydziału (delegaturę) urzędu dodanego do systemu dla urzędu w licencji. Wydział urzędu dodaje się w Słownikach urzędów.
 59. Instalator: umożliwienie instalacji oddzielnie bazy danych i usługi Serwer Informica. W instalatorze można wybrać zainstalowanie i zaktualizowanie bazy danych na innym serwerze, gdzie zainstalowany jest SQL Server. Na liście przy instalacji serwera został dodany przycisk zaawansowane. Żeby zainstalować bazę na serwerze zdalnym należy podać nazwę serwera i instancji, oraz ścieżkę, gdzie na serwerze zdalnym będą umieszczone pliki bazy danych.

27.12.2013


Moduł Dokumenty:
 1. Zostały rozdzielone zezwolenia na linie regularne i regularne specjalne od wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. W menu Przewoźnicy -> Wnioski zamiast istniejącej pozycji Zezwolenia zostały dodane 2 nowe:
  • Zezwolenia – linie regularne
  • Zezwolenia – nienormatywne
  UWAGA: żeby ta funkcjonalność działała poprawnie, konieczna jest podmiana pliku licencji. Po aktualizacji będzie widoczna jedynie pozycja Zezwolenia – linie reg. Firma Informica wygeneruje dla Państwa plik licencji uwzględniający nową pozycję w menu. Na podmianę pliku licencji jest 30 dni. Niezbędne zmiany zostały wykonane również w parametrach dotyczących zezwoleń, słowniku wygaśnięć oraz raportach. Zezwolenia zostały porozdzielane. Dzięki powyższej zmianie jest możliwe utworzenie dostępu tylko do wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.
 2. Została wykonana podmiana w menu nazwy Zaświadczenia na ‘Zaświadczenia na potrz. własne’. Analogiczne poprawki zostały wykonane w parametrach, słownikach i raportach. Zmiana ma na celu ułatwienie nawigacji po programie.
 3. Poprawiona została wydajność programu przy wczytywaniu listy firm (wczytywanie danych jest obecnie dużo szybsze).
 4. Poprawiona została wydajność programu przy wczytywaniu listy pojazdów i taksówek (wczytywanie danych jest obecnie dużo szybsze).
 5. Poprawiona została wydajność programu przy wczytywaniu listy kierowców, instruktorów, wykładowców i kursantów (wczytywanie danych jest obecnie dużo szybsze).
 6. Poprawienie błędu wniosku o zmianę terminu ważności: data ważności aktualizowała się niepotrzebnie przy edycji liczby wypisów.
 7. W Parametrach ‘Opcje ogólne’ został dodany parametr ‘Dodawaj opłaty’. Domyślnie jest on zaznaczony. Jego odznaczenie powoduje wyłączenie dodawania opłat przy generowaniu wniosków.
 8. Przy zmianie licencji na taksówkę, gdzie licencja została wydana na „starym” formularzu (LTA), a po zmianie zostanie wydana na nowym (LTX, wg. rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2013), dokument będzie się poprawnie filtrował przy filtrowaniu Uprawnień przewozowych po kategorii. Po zmianie będzie wyświetlał się jako dokument typu LTX. Jeśli chcemy wyfiltrować wszystkie taksówki, musimy zaznaczyć wszystkie pozycje dotyczące taksówek w filtrze kategoria/rodzaj trzymając wciśnięty klawisz CTRL.
 9. Karty parkingowe: poprawienie domyślnej daty, przy wydawaniu kart parkingowych na czas określony. Domyślna data to dziś plus 1 rok.
 10. W opcjach wydruku (formatowanie elementów na wydrukach) po podświetleniu konkretnego elementu na wydruku zaznaczają się odpowiednie przyciski dotyczące wyrównania tekstu (do prawej/lewej/centruj/justuj oraz do dolnej/górnej/centruj). Dzięki temu wiadomo jak jest sformatowane ułożenie tekstu w danym polu.
 11. Umożliwienie drukowania własnych numerów zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne na wypisach z zaświadczeń. Jeśli w opcjach wydruku wypisu (WZA) ustawimy parametr … wtedy na wydruku wypisu w polu Numer zaświadczenia będzie pojawiała się treść: numer druku ścisłego zarachowania + numer własny zaświadczenia, np. „0391334 0015”. Prosimy pamiętać, że aby drukować własne numery zaświadczeń w parametrach numeracji zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne konieczne jest wyłączenie parametru „numer zaświadczenia = numer druku”.
 12. Zostały poprawione domyślne (dodane przy instalacji programu) przepisy ustaw dotyczące wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień przewozowych. Przepisy można przeglądać i edytować w Słownikach.

  UWAGA: przepisy ustaw dodane ręcznie lub uprawnienia pochodzące z importu z programu Licencje nie zostały zmienione.

 13. Zostały zaktualizowane podstawy prawne drukowane na uprawnieniach przewozowych na najnowsze ‘Dz.U. 2013 poz. 1414’ (nie zostały zaktualizowane podstawy prawne, które zostały zmienione przez użytkownika).
 14. Przy dodawaniu i zmianie uprawnień przewozowych z opisu podstawy prawnej w interfejsie użytkownika został usunięty tekst ‘nr 0’.
 15. Poprawienie wyświetlania wykazu zmian na ekranie startowym aplikacji w systemach Windows XP.
 16. Poprawienie wyświetlania okien parametrów przy ustawionych dużych czcionkach w Windows XP. Okna edycji parametrów dostosowują się automatycznie do wybranej wielkości czcionki w systemie Windows i wyświetla się cała treść.
 17. Poprawienie wyświetlania daty wydania w historii druku w panelu drukowania. Pojawia się data wykonania czynności, a w opisie data wybrana przy wydaniu.
 18. Poprawienie wyświetlania rodzaju uprawnień w menu akcji: tekst jest zawijany i widać całą nazwę uprawnienia przewozowego.
 19. Poprawienie nazw kolumn w uprawnieniach przewozowych: słowo Licencja zostało zastąpione przez Uprawnienie.
 20. W rejestrze kart parkingowych została dodana kolumna Rodzaj karty, w której wyświetla się rodzaj wydanej karty: dla osoby niepełnosprawnej lub dla placówki rehabilitacyjnej.
 21. Poprawienie edycji druków niewykorzystanych: możliwa jest zmiana rodzaju druku.
 22. Poprawienie nadawania zer wiodących przy zmianie dokumentu i dodatkowych wypisach.
 23. Poprawienie błędu przy dodawaniu miejscowości: pojawiał się błąd przy wybieraniu gminy.
 24. Poprawki i zmiany w raportach:
  • naprawienie błędu raportu Wykaz taksówek
  • dodanie opisów do dat w Wykazie wniosków i Wykazie dokumentów
  • optymalizacja działania raportu Wykaz dokumentów. Uwaga: przy dużej ilości rekordów rysowanie tabeli może nadal trwać długo (do 20s przy kilkunastu tysiącach rekordów w raporcie).
  • w raporcie ‘Wykaz przypisania pojazdów’ zostało dodane drukowanie danych KRS/EDG przedsiębiorcy (możliwe jest wyłączenie drukowania tego pola). Ponadto zostało poprawiona wysokość pól dotyczących nazwy firmy i adresu, oraz drukuje się słowo ‘(brak)’ zamiast 0 w przypadku braku dat dokumentu.
  • w raporcie ‘Wykaz opłat’ zostało poprawiona wysokość pól dotyczących nazwy firmy i adresu, oraz drukuje się słowo ‘(brak)’ zamiast 0 w przypadku braku dat dokumentu.
  • Poprawienie działania raportu Plan kontroli (Raporty -> Raporty -> Kontrole): dodanie kolumny Lp. oraz poprawienie wyświetlania danych: w planie kontroli wyświetlają się wszystkie niezakończone kontrole.
  • Poprawienie działania raportu Raport wykonanych kontroli (Raporty -> Raporty -> Kontrole): dodanie kolumny Lp. oraz poprawienie wyświetlania danych: w raporcie wykonanych kontroli wyświetlają się wszystkie zakończone kontrole.
 25. Pojazdy pochodzące z importu z programu Licencje, Zezwolenia, Zaświadczenia: został uzupełniony rok produkcji, który nie zaktualizował się przy migracji danych.
 26. W opcjach drukowania dokumentów została dodana możliwość zaznaczenia wszystkich elementów za pomocą klawiszy CTRL+a. Wtedy dla wszystkich elementów można wykonywać formatowania (np. zmiana rodzaju czcionki i wielkości, wyrównanie).
 27. W drukowaniu zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (oryginał ZPD oraz wypis WPD) został dodany parametr: Rodzaj drukowanego adresu. Domyślnie zaznaczony jest adres główny (adres rejestracji działalności), natomiast można zmienić drukowany adres na adres korespondencyjny (zgodnie z rozp. PE 1071/2009 art. 5 lit. a). Przy zaznaczonej powyższej opcji drukowany jest adres korespondencyjny przedsiębiorcy, czyli miejsce, w którym prowadzi działalność. Jeśli chcemy korzystać z nowej opcji należy każdemu przedsiębiorcy, któremu będziemy wydawać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dodać adres korespondencyjny. Na pozostałych uprawnieniach przewozowych drukowany jest adres główny, czyli miejsce rejestracji działalności przedsiębiorcy.
 28. Dodanie możliwości automatycznego nadawania numerów firm - przewoźników. W Ustawienia -> Parametry -> Opcje ogólne został dodany nowy parametr 'Automatycznie nadawaj numery firm (przewoźnicy)’. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, to przy dodawaniu firmy będzie podpowiadał się kolejny numer firmy, przy edycji i zapisie będzie sprawdzana unikalność numeru firmy. Domyślnie parametr jest odznaczony i weryfikacja numeru firmy jest wyłączona. Uwaga: przy włączeniu automatycznego nadawania numerów firm, nie odbywa się automatyczna weryfikacja istniejących numerów firm w systemie. Weryfikacja następuje przy dalszej pracy: dodawaniu i edycji przewoźników-przedsiębiorców.
 29. Dodanie funkcji scalania przedsiębiorców. Scalać można tylko firmy, które mają ten sam numer firmy oraz numer NIP. Scalanie firm znajduje się pod przyciskiem ‘-‘ (usuń). Należy wybrać firmę, z którą chcemy scalić (pokazuje się lista firm, które spełniają warunek posiadania tego samego numeru firmy i numeru NIP), wybieramy właściwą. Firma, którą scalamy zostanie usunięta i wszystkie jej dokumenty, pojazdy, kierowcy, itp., zostaną przeniesione do firmy, którą wybraliśmy. Operacja scalania jest nieodwracalna. Operacja ma charakter techniczny – służy wyeliminowaniu w rejestrze przedsiębiorców duplikatów. Scalenie dotyczy też serwera zdalnego Informica (tam również eliminowane są duplikaty scalanej firmy, jeśli istnieją), więc wymagany jest przy scaleniu dostęp do Internetu.
 30. Dodanie możliwości nadawania uprawnień ‘tylko do odczytu’. W uprawnieniach, jeśli użytkownik lub grupa ma zaznaczony ‘tylko do odczytu’ nie będzie mógł dodawać, usuwać ani edytować rekordów. Jedynie będzie aktywny przycisk właściwości umożliwiający podgląd rekordów i ich historii.
AdminTool:
 1. Poprawienie wyświetlania informacji o działaniu silnika bazy danych MS SQL Server na zakładce Serwer Informica, jeśli system Foris działa w oparciu o domyślną instancję MS SQL Server.
 2. Dodanie informacji na zakładce Wersja serwera Informica o ilości wykupionych stanowisk systemu.
 3. Przywrócenie komunikatu po odtworzeniu archiwalnej bazy danych.
 4. Umożliwienie wysyłania i pobierania archiwów na serwer zdalny Informica. Można wykonywać kopie zapasowe na serwer zdalny Informica. Pobieranie i odtwarzanie archiwów z serwera zdalnego Informica zostanie w przyszłym roku zaoferowane jako dodatkowa usługa. W tej chwili można z niej korzystać nieodpłatnie.

