EM-karty – sprzedaż biletów na nowy okres w autobusie

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 
  I Przygotowanie zbioru z rozkładem jazdy
 1. Dla bileterek DUO-BUS; zobacz także: Przygotowanie zbioru dla programu BiletMSQL
  Zbiór musi być przygotowany w wersji o numerze 3 lub wyższej (1 na rys. 1);
  Rys. 1: Zakładka DUO-BUS
 2. Dla bileterek Emar-105; zobacz także: Przygotowanie zbioru dla Emar-105
  Rys. 2: Zakładka EMAR-105
 3. W programie BiletMSQL ('Administrator'>> zakładka 'Parametry'>> 'Parametry'>> zakładka 'EM-karty') ustaw parametr: [v] w autobusie wolno sprzedawać bilety miesięczne (rys. 3);
  Uwaga!
  • Możliwe opcje sprzedaży biletów miesięcznych w autobusie:
   1. Opcja Nie – oznacza zablokowanie możliwości sprzedaży biletów na następny okres
   2. Opcja Tak – oznacza możliwość sprzedaży biletów na następny okres
   3. Opcja Nie, decyduje kasjer – oznacza, że decyzje o możliwości przedłużenia biletu na następny okres podejmuje kasjer przy sprzedaży tego biletu, przy czym docelowo opcja ta nie jest zaznaczona.
   4. Opcja Tak, decyduje kasjer – oznacza, że decyzje o możliwości przedłużenia biletu na następny okres podejmuje kasjer przy sprzedaży tego biletu, przy czym docelowo opcja ta jest zaznaczona.
  • Opcje te tyczą sie sprzedaży biletów miesięcznych, okresowych oraz wieloprzejazdowych. W momencie sprzedaży biletu w kasie biletowej powyższe opcje uwidocznione są przy parametrze: Wzorzec w autobisue [v]
  • Bilet zapisany do EM-karty w kasie biletowej jest biletem wzorcowym przy sprzedaży biletów na kolejne okresy w autobusie, tzn. w kolejnych okresach wżności biletu nie może zmienić się jego relacja, rodzaj biletu, uprawnienie do ulgi (jeżeli bilet jest ulgowy) oraz dane pasażera. Zmienić może sie tylko cena biletu - po zmianie cen w Bilecie Miesięcznym i ich wyeksportowaniu.
  Rys. 3: Parametry EM-kart
 4. Kiedy wzorcowe bilety na EM-kartę zostały sprzedane w kasie biletowej, wszystkie raporty ze sprzedaży zarejestruj w Kasie konduktorskiej lub PP-Bilety.
 5. Zaznacz parametr zezwalający na sprzedaż biletów na następny okres w autobusie:

  [v] Dozwolona sprzedaż biletu na następny okres zapisanego w EM-karcie.

