Dodawanie taryfy biletów miesięcznych

  Przed Państwem znajduje się instrukcja dodawania taryfy biletów miesięcznych, która pozwoli w prosty sposób utworzyć taryfę wykorzystywaną do sprzedaży biletów. Proszę postępować zgodnie z poniższymi punktami w celu dodania nowej taryfy wykorzystywanej do sprzedaży biletów miesięcznych w programie Informica.

 1. Po uruchomieniu i zalogowaniu się do programu przejdź na zakładkę Cenniki (Pkt 1 na Rys. 1), a następnie na podzakładkę Taryfy biletów okresowych (Pkt 2 na Rys. 1).

  Rys. 1

 2. Wybierz cennik, w którym chcesz dodać nową taryfę okresową. Aby to zrobić kliknij na przycisk (Pkt 3 na Rys. 2). W nowym oknie (Pkt 4 na Rys. 2) wyświetli się wtedy lista dostępnych cenników.

  Rys. 2

 3. Upewnij się, że po prawej stronie wyświetlanego okna zaznaczony i podświetlony na szaro jest wariant wszystkie (Pkt 5 na Rys. 3). Jeśli nie – kliknij na wariant „wszystkie” (Pkt 5 na Rys. 3). Następnie kliknij jeden raz na cennik, w którym chcesz dodać nową taryfę okresową. Teraz kliknij przycisk OK (Pkt 6 na Rys. 3) w prawym dolnym rogu okna.

  Rys. 3

 4. Po wyborze odpowiedniego cennika możesz dodać w nim nową taryfę okresową. Aby to zrobić kliknij przycisk czerwonego plusa (Pkt 7 na Rys. 4) i z wyświetlonej listy taryf wybierz „Okresowe na relację” (Pkt 8 na Rys. 4).

  Rys. 4

 5. W nowym oknie należy uzupełnić kilka niezbędnych pól opisujących taryfę i ceny. Kolejno:
  • Nazwa taryfy (Pkt 9 na Rys. 5) – w tym miejscu wpisz nazwę taryfy, np. „Miesięczna Warszawa – Poznań”. Należy nadać taką nazwę, która ułatwi nam późniejszą pracę i rozróżnianie kilku taryf.
  • Następnie należy dodać tabelę dla taryfy przyciskiem czerwonego plusa (Pkt 10 na Rys. 5) i wybrać typ tabeli. Dla biletów miesięcznych, ważnych w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca wybieramy typ tabeli Miesięczny.

  Rys. 5

 6. Potem za pomocą czerwonego plusa (Pkt 11 na Rys. 6) możesz dodać:
  • Jedną nową cenę (przycisk jedna pozycja - Pkt 12 na Rys. 6) w ramach tworzonej taryfy.
  • Od razu wiele nowych cen (przycisk wiele pozycji - Pkt 13 na Rys. 6) w ramach tworzonej taryfy.

  Rys. 6

 7. Teraz w wyświetlonym polu należy wpisać kolejno wszystkie ceny biletów normalnych
  Uwaga!
  Wpisując kolejne ceny możesz również ustalić przedziały kilometrowe i stworzyć w ten sposób taryfę tabelowo-kilometrową. Sposób działania takiej taryfy jest identyczny jak w przypadku taryfy jednorazowej, kilometrowo-tabelowej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
 8. Po prawej stronie okna widnieją trzy możliwe opcje do zaznaczenia (Pkt 14 na Rys. 7). Możesz je zignorować i zostawić niezaznaczone.

  Rys. 7

 9. Po wpisaniu wszystkich cen oraz ewentualnych przedziałów kilometrowych dla taryfy okresowej należy zapisać ją za pomocą przycisku Zapisz (Pkt 15 na Rys. 8) w prawym dolnym rogu okna.

  Rys. 8

 10. Gotowe! W ten sposób została dodana nowa taryfa okresowa. Powinna się ona pojawić na liście stworzonych taryf (Rys. 9).

  Rys. 9

 11. Pojawiły się problemy?

  W razie niepowodzenia podczas próby dodawania cennika wystąpił nieoczekiwany błąd, nasz dział wsparcia technicznego pomoże Państwu rozwiązać ten problem. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod numerami telefonów: (+48) 22 755 86 32, 22 755 80 65.