Przekazanie danych dodatkowych w przypadku odczytywania raportów kierowców w rejestratorze raportów

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 
  I. Pierwsza możliwość - eksport danych wykonuje użytkownik.
 1. Zaloguj się do programu Kasa konduktorska lub PP-Bilety.
 2. Ustaw się na zakładce Rozliczenia i kliknij przycisk Obsługa kart pamięci i bileterek (2 na rys. 1);
  Rys. 1: Obsługa kart pamięci i bileterek
 3. Z menu Narzędzia wybierz Eksport danych dla "Rozliczarki" (3 na rys. 2);
  Rys. 2: Eksport danych dla Rejestratora raportów
 4. Następnie wybierz dowolny katalog, w którym zapiszesz przygotowany zbiór DD_*.DAT. Potwierdź wykonanie klikając przycisk OK (4 na rys. 3);
  Rys. 3: Eksport danych dla Rejestratora raportów
 5. Eksport danych dodatkowych wykonany. Plik DD_*.DAT został wyeksportowany. Potwierdź informację klikając przycisk OK (5 na rys. 4);
  Rys. 4: Eksport danych dla Rejestratora raportów
 6. Następnie uruchom Parametry Rejestratora raportów i sprawdź czy są zaznaczone parametry (6 na rys. 5);
 7. Kliknij przycisk Pobranie danych dodatkowych (7 na rys. 5);
  Rys. 5: Import danych dla Rejestratora raportów
 8. W oknie Pobranie danych dodatkowych wskaż zbiór DD_*.DAT i potwierdź go klikając przycisk Otwórz (8 na rys. 6);
 9. Import danych dodatkowych wykonany. Plik DD_*.DAT został zaimportowany.
  Rys. 6: Import danych dla Rejestratora raportów
  Uwaga!
  • W przypadku gdy stanowisko Kasy konduktroskiej lub PP-Bilety jest połączone sieciowo ze stanowiskiem Rejestratora raportów, eksport wykonać możesz bez importu danych dodatkowych w Rejestratorze raportów w przypadku gdy:
   1. Przykład
    Domyślny katalog Kasy konduktrskiej C:\Kasa\Raporty\ZbioryA jest wspólnym katalogiem dla Rejestratora raportów. W parametrach Rejestratora raportów należy wpisać wspólną ścieżkę w polu Folder ze zbiorami A i danymi dodatkowymi. Eksport wykonujesz do tego katalogu.
   2. Przykład

    W momencie wykonywania eksportu wskazujesz katalog ze zbiorami A i danymi dodatkowymi dla Rejestratora raportów. Nie musi być to wspólny katalog jak w pierwszym przypadku. Eksport wykonać możesz jeżeli masz uprawnienia do zapisu w tym katalogu.

  II. Druga możliwość - eksport danych wykonuje się automatycznie zgodnie z ustawionymi parametrami.
 1. Zaloguj się do programu Kasa konduktorska lub PP-Bilety.
 2. Ustaw się na zakładce Rozliczenia i kliknij przycisk Obsługa kart pamięci i bileterek (2 na rys. 1);
  Rys. 1: Obsługa kart pamięci i bileterek
 3. Z menu Narzędzia wybierz Parametry eksportu danych dla "Rozliczarki" (3 na rys. 2);
  Rys. 2: Eksport danych dla Rejestratora raportów
 4. Zaznacz odpowiednie parametry i wpisz odpowiednią ścieżkę w polu "Folder do eksportu danych dla "Rozliczarki".
  Program wykona automatycznie eksport danych do Rozliczarki po każdej zmianie zaznaczonego parametru.
  Rys. 3: Eksport danych dla Rejestratora raportów

  Dostępne parametry do ustawienia:
  • [ ] aktualizuj informację o przydzielonej karcie pamięci w kartotece pracowników - jeśli opcja jest zaznaczona, to przy każdej zmianie przydziału pracownika do karty pamięci informacja o przydzielonej karcie pamięci automatycznie zapisywana jest w kartotece pracowników.
  • [ ] eksportuj dane dla "Rozliczarki" po każdej zmianie statusu karty
  • [ ] eksportuj dane dla "Rozliczarki" po każdej zmianie informacji dla kierowcy
  • [ ] eksportuj dane dla "Rozliczarki" po każdej zmianie nagłówka lub stopki
  • [ ] folder eksportu nie może być zmieniony - po zaznaczeniu tego parametru użytkownik programu nie może zmienić folderu, do którego wykonywany jest eksport (po uruchomieniu funkcji Eksport danych dla "Rozliczarki" z menu Funkcje dodatkowe)
   Folder do eksportu danych dla "Rozliczarki" - zaleca się wskazać ten folder, który jest ustawiony w parametrach Rozliczarki dla pola o nazwie "Folder ze zbiorami A i danymi dodatkowymi"
  • [ ] eksportuj dane do "Rozliczarki" po każdej zmianie listy zastrzeżonych EM-kart
  • [ ] eksportuj dane do "Rozliczarki" po każdej zmianie listy EM-kart z biletami do sprzedaży na następny okres w autobusie lub z biletami do przedłużenia okresu ważności w autobusie - po zaznaczeniu tego parametru dane do Rozliczarki mogą być eksportowane po rejestracji raportu zadaniowego, w którym zapisane były informacje o zastrzeżeniu EM-kart lub sprzedaży/przedłużeniu biletów na następny okres w autobusie
  • [ ] eksportuj do serwera internetowego każdą zmianę listy zastrzeżonych EM-kart - zaznaczenie tego parametru jest wskazane w przypadku współpracy z innymi przewoźnikami przy przewozach pasażerów z biletami zapisanymi w EM-kartach. Do serwera przekazywane są numery zastrzeżonych EM-kart zawierających ważne bilety. Wymiana informacji o zastrzeżonych EM-kartach dotyczy firm współpracujących, których dane zostały wpisane w zakładce "Firmy" funkcji "Rozliczenia przewozów pasażerów z EM-kartą"
  Uwaga!
  jeżeli program PP-Bilety lub Kasa Konduktorska jest połączony sieciowo z programem Rejestrator Raportów to zaleca się, aby zapis danych dodatkowych był bezpośrednio wykonywany do katalogu ...\Rozliczarka\ZbioryA. Pozwoli to na pełną automatyzację wykonywania eksportu danych dodatkowych oraz wgrywania aktualanych danych dodatkowych na karty pamięci kierowców w momencie rozliczania w Rozliczarce (w przypadku kiedy w Rozliczarce ustawiony jest parametr Dane dodatkowe: Ostatnio przygotowany)
 5. Po ustawieniu odpowiednio parametrów zapisz zmiany przyciskiem OK
 6. Pobierz instrukcje i materiały pomocnicze dotyczące EM-Kart