  Żeby ustawić ten parametr, w Kasie konduktorskiej lub PP-Bilety wejdź w funkcję: Obsługa kart pamięci i bileterek (4 na rys. 4).
  Uwaga!
  Został przedstawiony sposób zmiany statusu na wszystkich EM-kartach. Jeżeli chcesz zmienić tylko dla wybranych EM-kart to wejdź w funkcję: Obsługa kart pamięci i bileterek, następnie Zmiana statusu, zakładka EM-karty parametr: [v] Dozwolona sprzedaż biletu na następny okres zapisanego w EM-karcie.
  Rys. 4: Obsługa kart pamięci i bileterek
 6. Następnie, wejdź w menu: Operacje i wybierz Zmiana statusu kart pamięci do bileterek (5 na rys. 5);
  Rys. 5: Zmiana statusu na EM-kartach
 7. Zaznacz dwa parametry jak na rysunku poniżej: (6 na rys. 6); [v] Dozwolona sprzedaż biletu na następny okres zapisanego w EM-karcie oraz że parametr ma być zmieniany: 1.04 [v]
 8. W celu zapisania zmian przyciśnij: Zmiana statusu kart do bileterek Emar-105 (7 na rys. 6);
  Rys. 6: Zmiana statusu na EM-kartach
 9. Następnie zaznacz parametr, który pozwala zapisać do kart pamięci kierowców informacje o EM-kartach z możliwością sprzeaży na następny okres. Będąc w funkcji: Obsługa kart pamięci i bileterek, wejdź w menu: Funkcje dodatkowe, następnie wybierz Wybór zbioru do programowania (8 na rys. 7);
  Rys. 7: Zapis danych dodatkowych do EM-kart
 10. Ustaw się na zakładce Emar-105 (10 na rys. 8);
 11. Następnie zaznacz dwa parametry: (11 na rys. 8)
  • [v] Zapis danych dodatkowych do karty
  • [v] zapis listy EM-kart do sprzedaży w autobusie na następny okres
 12. Zapisz zmiany (12 na rys. 8);
  Uwaga!
   Pole: na ile dni przed upływem okresu ważności biletu dane biletu mają być zapisywane do kart pamięci kierowców:
  • miesięczne i okresowe – domyślnie ma ustawioną wartość 7.
  • wieloprzejazdowe – domyślnie ma ustawioną wartość 20.
   Pole: po ilu dniach po upływie okresu ważności dane biletów nie zakupionych mają być usuwane z karty pamięci kierowców:
  • miesięczne i okresowe – domyślnie ma ustawioną wartość 5.
  • wieloprzejazdowe – domyślnie ma ustawioną wartość 15.
  • Wartości zawsze możesz zmienić.
  Rys. 8: Zapis danych dodatkowych do EM-kart
  Uwaga!
  Wyżej wymienione parametry zawężają listę EM-kart z biletami do sprzedaży w autobusie , zapisywaną do kart pamięci w dniu rozliczania kierowcy. Wykaz wszystkich EM-kart, zawierających bilety, które można sprzedawać na następny okres w bileterkach autobusowych można przeglądać przy pomocy funkcji Obsługa EM-kart >> zakładka Sprzedaż na następny okres w autobusie.
   Wykaz EM-kart aktualnie zapisywany do kart pamięci uwzględniający wprowadzone parametry możesz podejrzeć w:
  • Obsługa EM-kart >> Sprzedaż na następny okres w autobusie >> menu Narzędzia >> Podgląd wykazu EM-kart z biletami do sprzedaży/przedłużenia w autobusie
  • Obsługa kart pamięci i bileterek >> menu Operacje >> Podgląd wykazu EM-kart z biletami do przedłużenia w autobusie
 13. Następnie zaznacz parametr, który będzie zmieniał automatycznie status karty pamięci kierowców przy rejestracji rozliczeń, żeby dla każdej karty nie wykonywać tego ręcznie. Żeby ustawić parametr, w Kasie konduktorskiej lub PP-Bilety uruchom funkcję: Rejestracja rozliczeń (13 na rys. 9);
  Rys. 9: Zakładka Rejestracja rozliczeń
 14. Będąc w funkcji: Rejestracja rozliczeń wejdź w menu: Funkcje dodatkowe wybierz Parametry rejestracji (14 na rys. 10);
  Rys. 10: Zmiana statusu na EM-kartach
 15. Ustaw się na zakładce: EMAR-105b (15 na rys. 11);
 16. Odznacz parametr: [ ] Nie zmieniać statusu karty przy rejestracji (16 na rys. 11);
 17. Zapisz zmiany (17 na rys. 11);
  Rys. 11: Zmiana statusu na EM-kartach
  Uwaga!
  Po rozliczeniu lub przeprogramowaniu karty pamięci dane dodatkowe powinny zostać zapisane na kartę pamięci kierowcy. Zapisany wykaz biletów do sprzedaży na karcie pamięci można podejrzeć po przeprogramowaniu kart z funkcji Synchronizacja danych karty pamięci (Obsługa kart pamięci i bileterek >> menu Operacje).

  Pobierz instrukcje i materiały pomocnicze dotyczące EM-Kart