Przypisywanie taryf (cen) do linii/kursów

  Przed Państwem znajduje się instrukcja przypisywania taryf do linii i kursów, która pozwoli w prosty sposób powiązać taryfy z liniami oraz kursami w rozkładach jazdy. Proszę postępować zgodnie z poniższymi punktami w celu przypisania taryf w programie Informica.
  Uwaga!
  Instrukcja ma zastosowanie zarówno dla taryf jednorazowych, jak i okresowych.

 1. Po uruchomieniu i zalogowaniu się do programu przejdź na zakładkę Cenniki (Pkt 1 na Rys. 1), a następnie na podzakładkę Przypisywanie taryf do linii i kursów (Pkt 2 na Rys. 1).

  Rys. 1

 2. Wybierz cennik, w ramach którego chcesz przypisywać ceny do relacji. Aby to zrobić kliknij na przycisk (Pkt 3 na Rys. 2). W nowym oknie (Pkt 4 na Rys. 2) wyświetli się wtedy lista dostępnych cenników.

  Rys. 2

 3. Upewnij się, że po prawej stronie wyświetlanego okna zaznaczony i podświetlony na szaro jest wariant wszystkie (Pkt 5 na Rys. 3). Jeśli nie – kliknij na wariant „wszystkie” (Pkt 5 Rys. 3). Następnie kliknij jeden raz na cennik, w którym chcesz dodać nową taryfę. Teraz kliknij przycisk OK (Pkt 6 na Rys. 3) w prawym dolnym rogu okna.

  Rys. 3

 4. W oknie po lewej stronie (Pkt 7 na Rys. 4) wyszczególnione są wszystkie taryfy, jakie do tej pory zostały przez Ciebie dodane w programie. Aby uzyskać pełny podgląd wszystkich taryf kliknij na symbol strzałki (Pkt 8 na Rys. 4) w celu rozwinięcia ukrytej listy – przykładowo - taryf okresowych.

  Rys. 4

 5. Wybierz taryfę, której ceny chcesz przypisać do linii i kliknij na nią jeden raz tak, aby ta podświetliła się na niebiesko (Pkt 9 na Rys. 5).

  Rys. 5

 6. Na środku ekranu w głównym oknie powinny zostać wyświetlone wszystkie linie (zakładka Linie, Pkt 10 na Rys. 6), które obecnie mają już przypisaną wybraną taryfę lub wszystkie kursy (zakładka Kursy, Pkt 11 na Rys. 6), które mają już przypisaną wybraną taryfę. Jeśli okno jest puste oznacza to, że nie ma jeszcze żadnych linii ani kursów przypisanych do wybranej taryfy.

  Rys. 6

 7. Pozostań na domyślnej zakładce Linie. Kliknij na symbol czerwonego plusa (Pkt 12 na Rys. 7).

  Rys. 7

 8. W kolejnym oknie wybierz linię, do której chcesz przypisać ceny z wybranej taryfy. Kliknij na nią raz, a następnie użyj przycisku Wybierz (Punkty 13 i 14 na Rys. 8).

  Rys. 8

 9. W kolejnym oknie na środku znajduje się tabela z wykazem wszystkich relacji wskazanej linii (Pkt 15 na Rys. 9). Domyślnie program wyświetli najpierw relacje trasy w kierunku TAM. Po prawej stronie znajdziesz tabelę z cenami w ramach taryfy (Pkt 16 na Rys. 9).

  Rys. 9

 10. Kliknij jeden raz na wiersz z relacją, do której chcesz przypisać dowolną z cen tak, aby wskazana relacja podświetliła się na ciemnoniebiesko (Pkt 17 na Rys. 10). Następnie możesz przypisać do tej relacji którąkolwiek z cen znajdujących się w tabelce po prawej stronie okna dwukrotnie klikając na wybraną cenę. Poprawnie dodana cena powinna zostać wpisana w odpowiednie pole (Pkt 18 na Rys. 10).

  Rys. 10

 11. Jeśli ta sama cena występuje w kilku relacjach z rzędu możesz nieco przyspieszyć proces uzupełniania tabeli zaznaczając wiele relacji na raz. Kliknij na pierwszą relację i trzymając cały czas wciśnięty przycisk kursora myszy przeciągnij go w dół lub w górę tak, aby na ciemnoniebiesko podświetliły się kolejne relacje (Pkt 19 na Rys. 11). W takim przypadku wybrana cena zostanie przypisana do wszystkich podświetlonych relacji.

  Rys. 11

 12. Uwaga!
  Pamiętaj, aby po uzupełnieniu cennika dla trasy w kierunku TAM sprawdzić i ewentualnie uzupełnić również cennik dla trasy w kierunku POWRÓT (Pkt 20 na Rys. 12).

  Rys. 12

 13. Jeśli przy tworzeniu taryfy jednorazowej lub okresowej uzupełniłeś przedziały kilometrowe dla cen (Dodawanie taryfy biletów jednorazowych -> Punkt 5 instrukcji) to możesz skorzystać z narzędzia Wpisz ceny (Pkt 21 na Rys. 13). Program uzupełni wtedy cennik automatycznie w obu kierunkach TAM / POWRÓT na podstawie dodanych przedziałów kilometrowych oraz odpowiadających im cen. W nowym oknie (Pkt 22 na Rys. 13) wystarczy kliknąć przycisk „Ok”.

  Rys. 13

 14. Po uzupełnieniu cennika dla relacji trasy linii w obu kierunkach TAM i POWRÓT użyj funkcji Zapisz (Pkt 23 na Rys. 14) w prawym dolnym rogu okna.

  Rys. 14

 15. Poprawnie uzupełniona linia powinna wyświetlić się na wykazie linii przypisanych do taryfy (Rys. 15). Gotowe!
  Uwaga!
  W ten sposób możesz przypisywać do linii i kursów zarówno taryfy jednorazowe, jak i okresowe.

  Rys. 15

 16. Pojawiły się problemy?

  W razie niepowodzenia podczas próby dodawania cennika wystąpił nieoczekiwany błąd, nasz dział wsparcia technicznego pomoże Państwu rozwiązać ten problem. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod numerami telefonów: (+48) 22 755 86 32, 22 755 80 65.