Dodawanie przystanku

  Przed Państwem znajduje się instrukcja dodawania przystanków, która pozwoli w prosty sposób utworzyć rejestr przystanków wykorzystywanych w rozkładach jazdy. Proszę postępować zgodnie z poniższymi punktami w celu dodania nowego przystnaku w programie Informica.

 1. Po uruchomieniu programu przejdź na zakładkę Trasy (Pkt 1 na Rys. 1), a następnie na podzakładkę Rejestr przystanków (Pkt 2 na Rys. 1).

  Rys. 1

 2. Kliknij przycisk czerwonego plusa (Pkt 3 na Rys. 2) i wybierz z listy opcję Dodaj przystanek (Pkt 4 na Rys. 2).

  Rys. 2

 3. W tym momencie otworzy się okno, w którym należy wpisać we wskazanym miejscu nazwę miejscowości (Pkt 5 na Rys. 3), w której leży dodawany przystanek. Następnie należy wcisnąć przycisk z ikoną lupy (Pkt 6 na Rys. 3).

  Rys. 3

 4. Z wygenerowanej listy miejscowości wybierz tę, w której położony jest przystanek (Pkt 7 na Rys. 4). Kliknij na tę miejscowość, a następnie kliknij na odpowiedni przycisk – Dodaj przystanek bez uzgadniania (Pkt 8 na Rys. 4).

  Rys. 4

 5. Uzupełnij wszystkie pola podświetlone na zielono: nazwę pełną, nazwę krótką, nazwę w opisie relacji, nazwę opisową (urzędową) oraz numer stanowiska przystanku komunikacyjnego (Pkt 9 na Rys. 5). Następnie zaznacz na mapie punkt, który odpowiada fizycznej lokalizacji przystanku – w tym celu kliknij w konkretnym miejscu na mapie

  (Pkt 10 na Rys. 5).

  Aby dodać drugie lub kolejne stanowisko dla przystanku kliknij na przycisk czerwonego plusa (Pkt 11 na Rys. 5). Po wykonaniu powyższych czynności kliknij przycisk Następny (Pkt 12 na Rys. 5).
  Uwaga!
   W programie zapisywane są cztery wersje nazwy przystanku:
  • Nazwa pełna (30 znaków) – używana na wydruku biletów na dworcu oraz w serwisie e-podróżnik
  • Nazwa krótka (10 znaków)
  • Nazwa przystanku w nazwie relacji (15 znaków) – używana do tworzenia nazwy relacji kursu oraz do wyświetlania na tablicy informacyjnej w autobusie
  • Nazwa opisowa (urzędowa) (80 znaków) – może być używana na wydrukach tabliczek przystankowych oraz wydrukach rozkładów jazdy dostarczanych do urzędów
 6. Rys. 5

 7. Po chwili przystanek zostanie zapisany i pojawi się w wykazie przystanków na zakładce Rejestr przystanków (Pkt 13 na Rys. 6).

  Rys. 6

 8. Pojawiły się problemy?

  W razie niepowodzenia podczas próby dodawania przystanku wystąpił nieoczekiwany błąd, nasz dział wsparcia technicznego pomoże Państwu rozwiązać ten problem. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod numerami telefonów: (+48) 22 755 86 32, 22 755 80 65.