Przygotowanie zbioru dla programu BiletMSQL

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 
  Aby przygotować zbiór dla programu BiletMSQL (DUO-BUS):
 1. Po zalogowaniu się do programu ustaw się na zakładce Bileterki (1 na rys. 1);
 2. Wejdź w funkcję: Dane do bileterek (2 na rys. 1);
  Rys. 1: Przygotowanie zbioru dla DUO-BUS
 3. Ustaw się na zakładce DUO-BUS (3 na rys. 2);
 4. Ustaw parametry przygotowania zbioru - zalecane jest pozostawienie domyślnych ustawień (4 na rys. 2);
 5. Możesz podejrzeć z listy rozwijanej (5 na rys. 2) jakie cenniki będą zapisane do zbioru (domyślnie pokazywana jest zawsze data aktualnego cennika);
 6. Ustaw dzień (6 na rys. 2), od którego będzie mogła nastąpić sprzedaż biletów w programie BiletMSQL (domyślnie wpisywana jest data przygotowania zbioru);
 7. Ustaw datę początku oraz końca kalendarza (7 na rys. 2);
 8. Wybierz wersję przygotowania zbioru (8 na rys. 2);
  Rys. 2: Przygotowanie zbioru dla DUO-BUS
 9. Wciśnij przycisk Info (9 na rys. 2), aby uzyskać informację, w jakiej wersji zbioru przygotować dane dla programu BiletMSQL (rys. 3);
  Rys. 3: Przygotowanie zbioru dla DUO-BUS
 10. Po ustawieniu wszystkich parametrów wciśnij przycisk Przygotuj zbiór (10 na rys. 2);
 11. Zapisz zbiór przyciskiem Zapisz zbiór (11 na rys. 4);
  Rys. 4: Przygotowanie zbioru dla DUO-BUS
 12. Uwaga
  • Jeżeli podczas przygotowania zbioru występują komunikaty z błędami to należałoby poprawić takie błędy. Przykładowy komunikat jest opisany w punkcie 9 w artykule Przygotowanie zbioru dla Emar-105
  • Jeżeli podczas przygotowania zbioru nie występują żadne błędy to zbiór automatycznie się zapisuje i nie pojawia się okno z rys. 4. Zapis następuje domyślnie do katalogu C:\PP_Bilety\Bileterki\xxx\ gdzie:
   • C – litera dysku, na którym zainstalowany jest program PP_Bilety
   • xxx – numer firmy.
  Przyjęcie zbioru z rozkładem jazdy w programie BiletMSQL:
 13. Z głównego okna programu wybierz Administrator (12 na rys. 5);
  Rys. 5: Przyjęcie zbioru z rozkładem jazdy w programie BiletMSQL
 14. Z menu Rozkład jazdy (13 na rys. 6) wybierz Import rozkładu jazdy (14 na rys. 6);
  Rys. 6: Przyjęcie zbioru z rozkładem jazdy w programie BiletMSQL
 15. Wybierz zbiór z rozkładem jazdy i kliknij Otwórz (15 na rys. 7).
  Program PP_Bilety domyślnie zapisuje przygotowany zbiór w katalogu C:\PP_Bilety\Bileterki\xxx (xxx - numer firmy);
 16. Rys. 7: Przyjęcie zbioru z rozkładem jazdy w programie BiletMSQL
 17. W Parametrach ogólnych ustaw Przystanek z bileterką (16 na rys. 8);
  Rys. 8: Przyjęcie zbioru z rozkładem jazdy w programie BiletMSQL
 18. Po wykonaniu powyższych punktów możesz otworzyć nowe zadanie i rozpocząć sprzedaż biletów.