Zestawienie sprzedaży na wybrany zestaw kursów

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 
  Aby wykonać zestawienie należy:
 1. Po zalogowaniu się do programu ustaw się na zakładce Rozliczenia (1 na rys. 1);
 2. Uruchom funkcję: Zestawienia sprzedaży biletów (2 na rys. 1);
  Rys. 1: Tworzenie zestawu kursów
 3. Ustaw się na zakładce: Przegląd biletów (3 na rys. 2);
 4. Następnie wybierz zakładkę Zestawienia (4 na rys. 2);
 5. Następnie wybierz stanowisko na którym były rejestrowane rozliczenia, jeżeli było więcej niż jedno, należy wybrać: Wszystkie o ile zestawienie ma być ze wszystkich stanowisk. (5 na rys. 2);
 6. Wybierz Okres za który wykonujemy zestawienie (6 na rys. 2);
 7. Wybierz rodzaj zestawienia, następnie wybierz sprzedaż zbiorczo (7 na rys. 2);
 8. Następnie kliknij przycisk Filtr (8 na rys. 2);
 9. Pojawia się nowe okno. Wybierz zakładkę Zestaw kursów (9 na rys. 2);
 10. W tym miejscu stworzysz zestaw z wybranymi kursami. Najpierw wpisz nazwę zestawu w polu Nazwa zestawu (10 na rys. 2);
 11. Następnie w polu Numery kursów podaj numery, które chcesz uwzględnić w zestawieniu (11 na rys. 2);
  Uwaga!
  1. Możesz wstawić przedział, podając zakres kursów np: 1 - 10. Wpisując numery kursów oddziel je przecinkiem.
  2. Poniżej możesz wybrać czy zestaw z kursami ma być uwzględniany czy też pomijany w stosunku do wszystkich kursów na które była dokonana sprzedaż.
 12. Po wprowadzeniu kursów zapisz zestaw, kliknij przycisk Zapisz (12 na rys. 2);
 13. Następnie żeby zestaw kursów był uwzględniany w zestawieniu, kliknij przycisk Ten (13 na rys. 2);
  Rys. 2: Tworzenie zestawu kursów
 14. Po kliknięciu Ten w polu: przy filtrowaniu biletów uwzględniaj zestaw pojawił się zestaw (14 na rys. 3).
 15. Na końcu kliknij przycisk Zamknij (15 na rys. 3);
  Rys. 3: Tworzenie zestawu kursów
 16. Teraz wykonujesz zestawienie, kliknij przycisk Daj zestawienie (16 na rys. 4);
  Rys. 4: Tworzenie zestawu kursów
 17. Gotowe zestawienie widoczne poniżej (17 na rys. 5);
  Rys. 5: Tworzenie zestawu kursów