Pobieranie i uzgadnianie przystanków z ogólnopolską bazą przystanków

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 
Uwaga!
  Wszyscy przewoźnicy, którzy korzystają z biletów elektronicznych (EM-kart) powinni pobrać oraz uzgodnić przystanki z ogólnopolską bazą przystanków.
  I Pobieranie przystanków ze zdalnej bazy
  Funkcja służy do wyszukiwania przystanków w zdalnej bazie danych i pobrania ich do lokalnej bazy danych programu.
  Uwaga!
   1. funkcja dostępna jest tylko dla użytkowników z ważną umową serwisową lub abonamentem rocznym
   2. wymagane jest podłączenie komputera do internetu
   3. należy mieć zainstalowany program InformicaSshTunnel, służący do połączenia programu z serwerem zawierającym ogólnopolską bazę przystanków
  • Program InformicaSShTunnel instalowany jest automatycznie do folderu z programem Przewozy Pasażerskie lub PP-Bilety przy każdej aktualizacji tych programów.
  • Zobacz także: Jak utworzyć przystanek
  Aby pobrać przystanek ze zdalnej bazy:
 1. Zaloguj się do programu i wybierz zakładkę Rozkład jazdy (1 na rys. 1).
 2. Wybierz funkcję: Przystanki (2 na rys. 1).
  Rys. 1: Pobieranie przystanków
 3. W zakładce Uzgadnianie (3 na rys. 2) wybierz funkcję Pobieranie przystanków (4 na rys. 2).
  Rys. 2: Pobieranie przystanków
 4. Po otwarciu okna funkcji przy pomocy pól rozwijanych Województwo, Powiat i Gmina (6 na rys. 3) podaj lokalizację poszukiwanego przystanku.
 5. Kliknij Zatwierdź (7 na rys. 3), aby wyświetlić przystanki z wybranej lokalizacji.
 6. Zaznacz przystanki, które chcesz pobrać (zaznaczenie kilku przystanków możesz wykonać wciskając z klawiatury Ctrl), a następnie wciśnij przycisk Pobierz przystanki (8 na rys. 3). Po wykonaniu tej operacji zaznaczone przystanki zostaną skopiowane do lokalnej bazy danych programu i będą widoczne w funkcji Przystanki.
  Rys. 3: Pobieranie przystanków
  II Uzgadnianie przystanków ze zdalnej bazy
  Funkcja służy do uzgadniania informacji o przystankach zawartych w programie z informacjami ze zdalnej bazy.
  Uwaga!
  1. funkcja dostępna jest tylko dla użytkowników z ważną umową serwisowa lub abonamentem rocznym
  2. wymagane jest podłączenie komputera do internetu
  3. należy mieć zainstalowany program InformicaSshTunnel, służący do połączenia programu z serwerem zawierającym ogólnopolską bazę przystanków

  4. Program InformicaSShTunnel instalowany jest automatycznie do folderu z programem Przewozy pasażerskie lub PP-Bilety przy każdej aktualizacji tych programów.
  Aby uzgodnić przystanek ze zdalną bazą:
 1. Zaloguj się do programu i wybierz zakładkę Rozkład jazdy (1 na rys. 1).
 2. Wybierz funkcję: Przystanki (2 na rys. 1).
 3. W zakładce Uzgadnianie (3 na rys. 2) wybierz funkcję Uzgadnianie przystanków (5 na rys. 2).
 4. Po uruchomieniu funkcji informacje o aktualnie wybranym przystanku z bazy programu wyświetlane są w zakładce Uzgadnianie (9 na rys. 4). Kolumna Przystanki (10 na rys. 4) pokazuje dane pobrane z bazy programu, a kolumna Zdalna baza (11 na rys. 4) - z bazy internetowej.
  Rys. 4: Uzgadnianie przystanków
 5. Kliknij Uzgodnij (12 na rys. 4), aby zweryfikować swój przystanek ze zdalną bazą.
  1. Uwaga!
   W kolumnie Uzgodnij (13 na rys. 4) można zaznaczyć/odznaczyć te pozycje, które mają być uzgodnione. Jeżeli uzgadnianemu przystankowi pod względem lokalizacji odpowiada kilka wzorców, to wyboru odpowiedniego dokonuje się poprzez zaznaczenie go w tabeli na dole okna (14 na rys. 4).
   Znaczenie pozostałych przycisków:
   • Zaproponuj wzorzec (15 na rys. 4) - przycisk pozwala zaproponować wzorzec, jeżeli w zdalnej bazie jest brak informacji o danym przystanku
   • Zaproponuj zmiany (16 na rys. 4) - przycisk pozwala zaproponować zmiany dla przystanku wzorcowego w zdalnej bazie. Zmiany możesz proponować, jeżeli przystanek wzorcowy w zdalnej bazie był przez Ciebie zgłaszany lub wcześniej uzgodniłeś Twój przystanek z przystankiem w bazie internetowej.
   • Przystanek (17 na rys. 5) - przycisk pozwala na przejście do kolejnego przystanku z bazy programu bez konieczności zamykania funkcji
   Uwaga!
   Wszystkie przystanki zgłaszane do zdalnej bazy muszą mieć uzupełnione współrzędne geograficzne. Jeżeli w funkcji GoogleMaps uzupełnisz współrzędne geograficzne przystanku (jak to zrobić możesz przeczytać w artykule "Wyszukiwanie, zapis przystanku oraz trasy na mapie".), to:
   • przystanek automatycznie zostanie zaproponowany, jako wzorzec do zdalnej bazy (jeżeli wcześniej przystanek nie był uzgodniony ze zdalną bazą)
   • przystanek automatycznie zostanie przesłany jako propozycja zmiany aktualnego wzorca (jeżeli wcześniej przystanek był uzgodniony ze zdalną bazą)