Eksport do BiletuMSQL danych biletów sprzedanych na nowy okres w autobusie

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 
 1. Zaloguj się do programu Kasa konduktorska lub PP-Bilety;
 2. Ustaw się na zakładce Rozliczenia i kliknij przycisk Obsługa EM-kart (2 na rys. 1);
  Rys. 1: Obsługa EM-kart
 3. Ustaw się na zakładce Sprzedaż na następny okres w autobusie (3 na rys. 3);
 4. Następnie rozwiń menu Narzędzia. (4 na rys. 2);
 5. Wybierz Eksport sprzedaży biletów EM-kartowych do BM (plik BAddddd.DAT) (5 na rys. 2); następnie zatwierdź: Bieżący – wykonywany jest zapis danych biletów, które nie zostały jeszcze eksportowane (6 na rys. 2) lub Powtórz eksport wskazanego pliku – wykonywany jest ponowny eksport danych biletów, które wcześniej zostały zapisane w pliku (7 na rys. 2);
  Uwaga!
  • W przypadku wielokrotnego wykonania eksportu jednego dnia, do utworzonego pliku zapisywane są wszystkie bilety wyeksportowane w tym dniu oraz nowe, których sprzedaż została zarejestrowana do momentu ostatniego uruchomienia funkcji eksportu w danym dniu.
  • Nazwa pliku pokazana jest w kolumnie "Zbiór eksp." aktualnie wskazanego wiersza w wykazie biletów sprzedawanych na następny okres w autobusie. W kolumnach "Data zb.eks." oraz "Godz. zb.eksp." pokazane są odpowiednio data i godzina pierwszego zapisu tego zbioru danych. Dane te nie są zmieniane przy kolejnym eksporcie biletów do wskazanego pliku.
  Rys. 2: Eksport sprzedaży biletów EM-kartowych do BM
 6. Następnie wybierz dowolny katalog, w którym zapiszesz przygotowany zbiór BA. Potwierdź wykonanie klikając przycisk OK (8 na rys. 3);
  Rys. 3: Eksport sprzedaży biletów EM-kartowych do BM
 7. Eksport EM-kart wykonany. Plik BAddddd.DAT został wyeksportowany. Potwierdź informację klikając przycisk OK (9 na rys. 4);
  Rys. 4: Eksport sprzedaży biletów EM-kartowych do BM
  Uwaga!
  W przypadku braku EM-kart ze sprzedażą w autobusie pojawi się komunikat: Brak EM-kart ze zarejestrowaną sprzedażą.
 8. Następnie zaloguj się do programu BiletMSQL.
 9. Kliknij przycisk Administrator (rys. 6).
  Rys. 6: Wybór administratora systemu
 10. Wybierz menu Sprzedaż BM w Autobusie (1 na rys. 7);
 11. kliknij Import danych o biletach sprzedanych. (2 na rys. 7);
  Rys. 7: Import danych o biletach sprzedanych
 12. Następnie wybierz katalog, w którym zapisany jest zbiór BA. Potwierdź go klikając przycisk OK (rys. 8);
  Rys. 8: Import danych o biletach sprzedanych
 13. Następnie wybierz zbiór BA, potwierdź go klikając przycisk OK (rys. 9);
  Rys. 9: Import danych o biletach sprzedanych
 14. Przez kilka sekund wyświetlać się będzie okno ze statusem Import zbioru BA, po czym import zostanie zakończony. (Rys. 10);
  Rys. 10: Zakończenie importu danych o biletach sprzedanych

  Pobierz instrukcje i materiały pomocnicze dotyczące EM-Kart