Jak zrobić zestawienie dopłat do biletów ulgowych za wybrany miesiąc

Ocena użytkowników:  / 2
SłabyŚwietny 
  Uwaga
   Żeby zestawienie wykonało się prawidłowo muszą być spełnione następujące warunki:
   • Zarejestrowane raporty zadaniowe z bileterek
   • Jeżeli przenosisz rozliczenia między komputerami powinieneś wykonać korektę raportów zadaniowych.
 1. Po zalogowaniu się do programu ustaw się na zakładce Rozliczenia (1 na rys. 1);
 2. Uruchom w funkcję: Zestawienia sprzedaży biletów (2 na rys. 1);
  Rys. 1: Zakładka rozliczenia
 3. Ustaw się na zakładce: Dopłaty do biletów ulgowych (3 na rys. 2);
 4. Wybierz okres rozliczeniowy (okres w którym była dokonana sprzedaż biletów)
 5. Następnie, wybierz stanowisko na którym były rejestrowane rozliczenia, jeżeli było więcej niż jedno, wybierz: 'Wszystkie' o ile zestawienie ma być ze wszystkich stanowisk. (5 na rys. 2);
 6. Wybierz rodzaj zestawienia dla Urzędu Marszałkowskiego (zwykłe) (6 na rys. 2);
 7. Miesiąc ważności biletów - ustaw 'Wszystkie' chyba że chcesz zawęzić to wybierz okres ważności: bieżący lub następny (7 na rys. 2);
 8. Przewoźnik - jeżeli posiadasz więcej przewoźników niż jednego to możesz wybrać każdego z osobna lub Wszystkie (zestawienie dla wszystkich przewoźników) (8 na rys. 2);
 9. Kliknij przycisk: Daj Zestawienie (9 na rys. 2).
  Rys. 2: Tworzenie zestawienia
 10. Przykładowe zestawienie (10 na rys. 3).
  Rys. 3: Gotowe zestawienie

Informacja prawna

W dniu 11 maja 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok rozpatrując kasację złożoną przez Ministra Finansów od wyroku Sądu Wojewódzkiego – sygnatura akt II FSK 1938/10, wyrok jest prawomocny. NSA w tym wyroku podzielił stanowisko Ministra Finansów. NSA stwierdził, że przy sprzedaży biletu okresowego np. miesięcznego przychód powstaje w momencie sprzedaży i dotyczy tego miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż, a nie miesiąca, w którym taki bilet jest ważny. Uznał bowiem, że przychód z tytułu sprzedaży biletu nie jest zaliczką i podlega opodatkowaniu w miesiącu sprzedaży.

Moment sprzedaży jest jednocześnie momentem uzyskania prawa do dopłat z budżetu państwa z tytułu sprzedaży biletów z ulgą ustawową.

Wykaz dopłat za miesiąc uwzględnia bilety sprzedane w danym miesiącu. W przypadku anulowania biletu z ulgą ustawową dopłata odejmowana jest w miesiącu zgodnym z datą anulowania biletu.