Jak utworzyć linię

Ocena użytkowników:  / 5
SłabyŚwietny 
  Aby utworzyć linię:
 1. Po zalogowaniu się do programu ustaw się na zakładce Rozkład jazdy (1 na rys. 1);
 2. Wejdź w funkcję: Linie (2 na rys. 1);
  Rys. 1: Tworzenie linii
 3. Pokazało się okno, w którym dodajesz linię. Wciśnij "plusik" (3 na rys. 2), aby wstawić nowy wiersz. Automatycznie wpisze się numer firmy (4 na rys.2);
 4. Wprowadź obowiązkowo numer linii (5 na rys. 2) oraz wariant linii (6 na rys. 2);
 5. Wybierz firmę, do której należy linia (7 na rys. 2) oraz typ linii (8 na rys.2);
 6. Zatwierdź wprowadzone dane (9 na rys. 2).
 7. UWAGA
  Nazwa linii tworzy się automatycznie jeżeli uzupełnisz trasę linii i zaznaczysz parametr [v] Nazwa linii tworzona automatycznie . Jeżeli parametr ten będzie odznaczony to samemu możesz uzupełnić nazwę linii.
 8. Wciśnij przycisk Trasa linii (10 na rys.2);
  Rys. 2: Tworzenie linii
 9. Wciśnij przycisk Dodaj na końcu (11 na rys. 3) i wybierz przystanek, który chcesz wstawić (12 na rys. 3);
 10. Obowiązkowo wpisz odległość w kilometrach, która obowiązuje od pierwszego przystanku do aktualnie dodanego (13 na rys. 3);
 11. Zatwierdź wprowadzone dane (14 na rys. 3);
  UWAGA
  Wykonanie punktów od 8 do 10 należy przeprowadzić kolejno dla wszystkich przystanków, które mają znajdować się w trasie linii.
 12. Po wprowadzeniu wszystkich przystanków oraz wpisaniu odległości w kilometrach kliknij Uaktualnij połączenia (15 na rys. 3);
  Rys. 3: Tworzenie linii
 13. Ustaw się na pierwszym przystanku (16 na rys. 4). W połączeniach na zakładce Tam pojawi się relacja między przystankami (17 na rys. 4);
 14. Wpisz obowiązkowo w parametrach połączenia przejazd w minutach (18 na rys. 4) dla danej pary przystanków;
 15. Zatwierdź wprowadzone dane (19 na rys. 4);
  UWAGA
  Wykonanie punktów 13 i 14 przeprowadź dla każdej kolejnej pary sąsiadujących przystanków (A-B, B-C, C-D).
 16. Kliknij Uaktualnij połączenia (20 na rys. 4) – powoduje to automatyczne uzupełnienie parametrów połączeń powrotnych;
 17. Zatwierdź wprowadzone dane dotyczące trasy linii, klikając Zapisz trasę (21 na rys. 4);
  Rys. 4: Tworzenie linii