27.11.2013


Moduł Przystanki:

  1. Moduł przystanki: została zaktualizowana lista dróg: aktualizacja dróg wojewódzkich.

Moduł Dokumenty:

 1. Umożliwienie zmiany wersji rozporządzenia przy wniosku o zmianę terminu ważności licencji na taksówkę.
 2. Poprawienie błędu z zapisywaniem opisu pojazdów i taksówek.
 3. Dla zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych umożliwione zostało drukowanie nazwy organu odwoławczego w 2 linijkach: W parametrach organu odwoławczego możliwe jest dodawanie nowych linii oraz automatyczne wstawianie spacji na początku pierwszej linijki. Po poprawieniu położenia tego pola na wydruku, oraz jego wielkości, można wydrukować nazwę organu odwoławczego w 2 linijkach.
 4. Zostało poprawione naliczanie opłat za wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych na zgodne z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 4 kwietnia 2012 (Dz. U. 2012 poz. 366).
 5. Dodanie możliwości eksportu do CEIDG nowych typów uprawnień przewozowych (nowe licencje uwzględniane są przy eksporcie).
 6. Jeśli został dodany dokument, wydany i wyeksportowany do CEIDG, to, jeśli zostanie wykonane anulowanie wydania i anulowanie całego dokumentu, informacja o tym dokumencie zostanie wycofana z CEIDG (została dodana taka możliwość w bazie CEIDG).
 7. Poprawienie dodawania przedsiębiorcy: jeśli nazwę wpisujemy w dwóch linijkach, program poprawnie wyszukuje firmę w bazie zdalnej Informica (firmę, którą podpowiada).
 8. Przy zmianie licencji na taksówkę, jeśli zmienia się pojazd i wskazuję taksówkę bez nadanego numeru bocznego, program automatycznie nadaje stary numer taksówki i ustawia datę zdjęcia ze stanu poprzedniego pojazdu. Zmiana ta umożliwia łatwą realizację zmiany pojazdu do licencji na transport drogowy osób taksówką. Wystarczy dodać taksówkę właściwemu przedsiębiorcy, bez nadawania jej numeru bocznego. Następnie użyć akcji wniosek o zmianę uprawnienia (zmiana wszystkich wydruków). Po zaznaczeniu ‘Zmiana danych pojazdu’ i wybraniu nowego pojazdu, program automatycznie nada numer boczny i ustawi datę zdjęcia ze stanu „starej” taksówce.
 9. W historii licencji na taksówkę są pokazane również dane pojazdu, na który została wydana licencja.
 10. W akcji zmiana dokumentu (bez zmiany wydruków) została udostępniona edycja daty końca ważności dokumentu (dla dokumentów na czas określony). Ponadto zostało poprawione działanie parametru ogólnego ‘Dodawaj opłaty przy zmianie dokumentu (bez zmiany druków): jeśli parametr jest odznaczony nie jest dodawana żadna opłata.
 11. OSK: dodanie nowej kategorii kursów i egzaminów: na pozwolenie na tramwaj (PT).
 12. Jeśli na wniosku o zmianę dokumentu ze zmianą wydruków zaznaczam, że zmieniły się dane przedsiębiorcy, to od razu jest możliwa edycja firmy – z formularza edycji wniosku. Został dodany przycisk edycji firmy.
 13. Dodanie możliwości justowania tekstu (wyrównanie do prawej i do lewej) na wydrukach w opcjach wydruku dokumentu.
 14. Poprawienie działania Multiselect (zaznaczania wielu pozycji) w filtrze we wnioskach. Jeśli zaznaczę kilka pozycji w filtrze używając klawisza CRTL w oknie widzę wszystkie elementy z zaznaczonych pozycji filtra.
 15. Poprawienie błędu z automatycznym nadawaniem numerów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika (w niektórych przypadkach mechanizm niepoprawnie wskazywał pierwszy numer lub działał niepoprawnie przy anulowaniu).
 16. Dodanie możliwości wykonania zmiany dokumentu bez zmiany wydruków przy statusie sprawy ‘zwiększona liczba wypisów do dokumentu’ oraz ‘wydanie wtórnika do dokumentu’.
 17. Poprawienie działania programu przy wyłączonej opcji 'zawsze korzystaj z najnowszej wersji rozporządzeń'. Program podpowiada przy wprowadzaniu nowych uprawnień lub przy zmianie zawsze najnowszą wersję rozporządzenia (którą można zmienić na starszą).
 18. Dodanie komunikatu w panelu drukowania, jeśli w rejestrze nie ma już wolnych druków ścisłego zarachowania typu, który próbuję drukować.
 19. Zmiany w generatorach raportów
  • Na raporcie Przypisanie pojazdów do dokumentu została dodana kolumna 'Liczba miejsc (suma)' (suma pól: liczba miejsc siedzących i stojących).
  • Dodanie do wykazów: dokumentów, wniosków, pojazdów, taksówek i kierowców możliwości sortowania po wybranej kolumnie.
  • Poprawa wybierania statusów i typów dokumentów w wykazach dokumentów i wniosków.
  • Poprawa raportów dotyczących taksówek: błędy wynikały najczęściej z niepoprawnych danych w programie Licencje, które zostały zmigrowane do Foris. Często zdarzała się sytuacja, że w Licencjach została wydana licencja na taksówkę bez wpisania pojazdu do rejestru taksówek. W Foris taka sytuacja nie jest dopuszczalna, a niestety przy migracji nie zostało to uwzględnione. Przy aktualizacji zostaną dodane brakujące taksówki na podstawie istniejących w programie licencji na taksówki. Bardzo prosimy uważnie sprawdzić poprawność rejestru taksówek po aktualizacji. Wszystkie ewentualne problemy prosimy zgłaszać do firmy Informica. Ponadto problem różnicy w ilości rekordów w rejestrach taksówek i na raportach może wynikać z tego, że na 1 pojazd zostało wydanych więcej niż 1 licencja. Prosimy sprawdzić rejestry również pod tym kątem.
  • Dodanie kolumny NIP (firmy) w wykazie taksówek.
 20. Dodanie filtrowania do kierowców i osób zarządzających transportem: filtr na podstawie zatrudnienia.
 21. Poprawienie komunikatu przy próbie wykonania wniosku o zmianę wykazy pojazdów dla licencji na taksówkę.
 22. Poprawa działania parametru ogólnego (opcje ogólne) ‘Domyślna data ważności’. Jeśli wybrana jest opcja ‘Data wczorajsza’, program poprawnie ustawia datę końca ważności na datę o 1 dzień wcześniejszą. Np.: data początku ważności to 2013-10-31, dokument ważny przez 2 lata, program ustawi datę końca ważności na 2015-10-30.
 23. Przy imporcie danych z programu Licencje mógł nastąpić błąd z datą końcową i numerem zezwoleń na przewozy regularne. W trakcie aktualizacji błąd, jeśli występuje, zostanie skorygowany.
 24. Dane zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne pochodzące z importy z programu Licencje zostaną skorygowane w następujący sposób: jeżeli istnieją ważne dokumenty, których termin ważności nie upłynął przed początkiem bieżącego roku, a które zostały wydane według rozporządzenia z 2004 roku (wtedy obowiązywał inny wzór formularza wydruku zaświadczenia), to te dokumenty zostaną zmienione i zaktualizowane do formularza wydruku z roku 2006. Przy zmianie zaświadczenia pochodzącego z programu Licencje i dostosowanego do definicji z rozporządzenia z roku 2004 pojawiały się błędy związane z niepoprawnym formularzem. Wzór wydruku zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne z rozporządzenia z roku 2004 nie został zaimplementowany w Forisie. Aktualizacja danych rozwiąże powyższy problem.
 25. Automatyczna numeracja spraw: dodanie przycisku zapisu parametrów numeru sprawy (komórka organizacyjna, symbol klasyfikacyjny i separator) oraz ułatwienie ustawiania i zmiany początkowego numeru sprawy. Numery sprawy nie można przestawić na niższy niż był ostatnio (wtedy mogłyby powtarzać się numery spraw nadawane automatycznie).
 26. Dodanie do przedsiębiorców możliwości dodawania nowych typów dokumentów, wynikających z art. 7a ust. 3 ustawy o transporcie drogowym. Dokumenty te można dodawać przy dodawaniu lub edycji przedsiębiorcy na zakładce ‘Dokumenty’.
 27. Dodanie do kierowców, osób zarządzających transportem i zarządu właścicieli możliwości dodawania zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego oraz certyfikatu kompetencji zawodowych.
 28. Zmieniony został sposób opisu rodzajów uprawnień przewozowych na odpowiadający nazwom z ustawy o transporcie drogowym. Do ich łatwiejszego rozróżnienia do nazwy został dodany trzyliterowy skrót dokumentu. Zmiana dotyczy tylko uprawnień przewozowych.
 29. Umożliwienie dodawania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (PTZ) z datą ważności bezterminową.
 30. Poprawienie logiki działania nadawania numerów przy zmianie dokumentu (parametr Numeracja -> zmiana dokumentu).
  • Jeśli jest wybrana opcja Numer bez zmian to numer się nie zmienia.
  • Jeśli jest wybrana opcja Nowy numer, to numer nadaje się w zależności od ustawienia parametrów numeracji dla wybranego dokumentu (automatycznie lub ręcznie).
  • Jeśli jest wybrana opcja Nadaj prefix / sufix to pojawia się okienko do wpisania prefiksu lub sufiksu. Program automatycznie podpowiada kolejny numer sufiksu dla danego numeru. Ta opcja nie będzie działała, jeśli dla danego dokumentu numer dokumentu = numer druku.

30.09.2013


Moduł Dokumenty:

  1. Dodanie możliwości określania liczby znaków w numerze wypisu (zera wiodące). Odpowiedni parametr został dodany w parametrach numeracji poszczególnych typów dokumentów. Przy edycji wypisu jest możliwość poprawienia numeru, jak również dodania zer do numeru.
  2. Zmiany w raportach:

   • Wykaz zarządzających transportem: poprawienie wyświetlania numerów licencji i zezwoleń (brakowało prefiksów i sufiksów).
   • Dodanie nowych kolumn do raportu Wykaz OSK: Data wydania poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań, Data zatrudnienia i rodzaj umowy instruktorów, Numery rejestracyjne, Marki i Kategorie pojazdów.
   • Dodanie nowych kolumn do raportu Wykaz instruktorów: Data wydania legitymacji, Numer legitymacji, Daty ważności legitymacji, Uwagi (z instruktora).
   • Dodanie nowych kolumn do raportu Wykaz wykładowców: Data wydania zaświadczenia, Uwagi (z wykładowcy).
   • Dodanie nowych kolumn do raportu Wykaz diagnostów: Data wydania zaświadczenia, Uwagi (z diagnosty).
   • Wykaz przypisania pojazdów: usunięcie kolorów z raportu; dodanie kolumny Lp. do raportu, Dodatkowy parametr raportu: 'Pokazuj tylko pojazdy (bez dokumentów)': jeśli zaznaczony, to nie jest pokazywana środkowa część raportu z numerami dokumentów i jest tylko lista pojazdów przypisanych do firmy.

