Wyszukiwanie i zapis trasy kursu na mapie

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 
Uwaga!
 1. Korzystanie z dostępu do mapy GoogleMaps wymaga dostępu do internetu, poza tym przystanki powinny mieć uzupełnioną lokalizację.
 2. Mapy Google są udostępniane użytkownikowi biznesowemu wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie mogą być redystrybuowane w celach komercyjnych. Użytkownik może korzystać z danych map oraz wyświetlać je, używając Interfejsu API Map Google zgodnie z warunkami umowy interfejsu API. Więcej informacji znajdą Państwo w oddzielnym artykule Warunki korzystania z map Google.
 3. Dla użytkowników bez umowy serwisowej funkcjonalność w oknie GoogleMaps jest ograniczona:
  • brak możliwości zapisu współrzędnych przystanku;
  • brak możliwości wyszukiwania wskazanego miejsca;
  • brak możliwości wyszukiwania trasy kursu;
  • brak możliwości zapisu mapy do pliku graficznego;
  • brak możliwości wydruku mapy;
  • prezentacja trasy kursu ograniczona do pierwszych pięciu przystanków;
 1. W zakładce Rozkład jazdy wybierz funkcję: Kursy (1 na rys. 1);
  Rys. 1: Kursy
 2. Wybierz menu: Narzędzia i kliknij przycisk: Mapa trasy kursu (2 na rys. 2);
  Rys. 2: Kursy
 3. Po uruchomieniu funkcji, wyświetlana jest zakładka Trasa z informacją o przystankach z trasy kursu, która była wskazana w momencie kliknięcia przycisku Mapa (3 na rys. 3);
 4. Na mapie widoczna jest lokalizacja firmy Informica (4 na rys. 3), żeby wyświetlić przystanek z trasy kursu, zaznacz go (docelowo zaznaczony jest pierwszy) a następnie kliknij przycisk: Znajdź przystanek lub miejscowość (5 na rys. 3);
 5. Jeżeli przystanek nie ma zapisanych współrzędnych mapy kraju, możesz je zapisać przy pomocy przycisku Zapisz współrzędne do tabeli Przystanki (6 na rys. 3) po ustawieniu markera na mapie w miejscu lokalizacji przystanku. Należy ustawić odpowiednie powiększenie mapy i przesunąć marker przystanku trzymając wciśnięty lewy przycisk myszki (w momencie wskazania markera na mapie zmienia się kształt wskaźnika myszy);
  Uwaga!
  Żeby wyszukać trasę należy zapisać współrzędne każdego przystanku z trasy.
  Rys. 3: GoogleMaps
 6. Żeby wyznaczyć trasę kursu kliknij przycisk Pokaż trasę (7 na rys. 4);
  Rys. 4: GoogleMaps
 7. Trasa kursu na mapie składa się z 3 przystanków. Pokazane są ostatnie przystanki z miejscowości, ponieważ współrzędne przystanków w danej miejscowości zostały ustawione na takie same (8 na rys. 5);
  Uwaga!
  Współrzędne przystanku na mapie można zmienić ręcznie, przesuwając marker na właściwą lokalizację i zapisując nowe współrzędne przystanku. Przykładowy sposób jak to wykonać przedstawiony jest od punktu 12.
 8. Po ustawieniu się na przystanku, wyświetlana jest jego nazwa (9 na rys. 5);
 9. Wyszukaną trasę kursu można zapisać do pliku po kliknięciu przycisku Zapisz mapę do pliku JPG (10 na rys. 5);
 10. Strzałki pozwalają wybrać kolejny lub poprzedni kurs (11 na rys. 5);
  Rys. 5: GoogleMaps
 11. Żeby zmienić lokalizację przystanku, zaznacz go i wyszukaj a następnie kliknij przycisk: Znajdź przystanek lub miejscowość (12 na rys. 6);
 12. Nad wyszukanym przystankiem wyświetla się marker (13 na rys. 6);
  Rys. 6: GoogleMaps
 13. Lewym przyciskiem myszki chwytasz marker i przesuwasz go na odpowiednią lokalizację (14 na rys. 7);
 14. Zapisujesz lokalizację klikając przycisk Zapisz współrzędne do tabeli przystanki (15 na rys. 7);
 15. Możesz obliczyć trasę na nowo, uwzględniony zostanie każdy kolejny przystanek z nowo wyznaczoną lokalizacją, kliknij przycisk Pokaż trasę (16 na rys. 7);
  Rys. 7: GoogleMaps
 16. Nowe współrzędne przystanku (17 na rys. 8);
 17. Przykładowa nowa trasa (18 na rys. 8);
  Rys. 8: GoogleMaps
  Uwaga!
  Korzystanie z zakładek:
  • Przystanek
  • Szukaj
  • Opcje
  • wygląda analogicznie jak w GoogleMaps - Przystanki