Karta Miejska - wykaz zmian

24.01.2024

 1. W panelu administracyjnym została dodana możliwość definiowania listy linii, natomiast w aplikacji mobilnej jest możliwość dodania przycisku umożliwiającego rejestrację przejazdów na liniach.
 2. Dodano możliwość konfiguracji usuwania z serwera wiadomości starszych niż wybrana liczba dni. Wiadomości usuwane są również z aplikacji mobilnej.
 3. Poprawiono błędy przy edycji szablonów wiadomości, błąd z odczytem parametrów dotyczących korzystania ze słownika ulic, oraz zapisywania zdjęć na stronie www.

02.11.2023

 1. W aplikacji mobilnej została zrobiona zmiana działania powiadomień push - powiadomienia kierują do właściwego czatu.
 2. Dodano mechanizm archiwizacji starszych wiadomości wysłanych do mieszkańców.
 3. Zostało dodane zapisywanie na serwerze informacji o odczytaniu wiadomości przez mieszkańca.
 4. Edycja kalendarza wysyłania wiadomości - zostało dodane pole "Zmień daty przyszłych wysyłek o (liczba dni)" umożliwiające zbiorczą zmianę dat przyszłych wysyłek.

24.01.2023

 1. Usprawnienia interfejsu użytkownika do zarządzania kalendarzem wysyłek wiadomości do aplikacji mobilnej (m.in. zaznaczanie i odznaczanie, parametry do dat wysyłki, czyszczenie kalendarza).
 2. Zwiększenie wielkości pól na nazwę i opis grup (odpowiednio do 60 i 600 znaków)
 3. Poprawki wysyłania powiadomień push do aplikacji mobilnej (ws. wysyłki wiadomości).

14.12.2022

 1. Dodanie w panelu administracyjnym mechanizmu umożliwiającego definiowanie automatycznych wysyłek wiadomości do mieszkańców przez aplikację mobilną Karty Mieszkańca. Mechanizm umożliwia definiowanie terminów wysyłek i treści wysyłanej wiadomości (istnieje możliwość zaimportowania dat z pliku iCal), oraz zdefiniowanie grup mieszkańców, którzy otrzymają wiadomość. Mechanizm umożliwia np. wysyłanie przypomnień o terminach odbioru śmieci, lub na temat wydarzeń kulturalnych. Mieszkańcy mogą się zapisywać na powiadomienia, które ich interesują.
 2. Rozbudowa raportu Mieszkańcy z wydanymi kartami.
 3. Dodanie kolumny "Data likwidacji" w zakładce karty w edycji mieszkańca.
 4. Poprawka błędu przy próbie usunięcia przypisania grupy do mieszkańca i zapisaniu zmiany.
 5. Umożliwienie importu i aktualizacji słownika ulic na podstawie bazy TERYT GUS.

27.07.2022

 1. Został dodany słownik ulic i budynków. Program umożliwia pracę w dotychczasowym trybie (ręczne wprowadzanie ulic i budynków w adresie mieszkańców) albo wprowadzenie danych do słownika ulic (opcjonalnie wraz z numerami budynków) i wybieranie ulicy w adresie zamieszkania ze słownika. Zmiana obsługiwana jest również na stronie www dla mieszkańców - we wnioskach. Zostało dodane polecenie API do pobierania danych adresowych mieszkańców - umożliwiające integrację z innymi systemami.
 2. Zmiany w raportach w panelu administracyjnym: - Karty wydane w okresie: dodanie filtrów wielokrotnego wyboru po grupie i po uldze. Nastąpiła też zmiana nazwy tego raportu, stara nazwa to Mieszkańcy z wydanymi kartami. - Grupy mieszkańców: został dodany filtr tylko mieszkańcy z aktywną kartą. - Mieszkańcy z ulgami: został dodany napisu na górze: Raport zawiera tylko mieszkańców z aktywną kartą, oraz zostało adekwatnie poprawione działanie raportu. - Mieszkańcy z wydanymi kartami i Aktywne karty - zmiana napisu w filtrze zamiast "Okres raportu" -> "Data wydania karty" - Nowy raport: Mieszkańcy z ważnymi kartami. Jest możliwość filtrowania po dacie grupach i ulgach.
 3. W obsłudze wiadomości w panelu administracyjnym zostały dodane filtry po datach otrzymania wiadomości oraz po treści wiadomości. A także filtr tylko użytkownicy aplikacji mobilnej. Poprawiono błąd wyświetlania historii użycia karty w panelu mieszkańca. W programie zostało wyróżnione pole, na którym wykonywane jest wyszukiwanie. Poprawione zostało wyszukiwanie po polu statuw www. Na stronie www w funkcji Twoje ulgi został zmieniony napis pojawiający się w przypadku braku przypisanych ulg (informacja, że jest to karta mieszkańca). Została dodana możliwość sterowania czasem bezczynności do automatycznego wylogowania z aplikacji. Została wydana nowa wersja aplikacji Foris - Weryfikacja Kart dla systemu Windows. W aktualizacji poprawiono błędy związane z synchronizacją danych i sprawdzeniem kart off-line, oraz zostało poprawione wyświetlanie danych o ulgach, jeśli ulga jest kwotowa, oraz jeśli został określony limit użyć.