UWAGA: Parametr 'Pokazuj tylko pojazdy (bez dokumentów)' jest domyślnie zaznaczony.

   • Dokumenty czekające na wydrukowanie: uwzględnienie nowych uprawnień przewozowych na raporcie.
   • Sprawozdanie statystyczne GUS:
    • Przewóz autobusami: dodatkowo dodajemy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób;
    • Przewóz taksówkami osobowymi: uwzględnia nowe i stare licencje na taksówki;
    • Transport rzeczy pojazdami samochodowymi: dodatkowo dodajemy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy;
    • Działalność gospodarcza w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy: dodatkowo dodajemy licencje na pośrednictwo.
   • Uprawnienia na krajowy transport drogowy
    • Przewóz rzeczy: dodatkowo dodajemy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy;
    • Licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy: dodatkowo dodajemy licencje na pośrednictwo.
    • Przewóz osób: dodatkowo dodajemy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób;
    • Licencja na przewóz taksówką: uwzględnia nowe i stare licencje na taksówki.
   • Uwzględnienie nowych uprawnień przewozowych w filtrach w Wykazie wniosków, w Wykazie dokumentów, w wykazie opłat i w wykazie przypisania pojazdów.
   • Dodanie do Wykazu instruktorów możliwości wyświetlania listy instruktorów wg ważności legitymacji (+ korekta błędu podglądu raportu);
   • W raporcie ‘Wnioski o karty parkingowe’ mógł niepoprawnie wyświetlać się numer karty parkingowej. Zostało to poprawione.
   • Poprawa raportu Wykaz taksówek: poprawienie działania filtrów, dodanie dat anulowania, cofnięcia i wygaśnięcia wniosku, domyślne sortowanie po numerze bocznym, możliwość wyłączania kolumn.
   • Poprawa raportu Pojazdy przypisane do dokumentu: w niektórych przypadkach raport zwracał niepoprawne wyniki w sytuacji, kiedy zaznaczony był parametr Uwzględniaj pojazdy nieprzypisane.
   • Dodanie nowego raportu: Wykaz kierowców (w części Przewoźnicy).

UWAGA: Raporty: Wykazów dokumentów i Wykaz taksówek oraz Sprawozdanie GUS i Uprawnienia na krajowy transport drogowy mogą działać niepoprawnie dla danych importowanych z programu Licencje. Problem zostanie rozwiązany w najbliższej wersji.

  1. Umożliwienie sortowania na liście taksówek (Przewoźnicy -> Taksówki) w kolejności rosnącej numerów bocznych (zamiast alfabetycznie).
  2. Dodanie do listy taksówek (Przewoźnicy -> Taksówki) kolumny ‘Aktualny numer licencji’. W tej kolumnie wyświetlany jest numer ważnej licencji przypisanej do taksówki.
  3. Przy akceptacji wniosku o nową licencję na taksówkę lub zmianie licencji na taksówkę nie jest już obowiązkowe wypełnianie pola VIN pojazdu, gdyż nie jest ono drukowane na licencji.
  4. Umożliwienie zmiany liczby wypisów przy akcji przeniesienia uprawnień na inną firmę, oraz umożliwienie anulowania wykonania tej akcji.
  5. Zmiana filtru na listach druków (Ustawienia/Druki) na dynamiczny: w filtrze pokazują się tylko nazwy faktycznie istniejące na liście.
  6. Poprawienie błędu związanego z numeracją nowych dokumentów: numery dokumentów anulowanych nie są brane pod uwagę.
  7. Dodanie opłat przy zmianie licencji na taksówkę ze zmianą rozporządzenia (tzn. poprzednia licencja była wydana zgodnie z rozporządzeniem z dnia 4-12-2007 i przy zmianie wydajemy zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18-06-2013).
  8. W akcji opłaty za wniosek wyświetlenie numerów potwierdzenia wpłat.
  9. W parametrach ogólnych został rozdzielony parametr kontroluj rozliczanie opłat: można kontrolować rozliczanie opłat jedynie dla uprawnień przewozowych.
  10. Zwiększenie wielkości nazwy załącznika, który można dołączyć do programu do 256 znaków.
  11. Poprawka błędu nadawania numeru i drukowania numeru dla nowych uprawnień przewozowych.
  12. Program zawsze podpowiada najnowszą wersję rozporządzenia przy dodawaniu i zmianie wydruku nawet, jeśli nie jest zaznaczony parametr ‘zawsze korzystaj z najnowszej wersji rozporządzeń’.
  13. Poszerzone zostało pole dodawania nowych druków do bazy, dzięki czemu widać pełną nazwę dokumentu.
  14. Przy akceptacji Zezwolenia na krajowy transport drogowy rzeczy ( i osób), które wydawane jest bezterminowo, wyszarzenie daty terminu ważności i ustawienie okresu ważności ‘(bezterminowo)’.
  15. Licencje na taksówkę: przy wniosku o nową taksówkę i wniosku o zmianę wyświetlenie informacji o dacie przyjęcia na stan i zdjęcia ze stanu.
  16. Zmiana kolejności wyświetlania kolumn: zamiana kolumn NIP i Numer w rejestrach przedsiębiorców, OSK, Innych jednostek, SKP, Parkingów, Firm holujących i Ośrodków rehabilitacji.
  17. Zmiana kolejności kolumn w Pojazdach przewoźników i Pojazdach szkoleniowych OSK: kolumna numer boczny została przeniesiona do ostatniej kolumny.
  18. Dodanie do OSK i Innych jednostek szkolenia na pozwolenie na tramwaj (dodatkowa kategoria).
  19. Dodanie do instruktorów i wykładowców uprawnień instruktorskich na pozwolenie na tramwaj.
  20. Dodanie paska postępu przy pobieraniu danych z PortalOSK.
  21. Poprawienie wyświetlania danych kursu w zaświadczeniu o ukończeniu kursu, w przypadku kiedy kurs nie ma określonej daty końcowej.
  22. Zmiana interfejsu dodawania osób: Pole PESEL zostało przeniesione na górę ekranu. Przy dodawaniu wykładowców, instruktorów i kursantów należy najpierw podać numer PESEL lub zaznaczyć, że dana osoba nie ma numeru PESEL, przed uzupełnieniem pozostałych danych.
  23. Zmiana sposobu blokowania licencji przy uruchomieniu programu. Aktualnie jeśli logowanie następuje przez login i hasło (nie jest zintegrowane z logowaniem Windows), aplikacja Foris podłącza się do serwera, żeby sprawdzić czy jaki jest sposób logowania i rozłącza się, dzięki czemu nie blokuje licencji dla kolejnych użytkowników.
  24. Zmiana sposobu blokowania licencji przy uruchomieniu programu. Aktualnie, jeśli logowanie następuje przez login i hasło (nie jest zintegrowane z logowaniem Windows), aplikacja FORIS podłącza się do serwera, żeby sprawdzić czy jaki jest sposób logowania i rozłącza się, dzięki czemu nie blokuje licencji dla kolejnych użytkowników.
  25. W niektórych przypadkach mógł się pojawiać błąd wyliczania ilości wypisów po dodaniu wniosku o dodatkowe wypisy. Błąd został poprawiony.
  26. Jeśli w parametrach numeracji przy zmianie dokumentu mam ustawioną opcję ‘dodaj prefiks lub sufiks’, to przy każdej zmianie program podpowiada najpierw sufiks 1 potem kolejne liczby.
  27. Dodanie pola do skreślenia dla wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika.

UWAGA: Konieczne będzie poprawienie ułożenia elementów na tym druku, gdyż przy instalacji ustawienia dla druku WPD zostaną zresetowane do ustawień fabrycznych.

  1. Umożliwienie dodawania taksówek bez numeru bocznego. Taksówki bez numeru bocznego nie podlegają sprawdzeniom.
  2. Umożliwienie dodania do wniosku na licencję na taksówkę pojazdu bez wprowadzonego numeru VIN (numer ten nie jest drukowany na nowych licencjach).

Moduł Przystanki:

  1. Zmiana kolejności wyświetlania kolumn: zamiana kolumn NIP i Numer w rejestrach przedsiębiorców i Administratorów przystanków.

AdminTool:

 1. Zmiana sposobu wysyłania backupu do Informica (wysyłka serwisowa) z sftp na https. Do przesyłania backupu konieczne jest zalogowanie się w AdminTool.
 2. Jeśli przy robieniu backupu podany zostanie folder, który już istnieje, dodatkowo wyświetla się komunikat: 'Taki folder już istnieje. Dane zostaną nadpisane. Czy kontynuować?'
 3. Poprawka błędu przy logowaniu z wersji 1.13.21. Jeśli ustawiona była metoda logowania systemowa (użytkownik Windows), pojawiał się błąd przy logowaniu. Poprawka dotyczy aplikacji Foris.exe i AdminTool.exe.

27.09.2013


Moduł Dokumenty:
  1. Dodanie możliwości określania liczby znaków w numerze wypisu (zera wiodące). Odpowiedni parametr został dodany w parametrach numeracji poszczególnych typów dokumentów. Przy edycji wypisu jest możliwość poprawienia numeru, jak również dodania zer do numeru.
  2. Zmiany w raportach:

    • Wykaz zarządzających transportem: poprawienie wyświetlania numerów licencji i zezwoleń (brakowało prefiksów i sufiksów).
    • Dodanie nowych kolumn do raportu Wykaz OSK: Data wydania poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań, Data zatrudnienia i rodzaj umowy instruktorów, Numery rejestracyjne, Marki i Kategorie pojazdów.
    • Dodanie nowych kolumn do raportu Wykaz instruktorów: Data wydania legitymacji, Numer legitymacji, Daty ważności legitymacji, Uwagi (z instruktora).
    • Dodanie nowych kolumn do raportu Wykaz wykładowców: Data wydania zaświadczenia, Uwagi (z wykładowcy).
    • Dodanie nowych kolumn do raportu Wykaz diagnostów: Data wydania zaświadczenia, Uwagi (z diagnosty).
    • Wykaz przypisania pojazdów: usunięcie kolorów z raportu; dodanie kolumny Lp. do raportu, Dodatkowy parametr raportu: 'Pokazuj tylko pojazdy (bez dokumentów)': jeśli zaznaczony, to nie jest pokazywana środkowa część raportu z numerami dokumentów i jest tylko lista pojazdów przypisanych do firmy.

   UWAGA: Parametr 'Pokazuj tylko pojazdy (bez dokumentów)' jest domyślnie zaznaczony.

