Bilet strefowy

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 
  I Utworzenie strefy i przypisanie jej do kursów
 1. Po zalogowaniu się do programu ustaw się na zakładce Rozkład jazdy (1 na rys. 1).
 2. Wejdź w funkcję: Przystanki (2 na rys. 1).
  Rys. 1: Bilety strefowe
 3. Z menu Funkcje dodatkowe wybierz Strefy biletowe (3 na rys. 2).
  Rys. 2: Bilety strefowe
 4. Funkcja umożliwia zdefiniowanie stref biletowych i przypisanie do nich przystanków.
  Uwaga!
  Informacja ta będzie wykorzystywana do sprawdzania ważności biletów strefowych w bileterkach Emar-105 z programem sterującym od wersji 1.04.
 5. Wybierz Dodaj... z menu Strefa. Pokazywane jest okno, w którym uzupełnij dane dotyczące strefy. Po wypełnieniu pól zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem Zapisz (4 na rys. 3).
  Rys. 3: Bilety strefowe
  • Rodzaj strefy:
  • otwarta: bilet jest ważny, jeśli pasażer może przejechać danym kursem, co najmniej jeden przystanek strefy,
  • zamknięta: bilet jest uznawany za nieważny, jeśli jego relacja wykracza poza strefę, a trasa kursu przebiega wyłącznie w strefie lub wykracza poza strefę, ale brak w niej przystanku drugiego końca relacji lub przystanku pośredniego.
  Uwaga!
  Przewoźnik powinien poinformować pasażerów o zasadach ważności biletów ważnych w strefie dla relacji wykraczających poza strefę.
 6. Wybierz Przypisz... z menu Przypisania w celu dodania przystanków do utworzonej strefy.
 7. Pokaże się okno, w którym musisz wybrać przystanki, które chcesz przypisać do strefy i kliknij Przypisz (5 na rys. 4) w celu potwierdzenia przypisania przystanków do danej strefy.
  Rys. 4: Bilety strefowe
 8. Poprawnie utworzona strefa pokazana jest na rys. 5. Kolejne strefy tworzy się w identyczny sposób.
  Rys. 5: Bilety strefowe
 9. Przypisanie stref do kursów wykonuje się w funkcji Kursy (6 na rys. 6).
  Rys. 6: Bilety strefowe
 10. Wejdź w trasę kursu, dla którego chcesz przypisać strefę. Następnie z menu Narzędzia wybierz Lokalizacja przystanków w strefach (7 na rys. 7).
  Rys. 7: Bilety strefowe
 11. Pojawi się okienko (rys. 8), które umożliwia przypisanie przystanków do stref biletowych dla:
  a) wskazanego przystanku trasy kursu (bieżący przystanek)
  b) wszystkich przystanków trasy kursu (bieżący kurs)
  c) wszystkich kursów linii (wszystkie kursy linii)
  d) wszystkich kursów firmy (wszystkie kursy firmy).

  Przypisanie może być wykonane we wskazanym zakresie wg:
  a) wykazu przypisań (przypisz wg wykazu przypisań)
  b) wskazanej strefy (przypisz wybraną strefę).
  Rys. 8: Bilety strefowe
 12. Jeżeli wybrana strefa została przypisana do danego przystanku to w kolumnach Str. P i Str. O wyświetlany jest numer strefy (8 na rys. 9).
  Rys. 9: Bilety strefowe
  II Utworzenie taryfy strefowej i przypisanie jej do kursu
 13. Ustaw się na zakładce Bileterki (9 na rys. 10).
 14. Wejdź w funkcję: Taryfy (10 na rys. 10).
  Rys. 10: Bilety strefowe
 15. Ustaw się na taryfie dla biletów miesięcznych (typ taryfy 23 bilety miesięczne – jeżeli nie jest zdefiniowana to należy ją utworzyć) i kliknij przycisk Taryfy kursów.
  Uwaga!
  Taryfę strefową możesz przypisać tylko do kursów. Nie masz możliwości przypisania taryfy do linii.
 16. Wybierz Taryfy strefowe kursów BM z menu Funkcje dodatkowe (11 na rys. 11).
  Rys. 11: Bilety strefowe
 17. Pokaże się okno, w którym istnieje możliwość przypisania taryfy strefowej do kursów. W tym celu należy wybierz z listy rozwijanej kursy wszystkie (12 na rys. 12).
  Rys. 12: Bilety strefowe
 18. Wybierz kurs, do którego chcesz przypisać taryfę i kliknij Dodaj. Następnie wykonaj przypisanie cen do kursów.
 19. Jeżeli w kolumnie ms znajduje się numer przypisanej taryfy (13 na rys. 13) to znaczy, że taryfa została poprawnie przypisana.
  Rys. 13: Bilety strefowe
  III Sprzedaż biletu strefowego
 20. Po przygotowaniu zbioru i przyjęciu go w programie BiletMSQL (artykuł Przygotowanie zbioru dla programu BiletMSQL) istnieje możliwość sprzedaży biletu na EM-kartę jako biletu strefowego. W tym celu przy sprzedaży biletu wybierz typ trasy jako (*) STREFOWY (14 na rys. 14).
  Rys. 14: Bilety strefowe
  Jeżeli bilet ma być sprzedany od (do) strefy to zamiast przystanku wybierz nazwę strefy. Jeżeli nie zostanie wybrana strefa tylko przystanek to bilet zostanie sprzedany automatycznie na relację.
  Uwaga!
  • Ważność biletu strefowego:
   a) rozszerzona interpretacja ważności biletu strefowego – bilet jest ważny, jeśli pasażer wsiada na przystanku oznaczonym numerem strefy lub taki przystanek występuje w trasie kursu przed przystankiem wsiadania
   b) podstawowa interpretacja ważności biletu strefowego – bilet jest ważny, jeśli pasażer wsiada na przystanku oznaczonym numerem strefy
  • Powyższa opcja w biletach strefowych ustawiana jest poprzez określenie odpowiedniego parametru przez administratora w programie BiletMSQL. Opcja zaznaczana jest identycznie dla wszystkich relacji biletu zaczynających lub kończących się w strefie. Opcja ustawiana jest w parametrach EM-kart: Rozszerzona interpretacja biletu strefowego [ ] (15 na rys. 15)
  Rys. 15: Bilety strefowe