Przygotowanie zbioru dla Emar-105

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 
  Aby przygotować zbiór dla bileterek Emar-105:
 1. Po zalogowaniu się do programu ustaw się na zakładce Bileterki (1 na rys. 1);
 2. Wejdź w funkcję: Dane do bileterek (2 na rys. 1);
  Rys. 1: Przygotowanie zbioru dla Emar-105
 3. Ustaw się na zakładce EMAR-105 (3 na rys. 2);
 4. Ustaw parametry przygotowania zbioru - zalecane jest pozostawienie domyślnych ustawień (4 na rys. 2);
 5. Możesz podejrzeć z listy rozwijanej (5 na rys. 2) jakie cenniki będą zapisane do zbioru (domyślnie pokazywana jest zawsze data aktualnego cennika);
 6. Ustaw dzień (6 na rys. 2), od którego będzie mógł wykonać się zapis zbioru do bileterek - na kartę pamięci kierowcy (domyślnie wpisywana jest data przygotowania zbioru);
 7. Ustaw datę końca kalendarza (7 na rys. 2). Jest to końcowa data ważności zbioru (program wstawia domyślnie datę za 18 miesięcy od bieżącej daty);
 8. Po ustawieniu wszystkich parametrów wciśnij przycisk Przygotuj zbiór (8 na rys. 2);
  Rys. 2: Przygotowanie zbioru dla Emar-105
 9. Po przygotowaniu zbioru mogą pokazać się komunikaty (9 na rys. 3); Komunikaty napisane kolorem czarnym są tylko komunikatami informacyjnymi. Komunikaty napisane kolorem czerwonym ostrzegają, że dany kurs został pominięty przy zapisie do zbioru z jakiegoś powodu.
 10. Przykład:
  Kurs 574/1/0/574/210/0 ważny od 16.12.2005 brak godziny odjazdu kursu, kurs pominięto
  Komunikat ostrzega, że kurs FirL/Linia/W/FirK/Kurs/W ważny od 16 grudnia 2005 z powodu braku wpisanej godziny odjazdu zostanie pominięty przy zapisywaniu do zbioru, przy czym poszczególne skróty oznaczają:

  • FirL – numer firmy linii
  • Linia – numer linii
  • W – wariant linii
  • FirK – numer firmy kursu
  • Kurs – numer kursu
  • W – wariant kursu

 11. Zapisanie zbioru wykonaj przyciskiem Zapisz zbiór (10 na rys. 3). Jeżeli nie chcesz zapisywać zbioru i poprawić ewentualne błędy to wciśnij Nie zapisuj zbioru (13 na rys. 3);
 12. Komunikaty występujące podczas przygotowania zbioru możesz również zapisać do pliku wciskając Zapisz listę (11 na rys. 3) lub wydrukować wciskając Drukuj listę (12 na rys. 3);
  Rys. 3: Przygotowanie zbioru dla Emar-105
 13. UWAGA
  Jeżeli podczas przygotowania zbioru nie występują żadne błędy, to zbiór automatycznie się zapisuje i nie pojawia się okno z rys. 3.
  Aby przygotowany zbiór wgrał się automatycznie na kartę pamięci kierowcy podczas rozliczania karty:
 14. Ustaw się na zakładce Rozliczenia (14 na rys. 4) i wejdź w funkcję Obsługa kart pamięci i bileterek (15 na rys. 4);
  Rys. 4: Ustawienie parametrów do automatycznego wgrania zbioru na kartę kierowcy
 15. Wybierz z menu Funkcje dodatkowe (16 na rys. 5) >> Wybór zbioru do programowania (17 na rys. 5);
  Rys. 5: Ustawienie parametrów do automatycznego wgrania zbioru na kartę kierowcy
 16. Ustaw się na zakładce EMAR-105 (18 na rys. 6);
 17. Zaznacz parametr [v] Programowanie karty po rejestracji (19 na rys. 6) oraz wybierz z listy Zbiór programowania: Ostatnio przyjęty (20 na rys. 6);
 18. Kliknij przycisk Zapisz (21 na rys. 6);
  Rys. 6: Ustawienie parametrów do automatycznego wgrania zbioru na kartę kierowcy
 19. Przy tak ustawionych parametrach karta kierowcy automatycznie zaprogramuje się nowym zbiorem podczas rozliczania karty.
  UWAGA
  Jeżeli chcesz samemu wymusić programowanie karty nowym zbiorem, to włóż kartę do programatora. Następnie wejdź w funkcję Obsługa kart pamięci z zakładki Rozliczenia i wciśnij Programowanie.