Korekta raportów zadaniowych

Ocena użytkowników:  / 3
SłabyŚwietny 
  Aby wykonać korektę raportów zadaniowych należy:
 1. Po zalogowaniu się do programu ustaw się na zakładce Rozliczenia (1 na rys. 1);
 2. Uruchom funkcję Rejestracja rozliczeń (2.1 na rys. 1) lub Raporty kasowe i przeglądanie rozliczeń (2.2 na rys. 1);
  Uwaga!
  W przypadku programu PP-Bilety nie występuje funkcja Raporty kasowe i przeglądnie rozliczeń, należy uruchomić Przeglądanie rozliczeń.
  Rys. 1: Zakładka rozliczenia
 3. Następnie na zakładce Wykaz wybierz miesiąc za który będziesz przeprowadzał korektę raportów zadaniowych (3 na rys. 2);
 4. Następnie ustaw się na pierwszym numerze raportu zadaniowego (4 na rys. 2);
  Rys. 2: Korekta raportów zadaniowych.
 5. Następnie będąc na zakładce Wykaz wybierz z menu Funkcję dodatkowe (5 na rys. 3);
 6. Następnie ustaw się na pozycji Korekta raportów zadaniowych i wybierz Jeden miesiąc (6 na rys. 3);
  Uwaga!
  Możesz wybrać również opcję Wiele miesięcy. Wtedy korekta raportów zostanie przeprowadzona za kolejne miesiące, jeżeli posiadasz zarejestrowane raporty.
  Rys. 3: Korekta raportów zadaniowych.
 7. Pojawia sie komunikat w okienku Potwierdź o tym co robi korekta. Potwierdź klikając przycisk OK (7 na rys. 4);
  Rys. 4: Korekta raportów zadaniowych.
 8. Następnie pojawia sie komunikat w okienku Potwierdź o spakowaniu tabel. Potwierdź klikając przycisk Tak (8 na rys. 5);
  Uwaga!
  Przy komunikacie pakowania tabel możesz wybrać również Nie. Funkcja powoduje fizyczne usunięcie skasowanych rekordów w bazie danych. Dzięki tej operacji zmniejszy się rozmiar bazy.
  Rys. 5: Korekta raportów zadaniowych.
 9. Pojawia sie okno z informacją o przeprowadzonej korekcie. Potwierdź klikając przycisk Zamknij (9 na rys. 4);
  Rys. 6: Korekta raportów zadaniowych.