Jak utworzyć taryfę i przypisać do linii

Ocena użytkowników:  / 2
SłabyŚwietny 
  Aby utworzyć taryfę i przypisać ją do linii:
 1. Po zalogowaniu się do programu ustaw się na zakładce Bileterki (1 na rys. 1);
 2. Wejdź w funkcję: Taryfy (2 na rys. 1);
  Rys. 1: Tworzenie taryfy
 3. Pokazało się okno, w którym tworzysz taryfę dla wybranego cennika. O początku ważności cennika informuje data (3 na rys.2);
 4. Wciśnij "plusik" (4 na rys. 2), aby wstawić nowy wiersz;
 5. Obowiązkowo wpisz numer taryfy (5 na rys. 2) oraz nazwę taryfy (6 na rys. 2);
 6. Wybierz Typ taryfy – przykładowo taryfa 13 tabelowa typu 2 z kalendarzem (7 na rys. 2);
 7. Zapisz wprowadzone dane przyciskiem Zapisz zmiany (8 na rys. 2);
  Rys. 2: Tworzenie taryfy
  UWAGA
  • Krótki opis obowiązujących zasad dla danego typu taryfy znajduje się po prawej stronie okna (9 na rys. 2).
  • Szczegółowy opis wszystkich typów taryf znajduje się w pomocy programu (menu Pomoc >> Pomoc na temat lub wciśnij F1). Jeżeli masz stworzone inne kursy to możesz wcisnąć również przycisk Kopiuj trasę kursu z innego kursu (11 na rys. 3).
 8. Przejdź na zakładkę Tabele (10 na rys. 3);
 9. Wciśnij "plusik" (11 na rys. 3) umożliwiający wstawienie nowego wiersza;
 10. Obowiązkowo wpisz nazwę tabeli (12 na rys. 3) oraz nazwę tabeli w bileterce (13 na rys. 3);
 11. Zapisz wprowadzone dane przyciskiem Zapisz zmiany (14 na rys. 3);
  Rys. 3: Tworzenie taryfy
 12. Przejdź na zakładkę Ceny (15 na rys. 4);
 13. Wciśnij "plusik" (16 na rys. 4) oraz wpisz cenę w kolumnie Cena biletu;
  UWAGA
  Punkt 13 wykonaj tyle razy, ile chcesz wprowadzić różnych cen.
 14. Po wpisaniu wszystkich cen zapisz wprowadzone dane przyciskiem Zapisz zmiany (17 na rys. 4);
  UWAGA
  Krótki opis jak wprowadzać ceny dla wybranego typu taryfy znajduje się po prawej stronie okna (18 na rys. 4).
 15. Rys. 4: Tworzenie taryfy
 16. Przejdź na zakładkę Taryfy (19 na rys. 5);
 17. Wciśnij przycisk Taryfy linii (20 na rys. 5);
  UWAGA
  Istnieje również możliwość przypisania taryfy do kursu. Wciśnij przycisk Taryfy kursów. Schemat dalszego postępowania jest podobny jak po wejściu w funkcję Taryfy linii.
  Rys. 5: Tworzenie taryfy
 18. Wybierz z listy rozwijanej linie wszystkie (21 na rys. 6);
 19. Pojawiły się wszystkie linie, które występują w bazie - w tym wypadku jest to jedna linia (22 na rys. 6);
 20. Zaznacz wybraną linię klikając na nią (podświetli się na niebiesko) i wciśnij przycisk Dodaj (23 na rys. 6);
  Rys. 6: Przypisanie taryfy do linii
 21. Pojawiło się okno, w którym przypisujesz cenę dla wybranej pary przystanków (rys. 7);
 22. Ustaw się na wybranej parze przystanków i przypisz do niej wybraną cenę z tabeli znajdującej się w prawym górnym rogu (24 na rys. 7);
 23. Przypisanie następuje poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej cenie lub poprzez wciśnięcie ENTER z klawiatury;
 24. Jaki numer ceny oraz jaka cena obowiązuje dla danej relacji przystanków podejrzeć możesz w kolumnie Nrc i Cena (25 na rys. 7);
 25. Po wprowadzeniu cen zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz (26 na rys. 7);
  Rys. 7: Przypisanie taryfy do linii
 26. Potwierdź jeszcze raz przyciskiem OK (27 na rys. 8) przypisanie taryfy do linii;
  Rys. 8: Przypisanie taryfy do linii