Jak przypisywać ulgi kwotowe do kursów komunikacji zagranicznej

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Funkcja przygotowania zbioru dla bileterki autobusowej zapisuje ulgi kwotowe przypisane do kursu komunikacji zagranicznej w rozbiciu na część przypadającą na odcinek do granicy i za granicą w proporcji identycznej z ceną biletu normalnego przypisanego do tego kursu. Jeżeli w taryfie zagranicznej typu 24 przypisanej do kursu występują ceny z różnymi udziałami części krajowej i zagranicznej, to w przypadku przypisywania ulgi kwotowej w tej samej wysokości należy powielić kwotę ulgi w taryfie ulg kwotowych typu 20 tyle razy, ile razy została użyta różna cena biletu normalnego.

Przykład objaśniający powyższy opis. Dla danych cen biletu normalnego chcemy zastosować ulgę kwotową w wysokości 10zł.

Taryfa biletów normalnych (zagraniczna typu 24)

Nr ceny Do granicy Za granicą Cena biletu
1 20 0 20
2 20 20 40
3 10 40 50
pokazane kolorem czerwonym). W nawiasie przedstawiony jest sposób wyliczenia proporcji.

Rozbicie kwoty ulgi na część krajową i zagraniczną (zapis do bileterki)
Nr ceny Kwota ulgi Do granicy Za granicą
1 10 10 (20/20*10) 0 (0/20*10)
2 10 5 (20/40*10) 5 (20/40*10)
3 10 2 (10/50*10) 8 (40/50*10)
Uwaga!

Jeżeli do kilku relacji z różnymi wartościami do granicy i za granicą w cenie biletu normalnego zostanie przypisana ulga o tym samym numerze z taryfy ulg kwotowych, to program podczas przygotowania zbioru do bileterek usunie przypisanie ulgi kwotowej wyświetlając odpowiedni komunikat informacyjny (zostanie tylko jedno prawidłowe przypisanie). Przykładowy komunikat może wyglądać następująco:
„Kurs 1521/44/0/1521/183/0 ważny od 01.03.2006 usunięto przypisanie ulgi kwotowej do kursu dla przystanków : 5 - 7; taryfa 1521/216 data taryfy 01.01.2016; kwota ulgi przypisana w tej relacji ma już zapisany inny podział wartości na część do granicy i za granicą, (informacja)”
Wówczas należy zrezygnować z zapisu zbioru i poprawnie przypisać ulgi kwotowe dla taryfy zagranicznej.