    • Dokumenty czekające na wydrukowanie: uwzględnienie nowych uprawnień przewozowych na raporcie.
    • Sprawozdanie statystyczne GUS:
     • Przewóz autobusami: dodatkowo dodajemy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób;
     • Przewóz taksówkami osobowymi: uwzględnia nowe i stare licencje na taksówki;
     • Transport rzeczy pojazdami samochodowymi: dodatkowo dodajemy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy;
     • Działalność gospodarcza w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy: dodatkowo dodajemy licencje na pośrednictwo.
    • Uprawnienia na krajowy transport drogowy
     • Przewóz rzeczy: dodatkowo dodajemy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy;
     • Licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy: dodatkowo dodajemy licencje na pośrednictwo.
     • Przewóz osób: dodatkowo dodajemy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób;
     • Licencja na przewóz taksówką: uwzględnia nowe i stare licencje na taksówki.
    • Uwzględnienie nowych uprawnień przewozowych w filtrach w Wykazie wniosków, w Wykazie dokumentów, w wykazie opłat i w wykazie przypisania pojazdów.
    • Dodanie do Wykazu instruktorów możliwości wyświetlania listy instruktorów wg ważności legitymacji (+ korekta błędu podglądu raportu);
    • W raporcie ‘Wnioski o karty parkingowe’ mógł niepoprawnie wyświetlać się numer karty parkingowej. Zostało to poprawione.
    • Poprawa raportu Wykaz taksówek: poprawienie działania filtrów, dodanie dat anulowania, cofnięcia i wygaśnięcia wniosku, domyślne sortowanie po numerze bocznym, możliwość wyłączania kolumn.
    • Poprawa raportu Pojazdy przypisane do dokumentu: w niektórych przypadkach raport zwracał niepoprawne wyniki w sytuacji, kiedy zaznaczony był parametr Uwzględniaj pojazdy nieprzypisane.
    • Dodanie nowego raportu: Wykaz kierowców (w części Przewoźnicy).

   UWAGA: Raporty: Wykazów dokumentów i Wykaz taksówek oraz Sprawozdanie GUS i Uprawnienia na krajowy transport drogowy mogą działać niepoprawnie dla danych importowanych z programu Licencje. Problem zostanie rozwiązany w najbliższej wersji.

  3. Umożliwienie sortowania na liście taksówek (Przewoźnicy -> Taksówki) w kolejności rosnącej numerów bocznych (zamiast alfabetycznie).
  4. Dodanie do listy taksówek (Przewoźnicy -> Taksówki) kolumny ‘Aktualny numer licencji’. W tej kolumnie wyświetlany jest numer ważnej licencji przypisanej do taksówki.
  5. Przy akceptacji wniosku o nową licencję na taksówkę lub zmianie licencji na taksówkę nie jest już obowiązkowe wypełnianie pola VIN pojazdu, gdyż nie jest ono drukowane na licencji.
  6. Umożliwienie zmiany liczby wypisów przy akcji przeniesienia uprawnień na inną firmę, oraz umożliwienie anulowania wykonania tej akcji.
  7. Zmiana filtru na listach druków (Ustawienia/Druki) na dynamiczny: w filtrze pokazują się tylko nazwy faktycznie istniejące na liście.
  8. Poprawienie błędu związanego z numeracją nowych dokumentów: numery dokumentów anulowanych nie są brane pod uwagę.
  9. Dodanie opłat przy zmianie licencji na taksówkę ze zmianą rozporządzenia (tzn. poprzednia licencja była wydana zgodnie z rozporządzeniem z dnia 4-12-2007 i przy zmianie wydajemy zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18-06-2013).
  10. W akcji opłaty za wniosek wyświetlenie numerów potwierdzenia wpłat.
  11. W parametrach ogólnych został rozdzielony parametr kontroluj rozliczanie opłat: można kontrolować rozliczanie opłat jedynie dla uprawnień przewozowych.
  12. Zwiększenie wielkości nazwy załącznika, który można dołączyć do programu do 256 znaków.
  13. Poprawka błędu nadawania numeru i drukowania numeru dla nowych uprawnień przewozowych.
  14. Program zawsze podpowiada najnowszą wersję rozporządzenia przy dodawaniu i zmianie wydruku nawet, jeśli nie jest zaznaczony parametr ‘zawsze korzystaj z najnowszej wersji rozporządzeń’.
  15. Poszerzone zostało pole dodawania nowych druków do bazy, dzięki czemu widać pełną nazwę dokumentu.
  16. Przy akceptacji Zezwolenia na krajowy transport drogowy rzeczy ( i osób), które wydawane jest bezterminowo, wyszarzenie daty terminu ważności i ustawienie okresu ważności ‘(bezterminowo)’.
  17. Licencje na taksówkę: przy wniosku o nową taksówkę i wniosku o zmianę wyświetlenie informacji o dacie przyjęcia na stan i zdjęcia ze stanu.
  18. Zmiana kolejności wyświetlania kolumn: zamiana kolumn NIP i Numer w rejestrach przedsiębiorców, OSK, Innych jednostek, SKP, Parkingów, Firm holujących i Ośrodków rehabilitacji.
  19. Zmiana kolejności kolumn w Pojazdach przewoźników i Pojazdach szkoleniowych OSK: kolumna numer boczny została przeniesiona do ostatniej kolumny.
  20. Dodanie do OSK i Innych jednostek szkolenia na pozwolenie na tramwaj (dodatkowa kategoria).
  21. Dodanie do instruktorów i wykładowców uprawnień instruktorskich na pozwolenie na tramwaj.
  22. Dodanie paska postępu przy pobieraniu danych z PortalOSK.
  23. Poprawienie wyświetlania danych kursu w zaświadczeniu o ukończeniu kursu, w przypadku kiedy kurs nie ma określonej daty końcowej.
  24. Zmiana interfejsu dodawania osób: Pole PESEL zostało przeniesione na górę ekranu. Przy dodawaniu wykładowców, instruktorów i kursantów należy najpierw podać numer PESEL lub zaznaczyć, że dana osoba nie ma numeru PESEL, przed uzupełnieniem pozostałych danych.
  25. Zmiana sposobu blokowania licencji przy uruchomieniu programu. Aktualnie jeśli logowanie następuje przez login i hasło (nie jest zintegrowane z logowaniem Windows), aplikacja Foris podłącza się do serwera, żeby sprawdzić czy jaki jest sposób logowania i rozłącza się, dzięki czemu nie blokuje licencji dla kolejnych użytkowników.
  26. Zmiana sposobu blokowania licencji przy uruchomieniu programu. Aktualnie, jeśli logowanie następuje przez login i hasło (nie jest zintegrowane z logowaniem Windows), aplikacja FORIS podłącza się do serwera, żeby sprawdzić czy jaki jest sposób logowania i rozłącza się, dzięki czemu nie blokuje licencji dla kolejnych użytkowników.
  27. W niektórych przypadkach mógł się pojawiać błąd wyliczania ilości wypisów po dodaniu wniosku o dodatkowe wypisy. Błąd został poprawiony.
  28. Jeśli w parametrach numeracji przy zmianie dokumentu mam ustawioną opcję ‘dodaj prefiks lub sufiks’, to przy każdej zmianie program podpowiada najpierw sufiks 1 potem kolejne liczby.
  29. Dodanie pola do skreślenia dla wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika.

UWAGA: Konieczne będzie poprawienie ułożenia elementów na tym druku, gdyż przy instalacji ustawienia dla druku WPD zostaną zresetowane do ustawień fabrycznych.

  1. Umożliwienie dodawania taksówek bez numeru bocznego. Taksówki bez numeru bocznego nie podlegają sprawdzeniom.
  2. Umożliwienie dodania do wniosku na licencję na taksówkę pojazdu bez wprowadzonego numeru VIN (numer ten nie jest drukowany na nowych licencjach).

Moduł Przystanki:

  1. Zmiana kolejności wyświetlania kolumn: zamiana kolumn NIP i Numer w rejestrach przedsiębiorców i Administratorów przystanków.

AdminTool:

 1. Zmiana sposobu wysyłania backupu do Informica (wysyłka serwisowa) z sftp na https. Do przesyłania backupu konieczne jest zalogowanie się w AdminTool.
 2. Jeśli przy robieniu backupu podany zostanie folder, który już istnieje, dodatkowo wyświetla się komunikat: 'Taki folder już istnieje. Dane zostaną nadpisane. Czy kontynuować?'

14.08.2013


Moduł Dokumenty:

  1. Dodanie obsługi nowych druków uprawnień przewozowych: zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na przewóz osób taksówką, samochodem osobowym, samochodem od 7 do 9 osób oraz licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy. Domyślnie w programie są wybierane nowe uprawnienia przewozowe.

   UWAGA: Należy ustawić parametry numeracji dla nowych dokumentów: domyślnie numeracja licencji na taksówki jest kontynuowana, numeracje na zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika osób/rzeczy, na licencję na pośrednictwo, na licencję na przewóz osób oraz na licencję na przewóz osób samochodem 7-9 osób są rozdzielne.

   Lista nowych druków:

   • ZPD – Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
   • WPD – Wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
   • LTX – Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
   • LPR – Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
   • L79 – Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
   • W79 – Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
   • LSO – Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
   • WSO – Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

  1. Zmiany w parametrach i raportach uwzględniające nowe dokumenty uprawnień przewozowych.
  2. Dla nowych licencji na taksówki (LTX) zostało dodane pole w formatowaniu wydruków: domyślny obszar przewozów. Wpisana w tym polu treść „podpowiadana jest” na etapie dodawania nowego wniosku na licencję na taxi.
  3. Dodanie nowej akcji w uprawnieniach przewozowych: Przeniesienie uprawnień przewozowych na inną firmę. Istnieje możliwość odnotowania przyczyny przeniesienia.
  4. Dodanie do pojazdów pola D.M.C. (Dopuszczalna masa całkowita).
  5. W polu numer rejestracyjny i numer VIN w pojazdach można wprowadzać tylko wielkie litery (małe są automatycznie zamieniane na wielkie).
  6. Poprawienie sprawdzania dat wniosku i początku ważności dla zaświadczeń na potrzeby własne.
  7. Zwiększenie wielkości pola Numer dokumentu dla dokumentów dodawanych do kierowców do 30 znaków. Dotyczy to wszystkich rodzajów dokumentów.
  8. Możliwość zaznaczenia na liście druków niewykorzystanych większej liczby rekordów i ich usunięcie. Poprawienie działania filtra po usunięciu.
  9. Powiększenie pola numer sprawy do 40 znaków (z 30).
  10. Holowanie: dodanie we wniosku do holowania możliwości wpisania firmy holującej. Jako firmę holującą można wskazać parking (domyślnie) lub można podać inną firmę zdefiniowaną w systemie, jako parking lub firma holująca. Opłaty za holowanie są wyliczane z cennika firmy holującej, za parkowanie z cennika firmy parkingowej.
  11. OSK: usunięcie sekund z godziny egzaminu.
  12. OSK: zmiana sposobu wyświetlania kategorii przy wyborze instruktorów i wykładowców.
  13. OSK: dodanie w egzaminach wewnętrznych listy kursantów. Można dodawać kursanta/kursantów, którzy podchodzą do egzaminu. Te dane są pobierane z usługi PortalOSK. Możliwe jest również wyszukiwanie po nazwisku kursanta: po wpisaniu w polu wyszukiwania nazwiska osoby, program wskazuje rekordy, w których ta osoba występuje.
  14. Zmiany w raportach:
   • Nowy raport Firmy niekontrolowane (dostępny w Przewoźnikach, OSK i SKP oraz w Kontrolach): umożliwia sprawdzenie, które firmy nie były kontrolowane w zadanym okresie czasu.
   • Wykaz zarządzających transportem: poprawienie wyświetlania numerów licencji, dodanie kolumny z numerem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
   • Rozszerzenie raportu wydanych kart parkingowych: dodanie kolumn: Termin ważności i Status sprawy oraz rozszerzenie filtrów o status sprawy, daty wydania, wniosku i ważności. Nazwa generatora została zmieniona na ‘Wnioski o karty parkingowe’.
   • Uwzględnienie pola D.M.C. z pojazdu w raporcie Przypisanie pojazdów do dokumentów.
   • Dodanie do raportów Plan kontroli i Raport wykonanych kontroli kolumny opis.
   • Dodanie do wykazu dokumentów i do wykazy wniosków daty końca zwieszenia.

