Warunki korzystania z map Google - WAŻNE!

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Warunki korzystania z map Google

Używane w naszych programach mapy Google wykorzystują ogólnodostępny i bezpłatny mechanizm dostępny na naszej stronie www

Zgodnie z warunkami korzystania z map Google, udostępniona funkcjonalność ma charakter pomocniczy i nie jest przeznaczona do publikacji. Można korzystać z wydrukowanych map w wewnętrznych: raportach, prezentacjach i innych dokumentach firmowych.