29.09.2021

 1. Poprawki edytowania i usuwania partnerów karty mieszkańca, widocznych na stronie www.
 2. Umożliwienie edytowania wszystkich szablonów mejli w aplikacji Foris-KM (włącznie z mejlami aktywacyjnymi, itp.). Poprawione zostało wysyłanie e-maili oraz sms-ów, została dodana możliwość wysyłania wiadomości do wnioskodawcy.
 3. Utworzenie w panelu administracyjnym raportu: Historia dostępu do danych osobowych. W raporcie można śledzić zmiany wykonywane przez wybranego użytkownika programu.
 4. Raport Mieszkańcy z wydanymi kartami: został dodany filtr po uldze.
 5. Wyświetlanie dokumentów wnioskodawcy w zakładce dokumentów mieszkańca. Wnioskodawcy na liście wyróżnieni są na niebiesko. Ponadto zostało poprawione nazewnictwo zakładek: we wnioskodawcy mamy zakładkę mieszkańcy - z mieszkańcami przypisanymi do wnioskodawcy, w mieszkańcu zakładkę wnioskodawca z informacją o osobie składającej wniosek w imieniu wybranego mieszkańca.
 6. Zostało poprawione składanie wniosków o przedłużenie - jest możliwe składaie wniosku po wygaśnięciu wazności karty.
 7. W wykazie kart została dodana kolumna Data ważności. W momencie przyłożenia karty do czytnika NFC umożliwi to od razu stwierdzenie czy karta jest ważna czy nie.

29.09.2021

 1. W niektórych sytuacjach do bazy był zapisywany podwójny rekord wnioskodawcy przy składaniu wniosku przez stronę www. Problem został rozwiązany.
 2. Umożliwienie wyświetlania oznaczeń ulg w aplikacji mobilnej dla amieszkańców - na wizerunku karty.
 3. Poprawnienie działania dezaktywacji urządzeń do kontroli kart.

27.08.2021

 1. Dodanie możliwości wyświetlania partnerów Karty Mieszkańca na stronie www dla mieszkańców. Firmy partnerskie definiowane są w Foris.
 2. Dodanie możliwości wyświetlania aktualności dotyczących Karty Mieszkańca na stronie dla mieszkańców. Aktualnościami można zarządzać z poziomu panelu administracyjnego.
 3. Poprawki drobnych błędów z definiowaniem grup oraz edycją ulg. Poprawki działania filtrów w mieszkańcach.
 4. Umożliwienie drukowania oznaczeń ulg na Kartach Mieszkańca.

15.04.2021

 1. Umożliwienie wysyłania SMS-ów do mieszkańców przez API SerwerSMS.pl oraz Mail2SMS.
 2. Poprawki automatycznego wysyłania mejli i SMS-ów do mieszkańców - wiadomości ws. końca ważności karty mieszkańca w niektórych przypadkach były wysyłane niepoprawnie.
 3. Dodanie możliwości samodzielnego definiowania szablonów wiadomości do mieszkańców - zarówno mejli jak i SMS-ów.

22.01.2021

 1. Ogólne poprawki związane z wydajnością działania.
 2. Poprawka liczenia aktywnych kart w licencji.
 3. Obsługa nowych modeli kamerek internetowych.
 4. Poprawy niektórych komunikatów na stronie www, oraz opisów parametrów programu.
 5. Panel administracyjny: w raporcie "Ogólne dane użycia kart" został dodany filtr po uldze.
 6. W wykazie kart został dodany filtr "tylko aplikacja mobilna".
 7. Dodanie możliwości filtrowania mieszkańców po 1000 lub 3000 osób.

