Rejestracja raportów z BiletMSQL

Ocena użytkowników:  / 2
SłabyŚwietny 
  Aby zarejestrować raporty z BiletMSQL należy:
 1. Sprawdź lokalizację katalogu, w którym zapisywane są raporty zadaniowe ze sprzedaży biletów. Uruchom program BiletMSQL jako administrator i wybierz funkcję: Administrator (1 na rys. 1);
  Rys. 1: Lokalizacja katalogu z raportami
 2. Następnie z menu Parametry (2 na rys. 2) wybierz Parametry (3 na rys. 2)
  Rys. 2: Lokalizacja katalogu z raportami
 3. Następnie z zakładki Ogólne (4 na rys. 3) w części Zadania sprawdź Katalog na kopie raportów (5 na rys. 3)
  Rys. 3: Lokalizacja katalogu z raportami
 4. Po odczytaniu lokalizacji katalogu możesz cofnąć się przy użyciu przycisku ESC do głównego okna programu i go zamknąć. Następnie uruchom program PP_Bilety/Kasa konduktorska i ustaw się na zakładce Rozliczenia (6 na rys. 4);
 5. Następnie uruchom funkcję Rejestracja rozliczeń (7 na rys. 4);
  Rys. 4: Rejestracja raportów
 6. Z menu wybierz Rejestracja (8 na rys. 5);
 7. Następnie wybierz Rejestracja ze zbioru i Wszystkie zbiory z wybranego folderu (9 na rys. 5);
  Rys. 5: Rejestracja raportów
 8. Po wyświetleniu sie okna Otwieranie wskaż jeden raport (pierwszy od góry) (10 na rys. 6);
 9. Następnie potwierdź kliknięciem przycisku Otwórz (11 na rys. 6);
  Uwaga!
  Wskazywać kolejnych raportów nie trzeba. Funkcja zarejstruje wszystkie z wybranego katalogu.
  Rys. 6: Rejestracja raportów
 10. Jeżeli raporty zostaną zarejestrowane możesz wykonać Zestawienie dopłat do biletów ulgowych.
  Uwaga!
  Raporty zarejestrowały sie poprawnie, jeżeli na zakładce Wykaz doszły nowe pozycje.