Dodawanie linii

  Przed Państwem znajduje się instrukcja tworzenia tras linii, która pozwoli w prosty sposób dodać linię wykorzystywaną w rozkładach jazdy. Proszę postępować zgodnie z poniższymi punktami w celu stworzenia trasy linii w programie Informica.

 1. Po uruchomieniu programu przejdź na zakładkę Trasy, a następnie na podzakładkę Linie (Pkt 1 na Rys. 1).

  Rys. 1

 2. Kliknij na przycisk czerwonego plusa (Pkt 2 na Rys. 2), aby rozpocząć dodawanie nowej linii.

  Rys. 2

 3. W kolejnym oknie programu możesz rozpocząć tworzenie nowej linii. Najpierw należy wpisać w odpowiednim miejscu (Pkt 4 na Rys. 3) numer linii zgodnie z numerem zezwolenia otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego. Pole z nazwą linii (Pkt 3 na Rys. 3) możesz zostawić puste – program uzupełni je automatycznie po dodaniu trasy linii. Przed rozpoczęciem dodawania trasy linii warto również kliknąć na przycisk pod mapą (Pkt 5 na Rys. 3) i zaznaczyć drugą opcję - wszystkie, aby na liście wyświetliły się dodane wcześniej w bazie danych przystanki.

  Rys. 3

 4. Przejdź na zakładkę Trasa linii (Pkt 6 na Rys. 4) oraz dalej na podzakładkę Arkusz (Pkt 7 na Rys. 4). Po prawej stronie ekranu na liście dostępne są wszystkie stworzone przez nas wcześniej przystanki (Pkt 8 na Rys. 4).

  Rys. 4
  • Kliknij raz na przystanek, który chcesz dodać w trasie linii, a następnie użyj jednej z dwóch dostępnych opcji:
  • dodaj na końcu (Pkt 9 na Rys. 4) jeśli chcesz, aby wybrany przystanek został dodany jako ostatni w tworzonej trasie linii,
  • wstaw przed wybranym (Pkt 10 na Rys. 4) jeśli chcesz, aby wybrany przystanek został dodany przed przystankiem, który jest obecnie podświetlany w okienku Trasa linii – w sytuacji przedstawionej na rysunku taki przystanek zostałby dodany między przystankami Jabłonną a Jaborowicami.

 5. W przedstawiony powyżej sposób utwórz całą trasę linii w kierunku TAM zgodnie z zezwoleniem wydanym przez Urząd. Aby dodać trasę powrotną kliknij prawym przyciskiem myszy na wiersz z numerem, wariantem oraz kierunkiem linii w okienku (Pkt 11 na Rys. 5). Następnie wybierz opcję Dodaj trasę powrotną wybranej trasy. Następnie należy określić, czy chcemy stworzyć nowy, pusty wariant powrotny (będziemy musieli tworzyć jego trasę od początku) czy ma to być wariant TAM w odwróconej kolejności.
  Rys. 5

 6. W tym samym oknie pojawi się kolejna pozycja i będzie to trasa powrotna – linia z tym samym numerem, wariantem, ale w kierunku POWRÓT. Przejdź do tego wariantu klikając na ten wiersz (Pkt 12 na Rys. 6).

  Rys. 6

 7. Jeśli zdecydowałeś się na dodanie pustej trasy wariantu powrotnego, to uzupełnij tę trasę w ten sam sposób, w jaki została utworzona trasa TAM. Jeśli utworzyłeś trasę powrotną na podstawie trasy w kierunku tam, to zweryfikuj czy przebieg trasy jest poprawny. Możesz też ewentualnie usunąć wybrane przystanki z każdej trasy używając do tego celu przycisku czerwonego minusa.
 8. Teraz należy uzupełnić parametry połączeń między sąsiadującymi przystankami, czyli czasy przejazdu oraz odległości. W tym celu ustaw się na pierwszym przystanku od góry w trasie linii. Po prawej stronie ekranu zmień zakładkę z „Przystanki” na „Właściwości” (Pkt 13 na Rys. 7).

  Rys. 7

  • W zakładce „Właściwości” po prawej stronie ekranu (Pkt 14 na Rys. 8) możesz ustalić następujące parametry połączeń:
  • „Odległość”: jest to odległość podana w kilometrach od bieżącego, zaznaczonego przystanku do kolejnego przystanku występującego w trasie linii,
  • „Odległość taryfowa”: będzie uwzględniana jako odległość taryfowa podana w kilometrach od bieżącego, zaznaczonego przystanku do kolejnego przystanku występującego w trasie linii; zawsze musi być pełną liczbą,
  • „Czas jazdy”: określany w formacie GG:MM (godzina, godzina: minuta, minuta) od bieżącego, zaznaczonego przystanku do kolejnego występującego w trasie linii. Trzeba ustalić powyższe parametry dla każdego, kolejnego przystanku w trasie linii. Jeśli relacje między przystankami występują w obu kierunkach trasy (tam/powrót) to zostaną one automatycznie skopiowane. Jeśli relacje są inne trzeba poprawić je w obu kierunkach.
  Rys. 8

 9. Ostatnim krokiem jest zapisanie linii (przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu okna).

 10. Pojawiły się problemy?

  W razie niepowodzenia podczas próby dodawania linii wystąpił nieoczekiwany błąd, nasz dział wsparcia technicznego pomoże Państwu rozwiązać ten problem. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod numerami telefonów: (+48) 22 755 86 32, 22 755 80 65.