25.11.2020

 1. Rozbudowa aplikacji mobilnej dla mieszkańców - nowe funkcje, poprawiony wygląd
 2. Możliwość integracji logowania do strony mobilnej dla mieszkańców z platformą ePUAP (węzeł krajowy).
 3. Możliwość przypisywania ulg zbiorczo do mieszkańców.
 4. Nowa aplikacja do kontroli kart na system Android: Foris - Weryfikacja Kart.
 5. Nowe możliwości filtrowania danych mieszkańców, oraz wysyłania powiadomień (m.in. przez SMS, za pomoca aplikacji zewnętrznej Mail2SMS). Możliwość automatycznego wysyłania powiadomień o końcu ważności karty. Raporty wysyłanych wiadomości.
 6. Rozbudowa możliwości strony www dla mieszkańców: m.in. linki do aplikacji mobilnej, możliwość odłączenia się od wnioskodawcy i zarządzania kartą samodzielnie.

03.08.2020

 1. Możliwość automatycznego usuwania zdjęć z aplikacji oraz automatycznego wysyłania mejli do mieszkańców ws. końca ważności kart mieszkańca. W celu konfiguracji konieczne jest zgłoszenie się do biura obsługi klienta.
 2. Możliwość automatycznego nadawania innego terminu ważności kart w przypadku posiadania przez mieszkańca wybranej ulgi.
 3. W panelu administracyjnym został dodany raport pokazujący historię wysłanych powiadomień do mieszkańców.
 4. Możliwość konfiguracji check-boxów o dowolnej nazwie na zakładce dokumenty w edycji mieszkańca. Skonfigurowane check-boxy pokazują się w filtrze po mieszkańcu. W celu konfiguracji konieczne jest zgłoszenie się do biura obsługi klienta.
 5. Zostały dodane parametry umożliwiające automatyczne nadawanie ulg mieszkańcom: wszystkim lub mieszkańcom spełniającym warunek związany z wiekiem, datą urodzenia lub przynależnością do wybranej grupy mieszkańców.

27.04.2020

 1. Dodanie możliwości ustawienia ulg domyślnych przypisywanych automatycznie po stworzeniu rekordu mieszkańca.
 2. Wprowadzenie konfigurowania konieczności wypełniania pewnych pól: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość).
 3. Umożliwienie przedłużania waznosci karty jednym przyciskiem (data przedłużenia wynika z parametrów programu).
 4. Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych poprzez wyświetlanie strony startowej po każdym wylogowaniu się z programu.
 5. Rozbudowa panelu administracyjnego:
  • dodanie możliwości wysyłania wiadomości do mieszkańców - na aplikację mobilną,
   nowy raport: Mieszkańcy - kończąca się ważność karty,
   nowy raport: Użycie kart z podziałem na urządzenia weryfikujące.
 6. Strona www:
  • usunięcie konieczności wpisywania Peselu w zakładce Twoje ulgi (weryfikacja karty przez stronę www przez partnerów programu karty mieszkańca),
   umożliwienie założenia konta internetowego w przypadku kiedy karta jest po terminie ważności.

27.07.2016

 1. Naprawiono błąd uniemożliwiający poprawne działanie filtrów
 2. Naprawiono błąd dotyczący przestawiania kolumn w widoku ogólnym
 3. Naprawiono błąd działania strony www