Moduł Przystanki

  1. Zmiana w raporcie ‘Wykaz przystanków’, dodanie kolumn: nazwa przystanku komunikacyjnego, typ przystanku komunikacyjnego, tylko dla operatora.
  2. Dodanie powyższych kolumn do raportów ‘Wykaz przystanków – dokumenty i Wykaz przystanków – infrastruktura.

AdminTool

 1. W przypadku, kiedy zapamiętany folder do tworzenia backupu nie istnieje, program prosi o podanie nowego folderu zamiast wyświetlać komunikat o błędzie.
 2. Poprawienie dodawania wyjątków do Firewalla na zakładce Administracja, przycisk ‘Dodaj lub aktywuj wyjątki’.
 3. Poprawienie wyświetlenia komunikatu o błędzie przy tworzeniu backupu w przypadku braku uprawnień do zapisu pliku na dysku.

03.07.2013


AdminTool:

  1. W przypadku, kiedy zapamiętany folder do tworzenia backupu nie istnieje, program prosi o podanie nowego folderu zamiast wyświetlać komunikat o błędzie.

Moduł Dokumenty:

  1. Umożliwienie prowadzenia innej numeracji spraw dla licencji na transport osób i rzeczy oraz innej na taksówki (automatyczna numeracja w ustawieniach programu). Możliwe jest prowadzenie numeracji wspólnej.
  2. Umożliwienie prowadzenia innej numeracji spraw dla zezwoleń regularnych, innej dla zezwoleń regularnych specjalnych oraz innej dla nienormatywnych (automatyczna numeracja w ustawieniach programu). Możliwe jest prowadzenie numeracji wspólnej.
  3. Ułatwienie dostępu do Helpa programu: w prawym górnym rogu wyświetlany jest przycisk pomocy. Jego klikniecie działa analogicznie jak przycisk F1 – uruchamiana jest pomoc kontekstową.
  4. Dodanie w słowniku urzędów filtru usuniętych urzędów.
  5. W panelu drukowania ustawienie poprawnej nazwy okna (zmiana napisu).
  6. Odblokowanie przycisku ‘Edycja dokumentu’ w panelu drukowania dla druku ZAS – zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne. Jest możliwość edycji daty wydania na wydruku.
  7. Poprawka dodawania wniosków o wpis do rejestru dla OSK i Innych jednostek prowadzących szkolenia. Dla niektórych OSK nie było możliwe dodanie wniosku.
  8. Poprawienie widoczności opcji przy wydruku kart parkingowych dla niepełnosprawnych (KPR).
  9. Dodanie ostrzeżenia przy akceptacji wniosków, jeśli data początku ważności jest mniejsza niż data wniosku lub data akceptacji (wydania decyzji).
  10. Raporty:
   • Poprawienie raportu Przypisanie pojazdów do dokumentu: poprawka szerokości kolumn i wydruku.
  11. Przy akceptacji wniosków na przewozy ponadnormatywne przy walidacji nie jest sprawdzany numer w ewidencji działalności gospodarczej/KRS (nie jest on drukowany).
  12. Przy akceptacji wyświetlanie ostrzeżeń jeśli data wniosku jest wcześniejsza lub równa niż data początku ważności, oraz jeśli data akceptacji jest wcześniejsza lub równa niż data początku ważności.
  13. Umożliwienie usuwania kierowców, instruktorów, wykładowców, kursantów powiązanych z wnioskami lub szkoleniami. Dodanie filtru usuniętych osób.
  14. Poprawienie błędu pobierania danych z PortalOSK: w pewnych okolicznościach mógł się generować błąd pobierania, przy kopiowaniu harmonogramu kursantów.
  15. Dodanie komunikatu o danych do pobrania z PortalOSK. Jeśli istnieją jakieś dane do pobrania przy przejściu na zakładkę OSK pojawi się informacja.

Moduł Przystanki:

 1. Poprawienie błędu przy dodawaniu przystanku z 2 stanowiskami.
 2. Poprawienie opisów w kreatorze dodawania przystanku.
 3. Dodanie możliwości dodawania atrybutów do stanowiska (zakładka dane dodatkowe). Możliwe jest dodawanie 2 typów atrybutów: ulica i punkt charakterystyczny. Atrybuty mogą być wykorzystywane do generowania wyświetlanej nazwy stanowiska (patrz punkt 7).
 4. Powiększenie pola numer przystanku komunikacyjnego do 7 znaków.
 5. Dodatkowe pole do przystanku komunikacyjnego/stanowiska: „Tylko dla operatora” publicznego transportu zbiorowego.
 6. Dodatkowe pole do przystanku komunikacyjnego/stanowiska: „Typ”. Możliwość zdefiniowania przystanku autobusowego, tramwajowego, itp.
 7. Dodanie do przystanków komunikacyjnych/stanowisk nazwy wyświetlanej. Wyświetlanie nazwy odbywa się na podstawie parametrów konfiguracji przystanku. Istnieje możliwość wyświetlania dowolnej nazwy przystanku komunikacyjnego / stanowiska, składającej się z dowolnych atrybutów przystanku oraz przystanku komunikacyjnego / stanowiska. W menu dodana została pozycja „Konfiguracja przystanku”, za pomocą której można definiować schematy wyświetlania nazwy (format xml).

14.06.2013


Moduł Dokumenty:

 1. Poprawka błędu przy definiowaniu nowych użytkowników systemu FORIS.

13.06.2013


Moduł Dokumenty:

 1. Usunięcie błędu przy kliknięciu na zakładkę "Osoby niepełnosprawne" w części "Karty parkingowe".
 2. Odblokowanie przycisku "Edycja dokumentu" w panelu drukowania dla druku ZAS – zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne. Możliwa jest zmiana daty wydania na wydruku.
 3. Poprawka dodawania wniosków o wpis do rejestru dla OSK i Innych jednostek prowadzących szkolenia. Dla niektórych OSK nie było możliwe dodanie wniosku.

21.05.2013


Zmiany ogólne:

  1. Mechanizm automatycznego wysyłania logów o błędach w aplikacji do Informica.
  2. Na stronie Start wyświetlanie wykazów zmian i informacji o najnowszych wersjach programu.
  3. Poprawa zachowania programu przy automatycznym wylogowaniu (po 30 minutach bezczynności). Po automatycznym wylogowaniu czasem pojawiały się błędy.
  4. Dostosowanie instalatora do MS SQL 2008. Tworzenie backupu (kopii zapasowej) w momencie instalacji nowej wersji serwera systemu FORIS.

Moduł Dokumenty:

  1. Zmiany interfejsu w części Przewoźnicy
   • Zmiana nazwy pierwszej pozycji w lewym menu z "Przewoźnicy" na "Rejestry"
   • Zmiana nazwy drugiej pozycji w lewym menu z "Przewoźnicy" na "Przedsiębiorcy"
   • Zamiana pierwszej pozycji w części "Wnioski" w lewym menu" z "Licencje" na "Uprawnienia przewozowe", wynikająca z dostosowywania programu do zmian w ustawie o transporcie drogowym. Nazwa Licencje została zastąpiona w systemie nazwą ‘Uprawnienia przewozowe’, gdyż taka ogólna nazwa wynika z ustawy – dla dotychczasowych licencji, nowych licencji i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
  2. Nowa akcja 'przekazanie dokumentów do innej innej jednostki samorządu terytorialnego (jst)', dostępna dla wydanych licencji na transport osób lub rzeczy. Przekazane dokumenty nie są uwzględniane w raportach. W parametrach spraw dla Licencji został dodany parametr, czy generować nową sprawę przy przekazaniu (domyślnie nie).
  3. Nowy kreator umożliwiający dodawanie urzędów oraz pobierania urzędów z listy w bazie zdalnej.
  4. Poprawa działania przycisku resetowania szablonu druków LIN, ZLR, ZLS, WLR, WLS do ustawień fabrycznych (poprawa czcionek po resecie).
  5. Ujednolicenie nazw numeru w ewidencji działalności gospodarczej na edytorach szablonów druków (‘Numer w EDG’).
  6. Poprawienie działania przycisku test wydruku dla druków: nie jest drukowane tło.
  7. Powiększenie pól Trasa linii w zaświadczeniach na publiczny transport drogowy i potwierdzeniach z 1.000 do 2.000 znaków.
  8. W akcji zmiana licencji (ze zmianą wszystkich wydruków), dodanie możliwości oznaczenia, że zmiana następuje na podstawie Art.13. Ustawy o transporcie drogowym.
  9. Umożliwienie korekty separatora w numerze dokumentu za pomocą akcji ‘zmiana (bez zmiany wydruków)’.
  10. Zmiana parametru wydruku wypisów: WTO, WTR, WZA: Domyślna data wystawienia wypisu. Parametr jest używany w momencie akceptacji i wpisuje na wydruku jako datę wystawienia, datę domyślną zgodnie z parametrem. Tą datę można zmienić za pomocą przycisku ‘edycja wypisu’.
  11. Zmiana przy walidacji numerów bocznych taksówek: daty przyjęcia i zdjęcia ze stanu dla taksówek o tym samym numerze bocznym muszą być styczne lub rozłączne (do tej pory tylko rozłączne).
  12. Zmiana licencji taxi: poprawka błędu przy edycji danych pojazdu.
  13. Dodanie filtru po firmach w Przewoźnikach, OSK, Innych jednostkach, SKP i Ośrodkach rehabilitacji (karty parkingowe).
  14. Poprawienie sortowania dokumentów przy wybranym filtrze.
  15. Zmiana określeń ‘kierowca niepełnosprawny -> osoba niepełnosprawna.
  16. W Zaświadczeniach na przewozy na potrzeby własne dodana została kolumna Rodzaj zaświadczenia.
  17. Dodanie w pojazdach w przewoźnikach liczby miejsc siedzących i liczby miejsc stojących.
  18. Holowanie: dodanie do rejestrów ‘Firmy holujące’ (oprócz parkingów).

   UWAGA: Korzystanie z tej funkcjonalności wymaga aktualizacji pliku licencji! Jest to spowodowane tym, że struktura uprawnień do systemu FORIS jest zakodowana w pliku licencji. Ponieważ jest to nowa pozycja w menu, konieczna jest aktualizacja. W celu uzyskania nowego pliku licencji prosimy o zgłoszenie się do firmy Informica.

  19. Dodanie do SKP nazwy urzędu prowadzącego rejestr. Zmiana filtrów, tak, że domyślnie wyświetlają się firmy z rejestru własnego. Dostosowanie wykazów SKP: wyświetlane są tylko firmy z rejestru własnego.
  20. Zmiana sposobu określania czcionki na skreśleniach przy drukach zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych: czcionkę definiuje się na szablonie wydruku. Znak skreślenia jest nadal definiowany w parametrach.
  21. Poprawa drukowania daty wniosku na wydrukach zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych: drukuje się data podana na wniosku (przy jego wprowadzaniu lub późniejszej edycji).
  22. Zmiany w Raportach:
   • Uwzględnienie zezwoleń na przejazdy ponadnormatywne w wykazach wniosków, dokumentów i dokumentów wydanych w okresie.
   • Poprawa raportu ‘Przychody i koszty holowania’. Nieuwzględnianie postępowań anulowanych. Poprawienie błędu z zapisywaniem opłat (opłaty się zerowały przy edycji).
   • Uwzględnienie nowych uprawnień przewozowych w raporcie Dokumenty wydane w okresie (przygotowanie aplikacji do zmian w ustawie o transporcie drogowym.
   • Nowy raport: Przypisanie pojazdów do dokumentu: trzeba wybrać przedsiębiorcę i dokument, na raporcie pojawiają się pojazdy przypisane do tego dokumentu (opcjonalnie też pojazdy nieprzypisane).

