Sprawdź pary: opiekun-podopieczny

Ocena użytkowników:  / 2
SłabyŚwietny 
  Uwaga!
  • Żeby sprawdzić bilety: opiekun-podopieczny na wybrany zestaw ulg, musisz najpierw wykonać zwykłe zestawienie dopłat dla urzędu marszałkowskiego

Wykaz par opiekun-podopieczny

G/NR
OPIEKUN
G/NR
PODOPIECZNY
DOK.
1/6
PRZEWOD.NIEWID
1/20
NIEWIDOMY
BJ
1/27
NIEWID.OF.DZ.WOJ
BJ
1/31
NIEWIDOMY NS.-KZ
BJ
1/32
NIEWIDOMY NS.-KP
BJ
3/6
NIEWIDOMY BM
EMK
3/9
NIEWID.NS.-KZ BM
EMK
3/10
NIEWID.NS.-KP BM
EMK
1/8
OPIEKUN DZ.NIEP.
1/7
DZ.NIEPŁNOSPR
BJ
(dozwolony jest przejazd opiekuna bez podopiecznego)
3/3
DZ.NIEPEŁNOSP.BM
EMK
1/11
OP.INW.WOJ. I GR.
1/9
INWAL.WOJ. I GR.
BJ
1/17
OP.OS.NIESAMODZ.
1/24
OS.NIESAMODZ.-KZ
BJ
1/25
OS.NIESAMODZ.-KP
BJ
1/31
NIEWIDOMY NS.-KZ
BJ
1/32
NIEWIDOMY NS.-KP
BJ
3/9
NIEWID.NS.-KZ BM
EMK
3/10
NIEWID.NS.-KP BM
EMK

gdzie:
BJ - bilet jednorazowy;
EMK - zarejestrowany przejazd z EM-karty

 1. Po wykonaniu zestawienia kliknij przycisk Filtr (1 na rys. 1);
  Rys. 1: Zestawienie dopłat dla Urzędy Marszałkowskiego
 2. Następnie ustaw się na zakładce Zestaw ulg (2 na rys. 2);
 3. Następnie w polu Nazwa zestawu wpisz dowolną nazwę zestawu, którą tworzysz (3 na rys. 2);
 4. Następnie wybierz ulgę, którą chcesz dodać do zestawu (5 na rys. 2);
 5. Kliknij przycisk Dodaj (6 na rys. 2); Żeby dodać następną ulgę wykonaj ponownie krok 4 i 5;
 6. Po dodaniu ulg do zestawu zapisz zestaw. Kliknij przycisk Zapisz (4 na rys. 2);
  Rys. 2: Tworzenie zestawu ulg
 7. Po zapisaniu zestawu kliknij przycisk Pokaż bilety zestawu (7 na rys. 3);
  Rys. 3: Pokaż bilety zestawu
 8. Gdy funkcja zostanie wykonana, kliknij przycisk Sprawdź pary 'Opiekun' - 'Podopieczny' (8 na rys. 4);
  Rys. 4: Sprawdź pary 'Opiekun' - 'Podopieczny'
 9. Pojawia się informacja, że znaleziono bilety opiekunów bez podopiecznych, kliknij przycisk OK (9 na rys. 5);
  Uwaga! Jeżeli nie ma żadnych biletów typu: opiekun bez podopiecznych to nie pojawi się okienko z informacją
 10. Następnie kliknij przycisk Zamknij (10 na rys. 5);
 11. Następnie po zamknięciu okna z Filtrem, kliknij przycisk P2 w celu powiększenia okna z biletami (11 na rys. 5);
  Rys. 5: Sprawdź pary 'Opiekun' - 'Podopieczny'
 12. Pojawia się przycisk z informacją o biletach bez pary, kliknij przycisk Bilety bez pary (12 na rys. 6);
  Rys. 6: Sprawdź pary 'Opiekun' - 'Podopieczny'
 13. Pojawia się okno z biletami bez pary, są one koloru czerwonego. Następnie kliknij przycisk tzw. "czerwoną fajkę" (13 na rys. 7);
  Rys. 7: Pomijanie biletów bez par
 14. Po prawo pojawia się dodatkowy panel, który służy do pomijania biletów w zestawieniu dopłat. Następnie zaznacz bilety lewym przyciskiem myszy (kliknij na każdy z osobna trzymając przycisk CTRL). Prawidłowo zaznaczone bilety (14 na rys. 8);
 15. Następnie kliknij przycisk Pomiń wybrane (15 na rys. 8);
  Rys. 8: Pomijanie biletów bez par
 16. Po prawidłowym zaznaczeniu biletów pojawia się komunikat o ilości, którą chcesz pominąć. Potwierdź klikając przycisk Tak (16 na rys. 9);
  Rys. 9: Pomijanie biletów bez par
 17. Po prawidłowym wykonaniu operacji bilety zostaną pominięte i zaznaczą się na żółty kolor. Następnie kliknij przycisk Daj zestawienie w celu uzyskania zestawienia dopłat do Urzędu Marszałkowskiego z pominiętymi biletami (17 na rys. 10);
  Rys. 10: Pomijanie biletów bez par
 18. Pojawiło się poprawne zestawienie z pominiętymi biletami. Dodatkowo widzisz przycisk z wykrzyknikiem, możesz go wcisnąć żeby zobaczyć pominięte bilety (18 na rys. 11);
  Rys. 11: Pomijanie biletów bez par
 19. Żeby wrócić do zestawienia kliknij przycisk Ukryj (19 na rys. 12);
  Rys. 12: Pomijanie biletów bez par