01.07.2016

 1. Dodanie możliwości wydruku daty urodzenia na karcie

16.06.2016

 1. Poprawa wydajności programu
 2. Poprawa kilku drobnych błędów

14.03.2016

 1. Przy próbie wprowadzenia ręcznie numeru karty występował błąd. Błąd naprawiono.
 2. Została dodana możliwość wysyłania mejli do mieszkańców ws. kończącego się terminu ważności karty, odebrania karty lub odmowy wydania. W przypadku końca ważności karty lub ulgi informacja pojawia się na 30 dni przed końcem.
 3. Do mieszkańców została dodana możliwość wydruku wniosku lub potwierdzenia odbioru karty. Żeby korzystać z tej funkcjonalności potrzebny jest MS Office Word lub Office Libre. Poprosimy o kontakt z Informica w celu przesłania szablonu pliku wniosku i potwierdzenia, oraz ich odpowiedniego skonfigurowania.
 4. Zostało poprawione usuwanie ulg handlowych.
 5. Przy dodawaniu mieszkańca i przypisywaniu go od razu do grupy rekord nie chciał się zapisać. Błąd został poprawiony.
 6. Przy dodawaniu ulg, czasami duplikowany był rekord ulgi (ulga była przypisywana do mieszkańca podwójnie). Błąd został poprawiony.
 7. W mieszkańcu na zakładce ulgi, czasami lista nie była wyświetlana od pierwszego rekordu. Błąd został poprawiony.
 8. Do mieszkańców, którzy złożyli wniosek przez internet została dodana dodatkowa zakładka, na której wyświetlona jest informacja, jakie opcje zostały wybrane przy złożeniu wniosku.
 9. W panelu administracyjnym został dodany raport pokazujący przypisanie mieszkańców do grup, oraz umożliwiony został eksport danych z tabel do plików csv.

18.02.2015

 1. Została utworzona aplikacja FORIS – Weryfikacja Kart na komputer stacjonarny do sprawdzania ważności kart i ulg przypisanych do mieszkańca.
 2. Została poprawiona wydajność systemu i przesyłania danych o mieszkańcach.
 3. Zostały poprawione mechanizmy odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych.
 4. Zostało wykonanych kilka zmian w interfejsie poprawiających jego intuicyjność. M.in. w ulgach, kolejności ulg.
 5. W mieszkańcach zostało dodane pole Konto bankowe.
 6. Została dodana możliwość grupowania mieszkańców. Został dodany słownik Typy grup mieszkańców (np. rodzina), oraz grupy mieszkańców (np. rodzina Kowalskich). W mieszkańcach jest możliwość przypisywania do grup. Skorzystanie z grup i typów grup będzie umożliwiało prowadzenie zaawansowanych analiz: np. ile mamy dużych rodzin, ile rodziny korzystały z konkretnych usług, itp.
 7. W opcjach wydruku karty zostało dodane pole powiększania – umożliwia to bardzo precyzyjne ustawienie elementów na wydruku.
 8. W parametrach został dodany parametr ‘Format daty’. Umożliwia on skonfigurowanie wyświetlanej i drukowanej daty z Foris-Karta Miejska inaczej niż w Windows.
 9. Została dodana możliwość wysyłania informacji, że karta jest gotowa do odbioru i powiadomienia, że karta nie została odebrana (przy składaniu wniosku przez stronę www). W celu konfiguracji takiej wiadomości prosimy o kontakt z Informica.
 10. W mieszkańcach został dodany filtr z mieszkańcami, którzy złożyli wniosek przez internet, mają gotową do odbioru kartę i jej nie odebrali przez więcej niż X dni. Parametr X można ustawić w ustawieniach programu ‘Opcje wydawania kart’.
 11. Panel administracyjny: został dodany nowe raporty dotyczące kontroli kart mieszkańca.

19.05.2015

 1. Została dodana obsługa urządzeń mobilnych. Możliwa jest rejestracja urządzeń oraz pełna obsługa kart za ich pomocą: weryfikacja, liczenie osób w komunikacji miejskiej, wprowadzenie elektronicznej karty lojalnościowej.
 2. Została dodana lista firm biorąca udział w programie lojalnościowym i współpracująca z systemem karty mieszkańca. Do firm z tej listy, oraz do urzędu, który wydaje karty można przypisywać urządzenia mobilne. Dla firm i urzędu definiowane są również uprawnienia użytkowników urządzeń mobilnych.
 3. W ustawieniach została dodana możliwość edycji danych urzędu (własnych) oraz dodawanie nowych adresów: adresów wydawania kart.
 4. Przy wydawaniu kart możliwe jest odnotowanie gdzie została odebrana karta. Program domyślnie podpowiada ostatnio wskazane na danym stanowisku komputerowym miejsce odbioru.
 5. W wykazie kart został dodany filtr po miejscu wydania karty.
 6. Z listy użytkowników został usunięty użytkownik o loginie wwwwebuser służący do obsługi wniosków składanych przez stronę internetową.
 7. Zostało usprawnione przesyłanie plików – sposób przesyłania został uzależniony od wielkości pliku, co minimalizuje liczbę nieudanych transferów związanych z problemami z siecią.
 8. Opcja wyboru drukarki została udostępniona w panelu drukowania. Dzięki temu użytkownicy nie muszą mieć dostępu do parametrów systemu, żeby ustawiać domyślną drukarkę.
 9. Został dodany interfejs do zmiany kolejności ulg, oraz zmieniony do przypisywania ulg do mieszkańca. Przypisywanie ulg do mieszkańców jest obecnie dużo prostsze i intuicyjne. Prosimy o zapoznanie się z opisem tej funkcjonalności w helpie do programu.
 10. Została dodana możliwość zapisywania wydrukowanej karty. Podgląd karty możliwy jest w Panelu drukowania oraz w dokumentach.
 11. Została dodana możliwość edycji i powiększania zapisanych w systemie zdjęć. Dotyczy to przede wszystkim zdjęć zapisywanych przez stronę internetową.
 12. Został zrobiony mechanizm, który umożliwia zdefiniowanie, który adres mieszkańca ma być adresem domyślnym. Domyślny adres musi być zgodny z domyślnym adresem na stronie internetowej. Jeśli domyślny adres ma zostać zmieniony, konieczny jest kontakt z firmą Informica.
 13. W panelu administracyjnym został dodany nowy raport: liczba wydanych kart w zależności od miejsca odbioru.
 14. Zostało poprawione działanie i możliwości strony www dla mieszkańców: jest możliwe wprowadzanie fakultatywnych check-boxów i ustawianie domyślnego adresu zgodnie z domyślnym ustawieniem w programie.

