Jak przypisać ulgi ustawowe do kursów

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 
  Aby przypisać ulgi ustawowe do kursów:
 1. Po zalogowaniu się do programu ustaw się na zakładce Bileterki (1 na rys. 1);
 2. Wejdź w funkcję: Ulgi (2 na rys. 1);
  Rys. 1: Przypisanie ulg ustawowych
 3. Pokazało się okno, w którym widoczne są wszystkie ulgi ustawowe (3 na rys. 2). Ulga jest zapisywana do bileterek autobusowych i miesięcznych, jeżeli ma zaznaczony odpowiedni parametr dla danego typu bileterki (4 na rys. 2);
  Rys. 2: Przypisanie ulg ustawowych
 4. Przejdź na zakładkę Ograniczenia stosowania (5 na rys. 3). Podejrzeć tu możesz na jakim rodzaju komunikacji ulga nie obowiązuje (6 na rys. 3);
  Rys. 3: Przypisanie ulg ustawowych
 5. Przejdź na zakładkę Kolejność ulg w bileterkach EMAR... (7 na rys. 4);
  UWAGA
  Numery ulg w bileterce nie mogą się powtarzać.
 6. Kliknij przycisk Numeracja domyślna (8 na rys. 4), jeżeli chcesz, aby program automatycznie ustalił numerację ulg;
 7. Jeżeli chcesz samemu ustalić numerację ulg to wpisz odpowiednie numery w kolumnie Lp (9 na rys. 4);
 8. Wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem Zapisz zmiany (10 na rys. 4);
 9. Przejdź na zakładkę Ulgi ustawowe (11 na rys. 4);
  Rys. 4: Przypisanie ulg ustawowych
 10. Przypisz ulgi ustawowe do wszystkich kursów bądź kursów własnych – menu Narzędzia >> Przypisanie ulg ustawowych (12 na rys. 5);
  Rys. 5: Przypisanie ulg ustawowych
 11. Potwierdź przypisanie ulg przyciskiem Tak (13 na rys. 6);
  Rys. 6: Przypisanie ulg ustawowych