Odtwarzanie danych z archiwum

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 
  Aby wykonać odtworzenie danych z archiwum należy:
 1. Po zalogowaniu się do programu wybierz menu: Serwis a następnie Archiwizacja danych... (1 na rys. 1);
  Rys. 1: Odtwarzanie danych z archiwum
 2. Ustaw się na zakładce Przegląd zbiorów archiwalnych i odtwarzanie baz z archiwum (2 na rys. 2);
 3. Wybierz z menu: Archiwum polecenie Otwórz... (3 na rys.2);
  Rys. 2: Odtwarzanie danych z archiwum
 4. Wskaż miejsce zawierające archiwizację (pliki skompresowane *.zip) i kliknij przycisk Otwórz (4 na rys. 3);
  Rys. 3: Odtwarzanie danych z archiwum
 5. Po wybraniu danych zarchiwizowanych w oknie programu wyświetlane są wszystkie zbiory, które znajdowały się w danym pliku (5 na rys. 4);
 6. Zaznacz odtwarzanie wszystkich zbiorów (6 na rys. 4);
 7. Kliknij przycisk Odtworzenie zbiorów z archiwum (7 na rys. 4);
  Rys. 4: Odtwarzanie danych z archiwum
 8. Kliknij przycisk Tak, potwierdzając zastąpienie aktualnych zbiorów (8 na rys. 5);
  Rys. 5: Odtwarzanie danych z archiwum
 9. Kliknij przycisk Wszystko, potwierdzając zastąpienie wszystkich zbiorów, zbiorami z archiwum (9 na rys. 6);
  Rys. 6: Odtwarzanie danych z archiwum