Dokumenty\OSK:

  1. Dodanie do parametrów grupy OSK i umożliwienie konfigurowania sposobu wyboru instruktorów, wykładowców i kursantów: tylko zatrudnionych lub przypisanych albo zatrudnionych i niemających żadnego zatrudnienia (działanie jak do tej pory).
  2. Dodanie do filtrów instruktorów i wykładowców w rejestrze własnym opcji ‘posiada zatrudnienie’ i nieposiadający zatrudnienia’.
  3. Umożliwienie dodawania zatrudnienia instruktora/wykładowcy bez daty początkowej zatrudnienia.
  4. Drukowanie legitymacji instruktorskich: poprawka błędu drukowania kategorii.
  5. Dodanie walidacji numeru profilu kursanta: sprawdzanie, czy istnieje już kursant o podanym numerze profilu.
  6. W OSK->Pojazdy szkoleniowe: usunięcie z filtra pozycji 'przypisane do dokumentu' i 'niepowiązane z żadnym dokumentem'.
  7. Zaświadczenia o ukończeniu kursu: dodanie Numeru zaświadczenia (automatyczna numeracja numer/rok).
  8. Kursy na prawo jazdy: dodanie typu kursu (podstawowe, dodatkowe, uzupełniające); umożliwienie wpisywania daty przerwania szkolenia przez kursanta; dodanie głównego miejsca prowadzenia kursu, definiowanie harmonogramu nie jest obowiązkowe przy zapisie; dodanie walidacji uprawnień instruktora prowadzącego przy zapisie; data zakończenia kursu nie jest obowiązkowa do wybrania w interfejsie;.
  9. Egzaminy wewnętrzne: dodanie Typu egzaminu (praktyczny/teoretyczny).
  10. Dodanie filtrów do kursów na prawo jazdy, egzaminów wewnętrznych.
  11. Rozbudowa filtrów w zaświadczeniach o ukończeniu kursu.
  12. Dodanie filtrów do danych pobieranych z PortalOSK + zmiana nazw w menu, dodanie informacji, że chodzi o kursy, egzaminy, zaświadczenia pochodzące z PortalOSK.
  13. Dodanie do OSK i Innych jednostek nazwy urzędu prowadzącego rejestr. Zmiana filtrów, tak, że domyślnie wyświetlają się firmy z rejestru własnego. Dostosowanie wykazów OSK i Innych jednostek prowadzących szkolenie: wyświetlane są tylko firmy z rejestru własnego.

Przystanki

  1. Zmiana sposobu szukania przystanków w rejestrze: aplikacja wyświetla listę rekordów spełniającą wymagania, zamiast pokazywać kolejne rekordy.

AdminTool:

 1. Zmiana sposobu zipowania plików (kopie zapasowe, skrypty).
 2. Zmiana mechanizmu tworzenia kopii zapasowej, umożliwiająca w przyszłości dodanie tworzenia cyklicznych kopii zapasowych (w planie na jesień 2013).
 3. Poprawka błędu zawieszania się zakładki Wersja serwera Informica.
 4. Umożliwienie przesyłania archiwizacji bazy danych do Informica (w celach sprawdzenia błędów). Wysyłanie pliku jest zabezpieczone i odbywa się za pomocą protokołu SFTP.

25.04.2013

Moduł Dokumenty:

 1. Poprawienie błędu przy akceptacji wniosku o zezwolenie na przejazdy ponadnormatywne.

23.04.2013

Moduł Dokumenty:

 1. Poprawienie błędu dodawania pojazdów holowanych (usunięcie komunikatu z prośbą o wybór firmy).
 2. Poprawienie błędu z dodawaniem osób bezpośrednio we wnioskach o wydanie karty parkingowej (oraz analogicznego w OSK).

18.04.2013

Moduł Dokumenty:

 1. Poprawienie błędu drukowania Zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne: poprawienie działania parametru Numer w ewidencji działalności gospodarczej. Drukuje się poprawny numer.

17.04.2013

Moduł Dokumenty:

 1. Poprawienie błędu drukowania dokumentów na stacji roboczej, na której zalogowany użytkownik nie ma uprawnień administratora.

12.04.2013

Moduł Dokumenty:

  1. Zmiana sposobu definiowania położenia elementów na wydrukach: udostępnienie interfejsu graficznego. Położenie elementów na wydrukach, ich wielkość i czcionkę, oraz parametry – elementy, definiuje się w jednym interfejsie graficznym Wydruki -> Formatowanie i elementy na wydrukach -> odpowiedni dokument i druk. W związku z powyższym została usunięta gałąź parametrów: Korekta pozycji na wydrukach. Przy instalacji nowej wersji domyślne położenie wszystkich elementów i ich wielkość uwzględnia ustawione wcześniej parametry. Przesuwanie elementów na wydruku można wykonywać myszką lub kursorami z wciśniętymi klawiszami CTRL (do przesuwania) lub SHIFT (do zmiany wielkości)
  2. W managerze drukowania, zmiana działania przycisku ‘Opcje wydruku’: przycisk pokazuje interfejs graficzny do formatowania wydruku, który mam zaznaczony.
  3. Umożliwienie „odanulowania” druków, dla których omyłkowo przy ponownym wydruku nie została odznaczona opcja ‘anuluj druk’.
  4. Dla wniosków zaimportowanych z programu Licencje o statusie „dokument wydany”: poprawka przy akcji anulowanie wydania – wyświetlenie komunikatu, że brakuje w historii akcji wydania (zamiast systemowego komunikatu o błędzie).
  5. Zmiana wielkości pola ‘Obszar kontroli’: możliwość wprowadzania do 150 znaków.
  6. Poprawki interfejsu do uwag, pism przychodzących i wychodzących: poprawienie napisów, przy pismach możliwość dodania numeru pisma. Umożliwienie edycji daty.
  7. Udostępnienie możliwości generowania raportu do CEIDG również z poziomu SKP i OSK.
  8. Nowy generator raportów w części Przewoźnicy: ‘Wykaz taksówek’. Raport ma nam odpowiedzieć na pytanie: jakie taksówki jeżdżą w naszym mieście dzisiaj i na podstawie jakich uprawnień i ewentualnie kiedy przestały jeździć (cofnięcie/wygaszenie uprawnień).
  9. Dodanie kolumny Lp. do wszystkich wykazów w systemie.
  10. W zaświadczeniach na publiczny transport zbiorowy (ZPT) oraz w potwierdzeniach zgłoszenia przewozów (POT), powiększenie pola do zapisu trasy linii z 500 do 1000 znaków.
  11. Na wydrukach, gdzie pojawia się ‘Numer w ewidencji działalności gospodarczej’ dodanie możliwości wydrukowania przed numerem dowolnie wpisanego słowa. W parametrach wydruku opcja ‘Drukuj tekst przed numerem’.
  12. Umożliwienie sortowania w listach związanych z osobami i pojazdami, czyli: w części Przewoźnicy na listach kierowców, pojazdów, taksówek, zarządzających transportem, w części OSK na listach instruktorów, wykładowców, egzaminatorów, kursantów, pojazdów szkoleniowych, w części Holowanie w rejestrze pojazdów holowanych, w części SKP na liście diagnostów, w części Kart parkingowych na listach niepełnosprawnych kierowców, pojazdów i kierowców ośrodków rehabilitacji.
  13. Dodanie w Parametrach części ‘Synchronizacja’: umożliwia zarządzanie synchronizacją danych z Serwerem Informica (PortalOSK)
  14. Poprawienie komunikatu o błędzie przy usuwaniu pojazdu/taksówki, jeśli był on powiązany z jakimś wnioskiem.
  15. Zmiana walidacji danych dla firm zagranicznych: jeśli miasto adresu głównego nie leży w Polsce nie jest wymagany NIP ani inne pole w ewidencji działalności gospodarczej.
  16. Przy dodawaniu Licencji: oddzielenie wyboru rodzaju licencji od pozostałych kroków. Jest to przygotowanie do dodania do systemu nowych dokumentów wynikających z projektowanych zmian w ustawie o transporcie drogowym.
  17. Możliwość drukowania decyzji do zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne:
   • Decyzja o zmianie zezwolenia
   • Decyzja o odstępstwie od zezwolenia
   • Decyzja o zrzeczeniu się zezwolenia
   Drukowanie decyzji działa tak jak mechanizmy ogólne drukowania: wydruk dodawany jest do wydruków w managerze drukowania. Istnieje możliwość formatowania wydruku. Akcja „wydanie decyzji” jest dostępna dla dokumentów o statusie wydany lub wygaszony.
  18. Przy ustawieniu parametrów numeracji dokumentów przy zmianie (Numeracja -> Zmiana dokumentu) na ‘Nadaj prefiks / sufiks’, podpowiadanie kolejnego numeru prefiksu/sufiksu. Jeśli nie ma żadnego prefiksu/sufiksu – nic się nie podpowiada, jeśli jest prefiks lub sufiks i jest on liczbą: podpowiada się kolejny numer.
  19. Umożliwienie kopiowania haseł przy tworzeniu użytkowników lub loginów PortalOSK.
  20. Ośrodki szkolenia kierowców: możliwość wpisywania w kursie instruktora prowadzącego do każdego kursanta.
  21. W kursantach obowiązkowe jest wpisanie numeru PESEL lub daty urodzenia. W instruktorach i wykładowcach pojawia się ostrzeżenie, jeśli nie jest wpisany numer PESEL.
  22. Umożliwienie pobierania kalendarza i dróg z serwera zdalnego Informica.
  23. Aktualizacja danych: powiaty, gminy, miejscowości zgodnie z bazą TERYT GUS-u, stan na dzień 1.01.2013, kody pocztowe (podpowiadanie przy wyborze miejscowości), zgodnie z bazą PNA Poczty Polskiej, stan na dzień 1.01.2013.

Moduł Przystanki:

  1. Zmiana sposobu dodawania przystanków – kreator przystanków.
  2. Możliwość pobierania przystanków z bazy zdalnej (ogólnopolskiej bazy przystanków Informica – aktualnie zawierającej ok. 40.000 przystanków) – w kreatorze dodawania.

AdminTool:

  1. Możliwość konfigurowania serwera proxy do łączenia się z serwerem licencji Informica w AdminTool: nowa zakładka ‘Dostęp do Internetu’, gdzie można skonfigurować ustawienia serwera proxy.

Instalator:

  1. Poprawienie procedur rozpoznawania zainstalowanej instancji MS SQL Server
  2. Umożliwienie instalowania pełnej wersji programu i przeinstalowywania, bez konieczności instalowania zakupionej wersji i aktualizacji.
  3. Poprawienie sprawdzania zainstalowanej wersji stanowiska Foris. Jeśli zainstalowana wersja jest niższa niż w instalatorze, pojawia się czerwona kropka; dotąd nie było to kontrolowane.

