Obliczanie dystansu w trasie linii

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 
Uwaga!
 1. Korzystanie z dostępu do mapy GoogleMaps wymaga dostępu do internetu, poza tym przystanki powinny mieć uzupełnioną lokalizację.
 2. Mapy Google są udostępniane użytkownikowi biznesowemu wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie mogą być redystrybuowane w celach komercyjnych. Użytkownik może korzystać z danych map oraz wyświetlać je, używając Interfejsu API Map Google zgodnie z warunkami umowy interfejsu API. Więcej informacji znajdą Państwo w oddzielnym artykule Warunki korzystania z map Google.
 3. Dla użytkowników bez umowy serwisowej funkcjonalność w oknie GoogleMaps jest ograniczona:
  • brak możliwości zapisu współrzędnych przystanku;
  • brak możliwości wyszukiwania wskazanego miejsca;
  • brak możliwości wyszukiwania trasy kursu;
  • brak możliwości zapisu mapy do pliku graficznego;
  • brak możliwości wydruku mapy;
  • prezentacja trasy kursu ograniczona do pierwszych pięciu przystanków
 1. W zakładce Rozkład jazdy wybierz funkcję: Linie (1 na rys. 1);
  Rys. 1: Linie
 2. Wybierz menu: Narzędzia i kliknij przycisk: Mapa trasy linii (2 na rys. 2);
  Rys. 2: Mapa trasy linii
 3. Po uruchomieniu funkcji, wyświetlana jest zakładka Trasa (3 na rys. 3) z informacją o przystankach z trasy linii, która była wskazana w momencie kliknięcia przycisku Mapa.
 4. Na mapie widoczna jest lokalizacja firmy Informica (4 na rys. 3), żeby obliczyć dystans pomiędzy dwoma kolejnymi przystankami zaznacz je używając przycisku CTRL (5 na rys. 3);
 5. Kliknij przycisk KM (6 na rys. 3);
  Rys. 3: GoogleMaps
 6. Wybierz czy kilometry mają być zmienione na rzeczywiste i zapisane w trasie linii (7 na rys. 4). Jeżeli kilometry są zgodne z rzeczywistymi, wyświetlony zostanie komunikat: Brak zmiany odległości.
  Uwaga!
  Dystans trasy można obliczyć tylko między dwoma kolejnymi przystankami w linii, jeżeli wybierzesz przystanki, które nie są kolejne, to po kliknięciu przycisku KM pojawi się komunikat: "Nie zaznaczono dwóch kolejnych przystanków!" Wyjątek stanowi odgałęzienie, w tym przypadku dystans możesz obliczyć między dwoma skrajnymi przystankami stanowiącymi skrót odgałęzienia.
  Rys. 4: GoogleMaps
 7. Obliczona trasa (8 na rys. 5);
 8. Obliczony dystans trasy (9 na rys. 5);
 9. Po zaznaczeniu parametru: [v] Kierunek TAM pokazywana jest trasa linii w kierunku TAM (pomijane są przystanki trasy linii z zaznaczonym parametrem [v] Tylko powrót). Odznaczenie parametru: [ ] kierunek TAM powoduje przedstawienie trasy linii w kierunku POWRÓT (pomijane są przystanki trasy linii z zaznaczonym parametrem:
  [v] Tylko tam) (10 na rys. 5);
 10. Za pomocą suwaka (11 na rys. 6); możesz poszerzyć lub zwęzić widok zakładek.
  Rys. 5: GoogleMaps