Wyszukiwanie, zapis przystanku oraz trasy na mapie

Uwaga!
 1. Korzystanie z dostępu do mapy GoogleMaps wymaga dostępu do internetu, poza tym przystanki powinny mieć uzupełnioną lokalizację.
 2. Mapy Google są udostępniane użytkownikowi biznesowemu wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie mogą być redystrybuowane w celach komercyjnych. Użytkownik może korzystać z danych map oraz wyświetlać je, używając Interfejsu API Map Google zgodnie z warunkami umowy interfejsu API. Więcej informacji znajdą Państwo w oddzielnym artykule Warunki korzystania z map Google.
 3. Dla użytkowników bez umowy serwisowej funkcjonalność w oknie GoogleMaps jest ograniczona:
  • brak możliwości zapisu współrzędnych przystanku (możliwe ręczne wprowadzenie współrzędnych na zakładce Uzgadnianie);
  • brak możliwości wyszukiwania wskazanego miejsca;
  • brak możliwości wyszukiwania trasy pomiędzy określonymi lokalizacjami;
  • brak możliwości zapisu mapy do pliku graficznego;
  • brak możliwości wydruku mapy;
 1. W zakładce Rozkład jazdy wybierz funkcję Przystanki (1 na rys. 1);
  Rys. 1: Przystanki
 2. Wybierz zakładkę Uzgadnianie (2 na rys. 2);
 3. Kliknij przycisk Mapa (3 na rys. 2);
  Rys. 2: Uzgadnianie
 4. Po uruchomieniu funkcji wyświetlana jest zakładka Przystanek z informacją o przystanku, który był wskazany w momencie kliknięcia przycisku Mapa oraz jego lokalizacja na mapie (4 na rys. 3);
 5. Jeżeli przystanek nie ma zapisanych współrzędnych mapy kraju, możesz je zapisać przy pomocy przycisku Zapisz współrzędne do tabeli Przystanki (5 na rys. 3) po ustawieniu znacznika na mapie w miejscu lokalizacji przystanku. Należy ustawić odpowiednie powiększenie mapy i przesunąć znacznik przystanku trzymając wciśnięty lewy przycisk myszki (w momencie wskazania znacznika na mapie zmienia się kształt wskaźnika myszy).
  Rys. 3: GoogleMaps
 6. Współrzędne dodane do tabeli Przystanki wyświetlane są w polach Długość i Szerokość (6 na rys. 4);
  Rys. 4: GoogleMaps
 7. W zakładce Lista pokazane są przystanki z bazy. Lokalizacja wskazanego przystanku pokazana jest na mapie z lewej strony ekranu, np: Adelina (7 na rys. 5);
 8. W zakładce Przystanek(8 na rys. 5) pokazywane są dokładne informacje o przystanku;
  Rys. 5: GoogleMaps
 9. W zakładce Szukaj umieszczone są przyciski umożliwiające wyszukanie miejsca na mapie (9 na rys. 6) oraz trasy pomiędzy podanymi lokalizacjami (10 na rys. 6);
 10. Kliknij przycisk Szukaj na mapie lub Pokaż trasę (11 na rys. 6) żeby wyświetlić miejsce na mapie lub wyznaczyć trasę pomiędzy miejscem wyjazdu i miejscem docelowym;
 11. Kliknięcie przycisku Wyczyść wszystko (12 na rys. 6) powoduje usunięcie z mapy wszystkich dodanych elementów;
 12. Wyszukane miejsce lub trasę można zapisać do pliku po kliknięciu przycisku. Zapisz mapę do pliku JPG (13 na rys. 6);
  Uwaga!
  Zapisaną mapę możesz otworzyć w zakładce Mapa funkcji Przystanki. Możesz stąd wydrukować lub usunąć zapisaną mapę.
  Zakładka Mapa jest widoczna dopiero po zapisaniu mapy do pliku
 13. Chcąc wydrukować mapę kliknij Podgląd wydruku a następnie Drukuj (14 na rys. 6);
 14. Strzałki pozwalają wybrać kolejny lub poprzedni przystanek. (15 na rys. 6);
  Rys. 6: GoogleMaps
 15. Kryteria, według których wyszukiwane jest wskazane miejsce lub trasa można ustawić w zakładce Opcje (16 na rys. 7);
  Rys. 7: GoogleMaps
 16. W przypadku gdy przystanek posiada więcej niż 1 stanowisko, można zmienić lokalizację stanowisk o numerach większych od 1 (17 na rys. 8);Należy ustawić odpowiednie powiększenie mapy i przesunąć marker w miejsce lokalizacji przystanku, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszki (w momencie wskazania markera na mapie zmienia się kształt wskaźnika myszy).
 17. Zapisz nowe współrzędne klikając przycisk Zapisz współrzędne stanowiska (18 na rys. 8);
 18. Stanowisko znaleźć możesz klikając przycisk Znajdź stanowisko (19 na rys. 8);
  Uwaga!
  Współrzędne przystanku wpisywane są jednocześnie jako współrzędne wszystkich stanowisk przystanku. Można zmienić lokalizację stanowisk o numerach większych od 1. Lokalizacja stanowiska nr 1 musi być zgodna z lokalizacją przystanku.
 19. Kliknij przycisk Koniec(20 na rys. 7) aby wrócić do funkcji Przystanki;
  Rys. 8: Stanowiska GoogleMaps