PortalOSK

 1. Możliwość wpisywania w kursie instruktora prowadzącego do każdego kursanta.
 2. Wyświetlanie numeru profilu kursanta na liście kursantów oraz na listach wyboru kursantów.
 3. Ukrycie niepotrzebnej zakładki w firmach + poprawienie błędu przy wprowadzaniu adresów.
 4. W kursantach obowiązkowe jest wpisanie numeru PESEL lub daty urodzenia. W instruktorach i wykładowcach pojawia się ostrzeżenie, jeśli nie jest wpisany numer PESEL.
 5. Naprawa błędu przy automatycznym wylogowaniu.
 6. Poprawienie szybkości wczytywania interfejsu do tworzenia kursów.

19.02.2013

 1. Nowe raporty:
  • Sprawozdanie statystyczne GUS formularz SG-01 do części „Transport”.
  • Wykaz zarządzających transportem: uwzględnia wszystkich przedsiębiorców, którzy mają wydaną licencję na przewóz osób lub rzeczy.
  • Raport 'Spis spraw' (w raporty ->raporty -> sprawy).
  • "Niezgodność liczby dokumentów we wniosku i wydanych druków": raport techniczny – pokazuje dokumenty o statusie wydane, w których ilość wypisów wprowadzona we wniosku jest różna od faktycznie wydanych. W takich przypadkach konieczna jest ręczna korekta danych: dodrukowanie wypisów lub zmiana liczby wypisów.
 2. Karty parkingowe:
  • Nowa akcja „Wydanie wtórnika karty parkingowej (dla już wydanych dokumentów): nalicza opłatę, konieczne jest ponowne wydrukowanie karty; dodatkowa akcja „anulowanie wydania wtórnika” – anuluje akcję wydania wtórnika.
  • Nowa akcja: „Zmiana karty (bez zmiany wydruków)”: umożliwia edycję karty parkingowej, przed drukowaniem, jak również po wydaniu.
 3. Dodanie filtrów we wnioskach OSK i wnioskach SKP: możliwość filtrowania ważnych/ nieważnych wniosków.
 4. Numer dokumentu przy drukowaniu wypisów do LTR, LTO i ZAS: możliwa jest zmiana numeru dokumentu oryginału.
 5. Drukowanie: data wypisu (w nagłówku lub data wydania) zawsze jest to data, którą można zmienić za pomocą edycji wypisu. Początkowo ustawiana data wynika z parametrów (ogólne w wydruki -> ogólne lub specyficzne dla danego dokumentu)
 6. Data w nagłówku: dodatkowy przycisk edycja dokumentu w managerze drukowania (do dokumentów głównych), gdzie można ustawić sobie datę w nagłówku. Domyślna data wynika z parametrów (ogólne).
 7. Kontrole: dodanie parametru, za pomocą którego można ustalać podpowiadaną datę w kontrolach: dzisiejszą lub ostatnio wprowadzaną podczas danej procedury kontroli (Parametry->Kontrole).
 8. Parametry numeracji spraw: symbol klasyfikacyjny - zamiana z liczby na tekst (żeby można było wpisać np. 123.1 – maksymalnie 10 znaków)
 9. Poprawa błędu z ograniczeniem na maksymalną liczbę wypisów w LTO, LTR, ZPT, POT
 10. Zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne: poszerzenie na wydruku pola termin (żeby zmieściło się „na czas nieokreślony’)
 11. Poprawienie błędu z niewyświetlaniem się dokumentu po wydrukowaniu (komunikat, że zostanie wygenerowany na podstawie aktualnych parametrów i nic się nie dzieje).
 12. Poprawienie błędu w raporcie Uprawnienia na krajowy transport drogowy (były brane pod uwagę niepoprawne daty).
 13. Poprawienie błędu przy edycji dokumentu: nie aktualizowała się data na liście dokumentów.
 14. Poprawa nazw kolumn we wnioskach: ‘Data ost. wniosku’, ‘Data ost. zmiany’.
 15. Poprawienie błędy przy anulowaniu zmiany (usuwał się numer dokumentu).
 16. Akcja 'zmiana ... (bez zmiany wydruku)': zmiana interfejsu historii (widać co się zmieniło), zmiana działania opłat (dodatkowy parametr – Opcje ogólne, można wyłączyć dodawanie opłat przy takiej zmianie), usunięcie check-box-a zmiany danych przedsiębiorcy (jest to tutaj nieistotne).
 17. Poprawienie błędu przy zaświadczeniach: cannot convert varchar to int (błąd pojawiał się, jeśli w liczbie pojazdów we wniosku była wartość nie będąca liczbą).
 18. Dla zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne wydanych na czas określony, została odblokowana akcja ‘Wniosek o zmianę terminu ważności’. Możliwe jest przedłużenie na czas nieokreślony i ponowne wydrukowanie zaświadczenia.
 19. Dodawanie akcji: poprawa błędu z wyświetlaniem osoby robiącej zmianę (do bazy danych były zapisywane poprawne dane, tylko przy dodawaniu wyświetlały się niepoprawne).
 20. Tworzenie loginów do usługi PortalOSK: W OSK i Innych jednostkach prowadzących szkolenia została dodana zakładka: Loginy PortalOSK. Tutaj jest możliwe tworzenie loginów do usługi PortalOSK firmy Informica, dla przedsiębiorców, którzy chcą przesyłać dane o kursach, egzaminach i wydanych zaświadczeniach drogą elektroniczną. Po utworzeniu loginu dla przedsiębiorcy, konieczne jest wysłanie informacji do firmy Informica (konto domyślnie nie jest aktywowane). Firma Informica dokonuje aktywacji wskazanego konta i możliwe jest przesyłanie i odbieranie danych pomiędzy FORIS i PortalOSK.
 21. Możliwość eksportu danych ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów do CEIDG: rozszerzenie funkcjonalności eksportu w Przewoźnicy -> Generator raportów -> Plik do CEIDG. Żeby poprawnie wyeksportować SKP i OSK do pliku do CEIDG konieczne jest dodanie wniosków o wpis SKP/OSK w systemie. Dopiero po wydaniu możliwy jest eksport. Przy eksporcie do CEIDG numer sprawy jest polem obowiązkowym, zatem tylko dodając wniosek i wydając zaświadczenie o wpisie do ewidencji, gdzie nadawany jest numer sprawy, możliwe jest wykonywanie eksportu. Po skreśleniu z ewidencji (we wnioskach OSK/SKP) dane również są umieszczane w pliku do eksportu.
 22. Synchronizacja danych firm: umożliwienie pobierania danych firm i urzędów z bazy zdalnej Informica i ich synchronizacji. Pobieranie polega na dodaniu nowej firmy i wpisaniu NIP-u lub REGON-u lub nazwy; przy przejściu do innego pola pojawi się lista firm/urzędów z bazy zdalnej.
 23. Nowy dokument do taksówek: świadectwo legalizacji taksometru.

24.01.2013

Moduł Dokumenty:

  1. Do numeracji spraw dodanie parametru 'Sufiksuj numery spraw inicjałami zalogowanej osoby'. Jeśli parametr jest zaznaczony, to do numeru sprawy dopisujemy na końcu '.' (kropka-lub inny zdefiniowany separator) + pierwsze litery wszystkich wyrazów zalogowanej osoby.
  2. Dodanie w Parametry -> Wydruki -> Elementy na wydrukach -> dla KPO i KPR parametru ‘Wyświetlaj okno do wyboru druku’. Jeśli parametr jest odznaczony, podczas drukowania karty nie wyświetla się prośba o wskazanie druku ścisłego zarachowania.
  3. Dla wniosków o zmianę i wniosków o zmianę daty ważności istnieje możliwość nadania sufiksu (lub prefiksu) do numeru dokumentu (licencji, zezwolenia, itp.). Parametr odpowiedzialny za ustawienie zachowania się aplikacji przy zmianie: Numeracja -> Zmiana dokumentu. Ta funkcjonalność już była, tylko nie została udokumentowana.
  4. Umieszczanie w logu (System->Historia) informacji o zmianach w uprawnieniach grup i użytkowników, oraz informacji o zmianach haseł.
  5. Umieszczanie w logu (System->Historia) informacji o nieudanych logowaniach do systemu.
  6. Ujednolicenie kolejności przycisków w aplikacji: przycisk wyboru, +, -, edycja, inne, właściwości.
  7. Wypisy z zezwoleń na przewozy regularne i specjalne: poprawienie kolejności daty i miejscowości na wydruku, poprawienie domyślnego formatu wypisów na A4.
  8. Jeśli jest zaznaczony parametr ‘Pokazuj na wydruku numer dokumentu’ (dla licencji na przewóz osób lub rzeczy oraz zaświadczeń na przewozy własne), to w przypadku, kiedy numer nie został nadany przed drukowaniem (numer dokumentu = numer druku), na podglądzie pokazuje się ‘01234567’). Jest to zabezpieczenie przed niepotrzebnym nadrukowaniem numeru druku.
  9. Poprawienie błędu przy edycji obywatelstwa (w instruktorach/wykładowcach/kursantach).
  10. Poprawienie błędu anulowania wydania karty parkingowej (menu akcji).
  11. Odblokowanie możliwości edycji numeru profilu kursanta i dat (czyli niezależnie od wniosku o utworzenie profilu kursanta można nadać numer i daty).

   UWAGA: Jeśli dodajemy profil kursanta przez wnioski, to istniejący numer profilu zostanie nadpisany numerem wygenerowanym przez program. Zatem, jeśli dodajemy wnioski o profile, to po akceptacji możemy ręcznie zmienić numer profilu. I dopiero potem drukować potwierdzenie (z nowym numerem profilu).

  12. Obsługa błędów przy braku komunikacji z serwerem wymiany danych PortalOSK (dla instruktorów, wykładowców, kursantów pojawia się komunikat o braku łączności, zamiast błędu).
  13. Poprawki błędów w raportach: Uprawnienia na krajowy transport drogowy (niepoprawnie liczyła się liczba zaświadczeń) oraz Dokumenty wydane w okresie (dla danych pochodzących z importu mogły pojawić się błędy ilości) oraz Wykorzystanie druków (niepoprawnie była liczona ilość błędnych).
  14. W raporcie „Wykaz przypisania pojazdów” dodanie możliwości odfiltrowania pojazdów zdjętych ze stanu.

Moduł Przystanki:

  1. Nowy raport: Wykaz przystanków: Lista wszystkich przystanków w systemie z podziałem na numery przystanków komunikacyjnych.
  2. Dodanie hintów do nazw przystanków.
  3. Nazwa opisowa została zamieniona na ‘Nazwa opisowa (urzędowa)’ – jest to nazwa nadawana przystankowi w uchwale przez JST i jest obowiązkowa.

AdminTool:

  1. Aktualizacja komunikatów o błędach (wynikające ze zmian nazw zakładek).
  2. Dodanie przycisku na zakładce Administracja do sprawdzania, czy działa połączenie z serwerem synchronizacji PortalOSK.

PortalOSK:

 1. Poprawienie wyszukiwania instruktorów/wykładowców/kursantów.
 2. Zabezpieczenie wysyłania zaświadczeń o ukończeniu kursu do urzędu: wymuszanie wysłania najpierw powiązanych kursów i egzaminów.
 3. Poprawka błędu przy zapisie adresu kursanta w Zaświadczeniach o ukończeniu kursu.
 4. Poprawienie wyświetlania instruktorów i wykładowców (wyświetlanie jest teraz niezależne od dat zatrudnienia).
 5. Umożliwienie zmiany hasła w PortalOSK.
 6. Wyświetlenie wersji programu przy logowaniu i w ustawieniach.

