Obliczenia czasu zamknięcia listy rezerwacyjnej do sprzedaży biletów w internecie

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Obliczenie czasu służy do określenia, na ile minut przed godziną odjazdu autobusu zamykana jest lista rezerwacyjna. Okres ten zależy od sposobu przekazania listy rezerwacyjnej kierowcy w autobusie. Czas może być krótki w przypadku, gdy kierowca wyposażony jest w telefon komórkowy z programem umożliwiającym połączenie się z serwisem E-PodróżniK BILETY i sprawdzenie poprawności biletu na podstawie kodu wydrukowanego na bilecie pasażera lub przesłanego pasażerowi poprzez SMS.

Jeżli natomiast kierowca otrzymuje listę rezerwacyjną w postaci wydruku od dyspozytora lub dyżurnego ruchu na dworcu, z którego rozpoczyna się kurs, to czas ten powinien uwzględniać możliwość odbioru listy przez kierowcę – istotne jest to zwłaszcza dla kursów rozpoczynających się na przystanku, na którym kierowca nie ma możliwości odbioru wydruku listy rezerwacyjnej. Program pozwala obliczyć czasy zamknięcia list rezerwacyjnych dla określonych miejsc odbioru list na podstawie zadań, w których występują kursy.

Uwaga!
Funkcję można wykorzystać w przypadku tworzenia w programie zadań przewozowych.

Sposób działania funkcji przedstawiony jest na trzech przykładach dla różnych przystanków odbioru listy rezerwacyjnej.

W zadaniu nr 3 (1 na rys. 1) występuje kurs nr 710 na pozycji nr 3, kurs nr 348 na pozycji nr 4 oraz kurs nr 50 na pozycji nr 6.

Rys. 1: Zadanie

W funkcji obliczania czasu zamknięcia listy rezerwacyjnej należy dodać przystanki, na których kierowca będzie odbierać listę. Obliczony czas zamknięcia listy rezerwacyjnej dla poszczególnych kursów uwzględnia godzinę odbioru listy ze wskazanego przystanku. Przystanki opisane w przykładach występują w następujących kursach:
Kurs nr 710 (2 na rys. 2)

Rys. 2: Kurs nr 710

Kurs nr 348 (3 na rys. 3)

Rys. 3: Kurs nr 348

Kurs nr 50 (4 na rys. 4)

Rys. 4: Kurs nr 50

Przykład nr 1 – diagramy można odbierać na przystanku: SUCHA BESK DA.

 • Kurs nr 710 rozpoczyna się na przystanku SUCHA BESK DA. – odjazd o godz. 07:05
 • Kurs nr 348 zatrzymuje się na przystanku SUCHA BESK DA. o godz. 11:00
 • Kurs nr 50 kończy się na przystanku SUCHA BESK DA.

 1. W celu obliczenia czasów zamknięcia listy rezerwacyjnej w funkcji Kursy wybierz zakładkę EP-Bilety i kliknij przycisk R (5 na rys. 5);
  Rys. 5: Kursy – zakładka: EP-Bilety
   Opis kolumn i parametrów:
  • Kurs – numer kursu
  • Odj. – godzina odjazdu kursu
  • Zadanie – numer zadania, w którym kurs występuje
  • Poz. – nr pozycji w zadaniu, na której kurs występuje
  • Zamk. Listy – czas zamknięcia listy rezerwacyjnej
  • Nowe zamk. listy – nowy czas zamknięcia listy rezerwacyjnej obliczony na podstawie zadanych parametrów oraz występowania kursów w zadaniach
  • Godz. odbioru – godzina odbioru listy rezerwacyjnej
  • Kursy ważne od–do – data rozpoczęcia i zakończenia ważności kursów - przy obliczaniu uwzględniane są wyłącznie kursy ważne w zadanym okresie czasu
  • Zamknięcie listy rezerw. – na ile minut przed rozpoczęciem kursu jest możliwość odbioru listy rezerwacyjnej
  • Rozpoczęcie wydawania – godzina, od której jest możliwość wydawania listy rezerwacyjnej na wskazanym przystanku
  • Zamknięcie wydawania – godzina, do której jest możliwość wydawania listy rezerwacyjnej na wskazanym przystanku
  • Przystanki na których kierowca może odbierać listy – przystanki można dodawać za pomocą przycisku "+" oraz usuwać za pomocą przycisku "-"
 2. Następnie kliknij przycisk: Dodaj przystanek (6 na rys. 6);
  Rys. 6: Obliczanie czasu zamknięcia listy rezerwacyjnej
 3. Z listy wybierz przystanek i potwierdź go klikając przycisk: OK (7 na rys. 7);
  Rys. 7: Obliczanie czasu zamknięcia listy rezerwacyjnej
 4. Kliknij przycisk: Oblicz (8 na rys. 8 );
  Rys. 8: Obliczanie czasu zamknięcia listy rezerwacyjnej
 5. Funkcja obliczy czas potrzebny do zamknięcia listy (potrwać to może od kilku do kilkunastu sekund); wynik zostanie wyświetlony w kolumnie: Nowe zamk. listy (9 na rys. 9 ); żeby zapisać nowy czas kliknij przycisk: Przepisz obliczenia do kursów (10 na rys. 9), w celu potwierdzenia kliknij Tak (11 na rys. 9 ). Po zapisaniu czasu funkcja obliczania czasu zamknięcia listy rezerwacyjnej zostanie automatycznie zamknięta;
  Rys. 9: Obliczanie czasu zamknięcia listy rezerwacyjnej
 6. Obliczony czas zostanie zapisany w kolumnie: Zamk. listy (12 na rys. 10 );
  Rys. 10: Obliczanie czasu zamknięcia listy rezerwacyjnej