14.01.2015

 1. Przesyłanie plików załączników i zdjęć. W przypadku błędu podczas przesyłania zostało poprawione działanie aplikacji. Program nie zostawia otwartego okienka do transferu umożliwiając ponowną wysyłkę.
 2. Poprawienie przesyłania plików. W przypadku wolniejszego łącza internetowego serwer odpowiednio dłużej czeka na przesyłkę pliku. Zmiana powinna poprawić stabilność działania systemu.

18.12.2014


 1. Została dodana usługa panelu administracyjnego. Usługa jest dostępna przez przeglądarkę internetową. Dzięki korzystaniu z usługi pojawiają się nowe możliwości:
  • Zarządzanie aktywnymi sesjami aplikacji.
  • Sprawdzanie jakości połączenia internetowego z serwerem usługi.
  • Przeglądanie raportów wydanych kart.
 2. W wykazie kart zostało umożliwione wyszukiwanie po wszystkich widocznych kolumnach.
 3. W mieszkańcach zostały dodane kolumny z adresem e-mail oraz z użytkownikiem, który utworzył danego mieszkańca.
 4. W mieszkańcach został dodany filtr po użytkowniku, który dodał mieszkańca.
 5. Zostało poprawione wysyłanie fotografii i innych załączników na serwer. Wysyłanie będzie szybsze.
 6. Przy dodawaniu mieszkańca weryfikowana jest unikalność numeru PESEL. Jeśli wprowadzamy osobę o numerze PESEL, który już istnieje w bazie, aplikacja wyświetli komunikat z ostrzeżeniem.
 7. Zostało zmienione działanie dwukliku na listach – dwuklikiem jest otwierana edycja, nie jak do tej pory właściwości. Umożliwia to kopiowanie wybranej komórki do schowka Windows. Dodatkowo SHIFT + ENTER uruchamia wybieranie komórki (zamiast pojedynczego wiersza), SHIFT + strzałka w lewo – zwęża kolumnę do rozmiaru nieuwzględnianego przy eksporcie, SHIFT + strzałka w prawo – rozszerza kolumnę.
 8. Została dodana możliwość rejestrowania wniosków o wydanie karty przez internet. Informica udostępnia konfigurowalny interfejs użytkownika, możliwy do umieszczenia na dowolnej stronie internetowej. Funkcjonalność strony dla mieszkańca obejmuje:
  • złożenie wniosku o wydanie nowej karty (wraz z fotografią i załącznikami)
  • potwierdzenie poprawności danych przez link wysyłany pocztą elektroniczną
  • logowanie się do strony i przeglądanie kart posiadanych przez zalogowanego mieszkańca
  • blokowanie zgubionej karty
  • zmianę danych na karcie i wystąpienie o duplikat.

UWAGA: Ze względu na zmiany w pliku konfiguracyjnym, przy aktualizacji konieczna jest podmiana pliku params.xni na stacjach roboczych.

