Archiwizacja danych

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 
  Aby wykonać archiwizację danych należy:
 1. Po zalogowaniu się do programu należy wejść w menu Serwis a następnie wybrać Archiwizacja danych... (1 na rys. 1);
  Rys. 1: Archiwizacja danych
 2. Pokazało się okno, w którym możemy dokonać archiwizacji danych. Proszę wybrać miejsce zapisu: (2 na rys. 2);
  • w przypadku zaznaczenia wskazane sam określasz lokalizację, dodatkowo możesz podzielić archiwum na dowolnie wpisany rozmiar w MB oraz dołączenia pliku z opisem archiwum.
  • w przypadku zaznaczenia serwer Informica archiwum wysyłane jest na serwer firmy Informica przy użyciu programu InformicaSFTP, przy tej metodzie nie ma możliwości podziału pliku na dowolnie wpisany rozmiar w MB oraz dodawany jest plik z opisem archiwum;
  Rys. 2: Archiwizacja danych
  Aby zarchiwizować dane należy kliknąć na przycisk Zapis do archiwum (3 na rys. 2);
 3. Archiwizować możemy następujące dane (4 na rys. 2):
  • Folder Bazy - wszystkie zbiory z podstawowymi danymi (firmy, przystanki, linie, kursy, oznaczenia, itd);
  • Folder BazyRJA - zbiór z danymi wygenerowanych tabel rozkładu jazdy;
  • Folder Bileterki - zbiory z danymi dla bileterek;
  • Folder Informacja - zbiory z danymi dla modułu Informacja;
  • Zbiory ustawień - zbiory z dodatkowymi parametrami programu, wynikającymi z danych i działań konkretnego użytkownika;
  • Zbiory ustawień - zbiory z informacjami o historii pracy z programem.
  Uwaga!
  Program InformcaSFTP od wersji 2.02 - pozwala na wysłanie na serwer FTP firmy Informica dowolnego, wskazanego przez użytkownika pliku. Wskazany plik dodawany jest do listy plików do wysłania. Wysłanie pliku odbywa się w kolejnym cyklu wysyłania danych zgodnie z ustawionymi parametrami automatycznego wysyłania/pobierania lub może zostać wykonane natychmiast poprzez wskazanie pliku i użycie funkcji "Wyślij wybrany plik".
 4. W przypadku zaznaczenia wskazane - wybieramy miejsce zapisu pliku i klikamy przycisk Zapisz;
  Uwaga!
  Nazwa pliku pod jaką nastąpi zapis zbiorów ustawiana jest domyślnie (można ją zmienić samemu). Dane archiwizowane są w formie skompresowanej (z rozszerzeniem *.zip).
 5. W przypadku zaznaczenia serwer Informica klikamy Tak - archiwum wysyłane zostanie na serwer firmy Informica. (5 na rys. 3);
  Rys. 3: Archiwizacja danych