Dodawanie taryfy biletów jednorazowych

  Przed Państwem znajduje się instrukcja dodawania taryfy biletów jednorazowych, która pozwoli w prosty sposób utworzyć taryfę wykorzystywaną do sprzedaży biletów. Proszę postępować zgodnie z poniższymi punktami w celu dodania nowej taryfy wykorzystywanej do sprzedaży biletów jednorazowych w programie Informica.

 1. Po uruchomieniu i zalogowaniu się do programu przejdź na zakładkę Cenniki (Pkt 1 na Rys. 1), a następnie na podzakładkę Taryfy biletów jednorazowych (Pkt 2 na Rys. 1).

  Rys. 1

 2. Wybierz cennik, w którym chcesz dodać nową taryfę jednorazową. Aby to zrobić kliknij na przycisk (Pkt 3 na Rys. 2). W nowym oknie (Pkt 4 na Rys. 2) wyświetli się wtedy lista dostępnych cenników.

  Rys. 2

 3. Upewnij się, że po prawej stronie wyświetlanego okna zaznaczony i podświetlony na szaro jest wariant wszystkie (Pkt 5 na Rys. 3). Jeśli nie – kliknij na wariant „wszystkie”
  (Pkt 5 na Rys. 3). Następnie kliknij jeden raz na cennik, w którym chcesz dodać nową taryfę. Teraz kliknij przycisk OK (Pkt 6 na Rys. 3) w prawym dolnym rogu okna.

  Rys. 3

 4. Po wyborze odpowiedniego cennika możesz dodać w nim nową taryfę jednorazową. Aby to zrobić kliknij przycisk czerwonego plusa (Pkt 7 na Rys. 4) i z wyświetlonej listy taryf wybierz „tabelową” (Pkt 8 na Rys. 4).

  Rys. 4

 5. W nowym oknie należy uzupełnić kilka niezbędnych pól opisujących taryfę i ceny. Kolejno:
  • Nazwa taryfy (Pkt 9 na Rys. 5) – w tym miejscu wpisz nazwę taryfy, np. „Jednorazowa Warszawa – Poznań”. Należy nadać taką nazwę, która ułatwi nam późniejszą pracę i rozróżnianie kilku taryf.
  • Następnie należy dodać tabelę dla taryfy przyciskiem czerwonego plusa (Pkt 10 na Rys. 5) oraz nadać nazwę tabeli – np. „Tabelowa”.

  Rys. 5

 6. Potem za pomocą czerwonego plusa (Pkt 11 na Rys. 6) możesz dodać:
  • Jedną nową cenę (przycisk jedna pozycja - Pkt 12 na Rys. 6) w ramach tworzonej taryfy.
  • Od razu wiele nowych cen (przycisk wiele pozycji - Pkt 13 na Rys. 6) w ramach tworzonej taryfy.

  Rys. 6

 7. Uwaga!
  Wpisując kolejne ceny możesz również ustalić przedziały kilometrowe i stworzyć w ten sposób taryfę tabelowo-kilometrową. Będzie ona działać bardzo podobnie do klasycznej taryfy kilometrowej.

  Przykładowo: Wpisuj kolejne ceny dla taryfy zaczynając od najniższej, ale przy każdej z cen dodaj również kilometraż, do jakiego ma ona obowiązywać (Pkt 14 na Rys. 7) .


  Rys. 7

 8. Na Rysunku 8 widać poprawnie skonfigurowaną taryfę tabelowo-kilometrową.

  Rys. 8

 9. Po wpisaniu wszystkich cen oraz ewentualnych przedziałów kilometrowych dla taryfy należy zapisać ją za pomocą przycisku Zapisz (Pkt 15 na Rys. 9) w prawym dolnym rogu okna.

  Rys. 9

 10. Gotowe! W ten sposób została dodana nowa taryfa jednorazowa tabelowa. Powinna się ona pojawić na liście stworzonych taryf (Rys. 10).

  Rys. 10

 11. Pojawiły się problemy?

  W razie niepowodzenia podczas próby dodawania taryfy biletów jednorazowych wystąpił nieoczekiwany błąd, nasz dział wsparcia technicznego pomoże Państwu rozwiązać ten problem. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod numerami telefonów: (+48) 22 755 86 32, 22 755 80 65.