Przypisywanie ulg ustawowych do kursów

  Przed Państwem znajduje się instrukcja przypisywania ulg ustawowych do kursów, która pozwoli w prosty sposób dodać ulgi ustawowe do wybranych kursów w rozkładach jazdy. Proszę postępować zgodnie z poniższymi punktami w celu przypisania ulg ustawowych do kursów w programie Informica.

 1. Po uruchomieniu i zalogowaniu się do programu przejdź na zakładkę Cenniki (Pkt 1 na Rys. 1), a następnie na podzakładkę Przypisywanie ulg proc. do kursów (Pkt 2 na Rys. 1).

  Rys. 1

 2. Możesz teraz przypisać ulgi ustawowe do wszystkich stworzonych wcześniej kursów. Aby to zrobić kliknij na wskazany przycisk (Pkt 3 na Rys. 2), a następnie wybierz pierwszą z dostępnych na liście opcji - Przypisanie ulg ustawowych do wszystkich kursów (Pkt 4 na Rys. 2).

  Rys. 2

 3. Gotowe! W ten sposób zostały przypisane ulgi ustawowe dla biletów jednorazowych i miesięcznych do wszystkich kursów.
  Uwaga!
  Jeśli chcesz upewnić się, że operacja została przeprowadzona pomyślnie kliknij na którąkolwiek z ulg zapisanych na liście (Pkt 5 na Rys. 3). Następnie należy porównać zawartość dwóch okienek na środku ekranu (Punkty 6 i 7 na Rys. 4).

  Rys. 3

 4. W górnym oknie (Pkt 6 na Rys. 4) znajduje się lista kursów, które nie mają jeszcze przypisanej wskazanej ulgi ustawowej. W dolnym oknie (Pkt 7 na Rys. 4) wymienione są z kolei kursy, do których wybrana ulga jest już przypisana. W ten sposób należy sprawdzić na przykładzie kilku kolejnych ulg czy wszystkie kursy na pewno znajdują się w dolnym okienku, co będzie jednocześnie oznaczać, że faktycznie mają one przypisane ulgi ustawowe.

  Rys. 4

 5. Możesz również pojedynczo przypisywać lub usuwać przypisanie wybranych ulg ustawowych do konkretnych kursów. W tym celu wybierz z dostępnej listy (Pkt 8 na Rys. 5) ulgę ustawową, którą chcesz przypisać lub usunąć.

  Rys. 5

 6. Między oknami na środku ekranu (Punkty 9 i 10 na Rys. 6) znajdują się dwie strzałki.

  Rys. 6

  Zaznaczając jednym kliknięciem kurs bez przypisanej ulgi i używając strzałki w dół (Punkty 11 i 12 na Rys. 7) możesz przypisać wybraną ulgę do konkretnego kursu. Zaznaczając jednym kliknięciem kurs, który ma już przypisaną wybraną ulgę i używając strzałki w górę (Punkty 13 i 14 na Rys. 7) możesz z kolei usunąć przypisanie wybranej ulgi ze wskazanego kursu.

  Rys. 7

 7. Innym sposobem, który pozwoli nam określić czy jakiś kurs ma przypisane ulgi ustawowe jest sprawdzenie z poziomu cennika kursu. W tym celu przejdź na zakładkę Trasy (Pkt 15 na Rys. 8) oraz następnie na podzakładkę Kursy (Pkt 16 na Rys. 8). Z dostępnej listy wybierz kurs, który chcesz sprawdzić. Kliknij na niego jeden raz, a następnie użyj funkcji Właściwości pozycji (Pkt 17 na Rys. 8).

  Rys. 8

 8. W kolejnym oknie przejdź na zakładkę Cennik (Pkt 18 na Rys. 9).

  Rys. 9

 9. Wybierz cennik (najlepiej ten aktualny) oraz podstawową taryfę jednorazową lub miesięczną (Pkt 19 na Rys. 10). Następnie użyj przycisku Pokaż (Pkt 20 na Rys. 10). W oknie poniżej (Pkt 21 na Rys. 10) wyświetli się tabela cen ze wszystkimi relacjami dla danego kursu. Jeśli w kolumnach po prawej stronie wyświetlą się ceny biletów ulgowych oznaczać to będzie, że w wybranym cenniku i we wskazanej taryfie są przypisane ulgi ustawowe dla tego kursu.

  Rys. 10

 10. Pojawiły się problemy?

  W razie niepowodzenia podczas próby dodawania cennika wystąpił nieoczekiwany błąd, nasz dział wsparcia technicznego pomoże Państwu rozwiązać ten problem. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod numerami telefonów: (+48) 22 755 86 32, 22 755 80 65.