22.10.2014


  1. Po wpisaniu numeru PESEL od razu wypełniane jest pole data urodzenia.
  2. Dodanie komunikatu z ostrzeżeniem, ze istnieje już osoba o tym samym numerze PESEL, który wprowadzamy. Ostrzeżenie pojawia się tylko wtedy, jeśli numer PESEL został wypełniony. Ostrzeżenie, że jest ten sam PESEL (np. pusty), imię i nazwisko nadal się pokazuje.
  3. Do wykazu mieszkańców zostały dodane kolumny z adresem zameldowania i zamieszkania. Została też dodana kolumna z datą utworzenia rekordu.
  4. Poprawione zostało wyszukiwanie miejscowości przy dodawaniu mieszkańca, jeśli do miejscowości nie został w bazie centralnej przypisany kod pocztowy.
  5. Dodanie podpowiedzi na przyciskach wyboru miejscowości w mieszkańcu.
  6. Ujednolicenie nazewnictwa: jeśli mieszkaniec odebrał kartę, wpisywana jest ‘data odebrania’. Data wydania jest zarezerwowana dla daty, którą można nadrukować na kartę.
  7. W wykazie kart został dodany filtr ‘wolne’. Wyświetlają się tutaj nieprzypisane i niezlikwidowane karty.
  8. W wykazie kart została dodana kolumna Opis karty. W tej kolumnie zazwyczaj znajduje się przydzielany automatycznie numer drukowany na karcie.
  9. Jeśli do komputera jest podłączona kamera, to przy wejściu do fotografii zawsze najpierw uruchamiana jest zakładka ‘z kamery’. Jeśli kamera nie jest podłączona, zakładka ‘z kamery’ nie jest pokazywana i domyślna jest zakładka ‘z pliku’.
  10. Poprawka błędu edycji użytkowników – czasami nie dawało się edytować danych osobowych użytkowników systemu.
  11. Został poprawiony błąd usuwania użytkowników programu.
  12. Zmiana kolejności kolumn na zakładce Karty przy edycji mieszkańca: kolumna z opisem wydruku pojawia się bardziej z przodu, więc widać jej wartość.
  13. Dodawanie zdjęć z pliku: została dodana obsługa plików tiff.
  14. Została dodana możliwość wydruku do pliku pdf w panelu drukowania. Jeśli program wydrukuje poprawnie kartę, ale drukowanie nie zostanie poprawnie odnotowane w systemie, jest możliwe wydrukowanie karty do pliku pdf. Po wydrukowaniu, jeśli nie ma w bazie daty wydruku, pojawia się pytanie, czy odnotować datę wydruku.
  15. Zostało poprawione wysyłanie zdjęcia na serwer, oraz została dodana możliwość wznowienia wysyłania w przypadku awarii. Wznowienie edycji dotyczy również załączników.
  16. Została poprawiona możliwość edycji drukowanego szablonu. Poprawnie działa edycja wszystkich pól, czcionek i wielkości.
  17. Eksport i drukowanie danych z rejestrów: jeśli kolumna zostanie zwężona, nie zostanie ona uwzględniona w eksporcie lub drukowaniu. Jest to sposób na wyłączanie kolumn. Zwężenie kolumn (poniżej 22 punktów) powoduje nie pojawienie się kolumny na wydruku. Jeśli się za bardzo zwęzi to przy kolejnym odczycie kolumna się powiększy do 10 punktów. Kolumny większe niż 800 punktów są ustawione na 800. Eksport i drukowanie danych uwzględnia kolejność kolumn w rejestrze.
  18. Do parametrów drukowania został dodany nowy parametr. Zamiast parametru 'Tło' są 2 nowe: 'Pokazuj tło' i 'Drukuj tło'. Domyślnie pokazuj tło jest zaznaczone. Nie może zostać zaznaczony parametr 'Drukuj tło' jeśli nie jest zaznaczony parametr 'Pokazuj tło'. Konieczne jest właściwe ustawienie tych parametrów.

UWAGA: Zmienił się port https, na którym działa usługa. Przy aktualizacji konieczna jest podmiana pliku params.xni na stacjach roboczych.

28.09.2014


 1. Poprawienie drukowania polskich czcionek w nazwisku.
 2. Poprawienie błędów przy dodawaniu fotografii (błąd z zapisem informacji o zdjęciu w bazie danych).
 3. Dodanie komunikatu przy zerwaniu połączenia z serwerem (pojawiał się nieobsłużony wyjątek).

23.09.2014


 1. Pierwsza opublikowana wersja.