Przygotowanie zbiorów

  Przed Państwem znajduje się instrukcja przygotowania zbiorów danych A80 oraz A6D, która pozwoli w prosty sposób utworzyć zbiory rozkładów jazdy wykorzystywanych w bileterkach autobusowych i stacjonarnych. Proszę postępować zgodnie z poniższymi punktami w celu przygotowania zbioru danych w programie Informica.

 1. Po uruchomieniu i zalogowaniu się do programu przejdź na zakładkę Zarządzanie (Pkt 1 na Rys. 1), a następnie na podzakładkę Zbiory danych do urządzeń (Pkt 2 na Rys. 1).

  Rys. 1

 2. Kliknij raz na symbol czerwonego plusa (Pkt 3 na Rys. 2) i z wyświetlonej listy podręcznej wybierz Nowy zbiór danych dla urządzeń (Pkt 4 na Rys. 2).

  Rys. 2

 3. W tym momencie powinno otworzyć się nowe okno (Rys. 3).

  Rys. 3

 4. Należy zaznaczyć/odznaczyć w nim:
  • Emar-105/205 / DworzecSQL/BiletMSQL / Czytnik kontrolera W zależności od tego jakie zbiory z rozkładem jazdy chcesz przygotować; jeśli przykładowo chcesz tylko utworzyć nowy zbiór typu A80 z rozkładem jazdy dla bileterek autobusowych zaznaczone musi być jedno pole - „Emar-105/205” (Pkt 5 na Rys. 4)
  • Kursy obce: nie zapisywać / zapisywać Jeśli w Twoim rozkładzie uwzględnione są kursy obcych przewoźników i chcesz zapisać je w zbiorze z rozkładem jazdy powinieneś zaznaczyć pole „zapisywać” (Pkt 6 na Rys. 4). Wtedy kursy obce zostaną zapisane do tworzonego zbioru.
  • Linie & Kursy: wszystkie / wybrane Jeśli chcesz prowadzić sprzedaż na wszystkich liniach oraz kursach, które dodałeś w programie pozostaw domyślnie ustawione parametry na „wszystkie”. Jeśli jednak są linie lub kursy, których nie chcesz umieszczać w pliku z rozkładem jazdy zaznacz opcję „wybrane” (Pkt 7 na Rys. 4). Dzięki temu będziesz mógł na dalszym etapie wskazać które linie i kursy konkretnie mają zostać zapisane do zbioru, a które nie.


  Nieco niżej znajdują się trzy zakładki: Emar-105/205, DworzecSQL/BiletMSQL oraz Czytnik kontrolera. Możesz na każdej z nich ustalić zakres dat ważności
  (czyli dzień OD którego zbiór zacznie być zapisywany do bileterek oraz dzień DO którego zbiór będzie ważny) dla każdego rodzaju zbioru. Możesz zostawić datę domyślnie zaproponowaną przez program (Pkt 8 na Rys. 4).

  Po zaznaczeniu wszystkich powyższych parametrów możesz przejść dalej, klikając na przycisk Następny (Pkt 9 na Rys. 4).

  Rys. 4

 5. Jeśli w poprzednim oknie zaznaczyłeś, że w zbiorze mają zostać zapisane tylko wybrane linie to właśnie na tym etapie trzeba będzie je wskazać. Jeśli zaznaczyłeś, że do zbioru mają zostać zapisane wszystkie linie pomiń ten punkt i przejdź do punktu 5.

  W bieżącym oknie znajduje się lista dostępnych linii. Za pomocą jednego kliknięcia możesz zaznaczyć lub odznaczyć linie, które mają zostać zapisane w zbiorze
  (Pkt 10 na Rys. 5 - znacznikiem zaznaczona jest linia, która będzie zapisana w zbiorze, Pkt 11 na Rys. 5 – brak znacznika oznacza, że linia nie będzie zapisana w zbiorze). Aby przejść dalej kliknij na przycisk Następny (Pkt 12 na Rys. 5).


  Rys. 5

 6. Program przejdzie do kolejnego okna (Rys. 6). Z kolei jeśli w poprzednim oknie zaznaczyłeś, że w zbiorze mają zostać zapisane wszystkie linie i kursy, to program od razu powinien przejść do okna z Rysunku 6.

  Rys. 6

 7. Na ekranie widoczne jest teraz krótkie podsumowanie zawierające najważniejsze informacje o tworzonych zbiorach. Po zapoznaniu się z nim możesz przejść dalej klikając na przycisk Następny (Pkt 13 na Rys. 7).

  Rys. 7

 8. W kolejnym oknie przez kilkanaście sekund będą przygotowywane nowe zbiory z rozkładem jazdy – zaczekaj chwilę, aż przestaną ładować się paski postępu (Pkt 14 na Rys. 8).

  Rys. 8

 9. Kiedy pliki zbiorów będą pomyślnie przygotowane w oknie środkowym wyświetli się odpowiedni komunikat z informacją na ten temat (Pkt 15 na Rys. 9). W tym momencie możesz kliknąć na przycisk Zakończ (Pkt 16 na Rys. 9).

  Rys. 9

 10. UWAGA!

  W oknie mogą się również pojawić komunikaty podświetlone na czerwono (Pkt 17 na rys. 10) – sygnalizują nam one, że wskazany w komunikacie kurs lub linia nie zostaną w ogóle zapisane do zbioru z powodu błędów krytycznych – np. błędu w trasie lub braku przypisanej taryfy pasażerskiej. Należy wtedy ewentualnie skorygować wskazany błąd.

  Błędy w kolorze czarnym (Pkt 18 na Rys. 10) są tylko informacją – sugerują one użytkownikowi o pewnych nieprawidłowościach w linii lub kursie, które można poprawić, ale kursy mimo takich komunikatów normalnie zapiszą się w nowym zbiorze. Takie błędy na czarno można zignorować.


  Rys. 10

 11. Gotowe! W ten sposób dodałeś nowy zbiór z rozkładem jazdy. Powinien się on pojawić jako nowa pozycja w wykazie zbiorów (Rys. 11).

  Rys. 11

 12. Pojawiły się problemy?

  W razie niepowodzenia podczas próby tworzenia zbiorów danych wystąpił nieoczekiwany błąd, nasz dział wsparcia technicznego pomoże Państwu rozwiązać ten problem. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod numerami telefonów: (+48) 22 755 86 32, 22 755 80 65.