28.12.2012

 1. Zmiana sposobu walidacji numerów bocznych taksówek (sprawdzane jest czy taksówki o tym samym numerze bocznym mają rozłączne daty przyjęcia na stan i zdjęcia ze stanu).
 2. Dodanie w słownikach listy WORD-ów.
 3. Dodanie w OSK sekcji Egzaminy państwowe i Wyniki egzaminów (zdawalność): możliwość wprowadzania wyników egzaminów przekazywanych przez WORD-y i publikowania rankingów Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów.
 4. Nowy generator raportów: Ranking zdawalności egzaminów państwowych. Możliwość generowania raportów o zdawalności dla OSK i instruktorów na podstawie wprowadzonych wyników egzaminów państwowych za dowolne okresy czasu.
 5. Dodanie do części OSK wniosków:
  • OSK – wpis do rejestru: można wprowadzić wniosek, powiązać go z OSK, nadać numer sprawy, wydrukować zaświadczenie o wpisie do rejestru i potwierdzenie spełniania dodatkowych wymagań. Akcje wykonywane na wniosku uaktualniają numer w rejestrze i daty wpisania i skreślenia z rejestru.
  • Inna jednostka – wpis do rejestru: można wprowadzić wniosek, powiązać go z inną jednostką prowadzącą szkolenia, nadać numer sprawy, wydrukować zaświadczenie o wpisie do rejestru i potwierdzenie spełniania dodatkowych wymagań. Akcje wykonywane na wniosku uaktualniają numer w rejestrze i daty wpisania i skreślenia z rejestru.
  • Legitymacje instruktorskie: można wprowadzić wniosek, powiązać go z instruktorem, nadać numer sprawy, wydrukować zaświadczenie o wpisie do rejestru i legitymację instruktorską. Akcje wykonywane na wniosku uaktualniają numer w rejestrze i daty wpisania i skreślenia z rejestru.
  • Zaświadczenia wykładowców: można wprowadzić wniosek, powiązać go z wykładowcą, nadać numer sprawy, wydrukować zaświadczenie o wpisie do rejestru. Akcje wykonywane na wniosku uaktualniają numer w rejestrze i daty wpisania i skreślenia z rejestru.
  • Profile kursantów (PKK): można wprowadzić wniosek o utworzenie profilu kandydata na kierowcę, wydrukować zaświadczenie o utworzeniu profilu. Akcje wykonywane na wniosku uaktualniają numer profilu kandydata na kierowcę, datę utworzenia i usunięcia profilu. Profile kursantów są synchronizowane do bazy PortalOSK.
  Dzięki wnioskom możemy: drukować zaświadczenia, potwierdzenia, legitymacje, sprawom prowadzonym dla OSK, Instruktorów i in. nadawany jest numer sprawy, możliwe jest bardziej rozbudowane raportowanie i możliwe będzie w przyszłości automatyzacja wysyłania danych do CEIDG.
 6. Generowanie zaświadczeń zostało przeniesione z instruktorów, wykładowców, OSK i Innych jednostek do wniosków. W interfejsie do ww. jest tylko do odczytu.
 7. Dodanie do części OSK pobierania danych z PortalOSK:
  • pobieranie informacji o kursach na kierowców
  • pobieranie informacji o egzaminach wewnętrznych
  • pobieranie informacji o wydanych zaświadczeniach o ukończeniu kursu
  Sposób działania: pobierane są informacje o wysłanych przez OSK kursach, egzaminach i zaświadczeniach. Przyciskiem ‘+’ można zaimportować daną informację, przyciskiem ‘-‘ odrzucić import informacji. Importuje się przesłane dane po kolei.
 8. Dodanie do części SKP wniosków:
  • SKP – wpis do rejestru: można wprowadzić wniosek, powiązać go z SKP, nadać numer sprawy, wydrukować zaświadczenie o wpisie do rejestru. Akcje wykonywane na wniosku uaktualniają numer w rejestrze i daty wpisania i skreślenia z rejestru.
  • Zaświadczenia diagnostów: można wprowadzić wniosek, powiązać go z diagnostą, nadać numer sprawy, wydrukować zaświadczenie o wpisie do rejestru. Akcje wykonywane na wniosku uaktualniają numer w rejestrze i daty wpisania i skreślenia z rejestru.
 9. Generowanie zaświadczeń zostało przeniesione z diagnostów i SKP do wniosków. W interfejsie do ww. jest tylko do odczytu.
 10. Dodanie do kierowców, instruktorów, wykładowców pól: obywatelstwo i opis.
 11. Po wpisaniu kodu pocztowego w kierowcach, instruktorach, wykładowcach i wciśnięciu przycisku wyboru miejscowości dostaję listę miejscowości o wybranym kodzie pocztowym (analogicznie jak w firmach).
 12. Przewoźnicy, generatory raportów: Wykaz wniosków i Wykaz dokumentów – uporządkowanie kolumn i interfejsu, dodanie kolumny z kategorią przewozów nienormatywnych.
 13. Dodanie możliwości eksportu raportów do plików pdf i rtf.
 14. Poprawienie interfejsu do akcji „Zmiana zezwolenia (bez zmiany wydruków)” dla przewozów nienormatywnych, kategoria I-VII.
 15. Zmiana w parametrach dotyczących zezwoleń na przejazdy nienormatywne: dodanie parametrów „Organ wydający” i „Skreślenia”.
 16. W Przewoźnicy dodanie rejestru osób zarządzających transportem. Możliwe jest dodawanie zatrudnienia osób w poszczególnych firmach.
 17. Poprawienie szablonu do przewozów nienormatywnych, kategoria I.
 18. Poprawienie szablonu drukowania karty parkingowej (domyślnie A6 i oddzielnie każda strona).
 19. Poprawki w parametrach elementów na wydrukach: umożliwienie dostosowania wysokości i szerokości pól tekstowych.
 20. Zmiana nazw zakładek i uporządkowanie nazewnictwa w AdminTool.
 21. Dostosowanie interfejsu do przystanków do rozporządzenia ws. rozkładów jazdy (zmiany nazewnictwa (numery przystanków komunikacyjnych dla przystanków autobusowych, dodanie kilometrażu drogi przy którym leży przystanek).

19.10.2012

Poprawka w zezwoleniach na przejazd pojazdów nienormatywnych, kategoria III: w interfejsie można już zdefiniować zezwolenie ważne tylko 1 miesiąc.

17.10.2012

 1. Dostosowanie systemu FORIS Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

  UWAGA: Ze względu na fakt, że zatwierdzone w rozporządzeniu wzory wniosków nie zostały dobrze przemyślane i bardzo słabo nadają się do druku komputerowego, w programie FORIS dodanych zostało dużo dodatkowych parametrów dotyczących wydruków:

  • Nowa sekcja w wydrukach dotycząca zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych umożliwiająca m.in. zdefiniowanie znaku skreślenia
   (Ustawienia/Parametry/Wydruki/Zezwolenia na przejazdy nienormatywne – Kategoria I, II, III, IV, V, VI, VII);
  • W konfiguracji elementów na wydruku: nowe sekcje dla każdego rodzaju druku z możliwością konfiguracji drukowanego tekstu (Ustawienia/Parametry/Wydruki/Elementy na wydrukach/Wydruki-Zezwolenia);
  • W korekcie pozycji na wydrukach: osobne zakładki dla konfiguracji położenia skreśleń (Ustawienia/Parametry/Wydruki/Korekta pozycji na wydrukach/).
 2. Nowe wykazy:
  • Wykaz SKP
  • Wykaz Diagnostów
  • Wykaz OSK
  • Wykaz innych podmiotów prowadzących szkolenia
  • Wykaz instruktorów
  • Wykaz wykładowców
 3. Dodanie mechanizmu filtrowania w Przewoźnikach, OSK, SKP. Dodatkowo w filtrze pokazują się firmy usunięte: można je przywrócić.
 4. Dodanie mechanizmu filtrowania w pojazdach, taksówkach, pojazdach OSK, pojazdach holowanych.
 5. Dodanie mechanizmu filtrowania w instruktorach, wykładowcach, egzaminatorach.
 6. Zmiana interfejsu do planowania grafiku kursu (uproszczenie dodawania godzin prowadzenia kursu).
 7. Dodanie akcji zmiana/nadanie numeru sprawy w kontrolach.
 8. Poprawienie błędu z wyświetlaniem informacji o kontrolach w innych jednostkach prowadzących szkolenia.
 9. Raporty Plan kontroli oraz Raport Wykonanych kontroli: dodanie filtra po rodzajach firm.
 10. Poprawienie szybkości wczytywania wniosków, jeśli jest przypisane dużo pojazdów.
 11. Poprawienie szybkości wczytywania listy wydruków w managerze drukowania.
 12. Poprawienie szybkości zarządzania użytkownikami.
 13. Przy wygaszeniu/cofnięciu licencji taxi, możliwość automatycznego ustawienia daty zdjęcia ze stanu dla taksówki.
 14. W pojazdach (Przewoźnicy) nie generuje się numer boczny.
 15. Zmiana komunikatu przy eksporcie do CEIDG („Przygotowanie plików do eksportu zakończone sukcesem”).
 16. Poprawienie błędu z datami przy akceptacji (w interfejsie wyświetlało się ‘Data wniosku’).
 17. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne: możliwość zmiany daty końcowej na bezterminowo za pomocą akcji – „zmiana zaświadczenia (bez zmiany wydruków)”.
 18. Możliwość ustawienia terminu ‘ważne od’ przy Wniosku o zmianę, Wniosku o zmianę – decyzja administracyjna i Wniosku o zmianę terminu ważności.
 19. Poprawienie błędu z duplikowaniem się opłat za holowanie.
 20. Poprawienie walidacji osób o tym samym imieniu, nazwisku i numerze PESEL.
 21. Poprawienie błędu z niezwalnianiem licencji przy komunikacie o przekroczonej liczbie stanowisk.
 22. Poprawienie błędu odtwarzania załączników w AdminTool. Poprawka dotycząca uprawnień w bazie MS SQL Server przy odtwarzaniu bazy.
 23. Dostosowanie aplikacji do MS SQL Server 2012.
 24. Poprawienie błędu przy karcie parkingowej dla ośrodka rehabilitacji (jeśli przy wprowadzaniu wniosku dodawany był kierowca, to zapisywany był jako kierowca niepełnosprawny, zamiast kierowca ośrodka rehabilitacji).
 25. Uzupełnienie kalendarza za rok 2013.
 26. Dodawanie dokumentów do kierowców: powiększenie okna i numer dokumentu do 20 znaków. Dodanie dodatkowych dokumentów do kursantów.
 27. Poprawienie dokumentów do pojazdów: udostępnieni ‘Ważne do’ dla umów, poprawienie wyświetlania kolumny typ.
 28. Dodawanie adresów: można dodać tylko 1 stację kontroli do przedsiębiorcy. To stacji kontroli nadawany jest numer ewidencyjny.
 29. Zezwolenia regularne i specjalne (ZLR i ZLS): domyślny format papieru zmieniony z A5 na A4

  UWAGA: Spowoduje to reset parametrów drukowania – pozycja na wydruku.

 30. Przestawienie pozycji daty i miejscowości na druku zezwolenia (z dotychczasowego układu: data, miejscowość, na: miejscowość, data)
 31. Licencje taxi: w kroku 2 dodanie walidacji, czy są wpisane VIN, Numer rejestracyjny i numer boczny.
 32. Zmiana podpowiadanych dat w kontrolach (zawsze podpowiada się data ostatniej czynności).