  Czas zamknięcia liczony jest zawsze dla pierwszego przystanku w trasie kursu oraz dla wszystkich następnych kursów występujących w zadaniu. sprzedaż przez internet musi być zamknięta przed wyruszeniem autobusu z przystanku początkowego. Obliczony czas zamknięcia listy rezerwacyjnej dla przystanku SUCHA BESK DA. w kursie nr 710 wyniósą 30 minut przed godziną jego odjazdu – wynika to z zadanego parametru: Zamknięcie listy rezerw.: [ 30 ] min.

  Dla kursu nr 348 czas ten wyniósą 175 minut. Jest to różnica pomiędzy godziną odjazdu kursu nr 348 (09:30) a godzinę odbioru listy rezerwacyjnej przed rozpoczęciem kursu 710 (07:05 - 30 min. = 06:35). Dla kursu nr 50 sprzedaż kończy się 535 minut przed godziną jego rozpoczęcia. Jest to różnica pomiędzy godziną odjazdu kursu nr 50 (15:30), a godzinę odbioru listy rezerwacyjnej przed rozpoczęciem kursu 710 (06:35). Dyżurny ruchu na przystanku SUCHA BESK DA. powinien wydrukować listy rezerwacyjne dla kursów 710, 348 i 50 przed odjazdem kursu 710, tzn. pomiędzy godziną 6:35 a 7:05.

Przykład nr 2 – diagramy można odbierać na przystanku: LIBERTÓW

 • Kurs nr 710 odjeżdża z przystanku LIBERTÓW o godz. 08:21
 • Kurs nr 348 odjeżdża z przystanku LIBERTÓW o godz. 09:53
 • Kurs nr 50 nie ma w swojej trasie przystanku LIBERTÓW
Rys. 11: Obliczanie czasu zamknięcia listy rezerwacyjnej

Czas zamknięcia listy rezerwacyjnej dla kursu nr 710 nie jest liczony, ponieważ przystanek LIBERTÓW nie jest pierwszym przystankiem w trasie tego kursu.

Dla kursu nr 348 czas ten wynosi 99 minut. Jest to różnica między godziną odjazdu autobusu z przystanku LIBERTÓW w kursie nr 710 pomniejszoną o czas zamknięcia listy rezerwacyjnej określony w parametrach (08:21 - 30 min. = 07:51), a godziną odjazdu kursu nr 348 (09:30). Dla kursu nr 50 czas ten wyniósą 459 minut. Jest to różnica między godziną odjazdu z przystanku LIBERTÓW w kursie nr 710 pomniejszoną o czas zamknięcia listy rezerwacyjnej (07:51), a godziną odjazdu kursu nr 50 (15:30).

Dyżurny ruchu na przystanku LIBERTÓW powinien wydrukować listy rezerwacyjne dla kursów 348 i 50 przed odjazdem kursu 710 z tego przystanku (pomiędzy godziną 7:51 a 8:21).

Przykład nr 3 – diagramy można odbierać na przystanku: KOCOŃ

 • Kurs nr 710 nie jedzie przez przystanek KOCOŃ
 • Kurs nr 348 odjeżdża z przystanku KOCOŃ o godz. 11:25
 • Kurs nr 50 odjeżdża z przystanku KOCOŃ o godz. 16:41
Rys. 12: Obliczanie czasu zamknięcia listy rezerwacyjnej

Czas zamknięcia listy rezerwacyjnej dla kursu nr 710 nie jest liczony, ponieważ przystanek KOCOŃ nie występuje w trasie tego kursu.

Czas ten nie jest liczony również dla kursu nr 348, ponieważ nie jest to pierwszy przystanek w trasie. Kierowca ma możliwość odebrania listy rezerwacyjnej dla kursu nr 50 – czas zamknięcia listy dla tego kursu wynosi 275 minut. Czas ten został obliczony jako różnica pomiędzy godziną odjazdu z przystanku KOCOŃ w kursie nr 348 pomniejszoną o czas zamknięcia listy rezerwacyjnej (11:25 – 30 min. = 10:55), a godziną odjazdu kursu nr 50 (15:30). dyżurny ruchu na przystanku KOCOŃ powinien wydrukować listę rezerwacyjną dla kursu 50 pomiędzy godziną 10:55 a godziną 11:25.