Sprzedaż z przystanków – sposób określenia liczby miejsc, na które można sprzedawać bilety

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Sposób działania funkcji przedstawiony zostanie na dwóch przykładach w tym samym kursie.

 1. W celu określenia liczby miejsc, na które można sprzedawać bilety z poszczególnych przystanków trasy kursu w funkcji Kursy wybierz zakładkę EP-Bilety i kliknij przycisk sprzedaż z przystanków (1 na rys. 1);
  Rys. 1: Kursy – zakładka: EP-Bilety
 2. Sprzedaż z przystanków określa jaki maksymalnie procent miejsc w stosunku do liczby wszystkich miejsc może być zarezerwowany przez system E-PodróżniK BILETY przy sprzedaży biletów z poszczególnych przystanków kursu. W szczególności 0 oznacza, że bilety z danego przystanku nie są sprzedawane, a 100 oznacza, że z danego przystanku mogą być sprzedane wszystkie bilety przydzielone do sprzedaży przez serwis E-PodróżniK BILETY.

  Ponadto poprzez tą funkcję można określić procentową pulę miejsc dla kas obcych, tj dworców, gdzie jest prowadzona sprzedaż biletów na dany kurs. W pierwszym przykładzie nie są to dworce, z którymi odbywa się komunikacja sprzedażowa w czasie rzeczywistym (poprzez podanie IP KASY dworcowej), w drugim zaś – tak.

  System kontroluje liczbę zajętych miejsc w autobusie na całej trasie kursu – możliwe jest więc sprzedanie kilku biletów na to samo miejsce w autobusie pod warunkiem, że pasażerowie jadą na różnych odcinkach trasy kursu. Dane wpisane dla jednego kursu można skopiować do pozostałych kursów linii o zgodnym kierunku jazdy za pomocą przycisku Kopiuj do innych kursów (o zgodnym kierunku) linii… (2 na rys. 2).

  Przykład 1

  Rys. 2: Sprzedaż z przystanków

  W podanym przykładzie dotyczącym kursu z Suchej Beskidzkiej do Budzowa zostały określone następujące parametry: Kasa na dworcu w Suchej Beskidzkiej ma przydzielone 20% miejsc, a kasa na dworcu w Budzowie 10%. W sumie więc kasy obce mają przydzielone 30% miejsc. Pozostałe 70% jest przeznaczone do sprzedaży internetowej. W kolumnie: % EP-B zostały określone ograniczenia dla poszczególnych przystanków. Z tych 70% jakie zostały dla systemu internetowego maksymalna sprzedaż z poszczególnych przystanków przedstawia się następująco: 100% z SUCHA D.A., 40% z ZEMB.PKP oraz 20% z MARCÓWKA. Jeżeli autobus obsługujący kurs ma pojemność 50 miejsc, to dla kasy dworcowej w Suchej Beskidzkiej przeznaczone jest 10 miejsc, a dla kasy w Budzowie 5 miejsc.

  Spośród 35 miejsc, które pozostały dla sprzedaży internetowej sprzedaż z poszczególnych przystanków podlega następującym ograniczeniom: SUCHA D.A. – maksymalnie 35 miejsc, ZEMB.PKP – maksymalnie 14 miejsc oraz MARCÓWKA – maksymalnie 7 miejsc.

  Z pozostałych przystanków sprzedaż nie jest prowadzona. Ponadto w tym przykładzie zakłada się, że pole IP KASY nie jest wypełnione, czyli, że system nie komunikuje się on-line z głównym dworcem sprzedażowym.

  Przykład 2

  Rys. 3: Sprzedaż z przystanków

  Przykład ten przedstawia wariant komunikacji z kasą główną. Pomiędzy kasą główną na dworcu w Suchej Beskidzkiej a systemem E-PodróżniK BILETY występuje komunikacja on-line (został określony IP KASY). Ponadto przyjmiemy, że ilość miejsc w autobusie wynosi 50. Dla kas obcych (kasa w ZEMB.PKP) przeznaczone zostaje przeznaczone 10 miejsc (20%). Pozostaże 40 miejsc (80%) jest do dyspozycji dla sprzedaży internetowej oraz głównej kasy dworcowej w Suchej Beskidzkiej. ponieważ oba te kanały dystrybucyjne komunikują się ze sobą w czasie rzeczywistym nie ma potrzeby definiowania oddzielnych pól. Ponadto ilość miejsc z poszczególnych przystanków, jakie mogą zostać wykupione przez Internet została ograniczona tymi samymi warunkami, co w poprzednim przykładzie (procentowo).

  Zmieni się liczba biletów, które można sprzedaż w systemie oraz kasie głównej na dworcu w Suchej Beskidzkiej, gdyż udział kas obcych w sprzedaży ograniczony został do 20%, a pozostała pula biletów może być równocześnie sprzedawana w kasie dworcowej i przez Internet.

  Uwaga!
  Jeżeli dany kurs zatrzymuje się na kilku przystankach w danej miejscowości, to określenie sprzedaży tylko z jednego z tych przystanków nie umożliwia sprzedaży z pozostałych przystanków w miejscowości. W celu maksymalizowania ilości sprzedanych biletów wskazane jest zezwolenie na sprzedaż biletów ze wszystkich przystanków w miejscowości, z której ma być prowadzona sprzedaż.